Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z7. Prožitek souznění s Přírodou a živými tvory

Z7. Prožitek souznění s Přírodou a živými tvory

Ivana Zámečníková Vloženo 27.7.2012
Ivana Zámečníková

Úcta k jiným formám života člověka obohacuje

Prožitek vyššího stupně souznění s Přírodou a živými tvory

IZ: Prosím Spojené Síly Světla o informace, které jsou pro mě dnes důležité. Především prosím o vyjasnění, co mělo znamenat, že jsem vnímala velmi silné propojení (souznění) s koněm a dalšími živými tvory. Děkuji (Duchovní komunikace z 6. 5. 2012).

 

Příroda: „Jde o hlubší propojení, vyšší stupeň souznění s Přírodou a tedy i se všemi živými tvory, které jsou její součástí. Šlo o velmi silný prožitek, výjimečnou chvíli. Došlo k hlubokému propojení vašich duchovních těl a předávání si navzájem určitých informací. Proto jsi vnímala, jakoby ti něco chtěli sdělit, něco objasnit, posunout tě dál.

 

Při jakémkoli setkání a otevření se obou bytostí dochází k vzájemnému slaďování se – vylaďování bytostí, předávání si určitých duchovních informací. Méně vyladěná bytost může získat jemnohmotné informační bioenergie, které jí mohou pomoci k jejímu dalšímu vývoji, k případnému procitnutí, pročištění nebo vyladění se na vyšší duchovní úroveň. Tato zvířata, s kterými jste se setkali, byla připravena na tento mystický prožitek, na vzájemné prolnutí energetických úrovní vašich bytostí.

 

K tomuto prožitku došlo naprosto přirozeně, bez jakýchkoli nepřirozených tendencí či pokusů bez dovolení druhou bytost ovlivnit, energeticky posílit a podobně. Bylo to naprosto přirozené, zcela harmonické tak, jak to má vždy být. Vy i zvířata jste byli na správném místě ve správný čas. I zvířata si to jasně uvědomila, že dochází k výjimečnému setkání, které je pro vás navzájem velmi důležité. Šlo o hluboké pochopení, propojení vašich bytostí navzájem.

Úcta ke všem živým bytostem by měla být pro člověka naprosto přirozená

Tím, že jste přirozeně tuto situaci prožili, ještě více jste se propojili s Přírodou, v které jde o plné respektování jak rostlinné, tak živočišné i minerální říše – vzájemný plný respekt. Tedy vnímat, chovat se, jednat s dalšími bytostmi (např. zvířaty, menhiry, jinými formami života) jako rovný s rovným, bez jakéhokoli nepřirozeného postoje, bez jakékoli i třeba sebemenší nadřazenosti.

 

Člověk by se měl zcela přirozeně chovat ke všem živým bytostem s úctou, s respektem. To vás všechny ještě více obohatí, naplní pokorou a porozuměním vůči všemu živému. Vůči všemu, co vychází z Přírody. Vůči všemu, co má pravotočivou podstatu bytosti stejně jako člověk.“


Soustřeďte se na přítomnost a v minulosti hledejte poučení

IZ: Prosím Spojené Síly Světla o informace, které jsou pro mě aktuální. Vnímám, že je něco významného, co mi chcete sdělit. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 7. 5. 2012)

 

Nahar: „Ano, chci s tebou hovořit o vlastní podstatě přírodních bytostí. Ten, kdo byl v minulých životech přírodní bytostí, byl částečně součástí mě samotného. Neb Příroda byla a je mojí součástí. Proto jsem velmi blízký i dalším bytostem, které cítí, jak hluboce jsem propojen s Přírodou. I nyní jste vy na NDC pevnou a stabilní součástí a přímými spolupracovníky Sil Světla, tedy i Přírody, které jste součástí.

 

Nehledejte detailní souvislosti s bytostmi z minulosti, které byly vaší součástí. Žijete nyní, tedy se soustřeďte na přítomnost. Různé zážitky z minulosti berte jako podněty k zamyšlení, které je vhodné zpracovat a poté se jich pustit.

 

Některé světelné bytosti vám mohou být určitou dobu průvodci. Poté mají za úkol pracovat dál samy na svém životě a svém vývoji. Také já potřebuji pracovat na svém životě ve své rodině a společenství a současně pomáhat vám v tomto světě procitnout a pochopit některé hlubší souvislosti. Pochopit, jak velmi jste propojeni s Přírodou. Neupínejte se však na mě. I beze mě můžete prožít nádherné duchovní zážitky, které vás mají posunout a obohatit. Ukázat vám cestu, která se vám otevírá, kterou můžete jít dál.“

 

IZ: Duchovně vnímám Nahara, jak si lehá ke mně na zem. Leží u mě, já mu ležím mezi kopyty. Vnímám krásný pocit souznění.

 

IZ: Nahare, koníku, z jakého důvodu tě už delší dobu vnímám a vidím? Je to z tohoto důvodu, že se spolu máme pročistit?

 

Nahar: „I my spolu máme spojenou minulost, i ty jsi byla kouskem mě samotného, mojí součástí. Proto máš možnost mě vnímat a vidět. Máš v sobě ukrytý klíč, který se právě obnažil, a předáváš (vracíš) mi ho. Je mojí součástí, jde o kus mé bytosti, který byl ukryt v tobě. Děkuji ti za to, že jsi ho chránila a hlídala. Nyní jsem schopen ho přijmout zpět a stát se ještě celistvější a čistší bytostí.“

 

IZ: Vnímám, jak předávám v rukách zářivou energii Naharovi, která mu patří. On ji přijímá. Jeho vnitřní jiskra (životní jiskra) tuto jeho část přijímá a začíná z hrudi ještě více zářit. Děkuje mi a sklání hlavu.

I já mu děkuji za důvěru a za tento mimořádný zážitek. Vnímám blízké pouto, ovšem současně jsem si vědoma, že jsme dvě individualizované bytosti, které mají rozdílné úkoly. Hladím ho po šíji, dáváme si čelo na čelo. Odchází. Po chvíli se ještě na pozdrav otočí. Vnímám mezi námi vzájemný hluboký respekt. Kolem mě se prožene stádo bílých koní, kteří následují svého vůdce Nahara.

© Ivana Zámečníková, červenec 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 159
  • 23
  • 23
  • 18
  • 18

Celkový počet hlasů: 241