Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi

A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi

Jiří Novák Vloženo 24.11.2011
Jiří Novák

Magie se během historie stala postupně zvykem všech. Také vysávání energie z druhého člověka představuje využití magie. Zastavit vysávací činnost v rodinách je však nesmírně obtížné. Parazitující magický systém může dosáhnout až vysloveně zrůdné podoby. Příklady z karmického čištění v poslední době. Iluze roztříštěnosti temných sil a systémů se ukázala jako ne zcela pravdivou. Vést Světlo a získávat a prostředky z temné činnosti je nepřijatelné. Dokud se nesrovná situace v duchovním pozadí světa, do té doby nemůžeme očekávat zlepšení ani ve hmotě. Další důvod pro to, aby veškerá magie, která je zdrojem všech těchto problémů, zmizela z tohoto světa. A aby nový spravedlivý karmický systém v dalším období konečně znemožnil neetickou magickou činnost všem těm, kteří magii i nadále propagují a používají jako metodu světelné práce.

Magie se během historie stala postupně zvykem všech

V předcházejícím textu  A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie  jsem uvedl, že magické systémy můžeme podle způsobu nakupení tvořivé síly rozdělit na uzavřené a otevřené. Síla uzavřeného magického systému vznikla odejmutím, ukradením tvořivé síly velkému počtu jiných bytostí, které byly vyňaty z vývoje a uvězněny v dokonale zajištěném prostoru, ze kterého nebylo za běžných okolností úniku. V tomto dalším textu popíšu podrobněji příklad otevřeného magického systému, na který jsme během karmické očisty mnoha bytostí narazili.

Minule jsem vysvětlil, že magie během historie vždy patřila k výbavě bytostí a systémů strany Temna a postupně se stala zvykem také bytostí a institucí světelných. To, co se stalo stabilním běžným zvykem v oblasti Planety, to se také navíc postupně zapsalo do morfických polí, aby inspirovalo každého dalšího člena lidského rodu i jiné individuální bytosti k magii. Veškerá duchovní práce v oblasti této Planety i celého Vesmíru tak byla otevřeně nebo skrytě založena na magii.

A jako výsledek kolektivního vědomí individuálních bytostí se jednoho dne vytvořilo samostatné vědomí magie, které na všechny strany vyzařovalo svoji stoprocentně temnou všepronikající energii, která každého inspirovala k dalšímu používání magie. To znamená ve směru umělé moci, privilegií, absolutní svobody ve smyslu nerespektování žádného řádu. Rozsáhlá část systému světů ve Stvoření a společně s těmito světy i celá naše planeta Země a všechny formy života na ní, se tak staly doslova nasáknuty energiemi všudypřítomné magie. A tím bylo na dlouhou dobu rozhodnuto o směrování dalšího vývoje naší Planety i lidské civilizace.

Bytosti z duchovních sfér dostaly šanci splatit svůj karmický dluh ve hmotě

Později se z mimořádně silného vědomí magie oddělilo několik malých kousků v podobě individuálních bytostí, podle Přírody jich řádově bylo jedna až dvě desítky. Tyto bytosti magie se jednoho dne zrodily také v lidské podobě, aby měly šanci splatit svůj karmický dluh. Stejně tak jako mimozemské bytosti, andělé, Stvořitelé, víly a další bytosti z různých duchovních rovin a dimenzí tohoto světa, které mají v tomto světě nějaký nepříznivý závazek. Jejich jediná šance, jak se z této nepříznivé karmy vyvázat, je sestoupit do hmoty a zde podstoupit karmickou očistu.

Jenomže vývoj na Zemi celé věky směřoval frekvenčně směrem dolů, tedy do pádu ve Světle. Proto přirozená karmická očista prakticky nefungovala. Fungovala jen uměle řízená karma ze strany andělů nebo Duchovních hierarchií, viz článek 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi. A tento způsob umělého řízení karmy karmickou situaci v oblasti Země ještě více zamotal a celkově neustále zhoršoval.

