Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 58F. Přirozená živá strava - hlubší zamyšlení

58F. Přirozená živá strava - hlubší zamyšlení

Věra Talandová Vloženo 16.4.2013
Věra Talandová

Přirozená živá strava nastartovala příznivý zlom v našem životě. Individuální projevy při detoxikaci bytosti. Zpočátku výrazné hubnutí po přechodu na syrovou stravu. Naše překyselená těla se dostala do původní acidobazické rovnováhy. Následoval postupný nárůst vitality. Začaly přicházet impulzy o škodlivosti některých potravin. Pro každého je důležité naučit se rozpoznat čisté potraviny s pravotočivou bioenergií. Nechceme se vzdát živé stravy, ale potřebujeme zlepšit vnímání temných energií. I při volbě živé stravy je důležité vyhýbat se temným energiím. Cesta životem bez hmotné stravy je nepřirozená. Citáty z dalších zdrojů, které mne zaujaly. Každodenní aktivní očista mé bytosti. Správně reagovat na zesílenou karmickou očistu bytosti. Samotná změna stravy nestačí, člověk potřebuje tři opory na nové cestě. Při extrémních projevech detoxikace je vždy možné nový program zpomalit.

Další návrat k tématu o živé stravě

Tento článek je volným pokračováním mých předchozích článků 42B. Přirozená živá strava, 42C. Život v souladu s Přírodou a Silami Světla. A také tím navazuji na své zážitky při budování a očistě ovocného sadu uvedené v textech  Z5. Neuhýbejte ze svojí čisté cesty na žádné z úrovní, Z8. Nový vývoj umožňuje také návrat přírodních bytostí ke Světlu.

Jsem ráda, že dozrála doba na otevření tématu, jaká jsou rizika vyplývající ze stravování syrovou stravou. Že se celá problematika doplnila o pohled z hlediska nadhledu NDC. Že se upozornilo právě na ta rizika. A odkryly se slabiny, jako je například používání různých zatemněných doplňků stravy.

Přirozená živá strava nastartovala příznivý zlom v našem životě

Přirozenou živou stravou se stravujeme asi 7 let. Pomohla nám vyčistit naše těla, uzdravit se z nemocí. Napřed jsme se zabývali tímto způsobem stravování jen z hmotného hlediska. Co to přináší našemu tělu. Vnímali jsme v přímém přenosu, jak se naše překyselená nemocná a někdy tlustá těla mění na štíhlá, zdravá a vitální. Nedělo se tak mávnutím kouzelného proutku, ale usilovnou každodenní prací a disciplínou. A doprovodné očisty byly někdy i drsné. To vše je už ale dávno za námi.

Přesto se krátce zmíním o našich počátcích tohoto způsobu stravování. Počítali jsme s tím, že to bude dlouhodobá záležitost. Nečekali jsme zázraky na počkání. Zkušenosti nám to potvrdily. A teď po letech vlastních zkušeností je nám jasné, že se takto chceme stravovat i nadále.

Individuální projevy při detoxikaci bytosti

U očist, které u nás probíhaly, bylo vše individuální. U manžela probíhalo čištění fyzického těla celkem hladce. A to přešel na tuto stravu nejrazantněji z rodiny a téměř bez kompromisů. Nejdramatičtější byla asi jednodenní horečka přes 40°C se svalovými křečemi, které trvaly asi 2 hodiny. A pak ještě nějaké drobné problémy, které si už dnes nemůže ani vybavit.

Souběžně se zásadní změnou ve stravování u něho vynikly více jiné věci. Výrazně se omezily projevy jeho ega. Též se zlepšilo jeho vnímání v tom, že doplňky stravy, se kterými jsem já experimentovala, ho neoslovily, neměl potřebu je používat a zdály se mu divné.

Po psychické stránce cítil vnitřní uspokojení a přesvědčení, že nalezl správný a přirozený způsob ve svém stravování. Který je navíc v principu jednoduchý.

Moje fyzické čištění bylo daleko dramatičtější. Dávala jsem to do souvislosti s mým špatným zdravotním stavem, špatnou genetickou výbavou z obou stran rodičů. O dalších vlivech jsem se dozvěděla až z nadhledu NDC. Vypsat všechna moje čištění by vydalo na samostatný článek. Čištění trvalo několik let a probíhalo v různých etapách.

Za všechny zmíním takové velmi nepříjemné únavy, které vznikaly z toho, že se toxiny začaly uvolňovat z různých částí těla do krve, aby mohly být vyloučeny. K mým dřívějším velkým únavám přibyly ještě tyto. K nim bolesti kloubů. Hlavně těch, se kterými jsem měla problémy. Když se začaly čistit, bylo to dost bolestivé. Též velmi nepříjemné bylo velmi silné svědění, kdy toxiny vylézaly skrze náš největší vylučovací orgán – kůži. Konkrétně u mě v dolní části zad, na hýždích a zadní straně stehen. To trvalo několik měsíců. Další bolesti různých orgánů, které právě procházely očistou. Většinou se očista projevila zhoršením a poté došlo k vyčištění a zklidnění.

Velkým uklidněním pro mě byla kniha Zázračná detoxikace – Robert S. Morse, kde je samostatná kapitola o tom, jaké mohou být projevy čištění. Od těch mírných až po ty těžké. Při pozvolném přechodu na vyšší procento syrových potravin ve stravě nebývají projevy tak dramatické jako při přechodu ze dne na den. Jsou jedinci, kteří je prakticky nepocítí.

