Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 69B. Ilúvatar a Nejvyšší Svatyně na vrcholu našeho Vesmíru

69B. Ilúvatar a Nejvyšší Svatyně na vrcholu našeho Vesmíru

Jiří Novák Vloženo 6.3.2014
Jiří Novák

Oddělení Sféry Stvořitelů Otců od Vesmíru neprostupnými duchovními prahy. Problém, jak usnadnit komunikaci přes bariéry oddělující Vesmír od úrovní Stvořitelů. Předsunutí vyslanci Stvořitelů přímo uvnitř Vesmíru. Předsunutá stanoviště Stvořitelů uvnitř Vesmíru. Ilúvatar jako stavbyvedoucí našeho Vesmíru. Ilúvatar již dávno ztratil možnost přímého vlivu až dolů do hmoty. Jaká je současná duchovní situace Ilúvatara? Část bytosti Ilúvatara se již dříve zrodila ve hmotě. Je zásadní, aby Ilúvatar dotáhl do konce své dřívější úkoly. Ilúvatarovi zatím ještě zůstane část jeho původních pověření a nástrojů. Příležitost pro Ilúvatara pokračovat ve svém původním poslání. Barbara Ann Brennan – uvědomování si duchovního vedení shora, návštěva Nejvyšší Svatyně. Tato léčitelka sice částečně používá terminologii i metody Staré duchovní cesty, její uvažování je však přece jen zásadně jiné.

Oddělení Sféry Stvořitelů Otců od Vesmíru neprostupnými duchovními prahy

Sféra Stvořitelů Otců byla od samého počátku oddělena od našeho Vesmíru pevnými neprostupnými duchovními bariérami. Ty fungovaly jako duchovní prahy, takže k jejich překročení bylo potřeba, podobně jako u dalších duchovních prahů, dosáhnout potřebné celkové hladiny vnitřní čistoty a vyrovnanosti. Do této výšky světelné frekvence a ještě dále, výše přes tyto bariéry, nevedly ani komunikační koridory magie. Protože magie jako metoda neusilovala o spojení směrem nahoru ve frekvencích bioenergií.

Mágové na své astrální cestě budovali spojení dál pryč od hmoty ve frekvencích astrálních živlových energií. To však byla naprosto jiná cesta, která nevedla směrem nahoru k andělům Dhyanům, k duchovní bytosti planety Země a ke skutečným Stvořitelům. Ale vedla do boku do úrovní mimo světelnou evoluci. K uměle magicky vytvořeným modlám a figurkám, viz články 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou, 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

Překonávání duchovní bariéry našeho Vesmíru se tak nikdy nestalo běžnou zkušeností, kterou by prožila celá řada bytostí v našem Vesmíru. Lidé 1. typu ve hmotě vlastně možnost neomezeného světelného vzestupu ve své výbavě nikdy neměli. Takže dosažení přímého spojení se Sférou Stvořitelů bylo pro ně naprosto neskutečnou iluzí. Ani andělské bytosti různých úrovní uvnitř Vesmíru nebyly svojí výbavou připravené na neomezený světelný vzestup.

Možnost neomezeného světelného duchovního vzestupu nahoru přes duchovní bariéry a prahy mělo uvnitř sebe pouze nové lidstvo 2. typu. Trvalo však desítky tisíc let, než se prvním lidem podařilo po otevření Nové duchovní cesty tuto svoji možnost naplnit.

Problém, jak usnadnit komunikaci přes bariéry oddělující Vesmír od úrovní Stvořitelů

Stvořitelé tušili, že spojení z jejich sféry dolů do duchovních rovin Vesmíru a případně až do hmoty bude problémem. A přitom oni sami věděli, že bude nezbytné celý projekt stvořeného Vesmíru postupně dotvářet, osidlovat různými formami života. Že tedy budou potřebovat možnost trvalého spojení dovnitř Vesmíru.

A stejně tak věděli, že bytosti uvnitř Vesmíru budou někdy potřebovat informace, které by jim pomohly s vývojem. Budou se pokoušet hledat spojení nahoru ke Stvořitelům, i když budou zpočátku vnímat, jak je to problematické a obtížné.

Předsunutí vyslanci Stvořitelů přímo uvnitř Vesmíru

Nejjednodušší pro podporu této možnosti vzájemné komunikace lidských bytostí dole ve hmotě se Stvořiteli bylo pověřit určité vybrané bytosti, aby sestoupily do stvořeného Vesmíru v jeho hrubé podobě a fungovaly zde jako „prodloužené ruce Stvořitelů“. Aby přenášely prvotní záměry Stvořitelů dovnitř stvořeného světa. A aby zajištěním realizace těchto prvotních stvořitelských záměrů stvořený svět dále upravovaly, budovaly, osazovaly různými formami života.

Těmito předsunutými přímými vyslanci Stvořitelů je jednak bytost zvaná Ilúvatar, fungující jako stavbyvedoucí Vesmíru. Dále nejvyšší andělé Dhyané jako mistři. A nižší andělé jako dělníci, pečovatelé. Viz článek 36B. Stvořitel, andělé, Kosmická inteligence, mimozemšťané.

Z tohoto výčtu se však budeme v tomto článku zabývat pouze bytostí zvanou Ilúvatar. Andělům Dhyanům jsme se věnovali již v celé řadě předcházejících článků. V tomto směru připomínám zejména proces transformace Dhyanů, ke kterému došlo v roce 2004 společně s vybranou skupinou bytostí civilizace Arkturianů, viz článek 37E. Transformace Arkturianů do nové podoby. Nebo problém řízení karmy anděly Dhyany a řetězení chyb ve sféře Dhyanů, viz článek 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti.

