Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?

30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?

Jiří Novák Vloženo 31.5.2010
Jiří Novák

Vlivem opakovaných katastrof a navíc vypálením historických knihoven lidstvo ztratilo svoji skutečnou historii. Spojení s dávnými civilizacemi bylo přerušeno. Proto se místo skutečné historie učíme ve školách smyšlené pohádky. Dnešní praxe tak potvrzuje, že skutečnou pravdu lze dlouhodobě utajit. Jakmile se člověk dozví pravdu o fungování světa, začíná nést zodpovědnost za svůj vývoj. Hmota i duchovní pozadí tohoto světa jsou prosáklé temnými energiemi. Proto součástí jakékoliv umělé pomůcky a metody pocházející zevnitř našeho Vesmíru jsou temné energie. Takové metody pak nemohou vést ke stabilnímu světelnému vzestupu. Stará duchovní cesta vnímá svět jako uzavřenou duchovní strukturu. Tato struktura však není celým Stvořením. Existence absolutně nejvyšší harmonie není žádným způsobem zdůvodnitelná. Co může běžnému člověku přinést neomezený duchovní vzestup? Co je pro dnešní dobu a každého člověka rozhodující z duchovního pohledu?

Dva důležité principy temné práce

    Tento článek navazuje jako druhá část na text 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární. Název dnešního pokračování je jednoznačný. Mohli bychom však jej vyjádřit i jinými slovy – jak dokázala temná strana vesmírné síly zajistit, aby drtivá většina toho, co dnešní lidé dělají, jim bránila vzestupu ve Světle a naopak podporovala pád do Temna? A to jak u lidí s čistě materialistickým světovým názorem, tak také u těch duchovně probuzených? Jsou dvě důležité okolnosti, dva principy temné práce, které dokázaly zajistit stav, jaký je na Planetě dnes.

    Zaprvé je to záměrné zakrývání nebo manipulace s informacemi o minulosti, o duchovním pozadí světa, ale také o vlivu určitých technologií na lidské zdraví, o skutečném vlivu duchovně zaměřených činností a technik na život člověka a na jeho vzestup ve Světle.

    Zadruhé – druhým principem je množení temných levotočivých bioenergií a jejich pronikání do všech míst, do všech principů, metod, technik, i prakticky do všech bytostí v tomto Vesmíru. Co je pak důsledkem? Většina lidí dělá činnosti a používá metody, techniky, rituály, které prokazatelně brání vzestupu ve Světle a to automaticky znamená, že naopak pomáhají na temné cestě. A nejde jen o škodlivé kouření, alkohol, drogy, mikrovlnné trouby, zubní pasty s fluorem, geneticky modifikované plodiny, atd. Jde i o mnohé vědecké činnosti a výzkumy – genetické zásahy do organismů, klonování, vývoj ničivých zbraní. Ale především jde o techniky, metody a principy duchovní práce.

    Do všech lidí, které některé z těchto činností sami provádějí, nebo je naopak nechají na sebe působit, se pak snáze dostanou temné energie a jednoduše pak skrze takové jedince působí temné systémy. O tom, co nejvíce poškozuje hmotnou pravotočivou podstatu člověka, jsem psal v pokračování 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě. Skutečnému vlivu výživy a technologií zpracování potravin jsou věnována pokračování 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I a 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II. Toto téma 30. skládající se ze třech pokračování je zaměřeno především na duchovní metody práce a umělé pomůcky na duchovní cestě.

Otázka informací

    Jen si vezměte katalogová čísla, třídění informací v knihovnách, prodejnách knih, antikvariátech. Nejsou tam rubriky „Literatura o duchovním pozadí světa, o metodách duchovní práce“ – ani ve vědecké části spektra, ani v části populární. A tak jsou knihy s duchovní problematikou zařazovány mezi Příručky, mezi Zdravotnictví, Péče o zdraví, Náboženství, případně Záhadologie, Historie, Fantastika. Také proto se stalo, že jedny z nejpravdivějších knih o fungování duchovního pozadí světa - James Redfield: Celestýnské proroctví, Desáté proroctví, musely být napsány jako pouhé dobrodružné romány, aby vůbec mohly vyjít. Dnešní oficiální svět zatím nepřeje publikování knih o duchovním pozadí světa. Zelenou mají stále ještě vědecké pohádky o historii – protože ty představují oficiální politiku států, oficiální linii informací. Jak těžké je někdy tento státními institucemi prosazovaný monopol narušit, vědí mnozí autoři knih s duchovním zaměřením.

Jaký význam má literatura sci-fi?

    Jaké je místo literatury sci-fi, tedy vědecké fikce? Proč mne od mládí tato literatura přitahovala? Hledal jsem prostě něco, co mne zavádělo dál až za hranice našeho světa. Fascinovaly mne výpravy na jiné planety, život v jiných světech. Naopak k méně oblíbeným patřily knihy zabývající se úpadkem, pádem civilizace, drsným životem po katastrofě. Jistě – také jsem přečetl proslulé dílo Raye Bradburyho: 451 stupňů Fahrenheita, nebo knihu Když ještě žili lidé, a další.

    Ale tento žánr nepatřil mezi mé nejoblíbenější. Jak se lidé znovu učí ručně násobit a dělit čísla, když několik let po katastrofě poslední kalkulačky přestávají fungovat a lidé už zásady „ručního“ počítání dávno zapomněli. Jak pálí všechny knihy s dávným poznáním, protože jakési síly ve světě nutně potřebují, aby lidstvo zapomnělo na minulost. Aby si myslelo, že ten deprimující svět, ve kterém se právě nacházejí, je to jediné, co vždy bylo a bude. Jak psi u táborových ohňů vzpomínají, jaké to bylo, když ještě žili lidé. Většinu sci-fi knih beru jako reálné příběhy z jiných časových období, z tohoto nebo jiných světů. Například myšlenka pálení historických knih – to přece není nic nového.

Proč si lidstvo nepamatuje katastrofy?

