Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva

40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva

Jiří Novák Vloženo 1.3.2011
Jiří Novák

Duchovní konzervativci trvají na tradičních informacích, které na tomto světě plní stohy knih a jsou předávány řadou duchovních učitelů a provozovatelů nejrůznějších webových prezentací. Přitom jde z pohledu Planety a Přírody o již staré, vývojem překonané informace, které znovu a znovu opakují teze, myšlenky, které pro dnešního nového člověka 2. typu neplatí buď vůbec, nebo pouze omezeně. Změně ve hmotě musí předcházet změna ve fungování duchovního pozadí. Proto platí následující: Dokud budou mít na směr vývoje světa zásadní vliv duchovní konzervativci, do té doby bude ve hmotě převažovat směr vědeckého skepticismu nad otevřeným přijetím duchovního pozadí. Člověk na vzestupu má jiné nástroje poznávání pravdy. Nepotřebuje proto posuzovat úroveň pravdivosti metod, technik, duchovních učení jejich intelektuálním rozborem.

Hlavní důvod napsání tohoto článku

Tento článek i jeho pokračování 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců? jsem původně neplánoval. Potřeba jej vytvořit vznikla až po sepsání prvního návrhu článku 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků?, po hmotném útoku dvou lidí na moji osobu a mé zázemí v Praze 14.2.2011 a poté, co se do této akce svým magickým vlivem a ostrou kritikou publikovanou na jeho webu Rahunta zapojil také Luděk Kováč (LK). Pochopil jsem, že vědečtí skeptici sice představují určité nebezpečí pro další vývoj lidstva. Ale jejich názory semele samotná věda novými vědeckými objevy, a to obvykle v dostatečně krátké době.

Daleko nebezpečnější pro další směrování vývoje jsou však názory, tvořivé schopnosti a uplatňovaný mocenský vliv bytostí, které označuji jako duchovní konzervativce. Bytostí, které sice svým celkovým přehledem, kvalitou duchovního vnímání patří mezi duchovně probuzené. Ale jejichž názory a veřejné protlačování takových názorů z titulu magické moci, jsou pro dnešní svět nepřijatelné a nebezpečné.

Náš svět nutně potřebuje jít jinudy, než se jej snaží tito duchovní konzervativci tlačit. A o tom všem píšeme prakticky v každém článku na těchto webových stránkách www.novaduchovnicesta.cz. Tyto záležitosti jsem vysvětlil v tématu 39 o karmě a zejména v závěrečném článku tohoto tématu 39J. Principy nového karmického pořádku.

Součástí této dvojice článků jsou navíc dvě přílohy: Zaprvé text Obraty a zlomy v životě jedné rodiny. Zde je podrobně popsán příběh jedné rodiny, který samozřejmě uvádím bez jakýchkoliv detailních osobních údajů. Jde o příběh, do kterého se pan LK svým veřejným zásahem a magickou účastí také zapojil. Reagoval tím na informace člověka, který mu popsal situaci v jeho rodině. Udělal to svým způsobem, ze své aktuální nízké výše nadhledu, která mu neumožňuje vidět záležitosti objektivně, z hlediska vyšší pravdy. Zamlčel přitom pravé příčiny, kvůli kterým taková situace nastala a možná některé situace i vědomě překroutil. Aniž by Luděk Kováč vyslechl další účastníky celé situace, bez váhání do celého procesu neprofesionálně zasáhl, když reagoval pouze na základě jednostranných informací. A uveřejnil poté na svých webových stránkách velmi útočné vyjádření týkající se mé osoby a konceptu Nové duchovní cesty.

Druhou přílohou je Otevřená odpověď na pomluvy Luďka Kováče, kde reaguji na jeho pomluvy zveřejněné 14.2.2011 na jeho webových stránkách Rahunta jako součást převzatého článku „Možný silový vliv Slunce na Zemi“. Zde jsem jednoznačně vyjádřil svůj postoj, který k jeho duchovní činnosti v tomto dnešním světě, na této planetě Zemi, mám, a to naprosto otevřeně a adresně.

Co je to duchovní konzervatismus?

Konzervativec je podle slovníků cizích slov člověk lpící na tradičních hodnotách, na tom, co je zažité. Ale také člověk zaujatý proti všemu novému, zpátečník. Duchovní konzervativci trvají na tradičních informacích, které na tomto světě plní stohy knih a jsou předávány řadou duchovních učitelů a provozovatelů nejrůznějších webových prezentací. Přitom jde z pohledu Nové duchovní cesty, cesty neomezeného duchovního vzestupu ve Světle, o již staré, vývojem překonané informace, které nedávají návod, jak se člověk dostane ke skutečnému světelnému duchovnímu vzestupu. Ale které naopak znovu a znovu opakují teze, myšlenky, které pro dnešního nového člověka 2. typu neplatí buď vůbec, nebo pouze omezeně.

