Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 32. Transformace lidstva – skutečně probíhá nebo ne?

32. Transformace lidstva – skutečně probíhá nebo ne?

Jiří Novák Vloženo 18.6.2010
Jiří Novák

Úkolem lidstva je být katalyzátorem evoluce velkých přírodních celků – planet, planetárních soustav, galaxií, vesmírů, světů. Lidstvo je tou příměsí, která dokáže vývoj velkých přírodních celků mnohonásobně urychlit, nebo naopak jakýkoliv pozitivní vývoj zničit, zastavit. Za transformaci jsou považovány náhlé vysoce pozitivní evoluční změny týkající se Přírody, Planety nebo člověka, které probíhají v relativně krátkém časovém období několika let nebo desítek let. Procesu transformace se účastní mnoho bytostí, celá řada úrovní života. Aby tento proces proběhl, jak má, je potřeba spolupráce všech dílčích jednotek. Transformaci na planetě Zemi nastartovala sama Příroda, když zajistila rozšíření výbavy hlavních čaker člověka. Příroda však očekávala, že po tomto prvním kroku, bude následovat vstřícný krok probuzeného lidstva - vstup na cestu stabilního duchovního vzestupu. K tomu však zatím u drtivé většiny lidí na Planetě nedošlo.

Vrcholy Platónského roku

    Nejprve krátký pohled do historie. Máme tady 20. století. Celá řada proroctví svědčila o tom, že období přelomu 2. a 3. tisíciletí bude obdobím přinášejícím předpoklady obrovských změn. Toto období přinášelo předpoklad stát se rozhodující křižovatkou a klíčovou volbou ve vývoji současného lidstva. Proč a z jakého důvodu? Na dosah začal být další vrchol Platónského roku, precesního cyklu osy planety Země, jehož délka trvání je přibližně 24 tisíc let. To vše naznačovalo, že se bude uzavírat další vývojový cyklus.

    Vrcholy Platónského roku, opakující se přibližně každých 12 tisíc let, bývaly často v minulosti doprovázeny dramatickými událostmi. Vždy se jednalo o historická období naplněná energiemi provokujícími zásadní změny – buď mimořádný vzestup, vzedmutí duchovní evoluce nebo naopak drastický pád v podobě celoplanetární katastrofy.

    Na předchozím vrcholu Platónského roku před přibližně dvanácti tisíci lety došlo k definitivní zkáze dávné Atlantidy a k ukončení období fyzické existence vysoce rozvinutých pozemských civilizací prvního typu - dávné Atlantidy, Lemurie, Hyperborei. Bohové a polobohové ve hmotném světě začali být definitivně nahrazováni obyčejnými lidmi. Dnes na dalším vrcholu Platónského roku se nové lidstvo potřebuje jednou provždy zbavit i zbytků původní tvořivé výbavy lidstva 1. typu a také všech technik, které se snaží člověka navracet k dávným schopnostem z minulosti. Především teď mám na mysli všechny odrůdy magie, jakékoliv formy zasvěcování a mnohá dávná duchovní učení z minulosti.

Využití energií podporujících změny

    Každý z vrcholů Platónského roku přináší mimořádnou energii doby. Energetický náboj ohromující síly, který je schopen bourat stavidla všeho, co bylo doposud v dané etapě vývoje normální a běžné. Taková mimořádná energie může být v evoluci využita dvěma zásadně odlišnými způsoby. První možností je fyzická destrukce planety, lokální nebo globální katastrofa a vrácení vývoje zpět o tisíce let, pokud civilizace jde naprosto nesprávnou cestou.

    Druhou možností je dosažení výrazného zlomu v duchovním vývoji. Nastoupení úplně nové etapy duchovního vývoje. To však pouze za předpokladu, že civilizace jde správným směrem nebo uvnitř civilizace se zrodilo hnutí, které našlo správnou cestu evoluce a potřebuje energetickou podporu. Obvykle však nastává kombinace obojího. Lokální katastrofy vyrovnávají karmu některých národů či oblastí a současně dochází k podpoře nového nasměrování evoluce.

    K fyzické destrukci části povrchu planety obvykle dochází jednorázovými událostmi. V případě, kdy se tato mimořádná energie promítne do podpory nového duchovního vývoje na planetě, změny nejsou na první pohled tak nápadné. Určitě si nikdo nepřeje, aby v zájmu duchovního vývoje došlo k náhlému zhroucení ekonomických a politických systémů na planetě. Duchovně projevená evoluční energie změny se do fyzické roviny planety promítá až s určitou setrvačností, s určitým časovým odstupem a navíc postupně.

    Také ve 20. století se náš svět dostal do situace, kdy je potřeba něco zásadního změnit, aby se přetnul kolotoč katastrof, pádů civilizací a nových opakovaných začátků. Příroda se dokáže sama očistit okamžitou jednorázovou akcí, jak to už mnohokrát v minulosti udělala. Ale nastartovat nový vývoj sama nedokáže. K tomu potřebuje výraznou pomoc dalších forem života, které byly s tímto posláním stvořeny do existence.

Co je to transformace?

    Jak to vypadá dnes? V mnoha knihách se píše o probíhající transformaci lidstva. Duchovní učitelé mluví o transformaci. Co se tou transformací myslí? Za transformaci jsou považovány náhlé vysoce pozitivní evoluční změny týkající se Přírody, Planety nebo člověka, které probíhají v relativně krátkém časovém období několika let nebo desítek let.

    Jiří Mašek v článku „Transformace – Jak to vidím já?“ napsal 14. 9. 2005 na webu Osud.cz následující moudrá slova:

    „Není již pochyb o tom, že se v našem mikrokosmu začaly odehrávat nezvratné změny, jaké za celé tisíce let ne. Buď nás zavedou na zcela nový způsob uvažování, jednání i bytí, anebo nás postupně... ukončí.“

Je kterýkoliv neobvyklý jev příznakem transformace?

