Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě

60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě

Jiří Novák Vloženo 26.4.2013
Jiří Novák

Probuzení duchovní komunikace se stává nezbytné pro každého na NDC. Proč neumíme duchovní komunikaci automaticky, proč se ji musíme učit? K pochopení příčin neustálého rozšiřování Temna je nezbytné najít světelný vzestup. Pokud bytost nenajde světelný vzestup, bude neustále opakovat stále tytéž chyby. Otevřené duchovní vědomí civilizací 1. typu je nedovedlo ke hledání vzestupu. Duchovní vnímání jsme už nedostali v tomto životě zadarmo. Příčinou většiny dávných přehmatů byla ztráta komunikace. Pro člověka 2. typu už není duchovní komunikace automatická. Bez světelného vzestupu není duchovní komunikace věrohodná. Všeobecně uznávaný channeling není skutečnou duchovní komunikací. Klíčem ke světelné evoluci je probuzení duchovní komunikace s vyššími světy. Většina dnešních lidí ještě nepochopila nezbytnost duchovní komunikace.

Tento článek je především pro jednotlivce na cestě světelného vzestupu

Tento článek je určen především pro jednotlivce, kteří dokázali nastoupit cestu neomezeného světelného vzestupu a již měsíce nebo dokonce několik let jsou součástí Nové duchovní cesty. Dostat se na stabilní světelný vzestup a stát se součástí Nové duchovní cesty ovšem není dáno tím, že člověk pouze čte tyto webové stránky a sympatizuje s jejich obsahem. Znamená to především soustavně den za dnem pracovat na posilování světelných základů své bytosti a dosáhnout tím měřitelných a průkazných výsledků (viz celý oddíl Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? a v něm články U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?, U9. Za jakých předpokladů mohou energie NDC pomoci dostat se na světelný vzestup?).

Pro každého jednotlivce na Nové duchovní cestě přišel čas postoupit dál a stát se více samostatným v osobních záležitostech. Zatím však tento požadavek informační samostatnosti v osobně orientovaných otázkách splňuje jen málo jedinců. Řada dalších se stále i v oblasti osobních informací spoléhá na to, že na své otázky dostanou odpověď od nás, kteří spravujeme tyto webové stránky.

O duchovní komunikaci byla již dříve napsána dvojice článků 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě a také s nimi související téma 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne? Každému čtenáři našich webových stránek, který se již dostal na cestu neomezeného světelného duchovního vzestupu, v tuto chvíli doporučuji, aby si tyto uvedené články připomněl a znovu podrobně přečetl. V tomto dalším článku o duchovní komunikaci znovu připomenu některé ze závažných okolností. A uvedu další důvody pro to, aby s duchovní komunikací neprodleně začal také každý další, kdo se nachází na vzestupné světelné cestě a doposud kvalitně nekomunikuje. Praktickou stránku komunikace pak do větších detailů rozvedu v článku 60C. Jak správně začít duchovně komunikovat.

Probuzení duchovní komunikace se pro každého na NDC stává nezbytným  krokem

Přišel čas tuto závislost na duchovní komunikaci druhých postupně odbourat. Aby konečně i ti, co nekomunikují, začali s vážným záměrem duchovně komunikovat. Nebrat to tak, že snad jde jen o nějakou nezávaznou hru, kterou si mohu z nedostatku času odpustit. Ale naopak vzít to jako nutnost, jednu z nezbytných základních záležitostí, bez kterých se na své vzestupné světelné cestě již dále neobejdu. Aby se člověk dokázal prostřednictvím duchovní komunikace zeptat na cokoliv, co jeho osobně i rodinu, ve které žije, trápí. Co je u něj na pořadu dne, jaký je jeho duchovní úkol, jak se vypořádat s problémem, který se v jeho životě vyskytl. Aby se konečně i další jednotlivci na NDC postavili v tomto ohledu na vlastní nohy.

 

Důvody k tomu jsou naprosto jasné a přesvědčivé. Naznačím je v následující duchovní komunikaci, ke které jsem dostal impuls. Jedním důvodem je nedostatek času těch, kteří vedou tyto stránky. Dalším důvodem je potřeba nevytvářet kolektiv jednotlivců na NDC jako kolektiv závislý na informacích předávaných z jednoho centra. Ale jako skupinu nezávislých jedinců, kteří jsou schopni ve svých osobních problémech každý sám za sebe navázat komunikační spojení s úrovní vyšší pravdy.

Naším úkolem zůstává hledání a zpracování obecných informací o tomto světě

Naším úkolem, teď mám na mysli ty, kteří spolupracují při tvorbě těchto webových stránek, je dostávat se k vyšší hladině pravdy v dalších oblastech fungování tohoto světa a jeho duchovního pozadí. A tyto získané informace pak předávat dalším lidem.

Současně však vnímám jasný vnitřní impuls další články začít orientovat výrazně pro jednotlivce, kteří se již stali součástí vzestupné Nové duchovní cesty. Zabývat se především tématy, které jednotlivcům na NDC usnadní jejich další duchovní cestu. Obecných informací pro začátečníky už bylo uveřejněno dost na to, aby se dokázali jednoznačně rozhodnout. A případně aby tyto informace byli schopni jednoznačně přijmout a jít do toho.

Pokud mnozí lidé stále ještě berou tyto stránky pouze jako zdroj zajímavých informací, ale tyto informace je zatím neinspirovaly k praktickým změnám v jejich životech, znamená to, že na tuto cestu ještě nejsou připraveni. Potřebují nejprve pochopit určité věci, projít si ještě dalšími zkouškami. Pouhé čtení textů však není způsobem, jak pozitivně změnit své životy. Ani jak se aktivně spolupodílet na formování nových pravidel fungování našeho světa. Záměrem těchto stránek nebylo ani od počátku pouhé rozšiřování informací, jako to dělají některé jiné webové portály. Naším jasným záměrem bylo veřejně propagovat vzestupnou světelnou cestu a pomoci dalším lidem se na tuto cestu dostat.

Přichází však doba, kdy se již nemůžeme detailně starat o duchovní pozadí života každého jednotlivce, o detailní řešení jeho osobních či rodinných problémů. To už by mělo zůstat na každém jednotlivě. Každý z jednotlivců na NDC už by sám měl být schopen naladit se na kvalitní duchovní spojení a pomocí něj se lépe orientovat ve svém životě. Jednoduše proto, že je na to již dostatečně připraven.

