Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 55G. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti I

55G. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti I

Jiří Novák Vloženo 13.11.2012
Jiří Novák

Kdo první uvedl termín indigové děti a kdo je v pozadí za vznikem celosvětového hnutí indigových dětí? Odvážná tvrzení týkajících se indigových dětí: Až 80% dětí se rodí s indigovou aurou. Jsou to nové bytosti pro Věk Vodnáře. Jsou karmicky čisté. Jsou na Zemi poprvé. Přinášejí nám nový vývoj. Jednotlivosti jsou v tomto případě vydávány za obecně platné jevy. Román Midwichské kukačky Johna Wyndhama a jeho poselství pro dnešní dobu. Co vše logicky vyplývá z předkládaných odvážných předpokladů o indigových dětech, kdybychom je přijali jako pravdu? Důsledkem těchto teorií je, že Země bude postupně obsazena jinými bytostmi. Planeta potřebuje pomoc člověka při zvyšování svých vibrací. Člověk je katalyzátorem evoluce Planety, vnější podmínky nejsou všemocné. Člověk, který se nedostal na světelný vzestup, vychází z celé řady zásadních omylů. Význam některých barev v lidské auře.

Dvě části tohoto tématu o indigových dětech

A co otázka indigových dětí, o kterých se tolik píše? Na mnohých webových stránkách jsou uváděny informace popisující zrození značného množství mimořádně duchovně vyspělých, až zázračných dětí, v poslední době. Ty první jsou označeny jako indigové, dalšími vyššími stupni jsou děti křišťálové, diamantové, perleťové, duhové, platinové, zlaté a další.

Téma o indigových dětech se však ukázalo natolik obsáhlé, že jsem musel přikročit k jeho rozdělení na dvě části. V této první části připomenu, jaká je dnešní situace ve světě a co se vlastně o indigových dětech píše. A co by to ve skutečnosti pro lidskou civilizaci znamenalo, pokud by tyto odvážné teorie indigových a dalších dětí byly skutečnou pravdou.

Ve druhém pokračování tohoto tématu vysvětlím z pozice nadhledu na NDC, že za tím, že dnešní děti se chovají jinak než před třiceti lety, není nic mimořádného. Že není potřeba přijímat fantastický předpoklad příchodu zvláštních skupin dětí na Zemi. Že vše je jednoduše vysvětlitelné. Zatímco další vývody, které přináší celosvětové hnutí „indigových dětí“ již neodpovídají současné skutečnosti, která v tomto období nastala v duchovním pozadí naší Země a lidské civilizace.

Kdo první uvedl termín indigové děti?

Termín Indigové děti použila poprvé již v 70. letech 20. století Nancy Ann Tappeová. V roce 1982 publikovala knihu, ve které vysvětlila, že v polovině 60. let minulého století si začala všímat, že mnoho dětí se rodilo s indigovou (tzn. tmavě modrou) aurou. Postupně bylo vytvořeno celé hnutí podporující výlučnost Indigových dětí. To začalo propagovat myšlenky, že protože indigové děti jsou považovány za dokonalejší bytosti než jejich rodiče, je potřeba, aby se rodiče přizpůsobovali ve výchově těmto dětem, spíš než aby se je snažili formovat (Zdroj: Wikipedie).

Kdo je v pozadí za vznikem celosvětového hnutí indigových dětí?

Další informace vybírám z článku Indigové děti Zdeňka Vojtíška, vedoucího katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, který se pokusil toto celosvětové téma indigových dětí důkladně zhodnotit, přesně tak, jak to dělají vědci. Jeho článek je doplněn rozsáhlým soupisem literatury, který obsahuje 36 položek. Článek byl nejprve uveřejněn v časopise Dingir č. 4/2010 a 27.1.2011 ho převzal pod názvem Děti Nového věku Klub Psychotroniky a UFO na adrese

https://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2011012701.

 

„… vizionářka Nancy Ann Tappeová. Její myšlenky by ale patrně nedosáhly zdaleka takového významu, kdyby s ní nezačali spolupracovat Lee Caroll, známý kontaktér andělské duchovní bytosti jménem Kryon, a jeho „spirituální partnerka" Jan Toberová. Jejich první kniha na toto téma „Indigové děti. Nové děti jsou zde" z roku 1999 znamenala počátek celého „indigového hnutí", jedné z nejvýznamnějších ideových i komerčních součástí hnutí Nového věku na začátku 21. století.“ (Děti Nového věku)

Odvážné tvrzení - až 80% dětí se rodí s indigovou aurou?

„Děti s indigovou aurou se podle přesvědčení, běžných v hnutí Nového věku, sice rodily už dříve, ale jejich počet začal narůstat po roce 1978 a po roce 1980 se s indigovou aurou rodí většina, snad až 80% dětí. Jejich přítomnost na Zemi má způsobit příchod Nového věku, takže by po roce 2012 měly převzít budoucnost planety Země.“ (Děti Nového věku)

Rodí se nové bytosti patřičně vybavené na Věk Vodnáře?

