Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 37G. Převedení Země přes období hrozících katastrof

37G. Převedení Země přes období hrozících katastrof

Jiří Novák Vloženo 5.11.2010
Jiří Novák

Planeta Země i naše Slunce představují živé bytosti. Tyto bytosti však byly od svého vzniku před miliardami let až do nedávné doby neprobuzeny. Pokud lidstvo chtělo překonat kritický bod ve své evoluci na konci 20. století, bylo třeba pomoci Planetě, a sejmout z ní dostatečně velkou část nánosů nahromaděných lidstvem, aby se sama mohla probudit. Mimořádné energie o Velikonocích roku 1999 byly využity k likvidaci temné nehmotné síly na Planetě - Černého bratrstva. Následkem toho se začaly probouzet drobné kamenné bytosti a celý proces vyvrcholil probuzením vědomí Země a jejích čaker na konci roku 1999. Mimořádná konstelace planet v linii v květnu 2000 pak umožnila probudit k plnému vědomí Slunce. V tomto období ztratili vliv na fungování Planety Vesmírní lidé, ale také lidské Duchovní hierarchie.

Planeta Země jako neprobuzená živá bytost

Planeta Země, podobně jako rostlina, zvíře či člověk, představuje živou bytost. Tato bytost však byla od svého vzniku před několika miliardami let až do nedávné doby neprobuzena. Zpočátku jako malé vyvíjející se dítě, které si ještě není vědomo vlastní individuality, později pak dospívající, ale současně již na mnoha místech poničená nebo zcela zdevastovaná. Dospěla ve vážně nemocnou bytost, u které probíhají samovolně pouze základní životní funkce, ale další životní projevy řídí a kontroluje někdo jiný. Své první krůčky prožila Planeta v nevědomí, a dříve než si stačila uvědomit sebe sama, upadla do bezvědomí. Nikdy v minulosti nebyla plně probuzena a vědoma si své individuality.

Celý Vesmír byl stvořen magicky a pohodlné bylo jej také magicky řídit a udržovat a tím si neustále demonstrovat svoji tvořivou magickou sílu. Nejprve to dělali andělé nad světem a později v tom pokračovali i lidé. Lidstvo 1. typu mělo odjakživa schopnosti měnit prostředí Planety a přizpůsobovat je svým potřebám. V dobách, kdy původní lidské bytosti 1. typu na Planetě měly vysoký stupeň vnitřní harmonie, uspokojování potřeb člověka nešlo na úkor Přírody a Planety. Ale lidské bytosti od počátku používaly magii, přestávaly duchovně komunikovat, klesaly. Od počátku v oblasti Planety probíhaly boje s Melkorem a dalšími zástupci temné strany vesmírné síly. Počáteční relativní čisté vazby bytostí Světla na Přírodu začaly být čím dál více narušovány temnými vlivy. Harmonie (nebo spíš pohodlí) lidských jedinců i lidstva jako celku začala být vynucována na úkor harmonie Přírody a Planety. Člověk začal čím dál více porušovat přirozené hranice mezi sebou a Přírodou. Začal se nadměrně roztahovat a rozpínat na úkor Přírody. Počáteční období prvotních lidských civilizací, které žily alespoň v relativní harmonii s Přírodou, postupně pominulo a soulad s prostředím začal být nahrazován umělými zásahy ve Světle klesajícího lidstva. Člověk se z pozice jedné dílčí části Přírody posouval do postavení vládce světa.

Léčba nemoci nepřirozeným zásahem zvenčí

Bylo jednoduché magickým vnějším impulsem vyvolat například zemětřesení jako způsob hromadného vyrovnávání karmy, jako způsob léčby Planety a člověka, tak jak to dělaly lidské Duchovní hierarchie. Bylo jednoduché vyvolat globální katastrofu Země jako způsob regulování vývoje Planety a lidstva žijícího na ní, tak jak to plánovali na konci 20. století Vesmírní lidé. Bylo to jednodušší, než dovést Planetu k tomu, aby se probudila její vnitřní samoléčivá síla, která je schopna problémy odstranit naprosto přirozeným způsobem bez vnějších násilných zásahů. Všechny takové násilné magické zákroky však byly stejně primitivní a málo účinné jako pouštění žilou nemocnému člověku, které se provádělo ve středověku.

Nelze se pak divit, že podobný způsob léčby formou násilných zásahů se prosadil i do fyzické roviny v podobě medicíny, která postupuje naprosto analogicky. Nejobvyklejšími typy léčebné péče jsou vnější násilné zákroky, jako jsou operace, používání chemických drog (léků), dokonce i uměle dodávané hormony. Místo toho, aby medicína dovedla organismus člověka k probuzení jeho vnitřní samoléčivé síly, která si pak dokáže s problémem poradit sama. Postoj doktorů jsem naplno pochopil až tehdy, když mi známý doktor, který byl jedním z prvních, co u nás začali dělat laparoskopické operace, řekl následující slova: „Máš problémy se žlučníkem? To není problém. Přijď a já ti ho odstraním.“  

Je paradoxem, že i mnohé metody, které doporučují lidé na duchovní cestě, jsou sice o několik stupňů vylepšenou formou medicíny, ale opět jde o umělé nepřirozené zásahy magií nebo chemickými přípravky. Ať už jde například o duchovními pracovníky doporučovanou homeopatii, nebo módní „zázračný“ léčivý prostředek MMS (Mineral Miracle Support), který sice možná působí na mnoho nemocí lépe než běžně dostupné léky, ale ve skutečnosti opět nejde o nic jiného než o chemickou sloučeninu. O jakousi formu vnitřní dezinfekce, ve které není ani stopy po původních pravotočivých bylinných energiích, které jsou pro udržování našeho zdraví prvotní a nezbytné.

Prvořadá byla pomoc Planetě, aby se probudila

Životním údělem člověka mělo být nechat Planetu a Přírodu volně se vyvíjet, aby mohla společně s lidstvem dozrát a probudit se k plnému dospělému životu. Lidstvo to však neumožnilo a naopak stále více Planetu násilně zneužívalo. Důsledek na sebe nenechal dlouho čekat a lidstvo samo na to doplatilo postupujících pádem ve Světle. Zdravá a probuzená Planeta by totiž sama dokázala průběžně čistit své prostředí. A tím by se přirozeně čistilo i lidstvo, jeho vnitřní harmonie by se zvyšovala, frekvence by rostla. Negativní energie by se nehromadily na Planetě, protože anorganická sféra by je dokázala čistit a transformovat na energie pozitivní.