Příbuzné slovo „konzerva“ naznačuje, že myšlení takových lidí se uzavřelo, zakonzervovalo, na určité úrovni a brání se přístupu nových impulsů přinášejících zásadní změny. Konzervativci tak nejsou schopni přijímat zcela nové revoluční myšlenky zásadně vybočující z jimi uznávaných pravidel. Přijmou je až jedině pod tlakem okolí. Až teprve poté, co je přijme všeobecně rozšířené většinové mínění. Do té doby s tím nechtějí mít nic společného.

Dva příklady konzervativních postojů

Víme z mnoha oborů lidské činnosti, jak těžce jsou veřejností přijímány nové informace. Na ukázku uvedu dva příklady. První z nich se týká obohacování vody, soli, zubních past a dalších potravin či prostředků denní spotřeby jedovatými fluoridy. Už bylo napsáno mnoho o tom, že s tím původně začal Hitler a za jakým účelem to používal, viz článek 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě. Jsou známy i výsledky vědeckých výzkumů o tom, jaké jsou skutečné účinky fluoridů na zuby a lidský organismus. A přesto to ani vědecká obec, ani výrobci past, ani převažující část světové populace, zatím nepřijali za své. V převažujícím veřejném mínění je doposud místo toho uvedena informace, jak je jedovaté fluorování pro člověka prospěšné. Dokladem toho je skutečnost, že dnes na trhu najdeme desítky či dokonce stovky past s jedovatými fluoridy a rozhodně méně než deset past bez fluoridů. V článku 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě jsem uvedl tuto informaci: Fluoridové soli se normálně používají k leptání skla, k výrobě jedu na krysy, prášku proti švábům. Fluor je totiž prudce jedovatá látka. Jeho soli, fluoridy, jsou při srovnatelné dávce dvaapůlkrát jedovatější než arzen. Už pouhých 0,3 gramů spolehlivě zabije dospělého člověka a 0,1 gramů malé dítě. Což je množství odpovídající jedné zubní pastě obohacené fluorem. Kolik dětí si dodnes na světě čistí zuby takovouto „jedovatou“ pastou s fluoridy, jejíž jedno balení by stačilo na usmrcení jednoho člověka?

Druhý příklad – konzumace kravského mléka za účelem posílení bilance vápníku v těle. Člověk trpí osteoporózou, což je symptom nedostatku vápníku v kostech. A drtivá většina lékařů doporučí: „Pijte hodně mléka. Konzumujte co nejvíce mléčných výrobků. To jsou nejdůležitější zdroje vápníku.“ Přitom již mnoho let jsou celosvětově známy výzkumy několika nezávislých vědeckých týmů jasně prokazující, že pití kravského mléka naopak kosti odvápňuje. To, co tady píšu, není vtip. Jde jen o skutečný a pro mnohé nepochopitelný stav poznání v tomto světě.

Většina lidí přijímá jen oficiální propagandu

Nelze se divit, že reklamami zmanipulovaní lidé ve hmotě nepřijímají nejnovější informace, dokud je nepřijmou pro ně uznávané světové kapacity v dané oblasti. A dokud taková informace nebude součástí oficiální výuky ve školách a oficiální zdravotnické propagandy. Proč tomu tak je?

Protože duchovně probuzení lidé dělají naprosto totéž. Také odmítají přijímat nové detailně vysvětlené a mnoha argumenty doložené informace. I duchovní předvoj lidstva, kterým byly lidské Duchovní hierarchie, neustále do hmoty posílal ty stejné informace z minulosti, které již pro dnešního člověka 2. typu nejsou aktuální.

Proč duchovně probuzení lidé nepřijímají nové informace?

Drtivá většina veřejně působících duchovních pracovníků, duchovních mistrů, mágů, i ostatních duchovně probuzených lidí, ve svém postoji přejímá teorie Duchovních hierarchií a Vesmírných lidí. Ti si myslí, že tady na Zemi kdysi vládla čistota, moudrost, vědění, schopnosti. A to vše se vytratilo jako důsledek všeobecného duchovního úpadku. Mají proto v hlavě představu, že k tomu všemu je potřeba se vrátit. A nic z toho nepoztrácet, neměnit, aby bylo možné to znovu obnovit. Aby se to v obdobích duchovního úpadku (kterým třeba procházíme teď v současnosti) úplně nezapomnělo, nenávratně neztratilo z povědomí civilizace. Vnímají by to pak jako poztrácení těch největších pokladů lidského vědění.

Z dnešního pohledu NDC si však přejí návrat k lidstvu 1. typu, obnovení starých pořádků. Protože nepochopili, že se změnilo nastavení celkových podmínek. Úplně jim unikl celkový koncept druhého stvořitelského plánuviz článek 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo. I když třeba pochopili jeho jednotlivé prvky, třeba problém nové životní jiskry, celkový záměr projektu a nastavení podmínek pro jeho realizaci jim zcela uniklo. Více o důsledcích takového postoje bylo v článku 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva.