Magie pro těchto několik jedinců, kteří vznikli oddělením z rozsáhlého vědomí magie, doslova představuje jejich život, jejich sílu a vše, na čem jim nejvíce záleží. Nelze se proto divit, že tito lidé, pokud dosáhnou duchovního probuzení, budou vždy a za všech okolností magii neustále obhajovat. A ti zbývající, kteří cestu k duchovnímu probuzení nenaleznou, zase budou magii nevědomě využívat k energetickému parazitování na blízkých osobách – na vlastních životních partnerech, případně dětech nebo rodičích.

Obě tyto malé skupiny bytostí se na Zemi staly vzorem. Ti první propagující magii vzorem pro většinu bytostí duchovně probuzených (pokud se člověk hlásí k nějakému duchovnímu učení, ještě to automaticky neznamená, že je duchovně probuzený ve smyslu textu  18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka). A ti druzí nevědomě používající vnitřní magii k vysávání blízkých osob zase příkladem pro mnoho duchovně neprobuzených a přitom silně skrytě ovlivněných Temnem. Proto jak veřejná propagace magie, tak také skryté energetické zneužívání bytostí – to obojí se zde na Zemi značně rozšířilo.

 

Až s nastoupením cesty neomezeného světelného duchovního vzestupu některými lidmi Planety vznikla šance oba tyto problémy zde na Zemi řešit. To znamená postupně nejen zamezit dalšímu propagování magie, ale magii jako systém duchovní práce dostat pryč z této Planety. A současně zajistit postupně opatření, aby každý pokus o vysávání byl novou karmickou institucí bezprostředně řešen.

Zastavit vysávací činnost v rodinách je nesmírně obtížné

Zastavit tuto vysávací činnost v rodinách je stále ještě nesmírně obtížné, protože magie je za běžných okolností nezničitelná. A pokud člověk odmítá připustit, že druhému ubližuje, nelze s jeho vysáváním při pokračování vztahu prakticky nic udělat. Protože při běžném energetickém zákroku se tato forma ovládání neustále obnovuje. Zastavit magické působení dokáže za této situace jedině silnější magie, což je již v dnešní době nepřijatelné.

 

Správným eticky čistým způsobem zamezení dalšího vysávání je cesta nastoupení stabilního světelného vzestupu pro obě bytosti, vysávajícího i vysávaného, spojená s důkladnou a důslednou karmickou očistou. A dále i s vyhýbáním se škodlivým věcem a účinkům. Pokud ovšem vysávající odmítne připustit, že jeho ubližování je skutečností a není ochoten na svých postojích nic měnit, druhému nezbývá než z tohoto vztahu odejít.

 

Konkrétní zkušenosti z praxe totiž potvrdily, že pokud vysávaný v takovém vztahu zůstane, pak se vysávání nezbaví, i když začne sám správným způsobem duchovně pracovat na svém vzestupu. Za takové situace se právě naopak vysávání zvýrazní, zesílí a člověk bude svými  pocity i dalšími náznaky doslova tlačen k tomu, aby provedl zásadní změnu v životě a takový vztah ukončil.

Lidem, kteří za mnou přijdou s tímto problémem, proto vysvětluji, že jsou skutečně jen dva možné způsoby, jak lze situaci v jejich prospěch řešit. První možnost je taková, že oba dva, tedy vysávající i vysávaný, nastoupí cestu světelného vzestupu. Při této cestě se jim nastartuje karmická očista a během ní se potřebují oba dobrovolně vzdávat své úlohy a vydávat veškerou magickou i jinou temnou výbavu z dávné minulosti i ochotu nadále tolerovat vysávání. Při hloubkové karmické očistě se obvykle ukáže, že také ten, co je v dnešní době vysáván, tomu druhému v minulosti ubližoval. Že oba dva na své duchovní cestě mnoha životy si obvykle mezi sebou střídali role oběti a agresora. Toto je potřeba pochopit, přijmout a důkladně rozplést, aby se oba z dnešního vysávání mohli definitivně vyvázat. Pokud však vysávající člověk nechce pochopit, že svým blízkým ubližuje, nezbývá než se zcela od něj oddělit. Což bývá z hlediska běžných lidských vztahů velmi bolestné. Zvláště v případě životních partnerů nebo v případě rodičů a vlastních dětí.

