Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Možnosti, které přicházejí, si tvoříte sami

Možnosti, které přicházejí, si tvoříte sami

Petra Nováková Vloženo 29.7.2012
Petra Nováková

Duchovní komunikace ze 17. a 24.7.2012

Také Příroda se neustále dolaďuje a pročišťuje

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo pro mě máte v tuto chvíli nějaké informace. Na co je důležité teď zaměřit pozornost. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 17.7.2012)

 

Příroda: „Tady při tvém pobytu na venkově jsme v daleko těsnějším propojení, proto se teď znovu ozývám já. Dnes jsi pracovala na mé podobě a již vnímáš další detaily, které bude ještě potřeba dokončit, aby byla má podoba obrazem co nejlépe zachycená a aby mé energie z obrazu odpovídaly energiím skutečným. Na to bude čas v následujících dnech.

Není náhodné, že obraz dokončuješ až v těchto dnech, protože i mé energie se stále vylaďují a pročišťují, stejně jako ty vaše. Jak rostete vy, zdokonaluji se i já. Proto teď bude v mé podobě zachyceno daleko větší množství detailů. Širší spektrum možností, jak pomoci vám, lidským bytostem i celému vývoji.

Příroda může pomoci lidem na světelném vzestupu

Mé energie jsou schopné velmi dokonalých operací. Dokážou prakticky nemožné, pokud jsou k tomu vytvořeny vhodné podmínky a pokud nastal ten správný čas. A to platí i u každé bytosti. Mohu vám být nablízku, mohu pomoci v tvorbě vašich hmotných životů, protože vy, bytosti na světelném vzestupu, jste mou součástí.

 

Nikdy však nemohu jít proti vám samotným. Proto je důležité, aby mé energie byly flexibilní a obsahovaly veškerou škálu „barev“, tak, aby pro každou bytost šel namíchat ten nejlepší koktejl, který nejlépe odpovídá jejím potřebám, její situaci.

 

Proto je potřeba, abych i já na sobě stále pracovala, abych byla schopná pokrýt všechny vaše potřeby v souvislosti s hmotným vývojem. Protože doba se mění a žádá si zcela odlišné hmotné fungování než doposud a to znamená i změny pro mě samotnou.

Také Příroda se duchovně neustále vyvíjí

Z hlediska hmotného vývoje se zdá má podoba neměnná, stálá, ale opak je pravdou. To, co se jeví z pohledu hmoty jako stabilní, to se naopak z pohledu duchovního neustále vyvíjí, prochází proměnou a neustálou kontrolou aktuálnosti. Tak, aby každá složka ve vývoji měla své místo, své opodstatnění.

 

Energie tuto potřebnost stále kontrolují a tlačí na hmotu, aby se vyvíjela v souladu s novými trendy, které aktuální vývoj přináší, představuje. To není nic jednoduchého, naopak jde o složitou proměnu. Stálý proces, který jde neustále vpřed.

Co se stává ve vývoji zbytečným, je okamžitě nahrazováno něčím novým

Co se stává ve vývoji zbytečným, nestačí to potřebě rychlého vývoje, nedokáže se přizpůsobit, je okamžitě nahrazováno něčím novým, nebo zcela vyškrtnuto z vývoje. Tak, aby byl ponechán prostor tomu, co si naopak vývoj žádá.

 

I mé procesy se neustále zdokonalují. Mé schopnosti se také vyvíjejí. Nejsem neměnná struktura, jak se může na první pohled zdát. Neměnná a stabilní. I já potřebuji svůj vývoj. A vy lidské bytosti my s ním vydatně pomáháte. Pak naopak já mohu pomáhat vám. Reagovat na vaše podněty, které přicházejí ze hmoty.

Reaguji na potřeby bytostí ve hmotě na cestě světelného vzestupu

Protože se měním podle potřeb vás, bytostí na světelném vzestupu, které mi prostřednictvím impulzů ze hmoty posíláte. Pak mé energie pracují na zdokonalování a vylepšování podmínek ve hmotě, aby vše fungovalo v rámci potřeb vašich a potřeb vývoje.

Reaguji i na impulzy shora

Samozřejmě reaguji i na impulzy shora, na obnažující se nové skutečnosti. Ať už podněty z dávné historie, které ukazují chyby. A kdy je potřeba nalézt takové energie, které dokážou vše napravit, dát do pořádku. Aby bylo možné celkové vyvázání a možnost dalšího posunu vpřed. Což lze jedině v případě přirozeného karmického vyrovnání, které dokáže zajistit, aby již minulé události vývoj nezatěžovaly.

 

Stále se společně zdokonalujeme, rosteme. Tvoříme společný celek, který jedině na základě vzájemné spolupráce může dosáhnout té nejdokonalejší jednoty, nejdokonalejší podoby celého celku.