Předobrazem skepticismu je postoj duchovního předvoje lidstva mimo hmotu

Takže sled příčin a následků se uzavřel. Duchovní předvoj lidstva mimo hmotu prosazoval do hmoty stále stejné, již neaktuální informace, pro nový vývoj nevyhovující. Takové informace pak přijímala drtivá většina duchovně probuzených lidí používajících tradiční metody duchovního kontaktu typické pro Starou duchovní cestu. Proto odmítali nové informace z jiných, méně tradičních zdrojů.

A odrazem tohoto převažujícího konzervativního mínění mezi duchovně probuzenými lidmi je skutečnost, že stejně uvažují i lidé neprobuzení. Proto má zatím vědecký skepticismus a duchovní konzervatismus v tomto světě jednoznačně zelenou. Vědečtí skeptici také lpí na tom starém, již překonaném, z historického pohledu již méně funkčním, málo účelném. Jak nahoře, tak také dole. Již mnohokrát se v různých situacích potvrdilo, že to, co se děje ve sféře duchovního pozadí světa, je prioritním předobrazem pro to, co se bude s určitým časovým odstupem ještě dlouho poté dít ve hmotě.

Změně ve hmotě musí předcházet změna v duchovním pozadí

Chceme-li změnit svět, musí se nejprve změnit duchovní předobraz tohoto světa. Je potřeba dovést ke změně postojů dostatečný počet duchovně probuzených lidí. Až teprve poté se většinový duchovní pohled probuzených lidí na svět začne poznenáhlu měnit. Dokud nebudou duchovně probuzení lidé schopni přijímat nové informace týkající se duchovního pozadí světa, které budou dostatečně zdůvodněné, názorně vysvětlené a prokázané zkušenostmi řady třeba i doposud zcela neznámých osob, do té doby nemůžeme očekávat zlepšení ani ve hmotě.

Dokud bude většina duchovně probuzených jednotlivců naslouchat zastaralým informacím uznávaných duchovních kapacit, do té doby bude i většina hmotně zaměřených jednotlivců následovat informace vědeckých skeptiků. Takže nikoliv vědecký skepticismus je zdrojem základních problémů ve vývoji této Planety. Základní příčinou problémů v tomto světě je postoj duchovních konzervativců, postoj takových jednotlivců, jako je například LK a další podobní zastánci starých pořádků, jak podrobně doložím v tomto článku a jeho přílohách.

Vědecký skepticismus ve hmotě je pouze odrazem, protipólem duchovního konzervatismu. A dokud budou mít na směr vývoje světa zásadní vliv duchovní konzervativci, do té doby bude ve hmotě převažovat směr vědeckého skepticismu nad otevřeným přijetím duchovního pozadí.

Celosvětová spolupráce ve vědecké komunitě

Sám jsem po dobu dvaceti let pracoval v materialistické vědě. Bádal, vyhledával nové impulsy, posouval stav vědeckého poznání v jednom z dílčích oborů o kousek dál. Ve vědecké komunitě (a tím teď nemyslím zaryté skeptiky) převládá spolupráce. Jeden něco vymyslí a veřejně to publikuje. Druhý si to přečte, doplní o další nový detail, atd. Stručné anotace, několikařádková shrnutí a zhodnocení obsahu, všech celosvětově vydaných textů, jsou v každém oboru sledovány – viz například v USA vydávané „Mathematical reviews“. Takto se vědecké poznání posouvá krůček po krůčku dál, protože světová vědecká komunita se aktivně zajímá o vše nové. Zárukou toho, že člověk nepublikuje nesmysly, jsou nezávislá recenzní řízení světově uznávaných časopisů, kdy nejméně dva nezávislí lidé z různých zemí vypracují odborný posudek na každý nový článek ještě před jeho případným vydáním v uznávaném vědeckém časopise.

Touha udržet si informační monopol u některých jedinců

Jak by bylo krásné, kdyby totéž platilo také v duchovní oblasti. Napsal jsem první články. Nejsou sice recenzovány nezávislými jednotlivci z jiných zemí. Jsou však dolaďovány, upřesňovány na základě impulsů a hodnocení několika dalších bytostí, které se nacházejí na cestě vzestupu a jsou tak schopné nového a nezaujatého pohledu na svět. Určitě v těchto textech našli mnozí další duchovně probuzení jedinci nové informace a impulsy pro svůj pohled na svět, jak svědčí pozitivní reakce z mnoha stran. Ne však LK a další příznivci magie, magických postupů, i dosavadních metod a rituálů typických pro Starou duchovní cestu. Místo aby se zamyslel, co nového, jaký nový pohled přináší třeba podrobný rozbor dvojího lidstva na Planetě, přispěchal okamžitě s velmi tvrdým odsouzením a agresivním výpadem:

„... před Vašim skutečným Já a především před základním Zákonem Universa neobstojíte.....!!!! Nejsem Vašim soudcem a ani jim nechci být, jen říkám : Nelžete! Nepřekrucujte! Nemaťte! Pokud budete pokračovat dál bez patřičné invence, uděláte si jen ostudu a svedete mnoho poctivě hledajících z Cesty.“ (viz text Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou v rubrice Odpovědi na reakce čtenářů).

