Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A18. Egyptský magický kříž anch je veřejně protlačován do oblasti ochrany Přírody

A18. Egyptský magický kříž anch je veřejně protlačován do oblasti ochrany Přírody

Marie Mejdrová, Jiří Novák Vloženo 21.7.2012
Marie Mejdrová Jiří Novák

Oficiální veřejné používání magického kříže anch v případě Krkonoš a dalších biosférických rezervací naznačuje, jak hluboce je používání magie a nejrůznějších magických symbolů hluboce vryto do dnešních lidí i celého světa. Ztroskotání Atlantidy vlivem zneužití magie. Magie v Egyptě se stala učením vyvolených. Jaká byla síla anchu v dávné minulosti? Anch dával jeho nositeli právo rozhodovat o životě a smrti. Dnešní mágové mají naštěstí přístup jen ke zlomku dávné magické síly. Symbol kříže anch je dnes součástí pozměněného znaku Krkonošského národního parku. Magií dnes Přírodě nelze pomoci, právě naopak. Žádné nošení magického symbolu není nevinné, ani neškodné. Význam dvou ramen kříže a nasazené smyčky. Temným systémům se takto podařilo najít náhradní zdroj magické síly kříže. Symbol takto rozšířený v Přírodě ovládá i běžné návštěvníky a pracovníky rezervací.

Jiří Novák

Oficiální veřejné používání magického symbolu

Tento článek bude především o magickém egyptském (nilském) kříži anch (ankh), který je i v dnešní době ve světě aktivně využíván. Stále ještě je mnohými lidmi vědomě nebo nevědomě protlačován i do oblastí, kde bychom to vůbec nečekali. Z logických důvodů zde záměrně neuvádíme obraz tohoto magického symbolu, který má podobu běžného kříže zakončeného nahoře smyčkou. A který má silně nepříznivý vliv na světelnou vzestupnou cestu každého jednotlivého člověka i celé pozemské civilizace.

 

Oficiální veřejné používání tohoto magického symbolu v oblasti biosférických rezervací UNESCO, o kterém bude řeč v druhé části tohoto článku, naznačuje, jak hluboce je používání magie a nejrůznějších magických symbolů vryto do dnešních lidí i celého světa. A to nejen u těch, kteří se aktivně zabývají duchovní činností, ale dokonce i u jedinců, kteří o duchovním pozadí světa nemají větší ponětí.

 

O tom, že egyptský kříž anch je vedle levotočivé svastiky nacistů a symbolu pyramidy jedním z nejsilnějších magických symbolů a zářičů, jsem se sám přesvědčil již od počátku své léčitelské činnosti. Uvádím zde znovu příběh ze své praxe z let 2003/2004, který byl již jednou uveřejněn v článku 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody:

Příklad z léčby

Uvedu krátce jeden z příkladů působení nevhodného přívěšku. Vyšetřoval jsem čakry a poté energií čistil jednu paní. (Poznámka: Tehdy jsem ještě léčil v souladu s knihou Barbary Ann Brennan: Ruce světla. A v případě zásadních problémů u některé z čaker jsem prováděl lokální působení pomocí přikládaných rukou na předním a zadním vyústění čakry v téže úrovni). Paní měla úplně ucpanou krční čakru vpředu (tedy čakru 5A). Na tom není nic divného, to je problém řady duchovně se probouzejících lidí. Bylo jí vysvětleno, jaký to má duchovní význam a na změně jakých svých postojů má pracovat (teď jsou již k dispozici články, kde je to podrobně vysvětleno, viz 33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I, 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II).

Čakra pak byla lokální terapií vyčištěna a zprovozněna. Když paní přišla na kontrolu asi po třech týdnech, čakra na krku byla opět zcela ucpaná. Tehdy mne napadlo zeptat se, jestli nenosí něco na krku. Vytáhla přívěšek na krátkém řetízku, který byl skryt pod rolákem – egyptský kříž anch. Ten ji spojoval s její dávnou minulostí v Egyptě. Po jeho odstranění a vzdání se služeb tohoto magického symbolu se už situace s čakrou neopakovala.

Ztroskotání Atlantidy vlivem zneužití magie

Je známo, že Atlantská civilizace zmizela z povrchu světa před zhruba dvanácti tisíci lety v důsledku rozsáhlého zneužívání magie a přírodních sil, i magického ovládání jedněch druhými. Tehdy však došlo k tomu, že většina hmotných i duchovních „pokladů“ tehdejší civilizace, kam patřily nejen vysoce rozvinuté hmotné technologie, ale také například metody duchovní práce včetně magie, byla před zánikem Atlantského kontinentu „zachráněna“ a přenesena do jiných částí světa, zejména do Egypta. A tyto poznatky se staly startovním bodem tehdejší nově se tvořící egyptské civilizace, jak jsem již uvedl v článku 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla.

