Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Karmičtí rytíři byli účinným nástrojem prosazování principů karmy

Karmičtí rytíři byli účinným nástrojem prosazování principů karmy

Jan Páník Vloženo 29.5.2011
Jan Páník

Duchovní komunikace z ledna a února 2011

Skupina karmických rytířů byla zpočátku velmi čistá a odolná

Prosím o informace týkající se karmických (blanických) rytířů. O jejich minulosti, úkolech, posláních. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 4.1.2011). 

Nejvyšší karma: „Minulost karmických rytířů sahá do dávných věků, kdy ještě pracovali na takové úrovni hmoty, že jejich zásahy byly okamžitě patrné. Skupina se během věků různě obměňovala, přicházeli a odcházeli někteří členové. Úkoly však zůstávaly stejné. Zabezpečovat ve světech spravedlnost, zasahovat při důležitých konfliktech, udržovat čistý řád věcí. Rytíři byli mocným nástrojem karmy a pochopitelně se objevovaly snahy o jejich ovládnutí. Tím, že karma sama začala upadat, upadaly také všechny její nástroje, tedy i rytíři.

Skupina byla původně vytvořena z bytostí, které byly mimořádně čisté, a tudíž se předpokládalo, že budou hůře zkorumpovatelné. Tak to také fungovalo a skupina byla po dlouhou dobu skutečně velmi silná. Těžko do ní pronikl někdo, kdo neprošel tvrdými zkouškami a kdo neprokázal vysokou odolnost proti zlu. Temná strana světa však vyvíjela velké úsilí, aby se jí podařilo rytíře ovládnout. Vznikaly skutečně tuhé boje mezi rytíři a temnými bytostmi. Skupina byla velmi odolná a dlouhou dobu temné síle odolávala. Nakonec však po tuhých bojích podlehla a byla uvězněna. Temní chtěli skupinu využít ke svým zájmům, snažili se ji řídit. Rytíři však stále vzdorovali, i když jejich síla byla velmi oslabena. Nakonec také temné straně nadobro podlehli a začali pro ni pracovat.“


 

Životní zkoušky připravují člověka na další etapu

Komunikace s Nejvyšší karmou ze 6.1.2011. 

Nejvyšší karma:  „Karma je připravena ti předat další důležité informace o rytířích. Najdi si v nejbližších dnech dostatek času pro komunikaci a přenos informací, celé NDC to může velmi pomoci. Máš v rukou schopnosti, které mohou mít pro vývoj světa velký význam, jen je v sobě musíš naplno probudit. Proudění informací skrze tvoji bytost může otevřít novou, neznámou kapitolu, která by měla všechny bytosti Světla ve hmotě posunout o kus vpřed. Je potřeba, abys byl v dobré kondici, harmonii, abys byl dobře vyladěný. Svět nyní tyto informace potřebuje a ty jsi jeden z mála, kteří je mohou přenést. Jsou to jednak informace o Blanických rytířích a také o funkci přírodního anděla karmy, který se zrodil ve hmotě jako člověk.

Konečně bys nyní měl začít naplno naplňovat své poslání, se kterým jsi na tento svět přišel. Musel jsi projít těžkými obdobími, ale vždy ti bylo „naloženo“ tolik, abys byl schopen vše ustát. Poslední velkou zkouškou byl tvůj poslední vztah a to jak se s tím dokážeš vypořádat. To byl rozhodující okamžik tvé existence, k tomuto bodu všechno směřovalo a to byla právě ta skutečná křižovatka. Jsme rádi, že jsi dokázal situaci ustát, nyní se konečně tvé vnitřní já může cítit svobodně. Osvobodil jsi jej a tím by se v tobě měly odkrýt další doposud ukryté schopnosti tvé bytosti…