Také vysávání energie z druhého člověka je magie

K čemu takové vysávání slouží a co je jeho principem?

 

Principem vysávání zde ve hmotě je skrytá schopnost ovládat duchovní energie a jejich proudění uvnitř vlastní bytosti i kdekoliv jinde, ať už vědomě nebo nevědomě.  Jedná se tedy o typický, i když ve většině případů skrytý, příklad použití magie.

 

Vysávání navíc bývá často spojeno s ovládnutím druhé bytosti, kdy agresor se temnou částí své bytosti doslova vloupe, vláme přes energetické ochrany dovnitř bytosti druhého člověka, aby jej zevnitř manipuloval, směroval určitým směrem i energeticky zneužíval. Toto již představuje zjevné duchovní násilí, které také vychází z magie založené na umělém posílení energetické síly člověka.

 

Člověk si energetickým zneužíváním druhých zvyšuje svůj běžný energetický standard. Takoví lidé bývají často nesmírně vitální, zvládají doslova práci za dva. Zatímco ti druzí trpí častým nedostatkem energie i zdravotními problémy a životem se sotva plouží. Navíc některé bytosti si právě prostřednictvím takového parazitování na jiných bytostech trvale posilují svoji tvořivou sílu. Neboli jejich osobní magie takto získává další ovládnuté zdroje energie. Často však značná část takto vysávané energie proudí k vyšším temným systémům či bytostem, vůči kterým jsou tito vysávající agresoři vázáni jakoukoliv smlouvou, úpisem, například právě za dar magických schopností, které skrytě používají.

Postupným zvyšováním temné tvořivé síly pak schopnost vysávání druhých přechází do vyšší roviny a temným vzestupem se zdokonaluje. Zpočátku je takový člověk schopen vysávat pouze při doteku. Později získá schopnost vysávat i na dálku a okruh bytostí, ze kterých získává energii, se navíc postupně rozšiřuje. Také toto všechno je magie, i když skrytá. A ti co ji k vysávání druhých používají, o tom často ani nevědí.

Parazitující systém může dosáhnout až vysloveně zrůdné podoby

Popíšu jeden neuvěřitelný magický systém, na který jsme narazili během karmické očisty mnoha bytostí na Nové duchovní cestě. Během letošního léta se bytosti na NDC masivně karmicky čistily od magických vlivů z minulosti. Ale poté, co se již měsíce čistily od všeho možného v souvislosti s magií a když jsme již měli pocit, že se blíží ke dnu karmických nádrží, spustilo se další rozsáhlé kolo čištění.

Doslova celé týdny den za dnem se u mnoha jednotlivců na NDC obnažovaly další a další vrstvy s ovládáním od jedné a téže bytosti. Pokročilého mága, který dnes žije zde ve hmotné rovině planety Země. A který se dodnes možná sám o sobě domnívá, že právě on je tím, kdo má právo zde řídit světelný duchovní vývoj.

Během tohoto mnohatýdenního čištění tak byla zjištěna velmi závažná věc. Že jediná bytost svojí magií, a zřejmě aniž by o tom vůbec na vědomé úrovni věděla, parazituje na obrovském počtu bytostí soudobé civilizace (Příroda naznačuje, že jde minimálně o desítky milionů současných obyvatel Země).

Mnohé z dnešních lidských bytostí tento mág ovládl v minulosti. A to nejenom když byly v lidské podobě, ale dokonce i když byly anděly, nebo přírodními anděly, případně vílami a jinými astrálními bytostmi, nebo dokonce mimozemskými bytostmi, které tuto Planetu navštívily. Před jeho vlivem tak neunikla prakticky žádná forma života, se kterou jsme se nyní nebo v minulosti měli možnost na planetě Zemi setkat. Takto dotyčný mág postupně vytvořil otevřený magický systém nezměrné síly. Který navíc život za životem v tomto světě stále více posiloval a upevňoval. Dovedete si představit tu ohromující magickou sílu, která zneužívá tak vysoké počty lidských obyvatel Planety i dalších bytostí jiného typu?

