Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 3B. Tři různé varianty duchovní cesty

3B. Tři různé varianty duchovní cesty

Jiří Novák Vloženo 31.1.2020
Jiří Novák

Proč lidé hledají duchovní cestu? Co to vlastně je duchovní cesta? Cílem duchovní cesty by mělo být nalézt přístup k vyšší pravdě, najít svůj doposud skrytý vnitřní hlas, hlas intuice. Tři různé varianty duchovní cesty člověka. Všeobecně rozšířená astrální duchovní cesta. Dnešní lidstvo má nejblíže k astrální rovině. Co všechno vázalo člověka na astrální úroveň? Podstatné je, že astrální cesta nevede člověka ke Světlu, ve skutečnosti představuje nižší fázi temné cesty. Za jedinou správnou pro dnešního člověka považujeme světelnou duchovní cestu. Jejím cílem je navázat informační spojení na anděly Dhyany, na planetu Zemí, Přírodu, Slunce, Vesmír – Kosmické vědomí. Světelná cesta představuje přirozenou každodenní práci na sobě. Na svých vlastnostech, trvalé pozitivitě, pevnosti a stabilitě. Temná duchovní cesta představuje to nejhorší, co lidská společnost za svoji historii vyprodukovala.

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková

Proč lidé hledají duchovní cestu?

 

Mnoho lidí žije zde na Zemi výhradně hmotný život. A v něm se potýkají s nejrůznějšími nástrahami, které si často nedovedou vysvětlit. Hmotná rovina však není určena k tomu, aby zde lidé prožívali bezpracně, bez vlastního úsilí dokonalý ráj. Zde jsou proto, aby se pokusili něco se sebou udělat. Aby zde hledali cestu ke své evoluci. Aby na sobě pracovali. Kvůli tomu se zde přece právě v této složité době zrodili. Aby se stali lepšími bytostmi, dokázali se postupně krok po kroku zbavovat všech zátěží minulosti. Aby zde na Zemi pomohli společně s dalšími lidmi vytvořit lepší budoucnost.

Ale jaká je zatím obvyklá skutečnost? Běžný člověk nechápe, proč tady ve hmotě je, proč se zde zrodil. A teď se najednou potýká s nejrůznějšími nástrahami, které si často nedokáže vysvětlit. V zaměstnání se mu nedaří, nebo dokonce ztratí nečekaně práci. Neprosperuje mu podnikání, místo výdělků prodělává. Opustil jej partner, partnerka. Postihla ho vážná nemoc. Nic z toho si nedokáže vysvětlit. Proč právě jemu se toto děje?

Jednoduše proto, že netuší o existenci duchovní roviny života. Nebo o ní ví, ale nepřišlo mu důležité se tím nějak zabývat. Nechce slyšet, že právě poznáním duchovní roviny života, navázáním informačního spojení s duchovní rovinou života, má šanci porozumět událostem, kterými v životě prochází.

Někdy jsou ty údery hmoty tak silné, že doslova neví, kudy kam. Nechápe, co se s ním najednou děje. Přichází nejprve smutek. Postupně negativní myšlenky typu: Nikdy nic nedokážu, jsem packal, každý mne odkopne, žádný partner, partnerka o mne nebude stát, …

Postupně vše přechází v deprese, v pocity naprosté marnosti. A v takových chvílích začnou někteří hledat, co dál se svým životem. Internet, Google, Facebook, knihy. A naráží na různé rady: Vyzkoušej tuto metodu, zákrok, terapii, pomůcku, meditaci, rituál. To ti může pomoci najít cestu, jak z toho propadu ven. A on si začíná všímat, že některé z těchto rad vážou člověka na jeho minulost, také na cosi v pozadí za hmotným světem. Pozoruje, že lidé, kteří tyto metody praktikují, se zabývají duchovní cestou, nehmotným pozadím života. Narazí na příběhy lidí, kteří s duchovní cestou uspěli. Kterým se výrazně pozitivně změnil život. Je to přitažlivé, poutavé a povzbuzující, číst takové příběhy. Začnou hledat dále – Co to vlastně je, ta duchovní cesta?

Co je to duchovní cesta?

