Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 60D. Nech do sebe vstoupit Světlo – počátky duchovní komunikace

60D. Nech do sebe vstoupit Světlo – počátky duchovní komunikace

Jiří Novák, Petr Svoboda Vloženo 7.5.2013
Jiří Novák Petr Svoboda

Osobní příběh člověka usilujícího o dosažení vzestupné světelné cesty. Stahující vazby na systémy Staré duchovní cesty aktivně člověku brání dostat se na vzestupnou světelnou cestu. Tetování bývá výrazným blokem bránícím nastoupení světelné cesty. Tetování lze odstranit chirurgicky nebo postupně laserem. Odstranění tetování je nelehkou a finančně nákladnou záležitostí. První duchovní komunikace na světelné cestě – nevhodné základní schéma. Komunikaci je důležité začít se správným návykem. Jak má vypadat základní schéma duchovní komunikace? Po úpravě základního schématu se komunikace výrazně zlepšila. Čas od času přijde i mimořádně kvalitní komunikace. Po dvou měsících na NDC již stabilně kvalitní duchovní komunikace. Další informace o tetování.

Jiří Novák

Osobní příběh člověka usilujícího o dosažení vzestupné světelné cesty

K dosavadní trojici nových článků o duchovní komunikaci 60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě, 60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace, 60C. Jak správně začít duchovně komunikovat, předkládáme dodatečně ještě tento osobní příběh jednoho dalšího člověka usilujícího o vzestupnou světelnou cestu. A to proto, že může být pro mnohé velmi poučný. Protože podobnými obraty a cestičkami procházejí na počátku své duchovní cesty i mnozí další jedinci. Je to o člověku, který je v tomto období již jedním z autorů textů na těchto webových stránkách, o Petru Svobodovi, viz články 59D. Temné vědomí – příběhy z minulosti I, 59E. Temné vědomí – příběhy z minulosti II.

Stahující vazby člověka na systémy Staré duchovní cesty

Petr Svoboda se poměrně rychle zařadil mezi dostatečně pokročilé v duchovní komunikaci. Jeho začátky však nebyly jednoduché, podobně jako u řady dalších jedinců. On však na rozdíl od některých jiných dokázal vytrvat a na své duchovní cestě se jednoznačně správně zaměřil na žádoucí zásadní změny ve svém životě. I když to pro něj vždy nebylo jednoduché.

Petr Svoboda se stal součástí Nové duchovní cesty na konci ledna 2013. Předcházelo tomu však několik měsíců hledání a provádění prvních zásadních změn v jeho životě. Když se poprvé ozval na konci července 2012, v té době již pravidelně cvičil Pět Tibeťanů. Ale současně bylo poznat, jak hluboce je sešněrován systémy Staré duchovní cesty. Co všechno jej tehdy ještě zajímalo? Ptal se na život bez stravy (výživu pránou), na jednoho z duchovních mistrů, Drunvalo Melchizedeka a na jeho texty, na psychoterapie, sám také mimo jiné prošel kursem channelingu a Šambaly, absolvoval semináře na vizualizaci a meditaci, pokud jde o práci na svých čakrách. Zajímal se o mimozemské učení MCEO. Jednomu kamarádovi dokonce udělal kopii elektronického souboru překladu MCEO, když se jej v čajovně při setkání ptal, co to čte (zhodnocení učení MCEO jsme uvedli v článcích 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?, 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy a duchovní komunikaci Postoj planety Země k učení MCEO).

Sám o tom později napsal:

„Jako hlavní chybu z mé strany vidím nekritické přijímání informací z druhé ruky (Penguinův web). Takový projev nezasloužené důvěry lidi vede k případnému doporučení pochybných zdrojů známým a je příčinou dalších možných problémů a stahujících vazeb.“

Přijal také energii Deeksha. Četl knihy ságy Zaklínač autora Andrzeje Sapkowského.

To vše člověku aktivně brání dostat se na vzestupnou světelnou cestu

Provedl jsem tehdy na jeho žádost dotazem na Přírodu celkové vyhodnocení jeho skutečné duchovní situace. Výsledek však v té době nebyl příliš povzbuzující. Hluboký pád s momentem světelného vzestupu -125% a vztlak na světelný vzestup -55% vůči jeho osobním optimům +100%. Lehké překročení první kritické hranice pádu -100%  dokonce naznačovalo, že temné systémy na něm parazitující jej právě v tom období lámaly k aktivní spolupráci s Temnem. Záporný vztlak naznačoval, že jeho tehdejší duchovní aktivity jej silně tlačily směrem k Temnu, přestože již v té době cvičil Pět Tibeťanů.