    Transformace především znamená nové revoluční pozitivní výrazné změny ve fungování. Za přesvědčivé příznaky transformace bychom proto měli považovat zejména nové pozitivní výsledky. Například rozšíření soustavy hlavních čaker člověka, kterému byl věnován předcházející článek 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka, a pokračovat v tom budu i v tomto textu. O tom se však nepíše. Všude je ticho po pěšině, protože o přesném fungování čaker si málokdo dovolí psát. A ti, co se přece jen odvážili, téměř vždycky opisují neaktuální stav, který platil v dávné minulosti.

    Mnoha lidem najednou je z neznámých důvodů špatně, a hned se mluví o transformaci. Jsou každé takové jevy příznakem probíhající transformace? Měli bychom se naučit rozlišovat. Je to, že někoho náhle bez příčin bolí hlava, nutně příznakem probíhající transformace? Vůbec ne! Je-li někomu špatně, může to být příznakem probíhajícího očistného procesu a ten obvykle doprovází každou transformaci. To ovšem za předpokladu, že jde o člověka, který je duchovně na vzestupu. Co když však člověk duchovně klesá, jako drtivá většina obyvatel této Planety? Pak to, že je jim špatně, není příznakem transformace. Je to naopak náznak, že člověk jde po špatné cestě. Že potřebuje něco zásadního v životě změnit.

    U člověka v duchovní pádu bývají takové příznaky obvykle spojeny s degenerací, s postupným zakrňováním či poškozováním duchovních orgánů – například čaker, nebo center zlepšeného duchovního vnímání, s dalším nakládáním karmických vrstev. Je bláhové se domnívat, že bez vlastního úsilí zaměřeného správným směrem, bez skutečného probuzení a dosažení stabilního duchovního vzestupu, může u člověka probíhat nějaká pozitivní transformace.

Lidstvo je katalyzátorem evoluce velkých přírodních celků

    Příroda a Planeta skutečně procházejí rozsáhlým očistným transformačním procesem. Vnímáme to na každém kroku. Náhlé změny situací, neobvyklé počasí, množící se drobné katastrofy. To vše je spojeno s razantním zvyšováním duchovní čistoty prostředí, s nárůstem frekvence bioenergie velkých přírodních celků. Očividně tedy jde o očistný proces spojený s transformací. 

    A co lidé? Jak je na tom s transformací lidstvo? A především – jaká je úloha lidstva na Planetě? Ocitlo se tady pouhou náhodou, jak hlásají materialističtí vědci? Vzniklo nahodilým vývojem z neživé hmoty po vzoru Darwinovy evoluční teorie? To vůbec ne – duchovní pohled byl popsán v článku 4. Základní rozdíly duchovního a hmotného pohledu na svět.

    Lidstvo vzniklo zcela záměrně a má mimořádné poslání. Je důležitým činitelem ve vývoji Přírody, Planety a Vesmíru. Právě úkolem lidstva je být katalyzátorem evoluce velkých přírodních celků – planet, planetárních soustav, galaxií, vesmírů, světů. Vývoj neorganických přírodních celků je velmi pomalý. Lidstvo je tou příměsí, která dokáže vývoj velkých přírodních celků podstatně mnohonásobně urychlit, jde-li správným směrem a dělá-li vše, co je k tomu nezbytné.

    Uvedu příklad: Vztyčené kamenné bytosti, menhiru, trvá týdny a měsíce, než dokáže nastartovat svoji činnost – než přitáhne kosmickou energii k povrchu Země, spojí ji se zemskou a výsledek vyzáří do svého okolí. Probuzený člověk na vzestupu vstoupí na určité místo v Přírodě a totéž dokáže za několik minut. Právě člověk je schopen pohnout vývojem celé Planety a Přírody v relativně krátké době, jsou-li pro to vytvořeny příznivé podmínky.

Lidstvo je také schopné pozitivní vývoj zničit

    Lidstvo také naopak dokáže jakýkoliv pozitivní vývoj zničit, zastavit, jde-li samo špatným směrem. Člověku však byla dána možnost svobodné vůle. Může volit to nebo ono. Může se chovat jako nedílná součást Přírody, která Přírodu všestranně podporuje a respektuje její zákony. Může však také svojí činností jít proti Přírodě. Může zneužívat přírodní síly, narušovat přirozené přírodní pochody a procesy. Zasahovat do záležitostí, které do jeho kompetencí nepatří. To vše je jeho právem a nikdo mu toto právo nemůže odebrat. Jedině Planeta, Příroda a karma mohou za takové situace zasáhnout a bytost určitým způsobem zastavit.

    Lidstvo se však potřebuje naučit přijímat za svá rozhodnutí zodpovědnost. Nést na svých bedrech tíhu svých rozhodnutí a činů. To souvisí s přírodním zákonem karmy, který tady nad námi, kolem nás, existuje. Byl však často narušován ze strany temných sil a proto vždy nefungoval tak, jak bylo pro vývoj potřebné. Ale to je téma na samostatné pokračování. Dnešní téma se týká transformace.

    Pokud se civilizaci stane, že začne jít proti vývoji Přírody, má problém. Neví dne ani hodiny, jestli uvidí příští východ Slunce. Příroda má totiž dostatečný pud sebezáchovy. A pokud vnímá, že určitý živočišný druh, a stejně tak civilizace, ohrožují samotnou existenci Přírody, pak Příroda neváhá a očistnou akcí se takového druhu zbaví.

První krok k nastartování transformace provedla Příroda

    Už dlouho se očekávalo, že na konci 20. století se bude něco dít. Lidé si kladli otázky – Jak se to spustí? Kdo to zařídí? Transformace je proces, kterého se účastní mnoho bytostí, celá řada úrovní života. Aby tento proces proběhl, jak má, je potřeba spolupráce všech dílčích jednotek. Takový proces nemůže vzniknout sám od sebe. Někdo kompetentní jej musí nastartovat, dát k němu prvotní impuls. V našem případě transformaci na planetě Zemi nastartovala sama Příroda. Příroda učinila první potřebný krok.