Dnešní vyšší pokročilost jednotlivců na NDC

Většina jednotlivců, kteří jsou v této době součástí Nové duchovní cesty, již dosáhla vnitřního vyladění 100% vůči svému osobnímu optimu. Tím dosáhli 17. duchovní úrovně podle článku 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III.

Tím rozhodně není míněno, že takový člověk je již ideální po všech stránkách. Z jeho strany však již jde o jednoznačně nasměrovaný přístup ke světelné duchovní cestě ze všech pohledů. Mělo by to znamenat plnou otevřenost přicházejícím světelným impulsům, včasnou reakci na impulsy, mimořádně přesnou duchovní komunikaci, plné otevření očistným světelným energiím všeho druhu.

Cestu, kterou první jednotlivci na NDC dokázali urazit za 10 let aktivní práce na sobě, teď většina z těch, které oslovila cesta čistého vzestupu až v poslední době, dokázala urazit za pouhé dva měsíce. Je to především z těch důvodů, že  s postupem NDC se postupně odkrývají nové možnosti. Toto vše potvrzuje, jakým způsobem se celý vývoj zrychluje.  Že doba nás tlačí k novým rozhodnutím a dalším rychlejším změnám v našich životech.

Celkové prostředí je čistější, k dispozici jsou světelné energie s nesrovnatelně vyšší očistnou silou. Shora k nám přicházejí informace z mnohem vyššího nadhledu. Dnes už víme, jakým stylem máme postupovat, jakým chybám na počátku se mohou další lidé vyhnout. Máme k dispozici mnoho nových informací z karmických očist a z duchovních komunikací se Silami Světla vedoucími aktuální vývoj. Na počátku bylo nejtěžší vůbec nějak začít, pohnout se z místa, rozvázat první závažné karmické uzly. Teď už jsou pro každého k dispozici mnohem přesnější informace, co všechno je pro světelnou vzestupnou cestu nevhodné. Na počátku jsme to vše nevěděli, až postupně přicházející impulsy nás vedly k tomu, abychom se vzdávali jedné metody Staré cesty po druhé. Abychom postupně vytvářeli zcela nové metody duchovní práce.

Podstatné je, že i na této 17. duchovní úrovni stále ještě pokračuje karmická očista. U většiny jednotlivců již běží v poloautomatickém režimu, výjimečně i v režimu plně automatickém, viz článek U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu? Ale čas od času se vynoří nepříznivý blok vrstev, při jehož zpracování je nezbytná vnější pomoc.

 

Celkově lze říci, že na této úrovni vyladění jsou z člověka vytlačovány zbytkové karmické vrstvy obsahující doslova kritické dílčí slabosti, které jej v mnoha existencích opakovaně provázely, a právě kterých nebyl schopen se během dlouhého vývoje zbavit. Například nevyrovnané prožívání partnerských vztahů – opakovaně si ve vztazích nechat ubližovat, dopustit zneužívání svých energií. Nebo opakované podléhání Temnu, vytrvalá touha po vyšší moci a nadřazenosti nad ostatními, atd.

 

Impulsem k dalšímu kolu karmické očisty se může stát každý nový článek. Například zveřejnění dalších forem ovládání, jako se to stalo po publikování článků prozatím posledního tématu 59A. Odkaz magie pro dnešní dobu , 59B. Rozšiřování temné nákazy Černého bratrstva na Zemi, 59C. Rozsáhlý temný systém jako zdroj úpadku, zmaru, zkázy, 59D. Temné vědomí – příběhy z minulosti I, 59E. Temné vědomí – příběhy z minulosti II.

Další činnosti, ve kterých jste nahraditelní, omezte na minimum

JN: Spojené Síly Světla, počet jednotlivců na Nové duchovní cestě již překročil řád původních několika desítek a po třech a půl letech naší veřejné práce prostřednictvím Internetu dosahuje již řádu stovek. Každému člověku na NDC zdůrazňuji, že je již připraven na duchovní komunikaci. Každému opakuji, že je důležité denně duchovně komunikovat. Přesto je situace taková, že se mne čím dál větší počet jednotlivců na NDC ptá na jednoduché záležitosti, na které by si již dávno měli umět odpovědět sami. A to prostřednictvím duchovní komunikace, pokud by ji pravidelně den za dnem dělali a dosáhli v tom určité pokročilosti. V poslední době se rozmohly zejména dotazy na vhodnost potravin, na čistotu internetových obchodů se zdravou výživou, apod. Skutečnost je taková, že rozsah všech možných činností, které potřebuji denně udělat, mi i vlivem těchto neustálých dotazů začíná přerůstat nad mé časové možnosti. Již jsem veřejně odmítl se dále angažovat ve zjišťování čistoty neobvyklých potravin ze zvláštních obchodů s tím, že chce-li tam někdo nakupovat, ať se naučí si zjišťovat čistotu potravin sám. Co v tomto směru doporučujete? Jaké opatření navrhujete za této situace? (Duchovní komunikace z 3.4.2013)

 

Centrální Karma Nového vývoje: „Je naprosto jasné, že tvoje hlavní práce by měla mimo jiné spočívat v dalším hledání vyšší pravdy o fungování duchovního pozadí světa. A to v dalších základních a aktuálních oblastech lidské existence. Už jste společně zpracovali mnoho témat. Ale celá řada dalších témat stále ještě na zpracování čeká. Nemáte dodělaný oddíl o sexualitě, dále témata Stvořitelských světů a další, která již byla veřejně přislíbena, a dosud jste se k nim nedostali.

 

Dalším zásadním bodem tvého životního úkolu je napomáhat lidem na vzestupné světelné cestě s karmickou očistou a s určitým vedením jejich cesty v počátečním období.

