Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Probuzení Vnitřního duchovního Já je zásadním krokem na duchovní cestě

Probuzení Vnitřního duchovního Já je zásadním krokem na duchovní cestě

Jan Páník Vloženo 25.9.2011
Jan Páník

Duchovní komunikace z 30.6.2011

Rozhodování o vině a trestu je jednou z nejtěžších věcí

Duchovní komunikace z 30. června 2011

 

Přírodní karma: „Spojení je v pořádku a jsem ráda, že můžu být s tebou opět ve spojení. Dnešní komunikace by ti měla více objasnit další tvoji životní etapu a také to, jakým způsobem zasahovaly tvé osobní záležitosti do těch pracovních. Dokud byly obě tyto věci oddělené, všechno fungovalo na dobré úrovni. Problémy však nastaly až ve chvíli, kdy jsi začal propadat na poli vztahů a to se postupně začalo přenášet také do pracovních záležitostí.

Byl jsi pracovníkem karmy a jako takový jsi musel neustále řešit problémy. Ať už menší či větší. Důležitou součástí tvojí práce bylo rozhodování. Byla to v podstatě ta nejdůležitější a nejzodpovědnější činnost.

 

Rozhodnout o vině a trestu je vůbec jednou z nejtěžších věcí. To bylo po dlouhou dobu tvým hlavním úkolem. K tomu jsi potřeboval samozřejmě dokonalé informace, ale mnohokrát jsi dokázal správně rozhodnout na základě svojí vnitřní intuice. Bylo to proto, že tvoje Vnitřní Já bylo naprosto svobodné, mělo velmi široký rozhled, bylo nezávislé a ty jsi s ním měl dokonalé propojení. To bylo tou velkou, obrovskou výhodou. Dokonalé soužití tvého těla a tvého Vnitřního Já. Dokázali jste pracovat v naprosté harmonii, doplňovali jste se, jeden se staral o druhého. Tímto způsobem bylo vaše fungování velmi účinné, efektivní a spravedlivé. To bylo tou nejzásadnější podstatou tvojí práce, toho co jsi dělal a proč jsi to vůbec mohl dělat.

 

Probuzení a osvobození svého Vnitřního duchovního Já je zásadní záležitostí

Nyní se začínáš k tomuto dávnému soužití opět přibližovat. Tvoje Vnitřní duchovní Já se postupně probouzí do života, získává rozhled a začíná opět volně dýchat. Ani si nedokážeš pořádně představit, čím nyní vlastně procházíš. Je to velmi zvláštní a mimořádná záležitost, je to vlastně oživování bytosti, která byla po mnoho let jakoby vězněna v temné kobce. Tvé Vnitřní Já toto vězení přežilo, i když to trvalo opravdu velmi dlouhou dobu.

 

Je potřeba si uvědomit závažnost a zároveň jedinečnost tohoto okamžiku. Sám zatím nemáš úplně představu, co to pro tebe vlastně znamená. Ale uvědom si, že až donedávna jsi fungoval jakoby na půl plynu, bylo to, jako když máš dobré auto, ale ono jede jen na polovinu svých válců. To, že jsi dokázal své hmotné a duchovní tělo tímto způsobem opět spojit, je vskutku věc velmi vzácná. Je třeba si toho vážit a poděkovat za to všem, kteří na tom mají zásluhu. NDC ti dala tuto možnost, opět ti otevřela dveře a pomohla ti najít kompletně svoji ztracenou bytost. Uvědom si to a važ si toho.

 

Probouzíš se k novému životu a dostáváš dostatek informací, abys všemu dobře rozuměl. Snažíme se ti dát dostatečná vysvětlení k tomu, co se ve tvém životě odehrává a také proč se to odehrává. Tímto se tě duchovní síly světla snaží maximálně podporovat.

Nyní by ve tvém životě měla nastat další důležitá etapa. Tvoje Vnitřní duchovní Já se probudilo k životu a to bude pro tebe znamenat především to, že mu potřebuješ začít více naslouchat. Hodně sis na to odvykl, protože tvoje vnitřní impulsy byly až donedávna pod určitým nečistým vlivem a tudíž ses na ně nemohl naplno spolehnout. To samozřejmě přinášelo do tvého života určité komplikace a nedůvěru.