Prvorozený produkt vědomí magie

Příroda naznačuje, že právě tento mág byl první samostatnou individuální bytostí, která se v dávné minulosti oddělila z prvotního vědomí magie. Právě on je tedy prvorozeným produktem samotné magie. I z naší Planety přitom víme, že prvorozenost vždy měla význam pro přenášení určitých práv, nároků, ale také schopností a mocenské výbavy. To je zřejmě důvodem, proč má v sobě jako prvorozený produkt vědomí magie vnitřní pocit práva na duchovní vládu nad tímto světem.

Důležité je ještě dodat, že jeho způsob parazitování na druhých bytostech byl ve srovnání s jinými případy zneužívání mnohem dokonalejší a magicky téměř dokonale zabezpečený. Kdy u každé takto zneužívané bytosti byl přítomen temný duplikát jeho bytosti (temný klon), často nasazený přímo do nitra vysávané bytosti, který bytost trvale hlídal, zabezpečoval plynulé odebírání její energie a navíc jí účinně bránil, aby se nedokázala tomuto zneužívání vzepřít. Tyto všechny zrůdnosti se v posledních týdnech krok za krokem obnažovaly z karmických vrstev mnoha bytostí na této Planetě.

Magie si chrání svá privilegia

Tato vůdčí bytost magie a další spolupracující jednotlivci logicky zbystří pozornost vždy, jakmile někde vznikne něco, co by mohlo magii jako takovou i samotné mágy ohrozit. Proto se do hledáčku nejvyspělejších mágů dostala od počátku veřejného prezentování našich názorů na Internetu také Nová duchovní cesta. A začali na nás všemi způsoby útočit, slovně i energeticky. Řadu našich textů o situaci v duchovním pozadí tohoto světa pak slovo od slova rozebírali z pohledu již přežitých pravd své magie a Staré duchovní cesty.

V tomto smyslu je důležité připomenout, že naše texty vycházejí z komunikačních spojení s duchovními silami vedoucími nový vývoj tohoto světa a také z karmického čištění, tedy odečítáním informací z přirozeně obnažených karmických vrstev z dávné minulosti. Nevycházejí z dávných informací od starověkých učitelů lidstva z doby Atlantidy či Egypta, které mnozí další duchovní učitelé doslova opěvují. Na NDC naopak tyto zastaralé a již přežité informace odmítáme z důvodů uvedených v textu 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?

 

Naše informace vycházejí z toho, jak duchovní pozadí tohoto světa skutečně funguje teď a tady v tomto období. A nikoliv z toho, jak fungovalo kdysi dávno v období vlády člověka 1. typu na Zemi a jak je doposud popsáno v mnoha knihách dostupných na této Planetě.

Jak se mohlo magické ovládání tak dlouho udržovat?

Jak něco tak obrovského mohl vytvořit jediný člověk, jediná bytost? Jak vůbec takové ovládnutí jednotlivých bytostí vzniklo a jak se mohlo dlouhodobě udržovat? Kromě toho, že tento člověk k tomu měl výjimečné dispozice dané jeho původem, jsou tady ještě dva další důvody.

Zaprvé, je jeden zásadní rozdíl mezi zásahem magie a světelným léčebným zákrokem, který probíhá podle čistých etických principů Nové duchovní cesty. Zákrok podle světelných principů vždy probíhá pod vedením Spojených Sil Světla, tedy Karmy, Přírody a světelných sfér vedoucích vývoj v daném okamžiku. Člověk při takovém léčebném zákroku není tím, kdo vědomím a vůlí ovládá proudící energie – je pouze zprostředkovatelem, který v tuto chvíli funguje jako nedílná součást Přírody. Jeho bytost jako jeden z vnějších orgánů Přírody zabezpečí převedení potřebných bioenergií na dané místo, k danému člověku. A to vše aniž by tento zákrok samotný člověk svojí vůlí či vědomím jakkoliv ovlivňoval a nebo dokonce řídil. Člověk se naopak v tomto procesu vědomě podvoluje vyššímu duchovnímu vedení a ponechává energetickou operaci volně plynout.