 

A k tomu ještě vkládáš články na webové stránky, protože si nemůžete dovolit platit někoho dalšího, který by na tom pracoval. A další jednotlivci, se kterými na tvorbě stránek spolupracuješ, zase mají svá běžná zaměstnání. A navíc k tomu ještě aktivně spolupracují na kontrole a dolaďování článků, dále vytvářejí vlastní texty, pomáhají při zjišťování aktuální situace prostřednictvím duchovních komunikací.  To vše je také plně zaměstnává. Při tom všem také procházejí další karmickou očistou, která je mnohdy hodně náročná. A každý z vás přece také potřebuje i určitý čas sám na sebe, na odpočinek, na relaxaci, případně pro vlastní rodinu. Je proto důležité, abyste všechny ostatní činnosti, ve kterých jste jednoduše nahraditelní, omezili v co nejkratší době na minimum.

Zjednodušit komunikaci s lidmi, kteří ještě nejsou připraveni na světelný vzestup

A jednou z těch činností je vyřizování celé řady emailových zpráv s otázkami. V prvé řadě doporučuji zjednodušení celé této agendy. A jednotlivcům, u kterých není patrné jednoznačné nasměrování, věnovat minimum času. Předat jen základní údaje – jak jsou na tom po duchovní stránce, kde si přečtou potřebné informace, co je důležité dělat na začátku, apod. Diskutovat opakovaně s takovými lidmi nemá velký význam. Mnozí z nich i přes řadu jasných odpovědí stále pochybují. A jejich šance dostat se na světelný vzestup je tak v tomto obtížném období minimální.

Je důležité věnovat čas lidem, kteří osvědčili jednoznačné nasměrování

Stále je však důležité věnovat základní čas těm, kteří osvědčili jednoznačné nasměrování, plnou důvěru v informace od Přírody, planety Země, Vesmíru, Karmy, světelných duchovních institucí vedoucích dnešní vývoj, které jim zprostředkujete  na vašem webu. A kteří vytrvale směřují na světelnou cestu. Pokud oni potřebují pomoc se základní očistou, je důležité jim tuto pomoc nabídnout. Protože nikdo další jim v tomto zatím pomoci nemůže. Naopak však neztrácet čas s těmi, kteří pro takovou pomoc nesplňují základní kritéria.

 

Vaším úkolem není léčit konkrétní nemoci u lidí, kteří se během několika desítek let dopracovali k závažným problémům chronického rázu. Na to ani nejste vybaveni. Vaše činnost musí být zaměřena především na pomoc dalším lidem dostat se na cestu neomezeného světelného vzestupu.

Cvičení Pěti Tibeťanů nelze ničím nahradit

Pokud člověk není schopen a ochoten se v tomto období živit zdravou stravou a nemůže z fyzických důvodů cvičit každý den Pět Tibeťanů, energie NDC mu v tomto období nemohou pomoci. Vzepřít se dosavadnímu většinovému vývoji na Zemi je v dnešní době schopen pouze člověk, kterému zůstal dostatečně velký zbytek jeho fyzické síly. Aby sám byl schopen začít na posilování světelných základů své bytosti den za dnem pracovat. A k tomu automaticky patří i každodenní cvičení Pěti Tibeťanů. Toto cvičení nelze ničím nahradit. Žádným zázračným zákrokem, zázračnou pilulkou, která vše vyřeší, apod.

 

Význam má cvičit třeba i pouze část cviků z celé sestavy pěti Tibeťanů, případně si ulehčit některé polohy, které zatím ze zdravotních důvodů člověk nezvládá. Cvičit prozatím tyto pro něj obtížné polohy alespoň náznakově. I to má význam. Právě takto se k plnému cvičení postupně dopracovali i lidé po náročných operacích obou kyčelních kloubů, apod.

Mnoho lidí se pod vedením medicíny dopracovalo za svůj dosavadní život až k té situaci, ve které jsou teď. Pokud se chtějí této dosavadní většinově přijímané cestě vymknout, potřebují mít v sobě dostatek síly fyzické, psychické i duchovní na to, aby dokázali vzdorovat většinově působícím energiím.

Důležité je teď vrátit se k tématu duchovní komunikace

V souvislosti s celkovou situací jsi v těchto dnech dostal silný vnitřní impuls, že je důležité vrátit se k tématu duchovní komunikace. A napsat další články, které doplní předchozí dvojici článků zabývajících se duchovní komunikací. A to proto, že je nezbytně důležité, aby i ti lidé, kteří se doposud duchovní komunikaci vyhýbali, začali důsledně a pravidelně komunikovat. Je proto vhodné zopakovat v tomto třetím shrnujícím článku nejdůležitější informace z předchozích dvou článků. A oddíl novinek, nových textů, na který většina pravidelných čtenářů stránek zaměřila svoji pozornost, pak opět vrátí téma duchovní komunikace na pořad dne.

Zejména jako problematická se ukazuje situace, že většina jednotlivců na NDC zatím není schopna rozpoznat zřetelně silně zatemněnou potravinu od potraviny čisté. Nebo zřetelně zatemněnou instituci od instituce relativně čisté. A to ve hmotné i duchovní oblasti. To je neudržitelný stav. Téma kvalitní výživy, které jste v tomto období rozebrali do všech detailů, si tuto schopnost plně vyžaduje. Není časově možné, abys každému dolaďoval jeho jídelníček, co může jíst a co nikoliv. To si potřebuje každý postupně doladit sám.

Hlavní duchovní úkoly se nemění

Situace se pro tebe zatím zásadně nemění. I nadále je důležité psát další texty, dolaďovat texty jiných autorů a pomáhat druhým na NDC při karmické očistě. To jsou tvé hlavní úkoly. Důležité je šetřit čas na dalších činnostech z duchovní oblasti, které nejsou pro toto období zásadní. Protože potřebuješ logicky část svého času věnovat i na činnosti čistě hmotné. Nežijete přece ve vzduchoprázdnu, potřebujete se starat o své hmotné zázemí, kvalitní potraviny, harmonii svých domovů. A svůj čas vyžaduje i rodina a partnerský vztah. Nemůžete fungovat jako poustevníci zcela odtržení od reality a hmotného světa. A toto platí nejen pro tebe, ale stejně tak i pro každého dalšího jednotlivce na NDC.“

 

JN: Mám celou tuto komunikaci dát na úvod dalšího článku o duchovní komunikaci?

