Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z48. Očista úrovní v duchovnom srdci človeka

Z48. Očista úrovní v duchovnom srdci človeka

Miroslav Michalech Vloženo 10.9.2017
Miroslav Michalech

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.
Text ve slovenštině nebyl pravopisně opravován.


Výprava do Itálie přes Rakousko a Slovinsko - 3. část.

Tento text je závěrečnou částí série článků  Z46. Očista duchovného princípu prírodných anjelov  a  Z47. Očista duchovnej brány do hmotného sveta

Rakúsko - Vysoké Taury a oblasť Matrei in Osttirol 

Dňa 7.7. sme večer pricestovali do dediny Zedlach nad mestom Matrei in Osttirol (východné Tirolsko). Pôvodne sme mali v pláne tam prenocovať len jednu noc, ale po príchode sme cítili, že to nebude stačiť, a preto sme hneď pobyt predĺžili na dve noci.
Netreba opomenúť, že cesta cez časť Dolomitov popri mestách Bolzano a Trento je krásna. Vysoké skalné steny a kopce lemovali dlhý úsek cesty. Samotný Matrei in Osttirol sa nachádza nad mestom Lienz a blízko najvyššieho Rakúskeho vrcholu Grossglockner. Celá oblasť je súčasťou národného parku Hohe Tauern, v preklade Vysoké Taury.

Z Wikipedie o Vysokých Tauroch:                                                                                                             
„Vysoké Taury (nem. Hohe Tauern) sú najvyššie pohorie v Alpách na východ od Brennerského priesmyku a zároveň najvyššie pohorie v Rakúsku. Rozprestiera sa v rakúskych spolkových krajinách Salzbursko, Korutánsko, Tirolsko a malou časťou aj v talianskej provincii Bolzano – Horná Adiža. Na severe je pohorie od Kitzbühelských Álp ohraničené údolím rieky Salzach. Na východe oddeľuje Nízke Taury od Vysokých údolie rieky Mur a priesmyk Murtörl. Südliche Kalkalpen oddeľuje na juhu rieka Dráva a na západe Zillertalské Alpy priesmyk Birnlücke. Časť územia je chráneným územím ako Národny park Vysoké Taury, ktorý je najväčší v Alpách. Oblasť pohoria je husto zaľadnená, je tu aj najväčší ľadovec v Rakúsku Pasterze.“ 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_Taury


Ďalšie informácie o Vysokých Tauroch zo stránky oficiálneho cestovateľského portálu Rakúsko:                                                                    
„Najstarší a najväčší Národny park Rakúska sa rozprestiera na ploche väčšej ako 1.800 km² v troch spolkových krajinách. Viac ako 300 trojtisícoviek, rozsiahle alpské lesné oblasti, ľadovce a hučiace vodopády tvoria túto alpskú krajinu. Národný park je domovom viac ako 10.000 druhov zvierat, žijú tu okrem iných kamzíky, svište, orol skalný, kozorožce alpské a orlosupy bradaté. Uprostred parku je príroda úplne nedotknutá ľudskou rukou. V okrajových zónach panuje harmonické spolužitie medzi trvalo udržateľným pasienkovým hospodárstvom a prirodzeným životným priestorom. Tento jedinečný svet je bohato popretkávaný množstvom turistických chodníkov – sieť turistických chodníkov s horskými rebríkmi má dĺžku takmer 4.300 km.“
https://www.austria.info/sk/sluzby-fakty/o-rakusku/narodne-parky-rakuska/narodny-park-hohe-tauern

Veľmi pekné fotky z Vysokých Taurov sú na oficiálnej stránke rakúskych národných parkov, ktorá je prezentovaná aj v českom jazyku: https://www.nationalpark.at/cz/home/