V dalším článku 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla je i zásadní duchovní komunikace s anděly Dhyany o tom, jak oni tehdy vnímali svoji situaci. Co vše přispělo k  zásadním chybám, kterých se v minulosti dopustili. Je zde vysvětleno, že andělé Dhyané postupně ztratili spojení na lidstvo a vývoj ve hmotě se jim čím dál více vymykal. V oddíle Počátek fungování lidských Duchovních hierarchií jsou v duchovní komunikaci s anděly Dhyany uvedeny následující informace:

Až do pádu Atlantidy oficiálně vedli duchovní vývoj na Zemi andělé Dhyané. V poslední závěrečné fázi vývoje Atlantidy začala být na základě impulsů Dhyanů vytvářena oddělení lidských Duchovních hierarchií. Do těchto umělých seskupení byly jmenovány, vytaženy či přemístěny ty lidské bytosti, které se Dhyanům zdály jako duchovně nejvyspělejší… V Planetární a Sluneční Duchovní hierarchii však nebyly od samého počátku výhradně pozemské bytosti. Do těchto institucí byly anděly Dhyany dosazeny i mimozemské bytosti v té době působící v oblasti Země a dokonce sem byly přemístěny další bytosti z jiných vesmírných civilizací na posílení vlivu na hmotný svět. Takto se do struktur Duchovní hierarchie v oblasti Země a Slunce dostaly od samého počátku také bytosti z oblastí Siria, Plejád, Andromedy.

Tento jejich krok předání duchovního vedení lidstva lidským Duchovním hierarchiím zavedl nové lidstvo do slepé uličky vývoje představované Astrální cestou. Více o tom je v textech 67A. Tři možné duchovní orientace člověka I 67D. Tři možné duchovní orientace člověka IV, 67E. Možnosti zásahů z duchovních sfér do hmoty.

Systém vytvořený anděly Dhyany dovedl lidstvo k opakovaným katastrofám

Sami andělé Dhyané tak podporou lidských Duchovních hierarchií ještě více upevnili starý přežitý systém, který vedl lidské civilizace k opakovaným katastrofám. Navíc tím, že přemístili duchovní mistry z jedné planety na druhou, vlastně dali zelenou vměšování jedné civilizace do druhé, protože takové vměšování sami oficiálně začali. V období vlády Vesmírných lidí nad Galaxií pak toto vměšování přešlo až k přímému násilí, vojenským akcím, trvalé okupaci mnoha planet, viz články 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

V dnešní době je již Sféra Dhyanů po důkladné očistě kompletně přebudována na nových principech. Andělé Dhyané se tak stali v dnešní době jednou z opor Nového vývoje. Také proto jsme informacím plynoucím od nich věnovali na těchto webových stránkách celou řadu duchovních komunikací.

Předsunutá stanoviště Stvořitelů uvnitř Vesmíru

Dalším prvkem podpory ze strany Stvořitelů pro usnadnění duchovního spojení dolů do hmoty bylo vytvoření určitého předsunutého stanoviště blízko horní hranice frekvencí Vesmíru. Ze kterého bude možnost jednak komunikačně dosáhnout přímo do Sféry Stvořitelů Otců. A ve kterém se také výrazně zvýší šance dosáhnout komunikačního spojení s bytostmi přímo ve hmotě.

Tímto předsunutým stanovištěm se stalo místo označované jako Nejvyšší Svatyně. Které nějakým způsobem souvisí se symbolem Sfingy, kterou známe z Egypta. Také tomuto místu se budeme v tomto a následujícím textu věnovat podrobněji.

Ilúvatar jako stavbyvedoucí našeho Vesmíru

Nejprve krátce připomenu, co je všeobecně známé o bytosti nazvané Ilúvatar. O této bytosti se zmiňuje především kniha Johna R. R. Tolkiena Silmarillion – Mýty a legendy Středozemě. Ta začíná první legendou Ainulindalё (Hudba Ainur), ve které se píše:

Byl Eru, jediný, který se v Ardě nazývá Ilúvatar. Nejdříve učinil Ainur, Svaté, kteří byli potomstvem jeho myšlenky, a byli s ním dříve, než bylo vytvořeno cokoliv jiného. A mluvil k nim: předkládal jim hudební témata a oni před ním zpívali a on byl rád…

Další pokračování tohoto příběhu stručně popisuje Wikipedie následujícími slovy:

Z tohoto zpěvu se postupně vyvinula Hudba Ainur, jejíž zjevnou podobou je Svět, Arda, ve kterém se odehrává děj knih J. R. R. Tolkiena (Hobit, Pán Prstenů, Silmarillion).

Ilúvatar poté ukázal tento svět Ainur, nejprve jako vidění a poté ho pomocí Nehynoucího plamene učinil skutečným. Po tomto zhmotnění Hudby Ainur již Eru do chodu světa nezasahoval, nebo pouze minimálně. Odpovědnými za osud Světa se stali ti z Ainur, kteří do něj vstoupili –  Valar a Maiar.

Aby se běžný čtenář dokázal v této citaci lépe orientovat, připomínám význam některých z užitých pojmů. Arda představuje název Země v jazyce Elfů. Ainur jsou andělé Dhyané a Valar, Mocnosti světa, jsou ti Dhyané, kteří se oděli do hmotných těl a sestoupili do hmotného světa. Maiar byli nižší andělé, kteří je při tomto sestupu až do hmoty doprovázeli. Více o tom bylo v článku 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu.

Bytost zvaná Ilúvatar tedy byla hlavním „stavbyvedoucím“ světa a přímým vyslancem Otce Stvořitele. Formulace z předcházejících citací – „učinil Ainur, Svaté, kteří byli potomstvem jeho myšlenky“ – naznačuje, že určitým způsobem stvořil nebo postavil do jejich pozice anděly Dhyany. Naše rozsáhlé zkušenosti z karmické očisty však naznačují, že v drtivé většině případů (a možná úplně ve všech) nešlo o úplně nové bytosti. Anděly Dhyany se stávaly „staré bytosti“ s rozsáhlými zkušenostmi sestupující shora ze stvořitelských úrovní i z vyšších světů nad nimi.

Jak vypadá současná situace bytosti Ilúvatara, zjistíme nejlépe navázáním duchovní komunikace.

