Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou

43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou

Jiří Novák Vloženo 3.5.2011
Jiří Novák

Chybné předpoklady mágů je vedou k vyvozování naprostých nesmyslů a pokřiveností. První zásadně vadný předpoklad mágů – není nic vyššího než Stvořitel všeho. Druhý zásadní omyl mágů – vlastní projekcí nahrazují realitu. Třetí výmysl mágů týkající se elementárů a egregorů. Čtvrtý výmysl mágů – ubližující „očistná akce“. Pátý výmysl mágů – naše údajná spolupráce s astrologem. Šestý výmysl mágů – nepřímé obvinění ze smrti avatara. Sedmý výmysl mágů – propagování přežitého modelu vedení světa. Osmý pohled mágů mimo vývoj – odmítání existence jiných úrovní pravdy. Devátý pohled magie mimo realitu – vývoj světa je již ukončen. Desátý pohled magie mimo realitu – hranici Vesmíru nelze překonat. Jedenáctý omyl magie – místo skutečného poznání hledá cesty k udržení moci. Dvanáctý omyl magie – nepochopení skutečného významu Karmy.

Reakce na další dva texty mágů

Nerad ztrácím drahocenný čas psaním odpovědí na další provokace mágů, ale centrální karmická instituce mi dala jasný impuls, že nejdůležitějším úkolem je ze všeho nejdříve reagovat na tyto další dva texty proti mé osobě a Nové duchovní cestě uveřejněné na Rahuntě. Při jejich bližším zkoumání jsem si uvědomil, že obsahují celou řadu závažných sdělení týkajících se dnešní doby, které je nezbytné komentovat a uvést na pravou míru. Tento článek proto pojmu v širším smyslu, abych čtenářům odhalil další nové informace o skutečnostech, které z reakce mágů vyplynuly jasně na povrch.

V prvním textu mne pan Luděk Kováč otevřeným dopisem nazvaným „Otevřený dopis Jiřímu Novákovi“ vyzývá k omluvě. Cituji začátek a konec jeho výzvy:


Otevřený dopis Jiřímu Novákovi

19.04.2011 10:49

Nevážený pane Nováku,

opět jste se ve svém článku na vašich toxických stránkách otřel o mne, o naše stránky www.rahunta.cz  a o další lidské bytosti, kteří na sobě skutečně pracují, na rozdíl od vás a vašich nohsledů.

Ve vašem článku:

42A. Očištění biopotravin od temných nánosů

píšete o biopotravinách a geneticky upravených plodinách celkem normálně, proti tomu nic nelze namítat a ani bych se o to nesnažil. Bohužel jste si zase přisoudil osobní zásluhy, které jsou tak zcestné, že člověk žasne, kde se bere ve vás ta drzost neumětele...!!!

Takže pane Jiří Nováku, chcete tedy otevřený boj a změření sil? Jestli ano, požádám osobně ty skutečné síly Planety, Přírody (říši živlů, nerostů, rostlin a zvířat), aby vám ukázaly na koho se odvoláváte a koho vlastně špiníte. "Neberte Boží jméno nadarmo" platí i pro Přírodu, Planetu atd., vy to  dlouhodobě činíte.

V jedné ze svých odpovědí, jsem vám psal, abyste nedráždil  jako Had "bosou nohu".... neposlechl jste dobře míněnou radu, blahosklonost a  milosrdnost má své meze!!! A Vy jste je již mnohonásobně překročil...!!!

Čekám na Vaší odpověď přiměřenou dobu, doufám, že bude z vaší strany omluvná za vaše nařčení a pomluvy...

Luděk KOVÁČ

za sebe a za redakci Rahunta


Aby několik dní poté následoval další „neméně zajímavý“ článek „Co se to děje?“ na Rahuntě, jehož některé pasáže postupně uvedu i s komentářem v dalším textu. Původní kompletní verze obou článků lze najít na Rahuntě, kam však nedoporučujeme bez vážných důvodů vstupovat, a už vůbec ne diskutovat. Protože pokud člověk není na své vzestupné světelné cestě dostatečně pevný a stabilizovaný, hrozí mu ovlivnění magií nasáklou energií z jejich stránek. Nepříznivé pocity manipulace a silného ovlivňování vnímalo více návštěvníků jejich stránek. V tomto směru však zdůrazňuji, že je zřetelný rozdíl mezi tím, když energie vyvolají přirozenou očistu člověka, případně uvolňování karmických vrstev a mezi situací, kdy jej naopak energie manipulativně ovládají nahozením temných nánosů na jeho bytost.

Chybné předpoklady mágů je vedou k zásadním omylům

Pokud o nás mágové předpokládají, že lžeme, pak z takto postaveného chybného předpokladu lze skutečně vysvětlit cokoliv. Jako bývalý matematik vím, že pokud člověk ve své teorii vyjde ze zásadně chybných prvotních předpokladů, a ty pak přijme za pravdivé neotřesitelné základy své teorie, pak takto vytvořenou teorií lze jednoduše i podle přísně logických pravidel dokázat cokoliv.

Nebo řečeno jinými názornějšími slovy: Chybné předpoklady vedou k vyvozování naprostých nesmyslů a pokřiveností. V tomto směru je nutné říci, že magie dokonce vyšla z celé řady zásadně chybných předpokladů, jak vysvětlím v tomto článku. Impulsy mi k tomu dodal samotný článek mágů na Rahuntě.

Kde bereme informace předávané na našich stránkách?

Jak už jsem uvedl v textu 43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost, na těchto webových stránkách předáváme informace, které jsou v poslední době dostupné všude kolem nás prostřednictvím přirozeně fungujících morfických polí Planety, Přírody a Vesmíru. Kdo je schopen se naladit na samotnou Planetu a Přírodu hladinou své skutečné vnitřní harmonie, má stejně jako my, provozovatelé těchto stránek www.novaduchovnicesta.cz, možnost tyto informace optimálně fungujícími čakrami přijímat.

Někteří se však až do poslední chvíle nechtějí smířit s tím, že informační struktury tohoto světa se postupně přelaďují na nový typ vývoje, na informace zcela nového obsahu. Že ty dosavadní úrovně pravdy, které tady na Zemi platily celé věky, už přestávají fungovat a čím dál více jsou a budou odsouvány do pozadí, do zapomnění.

První zásadně vadný předpoklad mágů – není nic vyššího

Možnost napojení na nové informace rozhodně nemohou vyvrátit proklamace následujícího typu, které použil pan Luděk Kováč ve svém textu: 

„Není nic vyššího, takže hovory o tom, že je to něco "temného" a někdo má vyšší energie, jsou pusté lži a hlavně je to bezprecedentní rouhání vůči Stvořiteli Všeho. Musel jsem na to upozornit, abych včas varoval "chytráky", kteří na informaci přihodí další kontrující protiinformaci nebo stupňující informaci, která má za úkol již vyřčené podle PRAVDY, relativizovat, zpochybnit a pokud možno znevěrohodnotit. Tento model konání již nebude dále tolerován!!!“ 

Všimněme si způsobu vyjadřování, který jen potvrzuje to, co jsem uvedl v textu Dnešní magie se čím dál více podobá umělému náboženství . Jinými slovy mágové říkají: Kdokoliv zpochybní naši PRAVDU, dopouští se lži a rouhání vůči Stvořiteli Všeho. A jsme opět u toho. Vyhrožování, zastrašování umělým symbolem, který vymysleli Vesmírní lidé, a který pan Luděk Kováč důvěřivě přejal. A tento umělý majestát si pan LK postavil na vrchol své teorie. Jeho dokonalost a nedotknutelnost považuje za základní axiom. K tomu dodávám, že axiomem se rozumí tvrzení, které se v dané teorii nedokazuje. Které se automaticky považuje za pravdivé. Pokud však takové tvrzení neodpovídá realitě, obvykle se označuje jako „dogma“. (Slovník cizích slov: dogma je článek víry v katolické církvi závazný pro všechny věřící; ustrnulá poučka, tvrzení, teze nepřipouštějící pochybnosti, námitky nebo kritiku).