Byl však cílevědomý a začal podle našich pokynů důsledně pracovat na změně své cesty – denní režim, stravování, vyhýbání se škodlivým záležitostem, zbavování se škodlivých věcí, zápisků ze seminářů, knih, atd.

Tetování bývá výrazným blokem bránícím nastoupení světelné cesty

Během srpna však vyšel najevo další zásadní problém. Vytetovaný malý symbol (na ploše zhruba 7 x 7 centimetrů) na hrudi přesně v oblasti brzlíku a Centra vnitřního duchovního vnímání mezi 4. a 5. čakrou. Symbol související s jakýmsi tajným řádem, možná se zednářstvím, který se stal velkou překážkou nastoupení skutečné světelné cesty.

Tehdy jsem situaci zhodnotil takto:

JN: Katastrofou je však Vaše tetování přímo na hrudi, v oblasti, kde se lidem na světelném vzestupu aktivuje Centrum vnitřního vnímání. Vyzařování je následující: temná energie 98%, temná síla 100%. Jednoznačně jste tímto napojen na jakýsi temný systém, který si z Vás udělal svůj nástroj k dalšímu rozšiřování své temné moci. Celé to má formu extrémně silného temného úpisu, který jste dobrovolně přijal a navíc jste to potvrdil poškozením svého těla a vypálením temného znaku, který je jen velmi obtížně odstranitelný. Jakoby jste se stal členem určitého skrytého temného řádu, bratrstva. Soustavnou prací na světelných základech své bytosti se Vám podařilo částečně tento vliv omezit. Nezbytností bude zbavit se v prvé řadě tohoto symbolu a ani to ještě nemusí být dostačující. Protože tam bude stále jeho silný energetický otisk. Když jsem se sám osobně setkal s magickým symbolem namalovaným na zeď po někom, kdo tu místnost dříve využíval, důkladně jsem seškrabal omítku s malbou, ale to místo stále silně negativně vyzařovalo. Pomohlo až otlučení několika centimetrů staré omítky až na cihlu, vytvoření nové omítky a opakované energetické čištění. Tím jenom naznačuji, že dostat ze sebe toto skryté ovládnutí nebude vůbec lehké.

Odstranění tetování je nelehkou a finančně nákladnou záležitostí

Rozhodl se jednoznačně tento symbol odstranit a sdělil mi následující:

„Ptal jsem se i na možnost chirurgického odstranění, nebylo mi ale doporučeno s tím, že by se obtížně hojilo a provedení by muselo být řešeno několika zásahy a vyříznuto po částech. Chirurgický zákrok a následná rekonvalescence by byla více nekompromisní a hojící se rána a sešitá kůže by mě pravděpodobně omezila ve cvičení 5T a riskoval bych ztrátu vztlaku a tím celkový pád zpět k Temnu. Proto jsem raději tento nápad zanechal a podstoupil delší, dražší, ale méně drastické a ne tak omezující řešení. Ošetřující doktor mě navíc upozornil, že potřebné množství kůže by stejně nešlo odebrat a nahradit najednou, ale minimálně natřikrát vždy pro jednu třetinu plochy.

Absolvoval jsem tedy laserový zákrok, který bude nutno ještě několikrát opakovat, přičemž čekací doba mezi zákroky je 5 týdnů pro úplné zahojení a zpracování odstraněných částeček imunitním systémem a jejich vyloučení. Výhodou je, že jde pokaždé opracovat celá plocha. Odhadovaný počet nutný k úplnému odstranění je minimálně 5 návštěv. Pro podporu celého procesu jsem přidal jednu sérii Tibeťanů (celkem tedy 4krát 7 opakování cviků denně) a zvýšil tak počet cviků na 28 za den a snažím se zvýšit koncentraci při cvičení a přes den zůstávat v klidu a nenechat se stáhnout do starých kolejí.“

Jeho vztlak na světelný vzestup se dostal již po prvním laserovém zákroku do plusových hodnot a po třetím zákroku v lednu se dostal vztlakem až na hodnotu +85% a tím poprvé splnil podmínku připravenosti pro provedení celkové očisty od zasvěcení a dalších stahujících vazeb nachytaných v tomto životě (tzn. dosáhnout vztlaku na světelný vzestup alespoň +70% vůči svému optimu). To vše potvrzovalo, že energetický vliv vytetovaného magického symbolu s každým dalším laserovým zákrokem postupně výrazně slábnul. Pokud jde o vzhledovou stránku, s každým dalším zákrokem tetování postupně mizelo. Po pozdějším pátém zákroku v polovině března již symbol byl výrazně vybledlý a rozpadlý.