Navíc proudící energie vždy řeší aktuální situaci a léčba zásadně probíhá teď a tady v přítomném čase. Není možné teď léčit problém, který nastane zítra. Nebo zadat léčbu, aby probíhala sama od sebe trvale i v následujících dnech. Naproti tomu mág může svůj libovolný magický příkaz jakkoliv časově doplnit a upřesnit – že bude působit po dvě hodiny, zítra, věčně, trvale, opakovaně.

Druhý důvod je následující. Jakmile se během minulosti v jiných životech, v jiných identitách, tento mág s nějakou bytostí setkal při jakékoliv situaci, od té doby už na ni měl trvalé napojení a mohl tak využívat část její tvořivé síly ke svým operacím.

Například byl v minulosti učitelem magie pro toho člověka. Nebo mu jako mistr Duchovní hierarchie pomáhal připravit plán života pro následující zrození ve hmotě. Od té doby už byl na toho člověka trvale energeticky napojen a zneužíval jeho tvořivou sílu pro své účely. A přechodem do nového zrození si dokázal v určité míře tato minulá napojení obnovit. I když se třeba vůbec vzájemně neznali. Své sehrály vzájemné karmické vazby, i duchovní přitažlivost podobných energií.

 

V tuto chvíli je jedno, jestli jiné bytosti zneužíval sám pro sebe nebo jestli pracoval ve jménu bývalých světelných institucí, které byly v té době silně zašpiněné temnými energiemi, mnohdy i skrytě ovládané Temnem. Taková činnost byla neetická v obou těchto případech. Pokud by světelné instituce byly skutečně čisté a na vzestupu, dokázaly by odhalit skryté snahy Temna o ovládnutí. A používání metod typických pro Temno by jednoduše netolerovaly.

Příklady z karmického čištění

Uvedu několik příkladů z běžného každodenního zprostředkování rozvázání a zpracování karmických vrstev, které se lidem na vzestupné cestě obnažily během 18. a 19.11.2011:

Příklad 1: Pomáhám zprostředkovat karmické rozvázání obnažených vrstev, kdy prakticky celá rodina je ovládána ze strany dvou členů jiné rodiny v příbuzenstvu. Karmické čištění je doprovázeno nepříznivými pocity, dítě má dokonce horečku. Obnažené vrstvy a energie, které je doprovází, jsou z 80 % výsledkem karmického čištění, z 20 % se však ovládající bytosti na vrstvu napojily a útočí teď a tady v reálném čase. A v pozadí tohoto vysávání mezi příbuznými vnímám jedinou bytost, stále téhož mága, jehož duchovní část bytosti toto počínání podporuje, inspiruje a která si z vysávané energie odebírá podle Přírody desátek na úrovni 50% odsávané energie.

Příklad 2: Určitému člověku se obnažily karmické vrstvy, ve kterých byl sám mágem s 92% temné energie a 99 % temné síly. Opět v pozadí vnímám tu samou bytost vyššího mága, který jej k temné činnosti provokuje a inspiruje a z každé jeho neetické činnosti si odebírá v tomto případě kolem 20% temné energie.

Příklad 3: Mladá dívka na NDC, doslova urputná bolest hlavy, ramen a zad, prosí o pomoc. Vnímám obnaženou karmickou vrstvu. Tehdy v minulosti byla sama relativně čistou přírodní bytostí, vílou, s jedním procentem temné energie. Ovládnul ji dotyčný mág. Nedostal se sice dovnitř bytosti, ale na záda jí nahodil z našeho dnešního pohledu neviditelnou temnou deku, která ji odsává. Zastiňuje jí vlastní vnímání a vnucuje mágův pohled na svět. A takto ji manipuluje, aby neměla potřebu a touhu se tomuto násilí vzepřít. Co bylo příčinou, že ji dokázal ovládnout? Na počátku mohla být drobná chyba, špatná myšlenka. V její pozici astrální bytosti bez ochrany hmoty stačil třeba jen pouhý záblesk touhy po lidských schopnostech, po lásce, po lidském partnerovi nebo po určité moci, postavení, tvořivé síle.