Je velká škoda, že pro nás v té době nebyly k dispozici údaje o NDC a my bychom si pak k některým problémům dokázali přiřadit i další hlediska toho, co při detoxikaci probíhalo. A mohli bychom zařadit více světelných činností na podporu a zvládnutí očisty. Tak jsme se alespoň snažili důvěřovat svému tělu, důvěřovat procesu očisty. Že tělo ví nejlíp, co je zapotřebí. A ne hned při nějakém problému utíkat k doktorům pro lék. Tím by se celý proces detoxikace zpomalil a zkomplikoval. Věděli jsme, že chceme procesem projít. Snažili se být co nejvíc v pohodě, chodit do Přírody a také dostatečně odpočívat.

Zpočátku výrazné hubnutí po přechodu na syrovou stravu

Ještě jedna věc byla pro nás méně příjemná. Začali jsme hodně hubnout. Já jsem měla zpočátku nadváhu, tak jsem to uvítala. Na syrovou stravu jsme přešli poměrně rychle. Tělo okamžitě začalo vylučovat nánosy škodlivin, které jsme v sobě téměř 50 let shromažďovali. Navíc začalo vylučovat i poškozené a neopravitelné buňky. K tomu všemu přibyl fakt, že po vyloučení masa, sýrů, těstovin, buchet, sušenek se náš přísun kalorií náhle o dost snížil a tak místo přibírání ve středním věku, které se u nás předtím dělo, jsme začali hubnout.

Dost nízkou váhu drželo moje tělo asi 2 roky. Pak ukončilo hlavní etapu očisty. A při stejném složení mnou konzumovaných potravin jsem začala přibírat. Celkem asi 6 kg, až se váha ustálila na mé původní dívčí váze, pro mé tělo optimální.

Naše překyselená těla se dostala do původní acidobazické rovnováhy. A zase individuální – u manžela za pár týdnů, u mě za několik let.

Nepochopení a posměch okolí se nám dařilo zvládat s nadhledem, aniž by nás to nějakým způsobem vychylovalo nebo znejistilo.

V další etapě jsme vnímali celkový nárůst vitality

V další etapě jsme začali více vnímat i energetickou stránku tohoto způsobu stravování, nárůst energie, vitality. Konzumací přirozené živé stravy se nám usnadnil i vstup na cestu stabilního světelného duchovního vzestupu.

A tak to delší dobu fungovalo k naší spokojenosti. Čím výš jsme ale stoupali na NDC, tím víc se začala obnažovat otázka přehodnocení některých potravin. A protože známe víc lidí, kteří se stravují přirozenou stravou a zároveň jsou na NDC, vím, že podobné otázky se objevují i u nich. Dříve jsme neměli nástroje ani možnosti, jak zjistit nebo si ověřit energetickou čistotu živých potravin. Před vstupem na cestu světelného vzestupu jsme neměli tušení, že by některé potraviny, které jsme kupovali, mohly být nepříznivé. Ani po vstupu na cestu Světla nebyla tato záležitost dlouhou dobu na pořadu dne.

Začaly přicházet impulzy o škodlivosti některých potravin

A tak až jednoho dne přišla na řadu otázka energetické čistoty potravin. Najednou se nám začaly scházet informace o některých potravinách, že v sobě obsahují v různé míře temnou energii a temnou sílu.

Téma energetické čistoty potravin najdete i v duchovní komunikaci Světelný vzestup vytlačuje z bytostí i Přírody temné formy života.

Doma jsme si zvolili takový životní styl, abychom si mohli pěstovat sami, bez chemie, dostatek ovoce a zeleniny. Přestěhovali jsme se k velkému ovocnému sadu, kde máme domek se zahradou na zeleninu. Zatím to ale nevyřeší vše. Přes zimu dokupujeme ovoce a zeleninu, i další potraviny.

Doposud jsme to řešili občas jednorázovým větším nákupem z některého internetového obchodu, kde měli oříšky, semínka, nepražené kakao na výrobu vlastní čokolády, atd. Postupně jsme na základě různých informací, občas i vlastního vnímání zjistili, že většina těchto obchodů se zdravou výživou je značně zatemněná. Že jednak prodávají již svojí podstatou nevhodné výrazně zatemněné potraviny (viz například články 58A. Rizika vitariánství – část I, 58D. Rizika vitariánství – část II). A navíc celkově nepříznivá energetická atmosféra takových obchodů způsobila, že často i původně čistá semena nebo sušené ovoce byly zatemněny, obaleny temnými nánosy.

Dozvídali jsme se paradoxní informace, že je lepší nakupovat v běžných marketech, než v obchodech zaměřených speciálně na zdravou výživu. Běžné markety sice obsahují hodně naprosto nevhodných potravin. Ale ty přece není potřeba kupovat. Zase však na druhou stranu potraviny v těchto obchodech, které neprošly zpracováním – ovoce, zelenina, ořechy a semena, atd., jsou relativně čisté, temnými systémy neovlivněné. Snáze se dá na nich rozpoznat, jsou-li skutečně pravotočivé, nebo zda pocházejí z levotočivých plodin. Což se týká například mandlí, slunečnicových semen, dýňových semen, atd. Zatímco v obchodech speciálně zaměřených na bio- a zdravou výživu bývá zatemněné mnohdy úplně všechno. Někdy i to, co původně pocházelo z pravotočivých plodin.