 

Centrální Karma: „Ano, jistě, proto jsi přece původně tuto komunikaci zahájil. Je důležité dát najevo, že je nezbytně nutné, aby se jedinci na NDC začali vědomě stavět na vlastní nohy. Aby si dokázali odpovědět na běžné otázky prostřednictvím své duchovní komunikace. Pár jednotlivců, kteří vedou tyto stránky, přece nemůže zkomunikovat všechny případné dotazy pro stovky lidí. Je důležité, aby byl kolektiv jedinců na NDC budován na pevných základech. A k pevným základům přece nepatří informační závislost většiny jedinců při řešení osobních problémů na odpovědích z nějakého centra.

 

Vy jste také museli najít cestu, jak se k informacím dostat. Den za dnem jste se museli znovu a znovu pokoušet duchovně komunikovat, i když to v některých dnech šlo velmi ztuha. Ale vytrvali jste a dokázali jste se postupně dopracovat až ke kvalitní duchovní komunikaci, na kterou se můžete spolehnout. A na kterou se teď spoléhá i řada dalších jednotlivců na NDC. Bez těchto začátků by se NDC nemohla dále rozvíjet. Totéž však teď čeká na každého dalšího jednotlivce.

 

Každý jednotlivý člověk, i každá rodina, si potřebují sami svými schopnostmi zajistit přístup k vyšší hladině pravdy a naučit se být v tomto směru soběstačnými. To se stává nezbytnou podmínkou pro to, aby se jejich životy mohly dále rozvíjet. Přítomná doba si začíná vyžadovat schopnost duchovní komunikace.“

Proč neumíme duchovní komunikaci automaticky, proč se ji musíme učit?

Na úvod pojednání o duchovní komunikaci je vhodné připomenout, proč se musíme duchovní komunikaci učit, proč ji neumíme automaticky. Stačí přitom nahlédnout do dávné historie a vyhodnotit zkušenosti z karmické očisty velkého počtu jednotlivců. Dostáváme pak následující informace.

Dávné lidstvo 1. typu mělo ve svých hmotných životech oproti nám zcela jinou hmotnou a duchovní výbavu. Dožívalo se dlouhého věku v řádu až tisíců let, mělo vyšší tvořivé schopnosti v podobě magie, a k tomu všemu ještě otevřené duchovní vědomí. To znamená možnost vnímat běžně jako přirozenou věc, bez nutnosti dalšího učení a navíc od narození, nejen hmotný svět, ale i jeho duchovní pozadí. Mít možnost navazovat duchovní kontakty, vnímat bytosti jiných rovin existence (viz článek 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu).

Jak to nakonec s tímto druhem člověka na planetě Zemi dopadlo, už víme. Není tady. Ve své dlouhodobé evoluci opakovaně zklamal. Nedokázal najít cestu světelného vzestupu. Naopak dlouhodobě směřoval k pádu. A svým jednáním dokázal do Sluneční soustavy a na planetu Zemi přitáhnout kolotoč pravidelně se opakujících katastrof. Drtivých katastrof, které ve větší či menší míře ničily vše živé na Zemi. Někdy na celém povrchu Planety, jindy jen v určitých oblastech. Více o tom je v článku 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I. Proč k tomu všemu došlo? Vysvětlení jsem již uvedl v jiných textech.

Útěk před Temnem do nově vytvořených nižších světů

V článku 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů jsem naznačil, že zásadní problémy s vývojem, rozšíření temných sil všeho druhu, to není jen specifikum naší Země. Že tyto problémy se vyskytovaly také ve vyšších světech vysoko nad námi, již v dobách dávno před vznikem našeho Vesmíru. Když se vývoj v určitém světě vymknul světelným silám z rukou, pokusily se o nový začátek. Vytvořit nový svět o jednu úroveň níže a v něm se pokusit najít nástroje proti všude se šířícím temným silám. A následovaly pak sestupy dolů, do úrovní s nižší frekvencí nosné energie a tím i s nižší celkovou úrovní harmonie a čistoty. A v rámci vývoje v určitém světě, například v našem Vesmíru, se pak navíc civilizace posouvaly do hutnějších úrovní hmoty. Více o tom bylo v článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi.

Ve světě o jednu úroveň níže se bytosti měly pokusit napravit své chyby, kterých se dopustily v původním světě. Mělo jim k tomu napomáhat duchovní spojení s vyšším domovským světem. Uvědomění si chyb, kterých se tehdy dopustily a zachování se v podobných situacích jinak.

 

To vše má však jeden základní háček. Když se nepodařilo vytlačit Temno z vývoje ve světech s vyšší světelnou energií, pak ve světech s energií nižší frekvence to bylo ještě těžší. Byla to sice nová šance, možnost nového začátku, další možnost nápravy chyb. Ale promrhat tuto novou možnost bylo zase o kousek snazší než ve světě o úroveň výše.

 

Teď už plně chápeme, že čím je hmota hutnější, hrubší, tím větší vzestup a razantnější duchovní obrat člověk může dokázat provést. Anebo přesně naopak – tím větší pokles a úpadek může zaznamenat, pokud se vychýlí ze správné cesty. To je to rozhodující dilema BUĎ a NEBO, které bude v blízké době každého pozemšťana čekat. Přidá se svojí praktickou činností k proražené cestě světelného duchovního vzestupu? Nebo zůstane u pouhých slov a setrvá na straně těch klesajících, padajících a směřujících k temné straně světa?

 

Viz též článek 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Hlavní příčinou problémů bylo nepochopení, co všechno přitahuje do života Temno

Zkuste se vžít do té role. Žijete ve světě, všude se rozmáhají temné síly, které ovládají, vychylují a deformují nejen bytosti, ale i běžné přírodní procesy. Vnímáte, že Temno opět tlačí svět do záhuby. Nechápete však, jak to mohlo vzniknout. Jakých chyb jste se dopustili, že k takové situaci vůbec mohlo dojít. Abyste chyby odhalili a pochopili, potřebujete nahlédnout mnohem výše, na úrovně vyšší pravdy. Takové spojení jste však již dávno ztratili. Zůstaly vám ale ještě určité magické schopnosti. Důvody svého pádu sice pomocí magie nezjistíte. Ale můžete zasahovat do struktury světů a dimenzí. A nenalézáte jinou možnost, jak řešit situaci, než vytvořit nový svět o jednu úroveň níže a sestoupit do něj. Dokonce se domníváte, že nový svět dokážete vytvořit bez Temna. A poté že jej dokážete před Temnem uchránit.

