Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 79C. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi II

79C. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi II

Petr Svoboda Vloženo 6.4.2016
Petr Svoboda

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová


Omyly a přehmaty z prvního Vesmíru se opakují i v našem Vesmíru. Duchovní vnímání proslovu před bitvou. Duchovní vnímání bitvy za očištění planety od zrůd. Uzavření se je někdy nutné pro obranu, ale zároveň je třeba umět se otevřít novým příležitostem. Na světelném vzestupu hraje kromě spolupráce důležitou úlohu i snaha o samostatnost. Jen zodpovědným přístupem můžeme sebe i náš svět udržet dostatečně čistý. Důležitá je aktivní spolupráce s vyladěnými jedinci. Uzavření se jako dočasná ochrana proti prosáknutí Temnem. Vlivy zatemněné počítačové hry a tetování. Temno uvnitř člověka ničí potenciál partnerských vztahů. Boj s Temnem se přesouvá na stále jemnější roviny, které člověk řeší každý den. Přicházející příležitosti na NDC člověku dávají možnosti seberealizace a uspokojení na všech rovinách. Jen s pomocí Přírody dostává člověk příležitost dostat se na světelný vzestup. Spolupráce je nejefektivnější způsob, jak bojovat proti Temnu. Na Zemi je v tomto čase hlavní místo střetu v konfliktu mezi Temnem a Světlem. 

Vlivy z prvního Vesmíru

V karmické očistě se v tomto období objevily u vícero jednotlivců opět vlivy vývoje v prvním Vesmíru, který předcházel tento náš, v pořadí druhý. A aktivovaly se extrémní temné systémy, které stály v pozadí za kompletním ovládnutím vývoje v prvním Vesmíru. Tento článek je pokračováním první části  79B. Poučení z vývoje v prvním Vesmíru pro dnešní Zemi I. Zmínky o prvním Vesmíru byly dále uvedeny např. v článku  37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?  a  79A. Magické zablokování partnerských vztahů z prvního Vesmíru 

Omyly a přehmaty z prvního Vesmíru se opakují i v našem Vesmíru

Tehdejší situace by se dala přirovnat v některých aspektech například k dávné Atlantidě, kde lidé také používali energetické sítě vytvořené z velkých krystalů. Bytosti z mého vnímání mají také otevřená duchovní těla a energetické struktury. Někteří zacházeli do používání magie a síly vědomí. Podobně jako některé archeologické nálezy zde na Zemi, měli i oni velké lebky protažené dozadu a v nich vyvinutá mozkové centra, která my dnes nemáme, nebo máme oproti nim zakrnělá. I jejich dlouhověkost (v řádech 1000 až 1500 let).

Obecně se dá říct, že obě frakce rasy prvorozených - Protossů byly dost vychýlené. Jedni (Khalai) téměř komunisti podobní s postupem času galaktickému řádu Vesmírných lidí - technika, život na kosmických lodích, vměšování se do vývoje jiných civilizací atd.
A druzí (Nerazim) se odpojili od všeho dění a hledali ztracená proroctví a smysl života na vlastní pěst nebo jen ve velmi malých skupinkách. Naučili se využívat energie na maskování své existence a v krizi spíš ustoupili do stínu, než aby při svém malém počtu šli do otevřeného boje.

Hmyzí rasa Zergů nevyužívala žádnou technologii, vše řešili počtem svých vojsk a transmutací genů. A Protossové  rozvíjeli technologii naopak až příliš. Experimentovali se vším možným a došli mnohem dál, než v mnohých dnešních sci-fi filmech. Nevyužívali jen pár dílčích technických vynálezů. K dispozici měli téměř vše, co člověk může vidět ve filmech Star Wars, Star Trek, Star Gate apod. současně. V bojích s příšerami utrpěli velké ztráty a jejich technika jim tak alespoň částečně dala na konci možnost bojovat s lepšími šancemi oproti velké přesile.

Stvořitel Amon podle mého vnímání pozměnil matrice v morfických polích Protossů. Dosáhl tak zesílení jejich telepatických schopností, síly vůle a mozkového centra. A dále zvýšenou porodnost. I z našich poznatků víme, že když žije více bytostí na stejném místě a je jim ubíráno na životním prostoru, často to vede mj. k nárůstu agresivního chování. (Něco podobného se u nás na Zemi stalo také, temnou manipulací s Měsícem - viz článek 57B. Vazba ženského plodného cyklu na Měsíc není přirozená).

