Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A4. Příležitost příjmu mimořádně čistých světelných energií

A4. Příležitost příjmu mimořádně čistých světelných energií

Jiří Novák, Ivana Zámečníková Vloženo 17.10.2011
Jiří Novák Ivana Zámečníková

Vytrvalé úsilí na posilování světelných základů své bytosti může někdy přinést skutečně neobvyklé a pozoruhodné výsledky, jak naznačuje příběh jedné z bytostí na Nové duchovní cestě popsaný v tomto textu. Obrazy vyzařující mimořádně silnou a prakticky dokonale čistou duchovní energii vysoké frekvence. Karmická očista mimo pořadí. Intenzivní přívaly energie - přenos úkolů pro nový život. Spřádání klubíček vlny z čisté surové vlny. Významná podpora tří nesmírně čistých světelných sfér, kterou NDC získala během září 2011 - Sféry harmonického ticha, Sféry andělů, Sféry tvoření a spřádání světelných bytostí. Je už načase, aby boj čisté světelné cesty s magií byl doveden do konce, aby se jasně ukázaly hmotné výsledky tohoto boje. Protože bez tohoto kroku, bez úplného vytěsnění magie pryč z tohoto světa, se vývoj na planetě Zemi nemůže pohnout směrem k pozitivnějšímu, čistějšímu.

Jiří Novák – Duchovní práce na sobě může mít i neobvyklé výsledky

Ivana Zámečníková je jednou z bytostí ve hmotě planety Země, které se přidaly k Nové duchovní cestě, tedy k cestě čistého světelného vzestupu, až v průběhu roku 2011, přesněji na přelomu dubna a května. Od samého počátku v sobě měla ohromnou touhu být platná tomuto světu a novému vývoji. Především a v prvé řadě však pro ni bylo nezbytné karmicky a energeticky se očistit od svých dřívějších partnerských vztahů v tomto zrození, ve kterých byla energeticky zneužívána, manipulována a tvrdě vysávána. Den za dnem vytrvale pracovala na posilování základů své bytosti a po několika měsících začala vytvářet kvalitní duchovní komunikace s vysokou hladinou pravdivosti a čistoty. A stala se tak jedním z externích spolupracovníků našich webových stránek, jejichž duchovní komunikace byly zveřejňovány.

V této době Ivana pracuje jako fyzioterapeutka. Ještě před 10 – 12 lety se věnovala malování duchovně laděných obrazů, ale postupně s tím přestala. V polovině září 2011 při úklidu svého bytu na „staré“ obrazy narazila a ptala se mne, co s nimi. Jestli je má vyhodit. Doporučil jsem nejprve, aby mi některé poslala mailem. A když se tak stalo, ke svému překvapení jsem zjistil, že tyto první obrazy působí mimořádně pozitivním dojmem. Vnímal jsem mimořádně čisté a velmi silné příznivé energetické vyzařování. Duchovním dotazem jsem zjišťoval, kam se to napojuje.

Zdroj energie vyzařující z obrazů

Ptám se Přírody na zdroj energie vyzařující z obrazů Ivany Zámečníkové (duchovní komunikace z 18.9.2011):

Příroda: „Je to napojení na jeden z domovských andělských světů mimo tuto dimenzi a mimo tento svět. Nejedná se o obvyklé anděle známé u nás. Je to odkudsi z vyšších světů. Ten svět teď potřebuje pomoci léčbou.“

 

A Ivaně Zámečníkové jsem odepsal:

 „Proč jste přestala malovat? Mám pocit, že by to velmi zásadně urychlilo Vaši karmickou očistu. Ty obrázky mají mimořádně silný léčivý a harmonizační potenciál. Určitě by lidem pomáhaly a možná byste je mohla i za rozumnou cenu prodávat (myslím barevné kopie těch obrázků).“

Druhý den, 19.9.2011, Ivana Zámečníková odpověděla:

„Posílám další várku. Děkuji Vám, za pro mě OBROVSKOU podporu v tomto směru, hodně to pro mě znamená. Malovala jsem vždy moc ráda, úžasně mě to uklidňovalo a nabíjelo. Včera jsem si během dne uvědomila, že mi malování moc chybí. Tak začnu co nevidět zase. Nerozumím jen tomu, jak to může urychlit moji očistu.