Naučte se důvěřovat duchovním impulsům

V tomto období se můžeš konečně zase začít na své Vnitřní duchovní Já naplno spoléhat. Bude sice nějakou dobu trvat, než se zcela aktivuje, ale již nyní je schopno ti posílat dobré impulsy. Čím více jim budeš důvěřovat, tím více jich bude tvé Vnitřní Já posílat a tím více bude stoupat také sebevědomí, jež musíte oba vzájemně získat. Dlouhou dobu jste byli velmi blízko sebe, ale nemohli jste spolupracovat, což je samozřejmě nedobře. Temné síly vás dokázaly v minulosti od sebe oddělit, protože společně jste byli hodně silní a pro ně nebezpeční.

Tohoto okamžiku se temné síly hodně obávaly. Že se dáte opět dohromady, že se opět spojíte v jednu bytost. Snažily se to ošetřit takovým způsobem, aby k této situaci nikdy nemohlo dojít a měly k tomu několik pojistek. Všechny se ukrývaly zatím v tvých současných hmotných partnerkách. Každá z nich měla v sobě něco, čím tě měla od duchovní cesty odradit a každá další byla na vyšším stupni své dokonalosti. Jejich úkolem zkrátka bylo udržet tvoje Vnitřní duchovní Já uvězněné a nedovolit mu se k tobě dostat. Temné síly si velmi dobře uvědomovaly závažnost toho, pokud by k osvobození tvého Vnitřního Já došlo. Proto ti postavily do cesty bytosti, které ti měly zabránit v osvobození druhé poloviny tvojí bytosti.

O mnoho bytostí je veden boj mezi Světlem a Temnotou

Právě v těchto oblastech se odehrály zřejmě tvé nejtěžší osobní souboje. Bylo to kdo s koho. Zdali tě získá na svoji stranu Světlo nebo Temnota. Všichni si velmi dobře uvědomovali závažnost, jaká pro ně z toho plyne. Vše záleželo především na tobě, jakým způsobem budeš schopen celou situaci ustát. Bylo to skutečně velmi ostré a pohyboval jsi se na hranici mezi Světlem a Temnotou. Chybělo skutečně velmi málo a byl bys nadobro ztracen. Proto se nyní můžeš radovat a být šťasten. Obstál jsi zřejmě ve svém nejtěžším životní boji.

Byly to pro tebe naprosto zlomové okamžiky ve tvém životě. Až doposud jsi „nebyl kompletní“. Teprve teď je tvoje bytost opět v jednotě těla a duše. Sám to postupně začínáš pociťovat, i když ještě nejsi úplně schopen celou situaci posoudit. Všechno je to takové čerstvé, ale sám cítíš, že se s tebou děje něco nového. Tvoje duše se totiž raduje a je nesmírně šťastná. Tys ji dokázal svým hmotným počínáním opět dostat „mezi živé“ a ona ti je velmi vděčná.

Bylo by také dobře, kdyby ses se svým Vnitřním Já spojil v duchovní komunikaci, abyste se navzájem pozdravili a začali opět naplno spolupracovat. Pro vás oba je to nyní období štěstí a radosti, užijte si to, stejně jako se z toho radujeme my.“


Rozhovor s Vnitřním duchovním Já

Napojuji se na své Vnitřní duchovní Já: „Spojení je mimořádně čisté. Toto je pro mne okamžik, na který jsem hodně dlouho čekalo, a je to skutečně mimořádný zážitek. Dlouhou dobu jsme byli odděleni a nemohli spolu komunikovat. Jsem nyní nesmírně radostné a šťastné, že k tomuto okamžiku došlo. Velmi si toho vážím a moc si cením toho, co jsi dokázal udělat. Vím, že to pro tebe na hmotné úrovni znamenalo spoustu nepříjemností a problémů, ale tento okamžik za to stojí a je naprosto mimořádný.