    Na rozdíl od lidských Duchovních hierarchií, kterým se vývoj postupně vymykal z rukou, Příroda dokázala zajistit zásadní změny ve výbavě čaker dnešního člověka. Byl tomu věnován předcházející článek 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka. Tento krok neudělala Příroda jen tak pro nic za nic. Soustředila se na důležitý článek, který je katalyzátorem evoluce, tedy na lidstvo. Pomohla lidstvu, aby se probralo. Aby si jednotlivci začali uvědomovat, o co v dnešní době především jde.

Příroda si touto akcí vyžádala pomoc člověka

    Příroda věděla, že bez pomoci člověka nedokáže transformaci provést dostatečně rychle. Udělala to nejlepší, co mohla. Zajistila pro lidstvo optimální podmínky, aby se mnoho lidí duchovně probudilo, a aby někteří z nich našli cestu, jak ven z této krize. Příznivý souběh okolností a situací umožnil, aby lidstvo dostalo tu nejlepší energetickou výbavu, kterou mohlo mít. Jeho systém hlavních čaker byl rozšířen do nejširší možné podoby.

    Celé tisíce let bylo lidstvo zaměřeno na rozvoj ega, ovládání, manipulace, kamufláže. Celé tisíce let šlo proti Přírodě. Výsledkem bylo, že zadní čakry, vyjadřující sounáležitost člověka s celkem, s Přírodou, Planetou, civilizací, postupně zdegenerovaly, přestaly fungovat, vymizely, až nakonec jejich existence zcela vypadla z morfických polí Planety.

    Příroda dokázala vstřícným krokem zajistit nápravu. Zrozením velkého počtu bytostí z dávných civilizací, které tyto další čakry ještě měly, rozšířila výbavu dnešního člověka. Nebývalý počet lidí se v důsledku toho začal ve druhé polovině 20. století duchovně probouzet. A tito lidé se začali postupně pídit po informacích o duchovním pozadí světa. Na trhu však byly k mání pouze informace o tom, jak duchovní pozadí fungovalo dříve, v období dávných civilizací 1. typu. Jen málo jedinců začalo psát o tom, jak to skutečně vypadá teď.

Jaké byly výsledky prvního kroku transformace?

    Zopakujme si hlavní důsledky změn ve výbavě čaker popsané v článku 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka. Zdvojení hlavních čaker od 2. do 6. úrovně automaticky usnadňuje cestu k duchovnímu probuzení a k rozšířenému vědomí. Nové hlavní čakry na zadní části těla a jejich směrování dozadu přinášejí energetické posílení jednoty člověka s člověkem, jednoty člověka s lidskou civilizací na Planetě, jednoty člověka s Přírodou a Planetou.

    Vznik druhé čakry na první úrovni pak přináší zvýšení stability člověka ve hmotném světě a posílení jeho energetické odolnosti. Zároveň přináší posílení vůle člověka k zachování fyzického života, ke zlepšení a postupnému upevnění svého zdraví. U deseti procent populace na Planetě, u dostatečně vnitřně vyladěných jedinců, se probudil vnitřní duchovní cit. Důsledkem toho je postupné zlepšování vnímání duchovního pozadí světa.

    Všechny tyto změny v energetické výbavě, které jsem do této chvíle popsal, vytvořily jednoznačně příznivé podmínky pro to, aby lidstvo konečně objevilo skrytou možnost, mimořádnou výbavu, kterou každý dnešní člověk v sobě má – schopnost neomezeného duchovního vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy.

S druhým krokem transformace je na tahu lidstvo

    Tento první krok Přírody přišel pro většinu lidí na Planetě prakticky zdarma, bez vyvinutí zvláštního osobního úsilí. Příroda však očekávala, že po tomto prvním kroku, bude následovat vstřícný krok probuzeného lidstva. Krok, který se projeví zásadní změnou ve vývoji civilizace a místo pokračujícího odklonu od Přírody přijde nasměrování ke spolupráci s Přírodou.

    Lidem byly zajištěny příznivé podmínky pro jejich duchovní probuzení. Stalo se tak proto, aby si uvědomili, na jak špatné cestě se lidstvo nachází. A aby s tím začali něco dělat. Aby především každý začal něco dělat sám se sebou. Aby využil možnost, která mu byla poskytnuta, ke vstřícnému kroku vůči Přírodě.

    Někteří lidé to skutečně udělali. Zjistili, že v sobě mají pečlivě ukrytu mimořádnou schopnost – schopnost neomezeného duchovního vzestupu přes všechny duchovní bariéry a prahy. Začali se čistit, zkoumat své možnosti, svým jednáním a chováním se začali více přibližovat k Přírodě. Konečně tak začali v sobě probouzet desítky tisíc let ukryté možnosti a dostali se na cestu stabilního duchovního vzestupu. Dělali to, co pro vzestup skutečně fungovalo a naopak se postupně zbavovali metod, technik, umělých pomůcek, které duchovní vzestup brzdily – viz článek 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody.

    Jejich vnitřní harmonie se krok za krokem zvyšovala a přibližovala se k hranici určitého zlomu, o které v té době neměli tušení. To byl jejich druhý krok v transformaci, kterým reagovali na pomoc Přírody.

    Počet těch, kteří toto do dnešní doby pochopili, však nedosahuje zatím ani tisíců. Drtivá většina probuzeného lidstva je nesena vlnou zájmu o minulost – o magii, minulá učení, metody a techniky duchovní práce, umělé pomůcky na duchovní cestě. A to vše je místo vzestupu stahuje dolů do té tendence vývoje, která tady celé věky převažovala. A touto tendencí nebyl žádný duchovní vzestup, ale naopak vytrvale pokračující duchovní pád.