 

Všeobecně se dá říci, že duchovní cestou se rozumí dělat den za dnem něco pro to, abych dokázal rozpoznávat vlivy a příčiny vycházející z duchovního pozadí světa. Abych se naučil přijímat odtud informace. Abych začal chápat, proč se to a to v mém životě děje. Abych porozuměl tomu, co mám změnit, aby se to už nedělo. Abych pochopil a dokázal zpracovat svoji minulost. Aby se můj život změnil. Abych si začal vytvářet novou příznivější budoucnost.

Mnoho lidí dnes hovoří o tom, že hledají duchovní cestu. Nebo že už nastoupili duchovní cestu. Na internetu existují vyhledávače, které jim ukazují všechny možné texty o tomto tématu. Oni najednou zjistí, že je toho doslova plný internet. Že to není něco, čím by se zabývala pouze hrstka lidí. Že tisíce, miliony lidí, se už detailně zabývají duchovní cestou. Zkoumají ji, vyhledávají, hledají pro sebe, jak začít. Snaží se zjistit, co je správné a čemu se raději vyhnout.

Koho duchovní cesta přitahuje?

 

Duchovní cesta přitahuje jednak zvědavce. Kteří chtějí nezávazně nahlédnout do svých minulých životů. Chtěli by znát svůj původ. Zjistit své předpoklady, schopnosti, které v minulosti měli. A doufají, že se jim třeba podaří přenést něco z toho i do přítomného života. Získat odtud napojení na dávnou magickou moc, na privilegované duchovní postavení, mimořádné duchovní schopnosti, zvláštní ochranu apod. Nebo by rádi alespoň na chvíli nahlédli do jiných světů, odlišných dimenzí, setkali se s jinými inteligentními formami života.

Existují také jedinci, kteří začínají od určitého okamžiku svého života vnímat jasnou vnitřní touhu dozvědět se vyšší pravdu o tomto světě. Zjistit svoji minulost, pochopit dávné chyby. Otevřít svůj plný potenciál. Pochopit, proč jsem v tomto životě, jaké jsou moje úkoly.

Většina jedinců ale hledá duchovní cestu ve chvílích zmaru. Když už neví, kudy kam. Když se jejich život doslova hroutí pod tíhou vysoce nepříznivých hmotných událostí. Tito lidé si od nastoupení duchovní cesty slibují, že opět najdou sami sebe. Že se třeba na poslední chvíli ještě zachrání, jako se to podařilo jiným. Odkazy je vedou na knihy, které právě takové příběhy popisují, například Louise L. Hay: Miluj svůj život, Michal Burda: Vesmír v nás a další. Doufají, že i oni mohou najít ztracenou harmonii a pohodu v životě.

Skutečné cíle duchovní cesty

 

 • Ano, duchovní cesta by skutečně mohla a zároveň měla být prostředkem k nalezení nebo obnovení harmonie v životě. Měla by být cestou, jak nalézt přístup k vyšší pravdě, která je sice všude kolem nás, ale běžně na ni nemáme napojení.

 • Měla by pomoci najít způsob, jak alespoň začít naslouchat své vnitřní pravdě, impulsům svého srdce. To znamená, najít svůj doposud skrytý vnitřní hlas, hlas intuice, který jej dokáže převést přes nepříjemná úskalí v životě. Aby našli spojení sami se sebou, se svým nitrem, se svým Vyšším Já. A také s duchovním pozadím světa.

 • Duchovní cesta by měla představovat nastartování více vědomého života. Začít žít vyšší stupeň, dokonalejší úroveň svého hmotného života. Která by nabídla komplexnější pohled na svět, na události v něm.

 • Duchovní cesta dává šanci naučit člověka více prožívat přítomný okamžik TADY a TEĎ. Naopak se méně utápět v problémech minulosti. Neubíjet se svými minulými neúspěchy a ztrátami. Uvědomit si, že pokud budu žít vědomý život, pak tím, jak budu na běžné události reagovat, si vytvářím svoji novou vlastní budoucnost. A pokud chci, aby budoucnost byla lepší než můj život doposud, potřebuji se v přítomném okamžiku naučit reagovat jinak na přicházející podněty.

V čem spočívá duchovní cesta

 

O tom všem je duchovní cesta. Naučit se naslouchat svému vnitřnímu hlasu, svému srdci, intuici. Naučit se chápat, co vše na mne v životě působí a proč. Naučit se držet si svůj směr. Nenechat se ovládat, manipulovat, zneužívat. A na druhé straně ani neubližovat jiným bytostem, Přírodě, nezneužívat svého postavení.

