Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VIII: 90 - 99 | 90B. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho II

90B. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho II

Jiří Novák Vloženo 30.12.2020
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková


Posouzení metody Clemense Kuby z nadhledu NDC. Rozlišit traumata z minulosti od obnažených karmických vrstev. Příklady chybných tezí z knih Clemense Kubyho z nadhledu NDC – co nebudeme přebírat. Co lze řešit metodou Mental Healing pro člověka na NDC? Prostřednictvím Mental Healing není vhodné přepisovat karmické vrstvy z minulých existencí. Zpracování karmických vrstev probíhá v karmické očistě, nikoliv přepisováním.

Tento text je pokračováním článku  90A. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho I

Posouzení metody Clemense Kuby z nadhledu NDC

Kubyho knihy jsou velmi hodnotné a čisté. Ukázaly nám cestu, kudy se dále vydat, abychom uvolnili svoje psychické bloky a urychlili karmickou očistu. Jeho metoda je také čistá. Ovšem tak a s takovými osobními předpoklady, jak ji dělá on. Jako bytost má logicky určité předpoklady v rozvíjení své vlastní metody v praxi. Jde ovšem také o to, jaké případně má nebo nemá předpoklady ke zprostředkování karmické očisty jednotlivců, pokud by to bylo potřeba. To už nemáme právo veřejně hodnotit. Jeho metoda jím osobně zprostředkovaná funguje i přesto, že ji dělá s lidmi v duchovním pádu.

Jako propagátoři nové duchovní cesty čistého světelného vzestupu ovšem potřebujeme posoudit, zda se mění nebo nemění určité okolnosti, pokud tuto metodu použije člověk na světelném vzestupu, který je součástí Nové duchovní cesty, a tedy již výší své harmonie vnitřního naladění překonal harmonii svého nejvyššího dvanáctého vnějšího energetického těla. Každopádně doporučujeme určitou obezřetnost, pokud budou chtít lidé na NDC Kubyho metodu používat samostatně bez dohledu zkušenějšího člověka. A to především proto, že člověku na cestě světelného vzestupu se mohou otevírat jiné možnosti, se kterými Clemens Kuby nepočítal. Tou nejzásadnější věcí je nastartovaná soustavná karmická očista. Více o těchto omezeních bude v dalším textu.
 

Rozlišit traumata z minulosti od obnažených karmických vrstev

Prostřednictvím metody Clemense Kuby se mohou čistit např. traumata z dětství, trauma úrazem. Ale už nelze čistit to, že je nám špatně, protože se nám obnažila karmická vrstva. Něco jiného je určité trauma například z dětství, které je vázáno na tento život a třeba i určitou konkrétní osobu. Metoda Clemense Kubyho může právě s takovými traumaty výrazně nebo i kompletně pomoci. V případě vazeb vynořujících se v karmické očistě je situace o poznání složitější. Traumata, přehmaty jsou vázány nikoliv pouze na tento jediný život, ale zpravidla i na minulé existence. Někdo mi v tomto životě výrazně ubližoval. Součástí traumatu ale pak bývají i vazby na dřívější existence, kdy jsem naopak já ubližoval jemu. Lidé mohou mít tendenci vyložit si určitý náznak při karmické očistě mylně, zjednodušeně, příliš povrchně. Při přepisu pak nevycházejí z komplexní situace, ale třeba pouze z jedné z poloh v daném problému. Snahou o přepis mohou místo vyřešení danou situaci ještě více zkomplikovat, doslova zauzlovat.

Clemens Kuby se nachází v situaci, kdy běžně používá i některé z metod SDC – meditace, afirmace, hladina alfa apod. Jednoduše vychází z všeobecně uznávaných tradic a návyků Staré duchovní cesty. Nová duchovní cesta se ale postupně rozloučila s drtivou většinou metod a postupů běžných v rámci Staré duchovní cesty. Je proto logické, že některé záležitosti, které Kuby doporučuje, nejsou vhodné pro člověka na NDC. Nacházíme se v jiné situaci, nemůžeme vše přebírat. Nemůžeme brát vše doslova.

Jeden z příkladů. Existenci samostatně reálně existujících Temných sil Kuby nevnímá, neuznává. Nezabývá se tím. Nahlíží na ni patrně jako drtivá většina směrů SDC. Vychází v tomto z jejích tradic. Nemá prozatím dostatečný duchovní nadhled - vyladění, aby to mohl vnímat jinak. Z toho pramení nedostatek obezřetnosti v některých přístupech.

