Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Svět potřebuje bytosti, které budou dalším ukazovat čistou cestu

Svět potřebuje bytosti, které budou dalším ukazovat čistou cestu

Jan Páník Vloženo 5.12.2011
Jan Páník

Duchovní komunikace ze září 2011

Stále probíhá dočišťování od magie

Duchovní komunikace z 1. září 2011

 

Příroda: „Ano, spojení je v pořádku. Stále ještě probíhá dočišťování „magických věcí“. Tys v minulosti měl s těmito věcmi mnoho co do činění, a proto nyní dochází k těmto rozsáhlým očistám. Je třeba, aby to z vás všechno odešlo, a tím se opět posunete vpřed. Z tvého pohledu jde o minulost, ve které jsi magii zcela propadl.

Nebyla to ta správná cesta, ale je pravda, že dříve vlastně ani žádná jiná cesta nebyla. Hledaly se možnosti, jakým způsobem se duchovně posunout dopředu, ale NDC v té době ještě nebyla a o světelném vzestupu nikdo nic nevěděl. Proto jste, téměř všechny čisté bytosti, nakonec začaly s magií a myslely jste si, že to je ta správná cesta. Nebylo tomu však tak a místo toho, abyste šly po cestě Světla, tak jste začaly nevědomky sloužit zlu. Týkalo se to také rytířů. Do té doby to s nimi nebylo až tak špatné, ale vlivem magie zcela upadli a stali se z nich pouze posluhovači. Vliv byl příliš silný a rytíři se nezmohli na nějaký odpor.“

 

Je důležité ve hmotě obnovit důvěru ve své duchovní nitro

Vnitřní duchovní Já: „Snažím se nyní působit na tvoji hmotnou bytost a také na tvé rozhodování. Tento proces je však na samém počátku. Vzhledem k tomu, že jsme byli dlouhou dobu od sebe odloučeni, musíme si teprve na tyto nové způsoby zvyknout. Ty sis již hodně odvykl na to, že ti od vnitřního já chodí ty správné impulsy. Protože ty, které jsi dříve dostával, nebyly přímo ode mne, ale byly od někoho nebo něčeho zcela jiného. Proto ses na ně nemohl naplno spolehnout a v budoucnu se třeba ukázaly jako ne právě dobrá rozhodnutí.

Jsme teprve na samém počátku naší spolupráce a vzájemnou důvěru si musíme vypěstovat. Jelikož tvé vnitřní impulsy nebyly vždy zcela čisté, zvykl sis na to, že se jimi příliš neřídíš. Začal jsi vlastně svůj vnitřní duchovní stav zcela ignorovat, a proto nyní máme problém, najít k sobě opět cestu. Musíš mi opět začít důvěřovat a já, jelikož už jsem zcela svobodné, se snažím ti posílat ty nejlepší možné impulsy. Takže začněme více pracovat na vytvoření si důvěrnějšího vztahu. Tato tvoje nedůvěra se také promítá do tvých hmotných postojů. Máš kolem sebe jakoby ochranu a velmi málo otevíráš své nitro a nenecháváš téměř nikoho, aby do tebe nahlédl. Je moc málo lidí, kteří o tobě vědí skutečnou pravdu.“


Máme šanci pomoci vytvořit spravedlivý a čistý svět

Duchovní komunikace ze 4. září 2011

 

Vnitřní duchovní Já: „Vnímám, že čisté energie jsou kolem stále silnější a tlačí celou naši bytost k lepšímu fungování. Jsou to všechno pro mne pocity zcela nové a neznámé. Nemám s duchovním vzestupem žádné dřívější zkušenosti, ale mohu ti potvrdit, že z mého duchovního pohledu je to věc naprosto mimořádná a skvělá. Pociťuji mnoho nového, ale vše je v souladu s pravdou a čistotou, tak jak jsme po tom oba dva dříve toužili.

