Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie

41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie

Jiří Novák, Petra Nováková, Marie Mejdrová Vloženo 27.3.2011
Jiří Novák Petra Nováková Marie Mejdrová

Pan Luděk Kováč ohlásil na svých stránkách zrušení všech karmických vztahů a vazeb mezi všemi bytostmi žijícími zde na Zemi, které vznikly bez rozdílu času a prostoru ve Stvoření. Takové prohlášení naznačuje, že byl proveden pokus opakovat přehmaty světelného vedení lidstva z období Ježíše. Přehmaty, které tedy odstartovaly temný středověk na Zemi a ovládnutí lidstva temnou mocí. Základem umělých tvořivých magických schopností je systém nazývaný „kabala“. Jde o skutečné zásahy do struktury hmoty, fungování bytostí nebo do samotných přírodních pochodů. Dobře živlově vyladěný mág má skutečně ohromující magickou tvořivou sílu, která dokáže doslova hýbat světem, lidmi, Planetou. Ta tam je doba, kdy opravdový mág byl nenápadný. Základní předpoklad bezchybného fungování magie. Co ve skutečnosti vyvolal magický zákrok pana LK? Hodnocení zákroku LK z pohledu Karmy a Přírody.

Pozoruhodná „legislativní úprava Vesmíru“

Na webových stránkách Rahunta vyšel následující text, který otiskujeme v plném znění. Popisuje magický zásah do fungování světa, který diskutující čtenářka pod tímto textem označila jako „legislativní úpravy Vesmíru“.

Děje se něco? - 30 (Radostná Zpráva)

26.03.2011 18:36

Vážení čtenáři a čtenářky, oznamuji Vám velice radostnou zpravu:

Dnes, to je 26.3.2011 v 18,30 SEČ byly zručeny všechny karmické vztahy a vazby mezi všemi bytostmi žijícími zde na Zemi, které vznikly bez rozdílu času a prostoru ve Stvoření....

Toto rušení karmických vztahů a závazků se dále rozšiřuje na celý 11.Vesmír a jejich Bytosti!!! 

Pokud by Vám kdokoliv říkal, že máte nějaké karmické uzly či vztahy na jiné bytosti či vztahy, není to již pravda a dotyčný spíše prokazuje, že vám neříká pravdu, nebo nic neumí....

LK

 

Kdo provedl tento zákrok?

Co všechno z tohoto textu vyplývá? Pokud by zákrok provedl Stvořitel nebo jiná duchovní bytost, pan LK by to jistě rád napsal a zaštítil se tím, kryl by si tím záda. To, že to neudělal, znamená jedinou věc. Pana LK nepovažuji za prolhanou bytost. Vše, co tvrdí a píše, myslí naprosto upřímně a vážně. Jediným jeho problémem je fakt, že svým frekvenčním pádem na duchovní cestě zcela ztratil reálný pohled na svět. Takže zbývá jediná možnost. Protože se LK neohání zákrokem jakési vyšší duchovní bytosti, je logické, že tento zákrok provedl sám z titulu své pravomoci a domnělé řídící moci nad tímto světem.

Při hodnocení sama sebe přitom není vůbec skromný. Z následujících slov lze jednoznačně cítit jeho domnělý pocit ohromné moci nad tímto světem a nad námi běžnými lidmi (z diskusního příspěvku pana LK citovaného v článku 41B. Další nepřijatelné praktiky mágů):

„Mne všechny bytosti, dokonce dnes již i z Vaší rasy oslovují "Svatý přesvatý"…

Takže opravdu nepotřebuji vytvářet okolo sebe žádnou aureolu tak jak naznačujete, nemám to zapotřebí, protože "JÁ JSEM!"…

Pokud to pochopíte a především rychle vnitřně v sobě dosáhnete, budete moci svým lidem své rasy říkat co jste se naučil a třeba jak jste v nevědomosti atakoval Svatého Přesvatého (smích, ale laskavě)...“

Jednoznačně jde o pokus znovu opakovat období Ježíše

Takové prohlášení o celoplošném zrušení šech karmických vazeb naznačuje, že byl magickým zásahem proveden pokus opakovat přehmaty světelného vedení lidstva z období Ježíše Krista. Přehmaty, které doposud nebyly veřejně vysvětleny ani na našich webových stránkách, protože se jedná o vysoce choulostivé téma. Mám tím na mysli nikoliv zásahy samotného Ježíše Krista, ale především zásahy vedoucích institucí Světla - Duchovních hierarchií a Vesmírných lidí, které tehdy vedly vývoj. A které rozhodly, že tragický konec Ježíšovy pozemské mise začal být vydáván za vítězství. Že poprava, ukřižování čistého člověka, byla vydávána za akt, který posílil pravdu a čistotu, a který zbavil pozemské lidstvo všech hříchů.

Je skutečnou záhadou, jak se tato vymyšlená teze o sejmutí hříchů z celého lidstva popravou jediného člověka tak dobře na Zemi ujala. A kolik dalších mučedníků bylo duchovními silami shora dotlačeno k tomu, aby mučednickou smrtí položili další život za pravdu. Přestože celý vývoj svědčí jednoznačně proti této uměle vytvořené tezi. Každou takovou další popravou byly skutečná pravda a čistota znovu a znovu veřejně ubity, poníženy, zašlapány.

Nelze se divit, že místo dokonalého ráje, který bychom logicky mohli po sejmutí všech hříchů očekávat, ve skutečnosti nastává po neúspěšné misi Ježíše ovládnutí Planety organizovanou temnou mocí - Černým bratrstvem, jak jsem vysvětlil v článcích 12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět, 16. Magie z pohledu historie. Dochází k nahrazení veškeré čisté duchovnosti především křesťanským náboženstvím, které se brzy odklonilo od zásadních myšlenek čistého duchovního učení Ježíše. Již sestavování samotné Bible bylo pečlivým výběrem textů, které se hodily církevní ideologii, a které byly navíc předem a mnohokrát i později upravovány. Toto náboženství se v podobě křižáckých tažení a církevní inkvizice zasloužilo o likvidování všeho pokrokového v duchovní oblasti po celé období středověku. Výsledkem toho všeho je navíc skutečnost, že světová věda, která nutně potřebovala jít ruku v ruce s čistou duchovností, se naopak od skutečné duchovnosti odtrhla. Protože jediným zástupcem duchovnosti na Zemi zůstalo náboženství, zatímco úsilím církevní inkvizice byla veškerá čistá duchovnost násilím a vraždami zlikvidována – viz články 4. Základní rozdíly duchovního a hmotného pohledu na svět, 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi. Nakonec Vatikán udělal závěrečnou potvrzující tečku za svojí temnou historií, kterou byla organizovaná pomoc největším nacistickým zločincům po ukončení 2. světové války v útěcích mimo Evropu, zejména do Jižní Ameriky.