„Bývalá herečka, později zakladatelka Školy mystických umění Kateřina Pokorná vyjadřuje základní přesvědčení o indigových dětech takto: „Přichází věk Vodnáře a s ním celá planeta postupuje vibračně do vyšší úrovně. A také bytosti, které se na naší planetě inkarnují, se těmto změnám musí přizpůsobit. Proto se v posledních letech stále více k nám na Zem inkarnují bytosti, které už jsou na tu 'novou dobu' patřičně vybaveny. Jejich duchovní úroveň odpovídá tomu novému, co přijde. Protože v auře každého člověka se odráží tato jeho duchovní úroveň, lze je podle této barvy poznat. Mají ji indigově modrou." (Děti Nového věku)

A jsou uváděny konkrétní ukázky jejich skutečně mimořádných schopností, které běžně na tuto Planetu nepatří. Například schopnost telepaticky vnímat myšlenky druhých, schopnost ovládat a měnit přírodní jevy a události, apod.

Možná stojí za to zjistit, kdo nebo co je tím Kryonem, se kterým komunikuje Lee Caroll, který vlastně odstartoval celosvětový humbuk kolem indigových dětí. Channelingová sdělení pocházející od této bytosti jsou obvykle uváděna slovy:

„Zdravím vás, moji drazí. Já jsem Kryon z magnetické služby.“

Jak sám sebe představil Kryon?

Abych si některé záležitosti ujasnil, navštívil jsem přímo zdrojový web www.kryon.com .  Podotýkám, že vyzařování těchto stránek jsem vnímal velmi nepříznivě prostřednictvím nepříjemného manipulativního tlaku na břicho, který se postupně stupňoval. Samotný Lee Carroll popisuje Kryona jako andělskou milující bytost ze zdroje (nebo z „Centrálního Slunce“).

V rubrice „Otázky a odpovědi“ zde Kryon na přímou otázku, jestli je členem seskupení nanebevzatých duchovních mistrů, neboli lidských Duchovních hierarchií, společně s takovými, jak jsou St. Germain, Kuthumi, Hilarion, Maitreya, Gabriel a další, a jestli také on sám je nanebevzatým mistrem, odpověděl:

„Kryon: Nikoliv, jsem služebníkem lidstva v jeho touze vytvořit mír na Zemi a zvýšit vibrace Planety. Ctím nanebevzatých mistrů… Spolupracuji se všemi, zejména však se St. Germainem. Mým mezidimenzním protějškem je Metatron. Často jsme pracovali společně v oblasti fyziky vaší Planety…“

Z této citace je jasně patrné, že channelingy s Kryonem oprašují minulost a minulé vedení lidské civilizace ve hmotné rovině lidskými Duchovními hierarchiemi. Tedy skutečnost, která byla součástí Staré duchovní cesty až do konce 20. století, a která již teď ve 21. století neodpovídá dnešní realitě. Ve sděleních takto přenášených je na první pohled zřetelný rukopis Vesmírných lidí. Celková pravdivost této jediné dílčí odpovědi je podle Přírody necelé jedno procento. Tedy pouhá lež, kamufláž, snažící se vytvořit dojem, že je nám předáváno učení duchovních mistrů planety Země. Problematice Duchovních hierarchií jsem již dříve věnoval články 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj.

Současná informovanost lidstva je však taková, že celá řada webových stránek zabývajících se duchovní problematikou stále ještě přebírá nejrůznější channelingová sdělení od Kryona. Sám Lee Caroll již publikoval 12 knih od Kryona a další 3 knihy o indigových dětech. Podle Přírody a celkového energetického vyzařování se pravdivost těchto knih pohybuje kolem úrovně 10% a níže. Zejména třetí kniha věnovaná indigovým dětem z roku 2009 má vyzařování naznačující pravdivost pouhá 2%. Jedná se tedy o odněkud přenesenou nepravdivou informaci.

Kdo nebo co je ve skutečnosti Kryon?

JN: Přírodo a Planeto, je možné rozpoznat, kdo je tím Kryonem, od kterého pan Lee Caroll přenáší další a další informace a ty jsou již řadu let roznášeny po celém světě? Je to individualizovaná bytost, pozemšťan nebo mimozemšťan? Nebo spíše umělá bytost, umělé vědomí někým vytvořené? (Duchovní komunikace z 8.11.2012)

 

Planeta Země: „Z mé pozice vnímám, že Kryon není přirozenou žijící bytostí. Ale jakousi přetrvávající informační strukturou pocházející od Vesmírných lidí. Něco jako dokonalý počítačový automat naprogramovaný na předávání určitého typu informací vycházejících z duchovní ideologie Vesmírných lidí. Právě toto je jeden z dílčích mimozemšťany vytvořených informačních zdrojů, které se pokoušejí nasměrovat pozemské lidstvo k útěku ze hmoty do nehmotné 5. dimenze apod. Informace z těchto zdrojů šířené opisováním z jednoho webu na druhý postupně zaplavily celý svět.

Přestože Vesmírní lidé byli z této Planety již vytlačeni, zůstalo tady po nich mnoho stále ještě fungujících umělých automatů, majestátů, které svými informacemi usilují o zavedení dalšího vývoje pozemské civilizace do slepé uličky. Jednoduše proto, že Vesmírní lidé nikdy nepochopili mimořádné postavení soudobé pozemské civilizace a skutečné evoluční úkoly dnešního pozemského člověka 2. typu. Přesto stále značná část jednotlivců na Zemi, kteří se zajímají o duchovní informace, berou podobné channelingové  zdroje informací naprosto vážně a plně jim důvěřují.“

 

K tomu dodávám, že problematikou uměle vytvořených umělých objektů, majestátů duchovních mistrů, andělů, Stvořitelů, vytvořených Vesmírnými lidmi jsem se zabýval v článku 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