Usilovali jsme o vytvoření dokonalého, spravedlivého a čistého světa, kde by všem bylo měřeno stejně a nebylo by žádných privilegovaných bytostí. Cítím, že máme na dosah naplnění našeho poslání, ke kterému jsme se zavázali ve velmi dávné minulosti. Takovou šanci, jakou nyní máme, tak takovou jsme ještě nikdy před tím neměli. Z tvého hmotného pohledu je to možná až příliš nadnesené, ale věř, že já to tak cítím. Dostali jsme tuto neskutečnou příležitost a pevně věřím, že ji dokážeme ve vzájemné spolupráci naplnit…

To, čím nyní procházím, se zdá být něčím zcela neuvěřitelným, vzhledem k „vězení“, ve kterém jsem strávilo mnoho času. Je to jako probuzení do zcela jiného světa a pro mne to představuje naprosto mimořádnou věc. Pouze můžu dodat: pokračuj, pracuj, komunikuj, zlepšuj se v duchovních činnostech a neustále podporuj svoji očistu hmotnou i duchovní. Je to ta správná cesta a z mého pohledu ta jediná, která nás může přivést až k cíli našeho putování. Tvé vnitřní duchovní Já.“


Je důležité začít prosazovat čistotu i do svého okolí

Duchovní komunikace z 8. září 2011

 

Sféra zodpovědná za nový vývoj: „Snaž se především přenášet věci, které se týkají karmických záležitostí. Jsou to hlavně informace o skupině rytířů a jejich postavení v celkovém karmickém systému. Částečně jsi již pochopil vznik této skupiny, ale to není to úplně nejpodstatnější, co je o ní třeba vědět. Vznik skupiny byla jedna věc, ale tou důležitější byla její práce. To, co dělali, jak fungovali, jaké mezi nimi fungovaly vztahy, co všechno dokázali řešit a mnoho dalšího. Je třeba znát spoustu detailů a podrobností. Je potřeba se posunout dále v pochopení celkové práce této skupiny. Existuje zde ještě velmi mnoho nezodpovězených otázek. Informace jsou již však k dispozici, takže se snaž se k nim dostat. V těchto komunikacích je dobré se obracet přímo na ty nejvyšší a zároveň nejčistší bytosti, jako jsou Příroda, její Karma, ale i Planeta, Vesmír a další. Tyto bytosti ti mohou předat velmi spolehlivé a přesné informace, jelikož byli k této karmické skupině velmi blízko.

Ale já jsem nyní chtěla hovořit také o dalších věcech, jež jsou důležité. Týkají se především tvojí bytosti a toho, jakým způsobem přistupuješ k duchovní práci. Velmi často se stává, že nerespektuješ základní pravidla a to tě velmi oslabuje. Je jasné, že je to především proto, že jsi byl dlouho pod vlivem temných sil, ale na to se nemůžeš donekonečna vymlouvat. Jsi již probuzenou bytostí a jako dřívější zástupce karmických sil ve hmotě se musíš také podle toho chovat.

Tvůj hmotný posun je pomalejší, než ten duchovní a to by v budoucnu mohlo znamenat problémy. Takže naše doporučení se snaž brát velmi vážně a ne na lehkou váhu. Tvé hmotné chování o mnohém vypovídá, je třeba se stát více zodpovědným, čestnějším, rozhodnějším a to vše ve smyslu čistoty a jejího prosazování… Je třeba začít „zářit čistotou“. Všechny své dosavadní postoje bys měl přehodnotit a začít „praktikovat sílu Světla“.

Je nám jasné, že momentálně je hmotný svět ve velkém zmatku a chaosu. O to více však potřebuje bytosti, které budou ostatním ukazovat čistou cestu. Je čas, aby ses přestal „schovávat“ a začal více prosazovat čistotu také do svého okolí. Někdy je potřeba zkrátka začít. Tvé Vnitřní duchovní Já se postupně probouzí k plnému životu a bude se snažit ti posílat silné impulsy, pokud bude třeba něco učinit. Začni mu více důvěřovat, začni mu více naslouchat. Jeho zkušenosti jsou velmi cenné a můžete si vzájemně velmi pomoci…

Začněte si sami sebe více vzájemně uvědomovat. Již o sobě víte a měli byste začít více spolupracovat. Tvoje hmotná bytost na něco takového není vůbec zvyklá, jelikož „dlouho neměla duši“. Proto je tvé hmotné tělo, myšlení, chování a postoje postaveno na nedobrých základech.

