Pravčická brána

KRKONOŠE

Krkonoše jako naše nejvyšší pohoří už teď nehrají roli území, které je svou důležitostí v duchovním vývoji Českých zemí nade vším. Tuto roli převzaly oblasti Šumavy a Českého Švýcarska. Je však potřeba tyto dva styčné body české kotliny doplnit do trojice třetím bodem. Přišel čas znovu pozdvihnout význam Krkonoš a učinit z nich třetí opěrný bod energií Nové duchovní cesty na našem území. Přistupujeme k tomu v době, kdy výhodnost je na obou stranách. Krkonoším to pomůže dočistit a lépe duchovně naladit území. Nové duchovní cestě to pomůže posílit přírodní zázemí, o které se její energie opírají – dvojici důležitých přírodních center, Šumavy a Českého Švýcarska doplnit na trojici. Protože je dobře známo, že až teprve tři opěrné body poskytují dostatečně pevnou stabilitu (část komunikace s Přírodou z 5.12.2010).

Níže na této stránce najdete čtyři Fotogalerie: 

        Mumlavský a Labský důl,

        Bílé Labe, Sněžka, Kozí hřbety,

        Od Labské boudy ke Špindlerovce,

        Polská strana Krkonoš.

 

Autorem všech fotografií je Marie Mejdrová:

 

Ze svého archivu fotografií jsem vybrala některé nádherné skalní útvary, především :  

  • 3 žulové věže Pielgrzymy (Poutníci), vysoké až 25 m, na trase mezi polským městem Karpacz a Poledním kamenem, který se na ně „dívá“ z hřebene nad nimi.
     
  • Polední kámen neboli Slonecznik 12,5 m na vrchu hory 1423 m.n.m., na hranici Čechy-Polsko. Žulový tor opředený řadou pověstí. Jeho tvar, připomínající lidskou postavu, byl příčinou, že vystřídal v minulosti celou řadu jmen – Mnich, Starosta, Čertův kámen aj. Zdaleka viditelný útvar sloužil obyvatelům severního podhůří jako svérázné sluneční hodiny. Slunce totiž nad ním kulminuje v pravé poledne.

Na jedné z fotografií ze 4.7.2010 jsem objevila zvláštní objekt, který mi připadal jako mimozemský letoun  :o) . Příroda nám ovšem sdělila, že se jedná o jistou čistou formu života. Na foto „Bytost 1“ je celá a nejzřetelnější. Foto „Bytost 2“ byla pořízená zhruba o minutu později a je zde již méně vidět, protože se mezitím vznesla výš a je to pohled z jiného úhlu, takže v pozadí většiny objektu už je světlá obloha. Na foto „Bytost 3“ o další minutu později je patrný ještě duhový odlesk nahoře vpravo (viz Fotogalerie: Polská strana Krkonoš).
Místo: ledovcový kar s jezerem - kotel Malego Stawu, v Polsku u hranic s Čechami, kousek od Sněžky, po hraně kotle vede cesta Česko-polského přátelství. Vedle se nachází ještě kotel s největším krkonošským jezerem - Kociol Wielkiego Stawu.

Všeobecné pokyny:

Kliknutím na kteroukoliv fotografii si tuto fotografii zvětšíte.

Podrobnější informace o duchovním a energetickém významu Krkonoš najdete v duchovních komunikacích, které jsou umístěny na samostatných stranách:

    Význam Krkonoš I  (Marie Mejdrová),

    Význam Krkonoš II (Jiří Novák).