Podle mě jsem přestala malovat proto, že jsem se nechala stáhnout a ovlivňovat bývalými. Už jsem se ve vztazích nedokázala uvolnit a nedokázala jsem se napojit na to, co malovat (možná vnitřní intuice). Jinak bývalý partner mi tvrdil, že pro jistotu není bezpečné malovat.“
 

Ivana Zámečníková začala znovu kreslit a její další obrazy vyzařovaly skutečně mimořádně silnou a prakticky dokonale čistou duchovní energii vysoké frekvence. A tím, že v tomto období IZ aktivní malování obnovila a navíc upevnila spojení s tímto čistým andělským světem, v jejím životě začalo docházet k neobvyklým událostem. Z mého pohledu jsem to vnímal jako posilování a rozšiřování mimořádně silného a nesmírně čistého energetického napojení, které jí teď výrazně pomáhá.

Při pokusu o pohled na ten andělský svět jsem vnímal nádherný květ, který měl ale po straně temnou šmouhu či skvrnu. Bylo tedy patrné, že i tento svět potřebuje očistit, stabilizovat a zcela zbavit temného vlivu. S pomocí jejího napojení jsme pomohli energiemi NDC 19.9.2011 tuto andělskou sféru vyčistit a stabilizovat, protože ani tato relativně velmi čistá sféra zcela neodolala tlakům na všechny strany se šířících temných levotočivých energií.

Další události na sebe nenechaly dlouho čekat

21.9.2011 napsala IZ sms zprávu:

„Od zhruba pěti hodin ráno u mě velké napětí v hlavě, až bolest. Nevnímám to jako útok. Spíš jako situaci, že se do mě někdo snaží narvat co nejvíce energie, kterou dokážu snést. Jak to vnímáte Vy? O co jde? Je to dost nepříjemné. Dá se s tím něco dělat? Prosím o dnešní kontrolu.“

Dotazem na Spojené Síly Světla jsem zjistil, že u ní došlo k jakési mimořádně zrychlené karmické očistě. Ptal jsem se proč a dostal jsem odpověď, že je pro celkový vývoj na Planetě důležité, aby začala čistě tvořit.

Druhý den po běžné očistě Ivana Zámečníková napsala:

„Včera od 22.45 do rána opět stejné pocity co včera ráno. Od té doby vnitřní bolesti a únava zejména nohou. Jako kdyby se mi čistily a rozkmitávaly všechny buňky těla. Ale necítím žádné obnažené karmické vrstvy.“

Při kontrole její bytosti jsem zřetelně vnímal, že celá její bytost září uvnitř nebývalou čistotou. Každodenním malováním stále více posilovala a upevňovala energetický kanál na andělský svět. Během následujících dvou dnů se její karmická očista prozatím (možná definitivně) ukončila a dosáhla výjimečného vnitřního vyladění. A to všechno přesto, že do té doby jí den za dnem vylézaly další a další karmické vrstvy s neustálým ovládáním její bytosti, doprovázené silně nepříznivými pocity.

23.9.2011 napsala:

„Dobrý den, co napsat, cítím se moc dobře, nevnímám žádné problémy.“

Od tohoto období se stala aktivním pomocníkem nového vývoje a aktivním spolutvůrcem Nové duchovní cesty. Právě její obrázky se pro mne staly impulsem zavést další novou rubriku na našich webových stránkách nazvanou Tvůrčí činnost na NDC. V této složce na adrese T1. Energeticky vyzařující obrazy Ivany Zámečníkové najdete čtyři obrazy namalované v letech 1998 - 1999 a další čtveřici obrazů z dnešní doby, z roku 2011. Kdo by měl zájem se s Ivanou Zámečníkovou kontaktovat a získat některý z jejích obrazů pro svoji osobní potřebu, na konci tohoto textu je uvedena její mailová adresa.

V další části tohoto textu uvádím některé z komunikací Ivany Zámečníkové z poslední doby týkající se této čisté andělské sféry.