 

Hlavním kamenem tvojí hmotné bytosti musí nyní být tvoje duše, tvé Vnitřní duchovní Já. Může to být v mnoha ohledech složitý proces, ale postupně se vše bude zlepšovat. Je to o vaší vzájemné důvěře. Tedy spíše tvojí, tvé hmotné bytosti. Tvoje Vnitřní Já není až takovým problémem, jelikož má slušný duchovní rozhled a dokáže věci „lépe vidět“ a vyhodnotit. Snaž se mu více naslouchat, nauč se to, bude to pro tebe prospěšné.“


Magie byla tou silou, která oddělila hmotnou bytost od Vnitřního duchovního Já

Duchovní komunikace z 18. září 2011

 

Vnitřní duchovní Já: „Ano, spojení je nyní dobré. Stále probíhá dočišťování tvých (našich) přehmatů z minulosti. Pociťuji to na sobě jako jakousi svoji vnitřní očistu, jelikož to zasažení magií bylo velmi silné na všech úrovních. Magie vlastně byla tou silou, která nás dva rozdělila a nyní se o to snaží částečně také. Ta možnost je však již velmi slabá. A pokud se nestane něco neočekávaného, není šance, že by se to podařilo. Je pouze třeba trpělivě pracovat, posouvat se dál a ono se to všechno postupem času srovná. Tyto očisty já vnímám velmi silně a přesně si uvědomuji, proč se to tak děje…“


Čistá síla musí být velmi silná, aby dokázala zlomit temný odpor ve hmotě

Duchovní komunikace z 20. září 2011

 

Karma: „Spojení je v pořádku. Dobře již dokážeš určit, která z duchovních sil světla chce s tebou hovořit. To je moc důležité, protože právě ta čistá bytost či sféra, která má pro tebe momentálně ty nejdůležitější informace, se ti sama přihlásí. Toto je další krok na tvé duchovní cestě. Naslouchat, poslouchat a nechat se vést čistými silami světla. Jde o určitý přirozený proces, který funguje automaticky, a který vám přináší právě takové informace, jaké právě potřebujete vědět.

Vše se rychle vyvíjí a duchovní Síly Světla postupují již nezadržitelně kupředu. Nabírají opravdu velkou rychlost a je důležité, abys „zůstal ve vlaku“. Z tvojí strany je potřeba se opět začít více aktivně zapojovat do duchovního dění a hlavně přenášet informace. Potřebuješ toho ještě mnoho znát a vědět…

Přiblížilo se zlomové období, ve kterém se stane zřejmě něco velmi závažného, ale všechno by již mělo směřovat k absolutní čistotě a harmonii. Je již naprosto jasné, že hmotný svět je svojí „zašpiněností“ právě tím největším a nejtvrdším problémem. Čistá duchovní síla musí být skutečně velmi silná, aby dokázala zlomit odpor, který představuje hmotný svět. Vy, bytosti na NDC byste měli sehrát naprosto zásadní a rozhodující úlohu v tomto procesu. Musíte na tuto situaci být připraveni a vědět, co v určitých chvílích udělat.

 

Zásadní změna pro celý svět dnes doslova visí ve vzduchu

Změna skutečně „visí ve vzduchu“ a všechno je pouze otázkou času. Vzhledem k rychlosti a síle, jakou nabrala čistá duchovní síla, to vypadá, že ta změna nastane skutečně velmi brzy. Ještě zbývá dokončit boj s posledním nehmotným nepřítelem, kterým stále ještě je magie.

Avšak také ona postupně ztrácí na své síle a upadává její moc. Přijde doba, kdy lidé budou chtít slyšet skutečnou pravdu a budou ochotni za ni bojovat. Musíte být připraveni na to, abyste jim tuto pravdu dokázali sdělit a vysvětlit jim, jak svět doopravdy funguje. Lidé budou chtít slyšet pravdivé informace. K tomuto bodu však ještě chybí nějaká doba, kterou musíte využít k tomu, abyste byli dokonale zásobeni informacemi.

 

Všechno, co nyní bytosti jdoucí po NDC přinášejí do hmoty, jsou naprosto originální a prvotní fakta. Je to něco, co je podporováno pouze naprosto čistou duchovní silou, a tyto informace jsou stěžejní. Nikdy dříve zde nebyly podobné věci, nikdy dříve nemohli lidé slyšet to, co dnes lidé na NDC přinášejí. Jste skutečnými posly, kteří světu ukazují to, co ještě nikdy nebylo k vidění.