Otevření Nové duchovní cesty v roce 1999

    Příroda si dobře všimla těchto soustavně duchovně pracujících lidí a začala je vést v jejich dalším postupu. Tím, že se oni více otevírali ve směru k Přírodě, začali být schopni přijímat impulsy Přírody. Na své cestě tak získali nové duchovní vedení – přestali postupně vnímat impulsy lidských Duchovních hierarchií, duchovních mistrů, a začali se jednoznačně orientovat na impulsy Přírody. To byl další třetí krok v transformaci – získání duchovního vedení přímo ze strany Přírody. A Příroda je opakovaně prosila o pomoc.

    Toto vedení je dovedlo k souboji s Černým bratrstvem, temnou silou, která po dva tisíce let novodobé historie ovládala ve hmotě světské i náboženské struktury celého světa. Impulsy Přírody je vedly k návštěvám energeticky významných míst v Přírodě, k pomoci při probouzení stovek přírodních bytostí, majestátních staletých stromů, lesních komplexů, vodních ploch, menhirových polí, významných energetických míst české kotliny. To všechno pomohlo nastartovat skutečnou transformaci Přírody a Planety. Tím se nový vývoj otevřel naplno, dál už vše šlo ráz na ráz a následovaly další vstřícné kroky Přírody.

    Jednoho dne tito lidé na svém vzestupu překročili onu kritickou hranici 95 % v příjmu bioenergií a hmotné výživy vůči optimu 100 % pro daného člověka. Dosažením tohoto bodu zlomu, o kterém do té doby nic nevěděli, došlo k něčemu úplně novému a v historii dosud nepopsanému. Těmto lidem se otevřela bariéra přechodu přes duchovní práh 12. těla a ocitli se na dosud neprobádané cestě. Logicky byl pro ni zvolen název Nová duchovní cesta, protože byla opravdu nová a doposud nepoznaná. V článku 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, jsem podrobně popsal okolnosti otevření Nové duchovní cesty.

Základní podmínka pro otevření Nové duchovní cesty

    Pouze a jedině trvalé a stabilní překročení této hranice 95 % vyladění čaker a příjmu hmotné výživy otevírá člověku cestu neomezeného duchovního vzestupu. Cestu, která začíná překonáním bariéry svého vlastního dvanáctého duchovního těla. Ano, jde téměř o optimální energetický stav, který je provázen jednoznačně pozitivním vyzařováním člověka prakticky ve všech oblastech. Všechny jeho čakry fungují správným způsobem a člověk to pociťuje na dostatku energie a zůstává v dobré psychické kondici po celý den, pokud se zrovna karmicky nečistí.

    Trvalé dosažení této úrovně je klíčem k dalšímu energetické­mu a duchovnímu vzestupu člověka. Člověk začíná být přip­raven nastartovat druhou rychlost svého energetického fungování. Stejně jako nosná raketa směřující do Vesmíru odhazuje po startu v jisté fázi letu svůj první stupeň a zároveň se zapalují motory stupně druhého. Něčím podobným musí projít i každý člověk hledající vstup na Novou duchovní cestu.

Úzký koridor při vstupu na Novou duchovní cestu

    Z podmínky téměř dokonalého vyladění až na 95 % je patrné, že vstup na novou cestu představuje úzký koridor, kterým potřebuji projít, abych na cestu dokázal vstoupit. Není jednoduché toto pochopit a beze zbytku přijmout. Většina čtenářů totiž zatím nezískala schopnost poznávat vlastním vnitřním duchovním citem. A tak jim jejich rozum velí přijímat myšlenky a dogmata zavedených autorů nebo přijímat většinové myšlení v oblasti duchovních nauk. Člověk pak může mít pocit, že se nachází v pokročilé fázi své duchovní cesty, ve skutečnosti se však nechává vést především vlastním intelektem místo vlastního srdce.

    Představme si vstup na Novou duchovní cestu jako úzkou přistávací dráhu, na kterou se musí trefit přistávací letadlo. Je-li dobrá viditelnost a přístroje jsou v naprostém pořádku, není to problém. Ale co když je hustá mlha a pilotu chybí oční kontakt na světla přistávací dráhy? A co když ví, že přístroje nejsou stoprocentně spolehlivé, stejně tak jako psychika a duchovní vnímání určitého člověka? Pak vzniká vysoké riziko havárie, jak jsme se v nedávné době přesvědčili při pádu polského letadla s vládní delegací.

    Právě takovou mlhu pro člověka na duchovní cestě představují přijaté předsudky a dogmata, které z mnohých knih převzal jeho rozum. Čím více předtím přečetl knih s duchovní tématikou, tím více v sobě obvykle má duchovních předsudků. Tím hustší je mlha přijatých předsudků, tím horší je objektivní viditelnost a tím i schopnost přijímat vyšší pravdu, pokud se zásadně liší od toho, co je momentálně všeobecně přijímané a zavedené. A tím větší je riziko havárie člověka na duchovní cestě. Rozum člověka přesycený duchovními předsudky se brání přijímat úplně nové revoluční informace. A o to těžší se pak pro takového člověka stává vstup na úzký koridor Nové cesty.

    Situace je podobná úkolu, který se v mnoha obměnách vyskytuje v řadě pohádek o dobru a zlu. Jako další úkol má člověk projít určitou cestou. Na první pohled to nevypadá příliš obtížně. Musí však dodržet jednu podmínku. Potřebuje jít stále kupředu a ani jednou se neotočit, ať se kolem něj bude dít cokoliv. Průchod úzkým koridorem na nové cestě je něčím podobným. Člověk zatím nemá své vlastní dokonalé vnímání pravdy, aby posoudil, co je úplně správné. Potřebuje zde plnou důvěru, víru ve fungování určité cesty. Víru podloženou osobními příklady, energetickým vyzařováním dalších bytostí, které už na takovou cestu dokázaly vstoupit.