Dalším problémem bylo, že když Amonova skupina odlétala z planety Aiur, nechala zde část své technologické výbavy. Což ještě urychlilo vzestup techniky nevhodným směrem.

Nevnímám to tak, že by se kvůli těmto zásahům - technologie, telepatické a další mentální schopnosti a mimo smyslové vnímání, zvýšení porodnosti – zvrhla civilizace do Temna. Vnímám to jako částečný problém, avšak ne zcela zásadní. Jejich technika, věda a tyto umělé zásahy nebyly celkově příznivé z pohledu světelného vývoje. Rozvíjely magii v různých podobách. A tím civilizace klesala do Temna. Ale celkový zlom se podle mne odehrál až později, když vrchní rada Protossů vydala rozkazy k pozabíjení všech Nerazim. Nešlo přitom o zatemnění celé civilizace najednou. Spíš o to, že temné duchovní vlivy prosákly jejich vládní hierarchií a ta následně zneužila svoji zákonodárnou moc, porušila přirozená etická pravidla, práva. (Podobně jako v našem vesmíru lidské Duchovní hierarchie.) Překlopení do Temna šlo od vrchu – hlavní rady. Amon ovládl důležité figurky ve společnosti a přes ně se Temno šířilo dál dolů. Až později začal Amon využívat sítě Khaly na ovládnutí i obyčejných vojáků přímo na bitevním poli.

Ohledně tehdejší přírody mi žádné informace nechodily. O její podobě ani funkci. Jediné, co jsem popsal, je důležitost toho, aby civilizace měla svůj domov, své rodné prostředí a v něm pobývala, pečovala o něj a nenechala si ho sebrat nebo zničit. A že když o něj vlastními chybami přišli, museli velmi usilovně bojovat a nasadit v boji mnoho svých životů na získání svého domova zpět.


Naděje umírá poslední

Duchovní vnímání proslovu před bitvou, 11.2.2016:
 

Jdu údolím v části Prahy 9, podél potoku. Poslouchám hudbu ve sluchátkách a současně na duchovní rovině vnímám příchozí proslov před velkou bitvou:

Stojíme tváří v tvář nepřátelské armádě vedené temnou silou. Silou, která nezná slitování ani milost. Silou zvrácenou a znetvořenou, vychýlenou od přirozenosti a rovnováhy. Uznávající jen destruktivní sílu, zneužívání a manipulaci. Sílou, která nezná strach, protože má prázdné srdce a bojuje jen za své ego. Bez citu lásky a přátelství jen pro své mrzké potěšení ze zmaru a smrti.

My jsme jiní. Bojíme se smrti, bolesti, ztráty těch, které milujeme. Je lidské se bát Zla. Protože se nám snaží vzít všechno, čeho si vážíme. Máme toho hodně, co můžeme ztratit. A v nadcházející bitvě můžeme přijít úplně o vše. Musíme se ale vzchopit a postavit se tomuto Zlu jako jeden národ. Pozvedněte tedy své meče a připravte si své štíty. Nebráníte totiž jen sebe, ale i vaše druhy, stojící vedle vás na bitevním poli. Bráníte všechny, kteří zůstali doma. Naše rodiny, děti, přátele a milované. Dnes nesmíme selhat. Když ztratíme jednotu, nepřítel nás zlomí jednoho po druhém. Společně jsme silnější než každý zvlášť a žádná síla nedokáže zničit naše spojení, když budeme bojovat jako jeden.

Tato temná síla musí být zastavena. A vše, co dnes uděláme, určí naši budoucnost. Povstaňte proto se mnou a společně pošleme zprávu do celého Vesmíru. Zprávu o tom, že teď a tady bojujeme za své životy, za naši svobodu a kdokoliv se k nám může přidat. A dokud žijeme a dýcháme, naše naděje žije s námi, naše naděje žije v nás.“


Bratrství a jednota válečníků v bitvě 

Duchovní vnímání bitvy za očištění planety od zrůd,  5.3.2016:
 