Jenže ty duchovní instituce, které tehdy na Zemi duchovně vedly vývoj lidstva, nepochopily, že vina není ve zneužití magie, ale v samotném principu všech magických systémů, viz články A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie, A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi. Více o tom, co to vlastně je magie, je pak v textech 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie.
 

A tak se stalo, že místo aby lidstvo magii opustilo jako metodu, která přispěla ke zkáze předchozí civilizace, bylo rozhodnuto výrazně centrálně regulovat používání magie a ponechat ji pouze v rukou nejvyšších zasvěcenců. Příklad dalšího vývoje Egypta však jasně prokázal, že ani toto řešení nebylo správné. A že naopak šlo o další zásadní chybu, které se ti, co zde tehdy vedli duchovní vývoj, dopustili.

 

Magie v Egyptě se stala učením vyvolených

Magie v Egyptě se tak stala učením vyvolených a egyptská civilizace je dodnes považována za kolébku dávného hermetického učení, které zahrnovalo magii, alchymii, astrologii a theurgii svatého ohně (nauku o zasvěcování).

 

Místo odklonu lidstva od magie tak byla magie naopak vystavěna na nových základech a úzce spojena s dalšími vědami, což samotnou magii výrazně posílilo. Magie se tak stala ohromující silou, která nakonec přispěla k doslovnému rozdrcení a zdegenerování vyspělé civilizace Egypta. A dodnes drtí tuto Planetu a lidstvo na ní neskutečnými formami skrytého i otevřeného ovládání.

 

Jaká byla síla anchu v dávné minulosti?

O ohromující síle egyptského kříže anch najdeme zmínky v řadě knih. Uvedu citaci ze známé knihy Elisabeth Haich: Zasvěcení. Zde nejprve autorka knihy ve své vizi z minulosti popisuje, jak s tehdejším otcem, kterým byl samotný faraon někdy v době 6 – 7 tisíc let před n. l., objevili na moři ztroskotanou loď (str. 234):

„Hubený, asi desetiletý, až dvanáctiletý chlapec se pevně drží rozbitých prken. Už je polomrtvý, jeho nohy visí malátně dolů a jeho tělo je spolu s několika prkny váleno vlnami sem a tam. Jeho oči už jsou bezvýrazné, jen ruce jsou jako srostlé s prkny a drží ho nad vodou…

Tak se nám konečně podaří přetáhnout polomrtvého chlapce do naší loďky. Zdá se být v bezvědomí… Otec nese dítě do domu… Nyní se děje něco zvláštního: otec vyjímá z kazety, kterou jsem viděla i doma vždy v jeho komnatě a která ho doprovází kamkoliv cestuje, hůlku podobnou kříži a nahoře končící kruhem. Uchopí hůlku za tento kroužek, drží ji pevně v ruce a začíná s ní dělat tahy nad chlapcovým tělem všemi směry. Vidím, že se otec při tom silně soustřeďuje a věnuje chlapci plnou pozornost. Drží hůlku nejdříve chvíli na temeni chlapcovy hlavy, pak ji táhne pomalu přes obličej až k srdci, tam chvíli zastavuje, pak dělá tahy od srdečního důlku přes trup až dolů k pohlavním orgánům, pak opakuje stejné pohyby přes paže až k rukám a nakonec přes nohy až k chodidlům. Ihned, jakmile otec pokládá hůlku na temeno dítěte, toto vydechne, pak - zatímco otec dělá pravidelné tahy – dýchá pravidelně dál a jeho tělo sebou škube. Pak přichází pomalu k sobě, a když otec dělá poslední tah tohoto ošetření, chlapec náhle otevírá oči, posadí se, zřejmě zcela zdráv a bez jakéhokoliv přechodu padá před otcem na kolena, objímá jeho nohy, pokládá na ně čelo a hořce pláče a vzlyká…“

Anch dával jeho nositeli právo rozhodovat o životě a smrti

Ano, toto byl autentický popis magického zákroku, který se z dnešního pohledu jeví jako zázrak. Protože při něm byl okamžitě oživen a uzdraven chlapec ze stavu hlubokého bezvědomí a naprostého vyčerpání.

Samozřejmě, tehdejší účinek této magické hůlky zakončené právě egyptským křížem anch s obloukem byl ohromující, protože tento předmět byl napojen podobně jako legendární archa úmluvy na určitý energetický zdroj.

Tehdejší hůlku faraonů bylo totiž možné použít nejen k zázračným vyléčením, ale také k drtivé destrukci, k ničení, rozkladu a zkáze. Toho všeho jsou dějiny Egypta plné. A řada lidí zaplatila ještě v nedávné době životem za pouhou zvědavost pokusit se odhalit dávná magická tajemství Egypta a hrobek dávných faraonů.