Když pak jako základní pravdu chybně přijali, že Stvořitel všeho, na kterého se napojuje magie, je nejvyšším bodem veškerého Stvoření, pak z toho lze samozřejmě odvodit, že naše tvrzení o možnosti neomezeného vzestupu jsou nesmyslem. Jenže tvrzení o možnosti neomezeného vzestupu naznačují mnohé dávné texty, které jsem citoval v článcích  7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo. A navíc totéž dokázaly zkušenosti mnoha bytostí, které dokázaly pro sebe tuto cestu otevřít.

Na své vzestupné duchovní cestě jsme zjistili, že nad tímto naším Vesmírem a jeho stvořitelskými úrovněmi jsou miliardy dalších světů, kam je možné se duchovní částí své bytosti dostat. Zatímco jeden z mágů tvrdí, že dostat se ven z tohoto jediného Vesmíru není možné, viz oddíl „Desátý pohled magie mimo realitu – hranici Vesmíru nelze překonat“, uvedený v dalším textu. Jak by se tedy mohli napojovat na něco, co je nad vším, tedy i nad miliardami dalších světů, když možnost tohoto proniknutí vlastně svými slovy popírají (viz další text)?

Jaký je rozdíl mezi informacemi NDC a informacemi mágů?

Naše texty a informace v nich vylaďujeme až do té doby, dokud jejich pravdivost vůči současnému vývoji nepřekročí podle Přírody hranici pravdivosti 99%. Ano, právě maximální možná pravdivost našich textů z pohledu duchovního pozadí dnešního světa je naším prvořadým cílem.

A pravdivost posledního sdělení z Rahunty? Podle Přírody je jeho pravdivost vůči novému vývoji a vůči současnému stavu duchovního pozadí tohoto světa již pouhá 3%. Ještě před měsícem byly jejich komentáře situace někde kolem 10 – 15 % pravdivosti. Sem tam střípek pravdy a většina sdělení úplně mimo.

A dnes? Prakticky každá jejich věta je zcela mimo realitu. Ve svém pohledu na svět se dostávají částečně do minulosti, částečně do virtuální reality či do říše snů, vlastních představ a projekcí. Realita a skutečné dění se už jejich pohledu na svět čím dál více nenávratně vzdalují. Žijí z podstaty své magie, své umělé tvořivé síly. A o tu s každým dalším útokem na nás postupně přicházejí. Zbývá jim už jen téměř prázdná nádoba, ve které už postupně nezbývá nic, čím by mohli ovlivnit další vývoj tohoto světa. Sami jako bytosti se dostávají naprosto mimo běh života.

Druhý zásadní omyl mágů – vlastní projekcí nahrazují realitu

Většina umělých bytostí, majestátů, se kterými mágové navazují spojení, už v tomto období neexistuje. Komunikují již proto s pouhou představou, kterou si přenesli z minulosti. Je pak logické, že to, co zkomunikují, jsou jednak pouhé představy, jednak otisky z minulosti, nic víc. Zdá se to nemožné, že tito lidé s mnoha dřívějšími zkušenostmi se mohou takto dostat zcela mimo vývoj.

Představitelé Rahunty v čele s panem Luďkem Kováčem, dalším „expertem“ na duchovní záležitosti Erienem Azarinem (Jaromírem Schmidtem) a diskutujícím teroristou Guyverem se již dostali do své virtuální reality. Kdyby si o tom povídali jen u nich doma na soukromé párty, byla by to čistě jejich věc. Oni však na svém webu nadále veřejně urážejí, a veřejně vnucují světu svůj virtuální boj proti neexistujícím příšerám. A to za podpory umělých bohů, z nichž někteří již neexistují. A zdůvodňováním svých kroků principy, které již neodpovídají dnešní realitě.

Je už zcela zbytečné komentovat detailně každou jejich jednotlivou větu. Ale některá jejich sdělení jsou skutečně hodná pozornosti. Protože v sobě koncentrují to „nejhorší“, co magie v sobě dokázala za celé věky vytvořit a přijmout za nejvyšší pravdu.

Třetí výmysl mágů týkající se elementárů a egregorů

Nejprve uvedu úvodní část druhého textu Luďka Kováče:


„Co se to děje? 38 (Pokus o vzkříšení egregora Nové Duchovní Cesty ?)

28.04.2011 08:04

Vážení čtenáři a čtenářky, článkem na NDC u pana Jiřího Nováka 43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost  jsme svědky v přímém přenosu ustanovování nového Egregora NDC.

Když se dělá = vytváří Elementár, tak mu dáme formu, počáteční energii a program toho co by měl dělat (úkoly).  Již v úvodu tohoto článku jsme právě svědky programování cestou opakování úspěchů a stanovení linie činnosti tohoto Egregoru. Vzhledem k tomu, že prvotní Elementár - Egregor byl rozpuštěn a jednotlivé pokusy byly vždy včas zmařeny v samém zárodku, byla snaha spojit se s negativními bytostmi, jak v našem Universu, tak dokonce i mimo něj, aby mne demonstrativně zničily. Toto by se deklarovalo jako jasné vítězství NDC a jako trest od SSS (spojené síly světla ve složení Planeta, Příroda a Karma).“


K tomu je potřeba říci, že monopol na vytváření elementárů a egregorů má právě magie, která si pohrává s vědomím, s programováním myšlenek, činností, událostí. Která nepřirozeně posiluje vědomí a magickou vůli na úkor dalších složek bytosti, jak jsem vysvětlil v článku 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie. Nelze přece argumentovat tím, že když já dělám elementáry, pak ostatní dělají totéž. Že i Planeta Země, Příroda a tedy i Nová duchovní cesta dělají totéž.

Elementáry a magické egregory vytvářeli v minulosti svými vědomými nebo nevědomými zásahy právě ti, kteří používali magické formy tvoření. Více o tom bylo uvedeno v textech 38A. Návyky Přírody, morfická a morfogenetická pole, 38B. Vývoj nových návyků člověka a Přírody, 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj, 38D. Obětní rituály a jejich následky, 38E. Informační pole a duchovní knihovny.

Naproti tomu Planeta Země, Příroda ani Nová duchovní cesta nic takového nedělají, jednoduše to není v náplni jejich práce. Cesta čistého světelného vzestupu je novým návykem člověka na této Planetě a prosazuje se do reality přirozeným způsobem přes planetární morfická pole.

Připomínám, že než se jakýkoliv nový návyk přirozeně prosadí do morfických polí, musí nejprve prokázat svoji vyšší užitečnost praxí. Jestliže proto popisuji, co už bylo v rámci nového vývoje dosaženo, není to žádné programování vývoje, ale konstatování toho, co se již v uplynulých letech stalo a jaké výsledky v praxi změnu v planetárních morfických polích zajistily.

Magie to ovšem vidí jinak. Napřed nás svým zákrokem srovnali se zemí. Viz jejich slova:

„prvotní Elementár - Egregor byl rozpuštěn a jednotlivé pokusy byly vždy včas zmařeny v samém zárodku“.

A my se teď podle nich odvažujeme znovu se programovat. To ovšem musí opět důrazným zákrokem zatrhnout. Takže nás znovu srovnají se zemí. Akci je však potřeba vysvětlit jinými slovy:

„Doposud vůči němu a ani vůči jeho spolupracovníkům nebyla uplatněna žádná přímá akce, ač mne energeticky na rovinách 3JT "okusovali" skoro každý den. Jediné co mohli zakoušet jako nepříjemnou záležitost, bylo prosvětlování a očisťování celého prostoru planety Země nejvyšším Světlem Lásky skrze Světlo a Lásku z Moře Světla a Lásky, Moře které patří mému Otci, Stvořiteli Všeho!!! Není nic vyššího, takže hovory o tom, že je to něco "temného" a někdo má vyšší energie, jsou pusté lži a hlavně je to bezprecedentní rouhání vůči Stvořiteli Všeho.“

Čtvrtý výmysl mágů – ubližující „očistná akce“

Takže jsme byli podle pana LK očištěni doslova

„nejvyšším Světlem Lásky skrze Světlo a Lásku z Moře Světla a Lásky, Moře které patří mému Otci, Stvořiteli Všeho!!!“.

