Pravčická brána
Úvodní stránka | Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?

Jiří Novák Vloženo 25.5.2012
Jiří Novák

Výhodu má ten, kdo čte naše stránky již od počátku publikování

Pokud vás na našich webových stránkách zajímají jen detailní informace z určité oblasti, pak není potřeba nic řešit. Jednoduše si podle přehledu témat najděte co, co vás nejvíce zajímá. Mnozí lidé se však už nechtějí nechat dál zneužívat, manipulovat, ovládat a nechtějí ani podvědomě skrytě ovládat druhé. A vědí nebo alespoň tuší, že klíčem k tomu je nalezení té správné duchovní cesty. Pokud  jste se rozhodli jít cestou Světla a hledáte způsob, jak se na takovou cestu dostat, pak pro vás máme několik zásadních doporučení.

Jednoduché to mají ti, kteří se dostali na naše stránky již od jejich zahájení. A dokázali pak držet krok s tempem našeho publikování, což byly obvykle 2 – 4 kratší nebo delší texty týdně. Nový návštěvník, který hledá cestu ke Světlu a na naše stránky se dostal až v tomto období, to již nemá s orientací tak jednoduché. Na těchto stránkách již najde několik stovek uveřejněných textů. Ale kde začít? 

Protože více než dva tisíce publikovaných strojových stran textu vzbuzuje otázky, čím začít, co je pro moji duchovní cestu v tuto chvíli to zásadní, nebo jestli to číst trpělivě jedno po druhém. A navíc je zde více okruhů – články, duchovní komunikace, aktuální informace, příběhy z léčby a karmické očisty, příběhy z minulosti, reakce na dotazy čtenářů, atd.

 

První souhrnný text již není dostačující

Pro ty, kteří našli naše stránky během roku 2010, jsem již dříve napsal souhrnný článek 35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu. Ani ten už však není dostačující pro jednotlivce, kteří nacházejí naše stránky až v prvních měsících roku 2012. Vznikla proto potřeba napsat další souhrnné texty, které pomohou v orientaci na našich stránkách všem nově příchozím. A které i dříve příchozím připomenou základní myšlenky, které Nová duchovní cesta sleduje. A základní rozdíly mezi touto Novou cestou a doposud všeobecně přijímanými starými informacemi. 

Proč jsem se vůbec rozhodl napsat tento úvod? Jsem zavalen dotazy, žádostmi o pomoc, občas i kritikou. Při tom všem mám ovšem své životní priority. Potřebuji beze zbytku plnit své hmotné i duchovní povinnosti, dodržovat určitý denní režim, vyvážený hmotný a duchovní život. Potřebuji následovat duchovní impulsy, které mi přicházejí. Abych to vše zvládal, je pro mne důležité neztrácet čas tam, kde to nemá význam. 

Takže tuto složku s názvem Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? píšu i proto, abych už stejná slova a tytéž základní informace nemusel stále znovu a znovu opakovat hledajícím, kteří se mne ptají. A mohl jednoduše hledajícího nejprve nasměrovat, aby si přečetl všechny části tohoto shrnutí a pak teprve se ptal. 

Je nad časové možnosti mé i dalších kolegů, kteří se podílejí na tvorbě těchto stránek, poskytovat každému tazateli osobní podrobné konzultace a odpovídat jim na další a další otázky. Člověk nejprve potřebuje v sobě vyřešit základní záležitosti, nejdříve sám začít na sobě pracovat doporučeným způsobem a dosáhnout v tomto směru určitých výsledků. A postupně si pročítat informace ve vhodném pořadí. A pak teprve nastane čas na vyjasňování osobních zádrhelů, které sám už nebude schopen vyřešit tak, aby se mohl posouvat dál.


Pro ty, kteří doposud nenalezli a stále hledají cestu stabilního světelného duchovního vzestupu, budou postupně zveřejněny následující souhrnné informace:

Jiří Novák Vloženo 25.5.2012

U1. Jaké jsou fáze hledání vlastní vzestupné světelné cesty?