 

Pokračuji v citaci z knihy Zasvěcení (str. 248) popisem, ve kterém velekněz předává základní informace o této hůlce:

„Hůlka může být požehnáním i kletbou. To závisí na tom, kdo ji dostane do rukou… Zasvěcenec použije hůlky vždy správně a bude vyzařovat vždy tu sílu, která je třeba k vytvoření něčeho dobrého… S pomocí hůlky může zasvěcenec ovládat všechny přírodní síly, zvětšovat je nebo je neutralizovat.“

Tehdejší princip ohromující síly magických předmětů

A velekněz dál vysvětluje princip nabíjení archy úmluvy a dalších přístrojů Božsky-tvůrčí silou (str. 254):

„Hůlka je archou úmluvy v malém vydání, až na to, že v ní tvůrčí síla není nahromaděna jako v arše… Hůlka vždy vyzařuje (a výrazně zesiluje) sílu, kterou do ní člověk vede. Kdyby dostal do ruky hůlku člověk primitivní a sobecký…, způsobil by tím nemoce, epidemie, zemětřesení, nebo dokonce ještě větší pohromy, stejně jako černí mágové v někdejším domově božské rasy (poznámka: tedy v Atlantidě). Chápeš nyní, proč zasvěcenci drží své vědění tak přísně v tajnosti a nepřipouští k němu nezasvěcené?…

Až ucítí tento poslední zasvěcenec, že se blíží jeho smrt, hůlku zničí. Archa bude ještě po nějakou dobu vyzařovat naposledy nabitou sílu, nezasvěcení ji ještě dlouho budou nosit v různých zemích sem a tam, až postupně zjistí, že už žádnou sílu nevyzařuje… Lidstvo se v pozdějších dobách doví pouze z podání něco o kouzelné hůlce a arše úmluvy. Bude to vše ovšem považovat za pohádky a vyprávět to tak dál… Lidstvo bude z podání vědět nebo tušit, že hůlka znamenala moc nad všemi silami přírody. Budou-li chtít lidé v pozdějších dobách symbolizovat moc, budou držet v ruce hůlku, berlu – jako znamení moci.“

Ještě připomínám, že pátráním po arše úmluvy a demonstrací ohromující síly této archy se zabýval film režiséra Stevena Spielberga z roku 1981 Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy.

Je v dnešní době ještě k dispozici původní tvořivá síla symbolu anch?

Jak velká je dnešní tvořivá síla magického symbolu anch ve srovnání s minulostí? Zeptal jsem se na to Přírody.

JN: Přírodo, prosím, má ještě v dnešní době některý mág na Zemi možnost napojit se na původní „božský“ zdroj energie, ze kterého se naplňovala tvořivou silou legendární archa úmluvy a také magický kříž anch? (Duchovní komunikace z 20.7.2012)

 

Příroda: „V dnešní době je již vyloučeno, aby se kdokoliv zde na Zemi a v tomto Vesmíru dokázal napojit na původní zdroj božské energie, o kterém je řeč v knize Zasvěcení. V tomto směru se plně naplnila slova velekněze z předcházející citace o tom, že s odchodem posledních zasvěcenců z hmotné roviny světa ztratí postupně tyto magické symboly svoji původní tvořivou moc nad životem a smrtí, i nad Přírodou.

Takže uzavření magie v Egyptě pro zasvěcence schopné dosáhnout určité vnitřní čistoty a stability a projít úspěšně zasvěcením alespoň v tomto směru splnilo svůj účel. Jakmile lidské bytosti ztratily nenávratně tuto původní úroveň vnitřní připravenosti a nebyly již schopny projít sérií zasvěcení, přístup k tomuto původnímu zdroj tvořivé energie se uzavřel.

 

Přes to všechno si však anch dokázal až do dnešní doby udržet určitý zbytek, otisk, ozvěnu původní tvořivé síly. Její velikost je odhadem sto až tisíckrát menší než byla jeho původní plná magická síla. I přesto má tato zbytková síla na nositele tohoto symbolu a jeho okolí zřetelný vliv. V dnešní době, kdy je magie z Planety definitivně vytlačována, má však toto působení jednoznačně směr proti Světlu a tím i na podporu temné cesty. Od samého počátku totiž v tomto symbolu nešlo o čistou sílu Přírody, Planety nebo jakékoliv přirozeně vzniklé duchovní instituce, ale o uměle nakupenou tvořivou sílu vrcholné magie.“

 

Jak už jsem jednou uvedl, přechod od Atlantidy k Egyptu znamenal jeden zásadní rozdíl. Magie přestala být volně přístupná všem. Začala být zakamuflovaná a přístupná pouze pro vyvolené, kteří prošli zasvěcením nebo celou sérií postupných zasvěcení. Nakonec to dopadlo přesně tak, jak to naznačila výše uvedená citace z knihy „Zasvěcení“.

S odchodem posledních zasvěcenců zmizely také možnosti napojit se na prvotní silný zdroj magie pro anch a další magické symboly. A znovu mít možnost tyto symboly moci nad Planetou, Přírodou a lidskou civilizací nabíjet novou energií. Trvalo však ještě dlouhé následující tisíce let, než původní ohromující magická moc z těchto předmětů moci postupně vyprchala.