Tvé schopnosti musely být ukryty, aby ti nemohly být odcizeny. Nyní se však mohou začít naplno projevovat. To je také důvod tvé hmotné nemoci v těchto dnech. Tvé tělo se zbavuje temných zbytků, které jsi v sobě měl a nyní bys měl pociťovat určité změny ve fungování tvé bytosti. Můžeš se nyní ještě pár dnů nebo nějaký čas cítit „nesvůj“. Jakoby se uvnitř tebe něco dělo. To se však tvá nová bytost probouzí k životu. Pokud by k této situaci došlo dříve, mohlo by dojít k destrukci tvého vnitřního Já. Tvé skutečné Já mohlo vystoupit na svět až ve chvíli, kdy k tomu bude vhodná doba. Ta nastala až nyní. Snaž se teď o své tělo a své vnitřní Já více pečovat, věnuj mu více pozornosti. Stále je ještě zranitelné a mohlo by být poškozeno. Tvé nové vnitřní Já se musí nejdříve probudit, bylo dlouho „nefunkční“.“


 

Karmičtí rytíři dlouho odolávali útokům Temna, nakonec však podlehli

Komunikace s Nejvyšší karmou z 8.1.2011. 

Nejvyšší karma: „Spojení je čisté a mělo by být stále lepší, protože energie jsou nyní opět o něco čistější. Proto je také teď velmi vhodná doba pro přenosy důležitých informací. Bude to od tebe vyžadovat, abys nyní komunikaci věnoval více času. Je zapotřebí dostat na tento svět mnoho doslova klíčových informací.

Celá historie karmických rytířů je velmi dlouhá. Oni zde v podstatě byli vždy, působili ve všech dobách. Proto informací o nich je obrovské množství. Ty, protože jsi s nimi energeticky spjat, máš nejlepší „přijímač“. Spoustu příběhů máš také ukryto v sobě a ty čekají pouze na své objevení. Zřejmě tou nejdůležitější informací je momentálně to, že rytíři absolvovali velké množství různých soubojů o moc, byli účastni většiny rozhodujících momentů, které se v tomto světě odehrávaly. Mají tudíž největší zkušenosti, protože se těchto věcí účastnili. Mohou tedy posoudit účinnost svých kroků a činů.

Je velká škoda, že skupina, která byla aktivní v duchovní rovině, neprošla těžkými zkouškami čistoty a musela být odsunuta. Stále však ještě existuje skupina hmotná. Několik karmických rytířů je zrozeno nyní ve hmotě, ale většina z nich ještě čeká na své probuzení. Ještě zřejmě nenastala doba vhodná k tomu, aby se tato skupina dala znovu dohromady. Je také možné, že některé z nich máš kolem sebe, ale zatím zkrátka nedošli k probuzení.

Skupina byla dříve poměrně početná a měla vzájemně velkou oddanost. Bytosti a členové si velmi věřili, měli k sobě důvěru. Ale pokud došlo k nějaké zradě, byl s členstvím dotyčného ve skupině okamžitý konec. Vzájemnou zradu považovali za něco absolutně nepřijatelného. Díky tomu také mohli dosáhnout takové síly. Síla skupiny se s každým členem násobila, proto také byli další příchozí pečlivě vybíráni. Vrchní velitel měl velký respekt u všech rytířů, ti mu byli absolutně oddáni a on jim také bezmezně důvěřoval. Nejdůležitějším pojidlem skupiny byly vztahy mezi rytíři. To drželo celou skupinu dlouhou dobu obrovsky silnou.

Jelikož temné bytosti nikdy něčeho takového nebyly schopny dosáhnout, rytíři pro ně byli dlouhou dobu velkým oříškem. Temní dlouho nemohli přijít na to, jak se jim dostat pod kůži, až se jim to nakonec podařilo. Z rytířů spravedlnosti se postupně vlivem stále většího postižení Temnem stali rytíři ukrutnosti. Trestali bez milosti jakoukoliv chybu, byli pak velmi krutí a nelítostní. Avšak do doby, než byli ovládnuti temnými, dokázali spravedlnost ve světě prosazovat s citem. Do této skupiny byly přece původně vybrány ty nejčistší možné bytosti. Kdyby všechno ostatní selhalo, rytíři měli být těmi, kteří dokážou odolat. Avšak nestalo se tak. Naopak z rytířů se postupně stala nezkrotná zvířata a díky své síle a výjimečným schopnostem chtěli ovládat stále více a více světů. Muselo dojít k jejich dočasnému zapouzdření, oddělení od vývoje, izolaci, než přijde doba, kdy bude možné pokusit se skupinu karmicky očistit.