Je snad toto vhodný způsob prezentace názorů vyrovnaného, vnitřně čistého duchovního pracovníka? Spíše se to podobá vzteklé reakci zarytého skeptika, který s obavami, ventilovanými navenek arogancí a agresivitou, odmítá přijmout cokoliv nového. Jako kdybych v podtextu za těmito slovy vnímal další skrytý význam:

„JÁ mám přece monopol na informace. JÁ mám tu skutečnou moc. Nikdo další si nebude dovolovat to měnit.“

Naše stránky jsou věnovány hledajícím, nezaujatým čtenářům

Neočekávám, že zasvěcovatelé Reiki hned zanechají své činnosti a přejdou na cestu čistého vzestupu. Nepředpokládám ani, že aktivní mágové se okamžitě vzdají své magie. Na tomto světě je však mnoho hledajících, nevyhraněných. A především ty našimi webovými stránkami oslovujeme. Těm je třeba dát novou příležitost. A nedopustit, aby informační monopol drželi i nadále v rukou duchovní konzervativci. Z nichž někteří sledují svoji moc a její další udržení. Další si zase hlídají slušné výdělky a pravidelný přísun nových dušiček za jimi propagovaná zasvěcení. Někteří zase konají veřejné přednášky přinášející mimořádné finanční příjmy.

Čisté nebývá ani to, že někteří dělají totéž s velkou okázalostí zadarmo. Protože v tomto světě se za všechno platí. A lépe je zaplatit přiměřenou částkou peněz, než částí své životní jiskry a tvořivé síly. Jako se to dělo např. na veřejném koncertu indického mistra Sri Chinmoye 3.10.2004 ve Sportovní hale na Výstavišti, kterého jsem se osobně zúčastnil, a kde byl přístup zdarma i přes jistě vysoké náklady na celkovou organizaci. Lidé však měli na této akci zaplatit něčím jiným. Detaily o tom, co se skutečně dělo v neviditelném pozadí této akce, jsem popsal v článku 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody. Šlo o typický případ toho, co všechno se může stát mnoha lidem, kteří na sebe nechají neuváženě působit energetický magický vliv některých veřejně fungujících duchovních pracovníků.

Nejhorší je blokovat nové informace o duchovním světě

Duchovní konzervatismus se jako vejce vejci podobá vědeckému skepticismu. Ten duchovní je však prvotní. Je vzorem, který bude tak dlouho následován ve hmotě, dokud nedojde ke změně v duchovním pozadí. Vinu za současný stav poznání ve hmotě tedy nesou na svých bedrech ti, kteří se zarputile brání přijetí nových informací o duchovním světě, jakmile tyto informace spatřily světlo světa. To je skutečná příčina. Ne až ti neprobuzení vědečtí skeptici, kteří vznikli až jako následek, průmět, nevyhovujícího informačního stavu o duchovním pozadí světa.

Takže závěr je následující. Horší je proto duchovní konzervatismus těch, co by měli být otevření novému vývoji. Těch, co by měli mít největší přehled o všem, co se odehrává v duchovním pozadí. Vědecký skepticismus ve hmotě je odrazem, průmětem duchovního konzervatismu vedoucích duchovních pracovníků na Planetě. Chceme-li, aby se vše změnilo, nejprve je nezbytné překonat duchovní konzervatismus. A až za nějakou dobu poté, se tato změna teprve může prosadit do hmoty a věda dokáže překonat omezený vědecký skepticismus.

Překonat rozpory v popisu duchovního pozadí

Když jsem začal svoji duchovní cestu, četl první knihy s duchovní tématikou, a naslouchal prvním přednáškám, nemohlo mi uniknout následující: Rozpornost mnohých všeobecně uznávaných duchovních informací. Rozpory mezi jednotlivými autory, i nesoulad informací u jednoho autora v téže knize. To vše vědeckým skeptikům ovládajícím principy běžné logiky jasně nahrává. Jak by z jejich pohledu mohlo být něco pravdy na informacích, které si tak často odporují. Na zmatených neúplných popisech některých jevů. Až příliš jim to připomínalo středověké předsudky náboženství.

Proto musí nutně vzniknout úplně nové popisy duchovního pozadí světa a principů jeho fungování. Popisy dostatečně názorné a současně i přesvědčivé, podložené pádnými argumenty, neobsahující žádné zjevné rozpory. Navíc způsobem svého výkladu dostupné pro člověka s jakýmkoliv předchozím vzděláním. Právě o takový přístup usilujeme na našich webových stránkách – více o tom bylo v článku 40B. Důležitost postoje vědy k duchovní rovině života.