Takže toto vše hodlá pan LK dalším magickým zásahem ještě jednou opakovat? A myslí si, že mu na tuto jeho myšlenku opět celé lidstvo skočí? Mýlí se. Jsme v jiné době. Na Zemi již v tuto dobu existují hnutí, která usilují o zásadní změny vývoje v duchovním pozadí světa (Nová duchovní cesta) i řada hnutí a jednotlivců usilujících o zásadní změnu vývoje ve hmotě (například projekt Disclosure Stevena M. Greera, o kterém bude více v připravovaném článku 40G. Je již lidstvo připraveno na skutečné odhalení?). Dnešní lidstvo se v období dokonalého informačního propojení nedá již tak lehce odvést od skutečných otázek vývoje.

Co je základem umělých tvořivých schopností magie

Podívejme se nyní detailněji na to, jak funguje samotná magie. Základem umělých tvořivých magických schopností je systém nazývaný „kabala“. Nejsem odborníkem na magii. Proto to, co zde napíšu, nemusí mágům praktikům připadat do všech detailů přesné. Pro pochopení běžného čtenáře, jak taková kabala funguje, to však naprosto stačí. Vycházím přitom z informací jiných webových stránek. Slovo „Kabballah“ z hebrejštiny znamená tajné magické učení. U nás je například dobře známa kniha Františka Bardona: „Klíč k opravdové kabale“ s podtitulem „Kabalista jako dokonalý vládce v makro i mikrokosmu“.

Co to vlastně je kabala? Vybírám z diskuse kabalistů na webu frabato.cz:

„Kabalou (Theurgií) myslí Bardon Mystiku písmen. Člověk se učí vyslovit každé písmeno třísmyslovou koncentrací. Pomocí těchto písmen, pokud jsou kabalisticky použity se člověk "mysticky realizuje"- pozná Univerzum ve všech ohledech. Po tomto mystickém završení se člověk učí spojovat jednotlivá písmena do Formulí a pomocí toho tvořivě působit z Ničeho jako Akaša. Tedy žádné bytosti, žádná Božstva. Kabalista pracuje sám ze sebe pomocí kabalistických formulí... Jedná se v zásadě o projektování písmen (jejich vibrací, barev etc.) do jistých částí těla... Tím, že se písmeno vysloví na třech úrovních, se jednotlivé úrovně propojí, a mág může do sféry příčin vložit své přání...“

František Bardon (Brána k opravdovému zasvěcení, str. 89) k tomu uvádí: „Přikročíme nyní k další kapitole… o různém držení těla, o gestikulacích a prstokladech, což jsou tak zvané rituály. Základní princip spočívá v tom, že určitá idea, jistý myšlenkový pochod, má být potvrzen vnější vyjadřovací formou nebo naopak určitá idea či určitý myšlenkový pochod má být gestem vyvolán, hermeticky řečeno evokován.“

Podle článku „Analýza praktické Kabaly“ (Ladislav Tungli, webové stránky matrix-2001.cz, z 23.9.2001): „vychází praktická kabala z třísmyslové koncentrace (prostorová, akustická a pocitová) používáním induktivní a deduktivní metody v živlových oblastech a v jednotlivých orgánech, přičemž ke každému písmenu patří příslušná barva, akustický tón a tělesný orgán. F. Bardon upozorňuje na závažnost používání této metody a varuje před ukvapenými kroky bez náležité přípravy.“

Uvedu několik příkladů vlastností kabalistických písmen podle knihy Františka Bardona: Klíč k opravdové kabale, přejatých z článku Ladislava Tungliho: Vlastnosti písmen (stejný zdroj):

G - je písmeno požehnání, bohatství, milosrdenství, hojnosti, má moc vyvolat nadbytek,

L - je písmenem Božského majestátu a pravé morálky, nejvyšších ctností od Boha,

S - je písmenem všesíly, vibrací v analogii s vůlí a uskutečněním skrze Božského ohně.

Magické příkazy zadávané pouhým gestem

Takto tedy uměle tvoří kabala. Součástí výcviku mága jsou podle Bardona: „Obřady (rituály) a jejich praktické upotřebení: gestikulace (gesta), držení těla, prstoklady.“ Jinými slovy jde o to, naučit se zadávat magický příkaz pouhým gestem, pohybem prstů. Dodnes je takový způsob magické tvorby považován za „svaté vědění“, které je přístupné jen zasvěcencům, vyvoleným. A tím, že se mág dokonale vnitřně živlově vyladí a takto se dokáže napojit na určitý magický zdroj, systém, rezervoár magické síly, tak jeho magický příkaz se skutečně realizuje. Nejde přitom o žádné dětské hrátky. Jde o skutečné zásahy do struktury hmoty, fungování bytostí nebo do samotných přírodních pochodů na Planetě. Dobře vyladěný mág má skutečně ohromující magickou tvořivou sílu, která dokáže doslova hýbat světem, lidmi, Planetou. Třeba i do té míry, že dokáže pouhým gestem ruky, prstů, případně slovní vibrací, magicky vyvolat umělé zemětřesení, jak jsem naznačil v textech Každý magický zákrok je dnes neoprávněný - Otevřená výzva panu Luďku Kováčovi, Dnešní magie se čím dál více podobá umělému náboženství - reakce na další útok pana LK.

Z uvedeného je patrné, že samotná schopnost magie se u mága promítá do celého těla, jeho tělesných orgánů, jeho magických gest i mluvených slov. I do jeho způsobu uvažování, jeho postojů k jiným názorům, jeho chování k dalším lidem. Člověk mág je magií jakoby prosycen, impregnován. I vše, co tvoří – myšlenky, vyřčená či napsaná slova, texty, jsou touto magií prolnuty. Přesvědčil jsem se o tom jednoduše tím, že jediný příspěvek mága v diskusi u našich článků vyvolával neobvyklé chování počítače při kopírování nejen tohoto jediného textu, ale i všech ostatních textů v diskusi k témuž článku. Jediná mailová zpráva od mága způsobovala blokování automatických činností počítače nebo dokonce naprosté zablokování jeho další činnosti, takže musel být resetován.