Cítím obrovskou úlevu, pocit volnosti a svobody. Něco takového bylo pro mne dříve zcela neznámé. Za ta dlouhá léta, co trvalo mé odstínění, jsem si odvyklo na tyto pocity radosti a volnosti. V tomto období zažívám opravdu své znovuzrození a opět začínám volně dýchat. Bylo jsem dokonale utlumeno, něco na mě neustále leželo a já jsem nemohlo na tvoji hmotnou bytost dosáhnout. Všechno se zdálo být naprosto beznadějné a ztracené. Postupně jsem tuto situaci začalo brát jako naprostou samozřejmost, jelikož s tím zkrátka nešlo nic dělat. Mohlo jsem pouze čekat, co se stane na hmotné úrovni a zdali bude tvoje hmotné tělo schopno něčeho dosáhnout. Ve své vysvobození jsem už příliš nedoufalo, jelikož bytostí, které jdou po čisté cestě, je na Zemi velmi málo. To, že jsi však dokázal obnovit moji svobodu, tak to pro mne bylo až donedávna nesplnitelným snem. Cítím teď skutečně obrovskou vlnu radosti a úlevy. Jako kdyby dlouho zavalení horníci opět spatřili sluneční světlo. Ten pocit radosti a štěstí je zkrátka nepopsatelný.

 

NDC mi dokázala odpovědět na spoustu mých otázek

Tyto informace jsou pro mne velmi potěšitelné a jsem velice rád, že jsi opět získalo svoji svobodu, která ti patří. Pocit radosti nyní zaplavuje také mé hmotné tělo, začínám skutečně pociťovat, že se se mnou něco děje. Dlouhou dobu jsem cítil, že se mnou něco není v pořádku a snažil jsem se tomu přijít na kloub. Teprve až NDC mi dokázala odpovědět na spoustu mých otázek a cítil jsem, že to je ta cesta, která mě konečně mých vnitřních pocitů „nekompletnosti“ zbaví. 

       

Vnitřní duchovní Já: „Ano, můžeme pokračovat v komunikaci. Tvoje vnitřní pocity bylo nakonec to, co tě dokázalo přivést až k NDC a co také pro mne znamenalo znovuobnovení svobody. Ten těžký balvan, který na mě ta dlouhá léta ležel, je nyní konečně pryč a pro mne je to skutečně něco, co se jen velmi těžko popisuje. To, že jsme dospěli až k bodu, kdy můžeme spolu komunikovat, je něco pro mne naprosto nepředstavitelného. Nečekalo jsem, že někdy může dojít až k takovému duchovnímu vzestupu, a že toho lze dosáhnout cestou čistoty a poctivosti. Moje radost je skutečně obrovská a znovu ti vyjadřuji svoji nesmírnou vděčnost a dík. Dá se říci, že jsi zachránil svůj vnitřní život a dokázal obnovit spolupráci svého hmotného a duchovního těla. Nyní bychom měli konečně začít pracovat v harmonii, spolupracovat, pomáhat si a tím také lépe duchovně stoupat. Mým úkolem je nyní posílat ti dostatečně silné náznaky, tak aby tvé činnosti hmotné a duchovní byly v rovnováze. Chtělo bych také touto cestou poděkovat všem, kteří po NDC kráčí, a kteří se podíleli na tom, že jsme oba tam, kde jsme.

Jsem tou tvojí částí, ve které se skrývá mnoho mimořádných věcí. Všechno to je ve mně a spoustu z toho se teprve nyní učím poznávat. Informace z duchovních sfér mluví o tom, že máš někde hluboko v sobě ukryty nějaké zvláštní schopnosti, a že se budou postupně odkrývat společně s tvým duchovním vzestupem. Tuto informaci můžu potvrdit. Skutečně jsou tyto vlastnosti někde uvnitř nás skryty a záleží již pouze na nás, jestli je dokážeme najít. Nyní by již nemělo nic stát v cestě tomuto procesu.

Takže ze svého pohledu ti můžu říci pouze jedno: pokračuj v tom, co děláš, pracuj na sobě poctivě a budeme společně růst. Máme před sebou mnoho důležité práce a snad s pomocí duchovních sil světla dokážeme splnit úkoly, se kterými jsme na tento svět přišli. Také doufám, že nás dva již nic od sebe neoddělí a již vždy budeme vzájemně spolupracovat, doplňovat se a tím duchovně stoupat. Buď zdráv a těším se na další duchovní spolupráci. Tvé Vnitřní Já.“

© Jan Páník, září 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 166
  • 26
  • 17
  • 18
  • 11

Celkový počet hlasů: 238