Další odvážné tvrzení: Indigové děti jsou karmicky čisté

A ještě vyberu na doplnění odvážných tezí, které Zdeněk Vojtíšek převzal od propagátorů hnutí indigových dětí, takových jako je Lee Caroll a jeho následovníci, další dílčí neméně odvážná tvrzení z jiných českých webů:

„Všimli jste si, že děti, které se poslední dobou rodí, jsou jiné, než jsme byli my?…“

„Indigové děti jsou skutečně zvláštní a představují velké procento všech dětí, které se nyní rodí na celém světě. "Vědí", kdo jsou a odkud přicházejí, a proto je naší povinností je co nejlépe poznat, akceptovat jejich výlučné kvality a provázet je životem s láskou a péčí…“

„Nejsou zatíženi negativním prožitkem či karmou spojenou se životem v dualitě na Zemi.“

„Už v raném dětství si vzpomínají, jaký úkol mají tady na Zemi.“

Další odvážné tvrzení: Indigové děti jsou na Zemi poprvé

„Jsou na Zemi poprvé. Procházeli vývojem v jiných Vesmírech.“

„Tyto děti přináší na Zemi dar, poklad, vibrace nové Země.“

„Děti, které přicházejí, změní celý svět. Mění ho tím, že jen jsou.“

„Tyto děti běžně vidí jemněhmotné bytosti - jednorožce, anděly, víly, elfy a bytosti jiných dimenzí, mají otevřené vědomí, to co je člověku přirozené.“

Některá z těchto tvrzení naznačují základní neznalosti autorů o současné duchovní situaci na Zemi a navíc mnohdy odporují i základním principům vývoje. Například: Otevřené vědomí vůbec není přirozené pro dnešního člověka 2. typu. To jsem podrobně rozebíral v článcích zabývajících se problematikou lidstva dvojího typu během historie Země: 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III.

Nebo: Bytost, která do hmoty Země sestoupí bez zkušeností se zde rozšířenými temnými energiemi, nemá šanci něčeho dosáhnout. Samotná čistota není dostačující. Důležitá je i odolnost vůči Temnu a schopnost proti němu účinně bojovat. A to mají v sobě pouze lidé, kteří jsou už tady na Zemi nějakou dobu. Toto vše je podrobně rozvedeno v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Další tvrzení zase vycházejí z předpokladu dokonalého Boha nad námi

A nezřídka se do toho všeho zapojí i víra v Boha:

„Jedno z jejich hlavních poslání je připomenout lidem, že pocházejí od Boha a že s ním mají duchovní smlouvu, aby si vzpomněli.“

„Bůh nás pověřil úkolem provést změny na Zemi.“

„Tento projekt podporuje "shora" božský duchovní svět.“

„Děti i všichni ostatní lidé pocházejí od Boha. Proč to nikdo neslyší?“

„Buďte ujištěni: Boží plán nemá chyby.“

„Požehnání všem dětem, které přišly změnit svět, ať se jim to podaří a my jim v tom můžeme svým porozuměním, pochopením a podporou pomoci. Jsou to malí bohové.“

 

Historie lidské civilizace opakovaně potvrzuje, že vymyšleným termínem „Bůh“ si lidé vysvětlují vše, čemu dostatečně nerozumí. Až nadhled získaný na cestě stabilního světelného vzestupu umožnil pochopit, jak je to vlastně se slovem Bůh, viz články 36A. Co všechno se skrývá pod pojmem Bůh?, 36B. Stvořitel, andělé, Kosmická inteligence, mimozemšťané, 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

Co vše logicky vyplývá z předkládaných odvážných předpokladů?

Zamysleme se teď nad tím, co by z těchto všech fantastických předpokladů vyplývalo, pokud by skutečně vyjadřovaly to, co se v duchovním pozadí naší Planety děje. Na mnoha webech se totiž zdůrazňuje, že jde o bytosti, které budou určovat směr nového vývoje na naší Zemi. Které jsou připraveny na nadcházející Věk Vodnáře svojí vysokou duchovní čistotou a mimořádnou duchovní výbavou. Že až 80% z nově zrozených dětí v dnešní době je těmito zvláštními dětmi. Že většina z nich je zde poprvé. Pocházejí z jiných světů, jiných Vesmírů. Že konečně mají na Zemi navrátit to, co je a vždy bylo pro člověka běžné, a sice otevřené duchovní vědomí.

To vše jsou velmi odvážná tvrzení, která lze jen stěží prověřit bez dostatečného duchovního nadhledu. Pozice člověka, který je v duchovním pádu, však takový nadhled neposkytuje. Jedinou možností je duchovní nadhled získaný na cestě stabilního světelného vzestupu. Tam se však propagátoři tezí o indigových dětech nenacházejí.

Běžného člověka mohou napadnout při čtení těchto předpokladů následující otázky:

Odkud ty děti jsou? Jaká duchovní instituce je sem poslala, aby nás dále řídily?

Čtenář může mít dokonce obavy, co bude dál, když se zde najednou rodí většina dětí s mimořádnými schopnostmi, které jsou odjinud, z jiných světů:

Komu vlastně bude Planeta v dalším vývoji patřit? Bude i nadále patřit nám pozemšťanům? Nebo sem do hmoty planety Země přichází nový lidský druh, který nás má nahradit? A drtivá část této civilizace bude postupně odsunuta do duchovního depozita, podobně jako další civilizace před námi? Jde skutečně o pozitivní situaci? A co když zanesou do vývoje na Zemi prvky, které zde nemají co pohledávat, které nejsou pro zdejší aktuální situaci vhodné? Co když dokonce takové děti představují bytosti jiných civilizací, které nás mají postupně ovládnout a zcela podrobit?