Temné systémy mají zvýšený zájem o čistější bytosti

VT: Úryvek z komunikace s Přírodou z 2.11.2012

Příroda: „Tady jde o jednu skutečnost. Lidské bytosti, které se snaží zlepšit svou životosprávu, začnou zařazovat více přirozených potravin. Tím nejenže začnou čistit své tělo. Ale díky těmto potravinám začnou do svého těla dostávat i větší množství mých energií, tedy energií Přírody. Tím se zvyšuje světelná stabilita těla. Pozitivní vliv na zlepšení etického chování těchto bytostí má navíc i fakt, že „výroba“ těchto potravin minimálně zatěžuje mě i Planetu. A právě toto byl jeden z důvodů, proč se bytosti na tento styl daly.

Právě o tyto čistější bytosti mají temné systémy zvýšený zájem. Ovládnout tyto vyčnívající bytosti, je pro temné systémy mnohem důležitější než ovládnout masu běžné populace na nízké energetické úrovni. Proto Temno hledá cesty, jak se dostat k čistým potravinám, a přes ně ovládnout bytosti s čistými úmysly.

Situace samozřejmě není černobílá. Mnoho bytostí hledajících čisté přirozené stravování má z tohoto života aktivní vazby na temné systémy (jóga, tajči, mandaly, hromadné meditace, návštěvy zatemněných duchovních akcí, reiki a další umělé léčebné systémy…). Další mají v sobě nashromážděnou výrazně temnou karmu z minulosti a zatím nenašli cestu k nastartování přirozeného karmického čištění. Toto vše reprezentuje Temnotu uvnitř systému vitariánství. Proto je vhodné zůstávat vně. Se svými stravovacími návyky nebýt součástí systému. Ale zůstat individualitou. Nenakupovat ve výrazně zatemněných obchodech zaměřených na údajně „živou“ stravu či bio-potraviny. Hledat si jiné čistější zdroje potravin.

Běžné obchody obsahující značný podíl energeticky zcela mrtvých, i jinak nevhodných potravin, nepřitahují pozornost osob zaměřených na zdravou výživu a živou stravu. Proto temné systémy svoji pozornost směřovaly jinam. Temným systémům nestálo za to takovéto běžné obchody výrazněji ovlivňovat.

Pro každého je důležité naučit se rozpoznat čisté potraviny s pravotočivou bioenergií

I mým zájmem je, aby vypěstované potraviny byly minimálně upravované, po úpravě zůstaly organické, plné živin. Aby nebyly zaneseny temnými levotočivými bioenergiemi. Aby se v původní čisté energetické podobě se dostaly k těm, kteří o takové potraviny mají zájem. Je důležité, abys pro sebe hledala právě ty živé, organické, čisté. To je totiž optimální podoba potraviny.

Věnuj čas a úsilí tomu, aby ses to naučila vnímat. Rozhodně se nevracej k rafinovaným potravinám. Právě ta cesta, kterou jsi zvolila – konzumace živých přirozených potravin ti pomohla vyčistit tělo a zvládnout vážné zdravotní problémy.

Přišel čas na to, celou situaci okolo živých potravin obnažit, zjistit, co se děje. Najít přirozené živé energeticky čisté potraviny. Nebo pomocí Sil Světla vyčistit ty, u kterých to půjde.“

VT: Děkuji, Přírodo.

Tepelná úprava potravin zničí část původních živin

Při konzumování potravin je to vždy otázka výběru. Co si zvolím.

Pečené či uvařené jablko v kompotu je samozřejmě chuťově dobré. Zvláště v kombinaci s cukrem. Proč ale mám vařením či pečením část živin znehodnotit a konzumovat výsledek ještě v nevhodné kombinaci s cukrem? Proč ho nesníst živé, tak jak přirozeně dozrálo v Přírodě? S enzymy, vitamíny, přirozenými energiemi? Kdy tělo bude mít minimum práce a za půl hodiny je zpracované (pokud se s něčím nevhodným nekombinuje). Z takového živého jablka lze získat energii, zdraví a vitalitu.

A takto se můžeme ptát i u ostatních potravin.

Můžeme konzumovat potraviny s pravotočivou energií z celé Planety

Ještě znovu vstupuje do popředí otázka vhodnosti různých potravin z hlediska oblastí, kde žijeme. Je to poměrně často diskutované téma. Zda je vhodné jíst potraviny z jiného podnebného pásu. Určitě se shodneme, že je přirozené si u nás v zimě dát jablko, hrušku, mrkev, celer, petržel, zelí, červenou řepu. Myslím ale, že pro obohacení skladby potravin není na škodu to doplnit občas banánem, jiným ovocem či zeleninou vypěstovanou jinde.

Je samozřejmě ideální nasušit si na zimu křížaly z jablek, hrušek, meruněk z vlastní zahrádky. Ale já se nebráním tomu pochutnat si na fíkách, rozinkách, datlích, kokosu, či jiném sušeném exotickém ovoci či oříškách. Důležité opět je – najít vhodné čisté zdroje.

Dokonce teď vnímám u sebe i nějaký posun. Před lety jsem měla období, kdy jsem hodně preferovala jen potraviny z našeho podnebného pásu. Teď mi vůbec nevadí rostliny vypěstované v oblastech, kde je více slunce. Vnímám to jako obohacení energií v mém životě z jiných míst Planety. I tím se s ní víc sladím. Zase nezapomenout – najít potraviny bez temných energií.

