Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Karmické příčiny sucha na naší zahradě

Karmické příčiny sucha na naší zahradě

Věra Talandová Vloženo 16.9.2018
Věra Talandová

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová


Připravila jsem článek na téma letošního extrémního sucha na naší zahradě, v místě našeho bydliště. Situace měla velmi nečekaný vývoj.
 

Duchovní komunikace z 9.7.2018:

Věra Talandová: Spojené Síly Světla, Karmy a Přírody, prosím o bližší informace:
Sedím na lavičce pod lípou na naší zahradě, v budce nade mnou švitoří mladá ptáčátka. Dívám se na sad a přemýšlím o slovech kamarádky Vierky (z NDC), která tu před pár dny byla. Moc se jí tady líbilo, avšak byla smutná z toho, že tu máme takové sucho, až se v zemi objevují i pěticentimetrové pukliny. Prší tu opravdu jen mimořádně. Po návštěvě mi napsala:

„Som veľmi rada, že som mohla vidieť Vašu záhradu a sad. Veľmi sa mi tam páčilo, len ma mrzelo dosť to, že tam máte také sucho.

V noci sa mi potom sníval sen o nejakom malom kopci - kopčeku- z piesku a suchej hliny. Na povrchu mal holú popraskanú hlinu od sucha, keď som trochu hrabala zboku do jeho svahu, odkryla sa vnútri dutina plná suchého piesku a v nej sedel akýsi škriatok. Pripadalo mi to, že to on spôsobil, že ten kopček je taký vysušený, lebo mu to tak vyhovuje a sedí si tam v suchu.

Ráno som si na ten sen spomenula a napadlo ma hneď, že to súvisí s tým suchom a prasklinami, čo som videla u Vás v sade.“


Přírodní bytost St. Pasek: „Ano, žije tu v podzemí bytost, spíše by se na ni hodilo označení skřet Suchomil. Sucha mu velmi vyhovují. Má sílu i manipulovat s počasím. Vím, že si nyní myslíš, že to zní jako pohádka. Ale je mnoho jevů, jejichž vysvětlení vám zní neuvěřitelně.

Tito Suchomilové mají velkou sílu temného mentálního manipulování a dokážou se i vzájemně propojit, pak je jejich síla mnohem větší.

Klimatické podmínky závisí na celé řadě fyzikálních a meteorologických faktorů a procesů. V tomto období navíc do dějů zasahuje chování lidstva, které je pro vývoj počasí čím dál víc rizikovým faktorem. Nejen svými vynálezy na ovlivňování počasí, ale celkovou svou činností.

A k tomu všemu se čím dál víc aktivují výše zmínění Suchomilové. Ve hře je vícero podobných záležitostí, budeme se nyní věnovat Suchomilům. Ti posilují svou moc.“


VT: Proč se tato informace objevila až teď? Žijeme tu 6 let, ani ze začátku to nebyla oblast, kde by byl nadbytek vody, ale za tu dobu se voda ve studních velmi výrazně snížila.

Přírodní bytost Pasek: „Když se před lety čistila tato oblast od minulých temných záležitostí, byla to očista jiného charakteru. A v té době neměla bytost Suchomila v této oblasti takovou moc. Ta rapidně stoupá. A jak víš, není náhoda to, že se určitá situace obnaží v době, kdy je nablízku bytost, která si nese z minulosti nějaké klíče s danou problematikou a může situaci rozšifrovat.

Zároveň jsou teď na Zemi dostupné energie, aby se záležitost mohla zařadit do očisty a krok za krokem se moc Suchomilů oslabovala.

Nedávno jsi dostala od Přírody a přírodní bytosti spravující váš sad impulzy, jak navyšovat světelnou čistotu těchto míst. Jak do nich vnést více života a jiskřivé světelné energie. Tvoje kroky, ke kterým tě vedou impulzy, jsou v pořádku. To bylo nutné udělat, aby se situace mohla takto obnažit. Očista se nyní musí uskutečnit na úrovni nejvyšších možných světelných energií, které má NDC k dispozici. Je to vaší terminologií řečeno velmi rozsáhlá kauza a netýká se jen Suchomila.

VT: Děkuji


Ještě vnímám, že Příroda chce něco doplnit:

Příroda: „Vždy je velmi důležité identifikovat jádro problému, dobrat se k tomu, odkud začít. A učinit všechny dostupné čisté kroky, ke kterým vás světelné impulzy dovedou.