Vesmírní lidé přece také hovořili o vesmírné lásce, bratrské spolupráci. Ale přitom ve jménu této lásky například vybíjeli v minulosti na Zemi obyvatele celých měst, aby vyhladili cestu vyvolenému národu, který si zvolili (viz článek 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi). Nebylo by to tedy poprvé, co mnohé webové stránky vychvalují až do nebe záležitosti, které tlačí jak jednotlivé bytosti, tak i celou pozemskou civilizaci směrem k Temnu, k dalšímu parazitování a ovládání, k duchovní slepotě a úpadku. Viz například text U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, ve kterém shrnuji, čemu všemu je důležité se na vzestupné světelné cestě vyhnout, a to přesto, že to mnohé knihy a webové stránky jednoznačně doporučují pro cestu ke Světlu.

Kdybychom totiž přijali vícekrát se opakující teze, že se zde najednou rodí mnoho duchovně vyspělých zvláštních bytostí, které mají převzít budoucí vývoj lidské civilizace, a které jsou odjinud, pak by taková situace nemusela působit za všech okolností pozitivně. Naopak by mohla začít vzbuzovat i obavy, co bude dál s námi pozemšťany.

Román Midwichské kukačky Johna Wyndhama

Není proto náhodou, že veřejně propagované nadšení duchovních pracovníků nad zrozením celých skupin zázračných indigových dětí ve mně naopak vyvolalo vzpomínku na anglický film Vesnice prokletých, který byl natočen podle románu Johna Wyndhama Midwichské kukačky. Tento film jsem i s odborným vědeckým komentářem a českým překladem shlédl v rámci populárních diskusí a vzdělávacích pořadů někdy v 80. letech 20. století v pražském Planetáriu. Jen pro úplnost připomínám, že John Wyndham napsal také u nás dobře známou sci-fi knihu Den trifidů, která byla rovněž zfilmována.

 

Mnoho jednotlivců považuje sci-fi literaturu za vymyšlené slátaniny, které nemají s realitou nic společného. Nesouhlasím s tím. Ve své praxi léčitele jsem se při karmické očistě nás i mnoha dalších lidí setkal s příběhy, které bývají typické obvykle jen pro sci-fi filmy a knihy. Minulost náš všech je plná podobných příběhů. Autoři sci-fi knih a filmů nevytvořili svoje témata ze vzduchoprázdna. Často byli inspirováni napojením na svoji vlastní minulost, na minulost druhých lidí, nebo mají aktuální napojení jinam, kde takové příběhy proběhly nebo probíhají. Sci-fi příběhy tak ve vysokém procentu vyjadřují příběhy, které se již někdy staly zde na Zemi v minulosti nebo v jiných světech, jiných civilizacích, v jiných časech. Nebo naopak vize toho, kam až může vývoj civilizace dojít, bude-li pokračovat neměnným způsobem dál.

 

Mnohé z těchto příběhů jsou nesmírně poučné i pro dnešní dobu a dnešní problémy, které zde na Zemi potřebujeme vyřešit. Řada lidí to intuitivně vnímá, a proto je sci-fi literatura a filmy tak přitahují. Proto také není náhodou, že nejúspěšnějším filmovým příběhem všech dob se stal film Avatar režiséra Jamese Camerona, který byl právě v těchto dnech, konkrétně 3.11.2012, poprvé vysílán v televizi. Film, který tak vyzdvihuje sílu Přírody. A vyzdvihuje důležitost toho, když je civilizace vnitřně spojena s Přírodou a svojí Planetou. Poselství tohoto filmu jsme věnovali duchovní komunikace Poselství filmu Avatar, Nadřazenost a pýcha člověka ve filmu Avatar, Film Avatar - energie připravené pomoci jsou všude kolem vás.

Ale teď se vraťme k filmu Vesnice prokletých. O co tehdy šlo? Všichni lidé ve vesnici Midwich jednoho dne upadli do hlubokého spánku. Zpočátku se zdálo, že to nemá žádné následky. Pak se ale postupně ukázalo, že všechny plodné ženy toho dne nepochopitelným způsobem otěhotněly.

Narodily se jim zvláštní děti se zázračnými schopnostmi, pronikavým zrakem, magickými schopnostmi a dokonalým telepatickým vnímáním. Spojené dohromady jakýmsi druhem kolektivního vědomí, které je ochraňovalo. Ale na druhé straně tvrdé, nesmlouvané, razantně od dětského věku likvidující třeba i fyzickým násilím všechny pokusy narušit jejich pokojný vývoj.

Narození dětí s výjimečnými schopnostmi začíná postupně vzbuzovat obavy

Tyto děti nakonec plně ovládly chování obyvatel vesnice. Ti je začali postupně vnímat jako něco nežádoucího, ohrožujícího. Začal se u nich projevovat silný pud sebezáchovy. Navíc vyšlo najevo, že podobných skupin je na světě více.

Začaly se objevovat první názory, že by to mohlo znamenat konec svobodné lidské civilizace. Postupně vznikalo rozhodnutí, že jedinou možností bude tyto skupiny zničit, dokud je ještě čas. Vše uspíšilo zveřejnění vlastní vize dětí, že pozemská civilizace bude podrobena.