Mnoho vitariánů se energeticky napojuje na zatemněné systémy

Vitariánství jako celek už na mě nepůsobí příznivě. Z webových stránek zaměřených na vitariánství už vnímám temné energie. Většina vitariánů se ve své snaze po zdravějším způsobu života přidává k různým formám Staré duchovní cesty. Energeticky se dobrovolně napojují na zatemněné systémy, jako jsou reiki, jóga, taiči, různá další bojová umění. Sami pak o své vůli manipulují s energiemi nebo naopak nechávají se sebou manipulovat, dokonce se nechávají i přímo ovládat. Dobrovolně používají zatemněné nevhodné pomůcky, spojují se s magií.

O moc lepší to nebude ani u ostatních stravovacích systémů. Také například v systému vegetariánů je velké procento jogínů, cvičenců taiči, či sympatizantů s východními naukami. V podstatě je to podobné jako u vitariánů.

Je důležité, aby se tyto informace postupně dostaly i k dalším lidem, kteří se stravují vitariánsky. V dnešní době je nezbytné dát systému vitariánství novou náplň, zcela nový obsah. Aby lidé pochopili, co to vlastně je živá potravina. Jakým směrem je vede konzumace zatemněných potravin doporučovaných v oblasti vitariánství na internetu. Protože ty potraviny, kterými se mnozí dnešní vitariáni stravují, mají ke skutečné pravotočivé živé stravě velmi daleko. Příkladů bylo v předcházejících pokračováních tohoto tématu více než dost – zelený ječmen, různé podoby zpracovaných vodních řas, sójové omáčky, další zpracované výrobky ze sóji, apod.

Vybrat si vlastní novou cestu nebývá jednoduché

Zpočátku jsme byli spokojení s tím, jak vše funguje, jak se tělo čistí. Určitá disciplína u nás postupně přerostla v přirozenou potřebu. Teď už ovšem vnímáme, že je nejvyšší čas posunout se i v přirozené stravě dál. Dříve jsem si občas kladla otázku – co bude tímto posunutím dál? Dnes už to vnímám naprosto jednoznačně – nezbytným se pro nás stává naučit se vnímat i povahu bioenergií v potravinách. A hledat energeticky čisté zdroje.

Ten, co nejí maso, má svoje důvody, proč se nevrátí k tzv. všežravosti, i když si tím někdy komplikuje život. Stejně tak i my vnímáme, že není pro nás vhodná cesta vrátit se k vařeným, či jinak zpracovaným potravinám, i když třeba neobsahují temné levotočivé bioenergie.

V dnešním světě není snadné vybrat si čisté potraviny pro člověka, který se rozhodne pro přirozenou stravu. Protože většina potravin na trhu prošla různými stupni zpracování. A tím se do nich dostaly nejrůznější chemikálie a ještě navíc temné energie. Ze zkušeností však víme, že nebývá jednoduché, pokud si člověk vybere svou vlastní cestu. Takovou cestu, která není totožná s cestou davu, který podléhá ovládajícím matrixovým systémům.

A tak bych nic neměnila na odstavečku, který jsem napsala v článku 42B. Přirozená živá strava.

 

Živá strava je krásná na pohled, voní, uspokojí chuťové buňky (až se tyto buňky očistí a zregenerují, překvapí nás vnímáním jemných odstínů chutí), dodá velké množství energie, lehce se stráví a bez problémů vyloučí. Udržuje tělo zdravé a vitální. Co víc si přát.

 

Nechceme se vzdát živé stravy, ale potřebujeme zlepšit vnímání temných energií

Je už na každém jednotlivci, kolik přirozené živé stravy zařadí do svého jídelníčku. Nebo zda nevhodnou kombinací zničí to, co by mu mohlo prospět.

Já vnímám jako svou prioritu ve stravování dávat svému živému tělu přirozenou živou potravu, bez temných energií a bez umělých chemikálií. Toho se vzdát nechci. A nedovolím žádným systémům, aby mi zabránily v tom přirozeně se stravovat. Zejména těm temným, které se dost snaží, aby stravování přirozenou stravou nebylo jednoduché a bylo dostatek překážek.

Součástí rozvíjení a prohloubení vzestupné světelné cesty je v mém případě i prohloubit a zlepšit mé vnímání živých potravin z hlediska temných energií.

Samozřejmě, že hlavním úkolem je pro mě v první řadě každodenní práce popsaná například v článku U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu?

Zlepšení vnímání živých potravin jsem si přidala k základní každodenní práci. Jako další úkol.

Velmi věřím v postupný posun a zjednodušení pro nás, kteří jsme pro svoje stravování zvolili přirozenou stravu. Že za pomoci postupné očisty a neustálého zvyšování světelných frekvencí na Planetě, se i pro nás otevřou cesty, jak snadněji získat přirozené, energeticky čisté potraviny nekontaminované chemikáliemi a nepocházející z levotočivých plodin.

Od Přírody a Planety vnímám pro toto své stravování podporu.


Omezit plýtvání potravinami

VT: Přírodo, mám na tebe nějaké dotazy. (Duchovní komunikace z 9.1.2013)

Příroda: „Tady Příroda, ptej se.“

 

VT: Jak je to s vhodností potravin z hlediska místa vypěstování?

