Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Změňte svůj životní styl, aby byl šetrný k Planetě a Přírodě

Změňte svůj životní styl, aby byl šetrný k Planetě a Přírodě

Věra Talandová Vloženo 11.8.2012
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 18.6.2012

Jakýkoliv lidský čin má vliv na celý Vesmír

VT: Spojené Síly Světla, máte pro mě nějaké informace? (Duchovní komunikace z 18.6.2012)

 

Příroda: „Tady Příroda. Dnes jsi přemýšlela, jestli se v den tvých narozenin nějak mění energie.

 

Žijete ve světě energií, vše je vzájemně propojené, vše má vliv na všechno. To platí i o zdánlivých maličkostech, o kterých si myslíte, že jsou bezvýznamné. Dá se to vyjádřit i tak, že pokud něco provedete, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu, má to vliv na celý Vesmír, celé Stvoření. Energeticky slabé věci mají vliv slabý, energeticky silné záležitosti pochopitelně mají vliv silný.

 

Pro světelný vývoj je proto nezbytně nutné kontrolovat vše, co stvoříte. Myšlenkou počínaje. Vše co lidská bytost stvoří a koná, má vliv na vývoj civilizace. A jaký je stav civilizace, od toho se dá odvodit, jak bytosti, které jsou součástí této civilizace, tvoří a konají.

 

V den tvých narozenin jsou energie trochu jiné, než v běžné dny. Ale to není výzva k tomu něco mimořádného podnikat. Ale dál běžně pokračovat ve své práci, udržovat svoje vyladění a čistotu.

Lidé naplňují oslavy narozenin absurdnostmi

Je dobré, že jste před lety eliminovali monstróznost jakýchkoliv oslav. Lidské bytosti dovádějí některé aktivity do absurdností. Tak je tomu i u oslav narozenin. Přejí si zdraví, ale zároveň dělají vše proto, aby tomu zabránily. Obzvlášť v den svých narozenin – přejídají se nezdravými, často závadnými a škodlivými potravinami, opíjejí se…

 

Oslava lidského života by měla opravdu vypadat jinak. A rozhodně by se neměla projevit jen v den narozenin. A ještě s použitím nevhodných praktik, které devastují tělo a nepřispívají ani k duchovnímu rozvoji.

Lidé se naučili konat mnoho nepřirozených zvyků

Mnoho věcí je v současné pozemské populaci nevhodných. Proto vás neustále nabádám, prosím o to, abyste se naučili rozeznávat co je a co není přirozené. A to nepřirozené omezovat až postupně ze svých životů vyřadit.

 

Mnohdy správně vnímáte, že už vám něco neslouží, nepodporuje vaše zdraví ani čistý život. Setrvačností však pokračujete dál, v domnění, že se vše časem vyřeší. Nic se samo nevyřeší. Používání nevhodných a škodlivých věcí a praktik ve vašich životech vede k postupné devastaci, destrukci, ke zkáze.

Naučte se být šetrnější vůči Přírodě a Planetě

Vaše pomoc celému světu začíná tím, že jednotlivě, každý sám za sebe pochopíte, že je nutné změnit svůj životní styl na takový, který je šetrnější k vám samotným, ke mně i k Planetě. A svým příkladem budete inspirovat ostatní. Ty, kteří zatím nepochopili, že směřování lidstva je tragické. A že je velmi nutné změnit zásadní životní postoje.

 

Změňte svůj život směrem k vyšší čistotě

Nebojte se a změňte svůj život směrem k vyšší čistotě. To je cesta správným směrem.

 

Oslav svoje narozeniny tak, aby ti oslava přinesla do života ještě vyšší čistotu, krásu, radost. A aby toto vše zůstalo trvalé. Nic z toho se totiž při velmi rozšířených pseudooslavách neděje.“


Vnímejte při komunikaci, jaké pocity vzbuzuje druhá strana

VT: Spojené Síly Světla, jak je to s Měsíční sférou? Je to čistá světelná sféra? (Duchovní komunikace z 18.6.2012)

 

Příroda: „Tady Příroda. Ne není. Tato sféra si přisvojila všechny ty informace, které jsi zaznamenala. Ve skutečnosti patří všechny ty aktivity Sféře regenerace a obnovy tělesných sil. Ta učí umění optimálnímu odpočinku a regeneraci těla. Vlastně by se celá ta komunikace dala přepsat, protože je pravdivá. Jen Měsíční sféra její slova ukradla a přisvojila si je. A to je velmi neetické.

 

Při komunikaci s Měsíční sférou jsi cítila chlad. Myslela sis, že to má souvislost s klidem a odpočinkem. Že je to sice něco jiného než příjemné, často jiskřivé teplo jiných sfér, ale souvisí to s klidem a takovým ochlazením. Informace jsi vnímala jako logické a pravdivé, které by bylo dobré předat dál. Tyto informace opravdu pravdivé jsou. Tak to funguje. Jen Měsíční sféra s nimi nemá nic společného.

 

Tato situace je zároveň i ponaučení pro ostatní. Nestačí jen vnímat logičnost či pravdivost informací. Ale i toho, kdo a jakým způsobem nám je předává. Právě jaké pocity ve vás vzbuzuje druhá strana, jsou důležité. Cítíte-li chlad, nezaměňujte si ho s osvěžujícím chládkem.

 

Měsíční sféra se takto potřebovala spojit s dalšími bytostmi. Důvody nebudeme v tuto chvíli rozebírat. Ty přijdou na řadu v ten pravý čas. O Měsíční sféře ještě uslyšíte.

V podstatě celá komunikace má pravdivý obsah. Je opravdu dobré zdůraznit, že umění správně odpočívat a regenerovat tělo je důležité pro dosažení vyšší úrovně fungování těla. A tuto dovednost se potřebujete naučit.

 

VT: Děkuji za vyjasnění.

© Věra Talandová, srpen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 135
  • 20
  • 16
  • 16
  • 18

Celkový počet hlasů: 205