Už jen tento pouhý sled slov naznačuje umělost. Protože to, co je opravdu čisté a dokonalé, je zároveň nesmírně jednoduché. A rozhodně to není nutné označovat takto krkolomným magickým supertermínem.

Ve skutečnosti byl proveden další pokus srovnat nás do latě tím nejvyšším možným, co podle magie existuje a proti čemu tedy podle logiky mágů nemůže být žádného odvolání. Podívejme se na totéž z pohledu Planety, Přírody a přirozeného napojení se na přírodní a planetární struktury. Co se poté ve skutečnosti dělo?

Text pana LK byl vydán 28.4.2011 v 8.04. Já jsem se o tom, že se něco skutečně děje, dozvěděl během následující noci. V 0.45, tedy již v nočních hodinách na 29.4.2011, přišla první sms, která mne vzbudila. Byla přitom odeslána jednou paní, která potřebovala pomoc, kolem 17. hodiny. Zhruba ve 2.00 přišla další sms, která mne opět vzbudila. Další paní prosila o pomoc někdy ze 17. hodiny. Zhruba ve 3.00 jsem se znovu vzbudil a vnímám jakýsi dílčí útok na nás. Pracuji na jeho odražení.

Ráno zjišťuji, že z posledního článku 43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost, zmizelo na konci naše logo www.novaduchovnicesta.cz, které je dokladem identity našich článků. Místo něj tam zůstalo jediné písmeno w. To je skutečně neobvyklé a ještě se to nikdy nestalo. Vnímal jsem jasný energetický útok přímo na tento náš poslední článek. Aha, mágové zase odněkud vyštrachali další starou odrůdu magie. Pod vedením Planety, Přírody a Karmy jsem zahájil očistnou energetickou akci.

Současně jsem se pokoušel článek opravit a zjistil jsem, že celý článek je jakousi energií zablokován. Zbytek našeho loga se zvláštním způsobem vnořil do následné ankety, ačkoliv obojí původně představovalo dvě oddělené části. Projevilo se to podtržením u všech dílčích slov i známek v anketě. Podtržením, které je typické právě pro webové odkazy typu našeho loga. Při pokusu vše opravit, se celý internetový publikační systém Webnode, který normálně pracuje bez problémů, zablokoval, jakoby zbláznil. Levý sloupec se seznamem článků přeskočil na jiné místo, celá stránka se jakoby rozházela. Nejsem odborník na programování, abych si s tím dokázal poradit hmotně. Hledal jsem proto cestu energetické očisty.

Kolem 12. hodiny se skutečně podařilo článek uvést do původní podoby. Jinými slovy – energetické napadení se nám podařilo vyhodit z tohoto článku ven. Současně zhruba v tutéž dobu jsem však já a někteří další spolupracovníci začali cítit nepříjemný tlak na hlavě. Zřetelný náznak toho, že napadení přešlo z článku přímo na nás.  Přešlo tedy do podoby, ve které jej již dokážeme zpracovat. To už pro nás není nic nového a dokážeme se očistnou akcí dát do pořádku.

Dopad magické akce na další bytosti

Horší však bylo, jak tato magická akce 28. a 29.4.2011 dopadla na dvě ženy, jejichž sms byly „záhadným“ způsobem zpožděny o několik hodin, i na další starší nemocné bytosti. Druhý den jsem se dozvěděl následující:

„Dnes jsem se v podstatě celý den třásla, až mi bylo do pláče, neuměla jsem to zastavit...“

„Večer silná nevolnost, bolesti břicha, pocit na zvracení. Přišla jsem domů ve 22.30. Syn spal, v jeho pokoji byl nějaký stín, jasně jsem ho viděla, rychle zmizel, pak zase nevolnost. Teď už je dobře...“

Proč se na těchto dvou bytostech a jejich rodinách útok mágů na Novou duchovní cestu takto projevil? Vyšetřením následující den jsem zjistil obnažené karmické vrstvy s temnou částí právě jednoho z mágů, o kterých je tady řeč.

Dopad v těchto dvou dnech pocítily shodou okolností i další osoby s vážnými nemocemi. Zatímco my relativně zdraví jsme pociťovali jen lehčí problémy, někteří z těchto vážně nemocných prožívali právě v den „očistného zákroku“ Rahunty vysloveně kritické nepříznivé stavy. To jsou opravdu „zajímavé náhody“.

V tuto chvíli je jedno, jestli člověk zajišťující tuto magickou „očistu“ o skutečných následcích své akce na vědomé úrovni ví nebo neví. V obou případech však nese plnou odpovědnost za veškeré akce, které jsou magickými nástroji z jeho bytosti prováděny. Považuji za vysoce nehumánní provádět podobné magické akce nazvané jako „očistné“, jejichž dopady už takový člověk nedokáže plně kontrolovat, ani předvídat, a které se nejvíce uchycují právě na těchto nemocných lidech.

Tyto osoby sice v minulosti velmi zhřešily a samozřejmě také mnohdy aktivně používaly magii. Ale dnes dělají vše pro to, aby se ze svých skutků vyvázaly a karmicky očistily. Jen současným propagátorům magie se ovšem takový přístup nezamlouvá. A nechtějí se smířit s případnou ztrátou dalších oveček, které celé věky ovládaly. Je snad cílem mágů takto dokazovat, že jejich magie stále ještě do určité míry funguje?

Co vlastně představuje planetární „očistná akce“ mágů?

Pochopil jsem, že planetární očistná akce mágů může představovat v určitých situacích velmi chytrý způsob, jak rychle vyhledat celou řadu bytostí, které v tu chvíli s energiemi mága rezonují. A které proto mohou posloužit jako zdroj na okamžité dodání chybějící energie. A které bytosti jsou pro ten účel nejvhodnější? Právě ty, které tentýž mág již dříve ovládal v jiných životech v dávné minulosti. A v jejichž karmických vrstvách je proto uložena temná část jeho bytosti například v podobě černého bratra. Takovou akcí se mág pokusí své dávné ovládání obnovit i v tomto čase a v novém životě.

Naštěstí u těch, kteří jsou součástí NDC, se toto obnovené ovládání vzápětí obnaží jako uvolněná karmická vrstva a může být rozvázáno, zpracováno a očištěno léčebnou akcí pod vedením Přírody a karmické instituce. Hůře jsou na tom ti lidé, kteří nejsou na vzestupu a nejsou tedy v etapě řízené karmické očisty. Nad takovými má mág plnou kontrolu a snadno nad nimi obnoví svoji moc, převahu, ovládání, energetické zneužívání, které prováděl v minulosti.

Jak se mohli energeticky dostat dovnitř našeho článku?

Při zpracování tématu 43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost, jsem si byl vědom toho, že velké množství citací energeticky nepříznivých diskusních příspěvků představuje určité bezpečnostní riziko. Článek ale musel být v tomto duchu napsán, aby došlo k očištění diskuse pod články 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc, 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo.

Takže právě citace nepříznivých textů textů uvnitř článku – to byl jediný důvod, proč jejich energie dokázaly proniknout dovnitř. Jinak se do našich článků obsahujících vysokou hladinu pravdy nemají šanci dostat. Mohou pak pouze provokovat a nahazovat své energie, pokud otevřeme diskusi.

Planeta, Příroda a Karma likvidují všechny pozůstatky magie

Přes to všechno však vlnu nového vývoje na Planetě Zemi nemohou zastavit. Jednoduše už nemají čím, ale nevzdávají se. Tato vlna nových energií doslova vypuzuje jednotlivé vrstvy jejich magie nejprve ven z nitra jejich bytosti na povrch, aby mágům poskytla šanci vědomě se těchto dávných magických nástrojů vzdát a karmicky se z jejich používání očistit. To však není jejich volba. Nic takového nehodlají udělat. Právě naopak – jakmile se jim obnaží dávná karmická vrstva s další magií, obvykle ji dříve nebo později použijí k dalšímu útoku proti novému vývoji. A to už je dostatečný důvod k tomu, aby očistné energie Planety, Přírody a Karmy takto znovu zneužitou tvořivou výbavu zlikvidovaly, zničily, doslova rozpustily ve Světle. Mágové pak skutečně mohou mít pocit, že je někdo okusuje, jak naznačil pan LK.

