Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 88D. Prevziať iniciatívu a zodpovednosť za vlastný vývoj

88D. Prevziať iniciatívu a zodpovednosť za vlastný vývoj

Eva Michalechová Vloženo 2.4.2020
Eva Michalechová

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Venovať sa denne duchovnej komunikácii nie je strata času. Spresňuje detaily mojej cesty, identifikuje, čo je z pohľadu môjho aktuálneho vývoja podstatné. Umožňuje pravidelný kontakt s energiami aktuálneho duchovného vývoja, aby sme sa s nimi zladili a stotožnili. Je nevyhnutné mať skutočný, reálny obraz o tom, čo sa odo mňa, od nás ľudí na NDC očakáva. Duchovná komunikácia slúži na to, aby sme boli neustále v kontakte s aktuálnym vývojom a jeho aktuálnymi požiadavkami. Potrebujeme prevziať iniciatívu a zodpovednosť za svoj vlastný vývoj na duchovnej a hmotnej rovine. Človek sa nestáva súčasťou Nového vývoja preto, aby sa len tak viezol. Nový duchovný vývoj bol naštartovaný, aby sme v ňom prevzali iniciatívu, boli jeho hnacím motorom a hnacou silou v hmote.

Venovať sa denne duchovnej komunikácii nie je strata času


Duchovná komunikácia 17.10.2019:

EM: Osobná Karma, čo by si mi dnes chcela povedať? Čo potrebujem vedieť a zapísať si? Ďakujem.
 

Osobná Karma: „Je pozitívne, že si opäť vyhľadala komunikačný kontakt so mnou. A správne si začínaš uvedomovať, prečo častejší a pravidelný duchovný kontakt so mnou je vhodný a potrebný. Nejde iba o prenos, získanie informácií, ku ktorým ako ľudia žijúci v hmote bežne nemáte prístup. V tomto prípade ide hlavne o to, že častým a pravidelným vzájomným duchovným spojením prostredníctvom duchovnej komunikácie sa buduje a vytvára náš vzájomný vzťah. A opakovaním tohto spojenia sa tak eliminujú akékoľvek bariéry a bloky medzi nami, ktoré bránia našej plnohodnotnej spolupráci.

Je vhodné, aby si si uvedomovala a chápala, že hoci niekedy nemáš predstavu o tom, o čom by si so mnou alebo Spojenými Silami Svetla mala komunikovať, vždy je vhodné a prospešné sa s nami spojiť. Pretože vždy sa nájde niečo, čo potrebuješ vedieť a najmä si uvedomiť a my ti v tomto vieme pomôcť. Pretože nemôžeš vnímať a vedieť všetko. A hlavne pri toľkých vplyvoch plynúcich z okolia si nemôžeš byť stopercentne istá či to, čo vnímaš, chápeš naozaj správne a či povaha toho nie je závadná. Preto je vhodné, aby si svoj čas venovala viac duchovným komunikáciám, aj keď sa cítiš neisto, pretože ti to pomôže eliminovať nepriaznivé duchovné vplyvy plynúce z prostredia ako aj z tvojich karmických vrstiev.


Duchovná komunikácia umožňuje spresniť detaily mojej cesty


Vždy je čo spracovávať a podstatné sú aj detaily, resp. veci a záležitosti, ktoré sú tebou možno vyhodnocované ako momentálne nepodstatné alebo neprioritné. Ale z pohľadu tvojho aktuálneho vývoja môžu naopak byť v skutočnosti podstatné. Čo ale nemáš odkiaľ vedieť a uvedomiť si, pretože tvoja bytosť v hmote žije určitou zotrvačnosťou. A ak sa komunikačne nespojí so Spojenými Silami Svetla, ktoré tento Nový vývoj vedú, nemáš sa to odkiaľ dozvedieť. V bežnom fungovaní sa ti niečo javí iba ako detail a neprikladáš tomu váhu, avšak v rámci tvojho vývoja je tento „iba detail“ veľmi podstatný. Je to možno detail, ale veľa spraví a zaváži. To znamená, že takýmto spôsobom sa nemusíš sústrediť a pracovať na tých správnych záležitostiach vo svojom živote.

Uvedom si, že sa ti z karmických vrstiev obnažuje minulosť so vplyvmi Starej duchovnej cesty a tvoja bytosť má tendencie sa s nimi stotožniť. Pretože túto minulosť pozná, a preto verí, že to stále môže byť súčasnosť. A práve častým, pravidelným kontaktom so Spojenými Silami Svetla, ktoré sprostredkúvajú kontakt s aktuálnym duchovným pozadím Nového vývoja, máš možnosť účinne eliminovať tieto staré duchovné vplyvy, obnažujúce sa ti z minulosti. Je potrebné nepodceňovať ich vplyv na tvoju bytosť a rovnako aj tvoja bytosť si potrebuje privykať na aktuálne duchovné pomery, aby neostávala visieť niekde mimo súčasnú realitu.


Duchovná komunikácia umožňuje pravidelný kontakt s energiami aktuálneho vývoja


Dá sa povedať, že svoju bytosť k tomu potrebuješ vychovať a to práve tým, že jej umožníš pravidelný kontakt s energiami nového, aktuálneho duchovného vývoja, aby sa s nimi zladila a stotožnila. Táto zodpovednosť je však na TEBE.

