Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Člověk sám potřebuje převzít otěže za vlastní vývoj

Člověk sám potřebuje převzít otěže za vlastní vývoj

Ivana Zámečníková Vloženo 22.5.2011
Ivana Zámečníková

Duchovní komunikace z 20.5.2011                              


Prosím Anděle Dhyany o komunikaci a sdělení informací - jaká je nyní situace? Co se právě děje? Máme nyní něco znát a vědět? Má výrok amerického vůdce sekty o zítřejším „konci světa" nějaké opodstatnění? Děkuji. (Duchovní komunikace z 20.5.2011).

 

Andělé Dhyané: „I nadále probíhají tvrdé boje mezi stranou Světla a temnou stranou, nejen ve hmotě. Vše se neustále stabilně posouvá a stabilizuje. Vzhledem k aktuální situaci je potřebné si plně uvědomit důsledky jakéhokoli nevhodného, nepřirozeného, neetického a manipulativního chování a jednání. Dokud člověk nepřevezme své vlastní otěže a sám se nevzepře skrytému ovládání temné strany - nemůže plně pochopit a procítit jednotu s Přírodou a nenastoupí (nemůže nastoupit) stabilní cestu vzestupu.

Mnozí prohlašují, že je jejich víra spasí - dovede k osvobození (alespoň duchovnímu) - jde však o chybné postoje (úvahy). Mnoho lidí pouze cítí - potřebuje cítit určitý dozor - spravovatele jejich životů, kterého skrytě energeticky podporují. Lidé byli po tisíce let přesvědčováni, že sami nad sebou nemůžou převzít vlastní kontrolu - svobodu.  Šlo především o církevní a mimozemské promyšlené manipulace -jakým způsobem co nejefektivněji ovládat co nejvíce „poslušných“ oveček (bytostí). Šlo o detailně promyšlený veřejně propagovaný tah…

Každý na Planetě by si měl uvědomit vlastní zodpovědnost za sebe - za své činy, myšlenky, slova… Bůh - ,,Stvořitel všeho" byl vymyšlenou loutkou zbavující lidi vlastní svobody a zodpovědnosti za svůj život. Nyní si své vlastní stropy, bariéry ve světelném vývoji stanovujeme sami. Každý je nyní zodpovědný sám za sebe a ponese si za své jednání plnou zodpovědnost… Pomocí karmy se člověku vrátí vše - nejenom špatné a nevhodné, ale i jeho pozitivní zásluhy.

V této době, a postupně čím dál tím častěji, bude docházet k jakýmsi „předpovědím“ konce světa… Většinou jde o zastrašovací manévr různých sekt, aby se členové více semkli a vůdce získal více jejich energie - díky zoufalství a pocitu bezmoci jeho přívrženců. Tak tomu je i v tomto případě. Obecně - čím více zmaru, strachu, beznaděje ve světě - tím více orné půdy a příležitostí temné strany, jak získat více přívrženců a energie…

Svoji budoucnost si den za dnem tvoříme sami. Je na nás, jakým způsobem se bude vyvíjet…“
 

© Ivana Zámečníková, květen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 175
  • 16
  • 16
  • 17
  • 15

Celkový počet hlasů: 239