Duchovní komunikace s Ilúvatarem

JN: Ilúvatare, prosím, můžeš nám sdělit, co je teď tvým hlavním úkolem? Na čem pracuješ? Případně něco dalšího o sobě, co je v tomto období důležité? Děkuji. (Duchovní komunikace z 29.1.2014)

Ilúvatar: „Ano, jsem rád, že jsi mne oslovil. Protože už dlouho funguji jakoby mimo hlavní toky energií. Situace se vyvíjí, vnímám to podle energií procházejících kolem mne. Ale já jsem jaksi z celého toho procesu vypadl. Vlastně nevím, co je teď v novém vývoji mým úkolem.

Kdysi jsem byl hlavním. Byl jsem jedinou možností, jak zprostředkovat přenos informací ze Sféry Stvořitelů Otců. Jenže teď i tato sféra je jakoby mimo hlavní vývoj. Řízení vývoje přebraly mnohem vyšší světelné úrovně nad námi.

Chápu to tak, že pro mne, stejně tak jako pro každého z Vás dole ve hmotě, je teď nejdůležitějším úkolem pracovat na sobě, na svém vývoji. Na celkové transformaci mé bytosti, na energetické očistě i karmické očistě. Protože každá bytost na jakékoliv duchovní úrovni či pozici udělala někdy rozhodnutí, která nebyla z pohledu celkového vývoje právě optimální.

Proto bych se i já rád dobrovolně přidal k systémům Nové duchovní cesty. A nechával se volně energiemi NDC promývat a čistit. Zatím však vnímám, že tyto energie chodí jakoby kolem mne. Že jsem se ještě nedokázal dostat do proudu Nového vývoje.

Možná je to proto, že na této mé úrovni mimo hmotu nemám takové nástroje, jaké máte vy ve hmotě. Jedinou možností pro mne je otevřít se novým světelným energiím, vzdát se dávné magické výbavy a snažit se napojit na proud nových energií. A snažit se také pochopit, co se to vlastně děje, co tento Nový vývoj pro každou úroveň přináší. Možná sám potřebuji přijít na to, proč jsem i nadále tady, jestli je to tak správné. Jak bude vypadat můj další vývoj a co bude mým dalším úkolem. A dokud na to nepřijdu, že se ve vývoji nepohnu dále.

Ilúvatar již dávno ztratil možnost přímého vlivu až dolů do hmoty

Už je to dávno, co jsem ztratil možnost jakéhokoliv přímého vlivu až dolů do hmoty. Už je to také dávno, co jsem bytostem na pozicích níže předával určité pokyny a informace. Vlivem pokračujícího zatemňování vývoje se všechny duchovní úrovně od sebe postupně navzájem oddělily a odizolovaly. Řídící informace shora tak postupně přestaly proudit. Další světelný vývoj byl takto důkladně zablokován. Protože bez přísunu čistých informací shora z pozice vyššího nadhledu nemůže světelný vývoj optimálním způsobem fungovat.

Ano, změny přišly v pravý čas. V době, kdy vše začalo být nehnutelné, neschopné jakékoliv pozitivní proměny. Už žádná síla nebyla schopna směr tohoto upadajícího kolosu všech úrovní nad sebou změnit. Zůstala tak jediná šance. Že impuls k této změně přijde zdola. Že lidé 2. typu konečně dokážou v sobě probudit předpoklady, které do nich byly ve vzorku tří energií tří sfér Stvořitelů vloženy.

Dnešní vývoj svědčí o tom, že se to nakonec přece jen podařilo. Že lidé toto své poslání naplnili. A proto mohu nakonec říci, že své poslání naplnili i Stvořitelé nad vámi. Přes všechna ta období destrukcí, stagnací a zkáz bylo přece jen nastartováno Světlo Nového vývoje. A to je velmi pozitivní skutečnost. Pro mne to znamená, že mé dřívější úsilí nebylo marné. Že i já jako hlavní stavbyvedoucí Vesmíru a života v něm jsem v rámci svých možností alespoň část svého úkolu nakonec splnil.

Trvalo to však velmi dlouho, než zaseté sémě v podobě člověka 2. typu na Zemi vyklíčilo a vykvetlo. Děkuji vám lidem, že jste to dokázali. Je to pro mne velmi povzbuzující. Přes to všechno, v jaké situaci se teď nacházím, zatím bez jasného cíle a perspektivy.“

Jaká je současná duchovní situace Ilúvatara?

To byla lednová komunikace s Ilúvatarem, která naznačuje, že Ilúvatar se dostal mimo hlavní energetické toky Nového vývoje. Zeptám se teď, 15.2.2014, Přírody, jak je na tom Ilúvatar se svojí duchovní situací. Podle Přírody je jeho moment světelného vzestupu -10% a vztlak na světelný vzestup +35%, obojí vůči jeho osobnímu optimu +100%. Tyto hodnoty naznačují, že dosud není součástí Nového vývoje, že u něj trvá jakási stagnace.

A kvalita a čistota jeho celkového energetického vyzařování? Podle Přírody je podíl temných energií kolem 2% a temná síla kolem 80%. Znamená to, že je sice poměrně čistý. Vysoké procento temné síly však naznačuje, že v sobě stále ještě má rozsáhlou umělou tvořivou výbavu, která narušuje a komplikuje světelnou cestu bytosti – určitá duchovní pověření, propůjčené pravomoce a duchovní schopnosti. Tvořivou výbavu, která může být v případě určitého vychýlení bytosti zneužita proti Světlu. Právě z tohoto důvodu už podobná umělá výbava do Nového vývoje nepatří. V tuto chvíli je ovšem důležité, že Ilúvatar nepropadl Temnu. Že nemá tendence škodit Novému vývoji, podobně jako některé další dřívější duchovní instituce. Zejména různé úrovně lidských Duchovních hierarchií, vedoucích dříve vývoj na Zemi, ve Sluneční soustavě a v tomto Vesmíru (více o tom bylo v článku 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj).