Toho dne jsem byl na výletě v okolí Mladé Boleslavi. Za polovinou trasy jsem měl zvláštní vnímání. Výlet byl dlouhý asi 30 km, z toho jsem měl už min. 20 za sebou. Byl jsem unavený, lehl jsem si pod stromy do jehličí a odpočíval. Měl jsem puštěnou hudbu ve sluchátkách. Na seznamu skladeb mi naskočila instrumentální hudba použitá ve hře o bytostech z prvního Vesmíru. Jakmile hudba začala hrát, jakoby se do mne vlila nějaká energie. Něco, co člověku dá sílu z rezervy, když už je unavený. Vyrazil jsem z místa odpočinku a chvílemi i běžel. Když jsem se rozhlédl po mýtině, kde jsem stál, jako bych cítil přítomnost stovek válečníků z prvního Vesmíru. Jakoby u každého stromu stál jeden. Jakoby po mě chtěli, abych je vedl do bitvy za očištění planety od zrůd. Telepaticky jsem vnímal slova Bratrství, Jednota. Byl jsem z toho zážitku trochu zmatený, protože jsem nechápal, odkud se tak náhle objevili, i když to vše bylo jen jako vzpomínka.

Cítil jsem na rukou část bojového brnění, které chrání předloktí. V něm mívali válečníci zasazený krystal, přes který usměrňovali své energie a vytvářeli tak jakýsi světelný meč, podobně jako ve filmech Star Wars. Chvíli jsem byl trochu mimo, vnímal jsem jen jakoby rekonstrukci bitvy z dávné minulosti. Poté, když hudba skončila, vnímání přestalo.

Po necelém kilometru jsem se dostal na místo s jakousi studánkou. Kdysi tam byla vesnice Boží Voda. Místo bylo sem a tam zarostlé břečťanem. Jeden strom jsem tam lehce vnímal prosit o pomoc a odtrhl z něj jednu liánu břečťanu. Místo leží asi 4 km od centra Mladé Boleslavi. Na místě jsem vnímal částečně zatemněné energie, plynoucí ze spojení s křesťanstvím a označení Boží. Tak, jak to lze cítit z různých kapliček na venkově. Nic mimořádného. V hlavě mi ale chodily informace, že to má napojení na mimozemskou technologii regeneračních lázní.

Po odchodu jsem ze sebe vydával chrániče předloktí s krystaly i všechnu ostatní bojovou i nebojovou technologii. Konkrétní hudbu jsem z přehrávače raději odstranil, protože mnou procházející energie mi přišly až příliš silné a celý zážitek částečně emotivní. Vnímal jsem s bojovníky určitou sounáležitost. Společné poslání. Zřejmě jsou někteří z nich zrození v současné době, ale u většiny z nich mi přišlo, že jsou z duchovních dimenzí. Možná žádali o očistu a pomoc.

Fotku jsem neudělal, protože jsem místem doslova proběhl. Našel jsem ale na internetu nové i staré foto s informacemi o této obci: https://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=7443 
Následně to vše bylo zařazeno do očisty.
Uzavření se je někdy nutné pro obranu, ale zároveň je třeba umět se otevřít novým příležitostem

V následující pasáži rozeberu blíže ozvěny mé minulosti v tendencích k uzavřenosti a individualismu v tomto dosavadním životě a v karmické očistě.
 

Na světelném vzestupu hraje kromě spolupráce důležitou úlohu i snaha o samostatnost

V mém hledání pravdy a svobody mi spousta karmických vlivů způsobovala problémy. Ať už vazby s lidmi v zaměstnání nebo moje rodina, se kterou jsem sdílel domácnost. Přátelé, známí, internet, vztahy s opačným pohlavím… Jak jsem ale později zjistil a pochopil, největší překážkou jsem si téměř vždy byl já sám. Proto jsem se rozhodl jít cestou trvalého a průběžného zpracovávání svých slabin a neřestí. Abych nebyl snadno zmanipulovatelný a nestál si tak v cestě k vyladěnosti mezi extrémními způsoby chování. Snažím se o to, abych sám dokázal spolehlivě duchovně komunikovat o všem potřebném pro můj vývoj. Zároveň se ale nebráním pohledu a radě někoho druhého, kdo je lépe vyladěný ve Světle než já. Ať už v daném okamžiku např. když jsem rozhozený nebo unavený. Nebo od někoho, kdo má vlastní konkrétní zkušenosti se situací podobnou té, ve které se sám nacházím.