Společné rysy skepticismu a konzervatismu

Vědecký skepticismus a duchovní konzervatismus mají řadu společných rysů:

1) Přílišné lpění na starých zásadách, informacích, postupech. Zakonzervování myšlení a vnímání na určité úrovni. Neschopnost přijímat nové myšlenky vybočující ze stanovených a všeobecně přijímaných pravidel. Pro skeptiky jsou to postupy vědy. Pro konzervativce, zastánce magie, zase postupy dávného hermetismu, magie, nebo informace Duchovních hierarchií, duchovních mistrů, předávané mnoha vydanými knihami i tajnými starými spisy.

2) Agresivní odmítání nových poznatků, které vybočují z doposud uznávaného koridoru. Arogantní reakce uznávaných kapacit na nové informace. Ohánění se, vyhrožování osobní mocí, funkcemi, společenským postavením.

3) Stejný nadřazený a arogantní styl vystupování a zametání s protivníky – jakoby z pozice někoho, kdo je nad vším, jehož osobní kvality převyšují vše ostatní. U vědeckých skeptiků je tím vrcholem mozek člověka, u konzervativců zase magická moc, lpění na dávných privilegiích a umělých schopnostech.

4) Nerespektování, neúcta ke znalostem těch, které považují za protivníky – ať už jsou to odpůrci uznávaných principů vědy, např. Darwinovy evoluční teorie, nebo v duchovní oblasti odpůrci magie, odpůrci používání umělých pomůcek na duchovní cestě.

5) Časté ignorování nejnovějších objevů ve svém vlastním oboru, ve kterém skeptici či konzervativci působí. Vědečtí skeptici například ignorují informace o podvodech, které udržují při životě Darwinovu teorii (zfalšované obrázky Ernsta Haeckela, dosud „strašící“ v mnoha školních učebnicích – viz článek 4. Základní rozdíly duchovního a hmotného pohledu na svět). Duchovní konzervativci zase s výsměchem reagují na nové informace o významu a poslání magie, o skutečném rozdílu výbavy dávného člověka 1. typu a dnešního člověka 2. typu.

Tento přehled naznačuje, že vědecký skepticismus a duchovní konzervatismus je téměř to samé s jediným zásadním rozdílem. Vědečtí skeptici v tomto životě nikdy do tajů poznávání duchovního pozadí světa nepronikli. Duchovní pozadí světa pro vědecké skeptiky bylo a je v tomto zrození tabu za všech okolností. Naproti tomu duchovní konzervativci kdysi patřili k pokrokovým duchovně probuzeným bytostem – buď v tomto životě, nebo dříve. Možná dokonce v dávné minulosti tvořili špičku duchovního vývoje Planety. A mohly tomu po jistou dobu odpovídat i jejich životní postoje a skutky, které vykonávali. Co se s nimi stalo od té doby, když dnes vystupují s takovou arogancí a jasně viditelnou vnitřní nevyrovnaností? Pokusím se to vysvětlit v dalším textu.

Pro celkový vývoj je mnohem nebezpečnější duchovní konzervatismus

Vědecký skepticismus sice brání novému vývoji vědy, jak jsem naznačil v článku 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků?. Ale to ještě nemusí být rozhodující pro celkové směrování duchovní evoluce lidstva. Protože vědečtí skeptici duchovní směr vývoje světa neurčují, pouze jej do jisté míry ovlivňují.

Mnohem nebezpečnější pro celkový vývoj je proto duchovní konzervatismus, protože vede špatným směrem duchovně probuzenou část lidstva, která jediná má šanci pochopit novou situaci ve vývoji a ještě s tím včas něco udělat. Právě duchovní konzervativci zajišťují, aby se špatně nastoupený směr za dlouhé éry vývoje lidské civilizace stále znovu opakoval a prodlužoval. Aby lidstvo nedokázalo pochopit poselství své minulosti. Aby nedokázalo rozpoznat pravé důvody světových katastrof. A takto konzervatismus vede lidstvo k tomu, aby se ani s vývojem v tomto dnešním světě už nedalo nic udělat. Aby se nastoupená cesta k další možné katastrofě stala definitivní, nezvratnou.

Většina lidí uvažuje jen v rámci tohoto života

Většina lidí lpí na tomto svém hmotném životě, který právě probíhá. Pro skeptiky je dokonce tento život tím jediným úsekem vývoje, který mají k dispozici, protože si myslí, že smrt je úplný a nenávratný konec. Ale i duchovně smýšlející lidé se bojí případné smrti. I když vědí, nebo alespoň tuší, že tím evoluce jejich bytosti nekončí. Bojí se však přerušení vazeb s blízkými lidmi v tomto životě. Bojí se nenávratného zpřetrhání všech navázaných vztahů. Obávají se úplně nových začátků. Bojí se situace, kdy všechno, co v tomto životě dokázali a nashromáždili, zmizí nenávratně a definitivně beze stopy pryč.

