Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VIII: 90 - 99 | 91G. Uzdravit své nitro novým přístupem sám k sobě

91G. Uzdravit své nitro novým přístupem sám k sobě

Petra Nováková Vloženo 1.5.2021
Petra Nováková

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Utíkáme před svými strachy a chybnými myšlenkovými schématy. Vyrovnání = odpuštění. Chopte se vlastního života a tvořte ho. Všechny životní situace jsou o tom, jak si je vyložíme. 13. komnata ukrývá to, co vzniklo ve chvíli, kdy jsme si přestali věřit. Nikdo nevymete zevnitř vás úzkost, strachy, negativní emoce. Máte v Silách Světla duchovní rodiče, kteří vás vedou a podporují. Milující rodič dává dítěti podporu, ale nechá ho vyvíjet se. Odhalit pravdu o sobě samých a být v tom upřímní. 13. komnata je celá o vztazích, k sobě a k druhým. Vlastní aktivita a vlastní iniciativa. Při očistě 13. komnaty se vyžaduje Upřímnost k sobě a okolí. Najít v sobě slabinu, která živí mé chyby.

Duchovní komunikace z 18.3.2021:
 

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k situaci. Na co se dál zaměřit, co dál říci lidem na NDC na podporu. Děkuji.


Vlastní růst máme ve svých rukách

Sféra Vyrovnání: „Lidé zmatkují tváří v tvář svým problémům. Polapí je strach, emoce, staré návyky, myšlenkové mechanismy. A už se točí v kruhu. Jako křeček běží ve svém kolečku stále dokola. Hnaní svým strachem a představou, že musí utéct, že všude okolo je to nepřátelské. A že není jiná možnost než uprchnout. Vyhnout se tomu, co se kolem děje. Zalézt do svého úkrytu.

Ve chvíli, kdy se zastaví, uvědomí si své počínání, třeba i s humorem. Co to tady dělám?
Choulím se strachem…

Tohle nejsem já, tohle nechci. Jsem v bezpečí.


Utíkáme před svými strachy a chybnými myšlenkovými schématy

Když si uvědomí, že vlastně utíkají před svými strachy, před svými chybnými myšlenkovými schématy apod., v tu chvíli zastaví svůj zběsilý útěk. Ohlédnou se kolem sebe a najednou vidí, že není před čím utíkat. Že nikde kolem nejsou žádné hrůzy. Jsou jen ve vlastní hlavě. V tu chvíli do boje vytáhne i vlastní duchovní Já, neohrožené, statečné, vědomo si své síly, podá vám ruku a řekne: Pojď a vstaň, jdeme společně dál.

A pokud jste i Vnitřní duchovní Já uštvali vlastními strachy, pak jsme tu my. Spojené síly Světla. Stále stojíme při vás. Podáváme vám pomocnou ruku.

Ale pokud se držíte toho starého, co vám ubližuje, neodhodíte temné uzle ve své vlastní hlavě, pak vás o tom nemůžeme přesvědčit, ani vám tato přesvědčení vyrvat z hlavy. Vy se potřebujete s nimi rozloučit. Zamávat jim a už se s nimi nenechat stahovat, rozhazovat, doslova mučit.

Nadechněte se, svět kolem běží dál. Ať jste uvnitř stažení strachem nebo nejste.

A v čem se cítíte lépe? To si vyberte, protože ta podoba vašeho vlastního já, vaší bytosti je vaší oporou. Může být, když jí to dovolíte.

Vyrovnání je zásadní věcí, kterou pro sebe můžete udělat. Je to vyrovnání se sebou. Se svými vlastními slabinami, s minulostí, se svými chybami, i s lidmi ve své minulosti, případně i s těmi, co se vyskytují ve vaší přítomnosti.

Proč tam jsou? Čím si je k sobě přitahujete? Co vás konfrontace s nimi má naučit?
Je vaším cílem je změnit? Dosáhnout, aby se chovali lépe, jinak, podle vašich představ?
Jsou tu, protože skrze situace s nimi máte možnost se vyrovnat sami se sebou.