Než si člověk vybuduje dostatečně pevné světelné základy, dostane se na světelný vzestup a naučí se postupně správně duchovně vnímat, je vhodné, aby se naučil rozlišovat alespoň pocitově, jestli cítí ze zdroje informací pravdu a čistotu nebo například jen určitou senzaci objevení něčeho nového. A naučit se říkat ne a neskákat po hlavě do prvního objevu, který najde. Většina z nich totiž není tím pravým. Pokud tu metodu, pomůcku, nauku, člověk vyzkouší v praxi, už může být pozdě, protože Temno ho už drží a stahuje. Čím lépe je člověk světelně vyladěný, tím rychleji může objevit skuliny v radách a teoriích, které mu okolí předkládá.

Organizace či společnost lidí má větší potenciál než jedinec. Má širší možnosti a může i rychleji pracovat, když se větší projekt rozdělí na části, které si jedinci rozeberou mezi sebou. Jako když se staví dům. Pokud ale jeden zatlouká hřebíky a druhý je po něm vytrhává, protože nepochopil zadání, týmové práci tím neprospívá.
 

Jen zodpovědným přístupem můžeme sebe i náš svět udržet dostatečně čistý

Každý z nás asi zná několik příliš podřídivých lidí, pokud nemá přímo vlastní zkušenosti s podřídivostí. Většinou si člověk na základě svých zásad a zvyků připadá někomu odpovědný. Že někomu něco dluží. Rodině za výchovu a prostředky pro přežití. Kamarádům za jejich podporu a přátelství. Ale každý vztah má hranice, za které není vhodné zajít. Dospělost je proto důležitá hranice, protože každý člen společnosti za sebe přebírá zodpovědnost v plném rozsahu. Počínaje 18. rokem máme u nás možnost se rozhodovat sami. Dělat věci podle sebe. A říci finální NE čemukoliv, co nás stahuje.

Rodičům, kteří mi zasahují do soukromí a chtějí o mém vývoji dále rozhodovat. Vybrat mi vysokou školu, zaměstnání, bydlení, mluvit mi do vztahů a do toho, s kým, kde a jak trávím svůj čas. Diktovat mi, čemu mám a nemám věřit a co je pravda. Co je v životě důležité, vtisknout mi vlastní hodnoty.

Učitelům, kteří se cítí, že znají vše. Sourozencům, známým. A v neposlední řadě i tlaku společnosti vůči tomu, co uznává a co je jí cizí.

Tomu všemu se musím postavit, pokud to stojí v cestě mé šanci dostat se na světelný vzestup a udržet se na něm. V tom mají výhodu jedinci se silnou individualitou, vnitřní silou a životní motivací.

V každém konfliktu je mnohem více bytostí, které touží po změně, než kolik jich skutečně vybočí z řad společnosti. Je spousta lidí, kteří by rádi s okolnostmi a prostředím něco udělali. Ovládnuti strachem nebo vedeni zvykem předávat odpovědnost druhým ale mnoho lidí čeká, až bude prvních odvážlivců více.
Za totalitního režimu většina lidí cítila stejný odpor k moci, která zde vládla a která nás okupovala. Část z nich ale nakonec podlehla tlaku a vstoupila do komunistické strany a tím vyjádřila, že se nestaví na odpor. Ponechala si své myšlenky, ale vždy je vyslovovala nahlas jen v bezpečném a známém prostředí a kolektivu.

Prvotní impulz tak často ležel v rukou několika málo odvážlivců. Lidí, kteří nechtěli přijmout pocit bezmocnosti a spokojit se s porážkou. Lidé, kteří se jako první postavili se na odpor. I přes vědomí možných postihů, komplikací i fyzického ohrožení. Špička kopí, která proráží cestu ostatním. Skupinka, která musí delší dobu vydržet větší nápor a mít podporu jen sami v sobě a mezi sebou navzájem. A pokud vydrží prvotní obtíže, začnou se většinou postupně přidávat další bytosti.
 

Důležitá je aktivní spolupráce s vyladěnými jedinci

V momentě, kdy ale jedinec přemáhající odpor prostředí a okolí i temných systémů najde čistou skupinu, je vhodné se do ní zapojit. Nejdříve opatrně, poté s narůstající důvěrou zvyšovat míru své spolupráce. Nezůstat zabalen do starých zvyků a naladit se na nový způsob fungování. Provést na sobě společenskou rehabilitaci. Naučit se znovu někam patřit a navázat spojení, která ho mohou pomoci posilnit a posunout se dál. Jako se zaběhlí zdivočelí psi znovu učí důvěřovat lidem.