Z předchozího vyplývá, že pokud lidstvo chtělo překonat kritický bod ve své evoluci na konci 20. století, pokud samo chtělo získat šanci duchovního růstu, bylo třeba pomoci Planetě, a sejmout z ní dostatečně velkou část nánosů nahromaděných lidstvem za dlouhé věky, aby se sama mohla probudit. Takovou příležitost mělo v kritických dobách lidstvo mnohokrát, nikdy doposud ji však nevyužilo. Probuzená planeta Země by pak pomohla lidstvu tím, že by sama začala přirozeně čistit své prostředí činností drobných probuzených bytostí v Přírodě, jak naznačím v dalším textu. A duchovní růst člověka by tím byl podpořen a povzbuzen.

Zneužívání planety Země

Mistři lidských Duchovních hierarchií si nepřipouštěli, že Planeta je ve stavu bezvědomí. Že představuje vážně nemocného jedince, který potřebuje pomoc druhého. Dál pokračovali ve svých magických praktikách a mnozí z nich předstírali, že duchovně komunikují se Zemí, stejně jako to předstírali Vesmírní lidé vměšující se do vývoje na Zemi. A stejně jako to předstírali zde ve hmotě zrození přírodní andělé, kteří sestoupili do hmotného světa proto, aby se očistili z používání magie vůči Přírodě. Všichni tito odpovědní pracovníci se celé věky tvářili, že právě oni vědí, co Příroda a Planeta potřebují a jakým způsobem jim mají pomoci. Ještě dnes dělá většina veřejně duchovně činných lidí zoufalé zákroky na údajnou pomoc Přírodě. Svými akcemi však Přírodě a Planetě ve skutečnosti nasazují další a další svěrací kazajky – viz text Hromadné skupinové meditace na podporu Planety.

Co si asi myslí dnešní mágové, kteří trvají na dalším používání magie k prosazování své vůle vůči lidstvu, vůči celému světu i Přírodě. A budou v tom zřejmě pokračovat stejně jako kapitáni na potápějících se lodích až do té doby, než zjistí, že se dostali mimo vývoj, mimo reálný svět, mimo život. Že vše je už jinak. Že nad jejich magií se zavřela voda. Že zůstali nazí bez své umělé magické moci. Že ztratili veškeré páky na ovlivňování směru vývoje světa i lidstva.

Po dlouhé věky byla bytost planety Země zneužívána duchovními vládci nad Planetou. Byla zneužívána i lidstvem žijícím na po­vrchu a považujícím Planetu za svoji zahradu, za svoje území, které mají právo ovládat. Za území, které mohou libovolně měnit a zneužívat pro naplnění svých nepřiměřených osobních potřeb, ve jménu hesla „poručíme větru a dešti“. Takto řízená evoluce směřovala z dlouhodobého hlediska ke katastrofě, k naprostému vyhrocení situace. V závěru druhého tisíciletí našeho věku přišlo období, které vyžadovalo radikální změnu směru evoluce Planety i lidstva. Přišel čas, kdy probuzení Planety začalo být nezbytné jako jediná možnost, která dokáže zastavit svět řítící se k temnému zlu a katastrofě a nasměrovat jej jiným směrem.

Podpora probuzení Planety

Bytost každého člověka má ve svých genech zakódovánu obrovskou schopnost regenerace a samoobnovování. Nesmírnou vnitřní sílu a vnitřní předpoklady opravovat sebe sama. Proto srůstají zlomeniny, proto se obnovuje spálená kůže, proto se uzdravují nemocné orgány. Je jen potřeba ze začátku tyto samoregenerační síly organismu podpořit - ošetřit rány, spojit zlomené kosti a dodat tělu vhodnou výživu a bioenergie. Bytost už si dále pomůže sama a nastartuje se samoléčba.

Totéž platí i pro planetu Zemi jako živou bytost. Také Země potřebovala na začátku pomoci s nastartováním svého samoregeneračního procesu. Ještě předtím, než se Planeta mohla probudit, bylo potřeba ji podpořit očistou, sejmutím dostatečného množství vrstev nánosů, které na ni nasadili nejen běžní lidé, ale i organizované temné síly. A především dodáním čistých energií.

Jak vypadaly jednotlivé etapy této podpory? Planeta Země nejprve potřebovala vyčistit nejhorší temné vředy, které ji sužovaly a zavázat obnažené rány. Těmi, kdo nejvíce škodí Planetě, však nejsou sloni, tygři, lvi a další zvířata. Byli a jsou to především lidé a dále neviditelné temné síly nad Planetou. Co s tím? Jak s tímto zatížením pohnout? Bylo potřeba začít řešit jedno po druhém. A nejprve začít s lidstvem. Aby mohlo pár lidí, kteří se dostali na vzestupnou duchovní cestu pomoci Planetě, bylo nejprve potřeba vliv všech ostatních, kteří pokračovali ve svém pádu, eliminovat, odstínit. To znamená na nějaký čas Planetu energeticky oddělit od ještě více nemocného lidstva, které pro Planetu představovalo obrovskou zátěž negativních energií, jakoby obrovský hnisající vřed na těle Planety.

Dočasné oddělení energetických vazeb Planety a lidstva

K tomuto oddělení energií Planety od energií lidstva došlo na podzim roku 1998. Tento impuls přišel odkudsi shora z vyšší hladiny Přírody nad tímto světem. Počínaje podzimem 1998 se tak uvolnily energetické vazby Planety a lidstva, které svazovaly celkovou harmonii lidstva s harmonií Planety a z toho důvodu spojovaly i pokles lidstva s pádem Planety. Došlo k tomu proto, aby se Planeta nejprve sama dala do pořádku a tím získala dostatek vnitřní energie a síly ke svému probuzení. Aby poté byla sama schopna pomoci s léčbou svého největšího bolestivého vředu, který se nazývá lidstvo. Frekvence Planety začaly v důsledku tohoto zákroku krok po kroku stoupat, i když zatím velmi pomalu.