 • Správně uchopená duchovní cesta spočívá především v trpělivé každodenní osobní práci sám na sobě. To zaprvé. Abych se den za dnem stával lepším člověkem s více pozitivními vlastnostmi. Abych vhodně jednal s druhými lidmi.

 • To druhé na duchovní cestě, je získání základních informací o tom, jak funguje svět a jeho duchovní pozadí. Jakým skutečným vývojem procházelo lidstvo v minulosti. Jaké minulé chyby bychom už v dnešní době neměli opakovat. A také získat informace o sobě, o své minulosti, o okolnostech svého života, o aktuálním stavu a jeho příčinách. Ovšem informací nových, odpovídajících vyšší úrovni pravdy. A nikoliv informací zastaralých, opisovaných z dávných textů, jejichž pravdivostní hodnota pro dnešní dobu je již nízká.

 • Někteří k těmto dvěma zásadním bodům přidávají ještě třetí bod. A tím je studium speciálních technik, metod, rituálů na snadné jednorázové nebo i opakované proniknutí do duchovního pozadí světa. V mnoha textech na našem webu však právě před tímto nahlížením mimo pořadí varujeme a detailně vysvětlujeme proč.

Tři různé varianty duchovní cesty člověka

 

V předchozích textech jsme naznačili, že z duchovního pozadí na nás mohou působit síly světla i síly temna. O tom, co to vlastně je dobro a zlo, nebo v jiném podání světlo a temnota, bude více v článcích 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů,  9. Světlo a temnota v duchovním pozadí světa.

Ve skutečnosti existují tři různé varianty duchovní cesty člověka. Při hledání a startování své duchovní cesty může člověk nabrat tři různé směry. Ta volba obvykle proběhne naprosto nevědomě, aniž by si člověk uvědomoval, kam vlastně směřuje. Jde o to, jaké zvolí postupy a metody při otevírání své duchovní cesty. Jakým způsobem, podle jakých textů a rad začne směřovat k detailnějšímu poznání duchovního pozadí života. Na jaké skryté energie se přitom naváže. V důsledku toho všeho pak volí směr své duchovní cesty.

V tomto textu se budu zmiňovat o různých druzích duchovních energiích. Více o nich, o jejich původu a vlastnostech, i o jejich působení na člověka, najde čtenář v textu 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly.

Na základě vlastních zkušeností i ze zkušeností dalších lidí jsem pochopil následující. Ke svému životu máme k dispozici určitý životní prostor. V něm žijeme, působíme, zažíváme různé prožitky hmotné a také odlišné prožitky nehmotné duchovní povahy. V něm navazujeme kontakty s hmotnými lidmi. A v něm se také pokoušíme o kontakty s nehmotnými běžně neviditelnými duchovními bytostmi.

Tento náš životní prostor obsahuje ve skutečnosti čtyři světy v jednom. Základní odlišností je to, že každý z těchto světů funguje na jiných nosných energiích.

 • Především jde o nám dobře známý hmotný svět. Ten vnímá každý běžný člověk prostřednictvím svých pěti hmotných smyslů. Věda poznává hmotný svět svými přístroji. Převažujícími energiemi ve hmotě jsou energie elektromagnetického typu. Zde žijeme my lidé a miliony či miliardy dalších živočišných a rostlinných druhů.

 • A pak jsou zde tři různá nehmotná duchovní doplnění hmoty. Také každé z nich je obýváno určitými bytostmi. A čas od času může docházet ke kontaktu těchto běžně neviditelných bytostí s lidmi.

Astrální duchovní cesta

 

Prvním duchovním doplněním hmoty je astrální svět, zkráceně astrál. Rozpoznat existenci astrálu předpokládá mimo jiné pochopit a přijmout realitu toho, že bytost člověka existuje v jiné podobě i po překročení prahu fyzické smrti. Další zásadní informace, které neodpovídají běžně přijímanému vědeckému světonázoru, jsou uvedeny v textu 4. Základní rozdíly duchovního a hmotného pohledu na svět.