Jak ovšem prakticky zničit tuto skupinu, když děti se zázračnými schopnostmi okamžitě mentálně vnímaly jakékoliv skryté myšlenky a záměry lidí? A byly schopné jakékoliv nastražené detonační zařízení mentální silou vypnout? Nakonec se jeden z těch dospělých, kterému děti plně důvěřovaly, rozhodl obětovat. Tím, že výbuchem nálože na svém těle, kterou přinese mezi ně, je zničí. Musel dokázat se po dobu celé té jediné minuty, než vejde, dostatečně se k nim přiblíží a vše se zajistí ke spuštění, zcela myšlenkově odpoutat od od svého úmyslu a tím i od nálože, kterou nesl na svém těle. Aby ani podle skrytých myšlenek na něm nic nepoznaly a nezasáhly. Aby se domnívaly, že je vše jako obvykle v naprostém pořádku. Že k nim přichází v míru. Matně si pamatuji, že si tehdy neustále opakoval „dlouhá bílá zeď“, aby mu neujela jediná myšlenka na jeho plán.

Důsledkem těchto teorií je, že Země by byla postupně obsazena jinými bytostmi

Podle teorie indigových dětí se dnes rodí na Zemi převážně jiní lidé odjinud z jiných Vesmírů a světů. Vezměme do důsledků, co by to znamenalo. Že už naši rodiče, prarodiče, známí, významné osobnosti ve světě, ti všichni, co již zemřeli, už prakticky nedostanou příležitost, aby se tady mohli znovu zrodit. A co mnozí z nás, až skončí svůj život? Také už tady na Zemi pro nás nebude místo? Protože se zde již řadu let přece rodí už převážně jiné bytosti? Aby vše směřovalo k tomu, že Planeta bude obsazena vyššími bytostmi nového věku? A to nás, běžné pozemšťany, co jsme tady prožili stovky a někteří i tisíce různých životů, vytlačí úplně mimo? Do nějaké jiné dimenze, kde už nebudeme překážet?

 

Být těmi lidmi, co tady rozšiřují podobná tvrzení, dal bych si příště pozor, co to vlastně říkám. Protože jejich teorie, pokud by skutečně byly realitou, by znamenaly zásadní nepříznivé důsledky pro celou pozemskou civilizaci. Postupné vytlačení pozemského lidstva vyššími bytostmi z jiných světů. A to vše doprovázené líbivými slovy o cestě za Světlem.

 

Proč si právě toto mnozí propagátoři podobných myšlenek neuvědomují? Protože nějaká důležitost hmotné roviny nebo klíčové postavení naší Planety (tak jak to bylo vysvětleno v článcích  20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru) jde úplně mimo směr jejich uvažování. Oni mají plnou hlavu odchodu do údajné vyšší formy evoluce, do nehmotné 5. dimenze. A proto jim přijde přirozené, že sem někdo odtud „shora“ přijde a naučí nás, jak hmotu opustit. Jak se dostat do této údajně vyšší nehmotné formy vývoje a vlastně tak následovat jejich cestu.

Právě Vesmírní lidé, kteří jsou v pozadí za podobnými teoriemi, se pod heslem láska dopouštěli zvěrstev na obyvatelích této Planety i dalších jiných planet v naší Galaxii. Viz články 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.

Podobnost s teorií vyšší rasy nacistů

Dokonce zde můžeme najít jistou podobnost s teorií vyšší rasy, kterou tady prosazoval Hitler a jeho příznivci. Připomínám, co již v roce 1960 psali o pozadí nacismu Jacques Bergier a Louis Pauwels v knize Jitro kouzelníků v souvislosti s anglickou tajnou lóží Zlatý úsvit založenou v 19. století, z jejíchž myšlenek nacismus ideově vycházel (str. 268):
 

„Bulwer Lytton… bezpochyby neočekával, že jeden z jeho románů inspiruje o desítky let později přednacistickou mystickou skupinu. Nicméně v dílech jako „Plémě, které nás nahradí“ záměrně zdůrazňoval skutečnosti duchovního pozadí světa a zejména světa pekelného. Pokládal se za zasvěcence. Prostřednictvím románového líčení vyjadřoval jistotu, že existují bytosti nadané nadlidskou mocí. Tyto bytosti nás nahradí a povedou vyvolence lidského plemene k strašlivé přeměně.

Musíme si dobře všimnout této myšlenky přeměny rasy. Shledáme se s ní u Hitlera a nevymřela ani dnes. Je třeba si dát také pozor na myšlenku neznámých nadřazenců. Najdeme ji ve všech černých mystikách východu i západu. Obývají pod zemí nebo přišli z jiných planet…“

 

A samozřejmě, výhodu budou mít ti, co tyto vyvolence přivítají a budou jim věrně sloužit. Kteří budou tuto novou rasu uvádět do života. Budou jim nadbíhat svými teoriemi. Budou propagovat určitou nadřazenost a převahu těchto bytostí nad běžnými lidmi. To byl základ duchovních teorií, ze kterých později vycházel německý nacismus. Více o tomto ideovém pozadí nacismu jsem uvedl v dřívějším článku 12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět.

 

Teorie indigových dětí je stejně šílená, i když se zde místo o Pekle hovoří o jiných Vesmírech. Důsledky takové reality by však byly stejné. Nahrazení současné pozemské civilizace jinými typy bytostí.

 

Teorie indigových dětí opomíjí skutečné hmotné příčiny dílčích jevů

Celá teorie indigových a dalších dětí vychází z toho, že chování dnešních dětí je zcela jiné, než tomu bylo před desítkami let. A nejde jen o jiné chování, ale i celou řadu nejrůznějších poruch, které se projevují v dětském věku. Příčiny toho lze jednoduše vysvětlit, jak naznačím v následujícím článku, který pokrývá druhou část tohoto tématu. Jde přitom převážně o příčiny hmotného rázu a do jisté míry i o příčiny duchovní.