Příklad 4: Jiný člověk na NDC s obnaženými karmickými vrstvami vnímá silné sevření srdce a tlaky na hrudníku, solaru, v břiše, i na zádech. V minulosti byl Vesmírným člověkem s mimořádnou mocí a silnou magií. Aktivně se zúčastňoval ovládání jiných civilizací. Měl tehdy 98 % temné energie a 100% temné síly. To svědčí o mimořádné moci, extrémně silné magii a navíc již téměř o úplném propadnutí Temnu. Dotyčný mág se na systém Vesmírných lidí napojil v době, kdy se neoprávněně vměšovali zde na Zemi – viz článek 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi. Z každé neetické operace, kterou pak tito mimozemšťané prováděli, si odebíral podle Přírody kolem 25 % vyprodukované temné energie.

Příklad 5: Zvýrazněné chronické problémy u paní v důchodu. Také u ní se vynořila mimořádně nepříznivá karmická vrstva, kterou v dnešní době nedokázala automatická čista zpracovat. Vnímám z její strany 97 % temných energií, 100 % temné síly. Ve hmotném světě měla tehdy k dispozici vysokou magii, moc a umělá privilegia. Byla pracovníkem církve na jednom z nejvyšších postů. V pozadí za ní opět vnímám téhož mága, který vše energeticky kontroluje a odebírá si určité procento energií. Rozhodně tehdy tuto bytost neinspiroval ke světelným činnostem.

Příklad 6: Další celá rodina v očistě. V obnažených karmických vrstvách z minulosti měli dva členové rodiny tehdy 25 % temné energie a 39 % temné síly, na zádech nasazenu nehmotnou temnou ovládací deku. K dispozici tehdy měli slabší úroveň magie. Byli přírodními bytostmi, které škodily svému okolí. Další člen rodiny měl ovšem temnou energii 90 % a temnou sílu 98 %. Byl temným vládcem na daném úseku Přírody, který tyto nepříznivé magické zásahy do Přírody řídil. Sám je však celý v temném obalu, plně ovládán, doslova řízen opět tím samým mágem, který tak aktivně zasahoval i v této oblasti Přírody a přírodních bytostí a inspiroval je směrem k temnu.

Příklad 7: Další bytost s obnaženými vrstvami. Měla tehdy 25 % temné energie a 99 % temné síly. Tyto údaje naznačují, že šlo o tehdejšího zašpiněného duchovního mistra, vyslance lidských Duchovních hierarchií s vysokou magií. Tehdejší bytost Světla s vysokým postavením, která sestoupila do hmoty se speciálním posláním. V pozadí opět stejný mág, který ji prostřednictvím temné deky nahozené na zádech ovládá, manipuluje a směruje vhodným směrem, který je pro něj optimální. Opět si odebírá energii a při očistě se s obnaženou vrstvou spojil desetiprocentním útokem (o Duchovních hierarchiích jsem uvedl více v článcích 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj).

Nejzrůdnější konce používání magie na Zemi

A takto to pokračovalo den za dnem v desítkách až stovkách podobných případů. V každé karmické vrstvě byl obsažen nejen ten, kdo temnou činnost prováděl, ale ještě další postava mága v pozadí, která to vše řídila, kontrolovala a dotyčného k takové neetické činnosti inspirovala.

Takže takto jsme zjistili, že dotyčný mág tímto způsobem ovládal a zneužíval obrovské počty zašpiněných lidských bytostí patřících ke Světlu i vysloveně temné bytosti. A stejně tak i bytosti jiné – přírodní bytosti, například víly, mimozemské bytosti z jiných civilizací, anděly, atd.

Toto vše vyplynulo z obnažených karmických vrstev. Vyplynulo z toho i to, že v mnoha dalších zrozeních se dokázal na tyto ovládnuté jedince znovu napojit, aniž by pro něj bylo nutné, aby je osobně vůbec poznal.

Další záležitost, která naznačuje způsob jeho činnosti: Jakmile se člověku obnažila karmická vrstva s ovládáním od této bytosti, mág zrozený ve hmotě se na ni dokázal napojit, aby z vrstvy, kde byl pro toho člověka pánem, opět čerpal pro sebe příznivou energii. O průběhu karmické očisty jsem dostával stále tytéž podobné informace. Současné problémy toho člověka jsou z 90% způsobeny karmickým čištěním a z 10% se jedná o útok ovládajícího mága, který se k obnaženým vrstvám dokázal svým neomylným magickým vyhledávacím instinktem napojit.