V duchovních světech však neexistoval z pohledu Světla způsob, jak tyto bytosti oddělit od vývoje, od možnosti dalších zásahů do reálného světa. Protože rytíři sami dokázali ovládat hmotu v mnoha úrovních. Jediná možnost, která zůstala, bylo jejich dočasné zahalení nejhrubší, nejtvrdší hmotou. A tak přišel karmický dopad za opakované selhání karmických rytířů a ti byli na dlouhou dobu uvězněni ve skaliskách pod horou Blaník, i na dalších místech této Planety. Pod Blaník bylo přesunuto největší rytířské vojsko bojovníků i s mnoha veliteli.

Jelikož nastala vhodná doba, Planeta a Příroda zajistily, aby se někteří z nejvyšších velitelů karmických rytířů zrodili na Planetě Zemi. Jedině tak bylo možné dát i ostatním šanci k očistě. Ty jsi jedním z nich. Tím, že jsi vstoupil na cestu čistého vzestupu ve Světle, podařilo se na některá z těchto vojsk získat adresy a postupně je uvolnit. A dát jim šanci karmické očisty a nápravy minulých chyb. Jejich postupná očista ale byla problematická, protože nebyli součástí hmoty. Obnažené vrstvy z minulosti s těžkými přehmaty je svými energiemi doslova drtily. Mnozí z nich nebyli schopni vzdát se minulé výbavy, která je dovedla až ke službě Temnu. A bez dobrovolného vydávání výbavy z minulosti je nebylo možné bezpečně očistit a jejich instituci tak na nových čistých základech obnovit. Tyto skupiny nacházející se v jakési polohmotě tak tentokrát vypadly z evoluce již definitivně. Stále zde však existuje možnost, že se sejde alespoň určitá dílčí část původní skupiny, ti, co jsou zrozeni tady ve hmotě.

Legenda praví, že rytíři vyjedou, až bude české zemi nejhůře, až to bude nejvíce potřebovat. Skutečně se nyní blíží přelomové období a oním „vyjetím“ může být to, že se ve hmotě znovu setká skupina velitelů, která je zde zrozena. Nastává jedno z rozhodujících období. Ve hmotě by mělo dojít k určitým změnám ve fungování, rytíři v tom všem hrají důležitou roli. Jejich zkušenosti z oblasti karmy, všechny možné chyby, kterých se karmické instituce dopustily, mohou výrazně pomoci vybudování nového spravedlivého karmického řádu.“


 

Minulost skupiny rytířů obsahuje i ohromné přehmaty a zrady

Napojuji se na Nejvyšší karmu (duchovní komunikace z 9.1.2011). 

Nejvyšší karma: „Ano, spojení je v pořádku. Dosahuješ v komunikaci dobrých výsledků, začínáš být schopen přenášet i podrobnější informace, což je důležité. Postupně bys měl být schopen přenosu těch nejjemnějších detailů. Bylo by dobré začít více komunikovat také s Přírodou, Planetou Zemí i dalšími čistými bytostmi. Tyto další bytosti ti můžou předat také velmi přesné informace, takové, jaké momentálně potřebuješ. Pokoušej se napojovat také na tyto bytosti. V dnešní komunikaci by ti měly být předány další informace o rytířích, o jejich fungování, za čím stáli a čeho se dopouštěli. Je důležité, aby ses nyní otevřel energiím, které skrze tebe budou proudit, protože tyto energie jsou nositeli důležitých informací.

Rytířská skupina stála v minulosti za spoustou konfliktů. Buď byla přímo jejich součástí, nebo je v pozadí skrytě řídila. Ve svých nejtemnějších dobách chtěli mít rytíři kontrolu nad veškerým děním, a proto mají prsty ve spoustě špinavostí, které se v minulosti staly. Jelikož jsi jejich přímou součástí, čistí se přes tebe také tyto jejich dávné přehmaty. Jsou to však hlavně tvoje přehmaty, protože jsi byl jedním z hlavních velitelů této skupiny, měl jsi důležitá rozhodovací práva a v mnoha případech jsi jednal jménem celé skupiny. To tě činí přímo zodpovědným za většinu přehmatů, které rytíři ve své historii udělali. Byl jsi na počátku vytvoření této skupiny, jsi jedním ze zakládajících členů a jsi ve skupině od jejího úplného počátku. Máš v sobě tudíž zaneseny všechny události, které se této skupiny týkají, všechno co se kolem ní v minulosti dělo, každý detail historie. Všechny tyto informace se mohou nyní začít postupně odkrývat a ty, pokud budeš pravidelně komunikovat, budeš dostávat spoustu informací.