Ta tam je doba, kdy opravdový mág byl nenápadný

Na příkladě pana LK a dalších mágů, agresivně napadajících v diskusích na našich stránkách nás ostatní za naše myšlenky a postoje, je zjevně patrné, že ta tam je doba, kdy pro dobrého mága byly podle vzoru Františka Bardona typické vlastnosti „vědění, odvaha, chtění, a mlčení“:

„Kdo se vychloubá a honosí, kdo se ohání svou moudrostí, ten se nikdy nestane dobrým mágem. Mág nemá zapotřebí usilovat o to, aby byl považován za autoritu, naopak, činí vše, aby zůstal nepoznán. Mlčení je Moc!... Komu tedy záleží na tom, aby dosáhl vědění i moudrosti, nechť v sobě vybuduje tyto čtyři základní vlastnosti, bez kterých by ve svaté magii nic podstatného nesvedl.“ (Brána k opravdovému zasvěcení, str. 67). Jak s touto základní Biblí magie korespondují „chvástavé“ výroky pana LK uvedené výše v oddílu „Kdo provedl tento zákrok?“

Základní předpoklad bezchybného fungování magie

Aby systém magie jako celek dobře fungoval, v celé bytosti mága musí bezchybně fungovat informační spojení na mnoha rovinách i mezi jednotlivými rovinami navzájem. Jeho bytost potřebuje být na všech úrovních optimálně vyladěna. Co se děje, když je takový mág v duchovním pádu? Vlivem každodenních cvičení si zpočátku ještě dokáže udržet dostatečnou živlovou rovnováhu v těle. Takže na počátku nemusí mít samotný duchovní propad ve frekvencích vliv na fungování jeho magie.

Tak jak takový pád pokračuje a postupně se zvýrazňuje, mág se stále více odděluje od Přírody a pravidelné cvičení již není schopno udržet dostatečnou vnitřní živlovou rovnováhu. A může se pak stát to samé, co je typické u špatně fungujícího nebo nedostatečně vyladěného digitálního televizního přijímače. Obraz se vlivem poruch, nedostatečně silného signálu, „zakusuje“, průběh děje se rozkládá do nepřesných „umrtvených“ izolovaných obrazů, atd. Stejně tak se u mága, který je již ve výrazném duchovním pádu, stává, že vlivem narůstajících neharmonií uvnitř jeho bytosti, se zhoršují podmínky přenosu signálu mezi jednotlivými úrovněmi jeho bytosti. Původní signál se pak deformuje a částečně rozkládá. A pokud dotyčnému ještě zůstává určité napojení na jakýsi rezervoár magické síly, výsledkem po zadání určitého magického příkazu může být zcela jiný, někdy i naprosto zmatečný výsledek, než který mág původně zamýšlel.

Co ve skutečnosti vyvolal magický zákrok pana LK?

Ve spolupráci s Přírodou jsem se pokusil identifikovat, co se vlastně magickým zásahem pana LK ve skutečnosti stalo. Příroda mi promítla situaci kteréhokoliv běžného typického člověka na Zemi mimo duchovní cestu. Jednoznačně vnímám, že zásahem LK byl tento člověk kompletně umístěn do neprodyšného pytle, který jej zcela izoluje od Přírody, odřezává od okolního světa. A navíc mu vnucuje určitou uměle vytvořenou energetickou atmosféru uvnitř tohoto obalu. Složení energií tvořících pytel je následující: 99% temné levotočivé bioenergie, 1% světelné pravotočivé bioenergie. Touto světelnou energií byla původní světelná pravomoc bytosti LK. Toto světelné pověření však LK jednoznačně zneužil k temným účelům, jak prokazuje typ bioenergie, kterou byl tento typický člověk obalen. Navíc složení uměle vytvořené atmosféry uvnitř obalu je 100% temné levotočivé bioenergie.

Dále Příroda sděluje, že tento pro běžné energie neprodyšný obal, ve kterém je člověk uzavřen, není výsledkem karmického čištění, ale jedná se ze 100% o útok bytosti LK v přítomném čase. O co tedy ve skutečnosti šlo? Rozhodně nešlo o žádné karmické čištění nebo dokonce o prominutí karmických dluhů, či vyčištění karmických vazeb. Ve skutečnosti šlo o obalení, odstínění člověka od prostředí, od Přírody. Jednak proto, aby na něj nebylo vidět, aby byl neidentifikovatelný pro jiné vyspělé duchovní bytosti. A zároveň mu znemožnit vlastní duchovní vnímání a místo toho mu vnutit pohled na svět propagovaný mágem.

Frekvenční rozsah energií, na kterých fungují systémy NDC je však svojí výškou zcela mimo dosah jakékoliv pozemské magie. Proto lze energiemi vysokých frekvencí dostupných na NDC bariéru vytvořenou tímto magickým obalem jednoduše proniknout, překonat a tím i jasně identifikovat. Naprosto tytéž výsledky jsem pak dostal i u kteréhokoliv běžného člověka, který je na běžné duchovní cestě po vzoru Staré duchovní cesty. Také ten byl tímto zákrokem obalen, oddělen od Přírody a současně energeticky zmanipulován.

A co člověk na Nové duchovní cestě? Většiny dobře vyladěných bytostí na NDC se tento zákrok nikterak nedotkl. Pouze u některých z nich se obnažila zevnitř bytosti vlivem tohoto útoku vrstva z minulosti s ovládáním od téhož mága LK. Stalo se tak na základě přitažlivosti podobných energií. A takoví lidé pak logicky cítí nepříznivé pocity typické pro karmické čištění. Zásah LK však samotné karmické vrstvy nezpracoval, karmicky je nevyvázal. Pouze byl impulsem k uvolnění dalších nepříznivých karmických vazeb s bytostí LK – nic víc. Rozvázání karmy od dalšího ovládání z minulosti ze strany LK bude nutné zajistit obvyklým způsobem za pomoci energií a institucí NDC.

Závěr: Podle Přírody šlo o akt temné magické agrese, který dopadl na drtivou většinu ze 7 miliard obyvatel Planety. A znemožnil jim jakékoliv případné další karmické čištění do té doby, dokud sami každý sám za sebe nepožádají o odblokování tohoto magického zákroku LK. Nebo dokud nedojde k situaci, že tento zákrok bude anulován celoplošným zásahem skutečných Světelných Sil na této Planetě vedoucích vývoj. Nejde o to, že by takový zákrok nebylo možné v tuto chvíli provést. Jde však o to, aby byl s ohledem na urychlení sestupu Karmy do hmoty proveden v optimálním okamžiku.