Po celý zbytek roku 1998 a na počátku roku 1999 postupovala harmonizace Planety a jejího prostředí, zvyšovala se její frekvence. Planeta, i když stále ještě nevědomá, postupně zvyšovala svoji energii a celkovou vitalitu. Blížil se první rozhodující mezník nového vývoje. Planeta potřebovala pomoci se sejmutím temné svěrací kazajky, kterou pro ni i pro nemocné lidstvo představovalo nehmotné Černé bratrstvo. Protože právě Černé bratrstvo v tomto období představovalo klíčový článek organizovaného zla na Planetě. Podrobnější údaje o této temné síle jsem uvedl v článku 16. Magie z pohledu historie.

To, že Planeta se svým vývojem dočasně oddělila od zátěže, kterou pro ni představovalo lidstvo se všemi svými zlozvyky a násilnými manipulativními způsoby fungování, zaregistrovali po určité době i další lidé. Například známé osobnosti Ana a Marko Pogačnikovi ze Slovinska (u nás vyšla mimo jiné kniha „Elementární bytosti“) ve svém otevřeném dopise „Pomozte v procesu proměny Země“ ze dne 13.12.1999 uvedli následující slova: „Zdá se, že se připravuje nový krok v procesu proměny Země. Poprvé jsme ho zaznamenali 2. prosince, kdy se změnilo zemské vyzařování. Nejprve jsme se domnívali, že se jedná o dočasnou krizi. Proces však pokračoval 12. prosince, kdy se změny ještě prohloubily a v naší rodině se objevily zdravotní problémy. Brali jsme to jako znamení, které nás má upozornit na větší potřebu spolupráce. Ana požádala o vysvětlení bytosti andělské říše. Odpověď zněla... Země vstupuje do nového cyklu změn. Problém však spočívá v tom, že lidstvo jako by se z celého procesu vyčlenilo, jako by nebylo připraveno nový krok udělat. Ztrácíme tak spojení s vývojem Země. Pokud ztratíme spojení se Zemí, nebudeme schopni se více podílet na síti života této Planety“.

Očista Planety od Černého bratrstva

Rozhodujícím pro souboj dobra a zla na planetě Zemi se stal rok 1999. Mimořádné energie spojené s nástupem jara a Velikonocemi 1999 byly využity k zastavení Černého bratrstva, k jeho neutralizaci a úplnému rozpuštění ve Světle. Bytosti tehdy sdružené na straně Světla za pomoci energie Nekonečného vědomí prolomily 1.4.1999 ochrany Černého bratrstva a přešly do protiútoku na záchranu Planety a Vesmíru. Tento souboj duchovních energií proběhl v naprosté tichosti mimo okruh pozornosti drtivé části lidské populace na Planetě. V tento den přestalo Černé bratrstvo jako organizovaná síla existovat. To byl rozhodující temný balvan, který Planeta i lidstvo svými zástupci ze sebe setřásli. Uvolnila se tím cesta k výraznější očistě prostředí.

Ale jak už to bývá, úvodní jednorázová očista je vždy pouze prvním krokem nápravy. Protože mnoho Černých bratrů zůstalo ukrytých a zapadlých mimo vývoj v nánosech karmických vrstev. A to vše se v následujících letech při karmické očistě Přírody i bytostí na vzestupu postupně obnažovalo. Aby to neustále připomínalo drtivý způsob manipulace a vnitřního ovládnutí, který byl vždy s obsazením člověka nehmotným Černým bratrem spojen. Postupně jsme pochopili, že kromě klasických nehmotných Černých bratrů, kteří vždy obsadili jediného žijícího člověka, existuje i vylepšená varianta Černých bratrů. Jde o bytosti žijící ve hmotě, a to i v dnešní době, které jsou schopny obsadit, vysávat a energeticky zneužívat několik jedinců současně temnými částmi své bytosti v podobě oddělených temných klonů. Jednorázová likvidace klasického nehmotného Černého bratrstva však přesto měla zásadní a velmi pozitivní vliv na Přírodu i Planetu.

Probuzení drobných kamenných bytostí

V následujících měsících po Velikonocích 1999 začaly nezadržitelně stoupat frekvence anorganické sféry Planety - nerostné sféry, vodní sféry a atmosféry. Karmicky se čistilo prostředí Planety i jednotlivé oblasti na jejím povrchu. Planeta Země představuje mimo jiné i milióny drobných kamenných bytostí, které leží volně v Přírodě a jiné se dostávají na povrch při podzimní orbě. Tyto obyčejné kameny se začaly probouzet, individualizovaly se jejich duchovní energetické obaly. Kameny začínaly být individualitami, které se probudily ke svému poslání, které jim kdysi dávno bylo určeno. Přestaly být pouhou neživou hmotou, jak nás všechny učili ve škole. Jejich posláním je transformovat energie a energeticky čistit prostředí Planety. A v tomto mohou pomáhat i každému člověku, pokud jejich pomoc využije.

Když jsem tehdy takový probuzený kamen přinesl na seminář, náš tehdejší učitel se na kámen podíval a řekl, že uvnitř vidí kostru. A protože nedokázal připustit, že kámen sám je živou bytostí, vysvětlil si to tak, že v kameni je spoutána a uvězněna jiná živá bytost, a že ten, kdo ji tam dostal, použil magii. Na tomto příkladu je dobře vidět, jak fungují hmotné nebo duchovní předsudky, jak člověka omezují v poznání, pokud není otevřen nové pravdě.

Náš učitel tehdy nedokázal přijmout zcela novou skutečnost, že obyčejný kámen může představovat živoucí bytost, která má kromě svého hmotného těla i duchovní část v podobě určité duše či ducha uvnitř. A provedl ze své vůle zákrok, který mu tehdy ostatní účastníci semináře odsouhlasili. Ze svého pohledu „osvobodil“ uvězněnou duši z kamene. Co tím vlastně udělal? Co když osvobodíte duši člověka a „vyhodíte“ ji ven z jeho hmotného těla? Tím vlastně toho člověka duchovně vykucháte, možná i zabijete. Duchovní učitel provedl s žijící kamennou bytostí totéž. Neudělal jsem tehdy nic jiného, než ještě během semináře požádal Přírodu, aby situaci vrátila zpět, tak jak má být. Když to vedoucí semináře zjistil, opovržlivě se na mne podíval a sjel mne slovy – „to je černá magie“. A rázem jsem byl označkován. Tato událost naznačuje, že magie sice dává člověku mágovi sílu měnit běh událostí a vývoj světa, není však zárukou správného pochopení situace a zejména všeho, co souvisí s potřebami nového vývoje.