Očista byla provedena 23.1.2013. A protože se po této očistě již dokázal trvale udržet nad úrovní 95% celkového vyladění, po několika dnech se stal automaticky součástí vzestupné Nové duchovní cesty. Význam dosažení této hranice vyladění je vysvětlen v článku 45D. Proč právě Nová duchovní cesta? IV. Na mé doporučení začal po této očistě duchovně komunikovat.

První duchovní komunikace na světelné cestě – nevhodné základní schéma

První komunikace, které mi poslal k ověření, byly následující:

PS: Volám Přírodu a Osobní Karmu. Jaké pro mě máte informace? (Duchovní komunikace z 2.2.2013)

 • Moje Vyšší Já ještě není zcela probuzené. Bude potřeba ještě nějaký čas pro zkvalitnění příjmu informací. Budou přede mne dále stavěny situace, kdy se budu rozhodovat, jakým směrem a s jakým odhodláním se vydám. Rychlost změn ve svém životě ovlivňuju primárně já. Bude dobře, když si zvyknu a každý den si v běžných situacích uvědomím fakt, že vzestup a vývoj nejsou jen články a kousky dne, kdy cvičím nebo komunikuji. Je to rovnoměrně rozloženo a nikdy dopředu nevím, kolik toho přede mnou v celém dni stojí. Svůj vzestup může člověk brzdit i pouze svým chováním mimo NDC - v práci, doma, na nákupu, v autobusu… Změny je potřeba potvrzovat a pomáhat světelným čistým hodnotám a vlastnostem, aby se usadily, upevnily a ztvrdly v mém myšlení, jednání i ve slovech. NDC je především o mém přístupu.

Komunikaci je důležité začít se správným návykem

JN: Už z formy zápisu komunikace je zřejmé, že mluví spíše sám za sebe. Že vyjadřuje spíše své vnitřní názory na celkový stav, než komunikaci od jiné bytosti. Také oslovení bylo nevhodné, dvě instituce najednou. Tehdy jsem odpověděl následující:

JN: Není jasné, s kým jste komunikoval. Pokud to nepoznáte, je důležité ptát se na začátku jen jedné instituce. Je důležité uvést, kdo Vám odpovídá. Nemohou přece odpovídat dvě instituce najednou. A v další komunikaci pak třeba ptát se druhé na tutéž otázku. A když se ptáte někoho a on Vám odpovídá, pak to přece nemůže být, jako když to vyprávíte sám. Mělo by být: "Vaše Vyšší Já není probuzené…" místo "Moje Vyšší Já není probuzené...". Nezachoval jste tedy základní schéma, které by komunikace měla mít. A od toho pak vycházejí nepřesnosti, atd.

Podle Přírody je přesnost přenosu v této komunikaci 25%, pravdivost 89%. Chodily Vám tam nějaké myšlenky, celkem rozumné, ale ne od těch institucí, které jste oslovil.


PS: Volám Přírodu a Osobní Karmu. Jaké pro mě máte informace? (Duchovní komunikace z 3.2.2013)

 • Okolo sebe, ve filmech, u svých blízkých i sám na sobě vidíš spoustu omylů, přehmatů a jejich důsledků. Příčiny bývají jednoduché. Člověk se nechá něčím pohltit, přestane být pozorný a cesta ho začne stáčet jiným směrem. Může to vést přes lehké kroky až k nedozírným výsledkům.
 • Dále bys měl vyvinout větší snahu na harmonizaci a nápravu vnějších vztahů s okolním světem a svým denním režimem. Je důležité se vyhýbat nepříznivým vztahům, ale zároveň vnímat možnost příchodu nových. Být alespoň částečně v kontaktu s vnějším světem, například skrz práci.
 • Práce ti dává perspektivu s ohledem na organizaci času. Není pak prostor na zbytečnosti a snáze se odolává pokušení. Je dobře, že sis připravil plán, aby ti organizace tvého času a stanovení priorit a důležitosti jednotlivých povinností nedělala problém.