Marie Mejdrová

Znak projektu biosférických rezervací UNESCO se symbolem ankh

Před pár lety jsem si při jedné z návštěv Krkonoš všimla, že na některých nových informačních cedulích je požíván symbol MaB, do kterého je včleněn egyptský kříž ankh. Teď během června 2012 jsem tento symbol zase viděla na cedulích v Krkonoších a poté jsem o něm četla v brožuře Krkonošského národního parku (KRNAP) z roku 2011 „Krkonoše/Karkonosze přeshraniční biosférická rezervace UNESCO“, která se mi dostala do ruky. Na webu KRNAP je tato brožura publikována pod adresou:

https://www.krnap.cz/data/File/letaky_brozury/biorezervace_cz_03.pdf )

Tehdy už jsem dávala impuls k pročištění působení tohoto symbolu. Nemohla jsem uvěřit tomu, že jde skutečně o ankh, že by si někdo něco takového dovolil. Tenkrát bylo relativně pracné dohledat, co toto logo vlastně znamená, natož aby bylo někde otevřeně přiznáno, že je v něm použit magický symbol. Také se dříve toto logo zdaleka tak často nevyskytovalo v nejrůznějších tiskovinách KRNAP – letácích, brožurách, knihách, informačních cedulích v terénu.

 

V současnosti je však tento symbol obsahující magii nejen používán samostatně, ale je přímo i součástí pozměněného znaku Krkonošského národního parku. V této brožuře bylo k mému velkému překvapení jasně uvedeno a specificky vyobrazeno, že „ve znaku MaB je použit magický znak života „ankh“ užívaný starými Egypťany“. Nebylo však již dále rozebíráno proč.  

 

Ve zmíněné brožuře se dále dočteme, že jde o akronym (t.zn. zkratkové slovo složené z počátečních písmen nebo slabik více slov) mezivládního programu ekologické spolupráce v planetárním měřítku spadajícího pod UNESCO, který běží od roku 1970. Byl pojmenován „Man and the Biosphere“ - „Člověk a Biosféra“, odtud zkratka MaB. Má se zasazovat o komplexní přístup v ochraně přírody a v péči o kvalitu životního prostředí. Mezi jeho čtrnácti programy, zabývajícími se různými typy přírodních společenství (biomů) světa a vzájemnými působeními člověka a jeho životního prostředí, je nejznámější MaB projekt číslo 8 soustředící se na zachování a ochranu vybraných přírodních oblastí a genetického materiálu, který obsahují.

Tak byl vytvořen projekt „Světová síť biosférických rezervací UNESCO“ - „Worldwide Network of UNESCO Biosphere Reserves“. Má ústředí v Paříži a koordinuje činnost národních rad zemí, které se k projektu přihlásily. Československo se připojilo v roce 1974 a Krkonoše do sítě patří od roku 1992.

Vložená poznámka (Jiří Novák): Co jsou to biosférické rezervace?

V tomto projektu je použit název „biosférická rezervace“, který nemusí být běžnému člověku zcela jasný. Pro vysvětlení tohoto pojmu vybírám z webových stránek www.dolnimorava.org :

"Biosférické rezervace jsou oblasti s terestrickými (tj. suchozemskými), pobřežními nebo mořskými, případně kombinovanými ekosystémy, které jsou mezinárodně uznány v Programu UNESCO Člověk a biosféra.

 

Od tradičních rezervací se ty biosférické liší tím, že nejsou zaměřeny pouze na ochranu přírody, ale respektují a podporují ty lidské činnosti v krajině, které vedou k jejímu pozitivnímu trvale udržitelnému využití a rozvoji.“

 

A to je právě ten problém. V těchto rezervacích už nejde pouze o ochranu Přírody a přírodních území. O ponechání těchto území síle Přírody a možnostem přirozených přírodních procesů. Ale dává se člověku právo svými činnostmi tyto oblasti „pozitivně“ měnit, aby lépe sloužily člověku, aby byly pro lidstvo lépe využitelné.

A pod těmito slovy „pozitivního působení“ si pak světové instituce představují dokonce i možnost vytáhnout na světlo dávnou magii již zkrachované egyptské civilizace. A znovu se pokusit pomocí této magie změnit svět. Ještě že je dávná ohromující tvořivá síla této magie už dávno pryč. Protože v rukou dnešního hmotně zaměřeného lidstva a jeho zástupců by to znamenalo poukaz na velmi rychlou katastrofu.

Magicky dotovaný projekt UNESCO zahrnuje stovky území na pěti kontinentech

Pokračování textu Marie Mejdrové:

Dnes je v programu MaB registrováno 136 států a celosvětová síť biosférických rezervací je tvořena 563 oblastmi ve 110 zemích na pěti kontinentech. Patří mezi ně i 6 českých (Třeboňsko, Křivoklátsko, Dolní Morava, Šumava, Krkonoše, Bílé Karpaty) a 4 slovenské.