Ilúvatar má tedy možnost očistit se a pokusit se nastartovat stabilní světelný duchovní vzestup, tak jako se to podařilo před několika lety andělům Dhyanům společně s vybranou skupinou civilizace Arřkturianů, viz článek 37E. Transformace Arkturianů do nové podoby. A až teprve budoucí vývoj po jeho očistění a poté, co se stane součástí vzestupné světelné cesty, sám ukáže, jak by bylo možné pozitivně využít dřívějších zkušeností této významné bytosti. Je však jeho doposud existující umělá tvořivá výbava slučitelná se světelným vzestupem? Na tuto otázku odpovím postupně v dalším textu.

Část bytosti Ilúvatara se již dříve zrodila ve hmotě

JN: Centrální Karmo Nového vývoje: Je bytost Ilúvatara kompletní? Nebo se již dříve musela z karmických důvodů jeho část zrodit ve hmotě? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 17.2.2014)

Centrální Karma Nového vývoje: „Ano, to co tušíš, je pravdou. Část bytosti Ilúvatara se již dříve zrodila ve hmotné úrovni Vaší Planety. Identifikoval jsi v této podobě jednoho z těch, kteří před léty vstoupili na Novou duchovní cestu a doposud v této cestě pokračují. I když právě v těchto dnech není karmická očista tohoto člověka jednoduchá.“

JN: Dobře, a co teď s tím udělají systémy NDC vedoucí vývoj? Když k tomuto rozdělení došlo ještě před otevřením NDC? A když NDC už podobná rozdělení bytostí nepodporuje? Když jsou naopak podnikána opatření, jak takto nepřirozeně rozdělené bytosti znovu spojit v jeden celek? Například šlo v minulosti o některé z významných duchovních mistrů, jejichž část se zrodila ve hmotě a jiná část zůstala nahoře v duchovních úrovních nad hmotou nebo v astrální úrovni.

V tomto směru připomínám články 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo, 55E. Zásadní chyby v plánování a využívání nových zrození, ve kterých jsem se otázkami zrození pouze části bytosti a jejich následky podrobněji zabýval.

Takže ke zrození části bytosti Ilúvatara došlo ještě před vznikem systému Nové duchovní cesty. Otázkou tedy je, zda toto rozdělení je i v dnešní době stále ještě účelné? A co bude s takto rozdělenou bytostí Ilúvatara dál?

Centrální Karma Nového vývoje: „Ilúvatar není úplně stejný případ, jako tomu bylo při rozdělení lidských bytostí, které před tímto rozdělením prošly zrozením ve hmotě. Tedy například Ježíše, Buddhy, Panny Marie a dalších. Ilúvatar není jen individualizovaná bytost. Především představuje určitý úřad, který je spojen s projekty lidských civilizací 1. a 2. typu na Zemi. Zatím není naprosto jednoznačně účelné, aby jeho celá bytost sestoupila v tomto období do hmoty. Stále ještě je důležité, aby tento duchovní úřad zásadní důležitosti zůstal pro nejbližší dobu zachován. A to proto, že projekt člověka 2. typu zatím není kompletně dotažen do konce.

Jedinci na Nové duchovní cestě sice dokázali v sobě otevřít skrytou možnost neomezeného světelného duchovního vzestupu přes všechny duchovní úrovně a prahy. Ale například ani vám ještě nefunguje v plné míře genetický program. Takže ještě bude důležité celý projekt Druhého plánu Stvořitelů nějakým způsobem řešit. Zejména teď v tomto období půjde o nápravu vašeho genetického programu, který byl poškozen záměrnými zásahy temných systémů.

Zatím ještě není jasné, zda bude možné váš poškozený genetický program opravit. A zda tedy bude možné dovést Druhý plán Stvořitelů až do jeho plné realizace. Nebo bude potřeba tento plán nějakým způsobem dotvořit, v dílčích bodech změnit, dosavadní články nahradit jinými. A to by bez bytosti s rozhodovacími pravomocemi Ilúvatara zatím ještě nebylo možné. I proto je podstatné, aby hlavní část bytosti Ilúvatara prozatím zůstala na svém dosavadním postu v duchovních úrovních Vesmíru.

Je zásadní, aby Ilúvatar dotáhl do konce své dřívější úkoly

Proto je v tomto období důležité, aby Spojené Síly Světla vedoucí dnešní vývoj využily všech možností pro očistu bytosti Ilúvatara, které jsou v dnešní době dostupné. To znamená jednak pomoc zrozené části jeho bytosti. A zadruhé provedení záměrné základní očisty i té části bytosti Ilúvatara, která zůstala nahoře v duchovních úrovních Vesmíru.

Doporučuji tuto očistu provést při nejbližší možné příležitosti, což je právě den 17.2.2014. A tento den jej zařadit do běžné podvečerní očisty, která bude probíhat, a kterou ty zprostředkuješ. Není náhodou, že jde právě o den tvých narozenin. Právě výročí dne narození člověka poskytuje příležitosti zprostředkovat jiné, vyšší formy energetických zásahů, než je obvyklé.

Ilúvatar by se však zatím ještě neměl vzdávat všech svých dosavadních pravomocí a tvořivých schopností, které mu byly kdysi propůjčeny. Ano, jistě, tyto jeho pravomoce v sobě nesou určité stopy umělé tvořivé síly. K tomuto kroku vzdání se veškeré umělé výbavy proto u něj jednoho dne bude muset dojít. Ale v současném období tato situace ještě nenastala. Nejdříve potřebuje dotáhnout do konce své dřívější úkoly a teprve potom se může stát s celou svojí bytostí součástí Nového vývoje.

Ilúvatarovi zatím ještě zůstane část jeho původních pověření a nástrojů

Ilúvatar zatím ještě bude stát svojí částí nacházející se v duchovních sférách částečně mimo hlavní linii Nového vývoje. Přitom však i nadále zůstane svojí zrozenou částí součástí Nového vývoje. Jde prozatím o určitý kompromis, který je z pohledu možností dalšího vývoje potřebný. Jakmile už rozhodovacích pravomocí Ilúvatara nebude nadále zapotřebí, přijde okamžik, kdy bude důležité se jich dobrovolně vzdát.