Vysoké Taury a oblasť Matrei in Osttirol sú naozaj krásne a úžasné miesta. Charakter okolia, v ktorom jasne cítiť a vidieť silno pozitívny vzťah človeka k Prírode, bol pre nás ukážkovým príkladom toho, ako by to malo vyzerať vo vzťahu človeka k Prírode. Že sme prišli na miesto, ktoré nám je v tomto ako skutočným domovom a v takomto prostredí by sme chceli žiť. Na druhej strane, prekvapilo nás, že v oblasti Matrei in Osttirol je na viacerých miestach zobrazovaná téma kresťanstva v podobe krížov a pod. Chápali sme to tak, že je to našou ďalšou úlohou a nie je to náhoda, že po návšteve Talianska sme prišli práve sem.
 

Vodné srdce pri Goldriedsee a vodopády Steiner Wasserfälle

No naším hlavným motívom a rozhodnutím navštíviť túto oblasť bolo vodné srdce pri Goldriedsee nad Matrei in Osttirol. Impulz pri plánovaní dovolenky pre návštevu tejto oblasti prišiel práve od tohto vodného srdca, pretože v danej oblasti prezentuje princíp duchovného srdca. Vytvorené bolo umelo. Oficiálny zámer, prečo bolo vodné dielo vytvorené, sa nám nepodarilo zistiť. Vo vnímaní mi Príroda naznačila, že je vytvorené ľuďmi z ich úcty k Prírode, kde toto rozhodnutie mohlo u nich prebehnúť skôr na ich nevedomej úrovni. A že návštevou tohto miesta mala vyvrcholiť celá naša dovolenka, čo na záver bolo istým darom od Prírody pre nás a naše úsilie v očistách počas celej dovolenky.

Vodné srdce pri Goldriedsee v oblasti Matrei in Osttirol.
 

Vodné srdce pri Goldriedsee v oblasti Matrei in Osttirol z iného uhla pohľadu.

 

K vodnému srdcu sme sa chceli dostať najprv autom, ale cesta bola povolená len do polovice cesty, a tak sme sa vrátili a rozhodli sa, že pôjdeme hore lanovkou. V obedňajších hodinách mali prevádzku lanovky zastavenú, a preto sme čas chceli zatiaľ využiť na návštevu vodopádu Steiner Wasserfall na konci mesta Matrei in Osttirol, ktorý sme zazreli pri pokuse ísť k vodnému srdcu autom. Cesta k nemu popri rieke už bola uzavretá a dalo sa naň pozrieť iba z vrchu kopčeka oproti nemu. Vodopád je krásny a veľmi pekne nás vyladil pred návštevou vodného srdca. Odtiaľ sme videli aj ďalší vodopád nad cestou. Ten sme navštívili po návšteve vodného srdca a pôsobil ako jeho oddelená súčasť. Na niektorých stránkach sa uvádzajú zhodné názvy pre obidva vodopády, a teda v množnom čísle pod názvom Steiner Wasserfälle. Na stránkach v nemeckom jazyku som našiel, že sú to Vodopády Steiner a sú rozdelené na horné a dolné Steinerské vodopády a patria medzi najvyššie vodopády v Rakúsku.
 

Horná časť vodopádov Steiner Wasserfälle pri Matrei in Osttirol.

 

Dolná časť vodopádov Steiner Wasserfälle pri Matrei in Osttirol.

 

Lanovkou sme sa teda dopravili k miestu blízko vodného srdca. Stačilo pár minút chôdze a boli sme pri ňom.  Priateľka Eva počas tejto krátkej cesty našla krásne kamenné srdce, ktoré som hneď vnímal ako dar od Prírody a má pre nás doteraz z celej dovolenky najväčšiu hodnotu. Okolo vodného srdca neboli žiadni ľudia. Ticho a kľud nám na mieste dodávalo to správne spojenie s vodným srdcom. Na chvíľu sme k brehu rozložili energetické obrázky od Petry Novákovej a do vody položili kamenné srdiečka. 

