Galerie fotografií

Významná energetická místa a jevy Přírody

_________________________________________________________________ 

    Proč na naše webové stránky zařazujeme tuto fotogalerii? Je známo, že fotografie energeticky působícího místa dokážou v sobě otisknout odhadem až 80 % energetického působení, kterému je člověk při návštěvě takového místa vystaven. Nechceme tím samozřejmě naznačit, že od této doby už budou všichni sedět doma a cestovat po Přírodě jenom pomocí fotografií a Internetu. To rozhodně ne. Doporučujeme brát uveřejněné fotografie jako impulsy, kam všude se mohu podívat, co všechno mohu zažít. Nebo i jako pomoc v případě nouze, kdy nemám jinou možnost, než se alespoň vystavit energiím plynoucím z fotografií těchto míst.

    Samotná návštěva daného místa je však vždy neopakovatelným zážitkem a nedá se nahradit pouhým prohlížením fotografií. Snímky v naší fotogalerii však přesto mohou výrazně energeticky pomoci. Systémy Nové duchovní cesty dnes už umožňují, aby fotografie daného místa zde uvedené, ať byly pořízeny kdykoliv, byly za pomoci Přírody spojeny s aktuální energií místa v dnešní době - v tomto okamžiku, kdy se na ni díváme. A předávaly tak prohlížejícímu aktuální energii zobrazeného místa v daném okamžiku. Den za dnem je tak možné z těchto energeticky významných míst dostávat nové energetické impulsy umožňující každému lépe nasměrovat svoji duchovní cestu. Příroda reaguje na vaši bytost a předává vám takové energetické impulsy, které jsou právě pro vaši bytost v danou chvíli aktuální.

    Fotografie daného místa, jevu, kamenných bytostí, budou vždy v rámci možností doplněny aktuální duchovní komunikací s Přírodou a přírodními bytostmi. V některých případech jsme provedli i nezávislou duchovní komunikaci, kdy se na tutéž otázku ptali různí lidé. Jaký to má význam? I Příroda, stejně tak jako člověk, má své duchovní úrovně. Různí lidé proto mohou rezonovat s odlišnými duchovními hladinami Přírody. Jejich komunikace proto nebývají úplně stejné, ale liší se v detailech a způsobu pohledu na situaci. A vzájemně se tak doplňují a poskytují komplexnější pohled na danou problematiku.

_________________________________________________________ 

Zatím jsme připravili následující oblasti a jevy: 

           České Švýcarsko

           Šumava

           Světelné energetické koule

           Kamenné bytosti - menhiry

           Krkonoše

           Hora Říp - památný vrchol našich dějin

           Hazmburk - zřícenina hradu

           Milešovka a České středohoří

           Vltava

           Labe

           Máchovo jezero a hrad Bezděz 

           Sázava      

                 

Proč začínáme právě Českým Švýcarskem a Šumavou?

Odpověď podává následující duchovní komunikace.

Petra Nováková:

Komunikace s Přírodou 31.3.2010                        Vloženo 6.4.2010

Význam Českého Švýcarska a Šumavy pro Českou republiku

                                                                               

________________________________________________________________

Síly světla, jaký význam měla a mají místa Šumava a České Švýcarsko pro Čechy či lidstvo? Děkuji.
_________________________________________________________

Příroda:  "Stejně jako není náhodná poloha celé České republiky (ČR) a zároveň tím i její význam, stejně tak i oba jmenované přírodní útvary mají pro své umístění opodstatnění. ČR je nazývaná srdcem Evropy. A toto srdce je z obou stran, severní i jižní, chráněno mimořádně čistými oblastmi hor. Které tak do určité míry fungovaly jako síto pro příjem jakýchkoli impulzů z okolí. Jako síto zabraňující vpuštění chaotických energií, které by narušily určitý skleníkový vývoj, který se v rámci ČR odehrával.

Duchovní učení vesměs pro Zemi nepřijatelná se tak dlouho držela jakoby mimo dosah ČR. To umožnilo, aby se právě zde zrodila nová cesta odporující všem dosud známým a všude v zahraničí velmi propagovaných naukám. Šlo o ochranu ČR, která zabránila nasměrovat vývoj opačným směrem. Místo správné cesty ke Světlu a k budoucnosti, vracet se k minulosti, ke starým chybám.