Protože magický akt provedený panem LK považujeme za opravdu závažné porušení principů světelného vývoje, usilovali jsme navzájem nezávisle v trojici získat prostřednictvím duchovní komunikace maximální množství informací o této události a postojů duchovních sil vedoucích vývoj. Duchovní komunikace Jiřího Nováka, Petry Novákové a Marie Mejdrové tvoří náplň druhé části tohoto článku.

Hodnocení zákroku LK z pohledu Karmy

Jiří Novák: Prosím o zhodnocení zákroku pana LK (duchovní komunikace z 27.3.2011):

 

Centrální Karma nového vývoje: „Toto je skutečně velmi nebezpečný precedens, snažit se takto celoplošným zásahem ovlivnit fungování všech obyvatel Planety. Je nemyslitelné a nepřijatelné, aby si kdokoliv, jakákoliv bytost, a už vůbec ne člověk ve hmotné rovině Planety, toto dovolil udělat. V tuto dobu centrální karma nového vývoje ještě nedokončila sestup do hmoty. Okamžik sestupu Karmy do hmoty se den za dnem přibližuje, ale stále ještě nebyl definitivně uskutečněn. Podobné pirátské zákroky pana LK vůči tomuto pozemskému lidstvu však proces sestupu Karmy do hmoty urychlují a usnadňují.

To, že teď pan LK jedním příkazem ovládl drtivou většinu obyvatel Planety, není ničím zásadně novým. Z karmického čištění stovek bytostí na duchovní cestě jste již dříve zjistili, že prakticky každý člověk zde na Zemi byl v minulosti ovládnut ze strany bytosti LK. Docházelo k tomu postupně v mnoha životech, při mnoha procedurách, během jednotlivých magických akcí. Tímto zákrokem tedy LK neudělal nic jiného, než pouze posílil, zviditelnil, obnovil, ovládnutí, které drtivá většina bytostí na Zemi od jeho magie stejně z minulosti v karmických vrstvách v sobě má. Tímto vlastně toto ovládnutí znovuobnovil v přítomném čase a znovu se k němu aktivně připojil.

Podobný útok, kdy se jedna osoba snaží ovládnout jedním zákrokem každého jednotlivce celé civilizace, tady nikdy v minulosti nebyl proveden. Pokud k něčemu podobnému došlo, vždy šlo o ovládnutí civilizace jako celku, jako kompletu. Kdy celá civilizace byla jako celek vložena do temného obalu a takto ovládnuta. Pan LK tímto zákrokem znovu potvrzuje, že jemu jde především o uchopení a skryté ovládnutí tvořivé síly mnoha jednotlivých bytostí. Znovu tak prokazuje, že v dnešní situaci, kdy se mu jeho celková magická síla rychle vytrácí, udělal zoufalý čin, jak si ještě jednou, naposledy, touto agresivní akcí, svoji magickou moc na úkor drtivé většiny obyvatel této Planety obnovit. A uchopit tak znovu otěže dalšího vývoje lidstva a Planety do svých rukou.

Jen někteří jednotlivci nacházející se duchovně na cestě vzestupu, dokázali tomuto útoku odolat. Jednoduše se útok na nich neuchytil. A to všechno jsou především bytosti na Nové duchovní cestě. Není potřeba na tento záludný čin nějak speciálně reagovat. To je věcí Planety, Přírody a karmické instituce. Od vás je důležité vydat k tomu veřejné prohlášení a jinak dál pokračovat ve své práci.“

Postoj Přírody k akci pana LK

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím o informaci, co přesně udělal LK včera, když říká, že byly zrušeny všechny karmické vazby? Děkuji. (Duchovní komunikace z 27.3.2011):

 

Příroda: „Již z minulosti je prokázáno, že nelze zrušit všechny karmické vazby všem lidem. Znamenalo by to kompletně zpracovat veškerou karmu lidstvem nashromážděnou. Pak by teoreticky měl nastat na Zemi ráj, protože veškeré „nepřízně osudu“ vznikají právě na základě karmických vazeb a nutnosti jejich zpracování. Pokud by nešlo o karmické zpracování všech vazeb, ale o jejich odříznutí od lidstva, aniž by byly zpracovány, lidstvu by veškeré problémy zůstaly. Navíc by však každý jmenovitě ztratil možnost se jich zbavit na základě vlastního vývoje. A postupného zpracování svých minulých omylů a přehmatů, které mu tyto problémy způsobují.

Úkolem člověka je pochopit chybu, zpracovat problém a pak se problém sám v důsledku karmické nápravy odstraní. Takovýto krok odříznutí všech karmických vazeb, pokud by byl proveditelný, by tak znamenal zakonzervování v tomto bodě, místě, čase a nemožnost se posunout dál. To však by znamenalo ztrátu vývoje. Lidstvo, které ztratí možnost vývoje, může sice po určitou dobu stagnovat, dříve či později ho však vývoj větších celků – Planety, Přírody, automaticky v rámci zachování vlastního vývoje odstraní.

LK se tak pokusil o podobný kousek, jakým bylo údajné sejmutí hříchů z celého lidstva ukřižováním Ježíše Krista. Tehdy však nešlo o skutečné sejmutí hříchů, karmických vazeb v celém rozsahu lidstva, ale o pouhý zastírací manévr, který měl lidstvo uspokojit v situaci tragického ukončení mise dlouho ohlašovaného proroka…

LK však není v pozici, kdy by mluvil do větru. Proto jeho čin má dopad i výsledky. Nejprve je však nutné říci fakt, že rozhodl za každou bytost na Zemi. Vzal všem pravomoc za svůj vlastní vývoj a tím i za vývoj celého lidstva a tedy i Planety. Ve své pozici má pocit, že tato pravomoc rozhodovat sám za všechny náleží právě jemu. Skutečnost je taková, že svou moc již dlouho využívá proti skutečnému vývoji a toto je další krok, který to potvrdil.

LK však již nemá takovou sílu, aby odříznul všechny karmické vazby. Pokud by se o toto pokusil, bylo by mu v tom zabráněno. On jednotlivé bytosti ve skutečnosti pouze obalil. A bylo nutné nechat ho určité kroky učinit, aby mohl být na jejich základě souzen. Aby jeho nevhodná činnost byla prokázána na hmotné i na duchovní rovině a teprve poté mohla být zcela zastavena. Ale až v situaci, kdy vytáhne všechny možnosti své magie, magické síly tak, aby mohly být jasně pojmenovány, chyceny a bylo s nimi naloženo v rámci principů NDC a světelného vývoje na základě rozhodnutí nejvyšších řídících struktur vedoucích vývoj – to znamená Karmy, Planety, Přírody a dalších.