Počas tejto očisty som vnímal nesmierne silné spojenie s hĺbkou duchovného srdca. Necítil som dno pod hladinou, ale prienik za hranice vesmíru. Dotyk so skutočným vedomím duchovného srdca a jeho podstaty. Bez bariér k prepojeniu Prírody s Kozmickým vedomím a Vedomím vesmíru. Je to hĺbka, ktorá sa nedá viac opísať, ale iba prežiť a vnímať. Váhu tomu dodalo zvládnutie predošlých očíst z Talianska, čím sme mohli lepšie toto miesto precitnúť. Jednalo sa o doladenie na veľmi jemných úrovniach. Vnímal som túto úroveň ako jemný svetelný opar, ktorý duchovne založení ľudia bežne chápu a vnímajú ako zbožnosť a že tieto pocity sú od boha, a preto je vhodné napr. kresťanstvo nasledovať. Práve preto sa z pozadia týchto jemných energií ozvala nejaká božská bytosť, že ona je vlastníkom tohto srdca na inej nehmotnej úrovni. Jej dosah som však vnímal ako minimálny a skôr mi to poukázalo na to, ako ľudia v tejto oblasti vnímajú Prírodu a prečo rešpektujú kresťanstvo a kresťanské symboly.

Išli sme ešte vyššie nad srdce, odkiaľ pohľad na srdce už má naozaj podobu srdca. To nám symbolicky dalo aj vyšší nadhľad v pochopení vzťahu u tamojších ľudí medzi kresťanstvom a Prírodou. Že k úcte k Prírode a ich silne pozitívnemu vzťahu k Prírode a starostlivosti o ňu, u nich prevláda pocit, že táto krása a sila Prírody pochádza od boha. Každopádne, nikdy som sa nestretol s takouto starostlivosťou o Prírodu u kresťanov na Slovensku.

V istom zmysle je tento kresťanský vplyv v oblasti Matrei in Osttirol pozostatkom prinesených vplyvov zo Salzburgu a tam sídliacich duchovných hierarchií. Tie chcú vždy preniknúť na miesta, kde má Príroda hlboký duchovný význam a silné, priaznivé energie. Aby ich tak využili pre svoj účel a zosilnili nimi umelé magické privilégiá v úrovni duchovných hierarchií.
Ľudí tam žijúcich sme skôr vnímali ako zajatcov týchto kresťanských princípov. Že síce to rešpektujú a aj sami tomu dávajú určitú váhu, ale ich prioritou je starostlivosť o Prírodu a zachovanie rovnováhy medzi človekom a Prírodou. V takomto prípade sme až tak nevnímali pôsobenie napr. kresťanského kríža s Ježišom. Sila okolitej Prírody a nasmerovanie miestnych ľudí k Prírode natoľko prevyšuje tento kresťanský princíp, že postavu Ježiša na kríži som vnímal iba ako postavu akéhosi muža bez akéhokoľvek energetického vyžarovania.

Očista teda spočívala so zbožnosťou parazitujúcou na vodnom srdci, ktoré duchovne prepája celú oblasť a cez neho ľudia symbolicky vyjadrili silnú priazeň k Prírode. Že ju majú radi a majú ju vo svojom srdci. Ale potrebné je pochopiť, že tento pocit veľmi jemných duchovných energií nie je od žiadneho boha, ale od Prírody. A že to na hmotnej úrovni prezentuje jednak aj voda, vodní anjeli a anjeli vodopádov.

Vodopády Umbaltal Wasserfälle, anjel vodopádov

Práve anjel vodopádov nám dal impulz pri hornej časti vodopádov Steiner Wasserfälle ísť do doliny až k dedine Ströden. To som si uvedomil, ale až neskôr, že tento impulz prišiel od anjela vodopádov, keď sme išli do oblasti za dedinou Ströden. Zistili sme, že sú tam ďalšie vodopády a ďalej nie je možné ísť autom a je to miesto, kde začínajú rôzne horské túry. Aj keď už bol podvečer, rozhodli sme sa ísť k vodopádom s názvom Umbaltal Wasserfälle.

