Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Naučte se vnímat tu úlevu, když se temné vrstvy rozpouštějí

Naučte se vnímat tu úlevu, když se temné vrstvy rozpouštějí

Věra Talandová Vloženo 5.3.2012
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 20. – 22.2.2012

Energie probouzející se Přírody pomohou probuzení dalších bytostí

VT: Síly Světla, máte pro mě dnes informace? (Duchovní komunikace z 20.2.2012)

 

Slunce: „Tady Slunce. S blížící se jarní rovnodenností a jarem sílí mé energie dopadající na Planetu. Jsou další připravené bytosti. Zesílené světelné i duchovní energie, energie probouzející se Přírody, to vše bude mít vliv na probuzení dalších bytostí. A jejich pochopení nutnosti nového vývoje. Nyní ještě víc než kdykoliv předtím je vhodná doba upozornit na stránky NDC, kde informace o těchto skutečnostech jsou v dostatečném množství pro každého začínajícího. Stále se odhalují nové skutečnosti, aby světelný vzestup pokračoval neustále výš.

Je vhodné, že jsi informace o NDC zařadila do knížky, která je připravena na vydání. Vím, že jsi byla někdy netrpělivá, že uběhla velmi dlouhá doba od jejího napsání. A vydání se pořád odkládalo a protahovalo. Zčásti tomu bránily temné vlivy, které nepřejí tomu, aby jednotlivec převzal zodpovědnost za své zdraví. A začal unikat spárům současných medicínských i jiných systémů. A začal se živit přirozenou stravou z Přírody. A tak se na ni více nalaďoval. To je pro temné síly riziko.

 

Ale jako u všeho, toto zdržování mělo i svoji pozitivní stránku. Doplnila jsi tam informace, které ti před 2 lety ještě nebyly známé. Vývoj samozřejmě jde pořád dopředu. Ale některé informace jsou zásadní pro rychlejší další rozvoj.

 

Informací o staré duchovní cestě je neuvěřitelné množství. Dá se říct, že je jimi zamořená Planeta. Proto je důležité nacházet cesty, jak eticky upozornit na to, že rozšířené většinové informace nejsou ty pravé.

Děkuji za tvoje vyladění.“

Také děkuji.


Pokud se nevyladíte na čisté energie, nemůžete je přijmout

VT: Síly Světla, máte pro mě informace? (Duchovní komunikace z 21.2.2012)

 

Sféra Prvotního Světla: „Tady Sféra Prvotního Světla. Znovu a důrazně připomínám jednu důležitou věc.

 

Na podporu světelného vzestupu máte k dispozici energie světelných bytostí, sfér, Přírody, Planety, Vesmíru… Aby vám tyto energie mohly být nápomocné, ulehčily vám situaci, musíte to být vy, kdo se na ně vyladí. Je to jako u rádia nebo televize. Nepustíte-li je a nenaladíte-li je, můžete před nimi sedět celé dny a nic se neděje. Zapnete-li přístroj a naladíte, v tu chvíli přijímáte to, co jste naladili.

 

Na tomto principu funguje i příjem energií. Nevyladíte-li se na ně, nemůžete tyto vysoké světelné frekvence přijímat. Občas se stává, že bytost dosáhne chvilkového vyladění spontánně a nějaký impulz přijme. Na komunikaci s vyššími sférami jsou tato kratičká spojení málo. Stejně tak na ochranu, léčbu, tvorbu, na vnímání duchovního pozadí. Na to všechno je zapotřebí vyladění delší.

 

Mnoho bytostí na NDC toto chápe a jejich vyladění je téměř stálé. Pořád však existují bytosti i na NDC, které myslí, že být součástí NDC a o všech vysokých světelných bytostech, sférách vědět, je dostačující. Není to dostačující. Právě vyladěním se na tyto světelné instituce bytost přijímá jejich světelné frekvence. Ty potom v jejich životech mohou působit. Napomáhají dalšímu vyššímu vyladění, připravují bytost na vyšší fungování v oblasti regenerace tělesné schránky, napomáhají ustát karmické čištění, pomáhají při léčbě těla. Při komunikacích předávají nové informace, bytost dostává odpovědi na své otázky.

 

Některými jedinci je záležitost vylaďování se na vyšší světelné frekvence podceňována. Stejně tak jako komunikace. A to je nesmírná škoda. Bytost, která se nevylaďuje dostatečně nebo nekomunikuje, ztrácí možnost příjmu vysokých čistých energií, která se při těchto aktivitách děje.

Světelné sféry, čisté bytosti, Příroda, Planeta sice každé otevřené, vyladěné bytosti předávají určité energie. Je to ale nesrovnatelné s tím, když se bytost aktivně zapojí.

Pro tuto chvíli vše. Děkuji za tvoje vyladění.“

Také děkuji.