Astrální svět je tvořený živlo­vými energiemi. To je ta rovina, kam člověk odchází po fyzické smrti poté, co se energeticky transformuje do podoby astrálního ducha. Aby brzy poté přešel do oddělené posmrtné dimenze. V astrální rovině existují i další bytosti, které mohou určitým způsobem zasahovat do našeho života. Víly, rusalky, čerti, vodníci, trpaslíci a další. Mnozí je uznávají jen jako pohádkové bytosti, ale řada lidí zažila konkrétní setkání s některým z těchto obyvatel astrálu.

Zde v tomto textu uvádíme o astrální rovině a astrální duchovní cestě pouze základní informace. Více o tom najde čtenář v pokročilejších textech 67A. Tři možné duchovní orientace člověka I,  67B. Tři možné duchovní orientace člověka II,  67C. Tři možné duchovní orientace člověka III.

 

Dnešní lidstvo má nejblíže k astrální rovině

 

Astrální duchovní cesta váže člověka právě na astrální rovinu. Tento směr je typický pro drtivou většinu teorií Staré duchovní cesty. Tedy těch teorií a poznatků, které najdeme všude na internetu i v drtivé většině publikovaných knih o duchovní cestě. Co je pro astrální cestu typické a proč je všeobecně masově rozšířena? K astrální rovině má člověk frekvenčně velmi blízko. Při otevírání své astrální cesty nesměřuje člověk vzhůru k vyšší vnitřní čistotě, ale spíše kamsi bokem. Nemusel na sobě zásadním způsobem zapracovat. Spíše jde o určité techniky, metody, duchovní učení, které mu otevírají přístup do astrálu. A proto jsou z minulosti zdokumentovány především kontakty člověka právě s astrálem.

Ze tří nehmotných sfér v pozadí za hmotným světem toho lidstvo ví nejvíce právě o astrální rovině. Protože k ní mělo svým duchovním nasměrováním nejblíže. Proto se ve většině duchovních teorií Staré duchovní cesty považuje za správnou duchovní cestu člověka snaha informačně se spojit s bytostmi astrálního světa a čerpat odtud informace. Podle Staré duchovní cesty lze totiž právě v astrálním světě nalézt nashromážděnou moudrost světa za předcházející éru vývoje zde ve hmotě na planetě Zemi.

Právě v této úrovni za hmotou se prý nacházejí ti moudří duchovní mistři, kteří již po údajném zvládnutí a dokončení evoluce ve hmotě mohli natrvalo zůstat mimo hmotu. Jak o tom hovoří teorie Staré duchovní cesty, které však neodpovídají skutečné situaci.

Způsob fungování v astrální rovině

 

Astrální úroveň i oddělená posmrtná dimenze zdánlivě fungují jako dokonalý svět, kde se vše mění a tvoří na základě pouhé myšlenky. Bytost člověka v podobě astrálního ducha zde netrpí bolestmi, nemusí spát ani jíst, nezná únavu, zbavila se starostí o své hmotné tělo a jeho potřeby. Zde se člověk stává pánem nad prostorem a časem, může se pouhou silou myšlenky pohybovat kamkoliv si představí.

Více o astrální rovině najde čtenář v pokročilých textech 55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka,  55B. Procesy probíhající během fyzické smrti člověka,  55C. Nadzemská posmrtná úroveň a její úloha v novém vývoji,  55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy,  Proč nemáme udržovat kontakt s duchy zemřelých?

Pokud se člověk naučí astrálně cestovat ve hmotném životě, může sice takto nahlížet do mnoha míst, kam jinak nemá přístup. Obvykle naprosto neoprávněně, v rozporu se zásadami etiky. Podstatný je navíc důsledek takového konání. Těmito pokusy si pro tento život výrazně znesnadní nebo dokonce i zcela zablokuje skutečnou duchovní cestu ke Světlu, o které se zmíním dále.

Pro mnoho bytostí jde o pomyslný ráj, ten ale nepředstavuje místo vyšší evoluce, jak se o tom někdy píše. Skutečná evoluce se zde zastavila. Bytost člověka zde ztrácí schopnost udržovat duchovní spojení s vyšším světelným duchovním vedením, o kterém si řekneme více v dalším textu. Ani nemá k dalšímu udržování tohoto spojení motiv. Protože jednodušší je zde přece vše ovládat a tvořit svým vědomím a svojí vůlí, když je to tak snadné. A tvořit přitom jak to vhodné, prospěšné, tak také to naprosto špatné, destrukční. Je to vlastně ráj pro dokonalé uspokojení potřeb svého ega. Není to však ráj pro vyšší úrovně světelné evoluce, jak to teorie Staré duchovní cesty mylně předkládají.