Jak napomáhat vlastní harmonizaci

Každý člověk dostal v novém tisíciletí šanci nahradit původní schémata fungování novými, více harmonickými. Co je třeba udělat? Duchovně pokročilejší lidé na sobě cítí, že se něco děje s okolním prostředím. Cítí, že je vyvíjen zvýšený tlak na jejich očistu a harmonizaci. Že rostoucí frekvence prostředí Země přirozeně tlačí na zvyšování frekvencí člověka. Pokud se vzdáme magických forem působení na další bytosti a na Přírodu, otevřeme-li se čistým energiím přicházejícím z Přírody a začneme-li den za dnem pracovat na svém vzestupu cvičením Pěti Tibeťanů a změnou výživy, není třeba mít strach z toho, že bychom ztratili spojení s vývojem Země, jak se obávají Ana a Marko Pogačnikovi ve svém otevřeném dopise. Spojení s Přírodou a Planetou ztrácejí a jednoho dne definitivně ztratí všichni ti, kteří budou volit magii a další metody pocházející od starověkých učitelů nebo mimozemských bytostí, které vedou člověka k manipulaci s Přírodou a Planetou. Anorganická sféra nám v očistě významně pomáhá. Stačí využít všech možností, které nám Příroda nabízí. Z procházky si třeba přinést několik kamenů, které mne zaujaly, aby napomáhaly harmonizovat prostředí našeho domova.

Důsledky pokračující očisty Planety po 1.4.1999 se zřetelně projevily i ve fyzické rovině. Příroda se od dubna 1999, kdy došlo k rozhodující události, velmi změnila. Příjemné teplé jaro, stabilizované počasí, rozkvétající Příroda. Lidstvo v tomto období stálo stranou, protože představovalo přílišnou zátěž zla a negativních energií, která by zvyšování frekvence Planety brzdila.

Očistná úloha drobných kamenných bytostí

Probuzené kameny světlého typu, např. křemen, vápenec, pískovec, vyzařují čistou energii, která pomáhá rozrušovat energetické bloky a stíny, negativní schémata jednání, myšlení i prožívání citů. Naopak probuzené kameny tmavého typu, např. čedič, břidlice, vtahují do sebe uvolněné nevhodné, zašpiněné, negativní energie a čistí je, transformují. Oba typy kamenů takto čistí okolní prostředí i živé bytosti, které jsou s nimi v kontaktu. Obojí lze ověřit kyvadlem. Má-li směr otáčení energetického víru na povrchu tmavého kamene směr pohybu hodinových ručiček, pak takový kámen přijímá energie. Je-li u světlého kamene směr opačný, kámen energie vyzařuje. Smíšené kameny, např. žula, mohou dělat obojí současně. Z jedné strany mohou vyzařovat, druhá strana naopak přijímá.

I v dnešní době lze využít očistnou pomoc kamenů

A doporučení pro toho, kdo chce této pomoci využít? Světlý kámen vzít do levé ruky, protože člověk levou rukou přijímá. Tento kámen do člověka předává energii, která rozrušuje negativní energetické bloky. Tmavý kámen uchopit pravou rukou, protože pravá ruka je u člověka aktivní, tedy vyzařující. Tento kámen pak z člověka vytahuje uvolněné negativní energie (u leváků s obrácenou polaritou příjmu a vysílání by to bylo naopak). Pokud člověk drží oba typy kamenů v rukou současně, vzniká očistný uzavřený okruh. Jestliže člověk vnímá energie, pak ucítí koloběh energií a naznačený směr proudění, nebo si uvědomuje alespoň určité brnění v různých částech těla. Takto lze přímo čistit a vylaďovat sám sebe po tak dlouhou dobu, jak je to člověku příjemné. Stačí si v klidu sednout a kameny držet v ruce, nebo si na ně stoupnout. Nesnažte se však proudící energii vědomě ovládat. Uvolněte se a nechte ji volně proudit.

Pokud dostatečný počet obou typů kamenů umístíme v bytě, pak dokážou účinně čistit prostředí, ve kterém trávíme značnou část svého života. A samozřejmě nejlepší je co nejdelší pobyt ve volné Přírodě a zejména návštěva energeticky vyzařujících pozitivních míst, která jsou všude kolem nás, a vnímavý člověk je pozná. Dáváme tím Přírodě příležitost, aby nám pomohla s energetickou očistou.

Nemůžeme si však bláhově myslet, že neorganická Příroda dokáže očistit tělo od nahromaděných škodlivých látek, nebo že nás dokonce zbaví našich zakořeněných zlozvyků. V tomto směru potřebujeme také využít očistnou sílu organické Přírody, zejména dostatečnou konzumací syrových bylin, různých druhů ovoce a zeleniny. A samozřejmě vše doplnit vědomým úsilím o odstranění svých zlozvyků a jejich nahrazení novými návyky.

Probuzení planety Země a jejích čaker

Během podzimu 1999 došlo k energetické aktivaci desítek významných a silně energeticky působících duchovních míst na celém světě. U nás např. Říp, Blaník, Prachovské skály, Panská skála v Kamenickém Šenově (varhany). To vše vytvářelo vhodnou situaci pro budoucí obnovení fungování energetického systému Planety.