Příklady chybných tezí z knih Clemense Kubyho z nadhledu NDC

(jde jen o zběžný přehled, netvrdíme, že tento výčet je úplný)

Co rozhodně nebudeme přebírat:

 • Jistý obdiv k šamanismu a dalším různým duchovním léčitelským metodám, z nichž mnohé ve skutečnosti nejsou čisté, neřeší pravou příčinu a podstatu věci. A často obsahují magii. Takže ani výsledek takových zásahů nemůže být trvalý.

 • Poskytovat svoje stávající tělo ve hmotě k dispozici jiným bytostem z astrálu-posmrtné dimenze. Tak aby mohly zasahovat do naší hmotné roviny, jednat teď a tady.
  To rozhodně není dobrý nápad, který by komukoli přinesl něco skutečně pozitivního.
  Vychází to z konceptů Staré duchovní cesty. Posmrtná dimenze je běžně nepropustně oddělena, a jsou pro to dobré důvody. Astrální duchové bytostí po smrti tam mají odpočívat a připravit se na další inkarnaci. Nemají tam možnost duchovního světelného vzestupu a karmické očisty. Nemají tak dostatečný nadhled a ani pravomoce zasahovat v tom období do života ve hmotě. Za těmito účely se potřebují znovu inkarnovat do hmoty, standardním regulérním způsobem se v ní narodit.
  Podrobně jsme toto téma rozebírali v našich článcích
  55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka, 55B. Procesy probíhající během fyzické smrti člověka, 55C. Nadzemská posmrtná úroveň a její úloha v novém vývoji, 55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy, 55F. Průběh procesu zrození pozemského člověka dříve a dnes, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, Proč nemáme udržovat kontakt s duchy zemřelých?  Včetně případů, kdy výjimečně Síly Světla mohou zprostředkovat krátký informační kontakt s astrálem tak, aby to bylo pro obě strany vhodné.

  Další věc – identitu svojí bytosti a svoje tělo si máme bedlivě chránit. A ne ji někomu takovýmto způsobem propůjčovat k účelům, jejichž následky nedokážeme dohlédnout. Do takového našeho jednání by se promítala přílišná podřídivost, nedostatečná ochota a schopnost ochránit hranice své bytosti, nedostatek obezřetnosti. A také tendence nechat se zmanipulovat až ovládnout. 

   

 • Psát rozhovory metodou Mental Healing v hladině alfa, kdy mozek přechází z racionální do intuitivní oblasti. V tomto stavu klesá aktivita mozku pod 14 Hz, bdělé vědomí ustupuje. Typicky při pomalém usínání a probouzení.
  To na NDC nepotřebujeme, máme duchovní komunikaci, kterou provádíme při plném vědomí. Když se člověk takto napojuje na hladinu alfa, tak se s velmi vysokou pravděpodobností napojuje na určité rituály staré duchovní cesty. Tzn. staré formy napojování, které v sobě mívají stopy magie.

 • S tím souvisí i Kubyho pobídka provádět duševní psaní v noci, po probuzení ze snu. Včetně tipů, jak docílit toho, že se v noci vzbudíme a udržíme se v hladině alfa.
  To nelze doporučit z vyššího nadhledu. V noci pracují Temné síly. S větší pravděpodobností hrozí, že se na nás napojí něco temného zvenčí, spíše podlehneme Temnotě z našich karmických vrstev. Protože světelná bytost má za takových podmínek oslabenou světelnou intuici. Světelná bytost má v noci spát, dopřát si nerušený odpočinek, a být aktivní ve dne, pokud to lze.

 • Rozhovor s buňkami vlastního těla nebo dalšími částmi těla.
  Na světelné cestě to bereme tak, že buňka není samostatná individualizovaná bytost. Takže s buňkou nemohu duchovně komunikovat. Tyto věci mohou souviset s magií. Magie přenese vědomí, kam chce, třeba do buňky. Člověk se pak jakoby stane buňkou, cítí se jako buňka a začne s ní hovořit. Budeme-li to zkoušet, může se nám stát, že se napojíme na magii nebo na nějaké zatemněné struktury, bytosti, síly. Nekomunikujme ani s jednotlivými tělesnými orgány.