 

Ve vývoji je nezbytná i pomoc dalších světelných sfér a institucí

Samozřejmě do toho všeho zapadám nejen já jako prostředí, ve kterém žijete. A které pomáhá tvořit příležitosti pro vaše další kroky směřující k další očistě vás samotných, celé historie, a tím i vývoje lidstva a i mě samotné, Planety a dalších částí vývoje. Ale jednotu se mnou a s vámi ve hmotě tvoří i další sféry, jejichž pomoc je ve vývoji nezbytná.

 

Karma je samozřejmostí, bez níž nelze dosáhnout spravedlivého trvalého fungování a nápravy veškeré dávné minulosti. Bez Karmy není možný posun vpřed.

 

Důležitá je ale i pomoc všech dalších sfér, které se postupně objevují, oslovují vás a přidávají se k vývoji. Také tato pomoc je nezbytná k tomu, aby vše správně klapalo a do sebe zapadalo.

 

Bez jednoho nového impulzu by nemohly přijít další

Každá nová sféra přináší nové impulzy, bez nichž by nepřišly ty další. Protože jeden impulz navazuje na druhý, všechny se vzájemně ovlivňují. A každá sféra přináší takové impulzy, které nemůže přinést žádná jiná. Každý takový impulz je jedinečný, neopakovatelný, má ve vývoji své místo.

 

Nelze přeskakovat jednotlivé kroky. Je nutné jít postupně, krok po kroku. A každý takový impulz tvoří další takový krok, bez něhož není možné postoupit do další úrovně. Představuje klíč, bez něhož není možné postoupit dál, na vyšší úroveň, do dalšího levelu.

 

Každý klíč k nové změně se ukáže v pravý okamžik

Takový klíč je nutné nejprve najít, ale ukáže se až v pravý okamžik, kdy je vše na dosavadní úrovni dokončeno a připraveno k dalšímu postupu. Kdy je možné danou etapu, úroveň uzavřít. Alespoň pro daný okamžik. Pak se objeví i dveře, které umožňují vstup dál. A v tu chvíli přijde vhodný okamžik pro objevení se klíče, který tyto dveře otevře.

 

I tento významný okamžik však musíte být schopni zachytit. Pokud jste připraveni, a vnější situace také, pak všechny tyto jednotlivé body do sebe zapadnou a nový vstup se otevře. Pak je možné pokračovat dál.

 

Pokud bytost připravená není, tyto jednotlivé kroky do sebe jednoduše nezapadnou a je nutné se nejprve ještě vrátit a dokončit to, co v dané etapě ještě zbylo, co nedovoluje jít dál.

V každém impulzu spatřujte cennost, která vám přináší nové možnosti

Proto každý další impulz zachycujte, spatřujte v něm cennost, která za vámi přichází, aby vám nabídla další možnosti. Zkoumejte, všímejte si toho, jaké konkrétní možnosti to jsou. Nebuďte nevšímaví.

 

Vše nedostanete přesně naservírované. Je potřeba nové možnosti spatřit, být nastaven na jejich přijetí. Očekávat jejich příchod. Pak je nemůžete přehlédnout. Protože se vždy ozvou. Pokud je však berete jako samozřejmost, na kterou není potřeba zaměřovat pozornost, může se stát, že je minete.

Každému impulzu věnujte pozornost, aby se mohl rozvinout

Každý nový impulz je dar. Věnujte mu dostatečnou pozornost, aby se mohl rozvinout. Abyste vy sami ho dokázali rozvinout do té nejdokonalejší podoby, kterou s sebou přináší, kterou v sobě má.

 

Vy svým přístupem otevíráte možnosti novým impulzům. Svým přístupem umožňujete, jak moc se mohou impulzy rozvinout. Do jaké podoby je necháte dojít, jakou podobu jim umožníte vytvořit. Nemají ji hned od začátku pevně danou. Jejich konečnou podobu určujete vy.

Možnosti, které přicházejí, si tvoříte sami

Impulzy jen v sobě nesou všechny možné předpoklady. Na vás záleží, který z nich využijete, zda jen některý, nebo celý široký potenciál. Proto si více všímejte svých postojů. Ovlivňují váš život daleko více, než jste někteří schopní připustit. Možnosti, které přicházejí, si tvoříte sami. Na to nezapomínejte.

 

Pokud nepřicházejí ty, které si vysníte, pak je problém buď ve vás anebo v samotných možnostech. Možná to nejsou ty pravé pro váš vývoj. Buďte stále otevření, pak může přijít to nejlepší. Vím, že teoreticky toto chápete, už mnohokrát jste to slyšeli, ale s uvedením těchto slov do praxe bývá mnohdy problém.

