Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Nebojte se začít důkladně a od základu měnit své životy

Nebojte se začít důkladně a od základu měnit své životy

Věra Talandová Vloženo 24.4.2012
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 23.3.2012

Pět kroků potřebných k tomu, aby lidstvo nemuselo bojovat o holé přežití

VT: Síly Světla, jsem připravená zapsat nové informace. (Duchovní komunikace z 23.3.2012)

 

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Tady Sféra odpovědná za nový vývoj. Budeme pokračovat v tématu minulé komunikace. O nutnosti změny životního stylu každé bytosti. O tom jak bytosti dobrovolně předávají vedení svého života různým systémům. Dávají tak svolení k ovládání na vědomé i na nevědomé úrovni.

 

Aby lidstvo nemuselo bojovat o holé přežití, ale mohlo optimálně fungovat, bez ovládání a manipulací, je zapotřebí:

  1. Uvědomit si to!
  2. Toužit po změně!
  3. Začít na změně pracovat a už nikdy nepřestat!
  4. S postupným dosahováním svobody a čistoty zůstávat bdělý a ostražitý vůči temným systémům!
  5. Dosáhnout zdraví, svobody, čistoty, samostatnosti, nezávislosti, duchovního nadhledu, světelného vzestupu!

 

Zamyslet se nad oblastmi svého života, posvítit si na ně, zrevidovat je

1) Uvědomit si to.

Aby si lidská bytost mohla uvědomit míru ovládání různými systémy, svoji závislost na nich, svoji dobrovolnou podřízenost, je nutné, aby se zamyslela nad jednotlivými oblastmi svého života. Posvítila si na ně. Zrevidovala je.

Některé zásady, „pravdy“, které lidstvo používá, nemusí nutně znamenat, že jsou optimální pro správný rozvoj a světelný vývoj bytosti. V pozemském hledisku tato kritéria splňuje máloco.

 

Bytost musí v sobě najít odvahu podrobit kontrole i takové oblasti jako jsou mocenské kolosy zdravotnictví, vlády, náboženství. Též podrobit kontrole rodinné, po generace vyježděné koleje, modely chování. Často bytost zjišťuje, že s přibývajícím věkem do těchto kolejí hluboce zapadá a kopíruje chování, se kterým dříve vnitřně nesouhlasila.

 

Mnoho bludů slouží k tomu, aby dosavadní systémy i nadále fungovaly

V oblasti tělesného zdraví se udržuje velké množství bludů, nepravd a lží. Ty slouží k tomu, aby celý systém zdravotnictví, výroby léků, prostředků na hubnutí, dalších doplňků stravy udržovaly. Udržovaly bytost ve své moci, učinily ji na sobě závislou. Aby tak systémy mohly žít z energie bytostí, z peněz, které jsou též jistou formou energie. Miliardy bytostí jsou závislé na chemických lécích, které škodí živému organismu a zároveň znečišťují Planetu. Velká většina „zaručeně zdravých“ doplňků potravin spadá do téže kategorie. Tato závislost mnoha lidí pomáhá systémy udržovat.

 

A přitom přirozená strava, pobyt v Přírodě, vyladění se na Přírodu a etické chování v dalších oblastech života bytosti – to jsou ty správné kroky k vyčištění těla, k jeho regeneraci, zdraví a vitalitě.

 

Mnohdy je pro bytost velmi těžké prohlédnout různé bludy a kamufláže. V této oblasti zdravého životního stylu je však již dostatek informací, aby se měla bytost čeho chytit, chce-li obnovit své zdraví a vitalitu. Avšak i tady je důležitá obezřetnost. Vždy je důležité vnímat, jak žijí bytosti, které takovou alternativu nabízejí, nebo o ní hovoří.  Samozřejmě nejjistější a nejčistější informace je nejlépe hledat při komunikaci se Silami Světla. Protože toho nebývá začátečník schopen, je třeba zatím hledat jiné zdroje informací. A svým zdravým rozumem a citem vnímat, jakou mají čistotu.

Naučit něco druhého může jen ten, kdo sám jde správnou cestou

Asi nebude něco v pořádku, je-li například lékař nebo léčitel často nemocný, tlustý, kouří, pije a má špatnou životosprávu. Ten nemůže bytost ničemu naučit, když to sám dělá špatně. Ten neporadí, že má bytost na sobě zapracovat. Snaží se situaci vyřešit za ni. Tady pozor – není to zdarma, jak by se na první pohled zdálo. Je za tím různé energetické vysávání, energetické úpisy a vypěstování závislosti.