Ilúvatarovi tedy ještě dočasně zůstane část jeho původních pověření, pravomocí a nástrojů. Jde však o výjimku, která se týká výhradně té části bytosti Ilúvatara, která je mimo hmotu. Ve hmotě i nadále platí bez jakýchkoliv výjimek základní zásada, že pokud bytost není ochotna kompletně se vzdát jakékoliv umělé tvořivé síly a dávných pravomocí, energie ji z cesty světelného vzestupu vytlačí.

To však neznamená, že by energie NDC již nemohly začít den za dnem soustavně čistit bytost Ilúvatara. A že by se nemohl dostat s rozhodující částí své bytosti na světelný vzestup. Zatím to však ještě nepůjde do úplné hloubky té části jeho bytosti, která zůstává mimo hmotu. Aby část jeho původních pověření mohla zůstat nedotčená. A aby těchto svých původních možností mohl v zájmu dokončení Druhého plánu Stvořitelů ve vhodných chvílích ještě použít.“

V určitém bodu vývoje se pak zřejmě ukáže, že další setrvání v této situaci, kdy je bytost Ilúvatara rozdělena na dvě části, nebude pro další vývoj optimální. Důležité pak bude zajistit, aby ta část bytosti, která zůstala nahoře, sestoupila k té dílčí části, která se zrodila ve hmotě. K tomu ovšem bude zapotřebí souhlas obou částí této bytosti, jak toho zrozeného člověka, tak také zbývající část Ilúvatara, která zůstala v duchovních úrovních Vesmíru. A dále také dotažení karmické očisty zrozené části až do bodu, kdy tento člověk ve hmotě toto sloučení ve své situaci ustojí.“

Příležitost pro Ilúvatara pokračovat ve svém původním poslání

Navazuji teď novou komunikaci.

JN: Ilúvatare, předávám ti nově zjištěné informace Centrální Karmy Nového vývoje. Podle těchto informací je část tvé bytosti zrozena ve hmotě a druhá část prozatím zůstane na své původní pozici v duchovních sférách Vesmíru. Takto by to ještě mělo nějakou dobu pokračovat. Protože projekt nového člověka podle Druhého plánu Stvořitelů ještě není kompletně dořešen. Jedině ty však máš původní pravomoce umožňující přímé zásahy do tohoto projektu. Jakékoliv další možnosti už by byly složitější. Proto je důležité, abys v tomto svém poslání pokračoval. Tvoje další rozhodnutí však budou moci přijít až v situaci, kdy bude detailně zjištěno, jak to vlastně s naším genetickým programem je. A to bude především na nás ve hmotě. Protože my dáváme dohromady informace z co nejvyššího možného duchovního nadhledu od Světelných institucí vedoucích Nový vývoj s informacemi přímo ze hmoty. Teď jde ovšem i o tvůj postoj, o tvé svobodné rozhodnutí, jestli tuto svoji pozici přijímáš. Jestli souhlasíš s tímto dalším postupem. Můžeš sdělit Spojeným Silám Světla vedoucím dnešní nový vývoj mým prostřednictvím své stanovisko? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 17.2.2014)

Ilúvatar: „Ano, samozřejmě. Jsem poněkud překvapen, že část mé bytosti je zrozena dole ve hmotě, protože na vědomé úrovni jsem o tom nevěděl. Vzpomínám si však, že se před několika desítkami vašich pozemských let cosi zvláštního se mnou dělo. Měl jsem neobvyklý vnitřní pocit, že něco ztrácím a přitom jsem nevěděl co. Teď to chápu. Vlivem určité přitažlivosti energií musela část mé bytosti sestoupit dolů do hmoty. A naopak rozhodující část musela zůstat zde nahoře až do té doby, než se otevře možnost, jak projekt člověka 2. typu dotáhnout do konce.

Děkuji Silám Světla vedoucím vývoj, že mi dávají příležitost pokračovat ve svém původním poslání. Zároveň se s plnou rozhodností, i do jisté míry úlevou, otevírám energiím NDC a dávám jim příležitost, aby mne očistily způsobem, který je nejen pro mé další fungování, ale i pro celkový další vývoj, optimální. Děkuji, této možnosti si nesmírně vážím. Už jsem se po dlouhém období stagnace začal domnívat, že už tomu tak bude navěky. Že se stávám zcela zbytečným článkem, který už zůstane trvale kdesi v ústraní mimo vývoj.

Tato nová možnost mne opět naplňuje odhodláním a tvůrčí silou. Konečně získat možnost, jak vše dokončit.“

Situace Ilúvatara po provedené základní očistě 

A jaká je situace Ilúvatara teď 6.3.2014, to znamená více než dva týdny po provedené základní očistě jeho bytosti? Podle Přírody je jeho moment světelného vzestupu +37% a vztlak na světelný vzestup +97%, obojí vůči jeho osobnímu optimu +100%, což je již podstatně lepší. Má již tedy dostatečný vztlak na světelný vzestup na to, aby dokázal ustát postupnou karmickou očistu své bytosti z nepříznivých důsledků, které byly vyvolány jeho předcházejícími rozhodnutími a tvořivými činy.

A jak se změnila kvalita a čistota jeho celkového energetického vyzařování? Podle Přírody je teď podíl temných energií kolem 0,2% a temná síla kolem 90%. Je tedy již čistější a jeho speciální duchovní pověření v podobě skrytých tvořivých schopností se dokonce zvýšilo. Což naznačuje, že očistou se otevřely další původní možnosti Ilúvatara, které byly doposud zapadlé v nánosech a tedy nefunkční. Zvyšuje to šanci na opravení genetického programu dnešního člověka, který byl v minulosti záměrnými temnými zásahy poškozen.