                         

                       

Během listopadu a prosince 1999 začalo naplno fungovat čtrnáct energetických center (čaker) Země. Planeta Země měla od té doby 7 hlavních čaker, každou se dvěma vyústěními, zpravidla na opačných polokoulích. Čakry Země mají ve srovnání s člověkem ohromnou velikost. Jestliže průměr běžné hlavní plně rotující čakry člověka je 5-7 centimetrů, průměr hlavních čaker Země je řádově stovky metrů i více. Navíc čakry Země fungují odlišným způsobem než čakry člověka. Zatímco u člověka převažuje proudění energie čakrou dovnitř do těla, u planety Země už to není tak jednoznačné. Některé její čakry přijímají sluneční a kosmickou bioenergii a převažuje u nich proudění dovnitř. U většiny čaker Země je tomu však naopak. Energie proudí ven z čakry, protože Planeta sama je tvůrcem energie, a rozhodující životní prostředí, ve kterém se odehrává fungování dílčích složek bytosti Planety (nerostná sféra, vodní sféra, atmosféra, flóra, fauna, lidstvo) je na jejím povrchu.

                                    

Fungování prvních čtrnácti čaker Země vytvořilo základní předpoklad pro probuzení vědomí Planety, ke kterému došlo v prosinci roku 1999. Probouzela se i další energetická centra odpovídající některým kontinentům (např. čakra evropského kontinentu na nejvyšším vrcholu Šumavy - Javoru), národům, či složkám biosféry Země (flóra, fauna, lidstvo). Probuzení energetického centra pro daný celek vždy znamená příležitost k rychlejší energetické harmonizaci, k získávání dalších duchovních informací i předpoklad frekvenčního růstu.

 

                                

Probuzení zemské energetické sítě

Ještě před Vánocemi 1999 začala fungovat další část energetického systému Země, tzv. geomantická síť, která představuje energetickou rozvodnou síť tvořenou tisíci probuzených skalních útvarů i menhirů. Keltové a další dávné národy dokázali vnímat zemské energie a na místech s maximálním vyzařováním zřizovali svá hradiště. Tyto tradice se v náznacích dochovaly dodnes a na energeticky významných místech najdeme stavby kostelů, hradů a jiných významných památek. Podobné sítě byly v provozu i v dávné minulosti, např. v dobách Atlantidy. Tehdy však byly uměle vytvořeny a ovládány určitým národem či skupinou osob a měly se stát jedním z nástrojů světovlády. Místní energetické sítě fungovaly v období Keltů, z té doby se ještě dochovala řada vztyčených menhirů i kamenné řady. Současnou geomantickou síť však nemůže řídit a regulovat žádný jedinec, ani skupina osob. Jde o výhradní právo planety Země.

Geomantická síť pomáhá vytvářet stabilní úroveň pozitivní zemské bioenergie po celém povrchu Planety. Umožňuje vyrovnávat větší erupce temné levotočivé bioenergie, které dříve stály v pozadí vzniku některých živelných pohrom a neobvyklých jevů. Právě extrémní nepravidelné vývěry temné levotočivé energie na Zemi, ať pocházely z nitra Země nebo ze Slunce, totiž stály za vznikem neobvyklých procesů upálení osob i jiných forem invazí ohně nebo černé tmy uprostřed bílého dne. Tak jako to popisují ve svých knihách Ivo Wiesner (Děti moudrých draků) a Viktor Farkas (Zázračné skutečnosti, Nevysvětlitelné záhady). Účinky koncentrované temné levotočivé energie jsou popsány v článku 9. Světlo a temnota v duchovním pozadí světa.

Jednoduše řečeno, geomantická síť rozvádí přebytečnou pozitivní energii, aby byla využita jinde. Z pohledu současnosti je pro Planetu mimořádně důležitá možnost využití této sítě na globální ochranné operace Planety a života na Planetě proti nepříznivým vnějším vlivům. Také ke snižování karmického zatížení lidstva, např. k čištění míst dávných bitev, kde je nahromaděné ohromné množství negativní energie.

Omezující vliv Vesmírných lidí skončil

Důsledky zvyšování frekvence Planety a jejího postupného zotavování se projevily i v duchovní oblasti. Vliv nehmotných Duchovních hierarchií ovlivňovaných Vesmírnými lidmi postupně klesal a svým probuzením v prosinci 1999 se Země zcela vymkla jakékoliv vnější duchovní manipulaci ze strany těchto duchovních institucí. A to je zároveň odpověď na to, proč Vánoce 1999 proběhly v klidu, přestože přípravy na ovlivnění fungování Planety probíhaly až do posledních okamžiků. Planeta a lidstvo jako celek vykročily novým směrem a rozloučily se s řídícím a omezujícím vlivem Duchovních hierarchií různých stupňů. Vesmírní lidé však i následující roky pokračovali ve své snaze „vychovávat“ lidstvo a „upravovat“ podmínky ve Sluneční soustavě, než byli v roce 2004 z oblasti Země a Sluneční soustavy vykázáni.

Ještě ovšem zbývá poslední krok. Dosáhnout rozšiřováním správných informací a jejich pochopením většinou lidstva toho, aby Planetě přestali škodit samotní lidé na jejím povrchu. Ať už nevědomě při nesprávných pokusech o pomoc Planetě nebo vědomě z důvodu své životní strategie zaměřené proti Přírodě.

Probuzení Slunce v květnu 2000

Postupné nahrazování starých energií novými pokračovalo i v roce 2000. První jarní den roku 2000 přinesl probuzení dalších přírodních komplexů vyzařujících očistné energie vysoké frekvence nebo naopak odstraňujících nepříznivé energie z prostředí Planety. Oblast Čech a zejména Prahy, i další místa ve světě, se staly velkým zřídlem duchovních očistných energií. Průvodním jevem obrovské duchovní očisty bylo vytvoření dlouhodobé oblasti vysokého atmosférického tlaku a tím i teplého letního počasí na řadu týdnů v dubnu a květnu v oblasti naší republiky.

Dlouhodobé teplé počasí na jaře 2000 souviselo s mimořádným postavením Planet v linii, které vrcholilo 5.5.2000. O této konstelaci jsem podrobněji psal v předchozím pokračování 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi. Tato událost měla značný vliv na další vývoj, nikoliv však katastrofický. Konstelace velké skupiny planet v linii jakoby zacloumala se Sluncem a probudila je k plnému vědomí, jak Slunce samo později v duchovní komunikaci potvrdilo. Až do této doby bylo Slunce nevědomé a fungovaly jen jeho automatické životní pochody. Slunce se tak v roce 2000 stalo bytostí, která si je vědoma sama sebe, a která je sama schopna regulovat určité vnější projevy své bytosti. Nadcházející roky pak skutečně přinesly další změny ve fungování Slunce. Probuzení Slunce a razantní zvýšení jeho vnitřní frekvence v následujících měsících má každopádně zásadní význam pro další evoluci celé Sluneční soustavy.