 

Potkáte-li bytost, která převzala za své zdraví odpovědnost, změnila svoji životosprávu k větší přirozenosti, uzdravuje se z nemocí, je přirozeně štíhlá a vitální - nechejte se inspirovat. Prověřte si informace o takovém způsobu života a vnímejte, jste-li na tuto změnu připraveni.

 

Nebojte se pokládat si odvážné otázky

Totéž v duchovní oblasti. Jste-li v nějakém náboženství, vnímejte, zda ti co vás vedou, nevyžadují slepou poslušnost. Zda se snaží žít čistým etickým životem bez ovládání druhých a manipulací s nimi. Nemají to totiž jednoduché. Jsou v moci temného systému a jemu podřízeni.

Zda jsou vůbec ochotni připustit, že se objevují nové informace i v duchovní oblasti. Nebo jen slepě věří dogmatům a od svých ovcí vyžadují to samé.

Zamýšlejte se nad mnoha běžnými skutečnostmi. Zda jsou přirozené. Pokládejte si otázky pro vás věřící odvážné.

Proč je lidstvo tak hříšné, když bylo údajně Ježíšem očištěno?

Kdyby byla pravda, že Ježíš z vás sňal hříchy, jak je možné, že lidstvo je nekřesťansky hříšné a morálně zdevastované? Vždyť přece k různým náboženstvím se hlásí tolik bytostí. Jak je možné, že ve jménu mírumilovného Boha se vedly nejstrašnější války a bylo spácháno nejvíce krutostí?

 

Za celou éru křesťanství (to platí i u jiných náboženství) jsou v systému přítomny všechny tyto velmi nepříznivé energie z minulosti, zůstávají tam nezpracovány. Stejně tak jsou v systému přítomny energie všech jeho členů. A relativně čistých bytostí je tam mizivé množství. Jakou asi čistotu a předpoklady pro světelný vzestup takové náboženství může mít?

Pastýři přece chtějí ovládat své ovce

Není to přesně naopak? Nepůsobí na jeho členy všechny tyto temné energie? Navíc tyto temné síly všechny ovládají, ani se s tím netají  - pastýř má své ovečky. Tedy svá stáda ovcí. A ty ovce ve stádu jdou, kam musí. Dělají, co musí – dobrovolně povinně. Vzdaly se svého rozhodování. Odevzdaly své vedení, svou zodpovědnost. Slepě věří naučeným dogmatům a mají strach už jen si položit otázku. Není na tom něco nepřirozeného? A proč se ukřižování, bolest a strach oslavují jako vítězství? Není to spíš totální porážka Pravdy, protože věci nedopadly, jak měly?

 

Pokud tedy věřící v náboženském spolku najde dostatek odvahy a začne se ptát, budou přicházet odpovědi. Ani zde to nebude lehké. Vymanit se ani ne už ze zajetých kolejí, ale z hlubokých brázd.

 

Ani utéci od vlastní zodpovědnosti není to nejlepší

Podobné těžkosti mohou mít i bytosti, které se dnes hlásí k hojně rozšířenému společenství, které se snaží uniknout do jemně hmotných dimenzí např. 5. Snaží se utéci, aniž by napravily, co v minulosti napáchaly. Aniž by vyčistily své vrchovaté karmické nádrže. Taktéž nepřevzaly zodpovědnost za svoje životy. A domnívají se, že nějaká pátá dimenze to vyřeší za ně.

Nechtějí vnímat, že karmicky se mohou vyčistit jen zde ve hmotné rovině Planety. Samy nevědí, co se bude dít, když v tomto zaneřáděném stavu utečou před odpovědností vyčistit se.

 

Je to smutné. Být příslušníkem organizace, která nabádá k útěku před vlastní zodpovědností. Smutné je i být příslušníkem organizace, která se po většinu času vyznačovala násilím, krutostí, ovládáním a utrpením. Je to smutné proto, že v dnešní době jsou k dispozici čisté informace o tom, jak to v duchovním pozadí nového vývoje funguje.

 

I ze strany vlád a úředníků si určeme hranice, kam až si necháme zasahovat

Ještě krátce k ovládání vládami a úředníky. Tady už bytosti docela jasně vnímají, co vše není přirozené. Jak kdejaký příslušník vlády, či úředník užívající svou moc, dovede napáchat škody. I tady je zapotřebí klást si otázky. Aby si bytosti jasně uvědomily, kam až mocné nechají zasahovat do svých životů. A jaké hranice je dobré si určit.