Některé bytosti ale přesunem do astrálu zažívají naopak hrozné vidiny typu Pekla a Očistce. Zůstávají připoutaní k určitým výrazně nepříznivým situacím ze hmotného života, případně ke svému hmotnému majetku, žijícím osobám. Jsou zacykleni, stále znovu a znovu prožívají totéž, dokud je nějaká vnější energetická síla neuvolní a neumožní jim pokračovat v cestě do posmrtné dimenze.

Co všechno vázalo člověka na astrální úroveň

 

Lidstvo skutečně po celou dlouhou historii navazovalo kontakty především s astrální úrovní. Nejde jen o široce rozšířený spiritismus, navazování kontaktů s duchy zemřelých. Jde také o to, že doposud všudypřítomná magie, která je již dlouhé věky považována za jednu z hlavních metod duchovní práce, je aparátem živlových energií vázána na astrální rovinu.

A nejenom to, i většina dalších v dnešní době uznávaných teorií, principů, metod Staré duchovní cesty má vazby na astrální svět – nejen magie, spiritismus, astrální cestování, ale také meditace, navazování spojení s duchovními mistry, s umělými majestáty duchovních mistrů, mimozemská teorie dvanácti dimenzí, cesta lidstva do nehmotné páté dimenze, šamanismus, procedury zasvěcení, vazby na různé metody duchovní léčby mimozemského původu, vazby na další duchovní učení v rámci Staré duchovní cesty.

Astrální cesta nevede člověka ke Světlu

 

Proč je dosavadní duchovní orientace lidstva na astrální rovinu zásadním omylem? Zaprvé, astrální svět představuje pro člověka prostředí přestávek mezi hmotnými životy. Skutečná evoluce však probíhá pouze ve hmotě, v prostředí, ve kterém žijeme. Naopak v astrální rovině se evoluce dočasně zastavuje. Chceme-li jít dopředu jako jednotlivci i jako lidstvo, potřebujeme se duchovně orientovat jiným směrem.

Zadruhé, člověk napojením na astrál hledá cestu k minulosti. K možnosti napojit se na speciální duchovní vnímání. Na zvláštní schopnosti, mimořádnou moc, neobvyklá privilegia. Skutečná světelná evoluce člověka však spočívá ve zvyšování jeho vnitřní čistoty. Uměle propůjčené vnímání a schopnosti z minulosti mají na světelnou evoluci nežádoucí vliv.

Zatřetí, na astrální cestě se hovoří o návratu ke staré moudrosti lidstva. Jenže toto lidstvo je a bylo v trvalém etickém a duchovním pádu. Chceme snad tento pád zakonzervovat do podoby, ve které se už s tím nedá nic dělat? Proč vůbec vznikly teorie o přechodu lidstva do bájné nehmotné páté dimenze, kde bude vše fungovat na základě myšlenek? Aby lidstvo ztratilo touhu pracovat na sobě, dále se vnitřně čistit. Aby se spokojilo s dokonalým blahobytem ve sféře, kde už se nic nevyvíjí. Chceme snad na Zemi trvale zakonzervovat úpadek?

Orientace na astrál neumožní překonat dlouhodobou stagnaci lidstva. Takto se napojujeme na staré informace, které nám nemohou pomoci najít cestu k vzestupu. Dávné civilizace, které tyto informace vytvořily, už tu nejsou. A není náhodné, že tyto informace odešly s nimi. Na jejich obnovení nelze budovat nový světelný vývoj. Lidstvo potřebuje hledat jinou cestu, jít nahoru ke Světlu. Vnitřně se čistit, zvyšovat krok za krokem svoji etiku. Všeobecně doporučovaná astrální duchovní cesta je zde na Zemi přežitkem, který nám brání najít východisko z nouze.

Astrální cesta představuje nižší fázi temné cesty

 

Astrální cesta ve skutečnosti představuje nižší fázi temné duchovní cesty, o které bude řeč v závěru tohoto textu, protože vede člověka k duchovnímu pádu směrem k temné straně světa.