Pokud jste ale nechápali, čím jste Temno do svých životů přitáhli, o jednu úroveň níže máte ještě menší šanci to pochopit. Máte jedinou naději. Najít světelný duchovní vzestup a nastartovat s ním související přirozenou karmickou očistu. Dokázat se napojit duchovní komunikací nejen na svět, ze kterého jste sestoupili o jednu úroveň níže, ale dokonce ještě na další mnohem vyšší úrovně nad ním. To je pro Vás jediná šance záchrany.

Vy však tuto cestu nenacházíte. Opět začínáte opakovat stejné chyby. Opět do nového světa přitahujete Temno opakovanými chybnými rozhodnutími a následnými činy. A situace se opakuje. S tím rozdílem, že stupeň ovládnutí Temnem je zase o kousek tvrdší, dokonalejší, těsnější.

K pochopení příčin neustálého rozšiřování Temna je nezbytné najít světelný vzestup

Takto někteří z nás jako Stvořitelé tvořili opakovaně nové světy pod sebou. A další bytosti sestupovaly do těch světů, aby tam využily příležitost nového začátku. Temno se však šířilo stále dál a dál. Hranice světů a dimenzí nebyla pro temné síly žádnou překážkou. Podobně jako nebyla překážkou pro šíření  a obnovování magických schopností. Temno se šířilo všemi směry dolů a dokonce i nahoru.

 

Nakonec jsme se my lidské bytosti ocitly až tady, ve hmotné rovině planety Země. Jak už jsem naznačil v článku 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů, níž dolů už to nejde. Nacházíme se totiž v nejvyšší hutnosti hmoty. Dále dolů už je z našeho pohledu organických bytostí téměř nehybnost. Tam už by mohly fungovat pouze takové formy života, jako jsou například kamenné menhiry.

 

Máme-li nějak zásadně vyřešit problém celkového vývoje, potřebujeme to udělat tady v tomto světě. Je to naše poslední šance. Mnoho podobných šancí jsme opakovaně dostávali nejen zde na Zemi, ale i v dalších vyšších světech. Mnohé náznaky však potvrzují, že tato naše šance je již poslední. Jinou další šanci už nedostaneme.

Samotné duchovní spojení k nalezení východiska z nouze nestačí

Proč však jsme žádnou z předcházejících šancí nedokázali využít? I toto je poměrně jednoduše logicky vysvětlitelné. A navíc jsou následující informace, které teď připomenu, potvrzené zkušenostmi z karmické očisty i přímými duchovními komunikacemi s vyššími hladinami pravdy.

Při opakovaných sestupech dolů do nižšího světa jsme obvykle v první fázi měli duchovní spojení na sféru, ze které jsme sestoupili. Ale nepochopili jsme, že toto spojení nám k nalezení východiska z nouze nestačí. Protože tato sféra byla již Temnem hodně zanesená a východisko z této situace tam nebylo známo. Proto bylo nutné jít pro informace ještě o kus výš a pak stále dál. Teď už víme, že k dosažení takového napojení vede jediná přirozená možnost, která je navíc i eticky čistá. Bytosti potřebovaly najít v novém světě světelný duchovní vzestup. Tedy možnost zvyšovat neustále frekvence světelné duchovní energie, na kterou bylo naladěno nitro jejich bytostí.

 

Možná to i někoho napadlo, ale zvolené cesty nedokázaly stabilní vzestup ve Světle zajistit. Každý se spokojil s „dokonalým“ duchovním vnímáním a měl pocit, že vše drží ve svých rukou. Lidé si dostatečně nevážili duchovní komunikace směrem nahoru do sféry, ze které sestoupili. Někteří se mohli napojit i jinam – na různé anděly a Stvořitele, své bývalé kolegy a učitele, na astrální rovinu, případně i na další sféry a světy, kde ve své  minulosti pobývali. Duchovní komunikaci brali jako samozřejmost, která vydrží věčně. Hledali sice cesty ke zvyšování duchovní pokročilosti. Přitom však nechápali, co znamená skutečná světelná evoluce.

Mylně se domnívali, že po dosažení jakési duchovní pokročilosti opustíme hmotu a vrátíme se nahoru ke Stvořiteli. Tedy do bodu nula, odkud jsme kdysi sestoupili. Nepochopili, že hutná hmota již ve vývoji trvale zůstane z mnoha zásadních důvodů (viz článek 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty. Nechápali skutečný rozdíl mezi Světlem a Temnotou, který spočívá v rozdílném vlivu a působení pravotočivých a levotočivých bioenergií (viz článek 9. Světlo a temnota v duchovním pozadí světa). Neměli tušení, že od určitého bodu vývoje bude nezbytné vzdát se všech forem magie (článek 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I). Nechápali, že stvořitelské záměry, evoluční plány se čas od času mění (viz například články 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo). Nedošli k poznání, že bez neustálého spojení s Přírodou a karmickou institucí nelze udržet správný směr vývoje. Jejich pojetí duchovní pokročilosti nemělo nic společného se skutečným duchovním vzestupem.

 

Přitom právě duchovní vzestup, to znamená trvale se zvyšující vnitřní čistota a harmonie, dokáže nejlépe udržet nebo znovu probudit skutečnou duchovní komunikaci s čistými bytostmi a institucemi Strany Světla. Tím mám na mysli přirozenou komunikaci s anděly Dhyany, s planetou Zemí jako živou bytostí a stejně tak například se Sluncem, Vesmírem. A nikoliv umělá magicky dotovaná napojení na jakési figurky umělé magické moci, nazývané Logosy, které mají Planetu zastupovat. Nebo na uměle vytvořené majestáty andělů, Stvořitelů, atd. Tedy to, co stále ještě i v dnešní době obhajují mágové, viz články 45D. Proč právě Nová duchovní cesta? IV, 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou, 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty.

Pokud bytost nenajde světelný vzestup, bude neustále opakovat stále tytéž chyby

A když bytosti ve světě dole nedokázaly najít světelný duchovní vzestup a nedopracovaly se k vyšší úrovni duchovního nadhledu, začaly dříve nebo později opakovat tytéž chyby, kterými už dříve přitáhly Temno ve světě nahoře. A těmito opakovanými chybami se začal postupně zatemňovat i jejich nový svět. Bytosti ztrácely i ten původní nízký duchovní nadhled. Přicházely i o to původní duchovní napojení na svět nad nimi. Přestaly si uvědomovat svůj úkol, se kterým do světa, ve kterém právě jsou, sestoupily.