    Proč si lidstvo nepamatuje katastrofy v dávné minulosti? Protože intervaly mezi katastrofami byly z pohledu života jednoho člověka hodně dlouhé – několik tisíc let. Lidstvo během desítek dalších generací snadno zapomnělo, jak to kdysi dávno na Zemi vypadalo. Navíc taková planetární katastrofa dokázala pořadně pohnout kontinenty – dopady meteoritů, sesuvy půdy, zemětřesení, sopky, posuny zemských desek. Docházelo i k překocení Země, přehození zemských pólů, k obrácení směru rotace planety, jak podrobně rozebírá Ivo Wiesner ve svých knihách Předpeklí ráje, Bohové a apokalypsy.

    Některé dříve osídlené kontinenty skončily desítky a stovky metrů pod mořskou hladinou. Na jiných kontinentech pohltily veškeré stopy lidské činnosti nánosy bahna. Hmotné pozůstatky civilizací bývaly při katastrofách zničeny nebo devastovány k nepoznání. A to, co zbylo, za další tisíce a desítky tisíc let pohltila Příroda – džungle, půda, oceány, sopečné výbuchy a další dílčí katastrofy. A když se dnes najde ojedinělý doklad o existenci vyspělého člověka na Zemi v době, kdy tady podle Darwinovy evoluční teorie neměl být? Následuje výsměch a zametení takových důkazů pod koberec.

Ničení dávného vědění

    A co takhle písemné doklady, příběhy, texty o existenci dávných civilizací? I v tomto směru si temné síly na Planetě dokázaly zajistit, že jakoby čirou náhodou shořely všechny důležité světové knihovny a s nimi i jakékoliv písemné doklady o životě před katastrofou. Na Planetě existovalo před naším letopočtem mnoho knih a písemných dokladů o dávné minulosti. Ty byly soustředěny do celé řady dávných knihoven. Většina těchto drahocenných historických skutečností však byla nenávratně zničena vypálením – viz Viktor Farkas (Zázračné skutečnosti, str. 229). Alexandrijská knihovna, Pergamonská knihovna, Sibyliny knihy. Statisíce a milióny knih a knižních svitků. To vše v několika staletích v období kolem počátku letopočtu nenávratně zmizelo.

    Všude na světě v období přelomu letopočtů mizelo vědění v plamenech. Proč asi? Pouhá náhoda? Vůbec ne! V tomto období se síly zla v podobě válečníků, dobyvatelů, diktátorů, uchvatitelů, soustředily na zničení dochovaného starého vědění a kulturního dědictví porobených národů i celého lidstva. Většina knihoven obsahujících klíčová díla minulosti a odkazy dávných civilizací byla nenávratně zničena. Zůstaly jen pouhé útržky, legendy, báje, záznamy v poničených a zmanipulovaných duchovních knihovnách.

    Lidstvo ztratilo svoji skutečnou historii. Byly zničeny všechny doklady o tom, že člověk byl někdy svobodnější, měl jiné schopnosti, žil v jiném národním i světovém uspořádání. A výsledek? Dodnes se učíme ve školách pohádky o původu člověka podle Darwinovy evoluční teorie. O vývoji dnešní civilizace od prvobytně pospolné společnosti, přes otrokářství, feudalismus, kapitalismus a socialismus až do dnešní doby. Upadající a postupně stále více degenerující slavná egyptská civilizace v období zhruba tři tisíce let před naším letopočtem je považována za výkvět lidstva. Zatímco člověk s duchovním vnímáním ví, že šlo o pouhý stín kdysi úspěšné, majestátní, světově proslulé egyptské civilizace z období slávy pyramid a Sfingy před 10 – 12 tisíci lety.

Jedním z nástrojů ovládání je udržování lidstva v nevědomosti

    Temné síly všude na světě už v té době pochopily, že v čím větší neznalosti národy žijí, tím lépe se s nimi dá manipulovat. Byly tak vytvořeny předpoklady pro budoucí zkreslení průběhu historických epoch. Ke kompletnímu překroucení historie. Záměr a cíl byl beze zbytku splněn. Lidstvo zapomnělo na technickou i duchovní úroveň dávných civilizací, spojení s dávnými civilizacemi bylo přerušeno. Zůstaly už pouze neoficiální dávné vzpomínky. Ale to jsou historické prameny, které současná světová věda neuznává. Proto se místo skutečné historie učíme ve školách smyšlené pohádky.

    A výsledek? Lidstvo ztratilo historickou kontinuitu. Ztratilo informační vazbu na dávné civilizace a dávný vývoj na Planetě. Po katastrofě znovu, jako už po několikáté, začaly zbytky roztroušených a zdegenerovaných tlup v lesích svůj život u ohňů a s pazourky (jistě jste četli historické romány Eduarda Štorcha: Lovci mamutů, Hrdina Nik a další). Lidé se postupně vypracovali k lepším nástrojům, dokonalejší technice. Aby později znovu začali manipulovat s Přírodou a obnovili tak své úsilí o podřezání další větve života pod sebou. A brzy poté následovala další katastrofa, kterou se svět zbavil další civilizace parazitující na Přírodě.

    Výsledkem ztráty kontinuity lidské civilizace je to, že lidstvo zapomíná na poučení, proč dávné katastrofické události proběhly. A nejen to, dokonce ani neví, že takové katastrofy vůbec proběhly. A pokud se některý odvážný filmový tvůrce rozhodne na základě impulsů takovou situaci z historie ztvárnit, jeho dílo je považováno nikoliv za realitu, ale za fantastické a zábavné dílo žánru science fiction nebo fantasy.

 

Je možné skutečnou pravdu dlouhodobě utajit?

    Je možné něco tak zásadního, jako je pravda o minulosti, lidstvu dlouhodobě utajit? Dnešní praxe ukazuje, že ano. Stačí, aby proběhla jedna či dvě světové katastrofy a v období důležitého zlomu se vypálí veškeré hmotné doklady o existenci dávných civilizací. A pak už jen stačí vymyslet si jinou, úplně novou historii, a tu oficiálně předložit lidem. A tato smyšlená historie se pak stane na tisíce let předmětem výuky na drtivé většině škol celého světa.