V této situaci se podařilo optimálně skloubit to, že se na místě objevila správná bytost ve správný čas. Správná bytost je bytost, která v sobě má klíče k dané situaci, aby se konkrétní situace mohla rozpoznat, projevit. Správný moment je ten, kdy už jsou k dispozici světelné energie, které jsou schopny situaci zpracovat, vyčistit.

Občas dochází k situacím, kdy bytosti něco svojí neopatrností rozvíří, obnaží a nemusí být dostupné energie na zpracování problému. Nebo dostupné energie jsou již k dispozici, ale bytosti nejsou připravené na změnu. A zbytečně ztratí energii náročnou očistou. Nebo se situace dá řešit jednodušší cestou a ne vyhrocenou.

Takže buďte bdělí, posilujte vnitřní klid a pevnost. A vnímejte světelné impulzy. Vaše cesta bude pak jednodušší.“

VT: Děkuji, Přírodo, i za to závěrečné poselství.


Jiří Novák mi k tomu napsal:
 

Určitě zajímavé, objektivita a přesnost přenosu kolem 98,9 %, tedy optimální.

Ptám se Přírody, co se Suchomilem udělat? Vyčistit nebo je vypudit někam jinam, kde bude mít lepší příznivé podmínky? Třeba do nějaké pouště? Napadla mne Tarimská pánev na východě Číny, o které píšu v připravované Knize 3. Byla tam laboratoř na vysazování nového typu člověka do hmoty poté, co ostrov Taprobane byl zničen a zbyl z něj indický kontinent a dnešní Ceylon. A teď je tam poušť.

Příroda: „Především doporučuji očistit a nápad s přemístěním právě do Tarimské pánve s pouští je výborný. Je to výjimečné místo z pohledu historie lidstva. Skřítek to rád přijme. Bude se cítit důležitý, že má toto místo spravovat. V současnosti je opuštěno prakticky všemi přírodními bytostmi.“

Připomeň to v příští očistě. Nakolik to pomůže vašemu sadu, ovšem netuším. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál. 

VT: Spojené Síly Světla, Karmy a Přírody, při odvádění Suchomila jsem měla pocit, že už o celé situaci věděl, s ochodem do pouště v Tarimské pánvi byl smířený, nic nenamítal. A že opravdu z tohoto místa odešel.

Příroda: Suchomil byl opravdu odveden a nyní se v Tarimské pánvi, v poušti zabydluje. Situace, co se týká srážek, je v podstatě daná určitými místy, tím, jak je krajina vytvořená. U vás je oblačnost často zadržována okolními kopci. Tato situace se odvedením Suchomila nezmění. Jde spíš o to, že kromě tohoto jevu zde působil ještě Suchomil. Vybral si tuto sušší oblast a jeho působení problém ještě zhoršovalo. Nyní se dá očekávat určité zlepšení v tom, že k vám dorazí více frontálních systémů s deštěm, zhruba by se dalo říci, že tak o třetinu. Nelze tedy očekávat, že by se místo stalo hojně zavlažované. Ale ty ostatně vnímáš, jak to je.

Ještě ale přijdou další záležitosti, očisty, úkoly, zásadní, které bude potřeba zvládnout, aby se pak tato změněná situace mohla co nejdříve promítnout do hmoty.

VT: Děkuji, PřírodoDuchovní komunikace z 9.8.2018:

VT: Spojené Síly Světla, potřebuji něco probrat. Nedávno byl odvedený Suchomil z této oblasti. Z vaší strany bylo naznačeno, že bude potřeba zvládnout další záležitosti, úkoly, aby se situace mohla stabilizovat a poté došlo i ke změnám ve hmotě. Zatím je situace ve hmotě hodně špatná. Velké praskliny v zemi o šířce několika centimetrů přibývají, jedna studna je téměř vyschlá. Vegetace zasychá, nejen zelenina a květiny, ale už i keře a stromy.

Včera se mi z karmických vrstev obnažila nějaká vyschlá mumie, která v minulosti jako by chtěla vysušit svět. Suchomilem se tedy celá záležitost teprve otevřela.