LK tímto zákrokem docílil toho, aby všechny karmické vazby zůstaly v bytostech hluboko zavřené, zablokované, aby je běžné energie nemohly vytáhnout ke zpracování. Tím chtěl docílit toho, aby NDC zdánlivě nefungovala a lidem problémy zůstávaly. Docílil toho zablokováním roviny srdce, která propojuje duchovní a hmotné impulsy. Zajistil tak, aby hmotná i duchovní rovina bytosti byly zcela odděleny, a aby mezi nimi nemohlo nic proudit. Tím nemůže docházet k očistě a k řešení problémů. Tohle mu však nevyšlo u všech bytostí, protože k těm, kteří již kráčí po NDC se nemůže dostat…“

Další vysvětlení Centrální Karmy

Marie Mejdrová: Nejvyšší Karmo, prosím o vyjádření k té proklamaci, kterou napsal včera LK na web Rahunta: „Velice radostné zprávě“, že byly zrušeny všechny karmické vztahy a vazby mezi všemi bytostmi žijícími zde na Zemi, které vznikly bez rozdílu času a prostoru ve Stvoření. A že toto rušení karmických vztahů a závazků se dále rozšiřuje na celý 11. Vesmír a jejich bytosti. Děkuji. (Duchovní komunikace z 27.3.2011):

 

Nejvyšší Karma: „Každý soudný duchovně probuzený člověk nad takovým prohlášením skutečně žasne. Něco takového nejenže není žádnými prostředky reálné, ale naštěstí ani možné. Ano, naštěstí, vždyť zkuste domyslet, čeho by se tím dosáhlo.

Význam karmické instituce

Karmické energie pod správou karmické instituce jsou tu proto, aby bytosti, sféry měly možnost se poučit ze svých chyb. Pochopit, kde a proč dělaly chyby, přijmout za to zodpovědnost a naučit se jiné vzorce chování. Takové, které budou plodit pozitivní energie. Energie přinášející do jejich životů informace, impulsy, podmínky, vztahy prospěšné pro světelný vývoj jich samých i okolí. To je jedna věc.

Druhá věc je, že nastavení celého vesmírného řádu, nejen duchovní, řekněme fyzikální, je takové, že myšlenky, slova, činy nemohou zůstávat bez následků. Zanechávají za sebou nevyhnutelně otisky, stopy. Je to vlastně zákon zachování energie. Nemůže vzniknout něco z ničeho. A to, co se v každé chvíli kontinuálně vytváří, nemůže zůstávat viset ve vzduchoprázdnu, bez následků, bez odezvy. Každá práce přináší nějaké koláče. A ty chutnají podle toho, jak, kdo a s použitím jakých surovin je upekl.

Zásadní je, aby karmická instituce, jako naprosto nezávislý element, měla dosah bez rozdílu všude. Tak, aby mohla bez zábran vykonávat svoji funkci vychovávat, vést, dbát na dodržování spravedlivého a čistého řádu. Předpokladem je samozřejmě, aby byla sama čistá a dokázala se neustále čistit, stoupat, bránit se napadením a snahám o skryté ovládnutí a korupci. Tyto základní principy fungují až v posledních letech, kdy rozvoj Nové duchovní cesty přinesl i zásadní obrodu všech článků karmické instituce. A postupně se zlepšují podmínky jejich dosahu do stále hutnějších vrstev hmoty a na všechny bez rozdílu.

Význam Vesmírného řádu

Vesmírný řád spolu s nezávislým dozorcem a vychovatelem s výkonnými pravomocemi a možnostmi (tedy karmickou institucí) spolu s Přírodou jako prostředím pro vznik a vývoj všech dalších bytostí a sfér, to je jediný model, který může fungovat. Zajistit dlouhodobě světelnou evoluci. Zdůrazňuji světelnou.                    

Vždyť i všechny staré filozofie a náboženství mluví o tom, že Světlo je Řád, řád je nevyhnutelným předpokladem vývoje ve Světle. A chaos je Temnota, vedoucí ke katastrofám. Řád se ovšem nesmí zvrhnout v diktátorský režim, jehož byl třeba fašismus exemplárním příkladem. To je extrém, kdy z řádu vyprchá moudrost, čistota, láska a soucit, tedy charakteristiky Světla. Proto je nutné plně integrovat Přírodu a vychovatele – čistou karmickou instituci.

Řád není samoúčelný, je to kostra, která vše drží pohromadě v určitém tvaru. Program určující zákony a principy vývoje. Zajišťuje správné fungování. Vzpomeňme si na rakovinu, to je příklad, kdy je porušen řád, pravidla, podle kterých tělo funguje. Prostřednictvím chaotického bujení cizopasného parazita, který nezná soucit, nerespektuje žádný řád, řídí se jen pudem naprosto bezohledné sobecké agrese. Dobývá a dobývá, zabírá cizí území, dokud ho úplně nezlikviduje. A výsledek, který si ve své zaslepenosti neuvědomuje? Zahyne taky, protože si zničí svoje zázemí, přírodní prostředí, ve kterém žil. (Tedy, alespoň z hmotného pohledu. Po duchovní stránce je to složitější. Protože po celou tu dobu vyživuje temný systém nad sebou, v duchovním pozadí světa.)

Přírodní automatická Karma

Ano, kdysi na samém počátku bylo období, kdy funkce karmické instituce plnila Příroda. Kdy fungovala přírodní automatická Karma. Ale postupně se vyvinulo v mnoha světech a úrovních nesčetně způsobů, jak vesmírný řád obcházet. Karmické pravomoce dostávaly individualizované bytosti, sféry, skupiny bytostí. Chyběly účinné nástroje jak průběžně kontrolovat jejich čistotu a nadhled. Dokonce to někde dospělo až tak daleko, kdy se samo přírodní prostředí zvrhlo do temné varianty. Tam už potom není naděje na záchranu. Karmická instituce jako nezávislý článek, tak má nyní ve Stvoření své nezastupitelné místo. Je to jediná možnost, jak se vyvarovat dalších katastrof.

Význam karmických vrstev a karmického čištění

Bez pravdivých informací z minulosti by bytosti, jakéhokoliv druhu, ztratily vodítko, které je učí, jaké jejich postoje a činy škodily a škodí jim i okolí. Ty jejich specifické, které jsou právě pro ně kamenem úrazu. V tomto životě a v naprosté většině případů už i v mnoha minulých životech. Všechno, co nedokázaly dostatečně pochopit a plně vnitřně zpracovat v minulých existencích, mají tak opět možnost napravit. Karmické vrstvy a nádrže jsou sice na jedné straně časované bomby, ale z konstruktivního pohledu jsou to také vlastně zlaté doly. Jsou to knihovny, ze kterých se můžeme dozvědět miliony variant vývoje osobního i světového v minulosti a jasně tak vidět, kudy cesty nevedou. Nemusíme tisíckrát opakovat stejné chyby, máme možnost se poučit. A konečně pochopit.