Hledání vlastní správné vzestupné světelné duchovní cesty má následujících šest fází: 1. Hledání základních informací (U2). 2. Zhodnocení a přijmutí zásadního rozhodnutí (U2 a U3). 3. Přenos základních poznatků do praxe svého života (U3). 4. Získávání dalších detailních informací (U4, U5, U6). 5. Kontrola a zhodnocení prvních výsledků (U7 a U8). 6. Prohlubování a rozvíjení správné cesty (U9).


Jiří Novák Vloženo 26.5.2012

U2. Co udělat, pokud chce člověk pomoci světelnému vývoji na Zemi?

Co je záměrem těchto stránek a proč propagujeme Novou duchovní cestu? Jednou z našich hlavních zásad je, že doporučujeme druhým pouze to, co děláme sami a co máme prověřené praxí. Stačí pouhé studium nových informací k nastoupení správné cesty? Nikoliv, důležité je nejen číst. Ale také současně jít do akce a začít důsledně den za dnem měnit své životní postoje a původní praxi svých životů. Čím musí začít člověk, pokud chce pomoci zásadně změnit vývoj na naší Zemi směrem ke světelné evoluci? Pro jednotlivce bez duchovních předsudků je nastoupení vzestupné světelné duchovní cesty snazší.


Jiří Novák Vloženo 30.5.2012

U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?

Dosáhnout světelného vzestupu je dnes obtížné, zatímco dosažení duchovního pádu je naopak velmi snadné. Velkým problémem jsou u některých vlastní webové stránky s problematickým obsahem. Rozšiřovat veřejně vadné informace je totiž karmicky mnohem závažnější, než je pouze číst. K nalezení světelné cesty nestačí být slušným a poctivým. Dva základní kroky, kterými je nezbytné začít při hledání vlastní duchovní cesty: 1. Pochopit, co je to duchovní pozadí světa a jaký má význam. 2. Již od samého počátku začít s posilováním světelných základů své bytosti - Hmotná strava a výživa. Pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů. Vyvážený denní režim. Vyhýbat se záležitostem, které světelný vzestup blokují. Největším problémem je používání magie v otevřené nebo skryté podobě. Doporučujeme nový celoživotní styl, nikoliv krátkodobou sezonní módu. Práce na sobě je důležitější než detailní duchovní informace.


Jiří Novák Vloženo 7.6.2012

U4. Zásadní rozdíly Nové duchovní cesty a Staré duchovní cesty

Jaké jsou principy Nové duchovní cesty? Proti těmto novým principům a tezím jdou již překonané principy Staré duchovní cesty. To, co funguje ve hmotě, je odrazem existující situace v duchovním pozadí světa. Proto musíme pokus o nápravu tohoto světa začít nápravou jeho duchovního pozadí. Pravdivost běžných informací v rámci Staré cesty dnes již poklesla pod úroveň deseti procent pravdivosti. Období života Ježíše Krista jako příklad období z minulosti, které nejvíce zatemnilo současný vývoj. Výsledkem se stala nesprávná teorie mučednictví a temnem silně zasažená křesťanská víra. Drtivá většina probuzené části populace stále ještě věří rozšiřovaným nepravdivým informacím. Jaké jsou zásadní omyly v rámci Staré duchovní cesty?


Jiří Novák Vloženo 11.6.2012

U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?

Pochopení, že dobro a zlo jsou reálně existující duchovní síly. Pravotočivost a levotočivost bioenergií umožňuje odlišit Světlo od Temna. Samotné vědomé „šíření lásky“ tento svět změnit nemůže a navíc často obsahuje skrytou manipulaci, zvláště pokud vychází z učení Vesmírných lidí. Důležitost pochopení rozdílu dávného lidstva 1. typu a nového lidstva 2. typu. Nejsme zdegenerovaným dávným lidstvem, ale naopak novým lidstvem vyššího evolučního typu. Pochopení, proč magie musí z tohoto světa ven, proč je pro dnešní lidstvo zkázou. Jiný pohled na Boha, víru v Boha a náboženské modlitby. Nový pohled na vyspělé mimozemské civilizace. Proč je nezbytný nový vývoj a jinudy už ke Světlu nemůžeme? Proč je důležitá jednoznačnost? Sedět na dvou židlích nelze. Jak postupovat, když je člověk v partnerském páru?