 

Důležité je plně přijímat své vnitřní duchovní vedení

Co se týká tvojí bytosti, tak je potřeba ještě dořešit určité detaily, které se týkají skupiny karmických rytířů a to, jakým způsobem fungovali. Mnoho informací již víte, ale je třeba se posunout ještě o nějaký kousek dál, zjistit více podrobností. Takže se v následujících komunikacích snaž tyto informace zjišťovat. Pokud se budeš pravidelně napojovat, získáš opět větší jistotu a budeš schopen přesnějšího přenosu. Snaž se v následujících dnech věnovat této činnosti maximum času, jak to jen bude možné.

Tvé Vnitřní duchovní Já cítí, že tě musí v tomto směru podporovat a dávat ti ty správné impulsy. Sám cítíš, že na tebe začíná více působit. Nebraň se tomu a spíše se těmito pocity nechej vést. Víme, že je to pro tebe něco zcela nového a takřka neznámého. Dlouhou dobu jsi neměl na své Vnitřní duchovní Já dosah a tak ses naučil „žít bez něj“. Nyní si opět začni zvykat na své vnitřní duchovní vedení a snaž se mu důvěřovat. To je pro tebe teď ten nejdůležitější úkol.

Tvoje hmotná bytost potřebuje splynout s tou duchovní a musíte se opět stát jedním celkem. Pak budete mnohem silnější. Sám tu změnu uvnitř sebe cítíš, nebraň se tomu a otevři se naplno svým vnitřním pocitům. Dnes už jsou čisté a můžeš se na ně spolehnout. Tvé Vnitřní duchovní Já postupně také vyspívá a zjišťuje, jak nyní funguje svět. Ty jej ochraňuješ svým hmotným tělem a ono tě na oplátku zase bude podporovat těmi správnými duchovními impulsy. Je to vzájemná spolupráce a tak by to mezi vámi mělo fungovat. Oba na sobě pracujte, abyste se společně stali silnějšími.“


Po dlouhé době máme dnes šanci napravit chyby z minulosti

Duchovní komunikace z 21. září 2011

 

Vnitřní duchovní Já: „Ano, napojení je v pořádku a je dobře, že rozeznáváš, kdo chce s tebou komunikovat. Čeká nás další etapa společného vývoje. Bude to období, ve kterém bychom se oba dva měli snažit o to, abychom narovnali, co bylo mezi námi pokřiveno. Vlivem působení temných sil na obě naše bytosti, jsme postupem času úplně přestali jeden druhého vnímat a také ovlivňovat. Naše spolupráce se v podstatě rovnala nule. Tys existoval pouze jako hmotná bytost a chyběla ti tvoje duchovní podstata. A moje situace byla zase natolik beznadějná, že nebylo možné z mé strany cokoliv pro tvoji hmotnou bytost udělat. Moje signály, jež byly vysílány, se k tobě vůbec neměly šanci dostat…

Nyní si také já začínám uvědomovat, co všechno se teď ve světě děje a postupně se mi začíná odkrývat to, co je našim společným úkolem. Možná začínáš cítit, že se uvnitř tvojí bytosti něco děje, jako bys vnitřně dospíval, dozrával. To postupně začínají naše bytosti splývat v jednu. Tento proces je teprve v úplném zárodku, nicméně již započal a pokračuje dále. Naše bytosti se opět propojují a začínají si na sebe přivykat.

 

Na duchovní cestě má všechno svůj správný čas

Všechno musí pokračovat postupně krok po kroku. Proto i ty buď neustále ve své práci trpělivý a poctivě dělej to, o čem víš, že to prospívá tvému hmotnému i duchovnímu tělu. Věnuj se činnostem, které povznášejí tvého ducha. To je především pravidelné cvičení, komunikace, ale také spravedlivé a zdravé prožívání hmotného života, přijímání impulsů od Přírody a dalších čistých bytostí.

 

Nebuď netrpělivý a nechtěj všechno hned, všechno má svůj správný čas a duchovní Síly Světla jsou připraveny dát ti vše, co je pro tebe vhodné. Odhoď své poslední zbytky obav a nedůvěry… Svět nás potřebuje dohromady, jako jednu bytost. Jedině tak mu zase můžeme být prospěšní, tak jako tomu bylo i dříve.