Už od miesta, kde sme zaparkovali, sme oblasť vnímali ako energeticky mimoriadne silnú a krásnu. V porovnaní s vodným srdcom, kde sa jednalo o jemnosť a hlboký bezhraničný cit, tu v tejto oblasti išlo o silu Prírody a napojenie na vysoký nadhľad a istú prirodzenú ľudskosť v duchovnom srdci človeka. Že tá skutočná sila zážitku je daná Prírodou a úplne priamym spojením človeka s Prírodou. V tom zohráva kľúčovú úlohu prostredie, v ktorom žijeme a či ho do maxima ladíme s Prírodou. A či pri tvorbe okolia, kde žijeme, to prenechávame impulzom od Prírody.

A takto nás Príroda v ten deň doviedla k vyvrcholeniu celej dovolenky a dala nám nesmierne silný dar spojenia s ňou a jej hlbokou podstatou. Keď sme zbadali vrcholovú časť vodopádov, v niektorých úsekoch sme až bežali od nabudenia silných a podporných energií. Sila vodopádu bola tak ohromujúca, až som sa cítil ako víťaz po pretekoch.
 

Horná časť vodopádu Umbal.

 

Kamenné srdcia

Vtedy sme pocítili, že tu musíme očistu dokončiť, všetko to odovzdať a týmto dovolenku ukončiť. Pri hornej časti vodopádu Eva uvidela krásne kamenné srdce. A práve naň sme položili kamenné srdce, ktoré bolo nájdené pri vodnom srdci a k nemu sme položili dve menšie kamenné srdcia, cez ktoré sme ich vhodením do vodopádu sprostredkovali prenesenie princípu duchovnej očisty. Zároveň sme zo seba vydali Prírode všetky nepriaznivé vplyvy. Boli sme očistou nesmierne prebudení a šťastní zo života a že nás Príroda priviedla do maximálneho naplnenia. Ako sme odchádzali, v tej chvíli som začal vnímať anjela vodopádov a jeho hlboké poďakovanie. Bol obrovský a duchovne čistý. Pre mňa a Evu to bol jeden z najsilnejších zážitkov nášho života. Cestou k autu sme spolu držali kamenné srdce nájdené pri vodnom srdci a po finálnej očiste pri vodopáde nám dávalo niečo mimoriadne. Vnímal som ho na inej úrovni ako živé a že je to Srdce Prírody, v ktorom sme sa ako partneri v tej chvíli medzi sebou spojili.

Kamenné srdce pri vodopáde Umbal, kde došlo k spojeniu s anjelom vodopádov a vyvrcholila očista oblasti Matrei in Osttirol a celej dovolenky.

 

Dosiahnutie vyššieho stavu vedomia v spojení s Prírodou

V predošlom opise som uviedol pojmy ako Kozmické vedomie a Vedomie vesmíru. V článku 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy  je zobrazená poloha úrovne Kozmického vedomia a Vedomia vesmíru na vzostupnej svetelnej ceste. Tieto úrovne sú hneď pod hranicami nášho vesmíru. Veľakrát sa uvádza pojem duchovný nadhľad. Ten by mal byť spojený minimálne s úrovňou Kozmického vedomia a Vedomia vesmíru. Napojenie na tieto úrovne má byť výhradne cez energie Prírody v spojení a spoluprácou s Prírodou.