Příroda: „Obecně se dá říct, že k těmto extrémním výkyvům počasí na Planetě velkou měrou přispívá lidstvo, jeho spotřební styl života vyhrocený do velkého plýtvání. Lidstvo nevnímá svou Planetu jako domov, který je potřeba udržovat v čistotě a harmonii, nýbrž jako smetiště, skládku, která je bez hranic. Nezamýšlí se nad svou spotřebou doslova jedů, kterými Zemi zamořuje. To je velmi rozsáhlé téma, v našem rozhovoru ho však zmiňuji okrajově.

Na počasí na Planetě má vliv celá řada záležitostí. To, co se momentálně děje u vás na zahradě a v sadu, není ojedinělé. Suchomilové jsou i jinde. Tyhle bytosti dokážou právě využívat zhoršujících se podmínek na Planetě. Objevením, že je i u vás, znamenalo, že je možnost otevřít toto téma dál, začít čistit a zpracovávat další záležitosti, které připívají k rozšiřujícímu se suchu v mnoha oblastech na Zemi. Sledujte teď obezřetně impulzy od nás Spojených Sil Světla, které vám budou ukazovat, jak situaci ustát, jak postupně zpracovávat vše, co se bude obnažovat z karmických vrstev jak vašich, tak místa, kde žijete.

Tato mumie pochází z velmi dávných časů. Ty jsi byla u jejího zrodu. Jejím úkolem bylo vysušování území, měnit je na suchá nehostinná místa, vytlačovat vegetaci, ve které je léčivá síla pro bytosti a dokáže bytosti posilovat. Místa bez vegetace tuto sílu ztrácí, bytosti se mění, když nemají podporu vegetace. Jsou více agresivní, celá oblast se pak snáze dostává pod nadvládu temných sil.

Suchomilové „jen“ využívají již narušená místa, jejich síla je ve srovnání s mumií tohoto typu mizivá. Mumie byla ta, která devastovala.“

 

VT: Přírodo, někdy na mě přijde taková beznaděj nad chováním lidstva. Vím, že takové nálady ničemu neprospívají, navíc mě to oslabuje, tak hned pocity vydám Spojeným Silám Světla na zpracování a rozpuštění. Jedinou věcí, kterou můžu pro Zemi udělat je neustálá práce na čistotě svého života. Zní to jako klišé. Ale jedině pak svým příkladem můžu inspirovat ostatní. Ještě mám pocit, že tím, že jsem byla u zrodu této zrůdné záležitosti, která je schopna devastovat světy, pak mnoho mých dalších existencí, (jako i nynější) představovalo opačný protipól. Snažila jsem se toto odčinit vlastním čistým zdravým životním stylem. A nyní konečně může dojít k nápravě, která je umožněná až díky světelnému vzestupu NDC.

Příroda: „V podstatě vnímáš odpovědi na své otázky. Záležitost s mumií je další krok k tomu, aby bylo možno situaci s deštěm u vás vrátit k normálu z této extrémní situace. Bude třeba znovu zadat celou situaci při nejbližší příležitosti do očisty. Další posun může nastat návštěvou přátel na NDC, kteří mají k tomu co říci.“

VT: Děkuji, Přírodo, teď jen věřit, že alespoň část vegetace toto období přežije.

Za nějakou dobu jsem vnímala, že se něco divného nad pozemkem děje. Pršelo všude okolo, pár metrů od pozemku a jen na místě pozemku nic. To se párkrát opakovalo. Poslala jsem Jiřímu Novákovi fotografii pozemku.

Podle fotek identifikoval nad naším územím vysávací strukturu podobnou jakoby obrácené čakře, která tvořila poklop nad územím v okolí. Měla 70 % temné energie a odsávala životní sílu. V pozadí za tím stála mumie, kterou jsme v minulosti za tímto účelem stvořili.

Při očistě sadu i zahrady se při vydávání minulosti a odsekávání těchto záležitostí pod vedením Spojených Sil Světla podařilo vysávací strukturu odstranit.

Vrátila se ještě jednou. A opět se ji podařilo odstranit.
 

Mezitím nás navštívili přátelé z NDC a společně jsme duchovně pracovali na zahradě i v sadu. Potom přijeli další přátelé z NDC, kteří měli v minulosti velmi blízko k Vodě, dostala jsem od nich velký obraz Vody.

Pozemek se otevřel energiím shora.