 

JN: Přesnost přenosu podle Přírody opět kolem 22%, pravdivost 79%. Stejný problém, odpovídáte si převážně sám. Důležité je dát do pořádku základní schéma komunikace. Pak teprve bude mít smysl komunikaci hodnotit. A zpočátku je lepší ptát se na jednoduché konkrétní otázky. Ptát se takto obecně ve smyslu „Co máte pro mne nového“ nebo „Jaké pro mne máte nové informace“ vyžaduje už určitou pokročilost.

Jak má vypadat základní schéma duchovní komunikace?

JN: Ještě k tomu dodatečně dodávám další detailní vysvětlení, co rozumím tím základním schématem duchovní komunikace. Především je zásadně důležité na začátku oslovit jen jedinou duchovní instituci. A rozlišovat v písemném projevu dílčími nadpisy, co říkám já a co odpovídá ta instituce. Zapisovat přicházející myšlenky přesně v tom gramatickém tvaru, v té osobě, jak přicházejí. To znamená například:

 1. Příroda: „Tvoje Vyšší Já…

Nestylizovat se do podoby vyprávěče, který vypráví o tom, jak ta komunikace probíhá a přicházející myšlenky přitom převádí do jiného tvaru, například:

 1. Příroda mi řekla, že moje Vyšší Já…

Ani se nesnažit myšlenky převádět do jiné osoby, jako kdyby to říkal on sám, jako kdyby ty myšlenky byly jeho. Například pak totéž sdělení zapíše ve tvaru:

 1. Moje Vyšší Já…

Správný je pouze první příklad, kdy přicházející informace je vyjádřena ve tvaru přímé řeči, tedy přesně tak, jak tato informace od Přírody přichází. Příklady 2 a 3 už nejsou v pořádku. Člověk přicházející sdělení jako vypravěč upravuje, komentuje. A právě takovými drobnými změnami se vytváří prostor, aby se do komunikace více pletly vlastní myšlenky. Aby člověk nedokázal rozlišit myšlenky inspirované od myšlenek vlastních. Přesně tomu pak odpovídaly předcházející dva pokusy o komunikaci, kde toto základní schéma nebylo důsledně zachováno. A proto tím vznikl prostor pro to, aby informace z komunikace byly smíchány s vlastními myšlenkami. A výsledkem byla nekvalitní duchovní komunikace.

Po úpravě základního schématu se komunikace výrazně zlepšila

JN: Z těchto doporučení si opět vzal důkladné poučení a další zaslané komunikace již začaly mít potřebnou přesnost a kvalitu. Potvrzovalo se jen zpočátku to, že člověku na vzestupné světelné cestě, který teprve začíná duchovně komunikovat, mohou zpočátku chodit jen jednotlivé věty a krátká dílčí sdělení. I to však může být pro něj značným přínosem. Také tyto další komunikace uvedu se svým stručným komentářem.
 

PS: Přírodo, co můžu udělat pro splnění svého úkolu? (Duchovní komunikace z 23.2.2013)

Příroda: „Soustřeď svou energii na pozitivní věci.

Je potřeba věci rozhýbat. Čekáním ještě nikdo nikam nedošel.

Zbavovat se maličkostí, které od začátku nevadily, ale teď už ano.

Detaily tvého úkolu se odkryjí samy ve vhodný čas.“

 

PS: Volám moji Osobní Karmu a prosím o odpověď. Osobní Karmo, je tu něco, co mi překáží v cestě a co mi vadí v postupu? (Duchovní komunikace z 26.2.2013)

Osobní Karma: „Nepříjemné životní nebo pracovní prostředí člověka může brzdit a demotivovat. Pracuj na zlepšení svého okolí.

Nekritické přijímání předmětů (dárků) a prostředků.

Legalita toho, co používám, skladuju nebo přechovávám.

Nenechat se okřikovat a nařknout, vědět, co dělám a čeho tím chci dosáhnout.“

 

JN: Tyto komunikace již byly poměrně přesné. Jejich přesnost přenosu a také pravdivost se blížila k 99%. Ale ještě si všimněte, že u posledních dvou vět jsou sdělení opět nesprávně uvedena v 1. osobě, jako kdyby to člověk říkal sám o sobě. A ne jako kdyby to říkala Osobní Karma o něm. Naznačuje to skutečnost, že když se člověk od počátku naučí poněkud vychýlený návyk, pak se jej bude tento návyk ještě nějakou dobu držet.