Nic takového neplatilo pro pana LK. Bylo patrné, že ani dnes, po mnoha reinkarnacích na Zemi, se zde necítí jako doma. Nejednou mluvil veřejně na seminářích i v předsálích o tom, že se touží vrátit do svého skutečného domova, do jiného světa v tomto Vesmíru mimo Zemi. Vyzařovalo z něj, že život zde bere jako nepříjemnou služební cestu, která jednoho dne skončí. Mluvil i o tom, že když byl v nemocnici, vážně uvažoval o tom, jestli nemá odejít. I jeho povídání o případné katastrofě naznačovalo, že tento život pro něj nemá takovou hodnotu, jako pro běžného člověka. „Když to vy pozemšťané opět nezvládnete? Není problém, tak se to spláchne a začnete opět znovu.“ Jako kdyby katastrofa a nutnost nového začátku pro něj nic neznamenaly.

Vícekrát na semináři nebo v předsálí říkal, že už ho to tady nebaví. Chtěl naznačit, že my pozemšťané si nechceme dát říci, co je potřeba dělat a stále tlačíme vývoj špatným směrem. Dnešní informace, které vyplouvají na povrch, však naznačují, že právě on byl jednou z těch rozhodujících mocenských sil, které takový vývoj nesprávným směrem od jedné katastrofy k druhé vyvolávaly a potvrzovaly.

Již neplatné tradiční „pravdy“ je potřeba nahradit novým pohledem

Veškeré nové informace předávané na těchto webových stránkách jsou vydávány za účelem nahrazení těch starých tradičních pravd, které pro nového člověka 2. typu neplatí. Takže každý článek, každý jednotlivý text na našich stránkách oponuje zažitému postupu duchovních konzervativců. Přitom uvádí dostatečné množství vysvětlujících detailů i zkušeností řady jedinců s praktickou duchovní cestou, aby naše informace byly dostatečně přesvědčivé.

Každým článkem zveřejněným na našich stránkách otevřeně bojujeme proti demagogii duchovních konzervativců. Ne však osobně proti jednotlivým osobám. Přesto se však někteří jedinci vehementně ozývali, i když nebyli v článcích jmenováni.

Tento článek je určitou výjimkou. Jak už jsem napsal v úvodu, vznikl jako reakce na ostrou kritiku Luďka Kováče, kterou zveřejnil na svém webu Rahunta na základě nepřesných informací o jedné rodině, které jsem se léčitelsky věnoval. Jeho vystoupení mne donutilo zamyslet se nad celkovou úlohou těch, které jsem označil jako duchovní skeptiky ve vývoji tohoto světa. Od Sil Světla vedoucích vývoj jsem přitom dostal jednoznačný pokyn, že tuto situaci je potřeba rozebrat důkladně a současně také adresně.

Proto tento článek a jeho druhou část 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců? zaměřím také adresně na rozbor agresivních výpadů těch, kteří se v našem světě prezentují jako duchovní učitelé, mágové, průvodci, atd., nebo si o sobě myslí, že patří mezi duchovně pokročilou část světové populace.

Člověk na vzestupu neposuzuje duchovní učení intelektuálním rozborem

Místo intelektuálního rozboru má člověk na vzestupu k dispozici jiné nástroje poznávání tohoto světa. Například čisté pravdivé učení rozeznáte od učení zatemněného podle kvality energetického vyzařování – podle čistoty, frekvence bioenergie, kterou toto učení jako celek vyzařuje. K rozpoznání učení ovládnutého temnými systémy není vždy nutné jej podrobně studovat. To je velmi důležité. Protože i pouhé studium zatemněného učení je pro člověka nebezpečné. Už jeho studiem, pobýváním v přítomnosti energií vyzařovaných tímto učením, člověk mnohdy na sebe navazuje temné systémy, které na tomto učení parazitují. Člověk přece také nemusí ochutnávat zkyslou polévku, aby dokázal poznat, že není k jídlu. Pozná to okamžitě podle vzhledu nebo nepříznivého čichového vjemu. Nemusí podrobně zkoumat zkažené vejce, pukavce, aby poznal, že je k nepotřebě.

Člověk na vzestupu má zjemněné duchovní vnímání proto, aby se nepříznivým záležitostem vyhýbal. Aby poznal jejich závadnost, aniž by bylo nutné se jejich podrobným studiem od nich energeticky zašpinit. Navíc pohled Přírody, Přírodou ohodnocená čistota bioenergie a výška její frekvence, to o celém systému řekne více než nejdokonalejší intelektuální rozbor.

Proč toto všechno člověk na světelném vzestupu může a druhý ne? Protože člověk na světelném vzestupu dává jasně a zřetelně najevo, že nehodlá být součástí Přírody jen svojí tělesnou schránkou, ale že usiluje také o duchovní soulad své bytosti s Přírodou. Takto nastoupeným směrem vývoje se proto čím dál více celou svojí bytostí stává součástí Přírody. A jako nedílná část celku může mít za jistých okolností přístup k tvořivým možnostem i diagnostickým schopnostem tohoto celku. O tom píšeme ve více článcích na tomto webu.