Vojáci vracející se domů z válečných tažení musí projít určitým procesem, kdy uvolní svoje vnitřní napětí a znovu klidně spí. Znovu se chovají jako otcové, manželé, přátelé. Přestanou vidět a slyšet v každém šustnutí listů ohrožení. Čím více času v nebezpečném prostředí strávili, tím déle bude jejich rehabilitace trvat. Řidič sjíždějící z dálnice do města po několika hodinách jízdy se musí znovu přizpůsobit nižšímu rychlostnímu limitu. Směrem nahoru to jde snadněji než dolů. Při zpomalení ze 130 na 50 se rychlost pohybu auta zmenšuje téměř na třetinu. Naše smysly si musejí znovu zvyknout, proto si chvíli připadáme, že se téměř nehýbeme. Je tedy potřeba být při takové změně velmi pozorný a opatrný.
 

Uzavření se jako dočasná ochrana proti prosáknutí Temnem

Osobní Karmo, co mi můžeš sdělit k mé minulosti, kdy jsem žil více uzavřeně před okolím, bylo to správné?

Osobní Karma: „Tvé uzavření trvalo delší dobu. Je tedy důležité, na jaké období se zaměřuješ. Dětství jsi prožil běžným způsobem. Když ti bylo kolem 12 let, jako rodina jste se přestěhovali. Zároveň s tím se k vám vrátila tvoje sestra. A začalo období tvrdých bojů a divoké a velmi náročné karmické očisty. S tehdejšími omezenými možnostmi světelné podpory a nadhledu byla pro tebe situace jen obtížně únosná. Nicméně, karmické vyvazování v rámci vlastní rodiny je pro každou bytost klíčové. Nenarodila se v takových podmínkách náhodou. Nejde o překážky, ale naopak příležitosti ke karmickému vyvazování a hledání vyšší harmonie.

Nyní přišel čas to vše postupně pročišťovat. Na světelném vzestupu jsou vztahy jedním z nejsilnějších podpůrných prostředků. Zároveň mohou být i těmi největšími problémy.

V nové čtvrti nebylo nikoho, kdo by šel čistou cestou. Žádní kamarádi. Byl jsi tak odkázán na ty staré a na dojíždění za nimi. Po nastoupení na střední školu jsi viděl, jak jsou lámáni jedinci, kteří nejsou schopni stát pevně sami za sebe. Jak jsou pohlcováni temnými systémy, spadají do vlivů alkoholismu, kouření, drog, anarchie nebo systémů v pozadí za nacismem, temnou hudbou a počítačovými hrami. Stále ses tedy nemohl naplno stát součástí skupiny, protože jsi cítil, že by tě to kamsi stáhlo. A že by ses už nemusel dostat zpět, tak jako někteří ostatní. Že by tě to nepříznivě ovlivnilo a změnilo. Vytvořil by sis tak na základě rozhodnutí patřit do party závislosti, kterých je těžké se zbavit. Jedinou pomocí ti bylo chodit ven se psem a jezdit do přírody na kole. Proto máš dodnes k oběma pomocníkům (kolům a psům) velmi vřelý vztah.
 

Vlivy zatemněné počítačové hry a tetování

Když jsi začal hledat něco víc, než je hmotný pohled na svět, byla vydána série zatemněných počítačových her s historickým námětem boje proti křižákům okupujících zemi na středním východě. Zaujala tě možnost si vyzkoušet se takto podívat do historie a první hru jsi hrál a dokončil, druhou jen ozkoušel. Ovlivnilo tě to natolik, že sis nechal vytetovat logo této hry, byť s dobrým úmyslem. (Viz více v článku  60D. Nech do sebe vstoupit Světlo – počátky duchovní komunikace). Mimo NDC je zkrátka těžké umět věci správně vyhodnotit z pohledu vyšší roviny pravdy. A objektivně se rozhodovat. Tím sis zablokoval některé možnosti. A velmi tě to změnilo. Tetování tě směřovalo úplně jinam, než jsi ve skutečnosti chtěl. A ovlivňovalo tvé vnímání způsoby, které jsi neviděl. Matka tě navíc později vzala na dovolenou do Izraele, kde se celé dění prvního dílu hry odehrává a ty jsi s těmito místy nepříznivě karmicky svázán. Prožíval jsi tak nejdříve v umělé realitě hry a poté i na skutečných místech rezonance s tvými minulými životy. V místech krvavých bojů křižáckých válek a v místech silně ovlivněných magií.

