Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Postupné probouzení vyšších regeneračních schopností

Postupné probouzení vyšších regeneračních schopností

Ivana Zámečníková Vloženo 15.11.2011
Ivana Zámečníková

Duchovní komunikace z 1. a 2.11.2011

Proč byl vyšší stupeň regenerace pro lidstvo 2. typu doposud skrytý?

Spojené Síly Světla, prosím Vás o informace, z jakého důvodu mám kolem sebe jakoby světelný kokon z čistých energií? O co jde? Jde o spuštění programu přirozené regenerace těla? Co je vhodné, abych teď dělala? Proč v minulosti došlo k výraznému omezení schopností lidského těla vlastní regenerace? Děkuji. (Duchovní komunikace z 1. 11. 2011)

 

Sféra aktuálního vývoje: „Svým vnitřním vyladěním a celkovou čistotou tvé bytosti jsi dosáhla k dalšímu stupni lidské harmonizace – tedy na vyšší stupeň fyzické a duchovní regenerace, ke které máš nyní přístup. Postupně se v tobě probouzí skrytá síla úplné přirozené vlastní regenerace, která je nadějí pro sebeuzdravení bytostí lidí na NDC.“

 

Proč lidstvo 2. typu nedostalo schopnost vyšší regenerace hned při svém vysazení na Planetu?

 

Sféra aktuálního vývoje: „Schopnost celkové regenerace u lidí 2. typu zpočátku zablokovaly Vyšší světelné sféry proto, aby člověk v případně zásadního vychýlení dostal jasný impulz a natvrdo si ve hmotě uvědomil  potřebu změny vlastních postojů, přístupů, myšlenek, změny vnitřního nastavení.

Při vysazení nového člověka 2. typu na Planetu bylo potřeba zajistit určité tlaky, které by ho dovedly ke změně vlastních vnitřních nevhodných postojů. Původně totiž mělo lidstvo 2. typu zastřené duchovní vnímání a bylo tedy velmi složité předávat mu přímo jakékoli duchovní impulsy. Tehdy došlo k tomu, že se Síly Světla rozhodly vést tlak ke změně  člověka přes jeho fyzické zdraví a nemoci.

To bylo proti výbavě dávného lidstva 1. typu s otevřeným duchovním vnímáním, dlouhověkostí i vysokými regeneračními schopnostmi něco zcela nového. Pokud by měl člověk 2. typu již od počátku ( při svém vysazení) otevřeny plné regenerační schopnosti, nedokázal by si s pomocí svého zastřeného duchovního vnímání uvědomit, že u něj něco není v pořádku (nedokázal by si uvědomit nutnost vlastní změny).

 

Bolest a nemoc má totiž podstatný vliv na samotného člověka, ale i jeho nejbližší okolí.  Doslova ho nutí, aby si co nejdříve uvědomil problematické oblasti své bytosti a poté provedl ve svém životě zásadní změny. Pokud by došlo k tomu, že by se člověk 2. typu se zastřeným duchovním vnímáním bez skutečné práce na sobě (bez změny nevhodného nastavení, smýšlení, stravy) okamžitě „zázračně“ uzdravil, neměl by žádný důvod k tomu, aby ve svém životě něco změnil.

 

Proto u vás budou probíhat vlastní regenerační pochody postupně, ruku v ruce s vaším dalším vzestupem ve Světle tak, abyste nepolevili ve svém úsilí. Až bude jedinec dostatečně pročištěn a dokáže se stabilně udržet v trvalém napojení na nejčistší sféry, bude schopen vnitřně projít transformací jeho vlastní bytosti. Teprve potom u něj bude moci dojít ke spuštění dříve pozastaveného programu vyšších regeneračních schopností celého fyzického těla.