Právě takto Příroda, Planeta a Karma krok za krokem účinně, a navíc eticky čistým způsobem, likvidují všechny pozůstatky magie v tomto světě. Nejprve dochází k obnažení, vypuzení karmických vrstev vlivem vnější energie. Tím se mágovi poskytne šance na vědomou karmickou očistu. Pokud však místo toho následuje jeho pokus o útok s  obnaženou výbavou, následuje tvrdá očistná akce Spojených Sil Světla. A to co nejdříve poté, kdy se bytost mága pokusí tuto výbavu proti novému vývoji použít.

Pátý výmysl mágů – naše údajná spolupráce s astrologem

Cituji nejprve z článku Luďka Kováče:

„Dokonce člověk z blízkosti pana JN, kterého jsem také učil a který předtím praktikoval znalosti astrologie se na tom podílel stanovením doby vhodné k ataku, který se stal 23.4.2011 s cílem mne naprosto fyzicky eliminovat. Tento útok nebyl prvním, byl jedním z mnoha útoků různého typu a různé síly.“

Jinými slovy chce pan LK říci, že 23.4.2011 jsme na něj zaútočili, a že na stanovení vhodné doby útoku se dokonce podílel člověk zabývající se astrologií, se kterým jsem společně navštěvoval seminář pana LK.

V tomto případě je identifikace jednoznačná, jedná se o pana Jaromíra V., který je též osobou známou na Internetu, kde vystupuje v několika rozhovorech a v řadě textů zabývajících se využitím astrologie. Skutečně jsem se s ním pravidelně setkával, a to až do roku 2004. Posledním naším kontaktem je jeho dopis napsaný 15.2.2004 s datem poštovního razítka 16.2.2004, kterým byla naše spolupráce uzavřena. Od té doby jsme se nesetkali, nepsali si, ani se jinak informačně nespojovali. Takže informace LK o naší spolupráci je více než 7 let stará. Pokud budu předpokládat, že si pan LK nevymýšlí, pak toto je další zřetelný náznak, že jeho vlastní magické vnímání nebo vnímání dalších osob mimo něj jej vedou zcela mimo realitu „tady a teď“.

Jak je možné, že člověk, který sám sebe považuje za určitého duchovního vůdce této Planety, neváhá informace zjevně neodpovídající skutečnosti suverénně prohlašovat za pravdu? Je jediná možná odpověď: Jeho magie jej již dovedla do pozice zcela mimo dnešní vývoj.

Šestý výmysl mágů – nepřímé obvinění ze smrti avatara

Cituji další úseky textu:

„Tento útok nebyl prvním, byl jedním z mnoha útoků různého typu a různé síly. Tento byl s využitím celé fronty negativních entit. Nechci to rozvádět, jen chci říci, že když jsem to zjistil, musel jsem velice silně bojovat sám se sebou v pudu sebezáchovy, abych se skutečně karmicky nezavázal svou odpovědí, která by nebyla tak sofistikovaně promyšlená a v duchu Zákonů Stvořitele Všeho...

Nejde jen o mne a pana JN, díky této akci byl například žijící Avatar této doby odejit, se snahou jej obrat o všechny schopnosti a sílu, kterou kdy vlastnil.“ 

Z této citace je patrné, že podle pana LK na něj stále útočí nějaké „negativní entity“. Možné důvody pro takové útoky jsem již dříve komentoval v předcházejících textech Otevřená odpověď na pomluvy Luďka Kováče, Další odpověď na novou výzvu pana Luďka Kováče, Dnešní magie se čím dál více podobá umělému náboženství, Každý magický zákrok je dnes neoprávněný. Názorně řečeno – s čím kdo zachází, s tím také schází. Neboli člověk přitahuje to, co sám provádí druhým. Další možností je skutečnost, že i automatické očistné zásahy Planety a Přírody, které na něj opakovaně působí, může vnímat jako útoky „negativních entit“.

Zde se však objevuje nový prvek. Pan LK nepřímo naznačuje, že náš údajný útok má co dělat s úmrtím indického duchovního pracovníka Sai Babi, ke kterému došlo v ranních hodinách 24.4.2011. A to je už opravdu velmi odvážné a ničím nepodložené tvrzení.

Cituji k tomu údaje z veřejného tisku, viz například článek

„Indický guru Sai Baba považovaný za boha zemřel“ na webu

https://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=698169,

 ve kterém se uvádí:


„10:41 | 24.4.2011 ČTK 

Dillí - Indický náboženský guru Sai Baba, známý v celém světě a považovaný miliony svých přívrženců za živého boha, ráno zemřel v Indii ve věku 85 let.

„Sai Baba už není fyzicky s námi. Vydechl naposledy v 07:40 a zemřel na zástavu srdce a dechu," citovala agentura AFP z prohlášení vydaného vedením nemocnice v Puttaparthi ve státě Ándhrapradéš.

Před nemocnicí v rodném městě Satji Sai Baby, kde guru minulé tři týdny ležel v kritickém stavu, se shromáždily tisíce věřících. Policie musela zřídit bariéry k usměrňování davů...“


Sedmý výmysl mágů – propagování přežitého modelu vedení světa

Pan LK ve svém textu dále připomíná stanovisko minulého a již nefungujícího vedení světa, lidských Duchovních hierarchií, slovy: 


„Silami skutečného Světla a Lásky, vedené  jediným Synem Stvořitele Všeho v tomto 11.Vesmíru, kterým je tzv. Světový Kristus, který je něco jako předsedající všem Kristům ostatních Vesmírů (jeho Bratří) a zároveň všem Logos (Kristům) nižších úrovní (galaktičtí, solární, planetární). Toto jsou skuteční představitelé planet, sluncí, univerz, galaxií a vesmírů ve Stvoření. Neexistuje žádná jiná instituce v obecné formě.

Nepřichází tedy v úvahu že by mne například planeta chtěla potrestat. Pokud by tomu tak bylo, musel by pan JN říci jméno kterékoliv úrovně planety, se kterou tzv. komunikují on a jeho nohsledi, kteří hovoří spíše se svým vlastním podvědomím a nenaplněnými touhami. Planeta Země je bytost, která má mnoho jmen podle úrovně, se kterou navazujeme spojení, ale celkem je jich slovy sedm. Kdyby tedy příslušníci NDC skutečně hovořili s planetou Zemí, museli by jí oslovovat tímto jedním ze sedmi jmen, protože to co nemá jméno ve Stvoření, to jako kdyby neexistovalo….!!! Tohle ví každý, kdo jen trochu zná základní Zákony ve Stvoření. Možná napoprvé by Země zareagovala na volání evokujícího (svých pozemských dětí), ale sama by řekla, jak jí má dotyčný nebo dotyčná volat jménem!!! Jinak s bytostí planety Země jsem ve velice přátelském vztahu, takže kdo mne to má tedy trestat a vystupovat proti mně? 