Jiří Novák Vloženo 19.6.2012

U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě?

Výhody a možnosti na Nové duchovní cestě nejlépe ukazuje a potvrzuje praxe dosavadních dvanácti let od nastartování této duchovní cesty a výsledky, kterých bylo za tuto dobu dosaženo. Možnost kvalitní duchovní komunikace na NDC. Zásadní evoluční výhodou NDC je možnost účinně likvidovat temné systémy. Nová duchovní cesta umožňuje obnovit vnitřní spojení s Planetou a Přírodou. Právě to je cesta, jak se vyhnout další katastrofě. NDC vede člověka k tomu, aby se naučil vnímat duchovní impulsy a reagovat na ně. Až NDC umožnila pochopit, co je to skutečný světelný duchovní vzestup. Skutečná evoluce znamená trvalý duchovní růst, neustálé zlepšování se. NDC umožňuje nastartování přirozené karmické očisty. Klíčem k evoluci je dosahování schopností přirozeným způsobem. Až NDC umožnila pochopit minulost a rozpoznat omyly dávných civilizací.


Jiří Novák Vloženo 25.6.2012

U7. Proč vede ke světelnému vzestupu jediná cesta?

Nová duchovní cesta není teorií několika ambiciózních jedinců nebo samozvané skupiny. Tato Nová cesta je cestou, kterou zvolila Příroda, Vesmír, vysoké čisté světelné sféry nad tímto Vesmírem. Proč nebylo možné najít cestu k neomezenému světelnému duchovnímu vzestupu dříve? Záměr vysazení nového člověka byl zveřejněn, ale nebyl pochopen. Výsledky tohoto pokusu deformovaly následující skutečnosti: Nové lidstvo bylo vysazeno na nečisté Planetě. Sami také máme v sobě vysoce nepříznivou minulost. A dále nedostatečná kvalita doby. Rozmach duchovních informací budí dojem, že se duchovní situace lidstva zlepšuje, přitom je tomu právě naopak. Využívání nashromážděné „moudrosti lidstva“, ani rady Vesmírných lidí, nevedou k žádoucímu cíli. Proč jsme si tak jisti tím, co tvrdíme? Informace, které předáváme, se staly naším poznáním.


Jiří Novák Vloženo 28.6.2012

U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?

Jak je možné rozpoznat duchovní situaci člověka? Pokročilý dostatečně vyladěný člověk na NDC může dotazem na Přírodu zjistit z oprávněných důvodů procento temné energie a temné síly druhého člověka. Nebo jeho moment světelného vzestupu, který naznačuje tendenci jeho dalšího vývoje. Pokud je člověk ve světelném pádu, ještě nemusí ubližovat druhým. Po překročení kritické hranice pádu se však člověk stává spolupracovníkem Temna. Práce pro temnou stranu se například týká všech, kteří veřejně propagují nepravdivé informace Staré duchovní cesty. Třetím důležitým ukazatelem je vztlak na světelný vzestup. Ten odráží účinnost a úspěšnost každodenních činností, kterými člověk podporuje svůj světelný vzestup, nebo kterými jej naopak blokuje. Z pozice NDC lze objektivně zhodnotit duchovní situaci druhého člověka. Stejně tak lze zjišťovat čistotu čehokoliv – od potravin, přes potenciálního zaměstnavatele, partnera, pozemek pro dům až k duchovním učením nebo třeba i k politickým stranám.


Jiří Novák Vloženo 10.7.2012

U9. Za jakých předpokladů mohou energie NDC pomoci dostat se na světelný vzestup?