Především je důležité přesně pochopit, za jakým účelem byla skupina vytvořena, jak fungovala, na jakých principech, atd. V dávných dobách byli rytíři čistou skupinou a vykonali na světě také spoustu pozitivních věcí. Zpočátku byli skutečně velmi dobře fungujícím organismem, který pracoval naprosto spolehlivě. Pokud by se totiž hned zpočátku ukázalo, že tento nápad nemá šanci na úspěch, byl by okamžitě přerušen. To, že rytíři přežili až do těchto dob, je známkou toho, že mají v sobě něco výjimečného. Něco, co nikdo jiný před nimi, ani po nich neměl. Nyní je potřeba přesně zjistit, co se ukrývá hluboko uvnitř základů této pradávné skupiny. Jak je možné, že se dostala až do těchto okamžiků, že dokázala přečkat takovou dlouhou historii světa. To by mělo být v nejbližším období tvým hlavním úkolem. Všechny důležité informace máš ukryty v sobě, nebo k nim máš přístup.

Teprve nyní se dostáváš do bodu, kdy musíš začít pracovat skutečně naplno. Už si nemůžeš dovolit žádné další přehmaty, protože to by znamenalo konec. Nyní je potřeba, abys dokázal vysvětlit to, čím tato skupina ve skutečnosti byla, jaké zde měla úkoly, co bylo jejím hlavním posláním. Teď je již naprosto jasné, že máš v rukou něco velmi důležitého a musíš začít na tom pracovat naplno. Nebraň se žádným impulsům, žádným informacím, které ti přicházejí, ať jsou jakkoliv fantastické. Je důležité nahlédnou až k samotným základům vytvoření rytířské skupiny, dostat se k prvotním informacím.

Ve svém životě jsi měl mnohokrát pocit, jako bys měl přímou zodpovědnost za to, co se na světě děje a v jakém je svět stavu. Tyto tvé pocity nejsou vůbec náhodné, ale zakládají se na skutečnosti. Jsi jedním z těch, kteří mohou s tímto světem něco udělat, posunout ho do lepších časů. Ty bys měl být tím hlavním blanickým rytířem, který se zde objevil, a který má lidstvu přinést něco obrovsky důležitého. Nyní je čas, aby sis to začal uvědomovat. Síly Světla ti mnohokrát pomohly, protože cítily tvoji důležitost na tomto světě. Musíš si však v sobě uchovat všechny vlastnosti, které ti zabrání chovat se nadřazeně. Stále musíš jednat skromně, s pokorou.

Máš hluboko v sobě zakořeněny čisté principy fungování karmických rytířů, byl jsi dokonce dlouhou dobu jejich velitelem. Z toho vyplývá, že máš v sobě něco, díky čemuž jsi tuto funkci mohl vykonávat. Dlouhou dobu jsi však byl přímo ovlivňován bytostí, která s tebou byla spojena. Tvoje bytost dlouho nebyla svobodná a celá velká vnitřní síla tvé osobnosti bylo dlouho „brzděna“. Nyní je proto důležité, aby tvoje bytost začala pracovat a fungovat na čistých základech, které má v sobě ukryty. Zatím bylo tvé vnitřní já jakoby uvězněno a nebylo mu dovolováno se plně rozvinout. Teprve nyní nastala doba znovuzrození celé tvé osobnosti.