Člověk, který měl původně materialistický světonázorový postoj, může najít i na astrální cestě dočasný pokrok, může dosáhnout dílčího zlepšení svého života. Získá třeba informace, ke kterým dříve neměl přístup. Umožní mu to překonat třeba i určité trauma v životě. Ale z pohledu dlouhodobé evoluce mu to nepřináší cestu ke Světlu.

Ne nadarmo se říká, že cesta k Temnu je vždy jednodušší než cesta ke Světlu. Pro Temno stačí, když mu bytost něco slíbí, přijme podmínky temného závazku, úpisu, aniž by si to třeba vědomě uvědomovala, a dostane pak například dar mimořádného duchovního vnímání. Na světelné cestě potřebuji den za dnem pracovat na sobě. Vynakládat s  odhodláním a vůlí dostatečné úsilí. Není to vždy jednoduché, ani pohodlné. Je těžší a zdlouhavější vypracovat si postupně lepší duchovní vnímání soustavnou prací na sobě, než jej získat darem spojeným s určitým závazkem. Ale zůstávám svobodným a volným bez temných úpisů. Tento způsob je pomalejší, ale zato bezpečný. Z dlouhodobého hlediska je i efektivnější a každopádně mnohem přínosnější, pokud jde o celkový světelný vývoj.

Světelná duchovní cesta

 

Duchovní svět Světla je tvořený pravotočivými bioenergiemi (vysvětlení typů energií je v textu 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly). To je to skutečné duchovní pozadí našeho hmotného světa, do kterého žijící člověk zasahuje svými vnějšími energetickými těly. Z tohoto pozadí přijímáme svými čakrami světelné bioenergie, bez kterých naše hmotné orgány nemohou správně fungovat (více o čakrách je v pokročilých textech 28A. Princip fungování čaker člověka,  28B. Kdy je čakra otevřená pro vstupující energie? ). Odtud k nám proudí s těmito bioenergiemi informace vyšší hladiny pravdy. Které nám umožňují pochopit, jak bychom měli správně žít.

Právě na toto duchovní pozadí za hmotou bychom se měli orientovat, chceme-li zde na Zemi jako jeden z živočišných druhů přežít. Proto Světelnou duchovní cestu považujeme za zásadní pro dnešního člověka.

Jedině na Světelné duchovní cestě dokážeme navázat informační spojení na anděly Dhyany, na planetu Zemí, Přírodu, Slunce, Vesmír – Kosmické vědomí. Výhradně na této cestě máme šanci získávat informace další, ještě podstatně vyšší hladiny pravdy. Cílem evoluce člověka je přece jednota s planetou Zemí, Přírodou, Vesmírem. Jedině to nám zajistí další přežití na Zemi. Protože Planeta, Příroda, Vesmír – to jsou ta prostředí, která nás obklopují, ve kterých žijeme, a skrze které dostáváme životodárné energie potřebné k naší existenci na Zemi. A naopak k nim máme také určité závazky. Chceme-li zdravě žít, potřebujeme najít cestu k těsnějšímu sepětí právě s tímto prostředím, které nás obklopuje. Tedy v prvé řadě s Planetou a pozemskou Přírodou. Právě od nich máme šanci získat informace, které nás dovedou k další evoluci.

Pro úplnost bych rád poznamenal, že astrální duchovní cesta i náboženství také používají označení anděl či archanděl. Historicky lidstvo doprovázely různé úrovně andělů, andělských kůrů a řada lidí dokázala anděly na nižších úrovních vnímat. Odtud se to přeneslo i do náboženství. Většina andělských kůrů už ale není součástí dnešního vývoje. Z minulosti existuje určitá nejednoznačnost v tom, že pojmy anděl a archanděl byly také vyhrazeny pro speciální pozice lidských mistrů Duchovní hierarchií. Označovaly tedy lidské bytosti přebývajících toho času v astrální sféře, obvykle v určitém duchovním centru v rámci astrální roviny. V tomto smyslu se oba pojmy používají v mnoha duchovně orientovaných textech i dnes. Vazba na duchovní mistry i na náboženství tak ve skutečnosti směruje člověka do astrální roviny.