  Mluvme se svým Vnitřním Duchovním Já, s Přírodou, Osobní Karmou.

 • Koncept úlohy levé versus pravé mozkové hemisféry.
  Víme ze starých textů a vnímám v karmické očistě některých jednotlivců na NDC z dob dávného Egypta, že lidé s rozvinutým duchovním vnímáním měli prodlouženou lebku dozadu. Neboli zadní část lebky odpovídala za duchovní napojení a přední část za hmotné napojení. Když se podíváte na znázornění bytostí z dávného Egypta, tak měly prodlouženou lebku dozadu. V knize Zasvěcení Elisabeth Haich uvádí, že v zadní části sídlilo duchovní vědomí.
  Koncept levé a pravé hemisféry, jak o něm dnes bývá zvykem psát, proto nevnímám jako úplně správný a za všech okolností objektivně popisující skutečnou situaci.

   

 • Plánování podmínek a cílů/náplně příštího života (reinkarnace). 
  Kuby to vysvětluje snahou navázat a rozvíjet stávající výborné osobní projekty. Aby se člověk postupně stal mistrem v nějakém oboru činnosti, protože podle něj často potřebuje více než jeden život, někdy i několik životů. 
  I toto je pouhá iluze. Protože člověk v současném životě nemá na základě vlastní vědomé volby vliv na to, jak přesně bude vypadat jeho budoucí zrození. Jeho úkolem je maximálně využít současný život.
   
  Právě vzestupná světelná cesta dává člověku šanci plně pochopit svůj současný život. Dokázat jej žít vědomě. Průběžně si uvědomovat své omyly a hledat způsoby, jak vše napravit. Ani tato cesta mu však nedává možnost plánování svého příštího zrození. Až po ukončení současného života dochází k automatickému zhodnocení života.
  A pokud jde o volbu podmínek nového zrození, cituji z článku
  55F. Průběh procesu zrození pozemského člověka dříve a dnes: 
  Centrální Karma nového vývoje: „Stejně jako proces odchodu člověka ze hmotného života, tak také plánování a uskutečnění dalšího zrození již postupuje zcela automaticky: volba budoucích rodičů, okamžik dalšího zrození, rozsah hmotné a duchovní výbavy pro následující život. A to tak, aby se pro člověka připravily ty nejvhodnější podmínky pro zrození, které jej postupně dovedou k řešení svých největších slabin a k rozvázání klíčových karmických vazeb z minulosti. Aby poté mohl dospět i k práci na celkových duchovních úkolech ve prospěch lidstva, Planety a Přírody. 
  Protože řízení této oblasti jakýmikoliv bytostmi, ať už to byli speciálně zaměření andělé posmrtné úrovně, nebo andělé Dhyané, později dokonce mistři lidských Duchovních hierarchií, Vesmírní lidé nebo dokonce Temné síly všeho druhu, vedlo k nevhodným a mnohdy zcela neoprávněným zásahům do evoluce lidských bytostí (např. spojování částí několika bytostí v jeden celek, rozdělování bytosti na několik kousků, zajištění zrození bytosti s cílem sloužit dílčím zájmům určité vychýlené instituce, apod.). Dnes už tedy není pravdou mnohé z toho, co se o procesech zrození píše v řadě knih.“

 • Obdoba platí i pro vazbu na současného partnera, kterého nyní vnímáme v tomto životě jako ideálního. A Kuby radí, jak si vazbu na tuto osobu zafixovat i do dalšího života tak, abyste se znovu nejen potkali, ale byly také splněny podmínky umožňující stát se regulérně opět milostnými partnery. Tzn. věk, pohlaví, čas setkání, žádné pokrevní vazby atd.
   

 • Kubyho poznámky k tomu, že v určitých situacích se můžeme v duševním psaní druhé osobě/osobám i mentálně pomstít, potrestat je, když nám to pomůže zpracovat zablokované emoce z minulosti. Že si na té osobě můžeme i vybít takto vztek. S výjimkou zabíjení.
  My ale nejsme karmická instituce, nepředstavujeme inkvizici. Už i jakékoliv myšlenky na pomstu jsou na cestě světelného vzestupu nepřijatelné, i když je to jen v mentální rovině.