 

A tak by bylo dobré, aby si bytosti promítly svůj život a uvědomily si, kdo všechno z nich tahá energie, kdo je ovládá, manipuluje s nimi. Kdo jim v zájmu svých zisků lže, balamutí je. Kdo ve skutečnosti ohrožuje jejich zdraví, jejich svobodu, jejich čistotu.

 

Uvědomění si situace je předpokladem k učinění rozhodnutí

2) Toužit po změně

A tímto uvědoměním si všeho nebezpečí se bytost plynule dostává k rozhodnutí. Zda takhle útrpně dokončí svůj život, nebo zatouží změnit ho.

Touha ke změně aktivuje odvahu, to ale ještě nestačí

Touha po změně nastartuje v životě bytosti různé mechanismy. Aktivuje její odvahu ke změně, touhu nalézt pravdivé informace a řídit se jimi. Ale ještě pořád se nic neděje. Touha sama o sobě nic neznamená, nic neřeší. Některé bytosti celý život jen touží. A touží…

 

Až vlastní aktivitou začíná opravdová práce pro vzestup

3)Začít na změně pracovat a už nikdy nepřestat.

V tomto bodě začíná opravdová práce pro světelný vzestup. Krůček po krůčku. Postupně bytost zavádí do svého života dílčí kroky. A stabilizuje je. A tak pokračuje. Začne měnit svou životosprávu, začne tělo čistit, regenerovat. Převezme za své zdraví odpovědnost. Převezme ji i za ostatní oblasti svého života.

 

Rychlost s jakou bytost postupuje na svém vzestupu, záleží na tom, jak touží po této změně. Jakou ze sebe vydoluje odvahu, jak přemůže své temné vlastnosti jako je lenost… Jak ustojí rozladěné okolí, které většinou změnám nepřeje. Částečně proto, že se jim bytost vymyká z ovládání. A svoje energie si lépe chrání, už jimi tolik bezhlavě nemrhá. Také proto, že to ostatním ohrožuje jejich zajeté koleje. Částečně závidí i to, že bytost má dost odvahy na takovýto krok, zatím co oni sami ne.

Důležité je nenechat se rozložit nepříznivými vlivy z okolí

Tím vším se ale bytost nesmí nechat rozhodit. Je to naopak známka toho, že se něco děje, že se stojaté vody rozvířily. Pro bytost je ještě dobré mít spřízněnou bytost, která je podobně naladěna. V případě rozhození může být oporou a zdrojem zkušeností a informací. Nevyčerpatelným zdrojem informací jsou články na NDC. Kde v případě čtení pomáhají i energie skryté za těmito články.

Neztrácet bdělost a ostražitost vůči temnému nebezpečí

4) S postupným dosahováním svobody a čistoty zůstávat bdělý a ostražitý vůči temným systémům.

Bytost krůček po krůčku dosahuje výsledků. Odpoutává se od temných systémů, které ji vysávaly, zneužívaly a nedovolily jí, aby byla svobodná. Začíná pracovat na zlepšení svého zdraví tím, že zařadí dostatek přirozené živé stravy do svého jídelníčku. To nejen začíná čistit tělo, ale zároveň energie této přirozené živé stravy přibližují bytost k vyladění s Přírodou. Skrze tuto stravu se bytost může snadněji s přírodními energiemi propojit.

 

Další důležitou věcí, kterou je zapotřebí provádět pro očistu a harmonizaci čaker je každodenní cvičení Pěti Tibeťanů. Které jediné z cvičebních systémů toto dokáže.

V každém okamžiku sledovat čistotu svých myšlenek, slov a činů

A začít si opravdově všímat toho, jestli vlastní myšlenky, slova a činy jsou čisté. Zapracovat na jejich čistotě. V případě, že se objeví něco, co je potřeba změnit, rozpustit či nějak transformovat, může člověk poprosit Síly Světla o pomoc. Všechny Síly Světla jsou bytosti k dispozici u všech kroků, které při změně svého života potřebuje udělat. Jde jen o to je oslovit, požádat a poděkovat. Může to být i ve formulaci, která všechny tyto tři kroky zahrne do jednoho celku.

 

V duchovní oblasti je důležité začít postupně vnímat, jak to doopravdy funguje. Kam se nový vývoj posunul. A u čeho bytost ustrnula. Co nejdříve se odpoutat od starých temných učení, dogmat a systémů, které stahují bytost zpět.