Na každého člověka působí mnoho rozporných vlivů

    Na každého totiž působí celá řada rozporných vlivů, které jej vychylují z cesty. Předsudky rozumu v duchovní oblasti, protože již přečetl celou řadu duchovních knih. Přitom jeho rozum má nejčastěji ve zvyku vybírat si většinové mínění. Vybírat si to, co doporučuje na duchovní cestě nejvíce nezávislých expertů. Dezorientují jej impulsy z posmrtné sféry a různých úrovní zbytků Duchovních hierarchií, které tvrdí něco jiného. Na jiné cesty jej směrují názory jiných duchovních učitelů a vedoucích seminářů. Zatěžuje ho vlastní minulost, která se mu obnažuje z karmických vrstev. S minulostí vyplouvají na povrch zvláštní schopnosti, neobvyklá privilegia. To vše má tendence ho přitahovat a obnovovat si minulé schopnosti a dávné vědění.

    To všechno člověka odvádí pryč od správné cesty. To všechno jej vychyluje a bere mu sílu pro vlastní rozumem i city nezatížené rozhodnutí. Všechny tyto vlivy jej vyhazují z úzkého koridoru a nutí jej otočit se zpět. Pokud se otočí a zastaví, energie astrálního světa a posmrtné dimenze, energie vlastních přehmatů a vazby na energetické přehmaty za těmito systémy, impulsy od duchovních mistrů – to vše jej začne přitahovat zpět. To vše pro něj představuje jistotu, kterou šli mnozí jiní, kteří mají prozatím lepší výsledky než on.

    Z předchozího výčtu je patrné, že mnoho věcí může člověka svést ze správné cesty. Přitom vstup na Novou cestu je velmi úzký. Na počátku i během dalšího postupu není příliš mnoho různých možností, ze kterých by si mohl člověk vybírat. Je potřeba dělat několik jednoduchých věcí - avšak právě ty a ne jinéviz článek 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, a 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody. Jak obtížné je právě toto přijmout, když v mnoha knihách se praví, že existuje mnoho duchovních cest, které vedou ke stejnému nebo alespoň k podobnému cíli. Že každý si potřebuje najít tu svoji. Pro vstup na Novou duchovní cestu však toto neplatí. A pochopení této skutečnosti je rozhodující pro to, zda na tuto Novou cestu vstoupím nebo ne. Všechny ostatní informace jsou zatěžující a brzdící.

Další vstřícný krok vůči Přírodě

    Lidé na Nové duchovní cestě se postupně svojí vnitřní frekvencí a čistotou dostali až nad úroveň našeho Vesmíru i jeho stvořitelských úrovní. Tedy do vyšších světů, které Geoff Boltwood v knize "Posel – Cesta duchovního učitele" označuje jako Nekonečné vědomí. Tito lidé pak dokázali na Planetu a do Přírody přivádět stále větší množství duchovní bioenergie vysoké frekvence a mimořádné úrovně čistoty z vyšších světů, jak jsem to naznačil v grafickém schématu v článku 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy. Tato nová bioenergie pak zpětně dokázala pomoci Přírodě k rozběhnutí její transformace na vyšší rychlost. K získání dalších nových možností pro změnu vývoje i pro další vstřícné kroky Přírody vůči lidem na cestě stabilního duchovního vzestupu.

Zapálení druhých motorů pro vzestup

    Podaří-li se člověku v rámci dosavadního prvního stupně vývoje trvale dostat nad 95 % fungování, což znamená téměř ideální stupeň vnitřní energetické harmonie, pak jsou splněny podmínky pro to, aby došlo k další přirozené pozitivní mutaci jeho energetického systému. Aby vznikly další hlavní čak­ry, které budou dále urychlovat jeho duchovní vzestup a zajistí postupné zlepšování jeho duchovního vnímání. Tyto další změny ve výbavě čaker dnešního člověka, které popíšu v následujícím textu, už se týkají výhradně těch, kteří vstoupili na cestu neomezeného duchovního vzestupu. Tyto změny jsou přesvědčivým dokladem toho, že u každého člověka na Nové duchovní cestě skutečně výrazná transformace probíhá.

Vznik druhé čakry na sedmé úrovni

    V posledních letech na přelomu tisíciletí se objevuje neobvyklá skutečnost. Některé z nově zrozených dětí mají dokonce i dvě hlavní čakry v sedmé úrovni. Vyústění obou čaker 7A a 7B jsou jasně patrná v jemných vlasech na jejich hlavách. Čakra 7B je na obvyklém místě v přechodu temene hlavy v týl, vyústění čakry směřuje vzhůru a šikmo dozadu. Nachází se přesně v místě, kde má většina lidí ve vlasech vír, který přetrvává od dětství. Pozor – skupina dětí, o které teď píšu, nemá nic společného s konceptem „indigových dětí“, který je popisován na celé řadě webových stránek.

    K této původní čakře 7B se na přechodu čela v temeno objevuje i druhá sedmá čakra 7A. Směřuje rovně vzhůru v místech, kde začínají růst vlasy. Dochází tak ke zkompletování celkového počtu hlavních čaker člověka na čtrnáct.

                    

    Čakra 7A má vyústění pouze od 8. energetického těla výše a zprostředkuje tak vliv Věčného Já na chování člověka. Energetický vír čakry je proto užší a vyšší a ve vlasech je znatelný jako malý přesně ohraničený kroužek z vlasů o průměru 3 - 4 centimetry.

                         

    Dokud ještě vlasy na dětské hlavě zůstávají dostatečně jemné, dokážou se do půl hodiny po rozčesání samy zatočit do podoby kruhového víru ohraničujícího čakru 7A. Navíc ze směru položení vlasů je zřetelně patrné, že tato čakra na čele se otáčí ve směru pohybu hodinových ručiček. A to znamená, že bioenergie vstupuje čakrou dovnitř těla – viz článek 28B. Kdy je čakra otevřená pro vstupující energie?    

    Naše zkušenosti potvrzují, že toto rozšíření, které k nám svým zrozením přinesly desítky bytostí z vyšších světů, se automaticky přenese na každého člověka, který se dokázal stabilizovat na Nové duchovní cestě.