Nemáme čas na setkávání s lidmi jen kvůli předávání informací. Setkáváme se pouze s jednotlivci, kteří se pevně rozhodli nastoupit vzestupnou světelnou a dosáhli v tom už určitých výsledků. Především soustavně pracují na posílení světelných základů své bytosti a dosáhli již vztlaku na vzestup alespoň 70% vůči svému optimu 100%. A druhou podmínkou je, že neparazitují na druhých lidech, ani na Planetě a Přírodě. Což znamená, že jejich moment světelného vzestupu neklesl pod kritickou hranici -100%. Proč nelze účinně očistit každého, kdo o to požádá? Doporučení ohledně nevhodné emailové adresy. Jediným ochranným logem člověka některá varianta vlastního jména – to je ta nejlepší emailová adresa. Jakákoli přezdívka používaná místo jména působí na duchovní cestu takového člověka nepříznivě. Podobně jako každá jiná neupřímnost, kamufláž, lež. To samé platí i pro nevhodné označení vlastní emailové adresy.


Jiří Novák Vloženo 6.8.2012

U10. Jak se vyvázat z aktivní služby Temnu?

Lidská civilizace je stále ještě v hluboké duchovní krizi. Dnešní svět je jednou velkou lží a kamufláží. Většina osob činných v duchovní oblasti již není pracovníky strany Světla. Je několik možností, jak se člověk může nevědomě stát aktivním spolupracovníkem temné strany světa. Energetičtí upíři, lidé veřejně propagující nepravdivé informace na webu, v přednáškách, knihách, aktivní zastánci skryté nebo otevřené magie ve všech jejích formách, aktivní propagátoři drog, psychotropních látek a umělých pomůcek na duchovní cestě, aktivní zastupování a propagace zatemněných duchovních učení a duchovních institucí, nebo se člověk stal nástrojem jiné temné bytosti. Tito lidé potřebují nejprve zásadním způsobem pomoci sami sobě. Pak teprve mohou případně přijmout další pomoc z okolí od druhých lidí. Je k tomu zapotřebí uskutečnit několik zásadních kroků, které jsou v tomto textu popsány.


Jiří Novák Vloženo 21.8.2012

U11. Jaké je skutečné pozadí vysávání mezi blízkými osobami?

Proč se v rámci rodin setkávají dávní nepřátelé? Slabinou řady dnešních bytostí je neschopnost vyladit se za dlouhé období historie do středu mezi dvěma extrémy - mezi přílišnou podřídivosti a jejím opakem, snahou ovládat druhé. Řešit vysávání v rámci rodin a partnerských vztahů znamená řešit to důkladně ze všech možných poloh. Nejen z té polohy, že ten druhý je agresor. Ale i z té podoby, že já jsem příliš podřídivý a často jsem se nechal od něj zneužívat. Vysávání nepřestane samo od sebe. Bez práce na světelném vzestupu se člověk vysávání nezbaví. Začnete-li posilovat v sobě Světlo, okolnosti vás začnou tlačit k odstraňování všeho, co světelný vzestup brzdí nebo dokonce blokuje. Vysávání se proto začne více zviditelňovat. Jak rozpoznat, že jsem vysáván? Schopnost vysávat a parazitovat vychází z magie. Právě malé děti jsou snadným soustem pro vysávající agresory.


Jiří Novák Vloženo 25.8.2012

U12. Možnosti řešení energetického vysávání v rodinách

Podle čeho se pozná člověk, který vysává jiné? Rozdílné úrovně vysávacích schopností. Jak se vyvíjí případ vysávání, když se člověk proti tomu nepostaví? Nejtěžší je dovést vysávajícího partnera k tomu, aby dokázal přijmout realitu vysávání. Každý pokus o řešení situace s vysáváním je potřeba začít informováním druhého. Velmi záleží na tom, jak se druhému o vysávání řekne. Tento začátek snahy o řešení vysávání v rodině je nesmírně důležitý. Vysávání se nedopouštějí pouze lidé, kteří odmítají duchovní pozadí světa. Energetické očištění od vysávání je déletrvajícím procesem. Na čem všem je potřeba začít důsledně pracovat? Co když člověk odmítne uznat, že vysává druhého? Proč je pak jedinou cestou radikální řešení? Jak postupovat v situaci zjištěného vysávání v rodině? Bez naprosté důvěry v partnera, který druhému řekl o vysávání, to nepůjde.