Doporučil jsem následující: Důležité je pravidelně a důsledně pracovat na správném návyku duchovní komunikace. Posílit a upevnit kanál. Být schopen začít přijímat i delší sdělení.

Kvalita komunikace ještě mírně kolísá

PS: Volám mojí osobní karmickou průvodkyni a prosím o duchovní komunikaci. Osobní Karmo, co teď můžu vědět nebo udělat pro svoje optimum? Co můžu udělat pro zlepšení své momentální situace? (Duchovní komunikace z 19.3.2013)

Osobní Karma: „Řešit resty, potýkat se i s nepříjemnými povinnostmi. Neoddalovat nevyhnutelné a stavět se všemu čelem.

Dál v sobě podporuj a prohlubuj čistotu, etiku, čestnost, poctivost, otevřenost a upřímnost. V každém slovu, v každém činu, v každé myšlence.“

 

JN: přesnost přenosu 97,5%, pravdivost 98,2%

 

PS: Volám Přírodu a prosím o spojení a odpověď. Přírodo, co můžu udělat pro zlepšení své celkové situace ? Děkuji. (Duchovní komunikace z 20.3.2013)

Příroda: „Stavět se čelem k překážkám a řešit je v příhodnou chvíli.

Aktualizovat a doplňovat své znalosti. Přizpůsobovat nové informace (z článků, ale i své duchovní komunikace) svému běžnému životu.

(JN: Vhodnější formulace by byla: Přizpůsobovat svůj život novým informacím získaným z článků i své duchovní komunikace)

Každý den se přibližovat svým cílům, zapracováním nové čistoty do postojů, chování, myšlenek, slov i činů.

Podporovat v sobě čestnost, upřímnost, pravdomluvnost, respekt k ostatním. Podněcovat v sobě čistotu, rytířskost a světelné hodnoty.

Správně a příhodně využít svůj čas, koncentrovat se na to, co je důležité, ostatní nechat na později.

Nezapomínat na zábavu, ale hlídat si čistotu. Zbytečně se neohrožovat, nevystavovat svodům a lákadlům.

Zpracovat svojí komunikaci do podoby uceleného celku – viz články NDC – pro vlastní přehled, vyvození závěrů, poučení z praxe.“

 

JN: Podle Přírody je přesnost přenosu 98,2%, pravdivost 98,2%. Procenta jsou dost vysoká, takže je to velmi slušné, ale ještě ne zcela optimální. Za optimální považujeme komunikaci s přesností přenosu a pravdivostí kolem 99%. V této vaší formě to vypadá trochu jako soupis bodů. A že to, co Vám přichází, ještě nějak automaticky rozumově mírně přizpůsobujete. Ale není to už příliš silné.

Čas od času přijde i mimořádně kvalitní komunikace

Kvalita jeho komunikace postupně narůstala a koncem března 2013 se na mne znovu obrátil s následující prosbou:

„V pátek mi přišla zvláštní komunikace. Měl jsem pocit dobrého napojení a přesného přenosu. Skoro, jako by mi někdo stál za zády a diktoval mi, hlavně v druhé části, kde jsem komunikoval s Přírodou, a přišly mi informace na téma temného vědomí. Z obou důvodů považuji za důležité nechat si tuto komunikaci zkontrolovat, oč Vás tímto prosím. Jestli to opravdu přišlo od Přírody a jestli jsem to přijal správně.“

 

PS: Přírodo, prosím tě o informace v duchovní komunikaci. Děkuji. Co mi můžeš říct o mé momentální situaci. Co mám vědět? (Duchovní komunikace z 29.3.2013)

Příroda: „Nevěš hlavu, dokud hra trvá. Upínání se na nešťastné konce není přínosné, ani příznivé. Nevytvářej katastrofické scénáře.

Procházej kritickými okamžiky ve svém životě i ve vztahu jako kdyby to byly zkoušky ve škole. Není důvod se psychicky hroutit. Soustřeď se, vydej ze sebe po všech stránkách to nejlepší a mysli pozitivně. Hlavní je přijímat a vydávat ze sebe optimum.