Příroda: „Samozřejmě je ideální konzumovat potraviny co nejblíže místa, kde žijete. Jeden z důvodů je ten, že to znamená obrovskou úsporu energií i financí a nevzniká tolik odpadů, jako když se věci a potraviny převážejí sem a tam. Teď tě možná překvapí řešení. Není v tom přestat vozit věci sem a tam. Možná byste se některých věcí těžko vzdávali – za všechny třeba tolik rozšířená bavlna a výrobky z ní, rozmanité druhy ovoce…

Řešení pro tuto fázi civilizace a tento problém je najít levnější a čistější zdroje dopravy, přepravy. A hlavně - omezit plýtvání! Omezením plýtvání začít.

Je výborné konzumovat místní potraviny i z důvodů, že obsahují energie míst, kde žijete, a pomohou vám s uzemněním. Ale bylo by chybné si myslet, že jen toto je správné. Jsou místa na Planetě, kde lze celoročně sklízet potraviny v široké rozmanitosti a pestrosti. V místech, kde žiješ, je však dlouhé období, kdy pro váš způsob stravování (nejen pro něj) není dostatečný výběr.

Vůbec nevadí potraviny vypěstované jinde. A to i například z tohoto důvodu. Vy jako obyvatelé Země jste prožili mnoho životů na různých místech Planety. Neměl by pro vás být problém zpracovat energie z potravin celé Planety. Například když někdo žil opakovaně v teplých krajích, má v hloubce své bytosti tendence tyto kraje navštěvovat a potraviny tam vypěstované vyhledávat.

V některých extrémních stravovacích zvyklostech je přímo zakázáno konzumovat tyto sluneční plody. Není to správné. Ve vašem podnebném pásu je přes zimní období málo živých potravin. A právě konzumace potravin bez dostatku živých enzymů a vitamínů vede mimo jiné často k tzv. „jarní únavě“. Sama víš, že při konzumaci přirozené stravy žádné „jarní únavy“ nejsou.“

Je důležité rozlišit běžné šlechtění plodin od genetických zásahů

VT: Je mi jasné, že genetické modifikování potravin je nebezpečné. Jak je to ale se šlechtěním rostlin?

Příroda: „Tady by se dalo říci, že rozumné šlechtění je vlastně taková pomoc Přírodě rozšířit rozmanitost druhů. A zároveň nutnost, aby taková masa lidstva měla k dispozici dostatek vhodných potravin. Jistě by vám nestačilo jíst neustále plané třešně ptačinky a neuspokojil by vás košík planých kyselých jablek. Pokud toto šlechtění probíhá v souladu se mnou, je v pořádku. To znamená šlechtění přirozenou cestou.

Už méně vhodné je křížení rostlin jiných druhů, dokonce rodů. Také dochází k extrémům. Pěstujete ovoce bez pecek, jader či semen, aby vás to neobtěžovalo při jídle. Takováto rostlina pak ztrácí možnost znovu obnovy a to není správné. V mnoha případech se používají různé chemikálie, RTG i jiné záření. Některé rostliny jsou tak přešlechtěné, že se samy nedokážou bránit proti škůdcům, pak nastoupí další chemie, genetické inženýrství atd. A mohli bychom pokračovat, ale to už by přestávalo být téma, které tě nejvíc zajímá.

Šlechtěné plody konzumujete prakticky neustále. Jde o to citlivě vnímat, jestli to nepřekročilo přirozenou mez.

Opravdu si hlídejte, abyste nekonzumovali potraviny, do nichž bylo zasaženo geneticky, a byly zmanipulované. Ty jsou jako časovaná bomba. Je to v podstatě vědomé zasahování do DNA rostliny. Na rozdíl od běžného šlechtění je to úmyslná manipulace nepřirozenou cestou.“

Zdomácnět u nás mohou i další dovážené plodiny

VT: Ještě dotaz. Chtěla bych pěstovat kromě původních druhů zeleniny také to, co je v těchto končinách nezvyklé, ale podmínky by byly vhodné.

Příroda: „To není žádný problém. Většina např. zeleniny, kterou pěstujete a konzumujete v současnosti, byla v určitém období do Evropy přivezena a časem zdomácněla. Stejně tak mohou časem zdomácnět rostliny tebou pěstované. Takovéto rozšiřování druhů podporuji. I když občas vznikne riziko přenosu některých nevhodností. Už jsme spolu na toto téma komunikovali. Že je vhodné zařadit jak staré odrůdy zelenin a stromů, tak i ty, které se v této oblasti zatím nepěstovaly. Rozmanitost je důležitá pro ozdravování.“

VT: Děkuji, Přírodo.

Zásadní změna stravy je jen jednou ze zásadních podmínek pro světelnou cestu

VT: Přírodo, prosím o další informace k  živým potravinám. (Duchovní komunikace z 28. a 29.1.2013)

Příroda: Tady Příroda. Zásadní změna stravy ve smyslu vhodných hmotných živin i doprovodných duchovních energií je již v dnešní době jednou z nutných podmínek toho, aby vůbec člověk dokázal překročit hranici vnitřního vyladění 95%, za kterou teprve začíná Nová duchovní cesta. Pokud jde o maso, jen naprosto výjimečně se lidé dostali na NDC dříve, než se masa úplně vzdali. Obvykle šlo buď o jednotlivce relativně karmicky mnohem čistější, než je běžný průměr. Nebo šlo o partnery, děti, někoho, kdo už na NDC byl.