    V mnoha knihách se píše o existenci dávné Atlantidy a o její definitivní zkáze před zhruba 12 tisíci lety. A přesto věda nedošla k jednoznačnému potvrzení, že Atlantida a vyspělá atlantská civilizace skutečně existovaly. Proč tomu tak je? Mezi zkázou Atlantidy a dneškem proběhla ještě nejméně jedna drtivá katastrofa, označovaná v biblických textech jako potopa světa. Ivo Wiesner (Předpeklí ráje, Bohové a apokalypsy) usuzuje, že to bylo přibližně 3500 př.n.l. Stopy po atlantské civilizaci tak důkladně zametly nejméně dvě celoplanetární katastrofy.

Mohou nás zachránit duchovní zdroje poznání?

    Ano, je to naše jediná možnost, ale musíme si vybrat ty pravé, ty které nebyly temnými silami zmanipulovány. Nejvíce průkazným zdrojem informací z minulosti jsou karmické vrstvy běžného člověka a vzpomínky konkrétních osob na své životy v dávné minulosti. K otevření takových vzpomínek může dojít návštěvou určitého místa, setkáním s jinou osobu, při karmické očistě. Z tohoto pohledu považuji za významné např. knihy: Edgar Cayce: Tajemství Atlantidy, Rainer Holbe: My z Atlantidy, Vzpomínky na Atlantidu a další.

    Karmické vrstvy i vzpomínky na dávné životy v jiných identitách však poskytují pouze střípky informací. A než se nám podaří složit celou mozaiku, musíme takových střípků mít velké množství – nejméně tisíce. Takto pracoval známý jasnovidec Edgar Cayce. A informace získané rozborem tisíců jeho „duchovních výkladů“ podávají významné svědectví o mnoha obdobích z minulosti. Pro jistotu ještě dodávám, že rozhodně nedoporučujeme jakékoliv formy regresních terapií – umělých zásahů do dávné minulosti, umělého vyvolávání minulých prožitků.

    A co takhle další duchovní zdroje poznání, např. Akašická knihovna? Myslíte, že zde je v čisté podobě zachováno dávné vědění? Z některých našich návštěv v této knihovně a také z karmického čištění řady osob je patrné, že také tyto zdroje byly zmanipulovány. Mnohé původní informace byly zničeny, vyřazeny z oficiální přístupné části do „depozita“, ukryty.

    Nedělejme si iluze, že ty síly, které dokázaly zajistit ztrátu hmotných dokladů o skutečné historii lidstva, by nebyly schopné do jisté míry také zakamuflovat, zmanipulovat a přetvořit i duchovní vědění, které bylo dlouhé tisíce let považováno za to světlo pravdy, které je potřeba udržovat pro další pokolení. Pro období, kdy přijde čas znovu odkrýt informace o duchovním pozadí světa.

    Období návratu duchovních informací skutečně nastalo na konci 20. století. Avšak to, co začalo být vydáváno za Pravdu – za informace o tom, jak celý tento svět skutečně funguje, má ke skutečné pravdě stále ještě hodně daleko. I když řada záležitostí a principů z duchovního pozadí byla vyložena relativně správně. Ale mnohé z dalších věcí už neodpovídají novému vývoji – jednoduše proto, že nejsou popisem dnešní reality a možností dnešního člověka na Planetě. Ale že jsou popisem dávných dob a dávných možností lidstva 1. typu.

Na naši schopnost neomezeného vzestupu se dávno zapomnělo

    A právě tato situace se stává hlavním problémem dnešního světa. Nepochopení toho, že jsme nové lidstvo. Že máme jinou duchovní a tvořivou výbavu. Že jsme se tady neocitli náhodou. Že nejsme zdegenerované lidstvo, které ztratilo své původní schopnosti. Že naší cestou nemá být pokusit se o návrat ke schopnostem a výbavě dávného člověka 1. typu. Že naše cesta musí začít odkrytím toho, co zvláštního a mimořádného jsme dostali do tvořivé výbavy my, dnešní lidé na Planetě. A co je potřeba udělat pro to, abychom si tuto doposud skrytou výbavu dokázali probudit. Pochopit, k čemu všemu tato výbava může sloužit a jaké nám dává nástroje k tomu, abychom se dokázali vzepřít a postupně i zbavit všech forem ovládání, manipulování, útlaku.

Nové pravdivé informace jsou dnes volně k dispozici

    Co je důležité, všechny tyto informace jsou dnes na světě – předáváme je na těchto webových stránkách. Naše informace názorně, jednoduše a pravdivě doporučují způsob, jak si může každý v sobě tuto skrytou schopnost neomezeného vzestupu otevřít. Poprvé bylo veřejně celému světu oznámeno, jakou skrytou schopnost má nové lidstvo 2. typu v sobě. Co všechno z toho vyplývá, jaké to člověku dává možnosti, jaké nástroje to dává lidstvu, aby se dokázalo postupně zbavit skrytého i otevřeného ovládání všeho druhu. Naše stránky uvádějí také inspirace a podrobné návody pro každého hledajícího, jak se na cestu neomezeného duchovního vzestupu dostat.

Kdo se dozví pravdu o fungování světa, začíná nést zodpovědnost za svůj vývoj

    Použiji slova člověka, na jehož přednášky a semináře jsem v roce 1999 docházel. Toho samého, který v tomto roce 2010 zvedl prapor našich odpůrců: Jakmile jsou zveřejněny základní informace o fungování světa a jakmile si tyto informace přečtete, už přestáváte být nevědomými. A začínáte nést plnou odpovědnost za svůj vývoj. Už se nemůžete vymlouvat na to, že jste nevěděli.

    Ano, opravdu zásadní slova a pro dnešní dobu platí tím víc. Platí pro jakékoli opravdové a pravdivé nové informace popisující fungování duchovního pozadí světa. Teď už jen vyřešit z pozice hledajícího problém, jak rozpoznat, které z těch informací, co se k němu dostaly, popisují svět pravdivě.