Požadavek intelektuálního rozboru informací

Duchovní konzervativci svým přístupem potvrzují, že nejsou na duchovním vzestupu ve Světle. Nemohou proto využít možnosti posoudit objektivně celek podle kvality jeho vyzařování. Nemají totiž přístup k informacím a tvořivým možnostem, které poskytuje Příroda. Obvykle pak posuzují detaily reality podle buď uznávaných knih – co kdo napsal a také podle všeobecně a většinově přijímaného veřejného mínění mezi duchovně probuzenými lidmi. Neposuzují realitu svým skutečným vnímáním za pomoci bioenergie, kterou bytosti, předměty, jevy, události, systémy vyzařují. Ale intelektuálním rozborem informací, učení. Nebo pomocí magie, magických metod na posuzování, testování a kontrolu. Jejich postoje naznačují následující citace:

„Asi není dobrým argumentem negovat nějaký zdroj bez výpisu jeho aspoň hlavních nedostatků. To k textům "amenti".“ (Jan Koňas, Diskuse k článku 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo)

 „Pane Novák, je zřejmé, že jste učení MCEO nestudoval. Jinak by jste neuváděl zjevně pokroucené, zkreslené a nepravdivé informace o tomto učení. Na tomto serveru, jež je ukotven v hnutí New Age ani není divu. K hloubce a skutečné povaze svobodného učení nemůžete ani dohlédnout. Zkuste nelhat a nešpinit. Namísto tohoto tedy alespoň se pokuste předložit alternativu rovnocennou.A tu zjevně nemáte. Jste zjevně stále na počátku své duchovní cesty. Všem čtenářům doporučuji nejdříve prostudovat související a nenechat se manipulovat. Přeji hezký den a otevřenou mysl. :)“ (Alladin, Diskuse k článku 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy)

Je to hezké říci – udělej si nejprve intelektuální rozbor a potom teprve posuzuj. Takový postup má však dvě základní vady. Zaprvé, samotný rozum je příliš nízko na to, aby dokázal všechny souvislosti správně posoudit a odhadnout, aby viděl celkový obraz. Rozum nemá potřebný frekvenční dosah na vyšší úrovně pravdy, nevnímá duchovní pozadí, takže ho vůbec nebere v potaz.

A zadruhé, už pouhé studium podobného zatemněného učení na člověka nasazuje temné povlaky, obvykle aniž by to tušil. Je pozdě po několikadenním semináři zjistit, že mi to učení vlastně nevyhovuje. Protože v tu chvíli je člověk temnými systémy stojícími v pozadí za tímto učením již plně uchycen, připojen a do jisté míry ovládnut. „Otevřená mysl“ v tom nepomůže – to je pojem vhodný spíš pro vědce.

A magický pohled na svět? Jak jsem vysvětlil v článku 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie, při pohledu z pozice magie člověk není tím, kdo spolupracuje s Přírodou, ale tím kdo Přírodě diktuje, kdo se z Přírody vyděluje, kdo ji ovládá a zneužívá. Ani toto hledisko už dnes není vhodné pro posuzování duchovní cesty. Takový pohled je zastaralý a historicky již dávno překonaný. Mágové přece mají informace o minulosti. Ví, jak skončila Atlantida, a měli by chápat, proč se tak stalo. Proč tedy usilují o to, abychom si podobný zážitek ještě jednou zopakovali? Zkušenosti z minulosti a chyby, kterých jsme se dopustili – to je tady přece proto, abychom se poučili. Abychom neopakovali stejnou chybu stále znovu a znovu. Proč mágové staví vlastní egoistickou potřebu udržet si svoji dočasnou moc nad celkové potřeby vývoje lidstva?

Chceme-li na této planetě jako živočišný druh přežít, potřebujeme se přiblížit k Přírodě. Potřebujeme směřovat ke spolupráci s Přírodou a stát se její harmonickou součástí. Jedině tak nás bude Příroda chránit a podporovat jako živočišný druh. Pak je ovšem správný pohled bioenergie. Pohled respektování Přírody, nezasahování do jejích vnitřních struktur. Pozice úcty a skromnosti vůči Přírodě a jejím tvořivým silám. A jak takový pohled získat? Lidé v dnešní době nutně potřebují dostat se na stabilní duchovní vzestup. To jim umožní zjemnit vlastní vnímání. Aby dokázali vnitřním pocitem odhadnout, kam jít, čemu naslouchat, jaká učení studovat.