Běžně se stravující bytost, která nedokáže udělat kromě jiných zásadních rozhodnutí i žádoucí změny v oblasti stravy, nemá dnes šanci se na cestu neomezeného světelného vzestupu dostat.

Jakmile se člověk dostane na NDC, pak už jej přicházející energie a impulzy vedou k dalším detailním změnám v oblasti stravy. Zejména k postupnému zařazování stále vyššího podílu přirozených potravin. Při dalším stoupání je tato bytost impulzy vedena k tomu, aby si začala důsledně všímat i energetické čistoty potravin. A postupně ze své stravy krok za krokem vylučovala potraviny pocházející z temných levotočivých plodin. A také potraviny, do kterých se dostal výrazný podíl temných energií při jejich zpracování.

Bez dalších zásadních změn není samotná živá strava pro světelnou cestu dostačující

Zkušenosti dnes potvrzují, že ani lidé stravující se výhradně údajnou živou stravou se na NDC nemohou dostat, pokud konzumují potraviny výrazně zatemněné a pokud neudělali také další základní změny ve svém životě – pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů a vyhýbání se duchovním záležitostem, metodám, technikám, teoriím Staré cesty, které světelný vzestup blokují.

Na určité výšce světelné frekvence se vždycky začnou vynořovat věci, kterými je potřeba se začít zaobírat. Pochopit je. Teď je to právě energetická čistota potravin.

Zařadit do své stravy vysoké procento syrových potravin představuje z mého hlediska vyšší stupeň výživy těla. Ale i tady existují určitá nebezpečí. A to zejména temná energie v potravě.

Konzumace živé stravy je pro světelnou cestu přínosná pouze za předpokladu, že člověk přitom konzumuje výhradně energeticky příznivé potraviny obsahující rozhodující podíl pravotočivých světelných duchovních energií. Jakmile podíl temných levotočivých energií v takové stravě přesáhne určitou hladinu, pak se z tohoto typu stravování stane naopak účinná páka na vedení člověka po temné duchovní cestě. Právě v tom spočívá paradox současného vitariánství. Vitariánství, tak jak je prezentováno na mnoha webových stránkách, a s těmi potravinami, které jsou všeobecně doporučovány, se stává výraznou podporou spíše temné duchovní cesty, než cesty světelné.

I při volbě živé stravy je důležité vyhýbat se temným energiím

Pokud se chce vitarián dostat na vzestupnou světelnou cestu, neobejde se bez důkladné kontroly energetické čistoty přijímaných potravin, která by jej měla dovést k důslednému vyloučení všech zatemněných potravin. Dokázat rozpoznat energetickou čistotu potravin je však nesrovnatelně těžší, než třeba pochopení toho, proč nejíst maso.

Nejen přechod k živým potravinám, ale navíc ještě soustavné soustředění se na potravinové zdroje obsahující téměř výhradně pravotočivé světelné energie, bude pro vás znamenat významný skok ve fungování těla. Ocitnete se na prahu nových možností.

Každý z vás ve skupině bytostí kráčejících po cestě světelného vzestupu je jedinečný. Díky svým zkušenostem z minulosti, tím odkud pocházíte, i zkušenostmi ze současného života. Tím, že jste procitli, tak každý z vás má pro celou skupinu nějaké téma a je ostatním inspirací.

To, že teď máte pocit, jak je náročné udržet si své pozice, je logické. Na kopcích, na vrcholech vždycky víc fouká. Zato je tam čerstvo a větší rozhled. Také temné síly, které ještě této úrovně kopce dosahují, se velmi snaží o to, abyste se nezajímali o to, jak je to s energetickou čistotou potravin. Aby konzumací temných potravin na vás měly nitky. Chtějí vás rozhodit. A vy víte, že musíte dál a výš, kde je ještě větší rozhled a kde už pomalu temným docházejí síly i dech a přestávají mít na vás vliv.

Přirozená strava by mohla představovat vysokou úroveň stravování, pokud se ovšem člověk dokáže důsledně vyhnout temným energiím v takto orientované stravě. Zatím je však stále ještě tento typ stravování značně zatížen, ohrožen Temnotou. Právě teď se pro vás otevřela možnost s Temnotou ve vaší stravě skoncovat.

Konzumovat přirozenou stravu bez temných energií, to je nejvyšší meta, kterou ve hmotné rovině Planety v oblasti stravování můžete dosáhnout.

Cesta životem bez hmotné stravy je nepřirozená

Ještě zmíním, že stravovací extrémy, kdy se jedinci vyživují místo hmotné potravy jen pránou, tedy výhradně určitou formou energie, je pro hmotné lidské tělo nepřirozené. My lidé se přece jako bytosti skládáme z hmotné a duchovní části. Na běžný provoz, na důkladnou očistu i na obnovu svých buněk a duchovních orgánů potřebujeme proto mít ve své potravě nejen vhodné pravotočivé energie, ale také hmotné složky výživy. To všechno Vám planeta Země i Příroda nabízejí v pestré paletě chutí, vůní i barev.