 • Téměř až obdiv k bretariánství neboli výživě pouze energií-pránou.
  Vysoce nepříznivé účinky této metody na světelný vzestup jsme již popisovali v článku
  77B. Osobní příběh - půsty a bretariánství. V jejím pozadí je skryto energetické vysávání bytostí a potravin. Silné temné systémy fungující na principu magie. Parazitování na mnoha bytostech jako zdroj obrovské magické síly. Tento koncept souvisí s vadnou tezí starých duchovních cest, že evolučním cílem lidstva je trvalý odchod do nehmotných sfér.

 • Některé polohy pojmu všeobjímající univerzální „láska“ nebo bezpodmínečná láska, ve smyslu, jak je používá Stará duchovní cesta. Kdy není brán v úvahu fakt reálné existence dvojí povahy bioenergií, existence Zla, Temných sil, jako svébytné vesmírné síly
  Čím vlastně je všeobecně používaný termín „vědomé šíření lásky“ zde na Zemi v současné době, jsem vysvětlil v článku
  48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?  Mnohé naznačuje to, že jde o koncept hlásaný Vesmírnými lidmi. Variantami tohoto jsou zde na Zemi havajská technika Ho-oponopono, Toltécká cesta ke svobodě, rituály probuzení bohyně lásky atd. Na duchovních webech se objevují „výzvy k šíření lásky“. Co k tomu říci? 
  My pozemšťané jsme sice byli vytvořeni jako bytosti světelné. Dlouhodobým vývojem jsme ale dospěli k tomu, že mnoho z nás má v sobě menší či větší procento levotočivé temné bioenergie. Co asi takoví lidé ze sebe vyzařují? Nemohou vyzařovat nic jiného než to, co mají uvnitř sebe. Na jaký druh energie je jejich bytost naladěna. Navíc, za „rozšiřováním lásky“ je vždy určitá manipulace se zatemněnými energiemi a takový proces obsahuje v sobě prvky magie. Taková činnost proto jednoznačně jde proti světelnému vzestupu.


Co lze řešit metodou Mental Healing pro člověka na NDC?

1) Přetrvávající traumata z tohoto života – např. problém v rodině, scény z dětství, rozvod, propadnutí na zkoušce, někdo nás zneužil, bil apod. Může jít o problém ve vztahu s určitou osobou – pak obvykle vím, kdo je tím člověkem. Nebo jde o minulou drastickou událost.
Když je to problém s nějakou osobou týkající se tohoto života, pak obvykle víme, kdo je tím člověkem.
Zadat otázku. Buď začnu dostávat odpovědi přímo v duchovní komunikaci, začnu rozhovor. Nebo čekám na impulsy, které přijdou. Mohu rovnou začít provádět přepisování. To je jednodušší.


2) Vlastní zdravotní nebo jinou vychýlenost – začínající problém, opakující se deprese, zdravotní problém, nedostatečnost v něčem apod.
Tady je těžší najít jádro problému. Potřebuji zadat téma, otázku, prosbu, co chci řešit. Je vhodné si otázku napsat a pak nechat na RAS, aby mi přitáhl možnosti (viz článek
86E. Pozitivní myšlení a prohlášení II, který uvádí informace z knihy Odpověď Alana a Barbary Peasových). Odpověď na moji otázku nemusí přijít hned. Jen lidé zběhlí v duchovní komunikaci mohou rovnou začít duchovně komunikovat. Obvyklejší je, že člověk bude na impuls k řešení nějakou dobu čekat. To téma se někde v duchovních rovinách zpracovává a až postupně přijde vhodný impuls. Informace může přijít přes sen, přes zprávu, přečtu nějaký nadpis v novinách, který bude mluvit o tom, co mám udělat apod.


3) Prostřednictvím Mental Healing není vhodné přepisovat karmické vrstvy z minulých existencí.
Vyvarujme se přepisování složitých vztahů z dávné minulosti. Minulost přepisujme běžně přes regulérní očistu karmických vrstev. Přepisujme zatím vztahy a situace z tohoto života.

Nikdy se nesnažme přepisovat smrt svoji nebo někoho jiného v minulých existencích!! Mohlo by to mít nepředvídatelné následky. Třeba i v podobě změn v následných životech, včetně současného. Člověk se v důsledku takovýchto neoprávněných neuvážených zásahů může dostat do duchovního pádu a velmi si zauzlovat karmickou očistu.