Jiří Novák Vloženo 28.8.2012

U13. Proč je důležité vzepřít se vysávání?

Oznámení vysávání v rodině vede mnohdy k obrovským rozporům. Neřešitelné vnitřní dilema tolika partnerů a rodičů – řešit své zneužívání nebo to nechat být? Neuspořádané rodinné prostředí silně narušuje vývoj dětí. Dítě potřebuje ke svému vývoji energeticky čisté, harmonické a stabilní prostředí. Extrémní případy zneužívání. Dospívající děti vysávané rodiči. Rodiče vysávaní dospívajícími nebo dospělými dětmi. Co s dětmi, které odmítají duchovní cestu rodičů? V některých situacích je však nezbytné respektovat také hmotnou situaci. Při volbě partnerského vztahu je důležité brát v úvahu i duchovní zaměření druhého. Vzepřít se ovládání je hlavním osobním úkolem mnohých bytostí zrozených v tomto světě. Řada lidí se snaží pomáhat světu, ale zapomněli přitom sami na sebe. Osobní a světový úkol člověka, se kterými se v dnešní době narodil.


Jiří Novák Vloženo 7.1.2013

U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu?

Vstupem každé další bytosti na NDC se totéž stává pro druhé snazší. Možnosti v rámci NDC a její vliv na svět se stále více rozšiřují. Základní minimum pro dosažení vzestupné světelné cesty. Možnost pomoci dalším lidem při vstupu na NDC. Co se stane, když člověk ignoruje náznaky obnaženého bloku karmických vrstev? Co vše by správná karmická očista měla obsahovat? Plně automatická karmická očista a její předpoklady. Poloautomatická karmická očista. V jakých dalších situacích ještě karmická očista neproběhne automaticky? Na čem závisí připravenost člověka pro plně automatickou karmickou očistu? Důvody cyklického opakování očisty určitých událostí. Touha po předčasné samostatnosti obvykle dovede člověka k pádu. Individualismus na temné stezce a naproti tomu principy spolupráce na cestě Světla. Co děláme denně, pokud chceme svůj světelný vzestup prohlubovat?


Jiří Novák Vloženo 13.1.2013

U15. O úrovni vnímání pravdy rozhoduje vnitřní čistota člověka

Náš hmotný svět je stále ještě výrazně zatemněný. Ne všichni čtenáři těchto stránek jsou na přijetí těchto informací připraveni. Nadbytek předčasně získaných duchovních informací cestu ke Světlu zásadně ztěžuje. Většinový názor jen málokdy vyjadřuje pravdu. Pochybnosti, pochybnosti a zase pochybnosti – tři konkrétní příklady pochybností a váhání. Prosba čtenářům o omezení zbytečných žádostí. Opusťte nereálné představy o sobě. Většinu času věnujeme jednoznačně rozhodnutým lidem. Nestačí jen mluvit o Světle – důležité je své činy uvést do souladu s těmito slovy. Staré výrazně deformované informace jsou stále ještě většinové. Energie NDC mohou pomoci jen připraveným. Vzestupná světelná cesta představuje neustálou každodenní práci na sobě. Právem každého dospělého člověka je volit si svoji životní cestu. Ale měl by si být vědom toho, že za svoji volbu ponese osobní zodpovědnost.


Anketa

Je pro vás tato nová složka našich webových stránek přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 409
  • 862
  • 43
  • 46
  • 59

Celkový počet hlasů: 1419