Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Nejaktuálnějším tématem je dnes fungování karmy ve hmotě

Nejaktuálnějším tématem je dnes fungování karmy ve hmotě

Petra Nováková Vloženo 11.2.2011
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 18.12.2010                

Síly Světla, prosím dejte mi informace ohledně celkové situace, co by lidstvo dále mělo prostřednictvím komunikace vědět:


Karma: „Nejaktuálnějším tématem je nyní karma, otázky fungování karmické instituce dříve a dnes. Obraz Karmy je chybně vrytý do povědomí lidstva i do morfických polí a dalších záznamů, které v minulosti zachycovaly vývoj. Právě zde na Planetě Zemi měla Karma ideální podmínky k vývoji. Protože zde probíhal boj mezi Světlem a Temnotou. Karma, která dříve fungovala pouze v relativně čistém prostředí, neměla žádné ambice ke svému zdokonalování. Až nyní se v tomto světě tvoří nový projekt karmy, který má fungovat všude, za všech podmínek. To však vyžaduje vysokou flexibilitu a nejvyšší aktuálnost pro celý systém karmy. Je důležité znát chyby Karmy, ke kterým docházelo v minulosti. Protože idealizovat si Karmu nevede k ničemu. I to je jeden z důvodů teď vycházejících článků o karmě.

Lidstvo má právo znát situaci. Ke změně vývoje je to dokonce nezbytné. I přesto, že mnoho bytostí by raději zůstalo ve svých naivních představách, že všechno přicházející shora je úžasné, čisté a dokonalé. Že dokonalost nemusíme tvořit, že přichází sama shora. Což je jeden z největších omylů. Osud si tvoří každý sám, není pouze slepě veden po předem detailně naplánované cestě. Tento omyl sem zasely Duchovní hierarchie, když potřebovaly, aby lidstvo bylo povolné a slepě kráčelo po jimi zvolených cestách. Braly tak lidem jejich vůli, jejich zodpovědnost. To, že věci se nedějí náhodou, že vše má svůj smysl, a vše někam směřuje, neznamená zříci se vlastní vůle a odevzdat svůj život do rukou osudu. Nebo do rukou zasvěcenců a učitelů, kteří lidem zprostředkovávají jednoduchý „zaručený“ recept na štěstí. Recept, který nepotřebuje žádnou lidskou aktivitu. Stačí chodit na přednášky mistrů, při všech příležitostech si zaplatit za zasvěcení a vše už poběží dál samo. Zázraky se nedějí bez aktivní činnosti člověka správným směrem, samy od sebe. Mohou se dít, pokud je lidská činnost, vůle a úsilí spojeno s vyšší moudrostí.

Lidstvo stále čeká s otevřenou náručí, že mu vše spadne samo do klína. Že stačí pohnout prstem, ukázat, co chci a ono se to samo splní. To však není, ale degenerace. Jen pokud sám provádím správné činnosti pro svůj vývoj, pak teprve budu obdarován výsledkem. Přijmout tuto kamufláž o automatickém příchodu štěstí shora bylo pro lidstvo velmi pohodlné. Pro temné pak bylo velmi snadné dostat lidstvo tam, kam chtěli. Lidstvo dobrovolně vyklidilo pole v otázkách směru dalšího vývoje a temným přenechalo volné pole působnosti. Ale za jakou cenu. Za cenu vývoje, za cenu Světla, za cenu existence. Mnoho bytostí nadává na dnešní svět. Tito lidé však netuší, že lidstvo samo si ho takový vytvořilo, když se vzdalo své zodpovědnosti za svou Planetu, za svůj vývoj. A jen lidstvo to teď může změnit. Nadávat umí každý. Jen málo je však těch, co skutečně začnou na sobě pracovat. Protože to je jediná cesta vedoucí ke správnému cíli. Skrze články o situaci v oblasti karmy teď i Karma poznává sama sebe. Informace o jejím skutečném fungování, o událostech, které po jejích zásazích následovaly, to vše Karmě nastavuje zrcadlo, její vlastní obraz. Ukazuje její minulost a zároveň i veškeré její možnosti. Karma tak prochází velkou očistou a získává nástroje ke svému optimálnímu fungování. Nejprve však musela získat propojení ke všem svým částem, které v minulosti byly součástí Karmy. Což stále probíhá. A tyto části se musí očistit či vyřadit z provozu oficiálně. Karma v duchovním pozadí již bezpečně a spolehlivě funguje. A teď získává možnosti působení i pro hmotu.“


Budoucí vývoj poběží ve spolupráci s vyššími celky

Duchovní komunikace z 18.10.2010


Síly Světla, prosím, dejte mi informaci ohledně momentální situace a ohledně vize budoucnosti.


Karma: „Nová vize budoucnosti je neodmyslitelně spjata s fungováním Karmy ve všech oblastech vývoje. Duchovní pozadí světa se již mění dostatečně dlouho, a proto nastává období, kdy se začne postupně podle nových principů NDC měnit i hmota a její fungování. Tento fakt se nedá změnit a tento přerod vývoje Planety i pozemské Přírody probíhá zcela automaticky. Nejprve se mění prostředí, ve kterém lidské bytosti žijí. A tato změna začne postupně ke změně tlačit i vás, celé lidstvo. Každého jednotlivce a zároveň lidstvo jako celek. Protože Příroda ani Planeta již dále lidské zákony jdoucí proti přirozenosti vývoje, i proti lidem samým, již nesnesou. Proto bude lidstvo Přírodou a Planetou tlačeno ke změně. Obraz hmotného světa se tak začne měnit podle etických principů Nové duchovní cesty, podle principů automaticky fungující Karmy i Přírody.

Vizí budoucího světa je planeta Země, kde vývoj poběží ve spolupráci s vyššími celky – Karmou, Přírodou, Planetou. A nikoli proti nim, jako tomu bylo dříve. A odkud se přirozená varianta vývoje začne přenášet na další celky a civilizace ve Vesmíru. Lidstvo bude muset plně přijmout svou zodpovědnost a začít na sobě pracovat. Lidé budou tlakem prostředí tlačeni k vědomé práci na svém vývoji. Protože tím zároveň přispívají i k vývoji celého lidstva a systému světů ve Stvoření. Přijmutí existence duchovního pozadí světa se stane přirozeným postojem každé bytosti, všichni o něm budou vědět. To samozřejmě ve hmotě postupně přinese velké změny, a to ve všech sektorech vládních, hospodářských, atd. To vše se však nebude dít naráz. Protože zborcení dosavadního fungujícího systému by způsobilo velké destrukce a chaos. Naopak vše staré bude plynule a automaticky přecházet v nové. Zcela přirozeně pod vedením světelných sil z duchovního pozadí světa. Některé změny jsou hudbou daleké budoucnosti, jiné jsou naopak velmi blízko.“

© Petra Nováková, únor 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 190
  • 22
  • 17
  • 20
  • 22

Celkový počet hlasů: 271