Díky obrovské vnitřní čistotě tvé bytosti, tvé vytrvalosti, neustálé práci na sobě a tvému neustálému stabilnímu vzestupu ve Světle, patříš teď mezi bytosti, u kterých se tato doposud pozastavená součást lidské šroubovice může konečně otevřít a začít fungovat. Dosáhla jsi svého dalšího ohromného posunu, který otvírá vrata tobě i ostatním do naprosto nezmapovaných, nových oblastí lidského vnímání a celkového fungování lidských bytostí. Toho si važ.

Za jakých podmínek se vyšší regenerace člověku otevírá

Na jakém principu funguje celková přirozená schopnost regenerace člověka?

 

Sféra aktuálního vývoje: „Schopnost vyšší regenerace byla při vysazení člověka 2. typu na Planetu zařazena mezi ty sekvence, součásti genetického programu, které se budou otevírat až při dosažení dostatečně vysoké hladiny duchovního vzestupu, na které už takový člověk nebude mít tendence usínat na vavřínech po dosažení jakéhokoliv dílčího cíle.

Nemoc není trest, jak si mnozí myslí. Jde o velmi intenzivní podnět ke změně svého smýšlení, nastavení, aby se člověk zbavil svých negativních tendencí, které si po mnoho zrození ještě víc upevňoval.  A postupně dokonce připisoval i další problematická nastavení a temné vazby do morfického pole sebe, lidstva i Přírody.

Dokud se člověk nezbaví temných energií, které ho dříve svazovaly, dokud nepřekoná vlastní problematické postoje a pocity, kterými se člověk doslova drží „pod pokličkou“, nerozletí se ve Světle plnou rychlostí přes další prahy, které oddělují ještě vyšší a harmoničtější čisté světy a další Světelné sféry. Nejtěžší bylo překonáno. Jste první lidé, u kterých dochází k postupnému probouzení vyšších regeneračních schopností. Pro ostatní bude tato cesta mnohem snadnější a jednodušší.

Čisté světelné energie, které vnímáš jako něžnou náruč, tě hladí a opečovávají a umožňují probudit v tobě dosud skryté síly a schopnosti.

 

Každý má tuto sílu vlastní regenerace v sobě, ale VELMI dobře ukrytou a uspanou tak, aby ji mohli probudit ti, kteří si váží sami sebe a druhých, svého fyzického i duchovního zdraví a neustále na něm čistým způsobem pracují (optimální živou stravou, cvičením Pěti Tibeťanů, průběžným zpracováváním obnažených karmických vrstev). Pokud by však došlo k tomu, že by se člověk se spuštěnými vyššími regeneračními schopnostmi dlouhodobě propadl ve Světle (ze svého světelného vyladění), došlo by u něj k opětovnému zablokování těchto jeho nově probuzených přirozených schopností.

 

Odpočívej, regeneruj, buď vnitřně v co nejvyšším klidu a harmonii tak, aby u tebe mohl proběhnout tento složitý proces co nejhladčeji. Poděkuj Silám Světla za tuto možnost získat ještě vyšší harmonii a schopnost regenerovat.

Tak jako získání přístupů k čistým sférám (otevření se čistých sfér vůči vám) je ovlivněno celkovým vzestupným impulzem, který vyzařuje z určitého místa od určitého počtu bytostí, tak i tento obrovský posun v spuštění skrytých možností byl závislý na celkových podmínkách, které společně vytvářejí bytosti na NDC. Konečně tedy lidem na NDC začínají přicházet právě ty možnosti, šance, podmínky, které si svojí prací skutečně zaslouží.“    Děkuji.

Uzdravení je pouze dílčím cílem na cestě stabilního světelného vzestupu

Co můžou udělat ostatní lidé na NDC proto, aby se u nich spustil také program vyšší regenerace? Děkuji.

 

Sféra aktuálního vývoje: „Pokračovat dál ve své práci na sobě a jít vstříc vlastnímu stále vyššímu vyladění do Světla, zbytečně se různými způsoby neblokovat.