Eva cestou k vodopádom Umbaltal vyjadrila pocit, že je tu Príroda ako vo filme Pán Prsteňov. V zmysle objavenia Prírody takej, aká bola kedysi. S týmto spojením, že je to Príroda ako z filmu Pán Prsteňov som sa stretol aj predtým u iných priateľov na NDC. Práve vo Vysokých Tauroch som pochopil, prečo to takto vnímajú. Že je to vrcholmi, ktoré pripomínajú veže a v podstate celá oblasť okolo Matrei in Osttirol je obklopená kopcami s ostrými špicatými vrcholmi. Vo filme Pán Prsteňov mali práve elfovia zakomponované do Prírody skalné veže, ktoré boli súčasťou ich obydlia. Elfovia boli vo filme tí, ktorí mali nadhľad a boli prepojení s vyšším stavom vedomia, ktoré ale malo prvky mágie. V obnažených vrstvách to môže byť spomienka nie len na Prírodu z dávnych čias, ale aj na dosiahnutie vyššieho stavu vedomia za pomoci mágie. Že vtedy to šlo ľahko a bolo to prirodzené v spojení s Prírodou. Preto by Príroda nemala byť vyhľadávaná len pre dosiahnutie vyššieho stavu vedomia, ale na základe očíst s Prírodou sa postupne snažiť spojiť s Kozmickým vedomím a Vedomím vesmíru. Pre správne uplatnenie prirodzenosti človeka a jeho pozemskej úlohy na Planéte Zem.

Energie, na ktoré sme sa v sebe vyladili, mierili teda nie len vysoko, ale dali nám duchovný dar, ktorý som v sebe viac objavil až doma. Dar bolo potrebné správne uplatniť cez pochopenie, že tieto vysoké a silné energie sa majú prepojiť s energiami špičky NDC, ktoré sú ešte nad úrovňou Kozmického vedomia a Vedomia vesmíru. Čo potvrdzuje, že takto dosiahnuté vedomie Prírody má vždy stúpať vyššie až za frekvenčné hranice Vesmíru. Pretože mnoho jedincov pri dosiahnutí istej duchovnej úrovni začne mať pocit, že už sú nad vecou a ich vedomie je nad všetkým. Ale stále je duchovná úroveň, ktorá je ešte vyššie. Alebo niekto, kto je v danej chvíli ešte vyššie než moja doteraz dosiahnutá úroveň. Bez pomoci druhých ľudí a bytostí na Novej duchovnej ceste by sme tieto vyššie úrovne a stabilný svetelný vzostup asi nikdy nedosiahli.
 

Vrchol pripomínajúci vežu, ktorých bolo v celej oblasti veľa – cestou k vodopádom Umbaltal Wasserfälle.

 

Vzorka skaly so špicatým zakončením pri Umbaltal Wasserfälle.

Komunikácia s Prírodou Vysokých Taurov

Duchovná komunikácia 12.7.2017:

Miroslav: Príroda Vysokých Taurov, Vodné srdce a Anjel vodopádov, vnímam vás súčasne. Prosím, kto má pre mňa informácie, ktoré môžem zapísať.

Príroda Vysokých Taurov: „Ďakujem za spojenie a doterajšiu vzájomnú spoluprácu. Spojenie medzi nami v tomto živote nastalo v tvojich 15-tich rokoch, keď si oblasť navštívil ako účastník maratónu v behu na lyžiach. Teraz si tu bol znovu. A nie sám, ale spolu s partnerkou. Cez partnerskú úroveň mala očista oblasti pre vás väčšiu hĺbku, a tým sa aj lepšie uplatnila vaša duchovná úloha spojená s touto očistou.