Barbara Ann Brennan – uvědomování si duchovního vedení shora

V období, kdy jsme začali pracovat na tématu stvořitelských sfér, byla Nejvyšší Svatyně jedním z témat, kterému jsme se pokoušeli porozumět. Na mé duchovní cestě mne inspirovala svojí knihou Ruce světla americká léčitelka Barbara Ann Brennan. Ve své knize popsala svůj vlastní zážitek návštěvy Nejvyšší Svatyně. Cituji však nejprve její slova, kterými vysvětluje, jak si jednoho dne začala uvědomovat své duchovní vedení shora (Ruce světla, str. 30):

Jak se můj život vyvíjel, neviditelná ruka, která mě vedla, se stávala stále zřetelnější. Nejdříve jsem to jen neurčitě vnímala, než jsem začala vidět duchovní bytosti jakoby ve vizi. Potom jsem také začala slyšet, jak ke mně mluví, a cítila jsem, jak se mě dotýkají. Teď vím, že mám průvodce. Mohu ho vidět, slyšet a cítit. Říká, že není muž nebo žena, že v jeho světě není dělení podle pohlaví a že bytosti na jeho úrovni existence jsou úplné, celistvé. Jmenuje se Heyoan, což znamená „Vítr šeptající pravdu po věky“.

Seznamovali jsme se velmi pomalu, náš vztah se rozvíjel den po dni, jak jsem byla vedena k novým úrovním chápání. Provedu vás tímto dobrodružstvím, abyste je také mohli sdílet. Budete se mnou sledovat jasné příklady jeho vedení a síly. Ráda bych vám ukázala, jak je to jednoduché a jak to funguje. Nejjednodušší formu vedení prožíváme mnohokrát za den v podobě vnitřního neklidu. Heyoan říká, že pokud bychom jenom naslouchali vedení a následovali ho, zřídkakdy bychom onemocněli. Jinak řečeno, pokud věnujete pozornost informacím, které dostáváte, budete se stále vracet do rovnováhy a zůstanete zdraví. Tento vnitřní nepokoj se může ve vašem těle objevit ve formě fyzické - jako fyzické nepohodlí či bolest. Může však také být na jiné úrovni vašeho bytí - emocionální, mentální či spirituální, tedy v kterékoliv oblasti vašeho života.

Heyoan se ptá: „Kde cítíš nepokoj či nepohodu ve svém životě a těle?  Jak dlouho o tom víš? Co ti to říká? Co s tím děláš?“ Pokud odpovíte na tyto otázky čestně, zjistíte, jak málo pozornosti věnujete tomuto nejlepšímu nástroji, který máme, abychom si udrželi zdraví, byli šťastni a žili moudře. Jakýkoliv pocit nepohody někde ve vašem těle je přímou zprávou pro vás. Vzdálili jste se svému pravému já.

Následovat vedení na této jednoduché úrovni znamená odpočívat, když jste unaveni, jíst to, co vaše tělo potřebuje. Znamená to věnovat pozornost okolnostem, které vás v životě trápí a obtěžují, a změnit je. Jak dalece jste schopni zařídit si svůj život tak, abyste mohli tyto věci udělat? Až tak lehké to není, že? Když budete pozornější ke svým osobním potřebám a budete naslouchat vnitřním vzkazům, které přijdou ve formě nepohody, přinese vám to vyrovnanost a lepší zdraví…

Když si zpětně promítnete svůj život, drobné události se začnou skládat do větších vzorů a vy v nich objevíte projev vyššího vedení. Proč byla jedna událost následovaná jinou? Jaký to mělo význam? Co jste se z toho naučili? Není náhoda, že jsem studovala nejdříve fyziku, potom poradenství a pak jsem se stala léčitelkou. Studium i praxe mě připravovaly pro můj životní úkol…

Co mě zajímalo, byl způsob, jakým svět funguje, co ho pohání. Hledala jsem odpovědi všude. Tato žízeň po poznání byla jednou z nejmocnějších hybných sil, které mě vedly během mého života. Po čem žízníte vy? Po čem toužíte? Ať je to cokoliv, přiblíží vás to k tomu, co je potřeba udělat, abyste završili svůj úkol – dokonce i když ještě ani netušíte, jaký bude. Když se vám něco nabídne a cítíte, že vás to bude bavit, určitě to udělejte. To je vedení. Zkuste volně plynout tancem svého života. Když to neuděláte, zablokujete vedení a váš pokrok se zastaví.“

Ke splývání s proudem života se dopracuje pouze dostatečně karmicky očištěný člověk

K tomuto poslednímu odstavci je ovšem důležité dodat, že k tomuto „plynutí s proudem svého života“ se člověk nedopracuje hned. Nejprve je důležité projít zásadním úsekem své karmické očisty. Během karmické očisty lidé čas od času čelí situacím, že se jim obnaží dávná výbava z minulosti a jejich bytost není ochotna se této výbavy vzdát. Bývá to podpořeno tím, že na hmotné úrovni člověk dělá to, co by již dělat neměl. Například se snaží vědomě či nevědomě manipulovat s druhými bytostmi, tlačí je k určitým rozhodnutím. Nebo naopak druhým i nadále nepřiměřeně slouží. Dělá za ně to, co by oni měli pro sebe dělat sami.

U člověka, který je z karmického pohledu ještě nedostatečně očištěn, proto může být ošidné dělat to, co jej baví, na co je zvyklý, po čem touží. Protože to je mnohdy ovlivněno vychýleným hlasem jeho ega nebo částečné ovládnutého Vnitřního duchovního Já. Je pak důležité naučit se důsledně rozlišovat, která část jeho bytosti po něčem touží. A proč po tom touží.

Aby takového rozlišení byl člověk schopen, potřebuje nejprve svoji bytost pozvednout na dostatečně vysokou hladinu celkové čistoty a harmonie. Těmito záležitostmi jsem se detailně zabýval v článku 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě?

Barbara Ann Brennan – návštěva Nejvyšší Svatyně

Teď tedy citace dalšího úseku z knihy Ruce Světla, str. 227, v českém vydání. V něm Barbara Ann Brennan popisuje, jak jí její duchovní průvodce Heyoan umožnil jednorázově nahlédnout nahoru do Nejvyšší Svatyně. Až tedy do míst, kam v té době možnost trvalého energetického dosahu neměla. Protože podle jejích informací v  knize dosahovalo její vnímání někam do oblasti 8. a 9. vnějšího energetického těla. Nedokázala tedy svým vnímáním trvale překonat bariéru 12. vnějšího energetického těla, za kterou se člověku teprve otevírá skrytá schopnost neomezeného světelného duchovního vzestupu.