To co jsem uvedl u planety Země, platí pro tzv. Přírodu této planety a jiných úrovní. Pokud není jméno a stanovená funkce, nemá nikdo právo vystupovat jako bezejmenná síla, natož nějaký stupeň Vědomí. To co představuje souhrnně Přírodu, může být sbor entit, které mají přidělené funkce a odpovědnost za přidělené úseky v té časti projevu, které obdržely jako své pracoviště!!! Každá tato bytost = entita, má jméno, titul, seznam mocí a sil, které musí poctivě delegovat před člověkem, který prokáže odpovídající stupeň vnitřního rozvoje. Nikdo tedy nemůže vystupovat za celou planetu krom ducha planety a jeho nadřízený Logos této planety. Ten je hlavním představitelem všeho na dotyčné úrovni, tedy i všech bytostí a entit, které můžeme sloučit do tzv. Přírody. Za Přírodu může hovořit pouze a jen její planetární Logos (u vyšších úrovní odpovídající Logos). Ten samozřejmě má Jméno, síly a moci odpovídající zastávané funkci……

Závěr tohoto krátkého vysvětlení spočívá v tom, že si pan JN a další spolupracovníci vymysleli objekty komunikace, které neexistují a když tak s úplně jinou právní subjektivitou ve Stvoření. Je to stejné, jako kdybychom volali na nějakou firmu nebo ministerstvo a místo abychom chtěli se spojit nebo si smluvit schůzky k jednání s odpovědnou osobou jako představitelem určité konkrétní funkce, tak bychom volali a spojovali se s nekonkrétním názvem firmy nebo ministerstvem.“


Ač je to napsáno velmi složitě, po podrobném prostudování se význam tohoto sdělení ukáže jako naprosto jednoznačný. Jeho smysl je totiž následující. Na Nové duchovní cestě komunikujeme s kompletní bytostí Planety, nikoliv s jejím astrálním duchem, nebo s některou její dílčí úrovní. Tyto objekty, se kterými duchovně komunikujeme, což je například Planeta Země, Příroda, Centrální Karma, však nemají podle pana Luďka Kováče tu správnou a mágy uznávanou právní subjektivitu ve Stvoření. A proto jsou námi vymyšlené a nelze tedy s nimi hovořit. Guyver dokonce tyto bytosti a instituce označil jako „maňásky“.

Samozřejmě, pokud chci jednat s ministerstvem, potřebuji najít pověřenou osobu počínaje samotným ministrem, přes jeho náměstky až po další úředníky. Takže k takovému systému pan LK přirovnává Planetu?

Jenže Planeta Země je především živá bytost a nikoliv souhrn zaměstnanců na různých úrovních. Pokud potřebuji souhlas Planety s určitou činností, potřebuji souhlas její kompletní bytosti, a nikoliv souhlasy dílčích částí Planety nebo souhlasy bytostí, které na Planetě žijí, a které si třeba i přisvojily právo duchovně řídit, vést, rozhodovat.

Ze slov mágů je jasně patrné, jak systém magického řízení lidstva a celého vývoje v uplynulých tisících letech vlastně fungoval. Prostřednictvím jejich slov se teď o tom dozvídáme detaily. Pomyšlení na to, že by Planeta Země mohla představovat celistvou svobodnou svéprávnou bytost, a že by s ní dokonce někdo mohl navázat spojení, nepřipadá podle magie v úvahu. Je to doslova rouhání proti jejich „svaté pravdě“.  Ve svých slovech naznačují, že slovo Planeta je pouze nekonkrétním názvem „firmy“. Zatímco jsou tady odpovědné instituce zvané „Kristus“, neboli pán, vládce, a to na úrovních Vesmíru, Galaxie, Slunce a jednotlivých planet.

Ještě jednu poznámku k navazování duchovní komunikace. Naše zkušenosti potvrzují, že pokud komunikuje s tou samou bytostí a dokonce i ve stejném čase, několik jednotlivců, každý dostane trochu jinou odpověď. A to v závislosti na úrovni jeho vnitřní čistoty, na jeho duchovním původu i specializaci osobního karmického úkolu jeho existence. Za běžné situace pak obvykle tito lidé, jsou-li na světelném vzestupu, dostávají odpovědi, které si navzájem neprotiřečí, ale naopak se ve svém pohledu doplňují.

Ne Příroda, ale dosazená figurka nad ní má právo hovořit

Viz jeho slova

„Za Přírodu může hovořit pouze a jen její planetární Logos (u vyšších úrovní odpovídající Logos). Ten samozřejmě má Jméno, síly a moci odpovídající zastávané funkci“.

Jedině s těmito mluvčími lze podle magie komunikovat. To jsou podle LK skuteční představitelé planet, sluncí, galaxií, vesmírů.

Takže ne samotné planety, hvězdy, galaxie, Vesmír, odpovídající úrovně přírody a další obří kosmické bytosti. Ale dosazené figurky nad nimi jsou podle mágů těmi, kteří mají právo za ně mluvit. A kteří také mohou řídit a směrovat vývoj. Ano, děkujeme za potvrzení toho, jak to tady skutečně dlouhodobě fungovalo. Děkujeme za poznání, které jasně vysvětluje, proč je vývoj tam, kde jsme dnes. Nelze se tomu divit, když po dlouhou dobu řídily fungování obřích vesmírných bytostí figurky uměle postavené magií nad ně do řídících funkcí a čím dál více odtržené od skutečné reality.

Takže opět propagování již dávno přežitého modelu. Že chod celého světa řídí jakési individualizované bytosti duchovních mistrů či mágů, v mnoha případech dokonce nahrazené umělými automaty. To je to nejvyšší, čemu se máme podle pana LK klanět? Čemu se nemáme odvažovat za žádných okolností rouhat? Já v tom skutečně vidím jen jeden z pokusů o nastolení a obhájení dalšího náboženství, tentokrát náboženství magie, které si uzurpuje moc nad světem.

Koncept Planety jako živé bytosti je dnes všeobecně přijímaný

Koncept Planety jako živé bytosti se dnes přece objevuje v mnoha uznávaných dílech světové literatury a světové vědy, například James Lovelock v knize „Gaia – živá Planeta“, na straně 31 píše:

„Možná si všimnete, že pro Gaiu užívám metaforu „živá Země“… Zjistil jsem, že je užitečné představovat si Zemi jako živočicha… Metafora je důležitá, protože pokud máme se stavem, ve kterém se nacházíme, nějak nakládat, rozumět mu, musíme poznat skutečnou povahu Země a brát ji jako největší živou věc ve Sluneční soustavě, ne jako něco neživotného… Dokud nebudeme Zemi brát jako Planetu, která se chová, jako by byla živá…, bude nám chybět vůle změnit způsob života a pochopení, že jsme ze Země udělali největšího nepřítele…“

Jak jednoduše tato přímá a jednoznačná slova potvrzují skutečnost, že se mágové zuřivě brání zásadní změně v duchovním vývoji na této Planetě. Ano, protože oni dlouhé věky duchovní vývoj vedli a teď nechtějí přijmout fakt, že magie vypadává z vývoje, že je potřeba najít jiné, nové a čistější způsoby vedení světa. Na tyto magické postoje reaguje text Božská magie a její odraz ve hmotě.

Otěže vývoje je potřeba předat samotné Planetě a Přírodě

Soudnému člověku je naprosto jasné, že je především potřeba otěže celého vývoje předat těm bytostem, které na to mají nezadatelné právo. A to je samotná Planeta a její Příroda. Že Planeta Země je především svobodná svéprávná bytost a ne vazal, podřízený, jakéhosi planetárního Krista či Logosu.

Pro magii by však bylo katastrofální prohrou už vůbec připustit, že samotná Planeta je svéprávnou dospělou bytostí, která má právo řídit sama sebe. Protože magie celé věky řídila a ovládala prostřednictvím živlových energií Planetu zevnitř, přímo z jejích „střev“. Zatímco samotná Planeta byla po celou tu dobu udržována jakoby v umělém bezvědomí. Jenomže na přelomu tisíciletí se Planeta a Příroda konečně plně probudily k uvědomění si sama sebe a k postupnému přebírání všech těch základních hmotných a duchovních činností, které jim měly od počátku vlastně patřit.

Mágové odmítají respektovat, že přicházejí o moc nad světem

Nemůžeme se divit mágům, že to nechtějí respektovat, protože touto změnou ztrácejí vlastně úplně vše. Přicházejí o moc nad světem, nad Přírodou, Planetou, lidmi. Moc ovládat, řídit, manipulovat každého a všechno. Je to opravdu trpké probuzení do nového světa.

Takže dobře si všimněme důvodu, proč vlastně magie obhajuje místo svéprávnosti Planety a Přírody jakousi „právní subjektivitu“ Kristů, vládců, kteří mají právo a pravomoc řídit nejen lidstvo, ale i planety, hvězdné soustavy, galaxie a celý Vesmír. Právě takto vypadala umělá mocenská struktura lidských Duchovních hierarchií, která tisíce let řídila svět. A která konečně toto právo v důsledku nového vývoje ztratila, jak jsem vysvětlil v článku 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj.