 

Například na internetových stránkách Národního parku Šumava, v tiskových zprávách 2011 na adrese

https://www.npsumava.cz/cz/5622/8449/clanek/biosfericka-rezervace-sumava-slavi-21-let/,

se o tomto programu uvádí:

„MaB je mezinárodní program, zaměřený na mezioborovou spolupráci při studiu vzájemných souvislostí a zpětných vazeb mezi člověkem a prostředím (rovněž ve sféře plánování a rozhodování a v oblasti ekologické výchovy), který byl vyhlášen v roce 1970 na generální konferenci UNESCO. Jeho akronym (egyptský kříž) se poté stal symbolem integrovaného přístupu v ochraně přírody a v péči o kvalitu životního prostředí. 

V úvodním prohlášení příslušného dokumentu (UNESCO 1971) se uvádí, že MaB má za cíl "rozvinout v rámci přírodních a socioekonomických věd základnu pro racionální využívání přírodních zdrojů biosféry a pro zlepšení vztahů mezi člověkem a přírodním prostředím; předpovídat důsledky dnešních aktivit na zítřejší svět a tím posilovat lidskou schopnost účinně hospodařit s přírodními zdroji biosféry".

 

A na tomtéž webu je i kopie diplomu, který biosférické rezervace od ústředí programu MaB v Paříži dostávají:

https://www.npsumava.cz/gallery/5/1564-br_sumava_diplom.jpg

V tomto certifikátu je projekt mezinárodní sítě biosférických rezervací definován takto (překlad MM):

„Tato síť chráněných vzorků hlavních druhů světových ekosystémů je věnována ochraně přírody a vědeckému výzkumu ve službách člověka. Poskytuje standard, proti kterému mohou být měřeny účinky vlivu člověka na jeho životní prostředí.“

 

Zásadní impuls k řešení problému magického symbolu použitého v Přírodě

Večer po mé návštěvě Krkonoš jsem byla kolegou upozorněna, že v mé těsné blízkosti se nachází jakási přírodní bytosti, která se dožaduje pozornosti. A to zřejmě proto, že pro mne  a pro celou Novou duchovní cestu má nějaké závažné sdělení. Tušila jsem, že se bude jednat o symbol MaB se včleněným magickým symbolem ankh. Pokusila jsem se s touto bytostí navázat duchovní komunikaci.

 

MM: Prosím přírodní bytost, která je teď ke mně připojená a dožaduje se pozornosti, o zprávu, o co jde. Souvisí to s tím symbolem MaB se včleněným egyptským křížem života ankhem, který jsem o tomto víkendu zase viděla na cedulích v Krkonoších a poté jsem o něm četla v brožuře? Děkuji (Duchovní komunikace z 10.7.2012)
 

Přírodní bytost:  „Děkuji za oslovení a pozornost. Jsem bytost, přírodní duch, dá se říci i anděl, který má na starosti právě to, co nazýváte biodiverzitou, a to v měřítku celé Planety (poznámka: biodiverzita znamená rozdílnost, různorodost živých organismů). Mým úkolem je ochraňovat a dále rozvíjet všechny aspekty života na Zemi, ve sféře rostlinné, živočišné i nerostné. Spadá do toho samozřejmě i lidská civilizace. Starám se o to, aby byla zachována šíře spektra života v duchu, jak ji spolu projektovali Stvořitelé a andělé Dhyané, kteří zakládali život na Zemi. A dále jak byla rozvíjena již samotnou kreativní silou místní Přírody.

Víte, že nic není náhodné, všechno v Přírodě a v rámci ekosystému Planety má své místo, svoji úlohu. Mluvím teď samozřejmě o všem, co má světelný, tedy pravotočivý základ. Ne o temných levotočivých formách života, které sem byly záměrně uměle vneseny nebo se zde v průběhu času vyvinuly, protože zde pro tyto parazity vyvstaly vhodné podmínky.

Proto mi samozřejmě bytostně leží na srdci osud a vývoj celé palety života na Planetě a je mi trnem v oku toto otevřené a do očí bijící použití magického symbolu a navíc na tak citlivém místě.

Problémem je oficiální veřejné rozšiřování tohoto magického symbolu

V tomto případě není magický symbol použit skrytě, jak tomu často bývá, ale naopak se stále více veřejně rozšiřuje. Je nasnadě proč – ankh je velice silný zářič energií, který má logicky tím větší účinnost, plošný dopad v prostředí, čím hustěji je v něm fyzicky rozmístěn.

 

A to tvůrci tohoto symbolu MaB dobře věděli. Husarským kouskem, který však evidentně bez problémů prošel, bylo zakomponovat tento všeobecně známý magický symbol přímo do znaku jednoho z projektů organizace UNESCO. Organizace, která by měla být naprosto sekulární, to znamená nestranná, oproštěná od vlivů jakýchkoli náboženských systémů a sekt.