Vyrovnání = odpuštění

Vyrovnání je výstižné slovo. A někdy daleko snáze uchopitelné než Odpuštění, protože u odpuštění člověk může vnímat vlastní nebezpečí. Proč? Protože špatně chápe význam toho slova.

Zatímco vyrovnání je zcela jasné. Vyrovnání znamená, že vše je srovnané. Není žádný dluh. Žádná vazba, vše je ukončeno a může se vykročit novým směrem. Řešit nové záležitosti.

Vyrovnání a odpuštění znamená totéž. Pokud vám nejde jedno, použijte druhé.

Naučte se lépe vyrovnat sami se sebou, se světem, se situacemi, které vás potkávají. S lidmi, na které narážíte. Oni vám dávají šanci obrátit se sami k sobě. A vyrovnat se se sebou. Odpustit si. Přijmout se.

Jenomže zatím namísto šance obrátit se sami k sobě to berete jako výzvu do boje.

Proti vám stojí jeden největší nepřítel. A tím jsou vaše vlastní chybné postoje, návyky.

Tím, jak se chováte, svým postojem, jak přistupujete sami k sobě, k situacím, určujete, zda dovolíte, aby se z lidí kolem vás stali nepřátelé. Anebo se s nimi vyrovnáte, budete si v klidu držet své hranice, své postoje. A pokud se v dané situaci s nimi už nemáte co učit, sami z vašeho života odejdou.

Znovu připomínám, buďte k sobě upřímní.

S kým skutečně nejvíce nejste vyrovnaní? Vždy je to sami se sebou. Ale abyste to mohli vidět, děje se vám to skrze druhé. Jako ve filmu. Protože člověk sám na sebe velmi těžko vidí. Proto má svá zrcadla, lidi, situace, které odrážejí, jak moc a dalece je sám se sebou vyrovnaný.

A pokud nejste vyrovnaní, co s tím? Vraťte se sami k sobě, ke komunikaci, do bodu, kdy to začalo, abyste pochopili, co vám skutečně schází a dejte sami sobě to, po čem toužíte, aby vám dali druzí, situace, okolnosti, události kolem vás.


Chopte se vlastního života a tvořte ho

Nečekejte na změny. Nejste v čekárně. Chopte se vlastního života a tvořte ho. Tím, co každou minutu děláte, co prožíváte, jak myslíte. To tvoří obraz života, který vidíte, který k vám přichází.

Zkuste se na život před sebou podívat jako na obraz. Vznikl spontánně. A tím umělcem, který ho vytvořil, jste vy sami. Vy jste drželi štětec.

A pokud se vám obraz nelíbí? Nevadí. Jako každý obraz, film, výtvor jde změnit. Teď vezměte svůj štětec, svou taktovku, tužku a pište život podle nových světelných principů. Dovolte, aby se světelné principy staly něčím přirozeným, co je vaší součástí. Pokud máte radost, harmonii, důvěru, sílu v sobě, váš obraz tak vypadá. Vždy odráží to, co nosíte uvnitř.

Tvůrčí činnost dotyčného, jeho dílo, ať jde o cokoli, hudbu, obraz, text, dům, vždy nejlépe vystihne, co dotyčný v sobě skrývá. Tvůrčím procesem se vydere na povrch.

Proto pozorujte své dílo, svůj život. Co projevuje? Je veselý a hravý nebo tesknivý a depresivní? Ukazuje vaše nitro.


Všechny životní situace jsou o tom, jak si je vyložíme

Vyhoďte svou bolest, svá domnělá utrpení, své křivdy a vše další a pochopte, že jsou to situace. Kterým vy můžete dát nádech utrpení, tragédie, nebo humoru, nadhledu.

Ať jste ve svých životech prožili cokoli, když si uvědomíte, že to vše bylo proto, aby vás to donutilo se změnit, být lepší a zbavit se toho, čím si ubližujete, pak se na všechny události ve svém životě můžete začít dívat jinak. S novým pochopením. Jako když si sundáte tmavé brýle a najednou žasnete, kolik je kolem vás barev.