Duchovní hierarchie shora z duchovních sfér už nefungují. Jen určité izolované skupinky mágů ve hmotě s podporou uměle vytvořených automatů se snaží zuby nehty stále ještě pokračovat v tom, co už vývoj zřetelně vytlačuje pryč z tohoto světa. Mimochodem, na téma Stvořitel Všeho, což je další umělý výtvor Vesmírných lidí, napíšu samostatný kratší text později.

Proč mágové nemohou Planetu vnímat jako samostatnou živou bytost?

Mágové z pozice své úrovně pohledu nemohou vnímat, že mimo jejich všechny možné hodnosti a funkce je Planeta Země v prvé řadě a především jako celek živá bytost. Důležité ovšem je, že hladina vnitřní harmonie této bytosti je vysoko nad vnitřní harmonií běžného člověka, jehož vědomí zůstává v rámci Staré duchovní cesty v zajetí dvanácti úrovní jeho vnějšího duchovního těla.

Jedině člověk, který prorazí bariéru svého dvanáctého těla, a to jsou právě všichni lidé na Nové duchovní cestě, má šanci se frekvenčně dostat svým vnitřním vyladěním na úroveň Planety a takto s ní tváří v tvář duchovně komunikovat, tedy rozmlouvat. A záleží jen na něm, jestli přitom Planetu vnímá i dalšími duchovními vjemy, tedy vnitřním zrakem, pocitovými vjemy, atd. Proklamace, že s Planetou nemohu mluvit, protože je to pouze maňásek, nebo dokonce neexistující objekt, jsou zcela nesmyslné. Nejsou přitom ničím jiným, než pokusem vysvětlovat pravdu při pohledu zdola, odkud pravda skutečně nemůže být dohlédnuta.

Mágové se vůbec nepozastavili nad tím, že totéž vnímání a mnohdy lepší než já, má celá řada dalších bytostí, které vstoupily na NDC? Chtějí naznačit, že to je výsledek jakési davové psychózy, kterou nějakým způsobem vysíláme z našich stránek. A běžný člověk ji podléhá, zatímco oni „moudří“ jsou jedinými, kteří této psychóze odolají?

Doporučuji všem obhájcům a propagátorům magie znovu si přečíst článek o skepticích 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků?, a články o konzervativcích 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců? Tedy články, které jsou právě o skeptickém či magickém vychýleném způsobu vnímání světa. Poslední dva s přílohami tehdy pan LK označil jako „grafomanskou přívalovou vlnu 4 velečlánků na stránkách NDC“.

Magie se naučila obcházet také člověka jako celistvou bytost

Stejným způsobem, jako se magie snaží obcházet samotnou Planetu, mágové obcházejí i lidské bytosti. V článku 41B. Další nepřijatelné praktiky mágů, jsem popsal situaci, kdy pan LK v diskusi na našem webu, aniž by byl diskutujícími lidmi požádán, začal za použití svých magických metod jmenovitě diagnostikovat naše čtenáře a zveřejňovat výsledky tohoto svého magického pohledu. A dokonce se pokoušel nabízet vlastní služby při jejich očistě, případně i osobní setkání. Jeho diagnózy byly z našich stránek bezprostředně odstraněny. Na výtku, že na něco takového nemá právo, reagoval slovy:

„Kde berete jistotu, že jsem nepožádal a že mi to nebylo nejen dovoleno Boží Prozřetelností?! Kde berete jistotu, že jsem nebyl požádán přímo Duchem některých jednotlivců, abych předal co jsem napsal?!“

Tento případ, stejně jako předchozí úvahy o Planetě, jasně naznačuje, že mágové mají ve zvyku obcházet i lidskou bytost jako takovou. Místo, aby se zeptali přímo člověka, zda s jejich záměrem souhlasí, ptají se „nějaké duchovní instituce“ nahoře, případně jiného „něčeho“ uvnitř člověka. Takže i v tomto případě mág člověka nepovažuje za celistvou svéprávnou bytost, se kterou především je nezbytné hovořit. A místo se samotným člověkem pak vyjednává s jeho dílčími částmi a s dalšími rozhodovacími úrovněmi nad člověkem.

Takto postavený model magického vedení světa staví člověka do podoby pouhé loutky v rukou světového systému magie. Loutkař také pomocí provázků hýbá s hlavou, končetinami a trupem loutky. A tím ji pak vlastně má plně ve své moci. A dokáže zajistit, aby se loutka hýbala, jak potřebuje. Není těžké pochopit, že systém magie staví Planetu Zemi i člověka do podobné role loutky, kterou pak mágové chtějí řídit taháním za určité provázky.

Ani výzva astrálního ducha člověka nemůže být dostatečným důvodem akce

I v případě, kdy by to byla přímo žádost astrálního ducha, je takový postup nejen neetický, ale současně i velmi ošidný. Člověk 2. typu má možnost se vnitřně čistit a pracovat na sobě právě ve hmotě. Může se tedy stát, že z určitých vnitřních neharmonií se člověk již ve hmotě dokázal očistit, ale do vnitřního ducha se tento nový stav ještě nepromítl. To znamená, že vnitřní astrální duch je v té chvíli frekvenčně níže. Chápu, že něco takového je pro mága neuvěřitelné nebo spíše nesmyslné. Ale pokud pochopí skutečný princip fungování člověka 2. typu, pak teprve má šanci pochopit, že toto je pravda. Budu o tom mluvit při popisu procesů zrození a úmrtí ve hmotném světě v následujícím tématu 44.

Člověk je především celistvou bytostí s vlastním vědomím a svobodnou vůlí. A pokud hodlám cokoliv s ním provádět, měl bych se především zeptat tohoto člověka jako celistvé bytosti na jeho vědomé úrovni, a ne pouze jedné z jeho rovin, dílčích součástí. To samé by mělo platit i v případě Planety a Přírody.

Vysvětlím to na jednoduchém příkladě. Jdu kolem člověka, a aniž bych něco zkoumal, jasně do mne vstupuje informace, že jeho játra nejsou v pořádku. To se mi skutečně dříve dělo. Játra na mne jakoby volají: "Potřebujeme pomoci". Mágovi by to stačilo. Řekl by, že dostal jasný impuls k léčbě a bude na takového člověka působit energií. Naopak čistá cesta říká: S každým zákrokem musí souhlasit na vědomé úrovni celistvá bytost člověka. Mám však právo mu vůbec říci, že má špatná játra, a nabídnout mu léčbu?

Když budete stoupat na cestě vzestupu, zpočátku budete mít pocit, že na takové sdělení právo máte a také to občas uděláte. Ale obvykle to nikam nepovede, protože člověk zpravidla pomoc odmítne. Až později na vyšším stupni své cesty pochopíte, že nemáte právo jakýmkoliv způsobem vrtat do tohoto člověka, pokud vás sám nepožádal o pomoc. Proto nemáte ani právo bez jeho vědomí posuzovat jeho případný zdravotní stav.

Tím, že tuto zásadu začnete vnitřně respektovat, tím vlastně sám sebe dostanete do situace, že vám informace o druhých lidech už nebudou volně chodit. Takové informace už pak dostanete jedině za podmínky, že ten člověk vás napřed vědomě sám požádá o kontrolu a vy jej teprve poté začnete kontrolovat. Přesně to je čistý etický přístup ke každému člověku. Postup, který však mágové zjevně nedodržují, jak jsme se sami přesvědčili.

Jasnou neetičnost jednání dnes cítím v každém zákroku, který by mág zdůvodnil například slovy:

„Působím na toho člověka magickou „očistnou operací“, protože mne o to trávicí bakterie v jeho střevech požádaly.“  

Jenže magie si zvykla právě takto řídit svět. Právě takto se všechny lidské bytosti, i Planeta Země a Příroda, staly rukojmími magie, která vyjednávala ne přímo s nimi. Místo toho se dohadovala na úrovni živlů a jednotlivých životních orgánů těchto obřích struktur. Nebo dokonce i s jinými formami života, které na určité úrovni tyto bytosti využívaly jako nosiče.