Magií dnes Přírodě nelze pomoci, právě naopak

Ti, kdo tento symbol schvalovali, buď nevěděli, co znamená nebo tomu na základě neznalosti či jen čistě materialistického přístupu nepřikládali žádný praktický význam a dopad. V horším případě si uvědomovali jeho význam i oni a domnívali se, že tím Přírodě pomohou.

 

Magií ale dnes Přírodě rozhodně pomoci nelze, v žádném případě.“


Obecné informace o povaze symbolu ankh

Ankh, označovaný jako klíč života, nilský kříž, symbol života, je zároveň egyptským hieroglyfem znamenající život, ale i narození, znovuzrození a oživení nebo nesmrtelnost. Je vykládán mnoha způsoby a také může být používán mnoha způsoby. Objevuje se velice často v egyptských malbách a reliéfech, je vyobrazován v pyramidách, na sarkofágu zemřelých, na holích kněží, v rukou bohů.

Každopádně je tento symbol nerozlučně spojen s magií používanou ve starověkém Egyptě a s mocí rozhodovat o procesech oživení, daru života, odejmutí života, reinkarnací, přechodů mezi životem v hmotném světě a astrální posmrtnou dimenzí.

Dá se říci, že ankh představuje klíč k tvořivé síle, k životní síle, k plodivé síle. Klíč ke spojení elementů duchovních a hmotných, které zajišťují možnost zásahů do procesů koloběhu života a smrti, protože společně život vytvářejí.

Ankh představuje spojení mužského a ženského principu, ducha a hmoty, vesmíru a země, aktivního a pasivního principu, určitých živlů. Je symbolem oplodnění hmoty duchem. Nakonec se promítl i do znaku ženského pohlaví, symbolu feminismu, chemického označení mědi (původní ankhy v Egyptě byly vyráběny ze zlata nebo z mědi), astronomické značky pro planetu Venuši a s ní spojenou římskou bohyni Venuši a řeckou bohyni Afroditu a je tím pádem používaný i v alchymii a astrologii. Atd.


Pokračování duchovní komunikace s přírodním duchem:

Ten, kdo dříve disponoval křížem ankh, byl pánem nad životem a smrtí

„Jinými slovy, disponovat tímto klíčem znamená být pánem života a smrti. Jde o umělé zásahy magie na základě práce s živly, a to na té nejvyšší úrovni. Ten, kdo disponuje tímto symbolem, je přitom zasvěcen do příslušných magických systémů a zná praktiky jeho používání, má moc rozhodovat o životě a smrti. Jde tady o svévolné zásahy, které nejsou aktérem konzultovány s bytostí samotné Přírody a karmické instituce.

 

Mágové by sice oponovali, že případně jeho použití konzultovali s různými bohy, elementy, logosy s příslušnou zodpovědností a pravomocí apod., a že ho používali i příslušníci světelné hierarchie ve hmotě. Jenže všechny tyto entity byly již zatemněné, odtržené od pravé podstaty Přírody a světelného Vesmírného řádu. Neměly ve skutečnosti oprávnění k takovým rozhodnutím. Pravomoce, schopnosti a možnosti, kterými disponovaly, jim byly uděleny buď již částečně zatemněnými světelnými institucemi s nedostatečným nadhledem. Anebo přímo institucemi temné strany světa pod různými pláštíky a kamuflážemi. Navíc se zde promítaly ještě naprosto nevhodné vlivy mimozemských civilizací.

Žádné nošení magického symbolu není nevinné, ani neškodné

Tak jako u každého magického symbolu, ani u kříže ankh neexistuje něco jako jeho nevinné, neškodné používání, nošení. Na duchovní rovině jsou s ním vždy energeticky spojeny různé magické systémy vytvořené v průběhu historie. A tím také mnoho neetických zásahů do přirozeného běhu života a důsledky, které z toho plynuly. Tedy spojení s obrovským objemem negativní nashromážděné karmické energie, která doposud zbývá ke zpracování.

 

Jakékoliv osobní nošení nebo dokonce vědomé požívání symbolu ankh znamená  vždy energetickou vazbu na magii, na její praktiky nepřirozených zásahů do běhu světa, které nejsou v souladu s Vesmírným řádem. S řádem, do něhož spadá karmický plán a světelná evoluce Přírody.

 

A i když uživatel, nositel takového symbolu není o těchto záležitostech na vědomé úrovni informován a vědomě s ním nepracuje, symbol přesto působí na duchovní rovině na něj i na jeho okolí.

Význam dvou ramen kříže a nasazené smyčky

Co se týče konkrétního působení kříže ankh použitého ve znaku MaB:

Magický kříž ankh obsahuje vlastně klasický kříž, jehož dvě ramena představují vertikální oplodňující energii inteligentního ducha jako řídící vesmírné síly a horizontální energii hmotné roviny vesmíru, která tuto oživující energii a s ní spojené vědomí přijímá. Na jejich průnik, bod spojení je shora nasazená smyčka.

