Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC V | Do svých činností zapojte srdce, emoce a rozhodnost

Do svých činností zapojte srdce, emoce a rozhodnost

Jan Páník Vloženo 12.2.2019
Jan Páník

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková (Mejdrová)


Duchovní komunikace z 21.1.2019:

Jan Páník: Napojuji se na Rytíře a prosím o informace, které jsou aktuálně důležité. A také o informace ohledně setkání jednotlivců na NDC v Brně tento měsíc. Děkuji.

Rytíři:
(viz předchozí články Jana Páníka, např.
P10. Temná minulost Karmy a Karmických rytířů a P11. Další setkání s Karmickými rytíři )

Je třeba, aby činnost vycházela ze srdce a z čistoty záměru

„Letošní setkání v Brně bylo z našeho pohledu opět velmi energeticky silné. Tentokrát jsme však vnímali něco speciálního. Zřejmě to souvisí s tím, že setkání bylo mnohem více emotivní a šlo do hloubky samotných bytostí. I my jsme pochopili, že pokud chceme postupovat dále, je třeba, aby činnost vycházela ze srdce, z emocí, z určité čistoty duše a záměru. To je velmi důležité, protože bez toho pak věci nefungují dlouhodobě.

Také chápeme, že vy, lidé ve hmotě, se naplno ujímáte kormidla svých životů, což je naprosto správné a jedině tak lze ve hmotném světě uspět. Opravdu již není doba se skrývat nebo se někomu záměrně vyhýbat. Cítíme, že posun k „živé“ stravě obsahující původní přírodní energie a „živé“ enzymy, vitamíny, antioxidanty poskytl mnohem větší hmotnou pevnost vašich bytostí, silnou základnu, a tudíž také celá NDC se stává stabilnější. Je to hlavně díky pevnosti vás, lidí ve hmotě. Hmotná rovina bude nakonec tím rozhodujícím prostorem. Zde musí být Temno poraženo, protože jinak bude stále mít dostatečnou podporu. Bude to však ještě hodně tuhý boj, je třeba být na něj připraven.
(Poznámka Marie Holoubková: A tento boj musíme svést hlavně a nejprve sami v sobě.)


Duchovní síly jsou oporou a rádcem, kroky ve hmotě za nás nikdo neudělá

Vnímáme, že u tebe již chybí pouze kousek k tomu, aby ses zcela otevřel novým možnostem, stále ještě občas váháš. Ale není se čeho bát. Právě naopak, potřebuješ vykročit vstříc lepší budoucnosti pro celý svět, vaše děti i rodiny. Ten potenciál je třeba začít co nejdříve využívat. My, v duchovním pozadí, můžeme sloužit pouze jako tvoje opora, rádci a určití ochránci. Ty kroky a skutky ve hmotě však za tebe nikdo neudělá. Svůj potenciál jsi již mnohokrát naznačil. Můžeš pomoci mnoha lidem a my tě v tom budeme vždy podporovat, protože to zkrátka světu dlužíme, my i ty. Důvěřuj těmto slovům i cestě, kterou máš před sebou, která se ti otevírá.“

JP: Děkujeme za tento přenos, Rytíři.
 

Poznámka Marie Holoubková:
Toto vše se týká víceméně každého z nás. Každopádně každého, kdo už má za sebou první etapu očisty těžké karmy z minulosti. A zároveň první stadium srovnávání svých postojů do zdravého středu. A to do té míry, aby to, co bytost nejvíce vychyluje a ohrožuje, již bylo zpracované. 

Duchovní komunikace z 22.1.2019:

JP: Prosím Spojené síly Světla o informace, které jsou nyní důležité. Děkuji.

Do veškeré své činnosti více zapojit emoce, srdce a rozhodnost

Rytířská sféra: „Již jsme spolu delší dobu nekomunikovali a teď nastala ta správná chvíle. Ještě chci také doplnit informace, které jsi dostal od Rytířů. Souhlasím s tím, co ti bylo předáno, byla to velmi silná a průrazná slova. Ano, je to tak – do veškeré své činnosti je třeba více zapojit emoce, srdce a rozhodnost.

Dostali jste v poslední době řadu podnětů a inspirace v podobě knih, ve kterých se skrývá mnoho zásadních impulsů, jak účinně měnit své dřívější vychýlené postoje a návyky, nevhodné a nepřínosné způsoby myšlení, atd. Ve všech lidech na NDC se postupně více probouzejí určité rytířské vlastnosti, které reprezentuji já jako sféra. Všem se snažím maximálně pomoci v jejich úsilí. NDC setkání v Brně všem také hodně pomohlo podpořit odvahu a rozhodnost. Jsou to důležité vlastnosti pro účinnou práci na zvyšování své vnitřní čistoty a etiky, k překonávání doposud existujících vnitřních bloků, k posouvání se k vyšším hladinám své celkové harmonie. Zkrátka se stále více u bytostí na NDC probouzejí ta pravá rytířská srdce čestných bojovníků za pravdu a čistou cestu.

Nejdůležitější však stále zůstává to, abyste všechno dokázali dostat do hmoty, do vašich životů na Planetě Zemi.
 

Udržet si správné nastavení i v náročných situacích

Je jednoduché svá srdce správně používat ve společnosti stejně naladěných bytostí. Mnohem těžší je to ale ve chvíli, kdy vyjdete ven, mezi další lidi. Teprve zde nastává ta pravá zkouška vašich postojů a pevnosti. Je třeba si udržet tu sílu a správné nastavení i v těchto chvílích.