Na vše postupně dojde, nedělej si starosti o dílčí složky. Pracuj na svém vývoji rovnoměrně a ty správné příležitosti si k tobě cestu už najdou. Ty je hlavně poznej a přijmi.

Nezabývej se tolik reakcemi a aktivitou druhých. Řeš v první řadě splnění svých potřeb, povinností a požadavků. Dej druhým vlastní prostor na cestu životem. Je čas začít znovu a lépe.

Buď prosím trpělivý. Vůči sobě i ostatním a vůči okolí. Je to teprve chvilka, co ses pročistil a nastoupil NDC. Její výsledky jsou maximálně pozoruhodné a pozitivní. Tvůj postup je rychlý a stabilní. Nic jiného nedokáže poskytnout ty samé nebo lepší výsledky. Buď trpělivý, než se naděješ, přijdou další změny.“

 

JN: Přesnost přenosu 99,5%, pravdivost 99,5%. Velmi kvalitní a přesná komunikace. Takovou bych si také přál vždy mít.

 

PS: Osobní Karmo, prosím tě o informace v duchovní komunikaci. Děkuji. Co mi můžeš říct o mé momentální situaci. Co mám vědět ? (Duchovní komunikace z 29.3.2013)
Osobní Karma: „Nech do sebe vstoupit světlo. (vybavil se mi text "let the light shine in" z jedné písničky)

Nejsi jediný, ale jsi důležitý v osvobození lidstva od temného vědomí, jehož ovládání a parazitování se teď začalo řešit. Máš v sobě vazby, provázky, které pomohou jeho polohu a podobu odkrýt a "posvítit si na něj". Vzít mu rubáš stínů, ve kterém se schovává. Tento krok je kritický a důležitý pro další postup NDC. PN ti s tím už pomáhá, ve dvou vám to půjde lépe. Toto temné vědomí musí být zastaveno, odstřiženo od tohoto světa a zničeno za své přestupky. A ty tomu můžeš napomoci. Až ztratí napojení a bude oslabovat jeho uzemnění, budou i duchovní učitelé (JN: kteří lpí na metodách Staré duchovní cesty) postupně ztrácet svoje výhrady (JN: spíše své umělé výhody, privilegia), zvláštní schopnosti a zbrzdí se tak efekt jejich iluzí a dezinformací na svět a lidi v něm. Pravda bude moci vystoupit najevo. Mír a Svoboda dostanou ve světě šanci, ale každý zásah v duchovním pozadí se projeví až s určitým zpožděním dole ve hmotě. Proto nečekejte změny hned. Je to jen další podstatný článek, trn v patě, který je potřeba odstranit, abyste mohli znovu stát pevně na vlastních nohou. Svět bude po zničení vlivu této "bytosti" značně lehčí, světlejší. Jak se přibližujete k podstatě tohoto úkolu, odkrývají se další podstatné informace o minulosti a organizaci zla.“

 

JN: Podle Přírody je přesnost přenosu 99,2%, pravdivost 99,2%. Také velmi přesné.

Po dvou měsících na NDC již stabilně kvalitní duchovní komunikace

JN: Následují duchovní komunikace o další měsíc později.

 

PS: Osobní Karmo, prosím tě o spojení a informace. Děkuji. Na co se teď mám zaměřit, co mám řešit a jakým způsobem? (Duchovní komunikace z 20.4.2013)

Osobní Karma: „Vezmi za správný konec znovu své základy, životní styl, denní program a vše, co podporuje NDC. Udělej si ve všem pořádek. Nespěchej, ale neplýtvej časem na vedlejší věci, které nehoří, nebo teď není vhodné je řešit. Co není důležité, může počkat.“

 

PS: Přírodo, prosím tě o spojení a informace. Děkuji (vnímám příchozí komunikaci bez přímého zadání otázky, jakési informace navazující na prožitek během dne). (Duchovní komunikace z 24.4.2013)

Příroda: „Cítíš, jaké pozitivní pocity s sebou nese poctivá práce a snaha o zlepšení vlastních podmínek. Je žádoucí zapojovat tuto motivaci častěji. Ideálním způsobem využít svůj čas, vytvořit si optimální vzorec pro plán a průběh dne. Bude pak jednodušší se na tento vzor napojit.“

 

PS: Osobní Karmo, prosím tě o spojení a informace. Co mi můžeš říct k mé momentální situaci ? Děkuji. (Duchovní komunikace z 25.4.2013)