Také probuzená Země se urychlenou očistou svého prostředí dokázala na tuto událost připravit a evoluční energie této konstelace tak opět přinesla další urychlení duchovního přerodu Planety a lidstva. A reakce Přírody? Objevují se živočichové, rostliny a houby, na které jsme téměř zapomněli. Desítky nalezených nádherných bílých hřibů v létě 2000 místo záplav hřibů žlučníků v minulých letech naznačily, že Země pokročila ve své radikální očistě. Negativní energie, k jejichž nahromadění jsme všichni přispěli, začaly být postupně krok za krokem kompenzovány a karmicky vyrovnávány.

Planeta si chrání svoji harmonii

V následujících měsících a letech se začaly objevovat nečekané havárie zařízení, která představují z hlediska Planety značnou hrozbu pro její duchovní čistotu a evoluční vývoj. Havárie ponorky Kursk nesoucí na palubě jaderné palivo a zřejmě i jaderné zbraně. Větší množství havárií nadzvukových vojenských stíhaček vytvářejících nepříjemné a nebezpečné energetické rázové vlny. Neobvyklá havárie nadzvukového letadla Concorde, která tento typ letadel na dlouhou dobu vyřadila z provozu. Až nakonec přes další pokusy byl v roce 2003 tento typ letadel trvale vyřazen z provozu.

Nebo požár televizní věže Ostankino v Moskvě, která zajišťovala nejen televizní a rozhlasové vysílání, ale i veškeré státní a vojenské velení po celém území Ruska a přilehlých oblastí (Zakavkazsko - čečenská válka). Další požár pozemní lanovky v Rakousku vedoucí k lyžařskému centru Alpizenter Kaprun v listopadu 2000, ke kterému došlo během jízdy v tunelu a zahynulo 155 osob. Přestože lanovka byla považována za chloubu Rakouska, za dokonale bezpečný dopravní prostředek, došlo při jejím provozu k události považované za největší neštěstí v poválečném Rakousku. Dva měsíce předtím požár v automobilovém Tauernském tunelu pod Alpami nedaleko Salzburku, při kterém zahynulo 12 lidí. V březnu 1999 velký požár v tunelu pod Mont Blankem, při kterém zahynulo 39 lidí. Každé proražení takových tunelů představuje násilné narušení prostředí Planety. Země dává najevo, že s takovými úpravami nikdy nesouhlasila. Že lidstvo provedlo bez jejího vědomí tyto násilné změny tváře jejího povrchu a nepřirozené úpravy majestátních přírodních útvarů. Změny, které jsou nepříjemné a bolí.

Záplavy v mnoha částech světa (Česká republika, Anglie, Španělsko, Itálie), hrozby epidemií v důsledku infikované pitné vody, havárie tankerů s jedovatými chemikáliemi a s ropou. To všechno obnažuje arogantní postoj lidstva k planetě Zemi a jejímu prostředí. Tyto všechny události svědčí o tom, že neustále probíhá radikální očista Země, Přírody, společnosti, jednotlivců, zájmových, politických i ekonomických seskupení. Jsou to impulsy ke změně politiky, impulsy k větší upřímnosti, k ukončení kamufláže a zastírání, k ukončení zneužívání svého postavení a moci.

Většina jednotlivců i větších celků dostala napřed příležitost srovnat svůj karmický dluh jiným způsobem, např. mimořádnou službou jiným nebo celé Planetě. Možnost pomoci těm, kterým jsem třeba kdysi dávno ublížil. Ne každý však toho dokázal využít. Proto se více než kdy jindy začaly množit i osobní tragédie, neúspěchy, nečekaná odhalení, nemoci v tu nejnevhodnější chvíli.

Co se dělo u Slunce?

Není vyloučeno, že Vesmírní lidé s otevřeným duchovním vědomím viděli dopředu, o jakou událost může jít na počátku května 2000. Magická výbava přece umožňuje vidět do blízké budoucnosti. A když už neproběhla jimi naplánovaná řízená katastrofa Země spojená s evakuací na konci roku 1999, snažili se svými zásahy ještě v dubnu 2000 alespoň přímo ovlivnit činnost Slunce a snížit riziko ohromné sluneční erupce s katastrofickými následky pro Zemi. Naznačuje to příspěvek Jiřího Wojnara („Co se děje u Slunce?“, UFO Magazín 1/2001). Na obrázcích z roku 1998 a z dubna 2000 zveřejněných NASA je patrný opakovaný výskyt manévrujících těles podobajících se okřídleným diskům v bezprostřední blízkosti Slunce, které pomocí výbuchů činnost Slunce usměrňují a vypadá to, jako by se snažili likvidovat ohnivé jazyky protuberancí. V té době to však již bylo zbytečné, protože vývoj Slunce se ubíral jiným směrem.

Ztráta vlivu duchovních sfér na fungování Planety

Je-li určité duchovní seskupení vedoucí vývoj infikováno přítomností neodhalených temných bytostí zevnitř, nejlepší způsob ochrany je zajistit, aby tento útvar ztratil možnost jakéhokoliv vlivu na další vývoj. Lidské Duchovní hierarchie skutečně přestaly mít další vliv na fungování Planety. Probuzením Planety a Vesmíru zároveň ztratili rozhodující vliv na Vesmír a civilizace v něm i původní tvůrci Vesmíru a civilizací, to znamená Stvořitel a nehmotní andělé Dhyané. O Vánocích 1999 začalo období přirozené evoluce člověka, Planety, celé Sluneční soustavy i Vesmíru. Období vývoje bez umělých pomůcek, bez magie, bez umělých postupů a rituálů.