Názory z pozice konzervativní mysli bývají často vychýlené

Názory z pozice mysli duchovních konzervativců bývají často vychýlené, jak naznačím na následujícím příkladu. Jedna ze čtenářek se v mailové zprávě pochlubila tím, že sama používá kraniosakrální terapii. Což je z pohledu Přírody jedna z dalších umělých terapií, které fungují parazitováním na dostatečně velkém počtu jedinců. A na adresu našich stránek pak napsala toto:

„Tato NDC je ušitá pro Vás a lidi kteří Vás budou následovat. Z Vašich stránek jde positivní energie, jen tam vnímám trochu dogma . Ptala jsem se svých rádců a bylo mi řečeno -"malou část levotočivých energií máme na své straně a pomáhají ti čistit karmu" . Já netvrdím, že to tak je u všech ale každý to máme asi trochu jinak.“

A komentář k tomuto sdělení? Není divu, že systémy, v jejichž samotném principu je ovládání, si dokázaly ochočit temné levotočivé bioenergie. V článku 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly jsem uvedl následující slova: Teď už duchovní Síly Světla chápou, že destrukce jako typ energie nemůže existovat samostatně, protože v této podobě lze zneužít. Dokážeme se však bez oddělené destrukční energie obejít? Například při léčení energetického systému člověka? Při potřebě rozpustit špinavé energetické kaly, které ucpávají čakry a energetické dráhy člověka? Při nutnosti rozpustit staré nepříznivé energetické struktury ve formě vnitřních bloků? Při opravování poškozené čakry?

Samozřejmě! Dnes i nejčistší světelná pravotočivá bioenergie, ke které máme přístup, má schopnost čistit, opravovat, měnit, přetvářet. Nepotřebujeme tedy oddělení destrukčního a tvořivého pólu. Čistá pravotočivá bioenergie vysoké jemnosti a frekvence dokáže obojí. Stejně jako obyčejná voda, která velmi jemně proudí vlásečnicemi bylin a zajišťuje jim život. Ale čas od času se změní v drtivou sílu, která dokáže při povodních a záplavách pustošit a ničit. A je to stále tatáž látka. K tomuto poznání bylo nutné dojít postupným vývojem.

V duchovní komunikaci Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo a v článku 10. Sílu čistého vzestupu nelze na rozdíl od magie zneužít proti Světlu jsme znovu zdůraznili, že strana Světla nemůže používat metody, postupy a energie typické pro Temno, ale musí si vybudovat svoje vlastní dostatečně účinné nástroje, které Temno používat nemůže. Jedině to dává straně Světla trvalou záruku, že se zase nenajde někdo, kdo prodá za okamžité výhody vlastní kolegy, metody, informace Temnu.

Nepochopení protikladu dobra a zla

Dalším zásadním omylem mnoha dnešních duchovně probuzených lidí je nepochopení protikladu dobra a zla, pravotočivých a levotočivých bioenergií. Také na toto téma mi jeden ze čtenářů radí:

„A prosím také ještě: Nenazývejte řádné energie temnými a polotemnými... Všechny jsou dobré či prostě jsou a tvoří navzájem tento svět a jedna bez druhé nějak ani nefungují... Takovéto rozdělování na temné a světlé je také asi tmářská a egoická iluze... žádná energie asi není nikdy temná, jen lidé ji občas používají manipulativně místo jejího přijímání, jak sám píšete a narušují rovnováhu přírody, která se dokáže si tuto rovnováhu zpět nastolit všemi zákonitostmi těchto energií sama...“

Rozdělení na světelné pravotočivé a temné levotočivé bioenergie nevyhovuje nikomu, kdo zde na Zemi zastupuje obě strany vesmírné síly, i když se slovně hlásí ke Světlu. Není proto náhodou, že první vážný agresivní výpad duchovních konzervativců proti našim informacím přišel právě po zveřejnění koncepce pravotočivých a levotočivých bioenergií v článku 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly, na webových stránkách www.osud.cz. Tedy vlastně po vysvětlení, jakým způsobem můžeme rozpoznat dobro od zla. Viz text Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou? v rubrice „Odpovědi na reakce čtenářů“ na našem webu.

Později po zveřejnění našeho článku 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů, na webu Osud.cz se pak objevila celá řada dalších diskusních příspěvků o tom, že bojovat proti zlu je vlastně slabost. Že zlo jako takové není objektivní skutečnost, ale výsledek hodnocení toho kterého člověka. Protože většinový duchovní názor to bere tak, že bojovat proti zlu ukazuje na nedostatečnou duchovní vyspělost, (zralost, úroveň).

Odpovědí na všechny takovéto názory je článek 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?. Zde jsem sestavil z pohledu Přírody pořadí nejčastěji přijímaných omylů a nevhodných činností v našem světě, které nejvíce napomáhají přitahování zla do našeho světa a jeho znovuobnovování. Zde je na prvním místě právě nepochopení protikladu dobro – zlo, pravotočivých – levotočivých bioenergií. Popírání,  že dobro a zlo jsou dva objektivně existující nesmiřitelné vylučující se protiklady podpořené odlišnými typy nosných energií – pravotočivé a levotočivé bioenergie. Tvrzení, že absolutní dobro a absolutní zlo jsou kategorie pouze v rámci určité ideologie, tedy „výmysly“ konkrétního člověka. Že bojovat proti zlu je do jisté míry slabost, nevyrovnanost, neschopnost vnitřně si srovnat existující rozpor jiným nenásilným způsobem, nedostatečná duchovní vyspělost.

© Jiří Novák, březen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 193
  • 32
  • 22
  • 22
  • 25

Celkový počet hlasů: 294