Zpracování karmických vrstev probíhá v karmické očistě, nikoliv přepisováním. Člověku se obnaží karmická vrstva. Není mu dobře, je třeba silně vychýlen. Tato skutečnost naznačuje, že člověk nevydává dávnou výbavu, minulý zlozvyk, který trauma vyvolal. Vrstva se brání zpracování. Někdy si to člověk potřebuje naplno prožít, vnímat tu destrukci. Aby lépe pochopil vadnost svého tehdejší jednání. Pak snáze rozpozná, co bylo tehdy špatně. Jaká byla jeho role v té události. Čím, jakými postoji, činy, takovou událost vyvolal. Zároveň dostává možnost si uvědomit, jak by bylo vhodné to změnit, jak by to mělo být správně.
Následně mu jakoby náhodou přijde určitá zkouška, ve které má potvrdit, že v podobné situaci bude reagovat jinak. Pokud to zvládne, dokončí se rozvázání karmické vrstvy a vývoj pokračuje dál.
Zpracování karmické vrstvy člověk usnadní, pokud si dokáže uvědomit, jaké předchozí činy, jevy vyvolaly obnažení vrstvy. Jakou chybu udělal teď v dnešním životě, reagoval nesprávně, mohla to být třeba i špatná vychýlená myšlenka. Nebo přišel impuls a on na něj nereagoval. Uvědomění toho všeho napomáhá zpracování a rozvázání vrstvy. Klíč ke zpracování karmické vrstvy spočívá ve zlepšení současného jednání.

Proč není vhodné používat Mental Healing ke zpracování karmických vrstev?
Ve většině karmických vrstev z minulých existencí se vyskytuje nějaká vazba na magii. Buď člověk sám magii tehdy používal nebo ji nechal na sebe působit. Emocemi posílená touha k přepisu minulosti přes Mental Healing může způsobit, že člověk v karmické očistě použije na nevědomé úrovni magii, ke které získá kontakt právě z obnažených vrstev. To je ovšem velký problém pro něj. Protože po použití magie okamžitě přechází do duchovního pádu a směřuje ke ztrátě světelné cesty, světelného vzestupu. Místo zlepšení situace je naráz v problémech.

Duchovní komunikace s energií ze špičky NDC:
(to je to nejvyšší, kam máme momentálně napojení):
JN: Energie ze špičky NDC, jak je to s přepisem minulosti u Mental Healing? Co můžeme přepsat, jaký rozsah situací? A co už není možné přepsat? Jak to přepsání funguje technicky – skutečně se změní ta minulost nebo co se vlastně změní? Co se kde změní a co zůstává? Co se vlastně na minulosti změní a co už ne? (Duchovní komunikace z 27.4.2020)

Energie ze špičky NDC: „Vy samozřejmě nemůžete kompletně změnit při přepisu minulou událost. Ta zůstává v pamětech lineárního vývoje na Zemi. Můžete ovšem přepsat otisk této události ve vašich osobních pamětech v rámci vnějších energetických těl. Ani takto ovšem není možné přepsat úplně vše. Potřebujete být vedeni při přepisování Spojenými Silami Světla, na které má člověk provádějící přepisování napojení – Vnitřní Duchovní Já, Osobní Karma, Příroda, Centrální Karma nebo třeba až Energie na špičce NDC.

Například nemůžete změnit smrt na pokračování života. Mohlo by to spustit následně jevy, které neumíme odhadnout. Měnit smrt na život a život na smrt je velmi problematická situace. To dělali mágové s nejvyšší výbavou. Mohlo by to přinést naprosto neočekávané a mnohdy i výrazně nepříznivé následky. Mohlo by to kompletně změnit náš život a nevíme jakým způsobem. Například určitý dnes žijící člověk by se vůbec nenarodil apod.
Cílem Mental Healing není kompletně změnit minulost se vším všudy. Cílem je změnit psychický a energetický dopad té minulosti na člověka s traumatem. A to už v mnoha situacích udělat lze.
Zejména u člověka na světelném vzestupu s nastartovanou karmickou očistou je nanejvýš důležitá opatrnost při používání techniky Mental Healing. Neopatrnost spojená se silnou emoční touhou změnit situaci by jej mohla dovést i k přepsání minulosti magickým zásahem. Což by pro něj znamenalo okamžitý pád. A v případě získání přístupu k velmi vysoké magii by výsledkem mohl být naprosto neočekávaný zásah do jeho vývoje, i do vývoje civilizace a planety Země. Znáte přece paradoxy cestování časem a snah změnit událost v minulosti. Kolik už o tom bylo napsáno.“


JN: A nejde o manipulaci, když se snažím přepisem změnit projevy minulé události v mých pamětech a současně usiluji i o změnu v pamětech jiného člověka? Aby to třeba mělo ten důsledek, že se vůči mne začne chovat více pozitivně? Například přepisem usiluji o to, aby se událost přepsala. Aby otec, který mi tehdy ublížil, se zachoval jinak? Třeba abych jej v té minulé události přiměl ke klidu a omluvě místo nadávek a křiku?