Ivana Zámečníková – duchovní komunikace o mimořádné karmické očistě

Napojuji se na svoji Osobní Karmu a prosím ji o aktuální informace ohledně mé bytosti. Z jakého důvodu u mě proběhla karmická očista mimo pořadí? Na čem mám pracovat? Co je pro mě důležité vědět? (Duchovní komunikace z 21. 9. 2011)

 

Osobní Karma: „Ano mohu potvrdit, že u tebe došlo ke speciální, výjimečné, určitým způsobem urychlené karmické očistě řízené nejvyššími Světelnými Silami včetně pomoci Andělského světa (sféry), na který se nyní napojuješ. Mohlo k ní dojít mimo jiné i proto, že jsi splnila veškeré potřebné předpoklady k  nynějšímu vyjevení tvých aktuálních životních úkolů.

V tuto chvíli je NESMÍRNĚ DŮLEŽITÉ, abys byla schopna nezkresleně zachytit jemné čisté energie a informace potřebné k dalšímu vývoji. Současně abys byla schopna tvořit čisté obrazy, zcela odstíněné od temných energií (bez sebemenšího zastínění temnými energiemi). Tak, aby Světlo a energie obsažené v tvých malbách a proudící z nich byly skutečně nejryzejší – průzračné, zářivé, nejčistší. Skrz tyto obrázky pak můžou spojené Síly Světla, včetně právě probuzené Sféry Andělů, celodenně léčit a zásobovat energií lidi, a to na vysokých energetických hladinách. Tím se u lidí podstatně urychlí jejich karmická očista.

Další možnosti tvého uplatnění ti budou vyjeveny ve správný čas a postupně tak, abys na ně byla zcela připravena. I nadále vnímej různé impulzy a energie, které tě mohou posunout. Vytrvej ve svém odhodlání, toto je obrovský zlom v tvém vývoji.“

Děkuji.


Ivana Zámečníková – duchovní komunikace o Sféře andělů

Oslovuji Spojené Síly Světla. Prosím vás o aktuální informace, co je vhodné vědět? Jaký je důvod mého nynějšího plného vyladění do Světla? Co mám teď dělat? Na co se zaměřit? Jak fungovat? Na co si dát pozor? Děkuji. (Duchovní komunikace z 22. 9. 2011)

 

Nejvyšší Karma: „Z nynějšího pohledu bylo nutné uspíšit průnik co nejčistších energií na Zem mezi lidi. Ty jsi k tomuto pročištění byla vhodný adept, zejména z hlediska tvého velmi silného a čistého napojení na specifickou Sféru Andělů. Jde o sféru, kterou obývají VELMI ČISTÉ BYTOSTI, které jsou rovněž obdařeny velmi silnou a průraznou čistou energií. Tu je potřeba skrz tebe přivést sem na Zem.

V tuto chvíli pro tebe mám několik doporučení. Snaž se i nadále, neustále zlepšovat a pracovat na sobě, tak jako doposud. Pokud by ses ukonejšila, že jsi dosáhla nejvyšší mety vyladění do Světla, neudržela by ses dlouhodobě v této harmonii. S tvým vyladěním jsi současně získala větší dávku zodpovědnosti za svůj život a své činy v rámci celého Vesmíru. Dosáhla jsi původní čistoty tvé bytosti, kterou jsi měla při samotném jejím stvoření. O to více je potřeba, aby ses soustředila a zaměřila na jakékoli informace, náznaky, energie.

Neustávej ve své práci na sobě, ještě máš na čem pracovat. Nyní se ale soustřeď především na malování. Každý čistý obrázek, který nakreslíš, je dalším PEVNÝM KOŘENEM čistých energií Světelných Sil ve hmotě. Postupně bude vhodné tyto obrázky dostávat mezi lidi – prodávat jejich kopie. Čím více bude existovat těchto obrázků mezi lidmi, tím více bude čistých a průrazných energií, které vám mají pomoci.

Samozřejmostí u tebe nyní zůstává obecná omluva všem bytostem, kterým jsi mohla během dne jakkoli ublížit. Využívej svého čistého vnímání a zaznamenávání informací co nejvíce - ve prospěch tohoto vývoje. Tedy do práce, není čas na lelkování.“

Děkuji.