Nová duchovní cesta přináší informace o vyšší úrovni pravdy

    Hledajícím se snažíme pomoci v orientaci tím, že na našich stránkách rozlišujeme Starou duchovní cestu – rozuměj informace, které jsou doposud předávány většinou dnešních duchovních učitelů formou přednášek, knih, textů. A proti ní stavíme Novou duchovní cestu – tedy tu, která vychází z podstatně vyššího duchovního nadhledu. Který vnímá celý náš Vesmír na dlani i se všemi procesy v něm probíhajícími. Tato cesta umožnila pochopit skutečnou podstatu soupeření Světla a Temna v našem světě. Na této cestě jsme získali prostřednictvím karmického čištění mnoha osob detailní informace z dávné minulosti vymykajícímu se všemu, co bylo doposud lidstvu předáváno.

    Ano, toto jsou podle nás informace o vyšší úrovni Pravdy. Nemůžeme je prozatím žádným hmotným způsobem prokazatelně dokázat. Můžeme je jen zveřejnit a zdůraznit jejich důležitost. Ale už nemáme právo vnucovat je druhým násilím – manipulovat druhé k tomu, aby šli v našich šlépějích.

    Řada lidí tyto informace se zájmem čte. Mnozí proto, že opravdu cítí jakési energetické souznění, protože jsou připraveni na přijímání této úrovně nové pravdy. Někteří z nich dokonce tvrdí, že informace na těchto stránkách jim změnily život. Tito lidé však nemají ve zvyku halasně vykřikovat – to je úžasné, skvělé, jen v tom pokračujte. Tito lidé potichu čtou, vnímají energie v pozadí za články a přijímají impulsy ke změně svých životů. A mnozí z nich, pokud se odhodlali na sobě začít duchovně pracovat ve smyslu našich pokynů, se opravdu dostávají na cestu vzestupu. Další děkují nenápadně, skromně, formou stručných mailů, krátkých diskusních hodnocení.

Čtenáři našich textů se stávají informovanými o skutečné povaze světa

    Podstatné je následující. Každý, kdo čte všechny informace, nebo přečetl alespoň některé zásadní články, dostal důležité informace o tom – kým je, proč je tady na této Planetě, co je jeho základním úkolem, jakou schopnost v sobě má a co má udělat pro to, aby si ji probudil. Ať už se s těmi informacemi ztotožňuje nebo ne. Dostává veřejnou formou velmi závažné odpovědi na ty nejdůležitější otázky, které od nepaměti trápí lidstvo. Všichni čtenáři se tím stávají informovanými a začínají nést plnou zodpovědnost za svůj další život. Už se nemohou vymlouvat, že nevěděli. Že jim ty informace nikdo předtím jasně neřekl a nevysvětlil. Teď je mají k dispozici v podobě názorné, přehledné a srozumitelné.

    Je však mnoho těch, kteří dostali informace jako na dlani, přesto beze změny pokračují ve svých starých kolejích. Nemůžeme dělat víc, než dále předávat detailní informace. A přitom stále pomáhat Planetě a Přírodě vytvářet čistější prostředí pro lidstvo a podílet se na likvidaci skrytých forem temného ovládání.

    Rozhodnutí za každého jednotlivého člověka však udělat nemůžeme. Ani neneseme za nikoho zodpovědnost, zda jej naše informace dokážou nasměrovat na správnou cestu, nebo zda mu nové informace a dobře míněné rady jen tak proklouznou mezi prsty.

Hmota i duchovní pozadí tohoto světa jsou prosáklé temnými energiemi

    Jednu důležitou okolnost jsem si uvědomil při rozhovoru s anděly Pěti Tibeťanů. Vrátím se k ní proto dnes znovu a podrobněji. Protože právě do tématu tohoto dnešního článku patří. Do budování našeho Vesmíru od počátku zasahovaly andělské duchovní tvořivé síly Světla i Temna. Temno se proto v tomto našem světě, Vesmíru postupně dostalo jak do hmoty, tak i nehmotného duchovní pozadí světa, i do astrálních rovin, které jsou součástí tohoto světa.

    To má pro nás velmi důležitý a vážný následek. Jakákoliv metoda, pomůcka, duchovní teorie vzniklá v tomto hmotném světě a jeho duchovních úrovní v sobě nutně nese temný nános, skrytě manipulující temné energie. To je skutečnost, která je naprosto logická, ale nelze ji zatím přímo žádným způsobem dokázat. Lze jen pečlivě sledovat a vnímat skryté indicie, které tuto pravdu potvrzují.

Dnešní svět kolem nás tuto postiženost temnem jen potvrzuje

    Náš svět je tedy nasáklý temnými energiemi – stačí se podívat všude kolem – přetvářka, lež, manipulace, snaha o ovládání, ubližování, zastrašování. Jen se podívejte kolem sebe na dnešní podobu reklamní kampaně politických stran a hnutí. Místo soutěže nových nosných myšlenek, které by ukázaly cestu naší země z hmotné a duchovní krize, jen nechutný souboj o tom, kdo dokáže více zesměšnit a očernit protivníka.

    A další všeobecný rys? Místo trpělivé práce na sobě, pokud jde o zdraví a stejně tak i o duchovní pozadí, se vžila strategie „udělej to za mne, já nemám čas“. Běžní lidé se nestarají o své zdraví a starost o ně vložili na bedra medicíny. Duchovně probuzení lidé si často místo skutečné práce na sobě kupují pomůcky, platí si zasvěcení, protože to se jim zdá rychlejší a jednodušší. K tomu patří zájem i o magii. O získání možnosti vědomím a vůlí zasahovat do běhu událostí z pozice vlastního omezeného nadhledu, nezávisle na mínění Planety, Přírody a Karmy.

Součástí jakékoliv pomůcky a metody pocházející zevnitř Vesmíru jsou temné energie

    Cokoliv, jakákoliv pomůcka pro nový světelný vývoj, která byla vytvořena ve hmotě a byla inspirována z duchovních rovin našeho Vesmíru, z astrálu, z paralelních dimenzí, má na sobě temný povlak. Tento temný povlak mění skutečný úmysl autorů takové metody, teorie a jejich účinek tlačí jiným směrem, než je ten, který potřebuje strana Světla.