Zároveň s jejich návštěvou začalo v této oblasti pršet. Za dobu asi 14 dnů napršelo víc, jak za celý letošní rok.Duchovní komunikace z 8.9.2018:

VT: Spojené Síly Světla, přemýšlím, proč se zrovna letos vyhrotila situace ohledně Suchomila a mumií, jejichž přičiněním bylo u nás doma extrémní sucho za hranicí únosnosti. Nemluvím o hlavních vlivech na počasí, zabývám se jen touto otázkou. Napadá mě, že k tomu velkou měrou přispělo i to, že v Praze byla poměrně dlouho výstava mumií. A tyto hrozné energie se propojily u hodně lidí s jejich karmickými vrstvami z minulosti a měly tak špatný vliv na různé záležitosti. Bylo to pro nás náročné vydávání minulosti a čištění pod vedením Spojených Sil Světla. Na druhou stranu se zase tyto záležitosti mohly začít řešit, zpracovávat. Můžete mi někdo k tomu ještě něco říct?

Osobní Karma: Vždy, když je potřeba čistit takové zrůdné, temné záležitosti, je to náročné. Je potřeba situaci zpracovávat na tisících energetických úrovních, postupně. Proto vše z vašeho pohledu postupuje po malých krůčcích. Ale už to, že se očisty a nápravy mohou realizovat, je velká věc.

Temné vlivy obecně působí na všechny činnosti a oblasti vašeho života v různé intenzitě. Působí všude, ať už otevřeně nebo skrytě. I tam, kde duchovně neprobuzená bytost netuší, že by mohly. Například i na zmíněné počasí. Nehovoříme teď o těch hlavních, vám známých meteorologických vlivech. Ani o tom, že na počasí má vliv i mnoho činností lidských bytostí. A stále ještě ho mohou ovlivňovat mágové. A působí na něj i nové technologie.

Hovoříme o vlivech, které mají svůj původ v karmické minulosti jedinců, národů i míst.

Probuzená bytost, která vnímá světelné impulzy, může vždy krůček za krůčkem napravovat různé nepříjemné situace a vlivy. Určitým způsobem se dají eliminovat i vlivy na počasí, pokud s nimi má bytost nějakou spojitost. Zpracovávat je a neutralizovat, samozřejmě pod vedením Spojených Sil Světla. Bytost na světelném vzestupu nemá ambice ovládat energie svojí vůlí a vědomím. To jí nepřísluší.“

VT: Děkuji, Osobní Karmo.


Vnímám, že ještě Příroda chce něco dodat:

Příroda: „Celá záležitost s počasím, jak u vás letos proběhla, poukazuje na to, že každou záležitost týkající se lidské bytosti, prostředí, kde žije, je možné určitým způsobem řešit. Tak, aby výsledek přispěl ke zlepšení jejího života i samotného prostředí. A řešit to takovým způsobem, aby to prospělo i mně a Planetě.

Pokud je bytost bdělá a následuje světelné impulzy od nás Spojených Sil Světla, dostává optimální informace, jak postupovat, aby mohlo docházet k pozitivním změnám v jejím životě a v prostředí, kde žije. Spojené Síly Světla vedou bytost optimální cestou, pokud jim to dovolí, a vyladí se na ně. Bytost tak čistí svou karmickou minulost, pomáhá napravit záležitosti, na které měla v minulosti neblahý vliv a zároveň svým životem přispívá k prosvětlení situace na Zemi.

Konkrétně to znamená, že pokud vyčistíš svoje záležitosti, hlavně ty minulé, které mají vliv na počasí v místě, kde žiješ, může v těchto místech dojít ke změně. Současně ale tato náprava může mít vliv i dále. Působit i drobnější pozitivní změny někde jinde. Ve hře je mnoho faktorů, více to v této chvíli není potřeba rozebírat.

V poslední době dochází k propojování některých bytostí s duchovním srdcem Země. Je to možnost získávat impulzy a informace přímo ze srdce samotné Planety. Vaše práce bude pak ještě efektivnější.“

VT: Děkuji, Přírodo. Za poslední dobu u nás už několikrát zapršelo. Vážíme si toho, že můžeme zpracovávat svoji problematickou minulost. A že to vede k pozitivním výsledkům ve všech oblastech našeho života. A také si uvědomujeme, jak důležitá je v současné době spolupráce bytostí na světelném vzestupu NDC, bez které by celá tato situace nemohla být rozklíčována a zpracována.


© Věra Talandová, září 2018
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 163
  • 195
  • 25
  • 26
  • 28

Celkový počet hlasů: 437