Máš v sobě velkou sílu a velké skryté možnosti, nyní musíš být obezřetný a ve hmotě neudělat žádnou chybu, která by znamenala, že se tvé vnitřní já dostane opět pod nadvládu. Musí již navždy zůstat svobodné, otevřené. Jedině tak bude schopno plného fungování a tím také tvé hmotné tělo začne více „rozkvétat“. Cvič, pracuj, komunikuj, nadále pokračuj ve vnitřní očistě. Tím budeš posilovat své vnitřní já a dodávat mu potřebnou stabilitu. Potřebuje se rozvinout a ty mu musíš dodat „energetickou výživu“. Pokud budeš pracovat dobře, tento proces může být velmi rychlý a tvé vnitřní já se bude rychle posunovat vpřed. Nyní všechno záleží pouze na tvé pracovitosti a důvěře v tyto informace. Ať jsou jakkoliv fantastické, měl bys jim začít zcela důvěřovat!“


 

Duchovní komunikace funguje jako jednoduchá energetická léčba

Napojuji se na Osobní karmu (duchovní komunikace z 1. 2. 2011): 

Osobní Karma: „Spojení je dobré, v pořádku. To by měl být vždy začátek tvojí komunikace. Přijmout informace od osobní karmy a ta by tě měla dále nasměrovat. Mám „rozhled“ a vím, s kým je dobré v tu chvíli komunikovat. Například nyní je vhodná doba pro komunikaci s Přírodou, popř. Planetou…

Všemi důležitými mezníky svého života jsi prošel a jsi přesně tam, kde máš být, kde je to nejlepší pro tvůj vývoj. Neměj obavy a pouze poctivě pracuj na svém vzestupu, harmonizaci, komunikaci. Duchovní síly Světla jsou za tebou a podporují tě. Vědomě zařazuj do svého života činnosti, o kterých víš, že ti prospívají, vše ostatní dej stranou. Buď čistý v myšlení, jednání a postojích. Používej svoji intuici, a co nejvíce komunikuj, to ti bude přinášet spoustu dobrých věcí. Komunikace je vlastně jednoduchá energetická léčba, která dolaďuje tvé tělo. Nenech se příliš ovlivňovat názory lidí ve hmotě a jednej především dle svého úsudku a podle toho, jak to cítíš ty. Měl bys nyní být schopen vnímat dobře energie a naučit se to využívat při svých rozhodováních.“

Karmičtí rytíři byli dlouhou dobu účinným nástrojem karmy

Příroda: „Příroda je ráda a vděčná za možnost předat ti informace. Je to opravdu vždy hezká chvíle, protože díky tomu jsem ve spojení s někým ze hmoty a je to pro mne vždy krásný prožitek. Propojení člověka s Přírodou zde v minulosti existovalo v mnohem těsnějším měřítku, než je tomu nyní. Lidé si Přírody vážili, dokázali z ní čerpat a vše fungovalo mnohem lépe. Nyní se snad částečně tato doba navrací a díky NDC jsem opět získala potřebnou sílu k tomu, abych mohla být tím, čím jsem byla dříve. Mám pro tebe spoustu důležitých informací, jak o tobě a tvé skupině… Informací je dostatek a bude to chtít jistě více než pouze jeden přenos. Vždy se snaž o maximální harmonizaci a koncentraci. Informace pak budou mnohem přesnější.

Nejdříve pár základních věcí o skupině karmických rytířů. Historie této skupiny je skutečně velmi obsáhlá. Potřebuješ znát opravdovou podstatu, proč byla tato skupina vytvořena, k čemu sloužila a co měla na starosti. Základní myšlenkou pro vznik skupiny bylo vytvořit prostředek k tomu, aby Karma mohla ve hmotě i mimo ni účinně zasahovat.

Tys byl v minulosti pověřen k vytvoření takového útvaru a zároveň ti byly dány rozsáhlé pravomoci k vykonávání spravedlnosti. Byl to velmi zodpovědný úkol a ty ses jej chopil s velkým zaujetím. Postupně jsi dal dohromady skupinu bytostí. Jejím vytvořením vlastně vznikla úplně první karmická instituce. Dříve karma fungovala přirozeným způsobem. Ale s narůstajícím množstvím negativních skutků se prostředí čím dál více špinilo, toto původní přirozené působení karmy ztrácelo na síle a bylo zapotřebí nějakého účinnějšího nástroje. Tím byla skupina karmických rytířů.