    Může se něco se skrytým temným povlakem stát rozhodujícím kladivem, které osvobodí lidstvo z temných okovů? Nebo naopak ten temný povlak na takových pomůckách funguje tak, že při jejich používání se okovy na každém běžném člověku ještě více přitahují a upevňují? Co myslíte? Logika věci vám okamžitě našeptá, že metody, které jsou pod skrytou kontrolou Temna, nemohou situaci ve světě zvrátit ve prospěch Světla. Aby Světlo zvrátilo směr vývoje, potřebuje pomoc, metodu, učení, které na sobě nebudou mít temný nános, vazbu. Je nutné, aby to nebylo zevnitř ani zvenčí infikováno temnou levotočivou energií. Taktika používat metody a pomůcky, které se v minulosti tolikrát neosvědčily, postrádá nejen logiku, ale i pud sebezáchovy.

    Zkuste se zamyslet nad dnešní situací ve hmotě. Má skryté i otevřené ovládání civilizace tendence k zeslabování, nebo se naopak měsíc za měsícem zesiluje? Já vnímám, že je stále silnější a zřetelnější. To však znamená jediné – že temno v ovládání tohoto světa postupuje stále dál a dál, přestože „údajná strana Světla“ prostřednictvím mnoha svých veřejně pracujících duchovních učitelů, spisovatelů, mágů vrhá další a další síly proti Temnu. Proč to tedy nefunguje? Nebo že by někteří nebo dokonce většina duchovních pracovníků svou činností, nástroji, které používají, podporovali Temno, aniž by si toho byli na hmotné úrovni vědomi?  Celá řada příkladů takové „pomoci“ bude podrobněji zhodnocena v následujícím pokračování 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody.

Co všechno pochází zevnitř tohoto Vesmíru a jeho duchovních úrovní?

    Ještě je potřeba si uvědomit, co všechno pochází zevnitř tohoto Vesmíru a jeho duchovních úrovní. Je to prakticky všechno, co je dostupné na Staré duchovní cestě. Protože stropem vnitřní harmonie člověka na Staré cestě je úroveň frekvence jeho nejvyššího jedenáctého těla, o kterém většina populace netuší, že vůbec existuje. Proč tedy mluvit o nějakém stropu, když pro většinu civilizace je to přesto strašně vysoko? Tak vysoko, že to je pro ně něco jako nekonečno? Tak vysoko, že mají pocit, že toho nemohou stejně nikdy dosáhnout? Jen pár jedinců historie přece došlo až tak vysoko, kde visí sféra osvícení. Tak proč se tím zabývat?

    To je právě ono – musíme se tím nutně začít zabývat, chceme-li se pohnout z místa. Lidé léčitelé, kteří přijímají informace od duchovních mistrů, od údajných andělů, automatickým psaním a dalšími podobnými metodami, kontaktérská hnutí, channeling s mimozemšťany – to vše frekvenčně pochází zevnitř tohoto Vesmíru. To vše je proto infikováno, zmanipulováno a skrytě vychýleno temnou levotočivou bioenergií. Ti lidé přitom mohou být relativně velice čistí, nezištní, schopní se obětovat pro druhé. A přesto přijímají informace skrytě dozorované temnými silami a jejich energiemi. Nemají vybavení na to, aby prohlédli tu past. A to přesto, že si většina z nich myslí, že mají přirozenou schopnost rozpoznat Světlo od Temnoty, nebo že jim tuto schopnost spolehlivě poskytuje magie, kterou používají nebo následování určitého duchovního učení.

    Jaká je jediná cesta z toho ven? Potřebujeme nutně výší své vnitřní harmonie vykouknout ven z mlžného temného oparu našeho světa. Podívat se na tu bažinu zahalenou temnou mlhou z dostatečné výšky, na které mne již ta mlha neovlivňuje. Kam již ta mlha nedosahuje a nemá sílu mne řídit a ovládat. Je na této myšlence něco nelogického?

Čistému vše čisté?

    Mnozí lidé používají v diskusích právě tento výrok a domnívají se, že čistý úmysl jim zaručí přijetí čistých impulsů a metod pro duchovní práci. I tato situace je značně zjednodušená. Teoreticky sice takový výrok pro dokonale čistou bytost platí. Znáte však někdo dokonale čistého člověka? V našem světě má každý v sobě karmické vrstvy z minulosti – scény z minulých existencí, kdy ovládal druhé nebo kdy byl sám ovládán. Tyto vrstvy jsou prosyceny energiemi těchto přehmatů, katastrof, násilných činů, vadných postojů.

    Už vícekrát jsem napsal, že ani čistý úmysl v tomto životě není zárukou jistoty, že se děje to, o co skutečně usiluji. Jakmile se člověk s karmickými vrstvami uvnitř sebe ocitne tváří v tvář temným systémům o vyšší úrovni frekvence, pak nikoliv člověk, ale tento temný systém rozhoduje o tom, co s člověkem udělá. Jedinou zárukou je dostat se na cestu čistého vzestupu a postupně se zbavovat všech stop temna uvnitř sebe. Jedině to mne činí čím dál více odolnějším proti jakýmkoliv nepříznivým vlivům na duchovní cestě a schopným se z nich očistit.

Stará duchovní cesta vnímá svět jako uzavřenou duchovní strukturu

    Umožňuje Stará duchovní cesta nahlédnout ven mimo náš Vesmír a dostat se úrovní frekvence až nad Sféry Stvořitelů? V žádném případě. Jen si všímejte výroků zavedených duchovních pracovníků o nejvyšších pozicích harmonie všeho a všech – nad naším světem si postavili Stvořitele, ještě výše Nejvyššího Stvořitele, Prvotního Stvořitele všeho a všech. Všechno to jsou ukončené modely pomyslné duchovní struktury nad námi. Modely obsahující absolutní, nejvyšší strop harmonie a čistoty. Celé to pak v tomto podání vypadá jako uzavřená pecka – uzavřená duchovní struktura.