Všechny situace jsou jen o vlastním výkladu. Chcete v nich vidět příležitost, šanci, hozenou rukavici, podanou pomocnou ruku, nasměrování, nebo naopak tragédii, křivdu, utrpení…?

Svět je krásné místo. Pochopte své největší bolesti, poznejte je, rozlučte se s nimi a nechejte je odejít. A přivítejte místo nich nové zážitky. Porozumění, poznání, vyrovnání.


13. komnata ukrývá to, co vzniklo ve chvíli, kdy jsme si přestali věřit

13. komnata ukrývá jen to, co jste do ní nechali spadnout ve chvíli, kdy jste si mysleli, že se vám děje bezpráví, že jste na všechno sami, že vše kolem vás je nepřátelské…

A to vzniklo ve chvíli, kdy jste přestali věřit, sami sobě, kdy jste se přestali mít rádi. Kdy jste se přestali podporovat, kdy jste sami sobě přestali přinášet radost a začali jste to vyžadovat od druhých. Kdy jste místo aktivity, přešli do pasivní role oběti. Protože vám přišla pohodlnější, jednodušší. Ano, je snazší obviňovat druhé za své situace, za své prožitky, než to vzít do svých rukou a začít se učit.


Nikdo nevymete zevnitř vás úzkost, strachy, negativní emoce

Ale ani ten největší odborník podle vašich představ, i kdyby přišel, nepřehluší to, co šeptáte sami sobě. Co sami v sobě ukrýváte, co si tam hýčkáte. K čemu jste přirostli jako ke své jistotě. Nikdo nevymete zevnitř vás úzkost, strachy, negativní emoce, jen je na chvíli překryje. Odvede pozornost.

Jen vy sami se můžete rozhodnout, že své nitro novým přístupem sami k sobě uzdravíte.

A když hodně kopete kolem sebe, hledáte viníky toho, jak se cítíte, zkuste se ztišit, uvědomit si proč kopete? Jaká bolest uvnitř vás to způsobila? A jak ji vypustit, přeměnit na pozitivní pochopení.


Máte v Silách Světla duchovní rodiče, kteří vás vedou a podporují

Stále kolem sebe máte podporu Spojených Sil Světla. Jako malé dítě, které stále padá. Máte v nás všech své duchovní rodiče, kteří vás vedou. Abyste se dokázali postavit na své nohy, abyste byli silní, věřili v sebe, udělali své první kroky a další ve vašem životě.

Když vám uhladíme cestu, nikdy z vás nevyrostou samostatní, pevní, silní, spokojení lidé, kteří vědí, jak si v každé situaci poradit s podporou našich impulzů.
Když vám uhladíme cestičku, možná budete zdánlivě spokojení, přesto vám bude něco chybět. Stačí se podívat ve vašem světě na děti, které takto vyrůstají.


Milující rodič dává dítěti podporu, ale nechá ho vyvíjet se 

U nich to chápete. Proč ne u sebe? Je to stejné. Milující rodič dává dítěti podporu, ale nechá ho vyvíjet se, poznávat svět, pocítit své možnosti a díky určitým situacím vytáhnout ze sebe to nejlepší. Naučit se být tou nejlepší verzí sebe sama. A využívat naplno svůj potenciál.

Pokud nedostanete příležitost k růstu, neporostete. Proto máte od nás vše, co potřebujete. Čistou stravu od Přírody, podpůrné energie, impulzy a situace, zkoušky, výzvy, které vás k vlastnímu růstu vedou.“


PN: Moc děkuji za tvá slova.


Každá situace začíná vztahem k sobě. To určuje, jak ji projdeme, jak se s ní zvládneme poprat. Případně, jak se jí necháme zasáhnout. Zda dosáhneme lepšího vyrovnání, nebo nám událost dlouho leží v žaludku, např. v podobě křivdy.Duchovní komunikace z 21.2.2021:

 

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace, co je vhodné říci na zítřejším Klubu NDC.