(Poznámka:  Hraním této počítačové hry jsem otevřel své karmické vrstvy z minulých životů příliš brzy, nepřipraven. Navštívením poutních míst, spojených s příběhem hry a navíc hmotně i s křesťanstvím, islámem a judaismem, se velmi urychlilo a umocnilo moje padání do Temna, stahující vazby. Ve vytetovaném symbolu jsem viděl rovnováhu, jednotnost, bezpečí, protože jsem se tehdy uměl dívat pouze svým hmotným zrakem.)


Poznámka Jiří Novák:
Tato hra je ze současného nadhledu na NDC až extrémně temná. Temnotu jasně potvrzuje i její samotný název. I proto zde neuvádíme ani její jméno, ani internetový odkaz. Nic na tom nemění skutečnost, že tato hra má být dokonce v blízké budoucnosti zfilmována. Tento text nemá sloužit jako propagace podobných extrémně zatemněných počítačových her. Zmínka o této hře v textu je jen z důvodu naznačení toho, jak jediné setkání s takovou hrou může nadlouho ovlivnit nebo dokonce i natrvalo změnit současný život člověka.


(Poznámka:  Nebezpečí některých počítačových her je zmíněno také např. v duchovní komunikaci:  Zdrojem temných energií jsou i mnohé počítačové hry )
 

Temno uvnitř člověka ničí potenciál partnerských vztahů

Tetování k tobě přitáhlo osoby s výrazným zatemněním. A navíc některé bytosti opačného pohlaví, které na tebe měly silné magické vazby z minulosti. Ty se projevovaly silnými očistami, kdy se z vás silou rezonance vytahovaly bloky z karmických vrstev. Protože jste byli vždy oba daleko od hranice světelného vzestupu, bylo to doprovázeno silnými disharmoniemi. Umělá síla magie vás k sobě přitahovala, ale disharmonie toho soužití vás navzájem drtila a ničila. Tyto vztahy by proto nikdy nemohly fungovat. Jen vás oba zanechaly zničené, nechápající, co se to děje a nerozumějící si navzájem. Později, když se ti osoba, se kterou jsi prožil nejsilnější čištění, sama ozvala, zjistil jsi, že svoji magii dále rozvíjí a věří, že tím sobě i druhým pomáhá.

Byly i vztahy, které fungovaly bez hádek a problémů. Ale stále jsi měl pocit, že potřebuješ jít jinou cestou. Že ve vztahu nemůžeš zůstat, přesto, že byl relativně příjemný. Stále tě něco táhlo po určité době odtud pryč. Pocit, že se partnerka dívá na svět přes určitý filtr. Že odmítá přijímat určité informace. Že svůj život směřuje směrem, který vylučuje duchovní probuzení. Až později jsi zjistil, že tyto partnerky se chovaly nekonfliktně, protože tě energeticky vysávaly. Nepoznal jsi to přímo, ale po odchodu jsi měl více síly. A když jsi narazil na články z webu NDC, partnerka to tehdy odmítla, trochu se tomu vysmála, ale nechala tě, ať si cvičíš, co chceš. Po velmi krátké době jsi odešel, protože tě energie Pěti Tibeťanů začaly narovnávat. Vnímal jsi, že vztah je na ostří nože, protože zatímco partnerka zůstala tam, kde to znala, ty jsi šel za novými informacemi. Šel jsi článek po článku a odhazoval ze sebe vše, co jen šlo. Postupoval striktně a bez kompromisů přesně podle návodu. A začal se postupně stabilizovat. Poté se zbavovat tetování dlouhým a náročným postupem, který tě i nadále duchovně zpomaloval a finančně zatěžoval. Ale přesto vše ses dostal tam, kam jsi mířil.
 