Rozhodujícím pro toto nové období se stává čistý duchovní vzestup každé individuální bytosti založený na postupné vnitřní očistě, postupujícím zpracovávání nepříznivých karmických vrstev a zvyšování vnitřní frekvence, na kterou je člověk naladěn. Klíčem k tomu všemu však nejsou žádná dávná učení, magie, rituály, umělé pomůcky. Ale obyčejná přirozená každodenní činnost – tělesné cvičení Pěti Tibeťanů na optimalizaci fungování svých čaker, důsledné sledování optimální výživy z pohledu bioenergií a vyvarování se všemu, co brání duchovnímu vzestupu člověka – viz články 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody. Začne-li člověk den za dnem dělat důsledně to, co je pro jeho vzestup optimální a bude-li mít vůli vyhýbat se všemu, co tento vzestup naopak brzdí, získá automaticky přístup k novým informacím, začnou se mu probouzet další doposud skryté možnosti a duchovní schopnosti.

Co bude dále s magií?

V závěru 20. století definitivně skončila éra magického sesílání zemětřesení a dalších dílčích katastrof lidskými Duchovními hierarchiemi na různé končiny Planety. Poslední události, které probíhaly v roce 2000, už nejsou výsledkem magického zásahu bytostí hierarchie, ale jsou následkem přirozeného čištění probuzené planety Země, která zkouší své očistné síly. Opakovaně se například objevily dříve neobvyklé zimní bouře spojené s hromy a blesky a někdy i padajícím sněhem. Magie zatím stále ještě na Zemi existuje jako možnost ovládání Přírody i druhých lidí člověkem. V důsledku pročišťování prostředí Planety se však postupně mění fungování zákona karmy. Krok za krokem se vytváří zcela nový karmický systém pro nový vývoj. Více o tom bude v tématu 39, které se bude týkat karmy.

Jedním z principů magie je mentální ovládání energií vůlí. A doposud takto pracují i někteří z léčitelů. I vědomá představa sloupu energie, vizualizování kudy, jak a kam má energie proudit, je totiž její ovládání. Jakákoliv energie kolem nás, i když ji považujeme za volnou, je však součástí jiné bytosti. Ať už touto bytostí je jiný člověk, přírodní objekt, planeta Země či celý Vesmír. Samozřejmě máme právo požádat o to, jestli by nám nebo někomu druhému mohla taková energie pomoci. A je-li to vhodné a správné, pak energie začne sama proudit tam, kam je právě potřeba. Přičemž my lidé, kteří jsme o energii požádali, důsledně zůstáváme v roli toho, kdo pozoruje, ale neovládá. Nemáme však právo jakékoliv vědomé manipulace s touto energií, která je součástí jiné bytosti. Nemáme právo energii našimi vědomými představami nařizovat, na jaké místo a kudy má proudit. Každé takové vědomé ovládání energií je neetické, i když to doposud mnoha mágům či léčitelům tak nepřipadá. Čím více bude Planeta a Vesmír pokračovat ve své duchovní očistě a vzestupu, tím méně budou jakékoliv vědomé manipulace s energií druhého tolerovány. Země se postupně stává čistějším a tím i spravedlivějším místem pro život člověka. Člověk se však bude muset vzdát svého nadřazeného postoje vůči Přírodě, Planetě a Vesmíru.

Energetická očista Slunce

Také naše probuzené Slunce reagovalo na změnu situace novým vývojem. Jiří Wojnar (Skryté skutečnosti 21/2001) uvedl v roce 2001 na dotaz redakce, co se děje u Slunce následující informace: „Slunce považuji za soustavu dvou do sebe vložených těles (pozn.: jádro a obal)… Ve fázi, kdy kritické množství energie/hmoty obalu přesáhne schopnost jádra tuto plazmu udržet, je vyvržena. Nedávno jsme měli příležitost sledovat proces, který po dlouhých křečích vyvrcholil tím, že se 25.11.2000 od Slunce oddělilo temné těleso vyvržené hmoty přesahující velikost Jupitera… Za tělesem, které opustilo Slunce, se jakoby zavřela voda. Jisté je, že se hvězda brzy poté pozoruhodně zklidnila. Jenže nám jaksi „zvýšila kmitočet“… hladiny téměř všech měřených ukazatelů se vyhouply a zastavily nad hranicí dlouho považovanou za normální mez.“

Co takový úkaz může znamenat? Při vyšetřování a následné duchovní léčbě jsem se přesvědčil o tom, že někdy nastává situace, kdy člověk dělá všechno pro duchovní vzestup a skutečně je podle Přírody na vzestupu, ale přitom se jeho vnitřní naladění nezlepšuje. Nastává tak zdánlivě paradoxní situace, že z pohledu příjmu energií stoupá, ale z vnitřního pohledu stojí na místě. Příčinou pak bývá něco – vetřelec, jiná bytost, mimozemšťan, jiná forma života, duchovní část jiného zrozeného člověka, která cizopasí v jeho nitru. Která žije na úkor jeho energií a dodávanou energii vzestupu spotřebuje na svoji parazitickou existenci. Člověk pak dělá vše pro vzestup a přitom stojí na místě nebo dokonce klesá.

Když jsem se při zpracování tohoto článku zeptal samotného Slunce, co to tehdy ze sebe vypudilo, dostal jsem následující odpověď: “Toto nebyl jediný případ. V mém nitru do té doby existovaly, fungovaly různé temné cizorodé formy života a cizopasily na mých energiích. V období na konci roku 2000 se mi podařilo některé z nich ve formě temných kulových struktur vytvořených z levotočivé bioenergie ze sebe vyvrhnout. Značně se mi tím ulevilo.“

Z našeho pohledu čištění Slunce neproběhlo pro nás pozemšťany katastrofickým způsobem, vyvržením ohromného množství žhavé sluneční hmoty. Očista Slunce proběhla v nehmotné energetické podobě. Je logické, že vyvržením obrovského množství nakupené temné levotočivé energie se Slunci výrazně ulevilo a skokem se zvýšila jeho vnitřní čistota i frekvence vyzařovaných energií všeho druhu. A to je zřejmě také to jediné, co běžná věda mohla pozorovat a měřit. Už dříve jsem uvedl, že pokud se energie podobné astrologické konstelace planet přenese do nehmotné duchovní oblasti, ve fyzické rovině se projeví až s určitým časovým zpožděním nekatastrofickým způsobem v podobě postupného, pomalejšího, ale přesto obrovského duchovního zvratu ve vývoji.