Každý má přispět svým dílem k pomoci druhým a celému světu

Také já vnímám, že komplex NDC, se všemi podpůrnými složkami, je tou silou, která může zvrátit vývoj zpět ke Světlu. Musí k tomu však přispět každý jednotlivec tím, že své světelné schopnosti bude využívat na maximum. V komplexu NDC máte obrovskou, téměř neomezenou podporu. Nyní je pouze na vás, jak toho dokážete využít.

Na setkání v Brně došlo u spousty bytostí k určitému vnitřnímu převratu. Bylo zde mnoho váhajících jedinců, kteří však po setkání vyšli jako mnohem silnější a odhodlanější. Ano, tato cesta může vést k tomu, že se Planeta Země opět stane místem radosti, harmonie a zdraví. Každý k tomu může přispět svým dílem. Máte před sebou obrovskou možnost, jak pomoci celému světu. Prvotní motivací však musí být pomoc, podpora a posouvání ostatních ke zdravějšímu životu, k větší vyváženosti... To musí být ta základní motivace, proč to děláte.

Také u tebe došlo k určité vnitřní změně. Dostal jsi další velmi silnou energetickou podporu pro svoji bytost a své srdce. Toto může být naprosto zlomový okamžik ve tvém životě, pouze toho musíš využít. Přestaň se schovávat a začni ukazovat své pravé, jiné já. Čisté, otevřené, soucitné a zároveň silné a stabilní.“ 

Duchovní komunikace z 30.1.2019:

JP: Napojuji se na Přírodu a prosím o doplňující informace. Děkuji.

Příroda: „Ano, děkuji za slovo. Jsem ráda, že jsem vám mohla pomoci v obnovení správného fungování vašich srdcí a podpořila jsem tím posilování srdečních energií každého z vás. Neustále jste čistili svá srdce, hmotně i duchovně a nyní se završila další etapa.

Jasný a zřetelný záměr pomoci sobě a ostatním

Zapojování emocí do všech vašich činností je opravdu moc důležité. Všechno pak dostává zcela jiný rozměr a má to také mnohem silnější dosah. Je také pravda, že pokud jakákoliv bytost dá do svého konání více vlastní vůle, emocí a srdce, většinou má tato činnost dlouhodobější charakter a také zanechá mnohem silnější stopu. U vás se samozřejmě předpokládá, že vše bude podloženo naprosto čistými úmysly, jasným a zřetelným záměrem pomoci sobě nebo ostatním.
 

Vyvážení pomoci druhým a sám sobě

Již dříve tě několikrát napadla myšlenka, že se někteří lidé ve tvém okolí hodně zaměřují na sebe a měli by také více myslet na druhé. Tyto věci je třeba mít správně uvnitř srovnané. Něco jiného je bezvýhradná pomoc jiným, to už má většina bytostí správně urovnáno, ale jde také o to, umět se vcítit do pocitů druhých lidí. Zkrátka nemyslet pouze na svůj prospěch. Mělo by to být 50:50, pomoci druhým, a přitom pomoci i sobě. Jakékoliv vychýlení má za následek částečné narušení vztahu a citlivější lidé jsou schopni to zaznamenat, případně na to i upozornit.


Umění naslouchat je stejně důležité jako umět správně poradit

Velmi důležitá vlastnost je také umět poslouchat ostatní. Hodně lidí to má tak, že pokud někdo něco říká, naslouchají pouze částečně a vlastně už ve své mysli plánují to, jak zase začnou mluvit o sobě. Umět správně naslouchat je vlastnost, kterou je třeba se cílevědomě učit.

Pokud lidem pozorně nasloucháte, můžete se jednak něco užitečného dozvědět a můžete také přijít na to, co má třeba daný člověk za problém. A pak mu pomoci. Pokud tedy někdo hovoří, buďte pozorní, protože slova v sobě také obsahují určitý druh energie a svojí intuicí můžete také nějaké věci vycítit.

Vyjadřujete tím také tomu člověku respekt, že vás jeho slova zajímají. Ale pokud někdo o něčem mluví, přestane a vy začnete mluvit zase o sobě, ten člověk si řekne, že jste jej vlastně vůbec neposlouchali, a tudíž o vás pak může mít horší mínění. Přestože vám to většinou neřekne.

Vzájemná komunikace dvou bytostí je velmi citlivý okamžik a je snadné jej narušit nebo zkazit. Važte si slov ostatních a pečlivě jim naslouchejte. Někdy je lépe více naslouchat a méně hovořit. Většinou jste pak schopni poznat chvíli, kdy začít hovořit více. Ale je důležité, nechat ostatní dokončit svoji myšlenku, neskákat jim do hovoru nebo jednostranně prosazovat pouze sebe. Nedokončené myšlenky pak v člověku zůstanou a tím, že mu nebylo umožněno je projevit, odchází s neuspokojivým pocitem.

I zde je tedy důležité správným způsobem otevřít své srdce. Pokud potom na slova ostatních zareagujete odpovídajícím, empatickým způsobem, lidé jsou spokojeni, že je posloucháte a váš vztah to prohloubí. Stoupá vzájemná důvěra. Umění naslouchat je tedy stejně důležité jako umět správně poradit. Opět by obě tyto věci měly zůstat v harmonii.

To pro tuto chvíli stačí, děkuji za přenos.“

© Jan Páník, únor 2019
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 152
  • 27
  • 26
  • 26
  • 28

Celkový počet hlasů: 259