Boj s Temnem se přesouvá na stále jemnější roviny, které člověk řeší každý den

Teď jeden dodatek. Sám na sobě vnímáš, že když není krize, tvé tempo se zpomalí. Nejlépe většinou funguješ v náročných obdobích. Hnala tě tvá vnitřní síla. Že jakoby v době klidu pospáváš, jako hlídací pes. A když ucítíš, že se blíží konflikt, probudíš se a jedeš na 100 %. Bráníš své teritorium, svou osobu, bojuješ. Takto jsi to měl s prvotní očistou před vstupem na NDC, s odstraňováním tetování, v bojích se silně zatemněnými osobami ve svém životě. Přál sis, aby se to řešilo bojem jako v dávných dobách, muž proti muži. Dva do arény vejdou, jeden vyjde. Být neustále připraven na útok od nadřízeného, který může přijít, kdykoliv ti přijde jako mnohem horší alternativa. Na duel se člověk může připravit, ví, kdy a kde se to odehraje. Na přepadení ze zálohy nikoliv.

Jedna tvoje část jakoby touží po krizi, abys měl v sobě jasný pocit, že za něco bojuješ. Za něco, co má smysl a co je vidět. Za záchranu planety, světa, lidských životů. Zkrátka za něco, co je snadné jasně vnímat. Současný vývoj už ale není dobou rytířských klání a soubojů. Dnes se boje vedou na mnohem jemnějších úrovních. Už nebojujete proti drakům a baziliškům. Ale proti temným tendencím, zlozvykům a postojům, kterých se Temno v bytostech přidržuje. Proto je vhodné, abys přehodnotil své postupy a způsoby. A pokusil se najít způsob, jak bojovat každý den v menších dávkách, ale s větším nasazením. Aby se tvá očista hýbala optimální rychlostí dopředu. A ty ses stával čistějším, pevnějším.
 

Přicházející příležitosti na NDC člověku dávají možnosti seberealizace a uspokojení na všech rovinách

Těžkým, ale potřebným procesem pro tebe bylo zbavení se dřívějších nepříznivých, stahujících kontaktů. Kamarádů z různých spolků a aktivit. Ti, co ti byli nejblíž a s kterými jsi strávil největší část svého mládí, byli s tebou nějak karmicky spojení, jak jsi postupně zjišťoval. Většina z nich velmi nepříznivě. Přestože jsi je pokládal za dobré kamarády. Ale dostat se z jejich dosahu bylo potřeba.

 S odstupem času a přenesením se na vyšší světelné frekvence jsi zjistil, že nemůžeš a nechceš být stejný jako dřív. Že nechceš dělat stejné chyby a žít podobně jako oni. Že chceš a potřebuješ jít jinou cestou. Navíc už teď vnímáš, že místa, kde jste se dříve scházeli, nebyla příznivá. A někteří jedinci tě vysávali, stahovali a přiváděli do kontaktu s různými nevhodnými duchovními teoriemi atd. Sám za sebe cítíš, že chceš jít cestou práce na sobě světelným způsobem. Že chceš přestat tápat a konečně pochopit, jak se věci ve světě opravdu mají. A vše zatemněné, překonané zahodit, ne to znovu vytahovat a zkoušet. 

Bylo potřeba nechat za sebou ten starý život, byť máš na něj hezké vzpomínky. Pamatuješ si večery a akce, kde ses bavil a cítil se přirozeně. Pamatuješ si tyto své pocity.
Ale to neznamená, že jsi teď o něco ochuzen. I teď můžeš takové pocity s novými přáteli mít. Navíc s čistými jedinci, kteří tě neohrožují svou přítomností. Kde můžeš odložit svůj meč a štít a uvolnit se. Být sám sebou. Těch možností rok od roku přibývá.

Stejně jako dávní kamarádi, i ty máš za sebou mnoho temných životů. Dodnes je vnímáš při zvláštních příležitostech. Když jsou očistné energie zaměřené na toto téma a když jsou období silné očisty. Občas je slyšíš volat. Ještě stále v tobě jsou jakési temné odkazy, obrysy dávných stínů, vzpomínky, které potřebují dočistit. Ještě stále má Temno šanci se v tobě o některé nedořešené záležitosti zachytit. Vnímáš sám sebe jako vojáka, nájemného vraha, osamělého lovce, cestovatele skrz čas, měnící vývoj ve světě a osudy některých lidí, bytost 1. typu se světelnými meči.
 

Jen s pomocí Přírody dostává člověk příležitost dostat se na světelný vzestup

Když jsi byl na semináři Reiki, kde ses chtěl naučit duchovně komunikovat a najít pravdivé odpovědi na své otázky, tak ti Spojené Síly Světla poslaly impulz. Přes malou, udupanou část tvého čistého světelného Vnitřního duchovního já. Která byla schopná k tobě promluvit toto poselství. Vnímal jsi cosi zeleného, jakoby kouli, která ti předávala rady, abys chodil co nejvíce do přírody.