Ivana Zámečníková – duchovní komunikace o významu Sféry andělů

Spojené Síly Světla, jaké jsou aktuální informace, které mám zaznamenat? Děkuji. (Duchovní komunikace z 23. 9. 2011)

 

Posel – ze Sféry Andělů mimo tuto dimenzi: „Zdravím tě. Děkuji ti za umožnění komunikace s tebou a možné sdělení dalších informací, které jsou v tuto chvíli podstatné. Ano, tvé tušení je správné, zachytila jsi právě mě kresbou předevčírem. Ve sféře kde žijeme, jsme všichni VELMI čisté bytosti, se silným etickým cítěním a vysokou harmonií. Tomu tedy odpovídá i naše sféra, prostředí, ve kterém žijeme. Svoji velmi harmonickou, naprosto čistou energii, nyní skrz tebe můžeme poskytnout vaší Planetě a bytostem na Zemi.

Za tímto účelem, s tímto úkolem, jsme byli kdysi stvořeni. Při dostatečně silném, stabilním impulzu vycházejícím celkově od čistých bytostí na Zemi, jsme měli za úkol pomáhat skrz naše energie s RADIKÁLNÍ OČISTOU a léčením v místě, které se stane východiskem nového vývoje mnoha světů. Tato situace v posledním týdnu skutečně nastala. Celkový podíl vyladění do Světla všech bytostí na NDC dosáhl na frekvenci, při níž se brány mezi našimi světy mohly otevřít, a nám bylo umožněno vám začít pomáhat. Opět tedy jde nejen o práci jednotlivce samého na sobě, ale i o celkovou harmonii a čistotu vašich bytostí, na kterou jste se společně dokázali vyladit. Tak jste překonali další „práh“ (další možnost vzestupu), který se nyní otvírá dalším bytostem. Pro ty, kteří jsou součástí NDC, bude mimo jiné nyní mnohem jednodušší a snadnější se naladit na očistné a informační energie Přírody a dalších Světelných bytostí.

V tuto chvíli, v tomto směru je zejména na tobě, abys s naší pomocí přenesla co nejvíce čistých energií do hmoty, skrz své kresby. Ostatní se postupně také rozpomenou na to, čím mají hmotně pomoci aktuálnímu vývoji a projevení (zakořenění) Světla do hmoty.

Využívejte tedy stále svůj čas co nejefektivněji tak, abyste ho zbytečně nepromrhali nepodstatnými činnostmi a záležitostmi, které nejsou aktuální.“

Děkuji.


Ivana Zámečníková – další komunikace o sféře andělů

Oslovuji spojené Síly Světla a prosím o konkrétní aktuální informace ohledně Sféry Andělů, na kterou se především při malování napojuji. Kde tato sféra je? Kdo o mě pečuje a harmonizuje mě? Děkuji. (Duchovní komunikace z 24. 9. 2011)

Nejvyšší Karma: „Jde o velmi konkrétní otázky. Tato sféra je místem s nejryzejšími a nejčistšími energiemi, které je nyní potřeba přivést sem na Zem. Díky tomu, že jsi skutečně pocházela z této Andělské sféry a pomáhala jsi se stvořením tohoto světa, měla jsi možnost s ní znovu navázat spojení. 

V tuto chvíli jsi opečovávána a chráněna Nejvyššími Světelnými Silami tak, abys měla co nejvhodnější podmínky k vlastní stabilizaci celé tvé bytosti na nové úrovni tvé harmonie – čistoty, a poskytla čisté přístupové kanály k proniknutí VELMI čisté energie z této Andělské sféry sem na Zem a dále do hmoty.

Sama cítíš, že jsi nyní mnohem vnímavější k impulzům, co je vhodné číst, co dělat, co jíst a podobně. To ti umožní udržet se v čistotě a harmonii, pochopit a zvládnout tvé nové úkoly, které se ti připravují a obnažují. I nadále se udržuj v tomto svém stavu celkové harmonie tak, aby se pro tebe stal standardem.“

 

IZ: Co je mým nynějším úkolem? Rýsuje se možnost (potřeba) toho, abych pomáhala lidem s karmickou očistou nebo dokonce léčila?