Pak je tady ještě druhá ošidnost magického pohledu na svět. Mágové jsou patrně schopni pouze pohledu živlového. Tento živlový magický pohled však nemusí dávat pravdivý obraz skutečnosti. Neumožňuje celkový objektivní náhled na bytost, na situaci, jak jsem naznačil v článku 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie, a jak jednoznačně dokládám v celém tomto dnešním článku. Mágové pak nejen, že nejednají se samotným člověkem, ale dokonce často ve svých úsudcích vycházejí ze zdeformovaného pohledu na realitu.

Osmý pohled mágů mimo vývoj – odmítání existence jiných úrovní pravdy

Magie směřuje vývoj do astrálu a odtud do různých úrovní. Které můžeme také jinak charakterizovat jako stupně odpoutání se od hrubé hmoty. Toto téma bude podrobně analyzováno v následujícím tématu 44 o dimenzích, úrovních, frekvencích.

Podstatu skutečného života a opravdového vývoje však nezjistím tím, že půjdu čím dál hlouběji do samotných "střev" Planety a stále více se budu odpoutávat a vzdalovat od hmoty. Ale naopak tím, že se pokusím dostat frekvenčně a informačně na samotnou úroveň Planety nebo Přírody jako celku, Planety nebo Přírody jako celistvých živých bytostí.

A takto s nimi tváří v tvář komunikovat. Pan LK tvrdí, že to není možné. Že takový rozhovor by mi nejprve musela povolit figurka planetárního Krista či Logose nad Planetou. A že proto vše, co na našich stránkách uvádíme, je špatně. On dokonce píše o lži, což už je termín znamenající vědomé a záměrné překrucování informací.

V článku 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie jsem vysvětlil, že pohled na svět mágů a pohled cesty čistého duchovního vzestupu je zřetelně odlišný. A že tyto dva pohledy nikdy nemohou nalézt společný jazyk. Jen je možné pokusit se z hlediska jednoho pohledu pochopit způsob pohledu druhého. Já jsem to udělal právě v citovaném článku. Magie však totéž zřejmě nedokáže. A to především proto, že mágové svojí vnitřní frekvenci propadli až na úroveň duchovně neprobuzeného člověka – viz článek 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?. A navíc jsou díky svým předchozím manipulativním magickým zákrokům těžce dlouhodobě ovládnuti Temnem. To jsou důvody, proč mágové místo snahy o pochopení našeho pohledu jen okázalými slovy hovoří o našich lžích.

Devátý pohled magie mimo realitu – poznávání principů světa je již ukončeno

Na našich stránkách se snažíme vysvětlit, že dosavadní poznání principů fungování duchovního pozadí světa je nedostatečné, nepřesné, mnohdy i značně deformované. Že svět se vyvíjí a mění. A dosavadní poznatky přenášené z minulosti esoterními naukami o duchovním pozadí světa již dávno nejsou aktuální. A snažíme se proto přinášet veřejnosti nové, přesnější, vlastními zkušenostmi i duchovními komunikacemi ověřené informace.

Naproti tomu magie zřetelně hlásá tezi, že poznání duchovního pozadí světa je ukončené a hotové. Že tímto hotovým poznáním jsou to právě ty neměnné, staré, věčné poznatky a principy fungování, které propaguje magie.

Každému otevřenému člověku je jasné, že cokoliv ve světě se nutně musí vyvíjet. Zastavení vývoje totiž vždy znamená stagnaci a dlouhodobá stagnace dříve nebo později přechází v pády, v náhlé zvraty, jak se již mnohokrát na této Planetě stalo.

Když je tedy poznání duchovního pozadí světa podle mágů tak dokonalé, proč magie vedla lidstvo po dobu celé historie od jedné katastrofy k další? Právě pochopení významu katastrof by mělo být zásadním krokem k pochopení celého vývoje. To však magie neumožňuje, nebo nám tuto skutečnost záměrně zakrývá. Proč se katastrofy staly, kdo nebo co je vyvolaly? Jaký měly význam?

Aby se vývoj lidstva dlouhodobě stabilizoval, potřebujeme nutně přetnout tento kruh opakovaných katastrof. K tomu však potřebujeme nejprve pochopit fungování duchovního pozadí celého světa i svého života. Magie nám to neumožnila. Lidstvo proto musí hledat jinou cestu, dokud je ještě čas.

Jednoduchý příklad z historie

Uvedu příklad – dávný Egypt, tzv. mytické období:  Kolébka magie a hermetismu. Společnost vydávaná magií i dalšími esoterními naukami za zlatý vzor lidské civilizace. Jako kdyby následné katastrofy, pády, totální rozvraty a destrukce byly něčím, co s fungováním lidstva nesouvisí. Co je jen nejapným žertem zlomyslného prostředí. Právě tohle je ten neobjektivní pohled zpětným zrcátkem do minulosti typický pro magii, jak jsem vysvětlil v článku 40G. Proč jde tajná věda proti lidstvu?

Podstatné je přece to, co po takové civilizaci z dlouhodobého pohledu zbylo – hmotné památky, kultura, náboženství, charakter karmických vrstev, pozůstatky v duchovním pozadí světa. A přesně z tohoto pohledu je Egypt typický něčím úplně jiným. Zbytky mumií a zombií v pohřebištích a chrámech, které mají doposud v sobě magickou moc působit na živé. Následky magických zásahů do mumifikace byly popsány v textu 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla. A naznačily to také například filmy Mumie a Mumie II. Dále karmické vrstvy s nepředstavitelnými zrůdnostmi, jak jsem to naznačil v článku 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj. To vše je tím pravým poselstvím dávného Egypta pro dnešní dobu. Abychom pochopili, co vše v minulosti způsobila magie.

Proč magie stále obhajuje staré přežité metody a principy?

Proč magie nechce připustit skutečný vývoj? Protože tento vývoj nutně směřuje k odchodu magie ze scény, která by už dávno měla být pro dnešní lidstvo 2. typu tabu, jak naznačují duchovní komunikace z poslední doby Božská magie a její odraz ve hmotě, Ježíš: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“Dovršení boje s magií je podstatné pro další vývojPozemská Příroda se potřebuje zbavit magie.

Nikdy jsem však o zástupcích strany mágů netvrdil, že vědomě lžou. Vysvětluji jen, že jejich pohled na svět je zastaralý, a že skutečnému fungování duchovního pozadí světa jejich pohled již v dnešní době neodpovídá. Ano, jde o chybu způsobu náhledu na svět. Nemyslím si o nich, že vědomě lžou a ani to o nich netvrdím.

Desátý pohled magie mimo realitu – hranici Vesmíru nelze překonat

Jednou z hranic, bariér, která ohraničuje určitým způsobem fungování člověka, je hranice tohoto Vesmíru a jeho duchovního obalu. V článcích 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, 40A. Je věda skutečně nástrojem vyššího poznání? jsem vysvětlil, že duchovní prahy jsou pro člověka z určitého pohledu zdánlivě nedosažitelnými hranicemi. Každý takový duchovní práh však lze na duchovní cestě překonat.

Tím spíše, když si uvědomíme, že člověk 2. typu má v sobě ukrytu novou mimořádnou vlastnost, kterou žádná z dávných civilizací na Zemi neměla – schopnost neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. O těchto věcech již píšu více než rok. Stačilo by málo – brát tyto informace vážně, přečíst si je, vstřebat je a uvědomit si, co všechno z nich vyplývá pro dnešní úlohu magie v tomto světě.

Bariéra našeho Vesmíru pro člověka představuje jakési nekonečno, o kterém máme v hlavě představu, že nikdy nelze překonat. A přesto je existence dalších bodů, prostorů, území za nekonečnem vědeckými metodami prokázána. Totéž naznačili duchovně otevření autoři knihy „Jitro kouzelníků“ Jacques Bergier a Louis Pauwels. Totéž vysvětlil duchovní učitel Geoff Boltwood v knize „Posel“. Jen mágové budou ovšem až do omrzení hlásat pravý opak.

Například Erien Azarin (Jaromír Schmidt) v diskusi pod výše citovaným článkem na Rahuntě s okázalým opovržením vůči naší zabedněnosti napsal:


"Datum: 28.04.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Re: Čeho je moc.......