Karmičtí rytíři byli schopni účinnějšího prosazování karmy ve hmotě i mimo ni. Tím jste se postupně pro karmu stali důležitými, až nepostradatelnými. Dokázali jste operovat v mnoha úrovních hmoty, a proto jste mohli být tak účinným nástrojem karmy. Byli jste určitými nositeli spravedlnosti, kterou jste se snažili pevně držet ve svých rukou. Potřebovali jste však mít dokonalé napojení na světy nad vámi, dokonalou komunikaci. Protože kdyby došlo k nějaké chybě, mohlo to mít velké následky. Vaše potřeba napojení byla doslova životně důležitá a to nejen pro vás, ale také pro mnoho dalších bytostí. Dobrou komunikaci jsi měl na starosti především ty a měl jsi kolem sebe další duchovní bytosti, např. přírodní anděly, se kterými jsi pravidelně byl ve spojení.

To ti zabezpečovalo dokonalou informovanost. Informace byly pro vaši skupinu naprosto nezbytné a bez nich by skupina nemohla dělat to, co dělala. Tyto dávné schopnosti duchovní komunikace jsou v tobě stále a díky nim jsi schopen „lehčeji“ informace přenášet. Je to velký dar, který ti byl dán, je to tvoje výjimečná schopnost, kterou jsi obdařen. Těch dalších několik „zajímavých“ schopností, které v sobě máš, ti může pomoci v dokončení toho, co jsi na tento svět přišel učinit.

Někde v hloubi své bytosti jsi předurčen k důležitým věcem v rámci této Planety a postupně se k tomu musíš dopracovat. Nic se ti neotevře samo, všechno půjde postupně, tak jak budeš stoupat ve Světle. Měl by sis však již nyní uvědomovat svou zodpovědnost, jakou máš za tento svět. Jsi mu hodně dlužen a v tomto životě máš obrovskou šanci napravit své chyby z minulosti. Na tuto příležitost jsi čekal strašně dlouhou dobu. Tvoje bytost to ví, a proto se tě snaží směrovat správným směrem. Nyní je to již hlavně na tobě a na tvých postojích ke svým závazkům. Hodně tomuto světu dlužíš, hodně dlužíš bytostem na této Planetě a nastala doba splácení. Můžeš nejen svůj dluh splatit, ale přidat také něco navíc. Čistý, spravedlivý a bezpečný svět. Jsi jedním z těch, kteří jej mohou pomoci vytvořit. Je to tvůj úkol, se kterým jsi přišel na tento svět. Uvědom si jej a snaž se jen naplnit.


 

Správné duchovní zaměření je tím nejlepším základem pro budoucnost

Napojuji se na Nejvyšší karmu (duchovní komunikace ze 4.2.2011): 

Nejvyšší karma: „Spojení je čisté a v těchto dnech bys toho měl co nejvíce využívat. Teď jsi dobře vyladěný, zharmonizovaný, protože máš dobrou oporu ve hmotě. Zde jsi mnohem vyrovnanější než dříve, přestal jsi dělat drobné „přehmátky“, a proto je tvé vyladění nyní většinou v pořádku. Stále platí, že bys měl komunikaci věnovat více času a prostoru. Potřebuješ přijmout velmi důležité informace a musíš to udělat ty. Máš na tuto činnost velmi dobré předpoklady.

Stále jsi někdy zmítán obavami ze své budoucnosti. Buď si neustále vědom jedné důležité věci. Pro svoji „lepší budoucnost“ jsi udělal to nejlepší, co jsi mohl. Postupuješ stále správným směrem a své budoucnosti se neobávej. Jediné, co ti může všechno překazit, jsi nyní ty sám. Jsi na správné cestě a neuhýbej z ní ani o kousek. Bude to od tebe vyžadovat kvalitní duchovní práci. Ale znovu opakuji: ničeho se neobávej, měj stále pozitivní a optimistickou mysl, máš k tomu mnoho důvodů…

Ať se na tebe okolí dívá, jak chce, ty si musíš být vědom pravdy. Toto vědomí ti dá potřebnou sílu v těžkých okamžicích a pomůže ti je překonat… Čisté přírodní síly jsou stále silnější a průraznější. Bytosti Světla stále více budou pociťovat jejich příznivé účinky a naopak lidé, kteří pracují pro Temno, budou stále více „bojovat se životem“. Každý však v životě bude mít na výběr a bude moci zvolit pro sebe cestu.

Děkuji za informace.

© Jan Páník, květen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 169
  • 22
  • 17
  • 17
  • 17

Celkový počet hlasů: 242