Nejvyšší Karma: „V tuto chvíli je podstatné především to, aby ses na nynější frekvenci čistoty plně ustálila, nejen celkově, ale především svým Vnitřním Já. Tato možnost, o které se zmiňuješ, je stále na pořadu dne. Vše potřebné se ti však vyjeví ve správnou chvíli (může jít o měsíc, rok, léta). Uvidí se dle tvé aktuální situace a skutečných potřeb Světelného vývoje.

Sféra (dimenze), o které se bavíme, tu byla vždy takřka na „dosah ruky“. Ovšem s ohledem na potřebu zachovat ji na nejvyšším stupni absolutní čistoty bylo nutné ji odstínit (ukrýt a schovat) před kýmkoli tak, aby k ní cestu našel pouze ten, kdo je s ní vnitřně propojen, kdo je dostatečně pročištěn a kdo má za sebou dostatečně čisté, silné a stabilní zázemí na Zemi. Aby nepředstavoval ani minimální riziko pro úpadek, zašpinění energií, zanesení Zla do této čisté sféry. Další podstatnou pojistkou k odhalení tohoto světa byla potřebná celková harmonie dostatečného množství lidí na Zemi, kteří se dokázali pročistit přes určitou hranici vlastní vnitřní čistoty a harmonie.“

 

IZ: Kdo vytvořil tuto sféru?

Nejvyšší Karma: „Oni vytvořili sami sebe, svoji sféru, jako nejčistší světlo, které existuje. S postupným úpadkem bytostí, sfér, světů kolem nich se svobodně rozhodli vlastní svět „zapečetit“ před kýmkoli z okolí. Jedině tak si do této doby dokázali zachovat své čisté přirozené tvořivé schopnosti, bez špetky magie, a souznění, spolupráci s jejich Přírodou v té nejvyšší kvalitě.

Všichni, kdo kráčejí po Nové duchovní cestě, pomohli tomu, aby se tento Andělský svět znovu otevřel a stal součástí Spojených Sil Světla (NDC) a pomohl tak nynějšímu světelnému vývoji na Zemi.“

Děkuji.


Přenos úkolů pro nový život

To však ještě není všechno. Ivana Zámečníková den za dnem vnímala další přívaly mimořádně intenzivní energie. 1.10.2011 napsala:

„Prosím o dnešní kontrolu, případné léčení a zeptání se, co znamenaly intenzivní přívaly energie do hlavy po 20. hodině 29.9.2011.“

Zeptal jsem se přímo Karmy a dostal jsem potvrzeno to, na co už jsem ji několik dní předtím upozorňoval, že se to může stát. Protože beze zbytku splnila duchovní úkoly pro toto zrození, přijdou jí další úkoly, jakoby navázání dalšího života, aby měla nový smysl pokračování zde ve hmotě. A tak se také stalo.

Karma: „To byla aktivace a skutečné předání energií potřebných pro napojení dalšího života se všemi novými úkoly. Teď to potřebuje tak týden stabilizace. Pak by měla o tom začít duchovně komunikovat…“

Spřádání klubíček vlny

Brzy poté dostala vnitřní impuls obnovit i další činnost, kterou se před léty zabývala – předení vlněné niti a vytváření vlněných klubíček z čisté surové vlny.

4.10.2011 jsem obdržel od ní následující zprávu:

„Prosím o kontrolu. Přijala jsem žádost o pomoc od Sféry tvoření a spřádání světelných bytostí. Je to možné? Už 3 dny spřádám vlnu na kolovrátku. Cítím, že mám spřádat, tak to dělám. Díky. IZ.“

Vnímal jsem, že ta sféra skutečně existuje a je na první pohled opět velmi čistá, doslova světelně zářivá, na okraji však chycená, částečně zašpiněná temnými levotočivými energiemi. Ivana měla pocit, že byla jednou z přadlen v tomto světě, které spřádaly čistou energii pro vytváření nových bytostí.