 

Právě toto jsou ty nejzrůdnější konce používání magie těmi, kdo se během vývoje dostali do pozic světelných pracovníků v tomto světě. Někteří z nich na jedné straně veřejně propagují posvátnost lidských vztahů a rodiny a současně přitom skrytě temnými částmi svých bytostí podporují vysávání dětí svými rodiči, energetické zneužívání rodičů svými dětmi, nebo parazitování jednoho sourozence na ostatních. A to vše obvykle za situace, aniž by o tom na vědomé úrovni věděli. Je neuvěřitelné, co všechno se ještě dnes ve skutečnosti skrývá pod tak zvanou „světelnou činností“ některých bytostí.

Iluze roztříštěnosti temných sil a systémů

A ještě jedna další záležitost. Vícekrát jsem se ve svých textech zmínil o tom, že strana Světla má jednu ohromnou výhodu – spolupráci na všech úrovních. Zatímco temné síly a systémy se jeví jako roztříštěné, protože na jedné úrovni magie každý soupeří s každým. A vždy ten nejsilnější ostatní protivníky zničí, zlikviduje, ovládne nebo pohltí. Ale že nikdy nejde o spolupráci jako takovou, která by znamenala vzájemné respektování jednoho temného systému druhým. Dochází tak k tomu, že prakticky každá temná bytost či systém je ovládána a skrytě řízena vyšším temným systémem. Zkušenosti z minulosti prokazují, že každé temné panství kohokoliv trvalo vždy jen určitou omezenou dobu. Jen do té doby, než tu bytost zpětnou reakcí sesadila či zlikvidovala jiná vyšší temná bytost, sféra nebo dokonce zdánlivá „nehoda“ jako reakce karmických sil na určité úrovni.

Za těchto podmínek pak pro nás zůstávalo otázkou, zda temná strana světa má nějakou absolutní špičku. Tedy někoho, něco, co stojí nade všemi a co všechny skrytě řídí a ovládá a na všech energeticky parazituje. Také na tuto odpověď jsme dostali během karmických očist uplynulých týdnů odpověď.

Ano, z pohledu našeho dnešního vnímání to vypadá, že na samotné špičce všech temných systémů ubližujících nejrůznějším způsobem v oblasti této Planety stál (teď v listopadu 2011) jediný člověk – mág zrozený v této době ve hmotě. Původně vyslanec samotného prvotního vědomí magie. Přitom člověk, který sám sebe považuje za jednu z vůdčích bytostí Světla.

 

Při karmické očistě těchto týdnů a měsíců se potvrdilo, že drtivá většina temných systémů v oblasti Planety, a zřejmě úplně všechny, je skrytě ovládána, inspirována a zneužívána pro potřeby osobní magie jedné jediné bytosti. Člověka, který je v této době zrozen ve hmotné rovině Planety. Takže vlastně svébytné vědomí magie reprezentované jedním člověkem zrozeným ve hmotě je špičkou veškerého Temna zde na Planetě. To je hrozivé zjištění, které přímo odhaluje podstatu a funkci magie v tomto světě.

Vést Světlo a získávat energie a prostředky z temné činnosti je nepřijatelné

Vést Světlo, domnělou čistotu a spravedlnost a používat k tomu energie a další prostředky získané podporou temné činnosti? To přece známe i z hmotné roviny tohoto světa. Kdy někteří dnešní politici, dokonce přímo ministři, členové vlády, jsou přistiženi při krádeži, podvodu, korupci, zpronevěření vysoké částky peněz (např. zprávy o tom, že jistý politik si ulil ve švýcarské bance desítky milionů korun), podvodné zprivatizování původních obřích státních podniků a jejich převedení do pozice svého osobního majetku. Nebo že někteří policisté přímo řídili obchod s drogami a získávali z toho pro svoji osobní potřebu rozsáhlé finanční prostředky. Dokonce i zkorumpovaní soudci, pracovníci institucí, které by měly být vzorem spravedlnosti, čistoty a čestnosti.