Karmické vrstvy jsou také záznamem o našem řekněme rodokmenu a poslání. Kdo jsme, odkud jsme sem přišli, co se zde máme naučit a jaký je náš životní úkol.

V situaci, kdy duchovní i hmotné knihovny byly v obrovském rozsahu zničeny, poškozeny a zmanipulovány, jsou karmické vrstvy různých typů bytostí, institucí, skupin a sfér často jediným záznamem o tom, jak minulost skutečně probíhala!

Ze všech těchto důvodů vyplývá, že ten, kdo chce bytostem sebrat jejich minulost, není zástupcem strany Světla! Ať už pálí třeba Alexandrijskou knihovnu nebo se kasá, že ruší všechny karmické vazby. Bere tím lidstvu v důsledku i jeho budoucnost!

Tím pochopitelně nechci říci, že tu mají karmické vrstvy a nádrže zůstat navěky. Ale že je třeba, aby docházelo k masovému přirozenému karmickému čištění. Tedy pokud možno řízenému procesu, ne vybíjení skrz katastrofy. A to je možné pouze, pokud jsou bytosti, jež za sebou táhnou toto břímě, na dostatečně rychlém duchovním vzestupu ve Světle. Karmické vrstvy se jim pak přirozeně působením očistných energií zevnitř i zvenčí postupně obnažují. To znamená, že v přímé závislosti na dostupných frekvencích očistných energií se vynořují vrstvy, které jsou v tu chvíli bytosti schopny bezpečně zpracovat, vyslechnou-li impulsy a udělají co je třeba. Informace z karmických vrstev mají pak možno odečíst, jsou schopny je pochopit, omluvit se a mají možnost je napravit. To je jediná cesta, která je pro všechny strany přínosná a smysluplná.

Ozvěny z křesťanské ideologie

LK brnká ve svém posledním populistickém výroku na struny známé z křesťanské ideologie. Křesťanská církev operuje s dogmatem, že Ježíš Kristus sňal jako Spasitel všechny hříchy světa. Že vztah lidstva a Boha stojí od té doby na jiném základě. Že byl odpuštěn dědičný hřích a vrátili jsme se jakoby do období stvoření člověka, do období nevinnosti. Božská Milost a bezpodmínečná Láska se stala opěrným argumentem církevní rétoriky. Tím se z člověka vlastně stal dlužník, který svůj dluh nikdy nemůže stoprocentně splatit. Výchozí podmínky tohoto dogmatu jsou takto nastaveny. Ať dělá, co dělá, zůstávají mu ohnutá záda.

Ano, pokora před neuvěřitelně moudrým vesmírným Řádem a Přírodou je každopádně na místě. Ale tohle je něco zcela jiného. Je to záměrné překroucení do stavu, kdy je člověk plně podřízen uměle vytvořenému náboženskému systému, tomu, co ho řídí skrytě v pozadí a církvi jako organizaci, která si osobuje právo být jediným zprostředkovatelem mezi Bohem a člověkem. Prohlašuje se za zástupce Boha na Zemi. Bere touto filozofií vlastně lidem právo a možnost převzít plně zodpovědnost za své činy a postoje. A vzít tím do rukou svoji budoucnost. Mít na ni zásadní vliv.

Radostná zpráva pro koho?

Umělé rušení karmických vazeb pomocí magie by proto ve skutečnosti znamenalo naprostý rozklad samotných základů, zákonů, na nichž je Stvoření vystavěno. Ano, magie se dopracovala tak daleko, že se evidentně toto stalo jejím vytouženým cílem. Jaksi jí uniklo, že by to znamenalo nakonec záhubu všeho. Jde zde o pokus vyřadit karmickou instituci a procesy vědomého zpracovávání a čištění karmických vrstev z vývoje, odstavit je z funkce. To by v logice mágů umožnilo vlastně převzít magii moc nade vším. Pro koho by tedy tato zpráva byla „radostná“? Určitě ne pro světelné bytosti, Planetu, Přírodu, Vesmír a celé světelné Stvoření.

V tomto místě končí komunikace Marie Mejdrové s Karmou. Není k tomu více co dodat. Pan LK se znovu a tentokrát již zcela jednoznačně postavil svojí proklamací na stranu temných sil, kterým rozhodně nejde o skutečný vývoj lidstva a Planety.

© Jiří Novák, březen 2011
© Petra Nováková, březen 2011
© Marie Mejdrová, březen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 237
  • 26
  • 22
  • 23
  • 31

Celkový počet hlasů: 339


Diskusní téma: 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie

Vložil Erien Azarin

Titulek Divné že.

Ještě tak vědět co je to karma, a už by se člověk radoval jak dobře máte téma podané. Žel, jak se zdá to nevíte a kupodivu, což je naprosto neslýchané, to netuší ani vaši duchovní poradci. Potom se nabízí logická otázka, odkud vlastně pocházejí oni, a komu sloužíte vy? Ale její zodpovězení nežádám, protože to vykrucování a lži nespadají do řádu vyššího vědění a mají za cíl pouhou manipulaci vědomí. Karma není instituce, je to pouze řád pramenící z kolektivního vývoje, kdy se bytosti navzájem nabízejí ke službě a pomoci v duchovním růstu. Já vím že o tom nic nevíte, protože už jen úroveň duše je vašemu chápání světa ukryta. Přesto se pokuste zamyslet na tím, jak dalece zašla vaše arogance ve vztahu k pravdě a skutečným principům universa. Opravdu si myslíte že vedete válku s temnotou? To by bylo totiž dost zoufalé.


Datum 28.03.2011

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Divné že.