Světelná cesta představuje přirozenou práci na sobě

 

Světelná duchovní cesta nevyužívá žádných speciálních rituálů. Naopak je postavena na soustavné každodenní práci na sobě, na svém přístupu, na svých vlastnostech, trvalé pozitivitě, pevnosti a stabilitě. Na této cestě postupně získám informační napojení na anděle Dhyany, kteří vždy bděli nad lidskou civilizací. Také na Přírodu jako celistvou bytost. I na planetu Zemi, životodárné Slunce. A nakonec i na Vesmír – Kosmické vědomí, odkud můžeme čerpat další vyšší moudrost.

Právě toto je cesta vzestupné světelné evoluce. To je to správné, co by měl dnešní hledající vyhledávat. Protože Planeta a Příroda jsou naším přirozeným domovem. Tyto webové stránky dávají jasné návody, jak tuto cestu začít, i jak ji dále rozvíjet.

Temná duchovní cesta

 

Duchovní svět Temna je tvořený bioenergiemi levotočivými (viz článek 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly). Do tohoto světa zasahuje každá bytost, která svými činy dopustila, aby se temné levotočivé bioenergie staly její součástí. Každá bytost, která se uchyluje ke lžím, kamuflování, ovládání druhých bytostí nebo manipulování s nimi. A třeba i ke zjevnému hmotnému či duchovnímu energetickému násilí. Nebo která cokoliv z toho dělala v minulých existencích, něco z toho se jí obnažilo v rámci karmických vrstev a ona tyto zvláštní schopnosti umožňující například ovládat, zneužívat, manipulovat přijala a přenesla si do tohoto života.

Temnou stezku hledají v dnešním světě ti, kteří chtějí získat převahu nad ostatními. Usilují o otevření jednoduché, snadné a rychlé zkratky, kde výhody pro sebe získají na úkor druhých. Rozmnožit svůj majetek pomocí manipulací, zastírání, podvodů, zneužitím své rozhodovací a politické moci apod.  Mnoha lidem v dnešním světě toto vše zásadně vadí. Nechtějí se smířit s tím, že stále existuje korupce, nespravedlnost, vrcholně neetické jednání těch, kteří by měli být ve svém postavení vzorem čistoty. Toto vše je právě to, co bychom jako lidstvo nejraději z dnešního světa definitivně vymýtili. Temná stezka představuje to nejhorší, co lidská společnost za svoji historii vyprodukovala.


 

Proč jsme tady na Zemi - nový projekt na Facebooku

Na počátku roku 2020 jsem zahájil nový projekt pro hledající, kteří uvažují o otevření duchovní cesty ve svém životě. Tento projekt by jim měl pomoci, aby se na duchovní cestu vydali správným směrem. 6.1.2020 jsem na Facebooku zřídil volně přístupnou facebookovou stránku „Proč jsme tady na Zemi“.  Na ní prezentuji krátká videa v trvání 5 - 7 minut.
Do vyhledavače se zadá kompletní název stránky. Pro přehrání videa není nutné mít účet na Facebooku a přihlašovat se na Facebook. Nebo lze zadat následující odkaz napřímo na všechna videa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos 

Vysvětluji v nich témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, jak by hledající měl postupovat. Seznámit se nejprve se základními znalostmi a později dostávat návody, jak na sobě správným způsobem pracovat, aby se mu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním jiných bytostí.

U každého videa uvádím odkazy na související články na tomto webu. Videa dávají jednoduchá vysvětlení pro hledající potřebná na počátku jejich duchovní cesty. Tomuto záměru plně odpovídá zhruba pouze tři až šest prvních článků. Další články už zabíhají do přílišných podrobností a jiných témat. Hledajícím by pomohlo uveřejnit vždy jednoduchý úvod do další problematiky. A až teprve v návaznosti si přečíst detailnější pozdější texty. Proto takováto základní vysvětlení klíčových témat na počátku hledání duchovní cesty publikujeme jako kratší doplňující články. A to tak, aby to bylo dobře pochopitelné a jednoduše zpracovatelné.

Tento článek 3B. Tři různé varianty duchovní cesty je prvním z nich.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


© Jiří Novák, leden 2020
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 124
 • 12
 • 9
 • 9
 • 11

Celkový počet hlasů: 165