Osobní Karma: „Průchod zkouškou nebo náročným úsekem přináší úlevu, radost. Je nutné, aby sis hlídal záda (JN: neboli aby byl přiměřeně opatrný, nepouštěl se zbytečně do rizikových záležitostí) a nenechal se zaslepit úspěchem a stále byl obezřetný. Temné impulzy nespí a chytají se i menších šancí. Vše, co potřebuješ zjistit, zkontrolovat, si raději prověř s ostatními. Všímej si teď víc a zapisuj si své nálady, propady, průběh dne a znamení, náznaky, na které se později při kontrole odvolej.“

 

JN: Celková přesnost přenosu těchto krátkých komunikací je 98,9%, pravdivost 99,0%. Z toho je patrné, že přesnost přenosu při komunikaci i celkové pravdivost se ustálily na hodnotách kolem 99%, což je pro duchovní komunikaci optimální situace, viz článek 60C. Jak správně začít duchovně komunikovat. Tento člověk již může své duchovní komunikaci plně důvěřovat. Zároveň je však třeba si hlídat situace, kdy duchovní komunikace může být vychýlená například z důvodu právě obnažených a doposud nezpracovaných dalších karmických vrstev. A při řešení skutečně klíčových životních situací je vždy lepší se poradit s druhým člověkem na stabilním světelném vzestupu, a takto si ověřit závěry získané ve své osobní duchovní komunikaci.

Další informace o tetování

V jedné ze svých duchovních komunikací se Petr Svoboda ještě vrátil ke svému tetování. A k případné souvislosti tetování s příběhy, které byly uveřejněny v textech 59D. Temné vědomí – příběhy z minulosti I,59E. Temné vědomí – příběhy z minulosti II.

 

PS: Přírodo, prosím tě o spojení a informace. Jak je to s mým tetováním? Má nějakou souvislost s mojí minulostí poutníka se psem? Děkuji (Duchovní komunikace z 2.4.2013)

Příroda:

„Tvoje temná minulost mohla být inspirací k tomu činu“ (nechat se tetovat, volba motivu)

„Tetování si tě zahákovalo a nechtělo pustit. Potom, co ses takhle označil, si tě začaly hledat a nacházet nevhodné partnerky, které tě mohly ještě více ovlivnit. První tě zraňovala citově. Další ti odsávala energii.“

„Celé tetování a jeho vliv představovalo jakési temné kormidlo. Inspirovalo a podporovalo tě k celé řadě nepříznivých činů. Můžeš být rád, že ses přes jeho vliv dostal k čistým informacím a až na NDC. Vzpomínky a minulost už nesmažeš a nevrátíš. Je ale velmi žádoucí, abys podstoupil ještě další zákroky na úplné odstranění symbolu z kůže pryč. Není ti to ani příjemné, když jste spolu s přítelkyní a ty o tetování stále víš, i když je jeho vliv už jen minimální. Nechť je ti to poučením. Mohl bys na toto téma napsat článek pro ostatní, pro zajímavost a jako výstrahu.“

 

JN: Takže nápad napsat o tom všem článek, jsem nedostal jen já, ale i Petr Svoboda. Tímto tento článek společně předkládáme pro poučení dalším čtenářům.

 

Petr Svoboda ještě na jeho závěr dodává:

"Děkuji tímto všem autorům duchovně zaměřených textů, článků a duchovních komunikací zveřejněných na www.novaduchovnicesta.cz, které pro mě byly inspirací a motivací a všem lidem, kteří se aktivně podílejí na běhu a stabilitě NDC vlastní poctivou prací. Díky těmto společně sdíleným zkušenostem, znalostem, radám a pomoci byl pro mě vstup na NDC o mnoho jednodušší. Přeji všem zdárné pokroky v duchovní komunikaci, která je nyní díky této sérii článků a rámcového návodu i pro mě jasnější a přehlednější.

Petr Svoboda"


Téma duchovní komunikace bylo dodatečně rozšířeno o článek 60E. Rozhovory s přírodními anděly. V něm je vysvětleno, proč je důležité duchovně komunikovat s přírodními anděly, pokud nás požádají o pomoc. A jsou zde také uvedeny příklady duchovních komunikací s přírodními anděly.

© Jiří Novák, květen 2013
© Petr Svoboda, květen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 235
 • 23
 • 26
 • 20
 • 22

Celkový počet hlasů: 326