 

Duchovní význam a působení symbolu ankhu spočívá v ovlivnění procesů života a tvoření, které vycházejí z přírody. V jejich svázání dle přání mága, který určuje načasování, povahy změn a poměry sil v těchto procesech.

Temné systémy našly cestu, jak parazitovat na nejcennějších oblastech Přírody

Temné bytosti a magické systémy, které se snaží hledat nejrůznější způsoby neoprávněných zásahů do evoluce Planety a její Přírody (a tím i lidské civilizace), si tímto způsobem chtějí zajistit svůj vliv na prostředí a na genetický materiál nejcennějších přírodních laboratoří.

 

Mezi nejcennější přírodní laboratoře patří právě biosférické rezervace. Temné systémy jsou za pomoci použitého magického znaku na těchto přírodních rezervacích přilepeny jako temný povlak či nádor, který brzdí jejich přirozený čistý vývoj. Energeticky na těchto přírodních rezervacích parazitují, zneužívají jejich energie pro své účely, a zároveň se snaží skrytě směrovat jejich budoucnost způsobem, který by vyhovoval vlastním temným záměrům.

 

Temným systémům se takto podařilo najít náhradní zdroj magické síly kříže

Dnešní magické systémy za symbolem kříže ankh jako takového čerpají svoji novou tvořivou sílu z tohoto parazitování na Přírodě celého světa. Energie biosférických rezervací se tak staly jednou z jejich podpůrných nožiček v současné době.

Symbol rozšířený v Přírodě ovládá i běžné návštěvníky a pracovníky rezervací

A ještě ke všemu tento symbol samozřejmě působí na všechny čtenáře, vědce, pracovníky přírodních rezervací a lidi v nich žijící a jimi procházející. Snaží se je ovládnout a zlomit, zatemnit a zneužít.

 

Proto bych chtěl požádat Spojené Síly Světla, které vedou Novou duchovní cestu, aktuální čistý světelný vývoj, o globální očistnou operaci Přírody na Planetě od veškerých vlivů tohoto loga MaB a bytostí a systémů, které ho používají. A pokud možno vůbec od vlivů symbolu ankh a jeho zneplatnění, do míry, do jaké je to v této chvíli možné. Dále prosím o zveřejnění tohoto textu. Děkuji za pomoc, vyslyšení a spolupráci.“

 

MM: Očistná operace byla provedena ve dvou kolech v první polovině července 2012.


Jiří Novák

Ovládnutá Příroda jako náhradní zdroj magické síly symbolu anch

Magický symbol egyptského kříže ankh již dávno ztratil svoji původní ohromující magickou sílu z období faraonů Egypta. Temné systémy zneužívající tento symbol proto potřebovaly najít jiný dostatečně silný náhradní zdroj, který by poskytl šanci upadající sílu tohoto magického symbolu opět pozdvihnout na vyšší úroveň. Příroda a přírodní rezervace jim k tomu dobře posloužily.

 

Tehdejší účinek anchu v období Egypta byl přesto mnohem silnější než je tomu v dnešní době. Na konkrétním příkladě jsem však ukázal, že i dnes tento symbol působí na člověka stále ještě dostatečně silně, a navíc v destrukčním směru.

 

A teď si představme, že k určitému zlomku, a naštěstí jen ke zlomku, této dávné magické síly mají stále ještě přístup někteří dnešní vyspělí mágové. Přitom již dávno sešli ze světelné cesty, jak jsem naznačil v článcích 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?, 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou.

A přestože stále ještě tito „duchovní vůdci“ mluví o Světle, nacházejí se spíše v pozici černých mágů tehdejší Atlantidy. Nemůžeme se pak divit, že dokážou na základě pokynů, rozkazů určitých duchovních sil nad hmotou využít svoji magii k destrukčním zákrokům. Například k magickému vyvolání umělého zemětřesení na výstrahu lidem, jak jsem naznačil v článku 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

 

Našim štěstím je, že síla jejich dnešní magie už zdaleka není tak obrovská, jako tomu bylo kdysi. Jedině to nám ještě dává příležitost zvrátit dnešní kritickou duchovní situaci Planety a lidstva a vrátit vývoj na cestu Světla. Pokud by dnešní mágové měli přístup k plné magické síle Atlantidy a Egypta, již bychom tady pravděpodobně jako civilizace nebyli.

 

Všichni dnešní aktivní mágové dnes již jednoznačně jdou proti cestě Světla

Jak je vůbec možné, že dřívější důstojné a moudré bytosti v identitách tehdejších faraonů a veleknězů, tak jak je to podáno v knize Zasvěcení, se během následujících tisíců let dostaly až do pozice mágů, kteří očividně škodí Planetě, Přírodě a novému vývoji lidstva? A přitom o tom nemají nejmenší tušení? Pokusím se podat určité vysvětlení.

