Pravčická brána
Úvodní stránka | Vydané KNIHY | Kniha 1 - Cesta za hranice hmotného světa

Kniha 1 - Cesta za hranice hmotného světa

Jiří Novák Vloženo 15.12.2014


Prozatím vyšla první kniha

Vážení čtenáři těchto webových stránek. Na konci léta jsem Vás informoval o tom, že naší největší prioritou v tomto období je převést základní informace o Nové duchovní cestě z elektronické podoby do podoby hmotné. To znamená připravit k vydání knihy. Původní předpoklad byl, že se nám podaří do konce roku vydat první dvě knihy. První kniha nazvaná Cesta za hranice hmotného světa byla vydána teď v prosinci a rukopis druhé knihy nazvané Cesta za dávnými civilizacemi prochází v této době závěrečnými kontrolami.

Jak už jsem uvedl dříve, každá kniha bude představovat určitý tematický celek. Navíc další kniha bude vždy přirozeným způsobem navazovat na knihu předcházející. Součástí knih budou jednak informace z našich webových stránek www.novaduchovnicesta.cz . Tyto informace ovšem budou jiným způsobem uspořádány, inovovány, a dále rozšířeny o doposud jinde nepublikované aktuální informace, o nové možnosti a příležitosti, které se postupně otevírají. To vše v závislosti na tom, jak se mění celková duchovní a hmotná situace na Zemi a jaké přicházejí nové impulsy.

Obálka první knihy

První kniha Cesta za hranice hmotného světa je již tedy k dispozici, její obálka vypadá takto:

                         

 

Text na zadní obálce knihy

Lidé si byli od pradávna vědomi existence něčeho, co skrytě řídí jejich osudy i celý tento svět. Postupně vznikaly systémy víry v různé nadpřirozené bytosti. Do opozice proti náboženství nastoupila věda, dopustila se však zásadního omylu – zcela odmítla existenci skrytého duchovního pozadí světa.

Potřebujeme nový přístup k životu, k druhým lidem, vůči Přírodě i planetě Zemi. Potřebujeme najít cestu odlišnou jak od materialismu, tak také od náboženství. Cestu, která nám umožní pochopit, podle jakých principů skutečně funguje neviditelná duchovní rovina našich životů. Říká se tomu „duchovní (spirituální) cesta životem“. Jedině při takovém způsobu života dokážeme odhadnout, jaké následky můžeme očekávat v reakci na naše jednotlivé činy.

Duchovní cesta není zde na Zemi novinkou. Ukazuje se však, že mnohé z toho, co platilo pro dávné civilizace na Zemi, již pro dnešní lidstvo neplatí. Máme jiné možnosti, jinou hmotnou a duchovní výbavu. Tato první kniha je úvodem do spirituální problematiky týkající se dnešního člověka.

 

Obsah knihy
 

Poděkování

Předmluva

Úvod

1. Co je to duchovní rovina života a světa?

2. Proč je důležité zajímat se o duchovní pozadí života?

3. Obezřetnost při poznávání duchovního pozadí světa

4. Základní rozdíly hmotného a duchovního pohledu

5. Energie duchovní roviny – akaša, bioenergie a živly

6. Soupeření Dobra a Zla, sestupy do nižších světů

7. Bůh jako nejvyšší úroveň pravdy, jako dokonalost?

8. Proč existuje člověk ve Vesmíru?

9. Dva typy lidských bytostí v historii Země

10. Co je měřítkem duchovní pokročilosti člověka?

11. Duchovní instituce, které dříve vedly lidstvo na Zemi

12. Proč si lidstvo nepamatuje dávnou minulost?

13. Jakou zátěž předchozí minulosti si neseme v sobě?

14. Je možné rozlišit světelný a temný duchovní vzestup?

15. Souvisí duchovní vnímání s duchovní čistotou?

16. Kosmický vír a informační izolovanost našeho světa

17. Existuje absolutní Pravda a nejvyšší dokonalost?

18. Hranice Staré a Nové duchovní cesty

19. Je možné podívat se na Vesmír zvnějšku?

20. Jak najít cestu k energiím nad naším Vesmírem?

21. Co jsme nalezli na cestě přes hranice Vesmíru?

Závěr

 

Úvod do problematiky Nové duchovní cesty

Tato první kniha je základem nového pohledu na problematiku duchovního pozadí světa v rámci Nového duchovního vývoje, který již v tomto období na planetě Zemi a v tomto Vesmíru probíhá. Její součástí je i základní zhodnocení, v čem se tento nový pohled zásadně liší od dosavadních přístupů, teorií, metod, které shrnujeme pod společný název Stará duchovní cesta. A také vysvětlení, proč nový přístup nazvaná Nová duchovní cesta vyžaduje zcela jiné principy duchovní práce na sobě, než jsou ty, které byly doposud v mnoha vydaných knihách, internetových textech, přednáškách a seminářích veřejně doporučovány. Tato kniha vysvětluje, že Stará cesta udržuje člověka uzavřeného uvnitř energií tohoto Vesmíru. Stará cesta klade před člověka hranice, meze, kterých údajně nemůže dosáhnout a už vůbec ne je překonat.

Nová duchovní cesta začíná až na těch úrovních celkové vnitřní harmonie, čistoty, vyladěnosti, které lidé vedení Starou duchovní cestou považovali za nedosažitelné a proto do těchto rovin ani nikdy nevstoupili. Nová duchovní cesta otevírá před člověkem cestu neomezeného, ničím neohraničeného světelného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. 

© Jiří Novák, prosinec 2014
www.novaduchovnicesta.cz