    Ano, přesně tak to popsal Geoff Boltwood v knize Posel – Cesta duchovního učitele. A nazval tuto strukturu Kosmickým vírem. Vysvětlil, že náš Vesmír, paralelní Vesmíry, jejich duchovní úrovně a Stvořitelé těchto světů dohromady vytváří oddělenou a uzavřenou strukturu – Kosmický vír. Tato uzavřená struktura však zdaleka není celým Stvořením. Z pohledu Geoffa Boltwooda jsou nad tímto Kosmickým vírem další úrovně, které nazval Nekonečné vědomí. K tomu poznamenávám, že struktura Kosmického víru byla graficky znázorněna v článku 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.

Uzavřená duchovní struktura však není celým Stvořením

    Geoff Boltwood dále uvádí, že Kosmický vír se z této více harmonické úrovně oddělil a začal se vyvíjet svým vlastním směrem. Směrem, který lze popsat jako postupující duchovní degeneraci a úpadek uzavřeného, do sebe zahleděného systému. Historie naší Země i současný stav ve hmotě o tom dávají jednoznačný důkaz. Samozřejmě – v tomto postupném duchovním pádu se objevují výrazná období dočasné vědeckotechnické prosperity. Duchovní pokleslost však způsobuje, že vědecký vývoj směřuje k ovládání, manipulaci a tím i k sebezničení a opakovaným katastrofám. To vše naše minulost jednoznačně potvrzuje. O tom není pochyb.

    A co naše zkušenost na cestě neomezeného duchovního vzestupu? Když jsme se dostali svým vzestupem přes úrovně Stvořitelů našeho světa nahoru, zjistili jsme, že nad Kosmickým vírem struktura Stvoření pokračuje dalšími a dalšími vyššími světy. I tyto světy mají své Stvořitele a jejich prodloužené ruce – anděle. Stará cesta však již do těchto oblastí nemůže vidět. Ani není schopna odtud získávat informace. Jak je tedy možné, že Geoff Boltwood do těchto vyšších úrovní viděl a měl tam informační spojení? Protože byl jednoduše jedním z přímých vyslanců z těchto světů. A pokud z některého z vyšších světů pocházíte, pak uvnitř sebe máte přímé napojení na tuto oblast. Podobným způsobem se k nám dostalo cvičení Pěti Tibeťanů, jak jsem vysvětlil v článku 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry.

    Úkolem Geoffa Boltwooda bylo ukázat lidem, že ta ohraničená duchovní struktura, kterou si vytvořili, je oddělená od vyšších úrovní harmonie. Ve své knize vysvětluje, že pokud chceme tento náš svět zásadně změnit, potřebujeme se vymanit ze své uměle vytvořené a uzavřené duchovní struktury. Nahlédnout vzhůru nad tuto strukturu nazvanou Kosmický vír a přijmout vyšší energie a s nimi i vyšší úrovně pravdy z dalších vyšších světů.

Existence absolutně nejvyšší harmonie není žádným způsobem zdůvodnitelná

    Úroveň pravdy a čistoty vždy odpovídá frekvenci bioenergie, která takovou pravdu přenáší. A z matematiky víme, že ke každé úrovni frekvence existují další vyšší úrovně. Existence uzavřené duchovní struktury, uvnitř které je jakási nejvyšší dokonalost a nad kterou již nic vyššího a čistějšího není, tedy jasně odporuje existujícím přírodním zákonitostem a prokázané skutečnosti. Naopak to, že milióny dalších vyšších světů nad námi existují, nelze logicky vyvrátit.

    Navíc, větší váhu má přece vždy tvrzení toho, kdo to viděl a zažil, než toho, kdo jen tvrdí, že to neexistuje. A dodává k tomu všelijaké své „logické pseudodůkazy“. Jenom pro úplnost připomenu jeden takový dobře známý výrok francouzského akademika Lavoisiera, považovaného za zakladatele moderní chemie, který se vysmál myšlence na meteority a domníval se, že svými slovy o tom předkládá jasný důkaz: „Z nebe nemohou padat kameny, protože tam žádné nejsou.“ Historie dokládá, že mnoho v dnešní době velmi významných objevů začínalo zesměšněním jejich autora a jasným vědeckým logickým zdůvodněním, že nic takového nemůže fungovat a existovat.

Jak získat spojení na vyšší úrovně harmonie?

    Takže zaprvé – nejprve potřebuji připustit, že to vše, co popisují teorie Staré duchovní cesty - tedy tento Vesmír i se svými Stvořiteli a prvotními Stvořiteli - není všechno. Dobrou průpravou k tomu je přečtení knihy Geoffa Boltwooda: Posel – Cesta duchovního učitele. On tam jasně popisuje, že potřebujeme vyhlédnout ven mimo náš Kosmický vír a přivést odtud z těchto vyšších úrovní na naši Zemi čisté energie vysoké frekvence. To je první krok – pochopit vnitřně, že takový vzestup, který popisuje Nová duchovní cesta a naopak Stará duchovní cesta jej odmítá, je možný. Pohrávat si s touto myšlenkou a začít hledat cestu, jak takového vzestupu dosáhnout. A hledající, který má správnou vizi, pak obvykle najde i způsob, jak tuto vizi realizovat. Stačí se dostat na naše webové stránky a jednoduchý návod, jak vzestupu dosáhnout, je k dispozici.

    Pak se mu jednoho dne podaří tuto cestu vnést do svého života a otevřít si neomezený vzestup. Nahlédne ven z tohoto Vesmíru a před ním se odkryjí úplně nové informace. Z nich teprve bude cítit skutečnou čistotu. Začne se pak jinak stavět k informacím zevnitř našeho světa. Z těch už nebude cítit bezvýhradnou čistotu, ale spíš všudypřítomnou temnou manipulaci. Sám bude mít dobrý pocit, že společně s mnoha dalšími lidmi našel cestu z krize – něco, co nám skutečně může pomoci.

    A pokusí se tyto informace z vyšší hladiny pravdy přenášet do svého okolí. Lidé ho ale obvykle nebudou brát vážně. Někteří se budou jenom vysmívat, další budou těžce napadat, že jde o lež. Protože většina lidí ještě není na takovou úroveň pravdy připravena. Lepší výsledky přináší, když nejprve člověka dovedu k větší péči o svoji výživu a ke cvičení Pěti Tibeťanů. A až teprve poté mu budu předávat detailnější duchovní informace.