Význam zdvojení sedmé čakry

    Jaký význam toto rozšíření má? Probuzení čakry 7A srovnává vztah k sobě a vztah k celku i v úrovni duchovních energií nejvyšší možné frekvence. Znamená zaměření 7. úrovně i na duchovní vztah člověka k sobě samému, přináší možnost snazšího navazování informačního spojení s věčnou rovinou své vlastní bytosti. Člověk už se v budoucnu bude bránit tomu, aby jeho služba lidstvu šla proti vlastní osobě. Probuzení čakry 7A usnadní také rozlišení, kdo na mne z duchovních sfér mluví, od jakých bytostí či z jakých duchovních hladin dostávám informační impulsy. To vše je předpoklad pro to, aby mohlo dojít k dalšímu urychlení duchovního vzestupu člověka.

    Vznik čakry 7A přináší také energetickou podporu pro rozšíření fungování lidského mozku. Po určité době energetického aktivování člověka touto čakrou by mělo dojít ke znovuprobuzení zapomenutých fyzických schopností, které běžně měly dávné civilizace na Planetě. V prvé řadě půjde o zvýšení citlivosti a vnímavosti vůči bioenergiím, schopnosti přijímání a vedení bioenergií a zjišťování skrytých informací prostřednictvím bioenergií – to vše znamená výraznou podporu léčitelských schopností. Vidění Vesmíru z nadhledu – rozpoznávání skrytých příčin i důsledků událostí. Rozvoj schopností telepatické komunikace, atd.

Energetické dotování centra vnitřního duchovního citu dalšími čakrami

    Dalším významným posílením energetického systému bytostí na Nové duchovní cestě je energetické dotování centra vnitřního duchovního citu v oblasti brzlíku dalšími novými hlavními čakrami. Konkrétně se jedná vpředu o jednu čakru uprostřed hrudi mezi srdeční a krční čakrou (bývá někdy označována jako čtyři a půltá čakra) a dále ve stejné rovině jednu čakru vlevo a druhou čakru vpravo. Celkově jde tedy o trojici čaker v úrovni brzlíku na přední straně těla a totéž ještě jednou vzadu. Centrum pro vnitřní duchovní cit člověka, tak začne být dotováno dalšími šesti novými hlavními čakrami. Je to jako kdyby si člověk otevřel dalších šest očí pro zlepšení svého vnímání neviditelného duchovního pozadí světa. Tři z těchto očí jsou vpředu na hrudi a další tři jsou na protilehlých místech vzadu. Jak už jsem uvedl, tuto výbavu současnému lidstvu přinesly desítky tisíc bytostí z dávné Lemurie, které se zrodily v dnešním světě.

                         

Význam probuzení vnitřního duchovního citu

    Lidé s energeticky dotovaným probuzeným centrem vnitřního duchovního citu mají podstatně vyšší vnímavost. Mnohem zřetelněji rozpoznávají nehmotné duchovní pozadí světa, které v sobě skrývá skutečné příčiny událostí a hybné síly vývoje. Plně si uvědomují, že hmotný svět, hmotné jevy a události tvoří pouze jednu ze dvou rovnocenných složek okolní reality. Naučili se vnímat a hodnotit také skrze své vnitřní pocity a nejen prostřednictvím intelektu a pěti hmotných smyslů. Je to potvrzení průlomu jejich vědomí za hranice hmotného světa.

    Na vlastní kůži začínají prožívat zážitky z duchovní a energetické oblasti. Lépe rozpoznávají skryté náznaky a "náhodné" shody okolností, které jim poskytují informace pro lepší orientaci v životě. A které jim pomáhají řešit jejich základní problém v dané situaci. V každé události snáze hledají pozitivní význam a duchovní poselství, které jim tato událost přináší. Ve všem se učí nalézat něco dobrého, z čeho by mohli vycházet.

    Množství příznivých „náhodných“ shod v jejich životě se postupně zvyšuje. Takový člověk, pokud opravdu dokázal nasměrovat svůj život v souladu se svojí duchovní evolucí, pak zřetelně vnímá podporu Přírody a Kosmického vědomí na této své cestě. Stále více jsou k němu přitahováni lidé, předměty a události, které právě potřebuje. Zároveň tato podpora přináší i ochranu před drtivými problémy a extrémně negativními výsledky. Člověk se například dokáže vyhnout místům tragických událostí, náhodná shoda okolností jej zachrání. Takový vývoj se stává jeho realitou, jeho novým osudem. Člověk definitivně přestává být duchovním intelektuálem, jako se to stalo mnohým. Protože události a jevy, o kterých čte, se staly nedílnou součástí jeho života.

Jak vidí proces transformace Příroda?

    V komunikaci z 9.6.2010 jsem dostal následující odpovědi od Přírody:

    „Situace v této době je následující. Transformace čaker člověka proběhla ve 20. století. To byl první krok skutečné transformace. O tomto kroku rozšíření soustavy hlavních čaker, který lidstvo na cestě transformace podstoupilo, by se především mělo mluvit. Tento krok podstoupilo lidstvo automaticky bez vlastního přičinění. Zařídila to Příroda a jednoduše k tomu došlo, aniž by o to lidé nějak usilovali.

    Teď by měl následovat druhý krok – vědomá reakce každého člověka, který si ujasní situaci, pochopí, o co v této době kráčí a rozpozná, že je teď na tahu on. Že Příroda udělala, co mohla. Připravila člověku startovní podmínky pro vzestup. Aby se duchovně probudil, aby začal krůček po krůčku duchovně vnímat nové impulsy a duchovně komunikovat. A toto aby jej dovedlo na duchovní cestu, která je pro něj optimální. Stačí naslouchat a vnímat impulsy kolem sebe. Aby jedinec pochopil, kdo z těch, co mu radí, mají pravdu. A naopak, které informace už nejsou pro toto probíhající období aktuální.