 

DŮLEŽITÉ JE TAKÉ NEUPÍNAT SE K SVÉMU VLASTNÍMU UZDRAVENÍ – nebrat uzdravení jako cílovou metu. Uzdravení je totiž pouze jednou částí (jedním stupněm) na vaší cestě za ještě vyšším vyladěním, na vaší cestě za ještě čistšími světelnými energiemi. Cílem bytosti tedy nemá být uzdravení, ale naprosté pročištění sebe i svého okolí od všech temných energií a špinavých nánosů, tedy celoživotní práce na sobě a neustálá podpora samotného světelného vzestupu sebe i druhých. Tak můžete splnit svůj vlastní životní úkol i celosvětový životní úkol lidstva.“   

 Děkuji.


Tělo potřebuje na regeneraci co nejkvalitnější suroviny

Spojené Síly Světla, co nyní máme vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace z 2. 11. 2011)

 

Příroda: „Od počátku až do této doby měli lidé 2. typu otevřeny pouze základní regenerační schopnosti. Pokud by tyto částečné regenerační schopnosti neměli, pomalu by nepřežili ani den. Neustále se totiž v lidech něco přetváří a regeneruje (obnovuje). U některých tkání je možnost regenerace velmi omezena až znemožněna (nervové buňky) nebo je regenerace nekvalitní (jednoduchým příkladem je hojení rány jizvou, kdy nedojde k plné regeneraci zacelení rány bez vzniku jizvy).

 

Aby si člověk uchoval nebo podpořil vlastní regenerační schopnosti, potřebuje svému tělu neustále během dne dodávat co nejkvalitnější suroviny (živé potraviny). A to tak často, aby mělo tělo nejlépe neustálý přísun kvalitních náhradních součástek, dílů (prvků), z kterých nahradí (opraví) poškozené, nebo opotřebované tkáně (nervové, svalové, chrupavčité, vazivové), které již nedokážou kvalitně fungovat a plnit tak svoji úlohu, nebo které jsou poškozeny.

 

Sami postupně vycítíte, které ovoce, zelenina, klíčky, ořechy, byliny jsou právě v tuto chvíli (nebo tento den) pro vaše tělo potřebné. Které je potřeba tělu dodat, aby mohlo kvalitně regenerovat. Lidé si tento svůj jemný vnitřní smysl, který je důležitý pro vycítění potřebných plodin pro své tělo, postupně utlumili, někdy až zablokovali, především svým nevhodným stravováním, a to zejména jedením masa ostatních živočichů.

V této době má na celkové utlumení tohoto druhu vnímání podstatný vliv požívání nepřirozeně zpracovaných, tepelně a jiným způsobem upravených jídel a nápojů, požívání toho, co je pro tělo nepřirozené (například potraviny a nápoje obohacené uměle vyrobenými látkami (vitaminy, minerály), umělá sladidla, umělé konzervanty a barviva, a další levotočivé látky, které tělo oslabují a vyvádějí z rovnováhy), které většina zpracovaných (neživých) potravin a nápojů obsahuje.“   Děkuji.

 

Sféra Prvotní Čistoty: „Tady Sféra Prvotní Čistoty. Znovu připomínám nutnost ještě intenzivnějšího vylaďování každé bytosti Nové Duchovní Cesty na moje energie i energie ostatních světelných sfér a bytostí. Všechny Bytosti na NDC potřebují mít co nejvyšší vyladění a čistotu.

 

Tato osobní intenzivní práce je teď ze všeho nejdůležitější. Probíhá rozhodující boj. Bytosti na NDC se potřebují s konečnou platností zbavit všech pout, které je svazují s magií a jednotlivými mágy. Přeseknout všechna chapadla jejich moci, která ještě zbývají. A svou vysokou vnitřní čistotou a vyladěním se dostat nad možnosti magie a mágů…

© Ivana Zámečníková, listopad 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 189
  • 22
  • 10
  • 17
  • 23

Celkový počet hlasů: 261