Začaly se zabývat jinými stránkami života. Tím, co spatřujeme jako běžné i v dnešním světě. Jak se mít lépe. Jak spolehlivě začít ovládat přírodní pochody, aby člověku neškodily. Jak si zajistit bohatství, veřejné uznání, prestiž, atd. Vnitřní touhu po nějakém vzestupu uspokojovaly úsilím o vzestup čistě hmotný. Aby se měly dobře. Rozšiřování majetku, zvyšování úrovně vzdělání, postavení, prestiže.  

Otevřené duchovní vědomí civilizací 1. typu je nedovedlo ke hledání vzestupu

Všechny vysoce vyspělé lidské civilizace na Zemi před námi měly otevřené duchovní vědomí a zpočátku možnost napojení na úroveň pravdy o jeden stupeň výše nad nimi. Tedy minimálně na anděle Dhyany. Ale tím, jak opakovanými chybami přitahovaly do svých světů temné síly, jejich duchovní čistota upadala, spojení se ztrácelo. Mnozí si dokonce duchovní komunikaci zablokovali.

 

Proč někteří měli potřebu si duchovní komunikaci zablokovat? Protože shora přicházely neustále pokyny typu: „To, co děláš, není správné. Konečně se vzpamatuj. Sestoupil jsi do toho světa s úplně jiným úkolem. Máš pozdvihnout především duchovní úroveň společnosti. Máš lidi vést k čistému duchovnímu způsobu života. A také k tomu, aby pochopili své minulé chyby a přehmaty a snažili se je napravit. A sám jim máš být v tom všem živoucím příkladem nového přístupu k životu. Máš je vést k prokazování úcty a pokory vyšší pravdě. A nikoliv k poklonkování zlatu, slávě, bohatství.“

A oni se zatím dole ve světě honosili vladařskou funkcí nebo byli nositelem či zástupcem určité duchovní moci jako kněží, mágové, šamani. Dělalo jim dobře opěvování jejich slávy a jejich mocné pozice ze strany běžných lidí. To „vysílání“ shora jim začalo lézt na nervy. Už to nechtěli dále poslouchat. A jednoduše to vypnuli, dokonale se proti tomu vnitřně zablokovali. Aby už je nic shora neovlivňovalo v jejich vladařském poslání nebo v uplatňování své duchovní moci.

Netušíte, u kolika jednotlivců jsem během pomoci při jejich karmické očistě identifikoval právě toto schéma základní chyby v dávné minulosti, například v době Atlantské civilizace.

Nejsme tady proto, abychom oprášili starou magii, ale abychom se jí definitivně vzdali

Mnoho z nás, kteří jsme v tomto období zde, ve hmotné rovině planety Země, máme za sebou zásadní chyby, vměšování se do vývoje jiných, manipulace s jinými, ovládání druhých. Neoprávněné využívání magických postupů k manipulaci s lidmi, s celými civilizacemi, s Přírodou, dokonce i s celými planetami a částmi Stvoření.

 

A teď jsme tady ve hmotné rovině planety Země. Nikoliv proto, abychom začali vytahovat své dávné magické schopnosti znovu na světlo. A abychom s pomocí magie znovu opakovali možná již posté, potisící stejné chyby. Jsme tady proto, abychom pochopili nezbytnost čisté cesty, čistého duchovního vzestupu. A abychom se dokázali této dávné magie vzdát. Odhodit ji, kompletně ji vypudit ze svých životů. Protože magie je v pozadí všeho ovládání, se kterým se v tomto světě potkáváme, viz například článek 59A. Odkaz magie pro dnešní dobu .

Duchovní vnímání jsme už nedostali v tomto životě zadarmo

Duchovní komunikaci jsme v minulosti mnohokrát podcenili. Často dokonce i zneužili. Nebo naopak zablokovali, aby už nás ty duchovní síly shora dále neotravovaly. Teď sklízíme výsledky toho všeho. Probudíme se do nového života bez duchovního vnímání. Duchovní vnímání už nám nebylo jako vždycky předtím dáno zadarmo. Chceme-li se k duchovnímu vnímání a duchovní komunikaci dopracovat, potřebujeme být pevní, důslední, vytrvalí, neoblomní ve snaze dosáhnout tohoto spojení na vyšší pravdu. Laxnost, podceňování, pocity zbytečné či marné činnosti – to není to pravé, co nás k duchovní komunikaci dovede.

Dnešní běžný člověk na Zemi už dávno ztratil vědomé ponětí o tom, proč se v tomto světě narodil, co bylo předtím. Co je hlavním úkolem každého člověka v tomto světě. Už dávno nemá ponětí o tom, odkud pochází, jaké chyby ve vyšších světech udělal a proč vůbec musel sestoupit dolů. Na čem především by měl pracovat. I ti duchovně probuzení si namísto pravých odpovědí na tyto základní otázky vymýšlejí nejrůznější pohádky.

Místo hledání cesty, která by vedla k nápravě dlouho opakovaných chyb, hledají úplně jiné cesty. Jak se dostat do úrovně, kde vše funguje samo. Jak si koupit formou zasvěcení nějakou dovednost, schopnost, která je dovede k jakési vyšší pokročilosti. Jak obejít nutnost pobytu v tomto hmotném světě. Jak se dostat z okovů hmoty, která je tak zatěžuje tlakem na vlastní očistu. A domnívají se, že jim v tom pomohou informace starověkých učitelů, jejichž civilizace v evoluci selhaly. Nebo zázračná učení mimozemských civilizací, které se dopracovaly až k otevřenému násilí, nátlakům, okupacím prováděných ve jménu světlých zítřků celého Vesmíru.