Ti, co již měli možnost vnímat, přijmout stará deformovaná učení dříve, jsou většinou dnes svázaní duchovními předsudky a uzavření vůči zcela novým myšlenkám. Podstatné je, že tato deformovaná učení se silně zakořenila i v celých velkých oblastech na naší Planetě. Zůstalo již opravdu málo míst, která byla připravena přijmout zcela nové impulzy.

Obě pohoří fungovala pro ČR jako ochranná stavidla a udržovala v ČR výšku harmonie na určité frekvenci tak, aby na chystající se změny byla tato země, stát připraven. Tato ochranná funkce však byla postupně rozšířena. S příchodem nových impulzů se tyto oblasti zcela duchovně probudily a začaly plnit své další poslání. Umístěny naproti sobě vysílaly silné přírodní signály, které aktivovaly veškerou oblast nacházející se mezi nimi. Šlo tedy o záměrné řízené zvyšování celkové harmonie, v jejichž téměř středu se nachází Praha jako nejvlivnější místo a průsečík duchovních učení. Místo, kde se učení střetávají, a odkud se dostávají k širší veřejnosti.

Dnes jsou obě tato pohoří nejsilnějšími energetickými zářiči celé ČR. Představují jedny z energetických čaker Planety a zajišťují přísun duchovních impulzů na území ČR. I proto je dnes tak zvýšený zájem o duchovní cestu. Také to je důvod, proč se v dnešní době postupně vynořuje mnoho dosud skrytých informací na povrch. A lidstvo v tomto místě tak přestává žít v bludu, ale poznává skutečnou realitu světa. Nejen samotnou hmotnou rovinu, ale i její duchovní pozadí. A obě pohoří vedle toho všeho zároveň vystupují či plní funkci duchovních strážců nového světelného vývoje.

Každý, kdo tato místa navštíví, vědomě či nevědomě začne dostávat a přijímat  impulzy, které začnou směrovat jeho kroky v rámci jeho osobní i celkové evoluce. Není nejdůležitější hmotný vzhled, který by mohl význam obou míst snižovat. Každý přírodní útvar má v rámci Přírody své místo a svůj úkol. Některé stabilizační, udržující výšku, harmonii daného místa. Další rozšiřující vyšší energie proudící shora na Zemi dál po celém území Planety. A jiné zajišťují správné impulzy a nasměrování lidstva správným směrem. Některá místa umožňují dotek s vyšší čistou energií, která se na Planetě globálně nenachází.

Šumava i České Švýcarsko jsou místa, která spojují všechna tato výše uvedená poslání a významy. Proto jsou v rámci vývoje nepostradatelné a tvoří tak jeho hlavní duchovní centra. Koncentrují a propojují v sobě nejčistší energie ze samého nitra Planety s nejvyššími dosažitelnými energiemi z duchovních sfér, úrovní. Jejich význam pro lidstvo v dnešní době je nezpochybnitelný a zcela zásadní. Mnozí z vás to mohou při návštěvě těchto míst vnímat. Zkuste to a otevřete se působení povznášejících energií, které na vás budou vyzařovat i pouhé fotografie těchto míst. Energie, které v sobě spojují dotek očištěné Přírody s dotekem duchovních úrovní vyšších, než si člověk dokáže představit.

Jsou i místa, která svůj duchovní význam měla v minulosti, ale pro dnešní dobu již nejsou těmi nejdůležitějšími. Nebo naopak svůj význam ztratila díky celkovému úpadku Planety a zanesení daného místa těžkými karmickými energiemi, či dokonce jeho úplné duchovní ovládnutí temnými silami. Krkonoše, Adršpach a další významná místa, ač by svou polohou mohla lépe vyhovovat, nemohla plnit duchovní poslání pro nastartování nového vývoje. Svým hmotným významem převyšovala jiná místa, a proto byla příliš na očích. Přitahovala pozornost temných, kteří zde i podle hmotných důkazů (Jeseníky – pálení čarodějnic - Praděd) prováděli své rituály. Proto bylo potřeba použít míst méně nápadných, která by duchovní poslání splňovala lépe. Úkolem lidstva je však i všechna tato další místa očistit a znovu pozdvihnout jejich význam. Navíc – na těchto nenápadných místech dříve nebylo ani tolik turistů jako například v Krkonoších. Až teď v posledních letech o ně zájem stoupá."

Kontaktujte nás