Jak to, že impulsy z vyšších světů nám mohou pomoci?

    V článku 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů, jsem psal, že zlo nepochází z našeho světa, ale že ve skutečnosti sestupovalo shora dolů. Jistě, to je pravda. Ale pravdou je také to, že zatímco náš Vesmír je již temnem zcela zachvácen, promořen, a vývoj v poslední době směřoval k další katastrofě, k dalšímu násilnému vyhlazení lidstva, nahoře nad naším Vesmírem některé oddělené světy dokázaly odolat temné invazi. Z jednoho takového místa k nám například přišly inspirativní informace o cvičení Pěti Tibeťanů. Z dalšího místa pak informace o potřebě sledovat hmotnou výživu z pohledu doprovodných energií, jak popisuji v článcích 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I a 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II.

    Přijmout tyto impulsy ve hmotě však mohl pouze člověk, lidé, kteří se dokázali naladit na úroveň frekvence vysílajícího vyššího nehmotného světa, nebo kteří z takové úrovně k nám do hmoty sestoupili. A když jednoduše odmítnete, že možnost takového světa o vyšší frekvenci existuje? Tak jste postavili sami sebe do neřešitelné situace, pokud jde o nalezení cesty ven z krize.

Co nám může neomezený duchovní vzestup přinést?

    Mohu jenom posloužit svým vlastním příkladem. Ve svém životě před nastoupením duchovní cesty jsem neměl žádné duchovní schopnosti a vyznával jsem materialistickou cestu životem. Dnes dokážu rozlišit pravotočivou bioenergii od levotočivé, i když třeba ta pravotočivá bude silně zašpiněna a bude mít místo bílé tmavošedou barvu, a i když ta temná bude naopak zářit bíle. Tím pádem jsem schopen jednoznačně rozlišit dobro od zla, světelný záměr od temného záměru. Pomocí Přírody mohu pro jakoukoliv bytost zjistit, jaké procento temných levotočivých bioenergií v sobě obsahuje. Poznám také směr proudění bioenergie, odkud kam směřuje.

    Dokážu jednoznačně rozpoznat to, co vede člověka k duchovnímu vzestupu od toho, co jej naopak vede k poklesu, k zanesení ovládacími a stagnujícími energiemi. Jsem schopen rozlišit, zda je člověk na duchovním vzestupu a jak rychle stoupá ve srovnání se svým optimem, které je pro něj 100 % (rozuměj jeho 100 %, nikoliv nějakých centrálně stanovených 100 %). Vzestup takto hodnocený však nevychází ze zhodnocení jakýchsi schopností, ale jednoznačně ze zjištění výše frekvence vnitřní bioenergie, na kterou je člověk naladěn, a kterou ze sebe vyzařuje.

    Dokážu také rozlišit, kdo je naopak v duchovním poklesu či pádu, to znamená, že jeho vnitřní duchovní čistota se zmenšuje, klesá. I když si ten člověk o sobě myslí, že je na vzestupu, a že dělá pro vzestup všechno. Jak je to možné, že člověk je v pádu, i když pro vzestup dělá všechno možné? Jednoduše tím, co dělá a čím se zabývá – místo aby mu to pomáhalo, zanáší jej to temnými a stagnujícími bioenergiemi. Znamená to pak jedině – nedělá to pravé, co jeho bytost pro skutečný vzestup potřebuje.

    Kde se všechny tyto schopnosti vzaly? Jednoduše jsem se stal hladinou své vnitřní harmonie, i tím, co dělám, součástí Přírody. A jako součást Přírody mám přístup i k jejím tvořivým silám. Ne v tom smyslu, že bych je ovládal svojí vůlí. Ale že mohu kdykoliv požádat, aby mi tyto tvořivé síly pomohly. Aby tyto síly se mnou pracovaly na určitém úkolu.

Co je pro dnešní dobu a každého člověka rozhodující z duchovního pohledu?

    Myslíte, že to je dokonalý přehled o všech teoriích? Nebo osobní setkání se všemi uznávanými duchovními pracovníky ve světě? Nebo co nejvyšší počet nejrůznějších zasvěcení? Omyl. Nejdůležitější je dostat se na stabilní a trvalý vzestup měřený nárůstem frekvence bioenergie. Pouze člověk na vzestupu dokáže odlišit skutečnou pomoc od skryté manipulace. Pouze člověk na vzestupu dokáže odhalit skutečný vnitřní charakter člověka, např. politika, který se uchází ve volbách o své místo v parlamentu. Je to výhoda – jednoduše poznáte, koho je vhodné volit, a kdo naopak pracuje pro temnou stranu. Intelektuální rozbor není tím pravým, čím by se měl člověk při takové volbě řídit. I když u těch politiků, kteří lžou, kradou a řídí v opilosti, i takový pohled stačí.

    Pokud člověk v sobě probudil skrytou schopnost neomezeného duchovního vzestupu, dokáže se tváří v tvář postavit každé duchovní bytosti a takto s ní „z očí do očí“ duchovně komunikovat – ve smyslu rovný s rovným, z hlediska stejné výše frekvence energie. Navíc člověk se stabilním vzestupem je neustále v pohybu směrem k vyšším frekvencím. Proto bytost, se kterou komunikuje, vnímá při svém vzestupu z různých úhlů pohledu. Není pro něj problém vycítit jakékoliv případné snahy o manipulaci. Rozpozná i pokusy lhát, překrucovat informace. Za této situace pozná, vnímá, s kým ve skutečnosti navázal spojení – případné temné energie dokáže jasně odlišit. Nemůže se mu stát, že ho někdo, jakási neidentifikovatelná duchovní síla, prostřednictvím komunikace dokonce energeticky odsává a ovládá. Toto všechno jsou přednosti člověka na cestě stabilního duchovního vzestupu.