Oblasť, ktorú ste navštívili je spojená so silným zdrojom energií Prírody. Vysoká frekvencia Kozmického vedomia a Vedomia vesmíru je tu uzemnená do Prírody. Na druhej strane vylaďujúca jemnosť a cit, čo vyjadruje vodné srdce. Tento princíp má na ľudí v celej oblasti podstatný vplyv. Vedia si Prírodu vážiť, starať sa o ňu a plne ju rešpektovať. To je aj zmysel ich života. Tebe a vášmu vzťahu dal tento princíp veľkú podporu. Sú to energie, ktoré je potrebné najprv v sebe rešpektovať a nechať sa nimi viesť. No nedá sa v tom hneď automaticky precitnúť. V oblasti je lepšie zostať dlhšie a najprv si nájsť cestu, ktorá je ale potom priama a ide rovno k zdroju Prírody a Kozmického vedomia. A rovnako priamo do duchovného srdca človeka. V takýchto silných a pevných energiách sa srdce môže plne otvoriť. Vyjadriť svoj cit, hĺbku, bezhraničnosť. Toto silné vyváženie ste potrebovali zažiť. Má také rozpätie, že zachytáva celú podstatu duchovného spojenia medzi človekom a Prírodou. Dokázať využiť tento princíp na vedomej úrovni poukazuje na to, že ste prirodzenou súčasťou Prírody a chápete zmysel jej podstaty, a tým v sebe bytostne vnímate ľudskosť a úlohu človeka v Prírode. A že sa to dá preniesť aj do modernej doby a nie je to len spomienka na minulosť z dávnych čias, kedy Príroda bola všetkým.

Vysoké ostré vrcholy kopcov, ktoré v oblasti Matrei in Osttirol imitujú skalné veže, boli tak povediac domovom pre tvoje vnímanie. Mostom medzi uzemnením sa s Prírodou a zároveň spojením sa s Vedomím vesmíru a Kozmickým vedomím. Vysoké Taury sú tebe a tvojej priateľke preto tak blízke. Ukazujú na podobnosť toho, čo bolo a dávalo to silný duchovný nadhľad, ale vaše duchovné srdce nebolo vyladené na takej úrovni, ako je to teraz. Dočistilo to u vás vodné srdce. Tam už niektoré energie Temna nemajú dosah vôbec. Cez toto napojenie sa aj preto u teba všetko lepšie čistí a regeneruje aj na hmotnej úrovni.

Je preto vhodné v komunikácii sa spojiť aj s vodným srdcom, anjelom vodopádov a hlbšie tak pochopiť plnenie vašej duchovnej úlohy a hodnoty symbolického daru. Spojenie medzi vami môže byť obojstranným pozitívnym prínosom a naplnením. A zároveň je to tá skutočná prirodzenosť človeka, a nie je sa čím pýšiť a ani príliš jasať. Voľne plynúce energie Prírody vyplnia všetko až do dna. A život v človeku potom dýcha svojou prirodzenosťou.“

Miroslav: Ďakujem za spojenie, informácie a podporu.

 

Mesto Linz - stopy nacizmu a fašizmu na duchovnom srdci ľudí

Posledný deň dovolenky 9.7. bol dňom presunu domov. Počas neho sme sa rozhodli najesť sa v meste Linz za Salzburgom. Nemal som už veľkú vôľu navštíviť toto mesto, no niečo nás tam volalo. Prišlo mi to už ako navyše a zbytočné. Ale návšteva dala priame prepojenie k tomu, čo bude pokračovať ďalej po dovolenke a k čomu budú ďalšie očisty smerovať.

Motívom pre návštevu mesta bola rieka Dunaj, ktorá v našich predošlých očistách zohrávala veľkú úlohu. Akoby od nás žiadala isté spriechodnenie toku jej energií v tomto meste. Na brehu Dunaja sme našli kamenné srdcia a boli choré. Jedno zobrazovalo postihnutie rakovinou vo forme vredu. A ďalšie aj srdce umelcov, ktoré je zdeformované akousi modernou formou kreativity. Celkovo som v meste vnímal ťažké nánosy v niekoľkých vrstvách na sebe. Rozhodol som sa, že srdcia zoberieme domov a máme v sebe možnosť tomu pomôcť a dotiahnuť aj túto očistu. O duchovnú očistu pre tieto srdcia sme požiadali už priamo pri rieke. Aj ľudia okolo nás, ktorí tam boli, pôsobili choro a nezdravo.