V originále zní název tohoto území jako The Holy of Holies. V českém překladu její knihy pak byl vybrán termín Svatyně Svatých, který však poněkud připomíná náboženskou terminologii. Možná by lépe seděla jiná volba překladu, například pojem Nejvyšší Svatyně, který budu v tomto textu používat, nebo Svatyně všech svatyň, případně také Velesvatyně. Z následující citace jsme se také poprvé dozvěděli, že tato Nejvyšší Svatyně souvisí se symbolem Sfingy, který všichni známe z Egypta. A že tedy Sfinga mohla nějakým způsobem umožňovat navázání duchovního spojení ze hmoty směrem nahoru do duchovních sfér. Možná snad až k navázání spojení se samotnými Stvořiteli? K tomu se ještě dostaneme.

Heyoan: „Když dovolíš, aby se tvé vnímání rozšířilo, zavedeme tě do říše světla. Až tam vstoupíš, uvidíš jas, pocítíš radost a štěstí…“

Pak jsem byla vedena do vyšších a vyšších sfér, každá říše byla úžasnější než ta předtím, a pro mne bylo čím dál těžší je vnímat. Každá následující sféra byla očividně průzračnější a měla méně pevnou formu než ta předcházející. Došli jsme až tam, kam sahalo mé chápání, a Heyoan řekl: „Nyní stojíme před vstupem do Svatyně svatých, kam každá lidská bytost touží vstoupit.“

Viděla jsem v té chvíli své minulé životy vznášet se pode mnou jako sladká vůně jasmínu v nočním vzduchu. Cítila jsem, jak mě to stahuje nazpátek do reality - vnímala jsem to jako padání. Pokoušela jsem se zůstat v pocitu bytí: nad Barbarou, nad časem, nad svými životy. Snažila jsem se dosáhnout na dveře Svatyně svatých.

Heyoan: „Není to otázka nějakého dosahování, jde o to, dovolit si být tam, kde už stejně jsme. Je to úžasné. Je to stav bytí nad časem a prostorem. Není třeba pospíchat. To je to, co si žádá duše.“

Potom jsem vešla vstupní branou mezi dvěma tlapami Velké sfingy. Přede mnou seděl Heyoan na trůnu.

Heyoan: „Moje drahá, když mluvíš o léčení, věz, že léčení je otevírání dveří vnímání tak, aby každý člověk mohl vstoupit do Svatyně svatých a být zajedno se Stvořitelem. Nic víc, nic míň než toto. Osvícení je cíl, uzdravení vedlejší produkt. Takže kdykoliv k tobě přichází duše pro uzdravení, věz, že to, o co tě žádá, je vlastně osvícení. Pamatuj, že kdykoliv tě někdo požádá o pomoc nebo o léčení, jeho žádost prochází jeho oknem vnímání, které může být užší nebo širší. Zhnisaný palec na noze, život ohrožující onemocnění nebo hledání Pravdy je vždy tato touha duše. Duše říká: ,Pomoz mi najít cestu zpátky domů. Pomoz mi najít cestu do Svatyně svatých, do míru všech časů, k Větru šeptajícímu Pravdu po všechny věky.'

V tomto okamžiku jsem se zachvěla a po tváři mi stékaly slzy radosti. Heyoan mi často říkal, že jeho jméno znamená právě toto - Vítr šeptající Pravdu po všechny věky. Teď jsem pochopila. V průběhu meditace mě Heyoan dovedl k poznání, že on a já jsme jedno. Cítila jsem každou buňkou svého těla, že já jsem Pravda šeptající po všechny věky, Pravda znějící stoletími.

Heyoan pokračoval: „Zde sedím já, Heyoan, koruna z drahokamů, a každý z nich je pravdou, poznanou pravdou. Tady jsem, vždy jsem byl a vždy budu, nad Prostorem a Časem, nad zmatky. Zjevený, leč nezjevený, Poznaný i nepoznaný. A se mnou tady sedíš ty i každý z vás. Měj stále na paměti, odkud pocházíš, i když jsi dosud nepřekročila hranice svého omezeného vnímání.“

Tato léčitelka však částečně používá terminologii i metody Staré duchovní cesty

Pokud si přečteme tento úryvek, je z něj jasné, že Barbara Ann Brennan v mnohém používá zažitou terminologii i některé metody Staré duchovní cesty. Například termín meditace, který často přivolává temnou pozornost, viz texty 55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka, A21. Zhodnocení meditací z nadhledu Nové duchovní cesty.

Nebo opakované proklamace o návratu naší duše ke Stvořiteli jako o cíli naší cesty. Právě takové myšlenky jsou pro jedince vyznávající Astrální cestu nebezpečné. Taková cesta je totiž vede mimo hmotu. Chtějí se vrátit ke Stvořiteli. A ten je přece někde nahoře mimo hmotu. Nelze to tedy z jejich pohledu udělat jinak, než tu hmotu vědomě opustit. Nevhodností teorií o trvalém opuštění hmoty jsme se zabývali například v článcích 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?

Teze o dokonalosti a neměnnosti duchovních sfér nad námi jsou neskutečnou iluzí

Z pohledu Staré duchovní cesty je situace v duchovních sférách nad námi dokonalá, čistá a navíc ještě stálá navěky. Přesně toto odráží také jedna z vět v předcházející citaci: „Tady jsem, vždy jsem byl a vždy budu, nad Prostorem a Časem, nad zmatky.“

Pokud by tato věta platila, znamenalo by to znehodnocení záměru lidstva nalézt trvalou světelnou evoluci. Že cílem lidstva není trvalá stabilní udržitelná evoluce, ale jen návrat z výletu do hmoty někam nahoru ke Stvořiteli. Takové formulace se snaží vytvářet dojem, že úroveň čistoty, duchovní funkce, posty a pozice v duchovních sférách nad námi jsou neměnné a stálé jednou provždy. A že příslušné bytosti na těchto pozicích jsou dokonalé. Takto věci mohly vypadat z nízkého duchovního nadhledu a ještě to vše bylo navíc ovlivněné náboženskými dogmaty.