Opravdu je až dojemné, jak si vždy Vy propagátoři magie pospíšíte přečíst si mezi prvními naše texty, oznámkovat a diskutovat. Vždyť tvrdíte, že jsou to nesmysly. Tak proč k nám stále chodíte, čtete to a navíc ještě provokujete? Vaše pohledy na svět z magické pozice jsou opravdu pro běžného člověka velmi vychýlené a čtenáře těchto stránek to ani nezajímá. Nejhorší na tom je, že si myslíte, že Váš pohled na svět je nade vším a dokonce že máte právo ze svého vychýleného pohledu měnit svět, jak je Vám libo. A navíc ještě svůj pohled vnucovat druhým. To já osobně nedělám a nechodím diskutovat na Rahuntu a lákat tam Vaše čtenáře na náš web. Zato Vy mágové lovíte v cizích vodách neustále. Navíc Vaše slova jsou z pohledu skutečné pravdy argumentačně zcela prázdná. Jen znovu a znovu předkládáte Vaše starší teorie, jak potřebujete, aby svět fungoval. Je až dojemné, jak všude, na každém místě, i na cizích webových stránkách, potřebujete mít poslední slovo. Tady ho mít rozhodně nebudete.
Doporučuji Vám diskutovat si tam doma na Rahuntě, tam máte plnou podporu a budete za svá slova pochválen. Tady Vaše útočná tvrzení postrádající podložení rozumnými pádnými argumenty opravdu nezapadají. A drtivé většině čtenářů jsou spíše k pousmání. Stejně jako poslední „Radostná zpráva“ Vašeho mistra Boha. Toto jsou stránky věnované zájemcům o čistý vzestup a nikoliv zájemcům o magii. Tak to prosím respektujte. A nechte nás v klidu pracovat. Chcete magii? Tak si ji tam u Vás propagujte, jak je libo. Sklidíte za to tu úrodu, jakou si zasloužíte. Od skutečné karmické instituce, o které jste zřejmě kromě našich textů ještě nic neslyšel. Ale tady na našem webu nás už konečně nechte na pokoji. Tady jsme doma. To je naše území a nenecháme si ho magickými šlápotami zašpinit a rozkládat. Většina mágů už má vstup do zdejší diskuse zapovězen. Ne pro své názory. Ale pro arogantní způsob ponižující druhé, s jakým zde u nás své postoje a svoji domnělou převahu nad ostatními prezentovali. Nikdo z vás mágů neumí nic jiného, než za ty největší chyby, které sám dělá, napadat druhé. Mám teď na mysli Vaše slova: „Vaše arogance ve vztahu k pravdě a skutečným principům universa“, které házíte na nás. Přitom právě to se přesně jako vyšité hodí na Vaše magické postoje. Odmítáte novou pravdu, když byla vyslovena a napsána. Nejste schopni přijmout a respektovat změny, ke kterým ve fungování duchovního pozadí tohoto světa došlo. Celou svojí magií jdete proti Přírodě, proti lidstvu, proti skutečnému vývoji. A to není můj výmysl. Právě takto to jasně vnímá mnoho lidí na světelné duchovní cestě. Logicky to však budou brát zcela jinak lidé na temné stezce. Na závěr upozornění: ani Vaše další diskusní příspěvky už zde nebudou tolerovány.
Jiří Novák


Datum 28.03.2011

Vložil Roman Rajnoch

Titulek Re: Divné že.

Divné je maximálně to, že každý kdo tady kritizuje, se neumí
pod svůj názor podepsat. U mně článek, i kdyby měl sebevětší hodnotu, ale není podepsán, jako kdyby nebyl. Jestli je to Vaše
pravé jméno, tak se omlouvám.

S pozdravem Rajnoch Roman


Datum 28.03.2011

Vložil Erien Azarin

Titulek Re: Re: Divné že.

Tak tohle zase divné není. Nick prostě patří k internetu a chrání dotyčného, ať už jsou důvody jakékoliv, před nežádoucími útoky okolí. Těch případů je známo mnoho. Co se týká jména, je možné dotyčného požádat aby se představil, přirozeně v rámci soukromé výměny názorů. Ono "já píšu pod svým jménem" je dáno pouze osobní volbou, nikoliv jakousi společenskou normou. Je to ve své podstatě stejné, jako když jdete po městě a potkáváte lidi. Taky každému na potkání neukazujete občanku. K tomu aby se člověk představil musí být důvod. Například výměna názorů a pod. Jinak jsme tu všichni je ti co se potkávají a jakékoliv jméno, ať už zní sebevíce skutečně, může být prostě vymyšlené, což nemůžete přímo nijak zjistit. Můj nick jasně ukazuje že se nejedná o skutečné jméno a je velmi starý. Není tedy důvod jej nepoužívat.


Datum 28.03.2011

Vložil Roman Rajnoch

Titulek Re: Re: Re: Divné že.

Určitě není povinost se podepisovat, ale dává to určitou váhu, sílu
článku,který píšete. V druhém případě je to na úrovni hospodského tlachání. Plně respektuji Vaše rozhodnutí.


Datum 28.03.2011

Vložil Jiří Novák

Titulek Další příspěvek Eriena Azarina byl odstraněn

Reakce na další diskusní příspěvek Eriena Azarina, který byl v souladu s mým předchozím upozorněním odstraněn: Je mi jedno, jestli jste aktivní mág, nebo nejste. Jste-li z Prahy nebo Plzně. Váš způsob vyjadřování, Vaše komentáře a především energie doprovázející Vaše texty však mluví za vše. Jednoznačně jsem napsal, že Vaše příspěvky už nebudou tolerovány. A přesto znovu diskutujete. Máte tak velkou potřebu poučovat? Píšete, že nemáte potřebu mít poslední slovo, ale přesně tuto potřebu naznačujete tím, že se hodinu co hodinu vracíte na náš web, abyste znovu rozebíral a oponoval. Proč? Znovu opakuji: nelíbí se Vám naše stránky, nechápete, co je to světelná duchovní cesta? Tak to jednoduše nečtěte a nenervujte se tím. Vždyť je pro Vás zbytečné. Z Vašich slov je jasně patrné, že jakákoliv další výměna názorů nemá smysl.
Zapomněl jste na jednu důležitou věc – na pravou příčinu toho, proč ve svých článcích píšu jmenovitě o panu Kováčovi. Já jsem na téma LK nenapsal jediné slovo, dokud mne 14.2.2011 na svém webu nenapadl. Upozornili mne na to další lidé. Do té doby jsem neměl nejmenší důvod jeho web pravidelně navštěvovat, ani ho ve svých článcích jmenovat. Není tak úplně pravdou, co píšete. Že si totiž pan Kováč může říkat a psát, co chce. Ve skutečnosti tak může činit pouze do té míry, dokud nepřesáhne míru slušnosti a objektivity vůči druhému člověku. A to právě LK 14.2.2011 učinil. Jakmile něco takového učiní, musí očekávat, že přijde reakce. A také přišla. On se však na svých stránkách stále snaží mít poslední slovo, ačkoliv on sám byl tím, kdo tento konflikt vyvolal. To jen k připomenutí pravé příčiny toho všeho, co se teď děje.Datum 28.03.2011

Vložil Tomáš Havel

Titulek Re: Re: Další příspěvek Eriena Azarina byl odstraněn

Na mě z Vaší odpovědi působí negativní energie také ať se Vám to líbí nebo ne. Ono totiž pokud s něčím nesouhlasíte, tak to můžete vyjádřit i slušně a ne s takovou mírou arogance, jakou používáte vy. viz například slova: "sprostě", "blbosti", "mindráky" apod. Texty hemžící se podobnými výrazy jednoduše pozitivní energii ani přenášet nemohou. Pokud například místo výrazu "sprostě lžete" napíšete "nesouhlasím s Vámi" nebo "můj názor na věc je odlišný" nebude z Vašeho textu působit negativní energie a nikdo ho nebude mazat.