Po ceste z Linzu sme na webe našli, že mesto Linz je mestom moderného umenia. Ale to podstatné bolo, že v tomto meste žil v mladosti 9 rokov nacistický diktátor Adolf Hitler. Počas druhej svetovej vojny vznikli jeho reálne plány a nákresy urobiť z tohto mesta hlavné mesto Tretej ríše. Vtedy sme pochopili prečo sme našli srdcia postihnuté chorobou a rakovinou. Doplnila sa tak téma tej najväčšej tmy a Temnoty tejto doby na duchovnom srdci ľudí, a tou je fašizmus a nacizmus. Najprv fašizmus spomenutý v opise mesta Verona a k tomu nacizmus v spojitosti s mestom Linz. Táto téma sa ďalej čistila a prepájala na Slovensku a choré srdcia boli po očiste odovzdané Prírode na určité vybrané miesta.
 

Nenávisť a pomsta sú temným prejavom. Kresťanská symbolika.

Očista rovín v duchovnom srdci človeka je náročná a nie jednoduchá. Prioritou je odpustenie si.

Aj partizánska nenávisť voči nacizmu bola temným prejavom. Snaha oslobodiť a zachrániť to nemôže ospravedlniť. Nenávisť a pomsta sú skrátka silné Temno. A armáda, ktorá mala priniesť oslobodenie, napokon otvorila cestu totalitnými vládcom.

Očista duchovného srdca sa týka všetkých aspektov a zúčastnených strán v boji medzi Dobrom a Zlom a je potrebné riešiť ju komplexne. Nie len na jednej strane, kde sa obecne poukazuje, že hlavne tam je problém, príčina utrpenia. Aj strana Dobra má svoje nedostatky, nevyladené postoje, na ktorých potrebuje pracovať. 

A pokiaľ niekto nedokáže odpustiť, cestou nie je ani modlenie sa, hojenie rán pomocou kresťanstva a že potrestaní budú tí, ktorí ublížili. Práve v takomto podaní naberá kresťanstvo veľmi na váhe. Keď sa používa ako silná náplasť a živá voda na všetko. Pretože človek je prostredník medzi duchovným a hmotným svetom. A takýmto postojom v sebe ľudia temné kresťanské vplyvy uzemňujú, kresťanským predmetom a krížom potom pripisujú až príliš veľký význam. A tak to aj potom naozaj pôsobí a vyžaruje. Je to nabité vôľou ľudí, ktorí sa ku kresťanskej symbolike veľmi viažu. Takouto cestou to nikdy nebude možné zmeniť, pretože je za tým stále skrytá nenávisť, pomsta, nadradenosť, hlboký pocit ublíženia alebo životná beznádej.
Preto sme na Gargane a v oblasti Matrei in Osttirol pochopili, že niektorí ľudia tam žijúci už majú kresťanstvo akoby prežité a idú ďalej smerom k Prírode, aj keď na nevedomej úrovni. Už sa ho tak nedržia a celkovo to dáva dojem, že v rámci kresťanstva je to pre nich len pamiatka histórie. Aj z toho dôvodu sme sa počas dovolenky dokázali hneď priamo prepojiť s Prírodou a kresťanské symboly nám nerobili zásadný problém a bloky vo vyladení sa s Prírodou.

 

Na záver úprimne ďakujem priateľke Eve za všetky jej impulzy počas dovolenky, za jej spoločnú súhru a vzájomné vyladenie. Tak ako mne prichádzali impulzy pre návštevy miest, tak ona na tých miestach nachádzala kamenné srdiečka a sprostredkovávala aj ich formou hlboké spojenia s Prírodou. Rovnako ďakujem všetkým priateľom na NDC za ich podporu, impulzy a ochotu spracovávať informácie odo mňa cez e-mailovú komunikáciu. To všetko malo podstatnú váhu pre očistu počas celej dovolenky.
 

© Miroslav Michalech, září 2017
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 112
  • 31
  • 45
  • 33
  • 24

Celkový počet hlasů: 245