Ve skutečnosti jde o pouhé iluze, které neodpovídají skutečnosti. Doložili jsme to mimo jiné i články zabývajícími se dnešní situací v trojici úrovní Stvořitelů nad naším Vesmírem, téma 68 a 69. Doložili jsme to i vysvětlením, že Zlo, Temno, nevzniklo zde dole ve hmotě, ale že ve skutečnosti do hmoty sestoupilo shora z vyšších světů, viz například jeden z úvodních článků 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů.

Ve hmotě se pak tyto myšlenky promítly do nejrůznějších forem absolutismu, neomezené vlády jedněch nad druhými. Do způsobu vedení států, národů do podoby, která nikdy nedovedla danou zemi k trvalému vzestupnému vývoji. Ale vždy v určité fázi přišla stagnace a potřeba zásadním způsobem změnit zaběhnutý systém. Ať už to bylo v případě monarchií, království, nebo v případě světového komunismu nebo jiných autoritativních režimů.

Uvažování Barbary Ann Brennan je však přece jen zásadně jiné

Barbara sice používá termíny Staré duchovní cesty, ale její způsob uvažování je přece jen jiný. O tom návratu nahoru ke Stvořiteli píše jako o rozšířeném vnímání, jako o vnímání informací shora z čistých duchovních úrovní a světů. Prostředkem k tomu je dosažení určité vnitřní čistoty a harmonie. Nepropaguje tedy cestu člověka ze hmoty do vysněné 5. dimenze. V tom je její postup odlišný. A proto se také na rozdíl od propagátorů magie a Astrální cesty dopracovala k naprosto unikátním poznatkům. Zejména pokud jde o popisy fungování čaker a vnějších energetických těl člověka. Popisy, které se zásadně liší od vžitých deformovaných náhledů na tyto pojmy, tak jak byly publikovány v řadě dalších knih.

V některých oblastech a detailech však zůstala v zajetí starých náhledů i používaných pojmů. Například, jak už jsem uvedl, různé formy propagovaných meditací. Nebo další záležitost – přestože jasně vnímala strukturovanou podobu vnějších těl, zůstala u tradičního pojmu aura, který spíše naznačuje vyzařování, energetické pole než strukturu utkanou z vláken bioenergie.

Popisovaný zážitek i celkové směrování této léčitelky naznačuje, že nešla směrem typickým pro Astrální cestu. Spíše se snažila jít Světelnou cestou k vyšším a vyšším duchovním hladinám našeho světa. Rozpoznávala vnější energetická těla, nepovažovala je za pouhé vyzařování vnitřního astrálního ducha, jak je to pevně zakotveno v uznávaných tezích Staré duchovní cesty. Vnímala skutečné andělské bytosti. Její zážitek, který byl popsán v předcházejícím úryvku, pak skutečně naznačuje cestu do vyšších světelných duchovních úrovní a nikoliv cestu od hmoty do vnitřních úrovní astrální sféry.

Přesto však na cestě ke Světlu zůstala na půli cesty. Nedokázala rozpoznat, že k vyšší hladině čistoty vede spíše než opakované usilovné meditace důsledná péče o své čakry každodenním cvičením Pěti Tibeťanů a sledování kvality své výživy z hmotné i bioenergetické stránky. A přestože se dokázala dopracovat k téměř dokonalému vnímání duchovních jevů i bytostí, dostala se úrovní své vnitřní harmonie pouze k 9. úrovni vnějších energetických těl člověka.

I některé informace předávané od bytosti zvané Heyoan, se kterou léčitelka Barbara Ann Brennan navázala duchovní spojení, se zdají být již v dnešní době překonané. Například myšlenka, že cílem duše je dosáhnout osvícení. Aby člověk dokázal vstoupit do Nejvyšší Svatyně a být zajedno se Stvořitelem. K analýze toho, kdo je Heyoan a jakými duchovními úkoly byl původně pověřen, se dostaneme v následujícím pokračování.

Nová duchovní cesta nahradila touhu po osvícení touhou po dosažení neomezeného duchovního vzestupu, po stále vyšší čistotě a harmonii. Nikoliv osvícení, ale probuzení neomezeného světelného duchovního vzestupu nás dovede nejen na úroveň čistoty Stvořitele tohoto světa. Ale navíc nám dává příležitost pokračovat trvale dál a výše v tomto světelném vzestupu i přes další výše postavené duchovní prahy.

Čím vlastně je Nejvyšší Svatyně?

Při uvažování o knize Ruce Světla léčitelky Barbary Ann Brennan se mi opakovaně vtírala otázka, čím vlastně je ta Nejvyšší Svatyně. Jestli nějak souvisí se skutečnou sférou Stvořitelů. Rozumem však nic takového člověk nevymyslí. Ani doposud uveřejněné informace nám v tom nepomohou. Když nevíme kudy kam v určitých duchovních otázkách, nejjednodušší je požádat o informace shora. Začít správným způsobem duchovní komunikaci. A tím teď nemyslím meditaci v duchu Staré cesty, ale skutečnou duchovní komunikaci popsanou v článcích 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě, 60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě, 60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace, 60C. Jak správně začít duchovně komunikovat, 60D. Nech do sebe vstoupit Světlo – počátky duchovní komunikace.

 

Výsledky tohoto bádání budou uvedeny v následujících dvou pokračováních 69C. Nejvyšší Svatyně ve hmotné rovině naší Planety, 69D. Nejvyšší Svatyně jako místo spojení se Stvořiteli.

© Jiří Novák, březen 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 161
  • 25
  • 21
  • 20
  • 28

Celkový počet hlasů: 255