Slunce vyzařuje kromě tradiční elektromagnetické energie v celé šíři spektra (např. viditelné světlo, infračervené tepelné záření, ultrafialové záření atd.) také pravotočivou bioenergii zajišťující fungování bytostí Světla. A rovněž cosi ve slunečním nitru produkovalo i levotočivou bioenergii (energii ovládání a zla), která zajišťovala fungování bytostí temnoty – viz článek 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly. Je známo, že bioenergie je běžně neviditelná. Při vyvržení tělesa vzniklého nakupením temné levotočivé bioenergie z vnitřku slunečního kotouče však po určitou dobu zůstává toto neviditelné těleso částečně „ušpiněno“ od viditelné sluneční hmoty a mohou tedy být patrné jeho obrysy. Po určité době se však těleso energeticky vyčistí a zbaví se tohoto energeticky neladícího „balastu“. Zůstane pak jen neviditelná temná energetická koule, která pokračuje ve svém pohybu v určitém směru, aby vyvolala katastrofu či jiné neobvyklé jevy v tom místě, které ji svojí podobnou energií přitáhne.

Další pohyby u Slunce v roce 2010

Také v roce 2010 se v blízkosti našeho Slunce začala objevovat nebývalá aktivita. Vesmírná družice projektu NASA Stereo monitorující Slunce začala registrovat obrovská kulovitá neznámá tělesa o velikosti přinejmenším Země v blízkosti Slunce v lednu 2010. 

Na videonahrávce uveřejněné na webu www.exoplitika.cz se uvádí: „Kdyby byla tato UFO planetami nebo nějakým typem mohutných komet asteroidů, byly by již vtaženy do Slunce silnou gravitací, kterou Slunce produkuje, tak jako v případě nedávných komet.“ Kvantový fyzik Nassim Haramein naznačuje, že „obrovská UFO velikosti Země jsou ve skutečnosti ohromné mimozemské nebo mezidimenzionální vesmírné lodě... Haramein se pře, že údaje z NASA Stereo o mohutných slunečních UFO dokazují, že mimozemské civilizace vstupují do našeho solárního systému skrze hvězdnou bránu na Slunci, když využívají obrovské lodě o velikosti Země... Všimněte si také, že obrovská UFO odrážejí sluneční světlo jako nějaký kov, ze kterého je loď postavená. Podle mého nejlepšího odhadu to jsou obrovské lodě velikosti planet, které buď sledují Slunce, nebo by to mohlo být tak, že se odehrává odhalení. Ať je to jakkoli, očekávám oficiální vysvětlení NASA“ (zdroj www.exopolitika.cz).

Vysvětlení NASA však bylo takové, jako obvykle: selhání přístrojů. A komentář z našeho pohledu? V tomto období již šlo rozhodně o něco jiného než v roce 2000. Z přeložených údajů je jasné, že pokud by objekty představovaly mrtvá, neživá tělesa, dávno by spadly do Slunce. Jsou tedy pouze dvě možnosti. Buď jsou to kosmické lodě, které řídí živé bytosti, ať už přímo z paluby nebo na dálku. Nebo to samo jsou živé objekty, živé bytosti, projevy jiných forem života velikosti planet a nám dosud neznámých. Podle Přírody jde zřejmě o druhou možnost, tedy o projevy jiných forem života.

Reakce na dotaz čtenáře

Na závěr tohoto článku o mimozemšťanech se vrátím k dotazu jednoho ze čtenářů našich stránek:

„Jak je to s aktuálním působením Vesmírných lidí? Viz např. článek „Channeling s členkou Galaktické rady“ z června 2010 (autor Miroslav Zelenka) na webových stránkách matrix-2001.cz. Tam se tváří, jako by vše fungovalo dále.“

Odpověděl jsem mu toto:

„Potkáte-li pana Václava Havla, možná ho oslovíte titulem „pane prezidente“ a on si rád s Vámi popovídá, jaké to bylo, když byl prezidentem. Zbytkové části struktur Vesmírných lidí budou ještě dlouho existovat a lidé s vnitřními vazbami se na ně budou napojovat. Mnoho bytostí po rozpuštění určitého systému žije i nadále ve virtuální realitě, že všechno funguje jako dřív. A budou vítat, když je někdo osloví a bude s nimi hrát tuto virtuální hru na již neexistující struktury a funkce. Jedině člověk na vzestupu ve Světle pozná, s kým skutečně komunikuje a jestli opravdu v daném čase tato bytost zastává funkci, o které mluví. Text od pana Zelenky jsem také přehlédl a byl to pro mne jeden z impulsů, abych sérii článků pod číslem 37 o mimozemšťanech napsal.“

A ještě jeden dovětek, andělé Dhyané mi již dříve k citovanému článku sdělili následující slova (moje duchovní komunikace z 5.10.2010):

„Už to tak bývá, že řada informací v dnešním světě si bude navzájem odporovat. Vždy je nejblíže pravdě vidění světa toho, který se na vše dívá z nejvyššího duchovního nadhledu, měřeno vnitřní čistotou a frekvencí. Z tohoto hlediska je pohled vás lidí na Nové duchovní cestě nejvěrnější. Ostatní ztratili vizi budoucnosti, protože stará realita už nebude pokračovat. Tvoří se nová budoucnost, nová realita, podle principů NDC. Z našeho pohledu Galaktická konfederace nefunguje. Její mocenské struktury byly skutečně rozpuštěny. Přesto však ještě může mnoho individuálních bytostí mluvit jménem bývalých řídících struktur tohoto bývalého celku. To je normální. Nemají už mnoho možností, jak se zapojit do vaší hmoty. Proto vítají každý pokus o channeling s relativně čistou bytostí.“

K tomu dodávám, že jedině každý sám svým vzestupem ve Světle a získáním dostatečného duchovního nadhledu může posoudit, kde je vlastně pravda. Každopádně by každý takový spor o to, co je pravda a co není, měl rozhodnout čas. A budoucí vývoj i události, které to přinese. Téma 37 o mimozemšťanech bude uzavřeno poslední částí 37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi.

© Jiří Novák, listopad 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 251
  • 30
  • 23
  • 25
  • 28

Celkový počet hlasů: 357