Rovnako si uvedom, že máš zodpovednosť nielen za svoj život v hmote, ale aj za duchovný vývoj a vývin svojej vlastnej bytosti a jej smerovanie. TY máš mať o ňom prehľad, mať ho pod svojou kontrolou a nezanedbávať ho. To znamená mať v tomto smere sebadisciplínu, aby si sa mohla na seba spoľahnúť, že sa ti vývoj a smerovanie tvojej bytosti, tvoj duchovný vývoj nevymkne spod kontroly a že ho nezanedbáš.

A práve takéto informácie potrebuješ počuť, aby si vedela a mala kontakt s informáciami, ktoré sú momentálne podstatné. A prostredníctvom duchovných energií počas komunikácie zároveň vnímala a pochopila ďalšie súvislosti. Aby si ty a tvoja bytosť mala priamy duchovný kontakt so skutočnou realitou. A predovšetkým, aby si bola v kurze diania aktuálneho duchovného vývoja a smerovania, ktoré sa neustále mení a vyvíja. Nestagnuje, ale napreduje. A je pre teba optimálne napredovať spolu s ním, ruka v ruke. TY by si mala zaistiť, aby to tak bolo.

Je to TVOJOU zodpovednosťou. V tomto smere sa potrebuješ osamostatniť, v zmysle byť v tomto samostatná a mať túto záležitosť pod svojou kontrolou a vo vlastných rukách. Nespoliehať sa na to, že sa o to niekto, napríklad Spojené Sily Svetla, postará. Je potrebné, aby si chápala, že to takto nie je a nefunguje.


Prevziať iniciatívu a zodpovednosť za svoj vlastný vývoj


A je tiež nevyhnutné, aby si mala skutočný, reálny obraz o tom, čo sa od teba, od vás ľudí na NDC očakáva. Aby si ty ani ostatní o tom nemali skreslené predstavy, ktoré majú za následok zaostávanie vašich bytostí a ich pomalé napredovanie vo vývoji. A práve od toho tu je a na to práve slúži duchovná komunikácia - aby ste boli neustále v kontakte s aktuálnym vývojom a jeho aktuálnymi požiadavkami.

Pretože skutočnosťou je, že Nový duchovný vývoj nebol vytvorený a naštartovaný, aby ste sa na ňom viezli, ale aby ste v ňom prevzali iniciatívu, boli jeho hnacím motorom a hnacou silou v hmote. Viacerých z vás to možno prekvapí, ale je to tak.

A práve preto potrebujete prevziať iniciatívu a zodpovednosť za váš vlastný vývoj. Aby ste ho mali pod kontrolou tak, aby ste vôbec boli schopní chopiť sa iniciatívy vo vývoji na hmotnej rovine. Aby ste ten vývoj na hmotnej rovine mohli tvoriť a určovať jeho smer, samozrejme v súlade s princípmi Nového duchovného vývoja.

To je to, čo sa od vás očakáva a to je vaším poslaním - aby ste to dokázali a boli schopní naplniť a zrealizovať túto vašu úlohu ako ľudí na Planéte, ktorá vám bola pri zrode vášho druhu daná. Potvrdiť tak svoju životaschopnosť a opodstatnenosť.


Človek sa nestáva súčasťou Nového vývoja preto, aby sa len tak viezol


A to je jedna z vecí, ktoré potrebujete mať stále na pamäti. Mať na pamäti, prečo toto všetko robíte a prečo ste sa rozhodli stať sa súčasťou Nového duchovného vývoja. Určite nie preto, aby ste sa viezli, ale preto, aby ste dokázali a potvrdili, že dokážete uplatniť a naplniť svoje poslanie a úlohu, pre ktorú ste boli stvorení.

A nie je to maličkosť. Sama si teraz pri komunikácii uvedomuješ a vnímaš, že z tohto poslania a úlohy vás ľudí na NDC plynie a vyvstáva veľký záväzok a zodpovednosť voči celkovému vývoju v Stvorení a jeho celkovej budúcnosti. Takže až takýto dosah a vplyv v rámci vývoja má to, čo robíte a má aj vaša úloha a podstata vašej existencie, ktorá vám ľuďom bola pri vašom vzniku a zrode daná. A práve preto je podstatné, aby ste túto dôležitosť vašej úlohy a vášho poslania vnímali a boli si ich vedomí vo svojom každodennom živote.

Je pochopiteľné, že v bežnom živote a žití v hmote tento celkový obraz podstaty vašej existencie nevidíte a nevnímate. A môže vám preto unikať dôvod a cieľ, prečo robíte to, čo robíte, čo vlastne ako bytosti na NDC máte robiť a aký to má celkový zmysel. A to je jedným z hlavných dôvodov, prečo potrebujete mať stále a pravidelné komunikačné spojenie s duchovnými úrovňami NDC a Spojenými Silami Svetla – aby ste mohli stále frekvenčne rásť a stúpať a mať tak zabezpečený potrebný informačný dosah a kontakt s týmto vaším poslaním priamo vo vašom každodennom živote v hmote.“
 

EM: Ďakujem Ti, Osobná Karma a Spojené Sily Svetla za tieto informácie, ktoré ste mi sprostredkovali a pomohli si ich uvedomiť. Vážim si to.

© Eva Michalechová, duben 2020
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 104
  • 10
  • 5
  • 5
  • 7

Celkový počet hlasů: 131