Člověk bez kvalitního duchovního spojení se řídí vlastním rozumem a egem

Pokud ztratíte duchovní komunikaci nebo si ji nedokážete vypracovat, začnete se běžně řídit vlastním rozumem nebo dokonce egem. Ty nás většinou vedly k maximálnímu zisku, k maximální výhodnosti ve všech oblastech hmotného života - pro sebe, svoji rodinu, svůj národ. A prostředkem k dosažení takových výsledků se často stává ovládání, otevřená i nevědomá manipulace, zastírání pravdy. Ale také zneužívání vlastní tvořivé výbavy, zvláštních schopností, pravomocí. Skryté nebo otevřené smlouvy s temnými, úpisy, zrady světla a svého původního duchovního poslání.

 

Každému člověku vstupujícímu do nového zrození byl světelnými energiemi, Karmou a dalšími Silami Světla vedoucími vývoj vybrán jeho osobní úkol pro nové zrození. A on s tím obvykle před vstupem do nového života projevil vnitřní souhlas (viz článek 55F. Průběh procesu zrození pozemského člověka dříve a dnes). Pokud však tento člověk nenajde ve hmotě cestu k tomu, aby si dokázal tento svůj úkol uvědomit, pak se tomu naopak snadno zpronevěří a vůbec jej to nebolí. Protože ani netuší, že něco dělá špatně. A připadá si třeba dokonce jako mimořádně slušný nebo i duchovně pokročilý člověk.

Uvnitř sebe máme ukryty zkušenosti z dřívějších neúspěchů

Ano, takové zkušenosti z minulých existencí máme mnozí z nás v sobě. Už tolikrát jsme selhali a máme teď možná poslední příležitost vzchopit se a udělat to, co už jsme měli udělat dávno, ale zatím jsme to nikdy nedokázali. Drtivá většina těch, co zde dostali novou šanci, však opakuje přesně to, co dělali tehdy v minulosti a co dovedlo jejich civilizaci ke katastrofě. Oni si to nepamatují. Protože odmítají duchovní pozadí světa. Zákon trhu a okamžitý zisk je pro ně nade vše. Nerespektují přírodu. Nerespektují právo druhých na svobodu a nezávislost.

A ti duchovně vyspělejší, kteří jsou si vědomi existence duchovního pozadí světa, se zase místo přijetí skutečné pravdy o světě nechávají ukolébat neskutečnými pohádkami o cestě lidstva mimo hmotu (články 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?), o dosahování takzvaného Kristova vědomí (článek 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze), apod. Další zase hledají útěchu ve víře v Boha a stávají se stoupenci nejrůznějších náboženství.

Příčinou většiny dávných přehmatů byla ztráta duchovní komunikace

Takže nenalezení stabilního světelného vzestupu a také ztráta duchovní komunikace s duchovními světy nad námi je skutečnou příčinou propadů, destrukcí, katastrof. Toto si dobře zapamatujme. Všechny přehmaty v minulých existencích začínaly stejně. Nedostatečná péče o duchovní komunikaci se světem nad námi vedla postupně ke ztrátě této samozřejmé komunikace. A tím ke ztracení přístupu k vyšší pravdě. Ztratili jsme tím informační spojení na svoji minulost. Ztratili jsme poučení ze starých chyb. Začali jsme se rozhodovat podle omezených měřítek spodního světa. Ztratili jsme optimální cestu. Začali jsme hromadit drobné chyby a větší přehmaty. Evoluce se zvrátila v úpadek.

Pro člověka 2. typu už není duchovní komunikace automatická

Teď však máme jinou startovní pozici. Jsme novými lidmi 2. typu. Máme zastřené duchovní vědomí, krátký věk, velmi malé tvořivé schopnosti. Konečně Stvořitelé přišli na to, že dát někomu všechno hned a od samého začátku není vhodné. Účinnější je nechat člověka hledat, namáhat se, nalézat, aby si nejprve zasloužil, než něco dostane. A pravdou je, že když o něco musíte bojovat, budete si toho více vážit, až to jednoho dne získáte. Budete o to pečovat, abyste to opět neztratili.

 

Výsledkem naší odlišné duchovní výbavy je, že zpočátku to máme mnohem složitější (viz článek 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo). Většina z nás pozemšťanů netuší vůbec nic o existenci duchovního pozadí světa. Další si sice mohou připadat duchovně probuzení, ale přijímají otevřeně neskutečné pohádky značně odchýlené od skutečné pravdy. A mají pak naprosto zkreslené představy o tom, jak by měla vypadat optimální duchovní cesta.

 

Přirozená duchovní komunikace je pak často suplována komunikací umělou označovanou jako channeling a dokonce i uměle propůjčenými magickými schopnostmi nebo naopak rozsáhlou technologickou výbavou.

Bez světelného vzestupu není duchovní komunikace věrohodná

K probuzení skutečné duchovní komunikace je potřeba dostat se nejprve na cestu světelného duchovního vzestupu. A pak teprve má význam usilovat o probuzení, obnovení duchovní komunikace s vyššími světy.

 

Pokud usiluje o duchovní spojení člověk nacházející se ve světelném pádu, nemůže se takto napojit na vyšší pravdu. Jeho role v takové komunikaci zůstává vždy podřízená a možnost ověřit si úroveň pravdy přicházejících informací prakticky nulová. Channelingem se lidé nenapojují na Přírodu, Vesmír, na vyšší sféry, na skutečně vyšší hladiny ve světelné evoluci.

Všeobecně uznávaný channeling není skutečnou duchovní komunikací

Channelingem se lidé ve skutečnosti napojují na odchýlené vedlejší cesty – na civilizace v depozitu, které ve vývoji selhaly (články 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě?, 55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka, 55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy).

Nebo na lidské Duchovní hierarchie, na bytosti mimo vývoj v posmrtné dimenzi (články 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj, 55F. Průběh procesu zrození pozemského člověka dříve a dnes, duchovní komunikace Proč nemáme udržovat kontakt s duchy zemřelých?).Výsledky takového napojení prezentují například knihy Jane Roberts: Sethovy promluvy, Graham Bernard: Co je člověk – metapsychické rozmluvy.

Případně na Vesmírné lidi, kteří se zpronevěřili svému původnímu poslání (články 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi), nebo na Vesmírnými lidmi uměle vytvořené sochy, majestáty andělů, duchovních mistrů, Stvořitelů, Bohů (články 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi, 55G. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti I), atd.