 

To vše se děje zde ve hmotě z důvodu, že tento vzor podvodu v nejvyšších řídících společenských funkcích je dodnes obsažen v duchovním pozadí světa. Ještě v dnešní době jej někteří duchovní pracovníci hlásící se podle vlastních slov ke straně Světla s úspěchem používají a doposud nebyli nikým, ničím, zastaveni. Protože se díky své vysoké magii dokázali spravedlivé karmě celé věky vyhýbat. A z duchovního pozadí pak tento zrůdný vzor jako matrice sestupuje do hmoty a inspiruje vedoucí pracovníky ve hmotě k podobným činnostem. A ti jsou zde naopak chráněni například svojí poslaneckou imunitou, skrytou magií nebo temnými systémy v duchovním pozadí, kterým slouží.

 

Dokud budou platit výjimky ze zákonů v duchovním pozadí světa, do té doby se tento vzor bude přenášet i do hmoty. Dokud budou neetické prohřešky a doslova i podvody tolerovány u bývalých vedoucích duchovních pracovníků strany Světla, do té doby bude totéž tolerováno poslancům a vládním úředníkům dole ve hmotě. Jak nahoře, tak také dole. Je nejvyšší čas, aby už nová spravedlivá nezkorumpovaná duchovní instituce Karmy začala konečně všem bez rozdílu měřit stejně – a to jak v duchovním pozadí světa, tak i zde dole ve hmotě.

Závěr je následující

Dokud se nesrovná situace v duchovním pozadí světa, do té doby nemůžeme očekávat zlepšení ve hmotě. Další důvod pro to, aby veškerá magie, která je zdrojem všech těchto problémů, zmizela z tohoto světa. A aby byli karmicky zastaveni ti, kteří magii i nadále propagují jako metodu světelné práce a přitom jsou již dávno na temné stezce a magicky ovládají a zneužívají jednotlivce, případně celé skupiny bytostí ve svém okolí, nebo dokonce celou civilizaci na Zemi. Aby konečně přestali veřejně rozšiřovat ve jménu Světla již dávno nepravdivé informace a takto znemožňovali, znesnadňovali skutečný vývoj té části populace, která jim stále ještě důvěřuje. Aby jim nový spravedlivý karmický systém tuto jejich stále pokračující neetickou činnost už konečně znemožnil.

 

Temno a temné levotočivé energie je potřeba zlikvidovat beze zbytku. Už žádné tolerování či podporování pěti procent temných energií jako očkování na zvýšení imunity proti Temnu. O tom jsem více napsal v minulém textu A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie.

 

Právě pohledem do minulosti se vícekrát prokázalo, že Temno dokáže vyklíčit z čehokoliv. Nový vývoj proto potřebuje mít v sobě automatické ochrany, které do budoucna jakékoliv znovuobnovení jednou poraženého Temna znemožní. Nezbytností je spolehlivá a spravedlivě fungující skutečně čistá světelná karmické instituce (viz články 39J. Principy nového karmického pořádku, 39K. Budování nového karmického systému světa v rámci NDC).

 

Je například zásadní vyhýbat se všemu umělému při hledání podpory správné duchovní cesty – počínaje umělou magií, přes umělou léčbu nemocí, k pokusům o umělé vytváření nového života (genetické manipulace, klonování), až k přístrojům a pomůckám uměle podporujícím duchovní čistotu, duchovní vnímání a rozšiřujícím duchovní schopnosti (viz například články 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody  nebo další texty jako odpovědi na dotazy čtenářů: Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?, Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?, Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup).

 

Naopak mimořádně důležitým je nové zjištění, že Světlo bez vzestupu je zde dole na nízkých úrovních frekvence nemohoucí. Proto veškerá přirozená podpora musí směřovat k otevření a udržení si trvalé stabilní a ničím neomezené schopnosti světelného vzestupu. Té schopnosti, kterou my lidé planety Země máme v dnešní době ukrytou uvnitř sebe (viz články A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie, 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I    45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V).

© Jiří Novák, listopad 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 248
  • 24
  • 18
  • 22
  • 27

Celkový počet hlasů: 339