    Navíc, na člověka na vzestupu se nemohou napojit Temné síly podstatně vyšší frekvence, které by nedokázal identifikovat. Protože celý proces očisty takového člověka je pečlivě řízen silami Světla. Proto se mu na cestě čistého vzestupu otevírají k řešení jen takové záležitosti, které je v tu chvíli schopen zvládnout. Na rozdíl od cest, kde se používají umělé zkratky – magie, zasvěcování, umělé rituály, metody a pomůcky. A lidé se na nich mnohdy dostávají i do neřešitelných situací, které mohou skončit sebevraždou nebo jinou formou náhlé ztráty života.

Stabilní duchovní vzestup otevírá cestu k novému poznání

    Takže stabilní duchovní vzestup – to je ten zázrak, který otevírá cestu k novému poznání v duchovní oblasti. To je to kouzlo, které umožní pochopit, jak funguje náš Vesmír, Příroda. Kdo jsou to Stvořitelé a jak vlastně vypadal proces stvoření lidských civilizací. Toto jsou přece právě ty informace, které lidstvo touží od nepaměti získat. Pochopil jsem jedno – dostat se na cestu vzestupu, to je ten klíč, který může pomoci změnit průběh života jednoho člověka a dokonce také fungování celé dnešní civilizace.

    Jak je to jednoduché. Všude jsem to začal říkat, jak jsem se dostal na vzestup. Věřilo mi jen pár lidí a ti se pak také postupně dostali na vzestup. Většina ostatních se mi vysmála. To je blbost - výživa a cvičení? Všimni si našeho učení – to je skutečná duchovní pokročilost. Tvoje „dokonalá“ výživa a Pět Tibeťanů nikdy nemůže vést ke skutečné duchovní pokročilosti. Nemáš dostatečný duchovní přehled, jinak bys nemohl psát takové nesmysly. Potřebuješ studovat, navštěvovat další semináře a pak teprve pochopíš, co je správné.

    Slova, výsměšné řeči, touha po kvantu informací. Ale můj vzestup, můj duchovní nadhled, který jsem takto získal, už mi nikdo nedokáže vzít. Díval jsem se na Vesmír shora jakoby zvnějšku. Vnímal jsem jej celý jako na dlani. A začal jsem chápat, jak vlastně funguje, jaká je skutečná historie lidstva. Pochopil jsem, že mnohé z toho, co se tady dodnes rozšiřuje jako nejvyšší pravda, jsou pouhé předsudky, duchovní předsudky, které už dávno neplatí, neodrážejí skutečnou realitu, zůstávají pouhými mrtvými teoriemi.

Ani vnímání dětí není dokonalé

    Pokud dítě není na duchovním vzestupu, pak ani jeho vnímání není dokonalé, jak se snad někteří lidé mylně domnívají. Děti přece nepřicházejí na tento svět jako nepopsané listy papíru, jak se někdy uvádí. Hluboko v sobě mají uložené bloky karmických vrstev z minulých životů. A s těmito vrstvami si přinášejí i tendence k mnoha zlozvykům, k určitým postojům a činnostem. I děti v sobě nesou energie dávných přehmatů, které budou rezonovat s temnými energiemi v okolí, a které tyto temné energie budou přitahovat. A dětem se pak dokonce může takový systém, věc, činnost „líbit“, protože budou vnímat soulad energií. To, že je něco pro dítě „hezké“, by pro dospělého nemělo být jednoznačným impulsem, že právě takový systém má používat.

    I na děti se vztahuje princip, že dokážou vnímat a rozpoznat jen takovou úroveň pravdy, na kterou dosahuje frekvence jejich vnitřní energie. Jistě - děti vnímáme obvykle jako relativně čistší. Ale důvodem je, že v sobě ještě nemají zakořeněné předsudky a vzorce chování z nového světa, kterými je již dospělá populace doslova prosycena.

Lidé se zdráhají uvěřit čisté jednoduché cestě

    Takže je to jednoduché, STABILNÍ A TRVALÝ VZESTUP otevírá dveře k novému poznání. Proč to tedy většina ostatních jednoduše nevezme jako fakt a nezačne se tím řídit? Protože tomu nevěří. Je to podle nich tak jednoduché, prostoduché až hloupé, že ani nestojí za to si to vyzkoušet. Světové kapacity přece hlásají něco úplně jiného: Používejte co nejvíce pomůcek na cestě vzestupu – mandaly, náramky, přívěšky, karty andělů, tarotové karty, obrazy duchovních mistrů, pyramidy, atd. To je to, co vám pomůže.

    Mnozí pak skutečně začnou některé z těchto pomůcek používat. Je přece zábavnější, pohrát si s andělskými kartami nebo s tarotem, než den za dnem otrocky cvičit. A mnoha lidem to skutečně do jisté míry pomáhá. Mají pocit, že se cítí lépe. Některým se dokonce zlepšilo i jejich zdraví. To všechno je hezké. Ale má to jedinou vadu – místo aby je to dovedlo na stabilní a trvalý vzestup, tak je to kousek postrčí, ale zároveň to před ně postaví pevný strop, který už nemohou za dané situace překročit. Aby vůbec měli šanci pokračovat v dalším vzestupu, museli by se nejprve všech umělých metod a pomůcek vzdát a očistit se z temných vazeb, které na ně tyto pomůcky přenesly.

    My, co jdeme po Nové duchovní cestě, jsme si tímto obdobím také prošli. Dělali jsme, co nám bylo duchovními učiteli doporučováno. Až po dosažení určitých hladin na cestě vzestupu, jsme později začali chápat, že mnohé z těch věcí nás na další cestě brzdí. Ale o tom více až příště. Zhodnocení celé řady umělých pomůcek i metod duchovní práce bude věnováno následující pokračování 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, které je navíc doplněno přílohou Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup v rubrice Odpovědi na reakce čtenářů.

© Jiří Novák, květen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 278
  • 28
  • 22
  • 22
  • 22

Celkový počet hlasů: 372


Diskusní téma: 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?

Datum 16.06.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Odpověď agresivnímu diskutujícímu

Jak už jsem vícekrát napsal, agresivní a nadřazené příspěvky budu vymazávat. Strategie, kterou volím, skutečně není pro každého stravitelná, jak čas od času potvrdí další agresivní diskutující.