Když jsem v dalších dnech držel v rukou klubíčko z takto spředené vlny, vnímal jsem je jako zdroj mimořádně čisté koncentrované světelné energie, doslova jako malé zářící Slunce. Také jsem si začal uvědomovat, že její obrazy i vytvořená klubíčka se stávají novými zdroji energie, které se spouštějí při každodenních léčebných operacích a pomáhají tak dalšímu postupu čela Nové duchovní cesty směrem k vyšším frekvencím a dokonalejšímu vyladění.


Ivana Zámečníková - duchovní komunikace o významu spřádání

Spojené Síly Světla, prosím vás o aktuální informace, které máme vědět. Děkuji. (Duchovní komunikace z 2. 10. 2011)

 

Příroda: „Také děkuji za spojení. Nezvykle silné karmické čištění, které nyní probíhá, otvírá další spoustu nedořešených záležitostí. Ty je potřeba zpracovat co nejdříve. Sledováním a uvědomováním si vnitřních impulzů můžete velmi pomoci aktuálnímu vývoji. Sama víš, jak silná může být touha něco pozitivního dělat – tvořit.

V tuto chvíli je pro tebe důležité se skutečně zaměřit na předení. Samotným spřádáním, jak už bylo naznačeno v mnohých pohádkách, dochází k zaznamenání, přenášení mnohých informací, energií a principů do hmoty. Tímto způsobem můžeš pomoci rychlejšímu a přesnému projevení Nové karmy do hmoty. Spolu s vlnou skrz tvé ruce a celou tvoji bytost, proudí veliké množství čisté energie, kterou tímto způsobem „spřádáš“ do hmoty. I takto se tvoří budoucnost, i takto dochází ke splynutí a propojení duchovních a hmotných sfér (světů). Při těchto činnostech ale nezapomínej sama na sebe a své hmotné potřeby. V tuto chvíli je velmi důležité, aby ses udržela ve svém aktuálním vyladění do Světla a měla tak možnost bez jakéhokoli omezení stoupat jako raketa dále ve Světle.

Sledujte tedy své touhy po tvoření. Tímto způsobem mohou lidé na NDC VELMI pomoci s aktuálním vývojem. Děkuji.“    Děkuji.

 

Osobní Karma: „Děkuji za navázání kontaktu se mnou. Jak se už zmínila Příroda – v tuto chvíli je vhodné, abys pracovala na spřádání nejčistších energií, které tebou procházejí do hmoty. Jde o další fázi tvého vývoje, s kterou můžeš pomoci. Kdysi v minulosti tvé bytosti jsi byla duchovní „přadlena“ ve sféře, která tvořila světelné bytosti. Spřádala a tvořila jsi pro tyto bytosti ideální poměry jednotlivých ingrediencí (vlastností), životních zkoušek, které jim měly umožnit splnit co nejdříve a co nejlépe jejich životní úkoly, které měly podpořit vlastní Světelnou podstatu všech bytostí. (Proto tě to v tomto životě táhlo ke spřádání a pořízení kolovrátku ve hmotě).

Pro tuto práci (pro tento úkol) byly vybírány nejčistší bytosti s velmi dobrým vnímáním tak, aby měly k dispozici informace nejvyšší a nejčistší kvality. Takové bytosti, u kterých bylo zaručeno, že nepodlehnou svodům, jakémukoli zalepení nebo umazání temnou stranou, temnými energiemi. Sféra, ve které k tomuto tvoření docházelo, byla důležitým plnohodnotným článkem Karmy. Při správném, vyváženém a kvalitním spředení všech energií a ingrediencí a životní jiskry (u člověka) a utvoření ideálních podmínek pro Vnitřní Já těchto bytostí, měly tyto bytosti nejoptimálnější podmínky pro vlastní procitnutí a Světelné směřování. V případě problémů měly i optimální přirozené podmínky pro následné řešení svých karmických přehmatů a dluhů. Proto byla tato práce nesmírně důležitá.

Tyto „přadleny“ musely mít absolutní přehled o aktuální situaci zejména od Přírody a Karmy a veškerých sfér - tedy informace o jednotlivém karmickém zatížení planet, ale i o aktuální celkové situaci a vyváženosti Světla celkově. S tímto přehledem mohly tvořit konkrétní bytosti, přesně ve správný čas, které bylo právě potřeba v různých sférách a světech tak, aby podpořily celkový Světelný vývoj.