Minulost v podání Atlantidy a Egypta se z našeho pohledu přece jen zásadně liší, přestože v obou obdobích šlo o zneužití magie proti lidem i proti Přírodě. V období Atlantidy byla magie volně přístupná komukoliv, kdo pro připojení k magickým systémům dokázal vyvinout potřebné soustavné úsilí, pevnou vůli a ohromnou vytrvalost. Výsledkem byl vznik dvou zřetelně oddělených skupin, dvou směrů. Jedni se snažili magii používat ve prospěch lidstva a vývoje. A ti bývají označováni jako bílí mágové, Bílí hadi apod. Ti druzí nepokrytě sledovali získání vlastní vlády a kontroly nad světem, lidstvem, Přírodou. Ti bývají označováni jako černí mágové, Černí hadi.

Skutečnost je ovšem taková, že i bílí mágové v Atlantidě, a také později v Egyptě, se dopouštěli prostřednictvím magie nejrůznějších drobných či větších přehmatů, které šly proti etickým i karmickým kodexům Univerza a strany Světla. V drtivé většině případů si toho ovšem nebyli vědomi. Například neoprávněné zásahy do Přírody, do zdravotního stavu jedinců, nebo dokonce okázalé pokárání lidstva magicky vytvořeným zemětřesením na základě pokynu od určitých duchovních institucí „shora“, atd.

 

Takovéto hraní si na soudce nebo dokonce na karmickou instituci ze strany těch, co si o sobě mysleli a myslí, že mají právo vést duchovní vývoj národů a civilizací, se stalo jedním ze zásadních momentů, důvodů a příčin, skrze které některé světelné bytosti a původní světelné instituce postupně zcela propadaly Temnu.

 

Přes to všechno se dnešní mágové domnívají, že rozdělení na bílou a černou magii je stále ještě naprosto jednoznačné a plně určující. Že rozhodující je úmysl a záměr. Zkušenosti z dnešního světa však naznačují, že tomu tak zdaleka není. Mnozí z dnešních duchovních učitelů a vůdců světových náboženství halasně bojují za lepší zítřky pro Světlo. Přitom jsou však nevědomými přisluhovači temných systémů. A svými masově organizovanými meditacemi i jinými akcemi na podporu Planety a lidstva  naopak Světlo ještě více potápějí a temné energie ještě více násobí a rozšiřují (viz například texty Hromadné skupinové meditace na podporu Planety, A15. Aktuální situace a přínos Velikonoc 2012).

Rozdíl mezi bílou a černou magií se již v dnešní době setřel

V dnešní době se rozdíl mezi bílými a černými mágy již zcela setřel. Obě skupiny mágů se totiž dostaly na stranu, která jde jednoznačně proti Světlu, ať už jejich vědomý úmysl je jakýkoliv. Takže dnes již existuje jen jedna rozsáhlá skupina mágů všeho druhu a těch, kteří magii jakýmkoliv způsobem vyznávají, vědomě nebo nevědomě používají. Kteří jenom tím, že nedokázali pochopit minulost a nebyli schopni se magie v tomto životě vzdát, jdou již jednoznačně proti novému vývoji, proti snaze navrátit celkový vývoj na cestu Světla.

 

A je jedno, jestli magii a jakékoliv rituály obsahující prvky magie používají otevřeně ve svůj prospěch, například při nenápadném vysávání druhých bytostí, které může postupně podlomit zdraví vysávaného člověka. Nebo jestli naopak veřejně prezentují sebe jako bojovníky za Světlo a přitom svojí činností násobí temné energie na Planetě. Nebo dokonce jestli jako zástupci veřejných institucí hodlají prostřednictvím magie zlepšit situaci v dnešní Přírodě a přitom umožňují na Přírodu naložit temné nánosy.

 

Za celou skupinu dnešních otevřených i skrytých vyznavačů magie hovoří jasně povaha energií, které svými činy kolem sebe rozšiřují. Dnes totiž NDC poskytuje jednoznačnou možnost, jak rozlišit pravotočivé energie typické pro Světlo od levotočivých energií, které jsou typické pro jakékoliv temné aktivity.

 

O tom všem byla na našich stránkách uveřejněna již celá řada článků a duchovních komunikací, například U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?,  41A. Soupeření mezi Světlem a Temnem v duchovním pozadí světa spěje ke zlomu, 41B. Další nepřijatelné praktiky mágů, 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie, Magie jako pozůstatek bývalé moci, slávy a postavení, Magie jako nástroj evoluce již ztratila svou sílu, Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo, Postoj planety Země k magii, Postoj Přírody k magii.


© Marie Mejdrová, červenec 2012
© Jiří Novák, červenec 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 188
  • 24
  • 18
  • 18
  • 30

Celkový počet hlasů: 278