Bez hmotné výživy se běžný člověk ve svém životě dlouhodobě neobejde. Nahradit přirozené životní postupy něčím zcela vychýleným, to je doména magie, magických technik a postupů. A že je v pozadí za takovým způsobem stravování energetické parazitováním takových jedinců na mnoha dalších bytostech, o tom už dotyční nemají ponětí.“

(Zmínka o tomto způsobu stravování se výhradně energiemi je v článku 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?).

VT: Děkuji, Přírodo.

                                       

          


Citáty z dalších zdrojů, které mne zaujaly

Ještě opíšu citáty, které mě zaujaly. A těmito citáty, které shrnují podstatu přirozeného stravování, článek ukončím.

„Víra v nějaký medicínský systém je neopodstatněná. Navzdory nárůstu armády zdravotníků se nemoci čím dál tím více rozšiřují.“

Helmut Wandmaker okolo roku 1987

 

„Většina lidí nemá žádnou představu, co to vlastně takové kypící zdraví je. Je to pocit být doslova nadměrně naplněn životem, mít touhu být aktivní daleko za hranicemi povinností všedního dne s neutuchajícím nadšením, neúnavnou energií a jasnou hlavou. Není možné pochopit, co je to být zářivě zdravým, jestliže jsme to ve skutečnosti nikdy nezažili.“

„Mrtvá potrava může sice zachovávat život lidského těla, což také činí, avšak stále víc na úkor zdraví, energie a vitality. Jestliže nejíme stravu, která tělo správně vyživuje, zemřeme nejen předčasně, ale na cestě ke smrti ještě trpíme.“

Dr. Norman W. Walker (1886 – 1985), jeden z nejvýznamnějších lékařů zabývajících se zdravím a výzkumem výživy. Sám se živil přirozenou stravou a do konce svého dlouhého života byl vitální a pracoval.

 

„Stejná volba složení stravy, která tolik přispívá k prevenci nemocí – dá vám největší vitalitu, nejsilnější imunitní systém a největší předpokládanou délku života – je táž, která působí nejmenší újmu na životním prostředí, chrání naše cenné přírodní zdroje a je nejsoucitnější vůči ostatním bytostem.“

John Robbins

Každodenní aktivní očista mé bytosti

Ještě se vrátím k odstavci o každodenní práci. Každý den by se měl člověk starat o dostatek přirozené energeticky čisté stravy pro svoji bytosti. Dále si denně čistit a harmonizovat čakry cvičením Pět Tibeťanů. A také žít etickým životem, vyhýbat se temným záležitostem.

Kromě toho mi ještě pomáhá, když se denně aktivně zapojím do celkové energetické a karmické očisty své bytosti následujícím způsobem. Napojuji se na světelné energie tak, že vědomě a nahlas odříkám a tím potvrzuji skutečnosti, které při takové očistě běžně probíhají. Inspirací jsou mi články na webových stránkách NDC a světelné impulzy:

 

„Spojené Síly Světla, Karmy a Přírody, prosím o, a zároveň děkuji za dokonalé napojení na vaše čisté světelné energie, které mi pomáhají optimálně stoupat na světelném vzestupu NDC.

Hluboce se omlouvám za všechny svoje minulé chyby a přehmaty. Odpouštím druhým všechno, čím se na mě provinili, a neživím touhu po pomstě.

Dobrovolně vydávám veškerou svoji minulou mocenskou a magickou výbavu. Vydávám všechny svoje vazby na temné i jinak nepříznivé bytosti ze všech období. Předávám je Silám Světla na zpracování, rozvázání, rozpuštění, uvedení do neutrální polohy. Prosím o očištění od energetických vlivů těchto karmických vrstev a vazeb spojených s nimi. Průběžně vydávám vše, co očistné energie obnaží z karmických vrstev a duchovních i hmotných částí mé bytosti. Vzdávám se všeho, co nový vývoj brzdí.

Prosím o dokončení karmického rozvázání a kompletního rozpuštění karmických vrstev podle optimálního scénáře.

Důvěřuji Karmě, Přírodě i Světelné sféře vedoucí nový vývoj. V každém okamžiku zůstávám otevřena čistým světelným energiím přicházejícím zvenčí. Děkuji za čisté světelné vnímání.

Děkuji za světelné vedení, kterému za všech okolností naslouchám.

Děkuji za očistu světelnými energiemi Přírody, Planety, Vesmíru, Slunce, světelných sfér i bytostí vedoucích vývoj.“

 

Správně reagovat na zesílenou karmickou očistu bytosti

Krátce se vrátím k příkladu 2 z článku 58E. Rizika vitariánství – část III, kde je zmínka o velmi silných nepříznivých reakcích na okamžitý přechod na syrovou stravu. Je to taková modelová situace.

Očista, která u paní nastala, když začala konzumovat syrovou stravu – vylučování škodlivin obalených do hlenu smrkáním, vykašláváním spolu s teplotou, patří mezi nejběžnější způsoby očisty těla. Reakce těla byla správná. Reakce paní už ne.

Projevy očisty je důležité ustát, vědět, že je to nevyhnutelný proces, kterým je potřeba projít. Ne hned běžet k doktorům pro antibiotika či jiné léky a vracet se ke starým pořádkům. Do čistícího se těla přidala další zatěžující látku, se kterou se tělo muselo následně vypořádat, a tak mu jen přitížila. Na závěr tomu nasadila korunu zejména tresčími játry a svým vnitřním postojem a nesprávným zhodnocením situace. Proces detoxikace tak razantně zastavila. Čeho tím tedy dosáhla? Je to nepochopení celého procesu očisty těla.