O tom všem je způsob duchovního napojení nazývaný channeling. Úroveň pravdivosti takto získaných informací vůči skutečné pravdě o fungování tohoto světa a jeho duchovního pozadí je obvykle hluboko pod hladinou 20%, často i méně než 10%. Z toho jednoznačně vyplývá, že takto získané informace jsou pro dosažení zásadní pozitivní změny ve vývoji našeho světa naprosto bezcenné.

 

Channeling není skutečnou duchovní komunikací s vyššími světy. Channeling představuje informační napojení na duchovní struktury, které postupně ztratily možnost vlivu na současný vývoj. A které jsou naprosto mimo pokud jde o správné chápání celkové aktuální duchovní situace tohoto světa.

Klíčem ke světelné evoluci je probuzení duchovní komunikace s vyššími světy

Klíčem ke stabilizování a udržení vzestupné světelné evoluce je udělat všechno pro to, abych si probudil skutečnou duchovní komunikaci s vyššími světy. A pak abych o ni pečoval, denně ji používal a udržel si ji. Protože to, co se nepoužívá, to opět zakrní. Toto je klíčem k nastoupení a udržení vzestupného momentu a vzestupné evoluce. Komunikace nás bytostí ve hmotě s vyššími duchovními světy je nezbytná k propojení rozhodovací a bojové síly ve hmotě a informačního rozhledu, čisté etiky a moudrosti nahoře. Duchovní komunikace – to je klíč k nalezení správné cesty jak pro celé lidstvo, tak i pro každého jednotlivého člověka.

Většina dnešních lidí ještě nepochopila nezbytnost duchovní komunikace

Většina z nás na Planetě však dosud nepochopila, že duchovní komunikaci nezbytně potřebujeme. I proto také mnozí z těch, co jdou po NDC, doposud nekomunikují. Myslí si, že to nepotřebují, že se bez toho obejdou. Další to jednou dvakrát zkusí a pak už se jen vymlouvají, že jim to nejde. Příliš toho však nelitují. Zatím se vždy měli kde poradit. Zavolali, napsali email, když potřebovali něco vědět. Takto se mohu starat o pár desítek lidí. Ne však o stovky, ani o tisíce.

V textu U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu? bylo zdůrazněno, že celý systém Nové duchovní cesty je od samého začátku založen na spolupráci řady bytostí ve hmotě a ve světelných duchovních sférách. Bez neustálé výměny energií, informací, zkušeností by nebylo možné se posunout ani za první milník této cesty. Oddělený člověk nemá žádnou šanci se na takové cestě trvale udržet a tuto cestu dále rozvíjet.

 

Mnoho lidí si po překročení bariéry vstupu na Novou duchovní cestu namlouvá, že již zvládnou další světelný postup bez pomoci. Podporuje je v tom vlastní ego, ať už hmotné nebo duchovní, které ještě není dostatečně zpracováno. Příliš brzy se pak někteří z nich oddělí od jakékoliv pomoci druhých lidí. To je jeden extrém – zcela se oddělit od jakékoliv pomoci dalších bytostí na vzestupné světelné cestě.

Druhým extrémem je naopak úplná závislost na informacích druhých lidí a na jejich pomoci. Neschopnost samostatně vyřešit ani jeden jediný jednoduchý problém. To naopak spočívá v nedostatečné sebedůvěře, v přílišné nejistotě ve všem, co člověk sám dělá. Ve špatných osobních zkušenostech z minulosti. V obrovském strachu, že když má o něčem rozhodnout sám, pak určitě udělá chybu.

I mezi touto dvojicí extrémů, tedy mezi naprostou samostatností ve všem a naopak úplnou závislostí na druhých, je důležité najít optimální střed. To znamená nevyhýbat se spolupráci v zásadních otázkách svého hmotného života i své duchovní cesty. Mít možnost požádat druhého o pomoc a využívat toho, když situaci nemůže zvládnout sám. Například při karmické očistě, při likvidaci temného útoku, který jej zcela paralyzoval. A také při změně zaměstnání může být pohled druhého člověka přínosný. Avšak v běžných osobních záležitostech by měl člověk usilovat o to, aby byl od počátku co nejvíce samostatný. Může přitom využívat veškeré informace na těchto webových stránkách. Ale postupně by se měl naučit aplikovat je sám na dílčí speciální situace ve vlastním životě. Aby nebyl závislý na někom druhém, kdo všechny drobné sporné situace vždy vyřeší a rozhodne za něj. Pomoci v tom by mu měla právě kvalitní duchovní komunikace.

 

Snad vám tento článek pomůže znovu připomenout a na základě toho pochopit, jak velkou předností je duchovní komunikace. Proč stojí za to ji umět, naučit se ji, probudit si ji. Každému, kdo dokázal vstoupit na cestu stabilního vzestupu, ve vhodný okamžik řeknu: Jste připraven na duchovní komunikaci, začněte už. Někdy se pak stává, že za měsíc se setkáme – a nic, další měsíc, zase nic. Jednoduše nepochopili, jak je to pro ně nezbytné. Stávají se tím závislí na dalších lidech, kteří informace shora dokážou přenést.

Toto téma bude mít ještě další dvě pokračování. Druhý článek 60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace vysvětluje, kdy je člověk připraven na věrohodnou duchovní komunikaci. Proč je důležité být při duchovní komunikaci na vzestupu? Jak vlastně funguje telepatický přenos. A také jsou naznačeny i jiné formy duchovního přenosu informací.

Ve třetím pokračování (celkově již pátém) 60C. Jak správně začít duchovně komunikovat jsou do větších podrobností rozvedeny detaily o tom, jak správně provádět duchovní komunikaci a jakým způsobem si od samého počátku pěstovat optimální komunikační návyk.

A dodatečně bylo zařazeno ještě čtvrté pokračování 60D. Nech do sebe vstoupit Světlo – počátky duchovní komunikace, ve kterém detailně popisujeme začátky duchovní komunikace jednoho konkrétního člověka, který se stal součástí vzestupné světelné cesty.

A také páté pokračování 60E. Rozhovory s přírodními anděly. V něm je vysvětleno, proč je důležité duchovně komunikovat s přírodními anděly, pokud nás požádají o pomoc. A jsou zde také uvedeny příklady duchovních komunikací s přírodními anděly.

© Jiří Novák, duben 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 199
  • 26
  • 23
  • 19
  • 20

Celkový počet hlasů: 287