 

Dnešní propagátoři teorie indigových dětí však zcela opomíjejí běžné hmotné příčiny a za každou cenu se snaží najít příčiny duchovní. A protože nemají dostatečný duchovní nadhled nad situací, dospěli k teorii, která současnému stavu na naší Planetě neodpovídá. Zato je však potvrzována a podporována řadou channelingem přenášených poselství od Vesmírných lidí a umělých objektů, majestátů vytvořených Vesmírnými lidmi.

 

Planeta potřebuje pomoc člověka při zvyšování svých vibrací

Základem celé dokonale vypadající teorie indigových dětí se stal předpoklad, že planeta Země se vstupem do nového Věku Vodnáře zvyšuje své frekvence, a to zejména vlivem příznivé konstelace vesmírných vlivů v naší Galaxii, které v tomto období nastávají. Pozoruhodné je, že tuto teorii rozšiřují převážně lidé, kteří cestu ke světelnému vzestupu nenašli. A sami se domnívají, že lidstvo dosáhne světelného vzestupu stejně jako planeta Země vlivem jakýchsi vnějších podmínek. Tato myšlenka je pak rozvíjena do nejmenších detailů.

Protože Planeta zvyšuje frekvence a lidé stále nechtějí v masovějším měřítku slyšet na to, že přichází nový věk, bude podle propagátorů teorie indigových dětí potřeba, aby sem na Zemi sestoupily nové bytosti z vyšších světů. Které nás přesvědčí svými schopnostmi, svým přehledem, svojí vnitřní čistotou. A které nás ovlivní už jenom tím, že sem přijdou. A přijdou sem proto, aby nás všechny naučily novému čistějšímu způsobu života. Přesně s podobnými slovy se na Zemi opakovaně v minulosti neoprávněně vměšovali mimozemšťané.

Ptám-li se Planety, jaká je celková pravdivost a celkový soulad všech okolností této teorie se skutečnou realitou v tomto světě a jeho duchovním pozadí, odpověď zní: necelých 10%.

Ano, Planeta Země se skutečně probudila a postupně zvyšuje svoji čistotu a vnitřní frekvenci energie, na kterou je naladěna. K zásadnímu zlomu došlo na jaře roku 1999, kdy příznivá energetická situace přispěla ke vzniku Nové duchovní cesty. Psal jsem o tom v článku 37G. Převedení Země přes období hrozících katastrof.

Katalyzátorem evoluce Planety je člověk, vnější podmínky nejsou všemocné

Jistě, speciální vnější podmínky jsou mimořádně důležité. Představují dobrou příležitost pro posun. Jde však jen a jen o příležitost, nic víc. Tím, jehož úkolem je působit jako katalyzátor evoluce Planety, Slunce a celého Vesmíru je člověk. Toto je zásadní poslání člověka, kvůli kterému byl vůbec stvořen. Člověk je tady proto, aby Planetě pomohl využít mimořádně příhodnou vnější příležitost.

 

Více o tom bylo v článku 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru? Zde je také vysvětleno, že stvoření lidstva nebylo jednorázovým dokonalým činem. Ale složitou dlouhou cestou plnou pokusů a omylů. Když si pak někdo troufá tvrdit, že Boží plán nemá chyby, už z této jediné věty lze cítit demagogii jeho slov, která vycházejí z jeho mylné víry, a která mají s realitou tohoto světa jen málo společného.

 

Zvyšování frekvence planety Země není výsledkem pouze příhodných vnějších podmínek, které v tomto období v naší Galaxii nastávají. Ty se na celém procesu podílejí podle samotné Planety nejvýše patnácti procenty. Především jde o vliv všech lidských bytostí, které dokázaly v této rozhodující době vstoupit na cestu stabilního světelného vzestupu a udržet se tam. A svojí plynulou karmickou očistou pomáhají sami sobě, svému okolí, Přírodě i celé Planetě neustále zvyšovat frekvence svého vnitřního naladění. Právě tito lidé určují z celých 85 % nový směr duchovní evoluce lidstva na Zemi.

 

Detaily o tom uvádím v mnoha článcích na těchto webových stránkách, například 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?, 35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu, 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V.

Člověk, který se nedostal na světelný vzestup, vychází z celé řady zásadních omylů

Ti ostatní, co pro sebe cestu světelného vzestupu zatím neobjevili, vycházejí z celé řady zásadních omylů, které jsou zde na Zemi neustále opakovány. Rozhodující chybou je skutečnost, že si nejsou vědomi existence dvou naprosto odlišných variant člověka během historie naší Planety. A jen z této jediné nevědomosti vyplývá celá řada zásadních omylů.

Tématu dvojího lidstva během historie na planetě Zemi jsem se věnoval v článcích 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III.

 

Lidé, kteří se dostali na cestu stabilního světelného vzestupu, získali postupně vysoký duchovní nadhled nad tímto světem a událostmi v něm probíhajícími. Mají možnost pochopit, jak tento svět skutečně funguje, jaký význam má protiklad dobra a zla, Světla a Temnoty, co přinášejí pravotočivé a levotočivé bioenergie, jaký je rozdíl mezi světelným vzestupem a temným vzestupem.