Buďte bdělí a naučte se vnímat různá ohrožení

VT: Přírodo, vnímám od tebe nějaké informace. Zapíšeme je. (Duchovní komunikace z 22.2.2012)

 

Příroda: „Chtěla bych probrat téma ochrany bytosti. Sama vnímáš, že na bytost číhá různé nebezpečí. I pokud je na světelném vzestupu. Jsou to například vlastní vylezlé karmické vrstvy s temným i velmi temným nábojem. Ohrožovat vás mohou další a další věci, temné systémy, kterým dopřáváte sluchu a nejste dostatečně bdělí, i bytosti, s nimiž nemáte vše vyřešené.

 

Cílem této komunikace není pečlivě zmapovat všechna možná ohrožení. Cílem je připomenout vám, abyste byli bdělí, naučili se vnímat různá ohrožení. A když si nebudete jistí, neváhejte komunikovat se Silami Světla a poradit se.

 

Kromě bdělosti je velmi vhodné poprosit Síly Světla, poděkovat jim za jejich pomoc při vaší ochraně. Vhodné je například i poděkování, které jsi před chvílí vyslovila. Můžeš ho uvést jako příklad.

„Děkuji vám Síly Světla (Přírodo, Planeto…) za vaše čisté energie, které umožňují dokonalou ochranu mé bytosti před vším, co není světelné a čisté.“

Je velmi důležité naučit se vnímat, jaké energie, od koho nebo od čeho k vám přicházejí a vybrat vhodný typ ochrany. Eticky čistý a nejlépe vždy ve spolupráci se Silami Světla.

 

Pokud máte na výběr, je lépe se vyhnout místům, věcem a bytostem, které na vás nemají pozitivní vliv. Než negativním energiím čelit, zbytečně vynakládat energii. Nebo vynakládat energii na očistu.

 

Podle vašeho stupně vyladění už na vás některé temné vlivy nedosáhnou, ale zatím je toho pořád dost, co na vás může negativně působit. Nezapomínejte na Síly Světla, které vám pomohou tyto vlivy rozpoznat a určitým způsobem před nimi ochraňovat – pokud je požádáte. Postupně se snažte tyto vlivy ze svého života vytěsnit.

To bylo stručné načrtnutí této problematiky. Je na každé jednotlivé bytosti, aby si ve svém životě prověřila energie a vlivy, které k ní přicházejí. A začala s postupnou eliminací.

Děkuji za tvoje vyladění.“

Také děkuji.

Naučte se vnímat tu úlevu, když se temné vrstvy rozpouštějí

Sféra Prvotní čistoty: „Tady Sféra Prvotní Čistoty. Po svém nástupu na NDC jsi přijala impulz, že dosáhneš vyladění 100%. Zdálo se ti to zvláštní, protože v článcích NDC ses dočetla, že nejvyšší vyladění může lidská bytost dosáhnout 99,9%.

 

Funguje to tak, že když bytosti NDC dosáhnou určitého stupně vyladění, stabilizují tyto energie, společná energie světelného vzestupu vzroste, vývoj se posouvá. Již několik jedinců dosáhlo 100% vyladění, jak ses dočetla v článku 48H. Ohlašují se nové sféry, nové bytosti.

 

V úrovni za kolonkou - ?? Jakého překvapení se ještě dočkáme?? ve schématu duchovních dimenzí se toho skrývá opravdu mnoho. Vše ale má svůj čas. A závisí to na světelné síle skupiny bytostí jdoucí po NDC. Spoustu doposud vámi neobjeveného čeká na spojení s bytostmi, které do takových výšin dosáhnou. Budou se vám i těžko hledat slova k pojmenování. Ve vašem lidském jazyce půjde spíš o přibližný opis. Nejen Sféra Čiré Radosti by vám řekla, že se máte na co těšit.

I přes vaši náročnou práci při čištění a vylaďování vnímejte, kolik pomoci se vám dostává. Na kolik čistých světelných sfér jste se dokázali napojit. Kolik ochranných mechanismů funguje, aby vám pomohly vše ustát. Tuto pomoc a podporu vnímáte.

 

Čištění karmických vrstev někdy nemusí být příjemné. Ale naučte se vnímat tu úlevu, to odlehčení pro celý vývoj, když se temné vrstvy rozpouštějí, transformují… Navíc jste pokročili do fáze, kdy už u vás často probíhá automatická karmická očista. A ta už je šetrná.

 

Ve světelných sférách, u světelných bytostí panuje radost z toho, že byl světelný vzestup proražen a že sílí. Pokračujte v práci pro světelný vzestup s radostí, využívejte všechny dostupné možnosti, které máte. A dnes už jich je opravdu mnoho.

Děkuji za tvoje vyladění.“

Také děkuji.

© Věra Talandová, březen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 176
  • 18
  • 18
  • 17
  • 26

Celkový počet hlasů: 255