Datum 28.03.2011

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Další příspěvek Eriena Azarina byl odstraněn

Aby čtenáři chápali, proč odstraňuji další a další diskusní příspěvky Eriena Azarina, na ukázku si dovolím ocitovat jeho závěrečnou větu z posledního vymazaného příspěvku:

„A ještě toto, na NDC chodím velmi málo, takže tu fakt nemelte blbosti a pokuste se brát svou paranoiu jako fakt, protože jinak budete muset na léčení.“

Jinak je zajímavé, že k nám sice chodí málo, ale dnes už tu byl nejméně třikrát (nebo dokonce čtyřikrát?) a pokaždé měl potřebu kárat, poučovat provokovat.


Datum 28.03.2011

Vložil Tomáš Havel

Titulek Proč mágové pravidelně navštěvují tyto stránky

Můj názor je, že mágové informacím na těchto stránkách nerozumí a nechápou je. Jak by také mohli, když vetšina z nich je v duchovním pádu ve světle.
Problém je, že ale cití, že je tyto stránky jistým způsobem ohrožují nebo lépe řečeno je spíše ohrožuje NDC.
Jak by taky ne, když svým jednáním působí proti přírodě a ubližují, leč někdy nevědomě, mnoha lidem.
Proto neustále cíti potřebu proti informacím na těchto stránkách bojovat.
Neuvědumují si však, že tak vlastně škodí i sami sobě neb i oni jsou součástí prírody.
A krom toho příroda i spojené síly světla se dnes již dokáží snadno jejich útokům bránit.
Příkladem budiž například útok pana LK na lidi kráčející po NDC. Přirozenou odvetou bylo navrácení těchto enrgii zpět panu LK a jeho redakčnímu kolegovi. Bohužel ani jeden z nich nepochopil o co jse jednalo, že si to vlastně způsobili sami svým chováním.
Naopak, jelikož jejich způsob duchovního vnímání se omezuje na komunikaci s duchovními automaty instalovanými vesmírnými lidmy, dostalo se jim informace, že za útokem stojí vesmírné lodi tzv. šediváků.
To zní logicky, neb takové to automaty byly naprogramovány dávno před tím, než vznikla NDC a v době jejich vznku mohli vesmírné lidi skutečně napadat jiné civilizace.
Smutné je že si pan LK dodnes nevšiml, že tyto civilizace byly již z prostoru naší Sluneční soustavy systémy NDC vykázány. Jinak by totiž nepsal takovéto zavadějící informace.
Tedy hlavně z obav, že příjdou o svojí moc, chodí mágové na tyto stránky a snaží se zde objevit informace, jak tomu zamezit.
Naopak lide na NDC se obvykle necítí ohroženi informacemi, co si píší mágové na svém webu a proto ani nemají potřebu tam s nimi o něčem argumentovat. Stejně by to podle mě k ničmu nevedlo.


Datum 28.03.2011

Vložil Radomír Sůva

Titulek Re: Proč mágové pravidelně navštěvují tyto stránky

Tomáši, opět se shodnu s Vámi, a jsem přesvědčen, že tím hlavním, skoro jediným motivem všech ze skupiny LK útočit opakovaně,kdy hlídají každou hodinu co nového se na stránkách NDC objeví, je především jejich strach ze ztráty moci !!! Takže se ani trochu nekontrolují při svém vyjadřování, které však již na samém počátku prvních stránek od J.N. v loňském roce, bylo v jejich "příspěvcích" diskuze navíc i hodně pokleslé a s nízkou jazykovou úrovní ....(Rahuntu jsem ani jednou neotevřel, stačí to, co pan Jiří Novák občas jako ilustraci nám zveřejní !!!!).


Datum 28.03.2011

Vložil Hanka P.

Titulek obal

Už 4 měsíce na sobě usilovně pracuji,ale laicky se zeptám:jak je možné že pan.L.K.má moc nad lidstvem?Jestli mám na sobě obal od tohoto pána tak mé snažení je asi k ničemu....


Datum 28.03.2011

Vložil Ján Pecsok

Titulek Re: obal

Ja myslím že to je len prechodný stav, hrboľ na ceste a Vaše usilovné snaženie sa určite vyplatí. Teraz možno ešte viac ako inokedy.


Datum 28.3.2011

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: obal

Tu moc nad lidstvem už má dlouhé tisíce let. Kousky té moci jsou uzemněny v mnoha lidech, kteří byli za celé věky postupně ovládnuti. A Planetě s Přírodou přece jen nějakou dobu trvá, než mu tuto moc postupně krok po kroku odeberou. Až přijde vhodný okamžik, lidé budou celoplošně od těchto ovládacích obalů osvobozeni. Zatím se tato možnost očisty týká pouze toho, kdo o ni Planetu a Přírodu vědomě požádá.

Záznamy: 1 - 13 ze 13


Datum 29.3.2011

Vložil Jiří Novák

Titulek Otevření a ukončení diskuse

Dnes ráno jsem opět otevřel tuto diskusi, která byla na noc uzavřena. A divme se, kdo opět přišel, aby zde napsal několik stupidních výplodů své bytosti a takto se předvedl světu? Opět ti, co se z logických důvodů bojí projevit se svým plným pravým jménem. Sedm dalších výplodů svého ducha zde při několika návštěvách předvedla osoba nazývající se Guyver a dva další osoba, která se pojmenovala Erien Azarin. Děkujeme, nepotřebujeme. Alespoň je vidět, čím takové osoby mají čas se během dne zabývat a mít pocit, že si takto dělají srandičky z druhých. Pod svým plným jménem a při plné identifikaci by se toho neodvážili, protože vědí, že některé z jejich výroků jsou jednoduše žalovatelné. Chybějící dovahu si proto dodávají skrytím za anonymní masku vymyšleného jména, když takto hodinu za hodinou zkoumají naše stránky a trousí tady další a další nehoráznosti. Diskusi tímto uzavírám.