Nyní skrz tebe probíhá čištění této Sféry tvoření a spřádání světelných bytostí. Ani ta totiž neunikla během věků zanesení temnými energiemi. Dostala se pomaloučku do stavu, kdy už nebyla schopna se dostat k naprosto čistým kvalitním energiím - spřádat je - a tvořit tak vhodné podmínky pro vznik nejčistších světelných bytostí. Nyní je potřeba této Sféře pomoci s její karmickou očistou a vlastní léčbou.“

Děkuji.


Klubíčka vlny jako individuální světelné bytosti

V dalších dnech jsem obdržel od Ivany Zámečníkové následující zprávy doplněné duchovními komunikacemi:

8.10.2011 „Dobrý den, asi pro Vás mám další klubko (žíhané hnědobílé), říkám mu „bojové“. Na mě je teda DOST silné. Připojuji i komunikaci o aktuální situaci a významu klubíček…“ 

9.10.2011 „Je to zvláštní, ale každé klubíčko vnímám jako individuální svobodnou bytost. Podobně jako kameny, ale ty jsou více hmotné. Celá hnědá klubka vnímám, že do sebe z prostředí absorbují negativní energii a transformují ji na čistou energii. Jestli je to pravda, tak je to úžasné…“

 

Ze svého pohledu jsem vnímal, že hnědobílé bojové klubko je zhruba stokrát silnější než klubko čistě bílé. Bylo vytvořeno proto, aby dotovalo energií závěrečný boj proti magii nejvyšších temných bytostí v tomto světě, které se v tomto období pokoušejí ještě zlomit vývoj na svoji temnou stranu.


Ivana Zámečníková - duchovní komunikace o významu klubíček

Spojené Síly Světla, jaká je aktuální situace, co nyní máme vědět? K čemu je určeno hnědo-bílé klubko vlny, které jsem spředla? Vnímám, že energie z něj jsou velmi silné, co s ním mám dělat? Děkuji. (Duchovní komunikace 8. 10. 2011)

 

Karma: „Děkuji za spojení. V posledním týdnu dochází k tvrdým a urputným bojům o celkové upevnění Sil Světla do všech vrstev – tedy především do hmoty. Tvé výrobky – obrázky a energetická vlněná klubka – pomáhají s touto detailní, niternou, hloubkovou očistou. Jsou to dary, které můžete přijmout – jsou napojeny na nejčistší světelné sféry, z kterých tyto energie přicházejí. Mají pomoci s rovnoměrným, stabilním šířením čistých pozitivních vibrací a očistných světelných bioenergií. Mohou pomoci vám, i celému světu – Planetě.

Žíhané klubko, které jsi dnes dopředla, je skutečně energeticky VELMI silné a velmi významné. Sama ses při jeho předení cítila přeenergetizovaná (přeplněna energií). Jde o velmi silný „akumulátor“ a „zářič“, který je propojen (jako ostatní tvá klubka) s čistými sférami, které sídlí mimo vaši dimenzi, mimo tento Vesmír. Tímto klubkem prochází velmi silné, čisté a průrazné duchovní bioenergie. Jde o další stupeň intenzivní průraznosti světelných energií, které teď máte k dispozici. Jsou potřeba k nynějšímu hloubkovému čištění ve všech vrstvách. Toto klubko je opět určeno pro bytosti na špičce NDC, které jsou schopné tyto silné energie ustát a ve správnou chvíli je s pomocí Sil Světla přetransformovat k aktuálním potřebám světelného vývoje.

V této době dochází k celkovému stupňování temných akcí. Temná strana nyní používá téměř dokonalé zbraně (magické systémy), které je potřeba ustát a zpracovat (zlikvidovat). Proto je potřeba přenést k vám do hmoty co nejvíce nejčistších světelných energií, které přinášejí další světelné možnosti k rychlejšímu a stabilnějšímu tempu zpracování (boje) s temným nátlakem a útiskem. Stále platí, že je vhodné, abys ve svém aktuálním vyladění přenesla skrz sebe do hmoty co nejvíce světelných energií, které mají pomoci s nynějším aktuálním vývojem.“ Děkuji.