Energie ze špičky NDC: „Na tuto otázku není jednoznačná odpověď.
Právě proto je zásadní nechat se vést, aby se přepisovalo ve vás i u druhého člověka pouze to, co je pro oba jednoznačně pozitivní ve smyslu cesty světelného vzestupu. Jednodušší to má člověk, který dokáže kvalitně duchovně komunikovat. Ten může přepisování provádět sám. Pokud nejsem schopen kvalitní duchovní komunikace, důležitá je pomoc zkušenějšího člověka, který mne povede.“

Příklady

Příklad 1: Líbí se mi nějaký kluk a on nejeví zájem. Začnu si dělat Mental Healing, abych se mu líbila. Je to správné?

Nemůžeme si přilákat partnera, kterého jsme si našli. To je manipulace. Nevíme, co je pro něj vhodné. Můžeme pro něj dokonce být ta nejhorší možnost ze všech.


Příklad 2: Jeden člověk je věřící v rámci nějakého náboženství a jeho partner/ka usiluje o dosažení vzestupné světelné cesty. Je správné, aby se jeden z nich pokusil dovést druhého metodou Mental Healing k následování své cesty, kterou on považuje za správnější?

Pokud se věřící snaží převést druhého usilujícího o cestu světelného vzestupu na náboženskou víru, jednoznačně to není v jeho prospěch. Je to tedy vadné už i z tohoto jednoduchého důvodu.
A co opačně? Navést druhého v Mental Healing k tomu, že cesta světelného vzestupu je pro něj správnější než náboženská víra?
Pokud vše bereme z vyššího duchovního nadhledu, cesta světelného vzestupu je sice ideálem pro každého člověka. Ale na druhé straně zde jde o volbu základní životní filozofie, a to je právem každého člověka. Nejde zde o jednorázový přehmat. Snaha „vnutit“ druhému cestu světelného vzestupu energetickým způsobem by byla manipulací na něm. Něco jiného je přepsat konkrétní situaci v minulosti, kdy on byl na mne hrubý a ublížil mi. Na jakoukoliv snahu o energetické přepsání jeho světonázoru už nemáme právo.

Pomocí metody Mental Healing nelze na světelné cestě vnucovat komukoliv druhému jinou životní filozofii (světonázorovou orientaci), než on doposud zastával.  


Příklad 3: Někdo mne jednoznačně ovládá. Ať už se mi obnažily karmické vrstvy z minulosti (ať už z tohoto života nebo z minulých existencí) nebo jde o okamžitý energetický útok, případně o kombinaci obojího, situace je podobná. Někdo je energeticky zaháknutý dovnitř, do mého Vnitřního duchovního centra. Následkem toho jsem duchovně ovládnut, vychýlen, je mi špatně. Je vhodné provádět Mental Healing?

V takovéto situaci se nedoporučuje přepis nepříznivé situace touto metodou. Jsem ovládnutý, ovlivněný tím, kdo se do mne energeticky zahákoval. I když se budu pokoušet duchovně komunikovat, duchovní komunikace nemusí být dostatečně věrohodná. Nedokážu s jistotou rozpoznat, kdo mi odpovídá.
Přepisovat situaci v minulosti u sebe a provádět Mental Healing by měl člověk jen v relativně stabilní situaci, kdy není obnažen komplex silně nepříznivých karmických vrstev. 


Více na toto téma bude ve třetím díle, v němž Kamila Špirková mj. přetlumočí úvodní online prezentaci metody přímo od Clemense Kubyho. A uvede některé vlastní praktické zkušenosti s touto metodou.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.

© Jiří Novák, prosinec 2020
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 106
 • 7
 • 9
 • 6
 • 7

Celkový počet hlasů: 135