Pokud je člověk dostatečně pozorný, potom stačí přečíst úvodní slogan, na stránkách oné nové duchovní cesty který zní: "NOVÁ DUCHOVNÍ CESTA ..... Cesta za hranice Vesmíru." Každý rozumný člověk ví, že vesmír nemá hranice, protože ať už se vrtnem kamkoliv, ať už vstoupíme do jakékoliv reality, vesmír nikdy neopustíme. Jediná cesta jak opustit vesmír je smrt, tedy neexistence a pokud si člověk všimne tohoto varování na úvodní straně, jistě už nemá smysl dále pokračovat."


Proč tento skutečnosti zjevně neodpovídající, a až zatvrzele zastaralý názor? A navíc okázale nadřazený a svým projevem arogantní? V jeho citaci je hned několik zásadních omylů. Především smrtí člověk odchází do astrálu a tudy se rozhodně Vesmír neopouští. Navíc smrt přece ještě není neexistencí. Zadruhé. Hranice Vesmíru je pro člověka jen jedním z duchovních prahů. A tyto prahy lze právě vstupem na Novou duchovní cestu čistým vzestupem překonávat.

Odříznutí od duchovního pozadí umožňuje snazší ovládnutí člověka

Proč mágové o něčem tvrdí, že to nejde, když s tím sami osobně nemají žádné zkušenosti? Mají k tomu nějaký závažný důvod? V článku 40B. Důležitost postoje vědy k duchovní rovině života jsem vysvětlil, že

odříznutí od duchovního pozadí umožňuje snazší ovládnutí lidstva. Když totiž takové odříznutí zavedete zákonem, věčným principem, nikdo nebude mít možnost poznat skutečnou pravdu. A tvůrci takového zákona pak budou mít naprosto volnou ruku pro jakékoliv zmanipulování duchovních informací.

Právě touto cestou se vydalo křesťanské náboženství, když vyloučilo reinkarnaci a možnost poznání skutečného fungování duchovního pozadí člověka i světa. Stejnou cestou se vydává magie, když vyloučila možnost poznat svět tím, že běžnému člověku vzala právo hovořit se skutečnou Planetou. Jedině mágům ponechala možnost mluvit jednat se světovým, galaktickým, slunečním či planetárním Kristem. Tady už však nejde o pouhou nevědomost, ale o záměrnou strategii.

A v tuto chvíli je jedno, jestli tuto strategii mágové prosazují vědomě nebo nevědomě. V každém případě však cílem takové strategie je ovládat a řídit nevědomé obyvatele naší Planety, přikazovat slovy zasvěcených těm ostatním. Jasně přitom dělají přesně to, co předhazují nám a mnoha dalším včetně náboženství a za co je kritizují – viz dvojaký postoj k odstraňování diskusních příspěvků u pana Schmidta popsaný v článku 43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost.

Říkají, že magie je jediná cesta, která otevírá dveře skutečného poznání, a proto že zachraňuje svět. Ale opak je pravdou! Magie naopak již tisíce let blokuje vyšší pravdu přicházející z čistých úrovní Přírody a Vesmíru. Aby tato pravda nemohla dorazit do širokého povědomí lidstva.

Jedenáctý omyl magie – místo skutečného poznání hledá cesty k udržení moci

Kdyby mágové neměli ve své hlavě jen další uspokojování své potřeby vládnout, ovládat, řídit, chovali by se zcela jinak. Pokud by je opravdu zajímalo skutečné poznání pravdy, dělali by totéž, co dělají obyčejní materialističtí vědci bez duchovní průpravy po celém světě. Psal jsem o tom v článku 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva:

„Ve vědecké komunitě (a tím teď nemyslím zaryté skeptiky) převládá spolupráce. Jeden něco vymyslí a veřejně to publikuje. Druhý si to přečte, doplní o další nový detail, atd. Stručné anotace, několikařádková shrnutí a zhodnocení obsahu, všech celosvětově vydaných textů, jsou v každém oboru sledovány – viz například v USA vydávané „Mathematical reviews“. Takto se vědecké poznání posouvá krůček po krůčku dál, protože světová vědecká komunita se aktivně zajímá o vše nové.“

Když jsme začali na našich stránkách veřejně publikovat nové duchovní informace získané při pohledu shora na náš Vesmír a jeho duchovní struktury zvnějšku, Luděk Kováč si pospíšil s odsouzením Nelžete! Nepřekrucujte! Nemaťte!“ Tak takto se rozhodně poznávání duchovního pozadí světa nemůže posouvat dál, když na cokoliv, co já sám neuznávám, budu hned reagovat podobným výpadem.

Závěr: Mágům skutečně nejde o posouvání dalšího poznávání světa dál. Naopak jim v prvé řadě jde o udržení dosavadního stupně poznání, který má navěky zakonzervovat vedoucí úlohu magie, magických struktur, bytostí, hierarchií nad tímto světem.

Dvanáctý omyl magie – nepochopení skutečného významu Karmy

Cituji další úryvek textu pana LK:


„U tzv. Karmy, platí skoro to stejné. Na planetě existují planetární karmické bytosti, které mají v popisu práce sledovat vše, co souvisí se zákony, závazky a přípustné vztahové vazby. Na úrovni Univerza (sluneční soustavy) je konkrétně v naší soustavě planeta Saturn, která plní úlohu karmické planety (nechci podrobně popisovat a vysvětlovat) pro celý solární systém. Zde jsou zase konkrétní bytosti s konkrétními funkcemi a odpovědností. Jejich Logos je konkrétní bytost, s konkrétním jménem. Žádná obecně pojmenovaná karma…(proto si pan Guyver musel zákonitě dělat legraci z nestoudnosti a lží pana JN, jeho nohsledů a nohsledek). Místo aby se zamysleli nad sebou, proč se někdo nad nimi pozastavuje v humorné formě (dělá si vlastně z nich legraci), označí jej ve své nestoudnosti za provokatéra a vulgárního pisatele plného nenávisti. Kdo je nestoudný a byl nenávistný je vidět podle činností představitelů a stoupenců NDC. Pokud bychom pokračovali dále s tzv. karmou až k té „Nejvyšší“ tzv. Centrální Karmě = CK (podle NDC), tak zde zase je nějaká absolutní bytost a tou je Stvořitel Všeho!!!

Nikdo jiný to není a ani nemůže být. Přitom pan JN a další, mají tu drzost, že klidně hovoří s CK a ani k tomu nepotřebují Stvořitele Všeho… no je to i úsměvné, ale i velice pošetilé…!!!“


Takže opět totéž ponaučení z Rahunty. Na samotném vrcholu stojí Stvořitel všeho, což je podle našeho zjištění bytost či instituce uměle vytvořená Vesmírnými lidmi. Pohled Nové duchovní cesty je naopak velmi jednoduchý, a detailně byl popsán v článku 39J. Principy nového karmického pořádku.

Nad vším, nad každou institucí, která má právo rozhodovat, bude stát nezávislá karmická instituce s dostatečným duchovním nadhledem, která bude určitou záštitou spravedlnosti a čistoty rozhodování na každé duchovní úrovni.

Mágové tento čistý koncept, který dokáže zaručit vysokou etiku na všech rozhodovacích úrovních, odmítají. Lépe se jim hodí dosavadní nedostatečně fungující karmický systém, prolezlý nespravedlnostmi všech typů, viz článek 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi. Jeho podstatou jsou uměle dosazené figurky s karmickými pravomocemi nad planetami a Přírodou a na samém vrcholu nejvyšší bytost, ať už ji nazvou Bůh nebo Stvořitel všeho, která může vše.

Je pak pohodlné jakýkoliv svůj, třeba i hrubě neetický čin, posvěcením této nejvyšší bytosti zdůvodnit a tvářit se – já nic, to Bůh rozhodl. Příkladem takové akce bylo zemětřesení v italském Assisi, viz text Každý magický zákrok je dnes neoprávněný, uměle magicky vyvolané panem LK, jak nakonec sám potvrdil v textu „Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka 7B“  na Rahuntě.

© Jiří Novák, květen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 193
  • 21
  • 19
  • 16
  • 26

Celkový počet hlasů: 275