Pravčická brána
Úvodní stránka | Odpovědi na reakce čtenářů | Ukončení veřejné diskuse na těchto stránkách

Ukončení veřejné diskuse na těchto stránkách

Jiří Novák Vloženo 25.8.2010

Ve dnech 19. a 20.8.2010 umístil jistý G. na různých místech těchto stránek dalších zhruba 20 provokativních příspěvků – vtípků, urážek, výpadů ponižujících nejen autory těchto stránek, ale i další diskutující.  A k němu se navíc připojili další důrazní kritici - provokatéři. Někdo by to mohl považovat za nevinnou kratochvíli vychýleného člověka, který sám sebe označuje jménem používaným ve filmech a komiksech pro kyborga, umělé monstrum. Tímto celkový počet všech jeho příspěvků za dobu jednoho měsíce dosáhl přibližně stovky. Nejde o překlep, jeden člověk skutečně dokázal během měsíce zavalit naše stránky stovkou provokativních diskusních příspěvků spojených s temnou levotočivou energií – sto drobných či větších energetických útoků na čisté energie našich stránek.

Vrcholem nevkusu a drzosti se však stalo to, že napsal dva příspěvky jménem nás, tvůrců stránek a změnou stylu se snažil vytvořit dojem, jako kdybychom to napsali my. Navíc další příspěvek napsal jménem dalšího často diskutujícího Jiřího, a v něm sám sebe za své příspěvky pochválil. (Oprava: pan Jiří se ozval mailem a "přiznal se", že tento pochvalný příspěvek na Guyvera napsal sám a nám, tvůrcům stránek, se za to omluvil.) Dodatečně doplňuji 30.8.2010: Doslechl jsem se, že někteří tohoto provokatéra G. spojují s Luďkem Kováčem. Na základě energetického otisku, i z toho, nakolik pana Kováče znám, mohu prohlásit, že pan Kováč nemá s výpady G. nic společného.

Ať už to dotyčný prováděl záměrně nebo nevědomě, šlo o jasný pokus přetvořit energetickou atmosféru našich stránek do temné podoby. Navíc, záměrné zneužití jména druhého člověka je možné za určitých okolností kvalifikovat jako trestný čin. Tvůrce těchto výpadů se skrývá za anonymní jméno. Při troše dobré vůle však lze z podrobných statistik systému Webnode zjistit, ze kterého počítače byly příspěvky poslány. Případně i kdo je majitelem tohoto zařízení. Stejně jako to provedl provozovatel webových stránek Osud, který programátorským zásahem znemožnil další přístup do diskuse z počítačů, ze kterých pocházely provokativní příspěvky.

Na tento zjevný pokus převzít energetickou kontrolu nad našimi stránkami jsme reagovali jediným možným způsobem, okamžitým ukončením veřejné diskuse na těchto stránkách. Není náhodou, že poslední výpad se objevil v předvečer výročí 21. 8. Každý si jistě uvědomí, jaké energie tohoto dne kolují v ovzduší, aby ještě dlouhou dobu připomínaly událost, kdy pokus o novou cestu vývoje byl zastaven vojenskou silou velmoci, která si nový vývoj nepřála. Protože takový pokus ohrožoval její monopol na ovládání rozsáhlé části světa. Jak příznačné pro dnešní boj skrytě probíhající v duchovním pozadí světa mezi silami Světla a Temnoty.

Vyhledávání den za dnem dalších příspěvků G. a odpovědi na ně, nebo i jejich prosté vymazávání, nám braly hodně času. I proto se příprava dalšího tématu pod číslem 36 zpozdila. Teď po ukončení diskuse se opět můžeme v klidu vrátit k našemu původnímu úkolu, k přípravě dalších textů. Následující téma „Bůh, andělé, Kosmická inteligence, mimozemšťané“ bude mít opět dvě části. Zveřejněno bude až počátkem září. Poté se ještě jednou k případu provokací G. vrátím v kratším textu „Jak temné síly přebírají kontrolu nad světelnými systémy“. Protože z toho, co se teď na našich stránkách dělo, vyplývá jedno důležité poučení.