    Takže člověk by teď měl reagovat. Každý jednotlivec se ocitá nebo teprve ocitne před rozhodnutím, jestli bude usilovat o duchovní vzestup nebo ne. Teď ovšem mám na mysli skutečný duchovní vzestup měřený růstem vnitřní čistoty, vnitřní harmonie a frekvence vnitřní bioenergie, která vyjadřuje běžný stav člověka. Je smutné, že drtivá většina těch, kteří se probudili díky zákrokům Přírody, není otevřená pro ty správné informace. Tito lidé napěchovali své paměti všemi možnými duchovními informacemi a ty nejčastěji opakované teď považují za pravdu. Takové informace se staly jejich pevnými a stabilními duchovními předsudky. Realitě však neodpovídají o nic víc, než zcela deformovaný postoj materialistů.

    Vy, co jste pochopili, že by se kroky dvou spolupracujících partnerských stran měly střídat, jste udělali druhý krok. Začali jste pracovat na vylaďování svého nitra – změnou výživy a cvičením Pěti Tibeťanů. A jakmile jste tímto způsobem dosáhli žádaného výsledku, to znamená vyladění 95 %, Příroda reagovala dalším krokem. Otevřela před vámi cestu neomezeného duchovního vzestupu a zajistila další rozšíření systému vašich hlavních čaker. Toto je skutečná transformace člověka.

    To, co se děje s ostatními, nemá s transformací nic společného. Jejich systém čaker byl Přírodou rozšířen. Oni toho ovšem nevyužili k nastoupení správné cesty a k pochopení, které činnosti jsou pro ně vrcholně důležité. Místo toho začali přenášet do dnešní doby dávnou minulost. Začali hledat neoprávněné zkratky a umělé pomůcky, které je budou na cestě údajné transformace posouvat. Ve skutečnosti však právě z důvodů používání těchto pomůcek, které jsou infikovány temnem, je skutečným výsledkem jejich úsilí postupný duchovní pokles přecházející v duchovní pád. Transformace se u nich zastavila po prvním kroku Přírody. Oni už správný druhý krok udělat nedokázali. O probíhající transformaci tak u nich nemůže být žádná řeč.

    Transformace dnes probíhá pouze u těch, co se dostali na cestu stabilního duchovního vzestupu. A pokročilých výsledků v transformaci dosahují ti, kteří jdou po Nové duchovní cestě. Kteří získali vysoký duchovní nadhled nad tímto Vesmírem a začínají chápat, jak tento svět skutečně funguje a co je potřeba udělat, aby se zásadně změnil.

    U všech ostatních jedinců, kteří se nedopracovali ke stabilnímu vzestupu, už žádná transformace neprobíhá. Oni o transformaci pouze mluví. Ty projevy a náznaky, které vnímají, jsou silným tlakem na to, aby konečně začali dělat další kroky. Tyto náznaky však nejsou příznakem začínající nebo probíhající transformace. To je celé mé poselství všem duchovně probuzeným, kteří se nechají unášet na vlně umělé euforie – že někdo, něco, za ně vykoná činnost, o kterou se musí postarat především oni sami.

    Na sklonku Atlantidy také bylo všude módní mluvit o probíhající transformaci lidstva – o tom, jak se svět změní a jak bude všechno jinak. Nebyly to však příznaky transformace. Šlo o poslední varování Přírody, aby se lidé vzpamatovali a začali něco kloudného dělat pro dosažení celkové změny poměrů. Dnes se situace opakuje s tím rozdílem, že malá část lidstva už našla východisko k novému životu. Je to tedy jednodušší.

Každý další člověk se buď přidá, nebo nepřidá. Toto rozhodnutí čeká v nadcházejících týdnech a měsících na každého, kdo se dostane k těmto informacím. Lidé, kteří působí veřejně v duchovní oblasti, se však musí rozhodovat už teď v tomto období. Někteří už se rozhodli a řada z nich zvolila nesprávně. Ti pak definitivně vypadávají ze hry o nalezení nového lepšího světa. Je to jejich právo, jejich svobodná vůle, takto se rozhodnout. Budou-li však i nadále veřejně propagovat nesprávné informace, budou mezi prvními, které karma může zastavit, aby nebrzdili a neničili nový vývoj, který už na Zemi zapustil své kořeny.“

Ještě k náznakům vydávaným za projevy transformace

    Je ještě druhá možnost, co mohou znamenat náznaky, které lidé bez vzestupu na sobě vnímají. Nejde jen o urgentní impulsy Přírody, ať konečně něco se sebou udělají. Může také jít o nekoordinovaně vylezlé karmické vrstvy. Které se obnažily ne proto, že by člověk byl na duchovním vzestupu, ale protože na vzestupu je okolní prostředí. Například může vylézt napojení na dávné učení, které tehdy vyvolalo zkázu světa. A člověk by se správně měl omluvit, vzdát se minulé výbavy (technik, rituálů, schopností, privilegií, jakýchkoliv předmětů) a zajistit si pomoc pro karmické rozvázání celé situace.

    Co však udělá ve skutečnosti? Většinou nic – a vrstvy budou opět překryty dalšími každodenními drobnými přehmaty, např. používáním umělých pomůcek, chemických léků apod., a opět se zatlačí zpět. Aby se třeba zase za týden pod tlakem vnějšího prostředí obnažily znovu. Člověk zaregistruje „další příznaky transformace“ a spolyká například další zázračná MMS, aby transformaci lépe vstřebal a ustál. Jako v Kocourkově, kde je všechno jinak, než by mělo být.

    Nebo, a to je mnohem horší, ten člověk má dobré vnímání a všimne si, že mu jdou určité myšlenky, že získal napojení na dávné učení a případně i na schopnosti spojené s tímto učením. Zajásá, začne psát o svém objevu, založí „Nadaci učení ABCD“, začne vychovávat a zasvěcovat další, aby mu pomohli s propagací učení a „nových“ metod po světě a další duchovní byznys, který mimořádně zaujme širokou duchovně zaměřenou veřejnost, je na světě. Vzniká tak obrovský problém – místo toho, aby se člověk vypořádal s minulostí a vzdal se dávné výbavy, která tehdy potopila svět, vytahuje tuto výbavu do nového projevení a hlásá, že to je právě to, co zaručeně spasí dnešní svět.