 

Mně se postupně začíná odkrývat naše společná minulost, začínám mít přístup k těmto informacím a jsem tedy schopno věci pochopit ze širšího pohledu. Začínám skutečně chápat souvislosti a spojitosti. Proč nás temné síly v minulosti rozdělili, co za tím stálo a jaký to mělo význam. Doslova dychtím po tom, všechny informace ti sdělit, abys také ty mohl získat celkově lepší rozhled a začít skládat mozaiku našich životů dohromady.

Nejprve bys měl úplně pochopit svůj život, svoji minulost i současný hmotný život. Mám v sobě tolik různých příběhů, které se nás týkají, a které jsme společně prožili, že by to vydalo na mnoho knih. Ty nejvíce „silné“ se budu snažit ti předat, abys pochopil, co jsme skutečně zač, co jsme sem přišli vykonat a s jakými úkoly se musíme vypořádat. Mnoho z nich jsme v minulosti nedokázali splnit. V tomto životě se nám tato možnost navrátila a já to cítím jako něco obrovsky zavazujícího.

Nastal čas změnit situaci a otočit kolo dějin ke Světlu

Již nesmíme zklamat, nesmíme nevyužít této nabízené příležitosti. Pevně věřím, že jsme na dobré cestě, abychom došli až do cíle této cesty. Ještě docela nedávno se to zdálo skoro nemožné, ale teď jsme na správné cestě a to je nyní to nejdůležitější… Nyní dospíváme a stává se z nás společně JEDNO. Začínáme fungovat dohromady a to je moc dobře.

Určitě vnímáš a cítíš více klidu, harmonie a určitý pocit celistvosti. Je to tím, že se opět po dlouhé době stávám tvojí součástí, začínám prostupovat tvoje hmotné tělo, „zabydluji se“. Stáváme se kompaktní bytostí, začínáme být jeden celek… Chyb bylo v minulosti více než dost a nyní nastala doba přestat chybovat, dělat věci správně. Špatných kroků bylo učiněno již hodně a proto také tento svět je v tom stavu, v jakém se momentálně nachází.

 

Můžeme za to my. Ty, já a mnoho dalších bytostí, jež dělaly nesprávná rozhodnutí. Teď nastal čas to změnit a otočit kolo dějin. Přesněji řečeno zastavit jej a začít jím otáčet úplně jiným směrem. Ten směr, kterým se totiž momentálně hmotný svět otáčí, nikam nevede. My jsme tady, abychom to změnili. Nejprve však musíme pochopit dokonale svoji minulost a poučit se z chyb, které jsme dříve udělali. Bytosti světla nyní musí spojit všechny své síly, napnout všechny svaly a naplno se vrhnout do boje za čistý svět.

 

Pokrok, který umožňuje cesta čistého vzestupu, je pro celý svět velkou nadějí

Díky NDC zde tato možnost existuje a svět může ještě živit svoji naději na přežití. Tato cesta našla nástroje k tomu, jak měnit věci k lepšímu, jak stoupat vzhůru a jak žít v čistotě a spravedlnosti. Ty máš možnost být součástí této evoluce a buď za to vděčný. NDC ti dala potřebnou sílu k překonání těžkých životních překážek, dokázala tě očistit od mnoha karmických nánosů, jež na sobě měla tvoje bytost. A bylo toho na tobě opravdu hodně.

Ale já nyní vše již lépe chápu a také ty na hmotné úrovni bys měl pochopit, kam jsi až došel a co všechno jsi pro to musel udělat. Jdeš po této cestě již nějakou dobu, dává ti podporu a stabilitu. Dokázala nás dva opět spojit v jeden celek. Za těch pár let je to něco neuvěřitelného. To, co se nám nedařilo uskutečnit dlouhá tisíciletí, se nyní podařilo za několik málo let. To je prostě něco úžasného a z mého duchovního pohledu se to dá přirovnat k zázraku. Ten pokrok a vzestup znamená pro mnoho bytostí a vlastně pro celý svět velkou naději.“

© Jan Páník, prosinec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 156
  • 17
  • 18
  • 20
  • 24

Celkový počet hlasů: 235