 

Odhalit pravdu o sobě samých a být v tom upřímní


Centrální Karma: „Odhalit pravdu – pravdu o sobě samých a být v tom upřímní.

Proč skutečně dělám to, co dělám a co mi to přináší – světelný užitek, podporu ega, jaké pozitivní bonusy tím získávám? A jaké líbivé pocity tím získávám? Jaké potřeby si tím naplňuji?


13. komnata je celá o vztazích, k sobě a k druhým

13. komnata je vlastně celá o vztazích. K sobě, k druhým, k partnerovi, k příbuzným, přátelům, kolegům.

Když nefunguje vztah k sobě, hroutí se i další vztahy.

Které vztahy jsou nejdůležitější? Nejdůležitější je vždy vztah sám k sobě. A dále jsme nejprve vedeni k vyrovnání vztahu s nejbližšími lidmi kolem sebe. K partnerovi. Osobám v rámci naší rodiny a domácnosti. K přátelům. K lidem z našeho pracovního prostředí.
 

Vlastní aktivita a vlastní iniciativa

Ve všem je potřeba vlastní aktivita, vlastní iniciativa. Jinak věci zůstávají neměnné.

Co dělá za vás druhý, co byste měli dělat sami? Nemyslí se tím výpomoc, vzájemná pomoc a podpora (například střídání se v činnostech v rámci jedné domácnosti).

Co dělá tento člověk pro můj světelný vzestup? Co dělám já sám pro svůj světelný vzestup?

Skutečně hledám světelné řešení, nebo zůstávám u pohodlného řešení, na které jsem zvyklý, které mi vyhovuje?


Při očistě 13. komnaty se vyžaduje Upřímnost k sobě a okolí

Nejhorší není přiznat svou chybu a vědět o ní, mít ji. Nejhorší je si ji nepřiznat. Nevidět ji. Případně ji zastírat.

V rámci očisty 13. komnaty se po vás vyžaduje jako to nejzásadnější Upřímnost. K sobě, k okolí. Ohledně svých vlastních chyb, tendencí. Přestat se vymlouvat na to a ono.


Najít v sobě slabinu, která živí mé chyby

Ale najít v sobě slabinu, která drží mé chyby aktivní. Která je živí.
 
Například máte potřebu být přijímaná/ý, dobrá/ý, silná/ý… Potřebu obstát sám/a před sebou. A pokud vám druhý dává hodnotu, jste ochotni za ni zaplatit.
Co platíte za to, že dostáváte hodnotu zvenčí? Že si o vás druzí myslí to nejlepší?
Jste díky tomu podřídiví, platíte svou důstojností (podbízíte se, jste úslužní), vlastní hodnotou, svým časem, svým vztahem (věnujete čas, pozornosti jinde…), ztrátou soukromí?
Nebo narušením vztahu, soukromí, pokud do něj necháváte vstupovat třetí osoby na váš úkor?
Nebo dokonce domovem, když do něj necháváte zasahovat, nehlídáte si hranice…?

Nebo sami sebou? Přestáváte být sami sebou a chováte se tak, jak si myslíte, že očekává vaše okolí. Jací byste měli být atd. V zájmu udržení klidu, abyste zůstali přijímaní, milovaní, v očích druhých dobří. Abyste naplnili očekávání, splnili, co se od vás vyžaduje, neselhali …


Buďte k sobě upřímní. Tím vše začíná.
Ve všech oblastech:
- v rámci nejbližší rodiny
- v partnerském vztahu
- v práci/zaměstnání
- v okruhu přátel
- v rámci „náhodných“ setkání, kdy přicházíte do kontaktu s dalšími lidmi (na úřadě, v obchodě atd.)


Jakou zaujímám pozici a roli?
Co potřebuji změnit, abych se choval světelněji, vyrovnaněji?“


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.

© Petra Nováková, květen 2021
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 165
  • 7
  • 5
  • 6
  • 6

Celkový počet hlasů: 189