 

Zatímco ti další, kteří jsou převážně ve světelném pádu, nepochopili skutečnou podstatu Temna. A proto nemají možnost rozpoznat, co podporuje světelnou cestu a co naopak cestu temnou. Podle nich je jen jedna cesta nahoru k vyšší duchovní pokročilosti, k získání lepšího duchovního vnímání, k dosažení vyššího stupně tvořivých schopností, a tou je cesta světelná. Domnívají se, že čím více bude člověk dělat duchovních činností, tím lépe. A to je hrubý omyl.

Dvě cesty k vyšší duchovní pokročilosti

Cesty nahoru k vyšší duchovní pokročilosti, k lepšímu duchovnímu vnímání a k získání většího vlivu na fungování světa, jsou dvě. Jedna ke Světlu a druhá pryč od Světla směrem k Temnu. Temno však získalo na naší Zemi před koncem 20. století jasně navrch. Průvodním jevem této situace je, že drtivá většina duchovních aktivit, principů, metod, pomůcek, teorií rozšiřovaných na naší Zemi však ke smůle všech hledajících podporuje tu druhou nevhodnou možnost – cestu k Temnu pryč ze Světla.

 

Odkazy na řadu textů, ve kterých se touto problematikou zabýváme, jsou uvedeny v článcích U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, U4. Zásadní rozdíly Nové duchovní cesty a Staré duchovní cesty, U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?, U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě?, U7. Proč vede ke světelnému vzestupu jediná cesta? Nebezpečím temné cesty k vrcholu se speciálně zabýval článek A19. Dokonalá Temnota je skrytá, ale o to více záludná a hůře rozpoznatelná.

Je zásadně nesprávné vydávat jednotlivé tendence za obecně platné jevy

Problém indigových dětí našel svůj základ v pozorování určitých vnějších náznaků. Dnešní děti jsou například často hyperaktivní. Chovají se jinak než před 30 lety. Dříve dospívají, a to jak intelektuálně, tak také psychicky i sexuálně. Má to poměrně jasné hmotné i duchovní důvody, jejichž rozborem se budu zabývat ve druhé části tohoto tématu 55H. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti II.

 

Teorie indigových dětí tak byla odstartována určitým vnějším popisem jevů, reagováním na určité vnější tendence, které se najednou začaly ve zvýšené míře objevovat. Těmto jevům však byla nesprávně přisouzena všeobecná platnost a navíc nebyly správně pochopeny jejich příčiny. A výsledkem je pak naprosto vadné vysvětlení, které realitě neodpovídá.

 

Uvedu jiný typický příklad nesprávného popisu toho, jak funguje duchovní pozadí světa. Na trhu jsou ke koupi kazety s hudbou na podporu fungování určité čakry, např. 4. čakry - srdeční. Lidé si to kupují, protože důvěřují reklamám, že tomu tak opravdu je. Předpokládají, že zkušení lidé na duchovní cestě předávají druhým pravdu. Samozřejmě, na vzestupné světelné cestě je přirozeností člověka žít čistým způsobem a například nelhat. Jenže je-li člověk v pádu, a to je drtivá většina propagátorů podobných pomůcek, může říkat cokoliv, protože sám nepozná, kde je pravda. On většinou sám věří tomu, že má pravdu. A může v dobré víře doporučovat určité pomůcky s vnitřním přesvědčením, že skutečně pomohou lidem ke Světlu. A protože nedostává žádné karmické náznaky, nebo není schopen takové karmické náznaky vnímat, je přesvědčen o tom, že jde správnou cestou. Neděje se s ním nic zvláštního, ani když svými radami vede naopak člověka k Temnu.

Jaká je však ve skutečnosti situace v oblasti frekvence čaker a naladění čakry určitého člověka na jednu konkrétní frekvenci? Určitá skladba může u některého člověka vyvolat ohromující rezonanci spojenou s vnitřním dojetím, které se projeví až slzami. S mnoha jinými lidmi však poslech téže skladby neudělá vůbec nic. Je tedy zásadně nesprávné tvrdit, že když ta skladba mi udělala dobře v oblasti mé srdeční čakry, že stejný vliv bude mít i na všechny další lidi. Přesto mnozí propagátoři podobných podpůrných pomůcek právě toto tvrdí. Nemají však pravdu.

Podpora a posílení fungování čaker je založena na principu vnitřní rezonance s hudbou, která obsahuje tóny stejné frekvence, jako je naladění určité čakry. Jenže celá civilizace nemá srdeční čakru naladěnu na tutéž frekvenci. Jednotlivé frekvence, na které jsou čakry člověka naladěny, se liší člověk od člověka podobně jako otisky prstů. Výjimkou jsou například dvojice muže a ženy, kteří mají v určitém období prožít partnerský vztah. Někdy proto, že tento vztah je pro ně optimální pro celý život. Jindy pouze z důvodu, aby se dokázali vzájemně karmicky vyvázat, třeba z ovládání jednoho druhým. A poté jsou naopak duchovně vedeni k tomu, aby vztah ukončili. Více o tom jednoho dne uvedu v textech o partnerských vztazích a duchovním pozadí lidské sexuality. 

Takže kazety pro všechny s hudbou posilující 4. čakru jsou nesmyslem, představují lživou reklamu. Komerční nápad, který neodpovídá skutečné realitě. Který je vlastně podvodem na hledajících. Taková hudba možná skutečně deseti procentům podpoří činnost srdeční čakry a naopak u 10% působí naopak. A u zbývajících 80% pak nevyvolá nic.