Poté do tvého života vstoupila bytost tvého psa z minulých životů. I když jsi nebyl u toho, když ho tví rodiče s bratrem v útulku vybírali, přesto se k tobě dostal. Pomohl ti probrat se z nepříznivého stavu, psychicky i fyzicky. Pomohl ti zregenerovat se v čistých místech v přírodě a najít v sobě a ve svém životě opět něco pozitivního. A začít znovu. Pomohl ti překonat pocit samoty a odříznutí, ztrátu dřívějších přátel.
 

Spolupráce je nejefektivnější způsob, jak bojovat proti Temnu

V minulých životech tě spolupráci většinou někdo učil, vedl tě k ní. Byl jsi častěji spíš tím, kdo stál mimo řád na volné noze. Nebo jako samotář žijící mimo společnost, znechucen jejím vývojem a falší. Nyní ale část civilizace našla správnou cestu a nástroje na boj se zkažeností a morem, který vás souží tisíce let. Nyní přichází čas, aby se bytosti sjednocovaly a bojovaly společně proti Zlu ve všech jeho podobách. Je však potřeba nejprve vědět, jakým způsobem pročistit a vyladit sám sebe. Dostat se na světelný vzestup.
 

Na Zemi je v tomto čase hlavní místo střetu v konfliktu mezi Temnem a Světlem

Na Zemi přišla řada bytostí z minulosti a z jiných světů. Protože zde probíhá největší bitva vašich životů. To už bylo zmiňováno v dřívějších článcích.
Je pro tebe těžké se životu na Zemi ve všech směrech přizpůsobit. Arda je ale teď tvým domovem. Stále se ti chce někam cestovat, jakoby ses chtěl vrátit domů, kde to znáš, kde poměrům rozumíš.

Je ale potřeba, aby ses naučil být vděčný za všechny příležitosti, které ti chodí. A být v přítomnosti člověkem na Zemi je tím nejzásadnějším prvkem a výhodou v karmické očistě. V návaznosti na tvá předchozí selhání jsi kdysi přišel dobrovolně do tohoto světa. Napravit své minulé chyby. A pomoci v boji proti Zlu, které se sem dostalo skrz svět, ze kterého jsi přišel. Protože pokud jeden svět neobstál vůči napadení Temnem, celý boj se dominovým efektem přenesl do následujícího sousedního světa.
Podrobně to je zaznamenáno v článku  
Z22. Návštěva Velkého Blaníku II. Zde ses kontaktoval s bytostmi zásadními pro tvůj další vývoj. Předal jsi jim své poselství a poznatky o boji proti Temnu a naučil se naopak od nich některým důležitým věcem. Jednal jsi přímo s Karmickými/Blanickými Rytíři, kteří tehdy byli velmi významnou obrannou strukturou pro tento svět. A odnesl jsi odtud tehdy nebezpečný cizorodý magický prvek, který měl rytířský řád zmanipulovat.“
 

Velmi podobně je to zachyceno například ve filmech Transformers, kde se Zlo vydává na planetu Zemi v pronásledování artefaktu Kostky stvoření. S jeho pomocí chtějí temné bytosti získat suroviny na obnovu jejich civilizace a tvorbu nové armády na podmanění si Země a poté celého Vesmíru. Ale za nimi se vydává malá skupinka robotů-bojovníků, kteří přicházejí lidstvu na pomoc. Téměř ten samý scénář je ve filmu Thor - temný svět, kde se vymírající temní Elfové vydávají na Zemi pro artefakt, ukrývající v sobě Éther, jakýsi magický element obrovské moci. A brání jim v tom skupinka hrdinů z jiného světa, kteří se tak stávají ochránci Vesmíru. A do třetice například relativně nový film Strážci Galaxie, kde se opět bojuje o  artefakt - drahokam nekonečna, který má v sobě Vesmírnou sílu. Motivem všech těchto filmů je potřeba spolupráce v boji proti Temnu, která je zásadním tématem neustále.Toto téma bude pokračovat v příštím článku 79D.

© Petr Svoboda, duben 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 162
  • 28
  • 23
  • 23
  • 25

Celkový počet hlasů: 261