Jiří Novák

Samotná změna stravy nestačí, člověk potřebuje tři opory na nové cestě

Je důležité si také uvědomit, že samotná změna stravy ještě není dostačující na celkovou pozitivní změnu života. Jak už bylo mnohokrát řečeno, například v článku U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, pro zásadní změnu života jsou důležité tři nožičky, tři základní opory.

Zaprvé, zásadní změna stravy. Dále každodenní energetická očista svých čaker a celé své bytosti cvičením Pěti Tibeťanů. A zatřetí vyhýbání se všemu, co člověku přináší temné energie. A to jsou jednak nevhodné potraviny, ale také nevhodné metody, techniky Staré duchovní cesty.

Stává se, že pokud člověk současně se změnou stravy neusiluje aktivně správným způsobem o vzestupnou světelnou cestu a neposiluje správným způsobem další dvě nožičky, opory své cesty, pak může být proces detoxikace až extrémně silný. Mnozí pak celou situaci nesprávně „logicky“ vyhodnotí a od dalších pokusů o takovou změnu utečou.

Při extrémních projevech detoxikace je vždy možné nový program zpomalit

Pokud už se někomu stane, že proces očisty se pro něj stává nesnesitelným a má pocit, že to nedokáže ustát, správnou reakcí je zpomalit nový program, zpomalit nastoupenou změnu. To znamená například – ustoupit na nezbytně nutný čas od kompletního vyloučení veškeré vařené stravy, vrátit se k určitému procentu vařené stravy a to začít krok za krokem zmenšovat. Optimální však není od nastoupené změny úplně ustoupit a ještě tvrdit, že to nefunguje. Ono to přitom fungovalo, ale pro daného člověka až příliš silně a extrémně rychle.


Věra Talandová

Nové informace vyžadují změny v přístupu

Na závěr bych se ráda zmínila o některých věcech, které mám zařazené ve svých knížkách receptů – Sluneční živá strava a Přirozená živá strava. První kniha vyšla ještě před naším vstupem na NDC a druhá v době, kdy jsem již byla na NDC. Jejich rukopisy jsem však odevzdávala několik let předtím, ještě před vstupem na NDC. Za tu dobu, než knihy skutečně vyšly, se některé skutečnosti změnily. V současné době vyšly najevo další důležité informace. A tak bych ráda některé věci uvedla na pravou míru.

Ve svých knížkách receptů mám uvedené jako sladidlo agávový sirup lisovaný za studena. V poslední době vyšlo najevo, že není energeticky čistý, obsahuje temné energie i temnou sílu. Nahradili jsme ho medem. Dýně Hokaido, ze které mám v receptech vařenou polévku, též není energeticky vhodná. Ještě mám asi ve dvou receptech použité sušené plody kustovnice Goji. Ty už asi 2 roky nepoužíváme a teď vyšlo najevo, že jsou též nevhodné. Občas tam mám zmínku o aminokyselinách Bragg (obdoba sójové omáčky), ty se naštěstí už pár let nedovážejí. A tamari, což je speciální druh sojové omáčky, která také není vhodná, už též nepoužíváme.

Kořen Macca a mletou rostlinu Lucuma jsem měla před lety jednou a vyzkoušela jsem ji v receptech. V současné době tyto výrobky už nepoužíváme. O kořenu Macca je uvedeno v článku 58D. Rizika vitariánství – část II, že je levotočivý. Ani za studena sušené a mleté zelené rostliny, které jsem dříve občas v zimě použila jako nápoj, už nekupuji. Zelené nápoje si vyrábíme tak, že  zelené rostliny, plané byliny rozmixuji s vodou a přecedím, nebo odšťavním. Ještě například nepoužíváme konopná semena nebo mořské řasy. A pepř používáme bílý.

Ve svém článku 42B. Přirozená živá strava mám na konci odkazy na webové stránky Freshness, kam jsem dříve chodila čerpat  informace. Tyto stránky na mě již delší dobu nepůsobí dobře, tak je nenavštěvuji. Kromě informací o syrové stravě propagují i různé temné systémy Staré duchovní cesty.

Chtěla bych dodat, že v současnosti konzumace syrové stravy u nás není 100%, tak jak to několik let předtím bylo. Možná tak 98%. Poslední dobou jsme měli čas od času velkou chuť například na vařenou polévku, trochu tvarohu nebo zakysané smetany. Už nám ale po jejich konzumaci je těžko. Tělo se okamžitě snaží od této vařené stravy různými způsoby vyčistit. Jsou to zajímavé zkušenosti. Po těch letech na syrové stravě se dá jasně vnímat jak nárůst energie a vitality po konzumaci syrové stravy, tak trávicí únava po stravě vařené. A jak rychle tělo zahájí očistu. A začne vylučovat, co pro něho není v této fázi už optimální.

My dva s manželem jsme žili v minulosti dlouho jako přírodní bytosti, proto je pro nás téměř nebo kompletně 100% syrové stravy optimální. Tak to vnímáme. To však nemusí platit u každého člověka, jak bylo zmíněno v  článku 58C. Co je zásadní při posuzování „živosti“ potraviny?

© Věra Talandová, duben 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 211
  • 25
  • 20
  • 24
  • 19

Celkový počet hlasů: 299