 

Nesněte sny, které vás omezují. Sněte takové sny, které vám otevřou nové obzory a umožní vám vzlétnout. To jsou ty pravé.“


Obraz představující Přírodu samotnou

PN: Spojené Síly Světla, prosím, dejte mi aktuální informace k dnešní situaci. Jaké konkrétní informace pro mě máš, Přírodo, ke tvému obrazu. Co přesně představuje, s čím by nám měly jeho energie pomáhat. Děkuji. (Duchovní komunikace z 24.7.2012)

 

Příroda: „Víš, že tento obraz představuje mě samotnou. Vnímala jsi mou podobu přesně. A také jsi ji tak zachytila. Jde o mě samou. O mé energie, které představují spojení se mnou, které můžete prožívat, jste-li v mé bezprostřední blízkosti.

                                        

                                                  Dotek Přírody

 

Je však pravdou, že ne každá bytost dokáže mé energie vnímat, procítit naplno. Jejich dotek každý nemá možnost skutečně procítit, jen „polechtá“ na povrchu, ale nepronikne až dovnitř. I ty nejsi vždy schopná takto mé energie vnímat. Je na to potřeba vysoké vyladění. Protože mé energie jsou pro lidské bytosti na vysoké frekvenci. A i přesto, že vy jste již mnohem výše, komunikace se mnou vám nečiní problémy, přesně prožít a vnímat mé energie není vždy jednoduché.

Těsnější propojení s Přírodou umožňuje získat jiný pohled na svět

Právě toto těsnější propojení však vám dává možnost pocítit vyšší rozměr bytí. Vnímat, jak se vše mění. Jak je neustále v pohybu. Jako tekoucí řeka, v jejímž proudu se nacházíte, který přináší stále nové impulzy. Které však na sebe navazují s detailní přesností. Ten sled událostí, jednotlivých situací je až neuvěřitelný. A vy jste jeho součástí.

 

Ne vždy jste schopní takto vývoj vnímat. A přitom je to velká škoda. Mé energie by vám v tom měly pomoci. Energie z obrazu vás přibližují mě samé. Pomáhají vám pochopit, co je důležité nejen pro mě, ale také pro vás jako bytosti, které jsou mou součástí. Pomáhají vám pochopit, co skutečně potřebuji a tím i co potřebujete vy.

Propojením s Přírodou dokáže člověk vnímat svoji přirozenost a své skutečné potřeby

Mnohdy se zaobíráte jen hmotnou stránkou věci. Hodnotíte potřebnost věcí jen z pohledu jednoho života, z pohledu hmotného zajištění, uspokojení. Ale to je příliš málo. Je potřeba vnímat celek. Jen propojením se mnou můžete vnímat, co vaše bytosti skutečně potřebují. Co je jejich přirozeností.

 

K tomu všemu by vám měli energie pomoci. Najít sami sebe, ukázat další cestu, kterou byste se měli ubírat. Pomoci s očistou, pomoci nalézt hlubší smysl celého bytí, vaší existence.

To všechno a ještě mnohem více. Mé energie mají široký rozměr. Dokážou klidnit, když je potřeba, navrátit ztracenou stabilitu, spatřit pravou podstatu věcí ve chvíli, kdy ztrácíte půdu pod nohama a cítíte se ztracení, nevyrovnaní, rozhození. Když nevíte, kudy jít dál. Mé energie vám pomohou znovu nabýt tuto ztracenou rovnováhu.

Není samozřejmě nic lepšího, než v daný okamžik vyhledat můj skutečný hmotný dotek. Někdy však taková pomoc je příliš daleko, nebo nejste schopni její pomoc vnímat, přijmout v takovém měřítku, ve kterém byste potřebovali. Proto je zde má podoba zachycená v obrazu. Kdy energie máte k dispozici prakticky okamžitě a v takové podobě, která dokáže okamžitě pomoci. Navíc je koncentrovaná, zhuštěná jako byste stáli na mimořádném místě s velmi silným vyzařováním. Zde je rozdíl v tom, že obrázkem se nelze přeenergetizovat, jak se může stát při pobytu na takovém místě.

 

Přibližte se mě samé, mé podstatě, pak se můžu přiblížit i já vám. A váš život se pak může odvíjet úplně jiným směrem. Přirozeným, který odpovídá světelnému vývoji. Teď znáte mou podobu. Tu obrazovou i energetickou. A záleží na vás, zda to změní vaše životy. Nebo to s nimi nepohne.“

 

PN: Další energeticky vyzařující obrazy jsou na adrese www.energiezobrazu.webnode.cz.

© Petra Nováková, červenec 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 126
  • 22
  • 14
  • 15
  • 15

Celkový počet hlasů: 192