Předpokladem duchovní samostatnosti je komunikace se Silami Světla

Aby byla bytost co nejdříve samostatná i na světelném vzestupu, je vhodné začít komunikovat se Silami Světla. Tak jako u všech věcí je potřeba tuto dovednost trénovat. A pak to přijde. Komunikace se stane součástí jejího života. Mohou jí tak být sděleny informace čisté a pravdivé přímo od Sil Světla, Přírody… Začne vnímat impulzy, které jí pomohou v další práci. A výrazně ulehčí rozhodování. Tím, že čistou informaci přijme, můžete se hned rozhodnout.

 

Karmická očista je pro světelný vzestup nezbytná

Jakmile na sobě bytost začne pracovat a dostane se nad určitou hranici čistoty, začne u ní probíhat intenzivní karmická očista. Tato očista se může projevovat i různými nepříjemnými fyzickými i psychickými pocity. Je to v závislosti na tom, jak je bytost citlivá.  A co všechno má v sobě schované.

 

Vyčistit svou vlastní karmickou nádrž je ale na světelném vzestupu velmi podstatné. Dokud jsou totiž v bytosti temné vrstvy z minulosti, temnota okolo ní se za určitých podmínek dokáže s těmito vrstvami zkontaktovat, napojit se na ně a tím i na samotnou bytost.

V tomto období karmické očisty je velmi dobré zůstávat ostražitý a bdělý vůči temnotě. V této době temnota nasazuje páky, aby si bytost udržela. Postupně jí však bytost na světelném vzestupu uniká. Bytost žije čistě a některé magické praktiky už na ni přestávají působit. Vylezlé karmické vrstvy však činí bytost ještě zranitelnou. Temné síly schovávají svoje útoky za kamufláže a vkládají je do takových situací, kde by je bytost nehledala. Proto je důležité v tomto období mít se na pozoru. Aby si bytost zbytečně nepřidělávala práci.

Vytrvalá práce začne konečně přinášet i výsledky

5) Dosáhnout zdraví, svobody, čistoty, samostatnosti, nezávislosti, duchovního nadhledu, světelného vzestupu!

Pokud bytost nepřetržitě pracuje na svém vzestupu, postupně dosahuje v těchto oblastech v různé míře úspěchu. Míra úspěchu závisí na tom, jak má bytost vyčištěnou svou karmickou nádrž, na jaké úrovni je regenerace těla, v jakém stavu má čakry. Na jakou úroveň duchovního nadhledu se dostala. V těchto oblastech není žádný strop. Bytost dosahuje vyšších a vyšších úrovní. Světelný vzestup pokračuje dál. Po dosažení určité hranice je možnost dosáhnout vyšší. Světelné impulzy na to vnímavou bytost upozorní.

 

Na rozdíl od přemístění do nehmotné „5. dimenze“, kde se bytost hodlá dobrovolně zakonzervovat, tady nic takového nehrozí.

 

Dosažení zdraví, svobody, čistoty, samostatnosti, nezávislosti, duchovního nadhledu a světelného vzestupu je pro každou bytost 2. typu na planetě Zemi možné.

 

Životy bytostí, které toho v různé míře dosáhly, nevypadají na první pohled jinak. Málo vnímavá bytost nic nepostřehne.

Člověk na světelné cestě prochází svým životem vědomě

Život bytosti směřující jednoznačně ke Světlu je ale ve skutečnosti zcela jiný. Bytost ví, proč na Zem přišla, jaký je její úkol. Žije vědomě eticky, čistí svoji karmickou nádrž. Ví, co chce a kam směřuje. Vnímá souvislosti. Je ráda v hmotné rovině Planety. Ví, že přesně to je místo, kde se může vyčistit, vykonat svou práci a být prospěšná. Je sladěná s Přírodou, Planetou. Může komunikovat se Silami Světla. Skrze ni se čistí místa, na kterých pobývá. V souladu se Silami Světla může vykonávat různé očisty a léčení.

 

Je to pro ni radost být součástí tohoto nového vývoje, duchovního světelného vzestupu, který začal u bytostí na planetě Zemi. A je významný pro celý vývoj.

Děkuji za tvoje vyladění a příjem této dlouhé komunikace.“

 

VT: Také děkuji

© Věra Talandová, duben 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 173
  • 23
  • 16
  • 12
  • 17

Celkový počet hlasů: 241