Tomuto se podobá teorie o indigových dětech. O duchovním obalu člověka je známo, že jeho zabarvení se mění zároveň s činností, kterou právě člověk provádí a současně i s jeho pocitovým rozpoložením. Jinou barvu bude vyzařovat, bude-li se zabývat čistě intelektuální činností, jinou barvu zase když bude pocitově prožívat partnerský soulad se svým protějškem. Určitou barvu, bude-li nějakou činnost vykonávat s pocitem užitečnosti a jinou zase, bude-li ji dělat se vztekem a s pocitem zbytečnosti.

Takže převažující odstín jeho aury se bude z hodiny na hodinu nebo dokonce i z minuty na minutu měnit. Myšlenka, že většina rodících se dětí má po většinu doby stabilizovanou barvu vnějšího energetického obalu, je proto fikcí, která v hromadném měřítku neodpovídá realitě.

Samozřejmě, můžeme najít několik přemoudřelých dětí, které mají tendence poučovat dospělé a jejichž duchovní obal bude mít poměrně stabilně neměnnou barvu. Ale tvrdit na základě několika jednotlivých jevů, že až 80% rodících se dětí je vyššími vyvolenci, je fikce, nepravda, naprosto nesprávný předpoklad.

Význam některých barev v lidské auře

Pro úplnost ještě uvedu, co bývá obvykle připisováno významu některých z těch barev v lidském duchovním obalu, auře, které bývají spojovány se zvláštními dětmi. Případ od případu se však podobná vysvětlení mohou zásadně lišit:

Indigo (tmavomodrá barva) naznačuje vyvážené sjednocení materiálních i duchovních vlivů, vnitřní vyrovnanost, vysokou tvůrčí sílu, naznačení vysokých mentálních schopností, psychickou sílu, nadpřirozené schopnosti. Bílá barva znamená nejvyšší čistotu, nejvyšší frekvence. Jedná se o jednotlivce schopné vést, řídit, naplňovat životní poslání své i celé civilizace. Tedy typické vůdčí typy schopné podílet se na celkovém vedení dalšího vývoje. Smaragdová barva je barva srdce, vnitřní vyrovnanosti a stability, barva služby a oddanosti. A mívají ji lidé vybavení pro pomoc druhým – léčitelé, lékaři apod.

Každý jev má sice duchovní příčinu, ale bez dostatečného nadhledu ji člověk nenalezne

Duchovní buditelé mají jasno. Začaly se zde rodit zvláštní, indigové děti. I pro hyperaktivitu označovanou ADHD mají originální vysvětlení:

Běžně používaná zkratka ADHD pochází z anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorder, neboli porucha související s hyperaktivitou a neschopností udržet pozornost. Tato vývojová porucha se projevuje již od raného dětství, nejvíce však ve školním věku, kdy postihuje 3–7 % dětí. Spíše než hyperaktivita se v tomto období objevují pocity vnitřního neklidu, převládá impulzivita a poruchy pozornosti.

Na vzniku ADHD, která patří mezi nejprobádanější duševní a emocionální poruchy, se z větší části podílí dědičnost. V ostatních případech ke vzniku poruchy přispívá problémové těhotenství, vystavení alkoholu a tabákovému kouři během těhotenství i v raném dětství, extrémní množství olova v těle, nadměrné užívání cukru, přídatných látek, zejména některých umělých barviv, nadměrné sledování televize. (Zdroj: Wikipedie)

A s jakým vysvětlením přispěchala duchovní komerce? Klasické je dnes už nové náhradní vysvětlení pocházející od Dorren Virtue, známé autorky řady knih o andělech a současně i propagátorky teorie indigových dětí, co ve skutečnosti znamená ADHD:

Attention Dialed into a Higher Dimension, tedy pozornost naladěná na vyšší dimenzi. Takto vypadá snaha najít duchovní příčinu problému za každou cenu a bez dostatečného nadhledu nad situací. Někdy však má daná situace na prvním místě především přízemní hmotné příčiny, které spočívají v našem způsobu života a v kvalitě prostředí, které obýváme a jehož vlivům jsme denně vystaveni. A skutečnou duchovní příčinou jsou pak důvody, proč takhle žijeme, proč jsme se dostali až sem. Jaké opakované chyby nás dovedly až do tohoto stavu.

Laický názor má podstatně vyšší úroveň pravdivosti než propracovaná duchovní teorie

Pro pousmání uvádím jeden z komentářů čtenářů za článkem Zdeňka Vojtíška Děti nového věku v jeho původní podobě:

„Vynález indigových dětí je jen výmluva na nevychovatelné a nevzdělatelné americké spratky. Rodí se rodičům, kteří rovněž byli nevychovatelní v rámci teze dětských práv, v americe zavedených. Jsou úkazem společenského mravního úpadku.“

 

Řekli byste úplná blbost, nesmysl vyjádřený člověkem laikem, který do problematiky nevidí? Jenže podle Přírody je celková pravdivost teorií indigových a dalších dětí a všech dalších vývodů vyplývajících z této teorie kolem pouhých 5 – 9 %. Zatímco pravdivost tohoto negativně laděného příspěvku je poměrně vysoká, kolem 70%. Protože mnohem přesněji odpovídá realitě dnešního světa než dokonale vypadající duchovní teorie indigových dětí, která je postavená na nepravdivých základech a z rozhodující části je vymyšlená.

© Jiří Novák, listopad 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 304
  • 32
  • 20
  • 20
  • 29

Celkový počet hlasů: 405