                  Klubíčka spředená Ivanou Zámečníkovou

                      Žíhané klubíčko s mimořádně silnou energií


Významná podpora tří nesmírně čistých světelných sfér

Co k těmto informacím dodat na závěr? Strana Světla, která v tomto období podstupuje závěrečný boj o budoucnost našeho Světa, dostala významnou podporu od tří nových sfér, na které jsme dostali během posledního měsíce napojení.

První z nich byla Sféra harmonického ticha, se kterou poprvé navázala spojení Petra Nováková, viz její duchovní komunikace Snažte se uprostřed vnějšího hluku a chaosu nalézt vnitřní ticho  z 1.9.2011.

Na její informace navázala Věra Talandová v duchovních komunikacích Ze spojení s harmonickým tichem vznikají čisté světelné inspirace ze 16.9.2011 a „Každou situaci se snažte řešit z úrovně klidu a harmonie“ ze 17.9.2011.

Následovalo napojení Ivany Zámečníkové na Sféru andělů v polovině září a další napojení na Sféru tvoření a spřádání světelných bytostí na konci září 2011. Další informace týkající se těchto nových sfér uvedeme v následujícím textu Petry Novákové A5. Duchovní kresby přibližují dalším bytostem dotek harmonie.

Je už načase dovést boj s magií do hmotného výsledku

Všechny tyto události znamenaly rozhodující pomoc, která by měla umožnit dovést do konce boj Planety Země, pozemské Přírody i systémů Nové duchovní cesty s magií. Pomoc, která by měla umožnit definitivně ukončit zde na Zemi vládu magie. Nejde totiž o žádné přátelské dohadování a případné vyklízení pozic osobami, které pochopily nezbytné. Protože jakákoliv zcela temná bytost se rozhodně ničeho dobrovolně nevzdá. Naivita v tomto směru, že temní jednoho dne pochopí, dobrovolně se vzdají všeho špatného a vrátí se ke Světlu, se nevyplácí. Ani se nic samo od sebe z Temna do Světla nepřeklopí, nepřetransformuje (například speciální polohou planet, nebo vyzařováním z centra naší Galaxie, apod.). A toto není teorie, ale nesčetněkrát potvrzená praktická zkušenost. Proto jde doslova o boj kdo s koho o budoucnost našeho světa. My lidé jsme těmi, kdo jediní mohou změnit náš svět. Nikdo další to za nás nemůže udělat.

A je už načase, aby tento boj čisté světelné cesty s magií byl doveden do konce, aby se jasně ukázaly hmotné výsledky tohoto boje. Protože bez tohoto kroku, bez úplného vytěsnění magie pryč z tohoto světa i dalších světů, úrovní, rovin, sfér, se vývoj na planetě Zemi nemůže pohnout směrem k pozitivnějšímu, čistějšímu. Až do doby úplného odstřižení magie od možnosti ovlivňovat další vývoj by všechny snahy změnit fungování ve hmotě zde na Zemi vyznívaly naprázdno. Protože jak víme, to, co se děje v duchovním pozadí světa, je pro vývoj prvotní. Teprve až zásadní změna v duchovním pozadí světa může přivodit rozhodující zlom vývoje ve světě hmotném.

A je už nejvyšší čas, aby k něčemu takovému došlo. Tím spíše, že máme nad sebou další hrozbu - duchovní informátoři stále pokračují ve strašení termínem 21.12.2012, údajným koncem mayského kalendáře. Datem, kdy se mají dít „věci“.

Na závěr ještě jednou opakuji, že energeticky vyzařující obrazy Ivany Zámečníkové najdete na adrese T1. Energeticky vyzařující obrazy Ivany Zámečníkové.

Kontaktní mailová adresa: zamecnikova.ivana@centrum.cz

© Jiří Novák, říjen 2011
© Ivana Zámečníková, říjen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 256
  • 18
  • 17
  • 17
  • 22

Celkový počet hlasů: 330