Tyto stránky přinášejí nové informace o tom, jak dnes funguje duchovní pozadí světa. A především dávají jasné jednoduché návody, jak se dostat na cestu stabilního vzestupu, jak změnit svůj život, jak pomoci Přírodě navrátit její čistotu. Stránky tak přinášejí jednoduché řešení otázky, dlouhodobého úkolu, o jehož řešení lidská společnost doposud neúspěšně usilovala celé věky.

Není potřeba, aby tyto informace byly předmětem intelektuálního rozumování, srovnávání s jinými autory. Tyto informace jsou podloženy praxí celé řady osob, které jdou po Nové duchovné cestě, které se odhodlaly nastoupit cestu stabilního vzestupu. Další člověk je buď přijme a jednoduchá doporučení začne přenášet do praxe svého života. Nebo je jen přečte a řekne si – je to hezké, výborné, úžasné, cítím to také tak – ale v konečném důsledku neudělá vůbec nic. Nebo začne rozumovat, kritizovat, logicky zdůvodňovat, proč to nemůže fungovat.

Jak však může někdo z pozice rozumu kritizovat jednoduchý návod na praktickou duchovní cestu, když si v praxi sám několik měsíců nebo alespoň týdnů tyto návody nevyzkoušel? Duchovní cesta přece není o rozumování, polemizování, srovnávání. Duchovní cesta je o praktické činnosti. Je o postojích přenášených do praxe svého života. Jak může někdo polemizovat o účinnosti cvičení Pěti Tibeťanů, když to sám v praxi nevyzkoušel? Lidé dnes srovnávají, posuzují, kritizují. Mnoho jedinců je skeptických k většině nových informací. Vyzkoušeli už přece desítky metod, doporučení, o kterých také jejich autoři tvrdili, že jim to zásadně změní jejich životy. Absolvovali řadu zasvěcení i dalších energetických zákroků ve smyslu Staré duchovní cesty. A přesto se v jejich životech mnoho nezměnilo nebo je jim dokonce čím dál hůře. A navíc je tyto duchovní pokusy stály hodně peněz. Z toho důvodu teď už pochybují o všem. Už se zdráhají něco nového vyzkoušet, aby je neovládl další systém, další „zaručeně čistý“ léčitel. Protože se mnohokrát spálili. Tak jen rozumují, ale to už vůbec nevede k cíli – k nastoupení vzestupné duchovní cesty.

Znovu opakuji – o účinnosti zdravé výživy z pohledu bioenergií i o cvičení Pěti Tibeťanů se lze přesvědčit pouze tím, že si to v praxi po dobu alespoň několika týdnů vyzkouším. Na základě anket u článků je zřejmé, že mnoho čtenářů se vnitřně ztotožňuje s těmito informacemi. Počet těch, kteří tyto informace začali s rozhodností zavádět do praxe svých životů, je však mnohem menší.

Je paradoxem současného světa, že většina jednotlivců o sobě tvrdí, že jsou tady za Světlo, že hledají světelnou duchovní cestu. A dokonce si to o sobě i myslí. Jaká je však skutečnost? Svět ve hmotě směřuje k čím dál vyššímu a dokonalejšímu stupni ovládnutí všech forem života i celé Přírody. Jak je to možné? Lze to vysvětlit jediným možným způsobem – že většina těch, co si o sobě myslí, že jsou tady za Světlo, ve skutečnosti pracuje za temné systémy. Například bytost G. a další důrazní kritici, tvářící se jako ochránci čistoty a napadající nás ze lži, z manipulace, z navádění lidí na špatnou cestu, jsou toho jasnými příklady. Ne na všech dalších je to však tak zřetelné na první pohled. Tyto lidi prozrazuje jejich nadřazenost, arogance, způsob netolerantního chování vůči druhým. A přitom se mohou tvářit jako ochránci světelných pořádků. Kdo však dokáže ve vnímání rozlišit pravotočivé světelné energie od temných levotočivých energií, ten za jejich slovními útoky jasně vnímá i temné energetické napadení.

Skuteční zájemci o cestu stabilního neomezeného duchovního vzestupu nás mohou svými dotazy, případně i prosbami o pomoc, vyhledat jiným způsobem než veřejnou diskusí.

© Jiří Novák, srpen 2010
www.novaduchovnicesta.cz