    Proč právě takové vrstvy vytlačuje Příroda u toho člověka na povrch? Protože lidská civilizace jako celek potřebuje překročit svůj stín a v tomto novém období se vzdát vlivu těchto dávných učení. Vlivu, který nad námi stále visí v podobě Damoklova meče. Protože jak víme, některé magické rituály a praktiky mají časově neomezenou platnost.

    Jak se lidstvo nad námi visící hrozby těchto dávných učení nejsnáze zbaví? Právě tím, že autorům těchto praktik se obnaží karmické vrstvy spojené s tímto učením, člověk se jich vzdá a vše spojené s učením – metody, magické systémy, rituály, schopnosti, privilegia – dobrovolně vědomě vydá karmickým silám, Přírodě a Silám Světla vedoucím vývoj. Aby s tím udělali to, co je nejoptimálnější. Protože ony k tomu mají dostatečnou moudrost, nejvyšší čistotu, vybavení a pověření dané svým nadhledem nad situací. To je přesně to, co by se ve skutečnosti mělo v dnešní době dít s každým dávným učením vytahovaným znovu do projevení.

Zkouška dnešního lidstva

    Na lidstvo čeká velká zkouška, kterou už duchovně vyspělejší nebo veřejně působící jedinci v tomto období procházejí. Každý jednotlivec bude muset pot­vrdit, zda dokáže pozitivně využít předností, které mu dnešní Příroda a prostředí Planety umožňují. Zda je odhodlán usilovat o skutečný duchovní a evoluč­ní růst. O opravdové zvyšování své vnitřní harmonie a čistoty. Tentokrát však nedojde k žádné hromadné nebo dokonce centrálně řízené změně ve hmotném fungování lidské civilizace, podobně jako tomu bylo u posílení systému hlavních čaker. Volba zůstane na každém jednotlivci!

    Proto je v dnešní době péče o sebe sama, o své hmotné tělo i své energetické fungování tak důležitá. Jakákoliv snaha o duchovní vzestup, o získání vyšší duchovní pokročilosti, by měla začít právě v těchto dvou oblastech, má-li být dostatečně účinná. A nikoliv návštěvou seminářů a absolvováním nejrůznějších zasvěcení.

    Na některých duchovních webech se stále hovoří o probíhající transformaci člověka i celého lidstva. Autoři dokonce zadávají ankety s otázkami: Už u Vás probíhá transformace nebo ještě ne? Už se vaše tělo transformuje? Kdekdo píše o příznacích probíhající transformace. Ale to, co se doporučuje pro transformaci udělat, je zcela mimo. Místo ke vzestupu pak doporučovaná učení dávných mistrů, umělé pomůcky a metody tlačí člověka k duchovnímu poklesu.

    Je bláhové se domnívat, že bez vlastního úsilí správným směrem, bez skutečného probuzení a dosažení duchovního vzestupu, probíhá u člověka nějaká pozitivní transformace. Dokonalý přehled o duchovních učeních neposune nikoho na vzestup. Stejně tak používání umělých pomůcek všeho druhu neposune nikoho na vzestup. Současná situace na Planetě je podle Přírody taková, že zhruba 90 % duchovně probuzených duchovně klesá. Klesají především proto, že používají mnohé veřejně doporučované umělé prostředky, metody a učení, místo aby šli na vzestup přímočarým a eticky čistým způsobem. Péčí o svoji hmotnou výživu a fungování svých čaker.

    Drtivá většina zbývajících duchovně probuzených se nachází poblíž nestabilního labilního bodu mezi vzestupem a poklesem. Zatím ještě mají stejně daleko ke skutečnému vzestupu jako k pádu. Až do nedávného období neměli dostatečně kvalitní informace o tom, co je správné pro duchovní vzestup a pokračování transformace své bytosti dělat.

    Teď už takové informace existují a kdo je připraven je přijmout, obvykle se mu podaří najít k nim v pravý čas cestu. V následujícím období několika týdnů mohou tito lidé očekávat, že Příroda je začne náznaky tlačit k tomu, aby se jednoznačně rozhodli. Duchovní vzestup nebo pád? Informace, co všechno vede k vzestupu a co naopak k pádu, byly v posledních článcích na těchto webových stránkách napsány naprosto jednoznačně.

    Zvykl jsem si na to, že naše kritické připomínky týkající se používání umělých pomůcek na duchovní cestě jsou napadány. Ti, kteří je doposud používali, jsou spíš zklamáni, ale obvykle nereagují útočně. Naproti tomu jednotlivci, kteří takové pomůcky, například orgonity, vyrábí nebo veřejně propagují, prodávají a založili na tom svoji duchovní živnost, však reagují s agresivitou a arogancí. Řadu hledajících suverénností svého vystupování skutečně pomýlí při hledání správné cesty. Jak zaseješ, tak sklidíš. To platí pro každého. Zejména však ti, kteří jsou veřejně činní v duchovní oblasti, by měli pečlivě zvažovat, zda informace, které rozšiřují, nebrání dalším v nalezení optimální duchovní cesty.

Kdy se dostaví změny ve hmotném fungování člověka?

    Lidstvo stále čeká na výraznější změny ve hmotném fungování civilizace. Ano, takové změny nás skutečně čekají. Ale budou se týkat v prvé řadě jedinců, kteří dokážou využít předpoklady, které jim dnes Příroda dává k dispozici. Všech zbývajících, kteří budou stále volit minulost, dávná učení, připomínání dávných schopností formou zasvěcování, se tyto změny týkat nebudou.

    Dalším pozitivním důsledkem vyšší hladiny energetického fungování běžného člověka by například měla být změna regeneračních a samoobnovovacích schopností jeho hmotného těla na vyšší stupeň. Změna, která ve svém důsledku zajistí zřetelné posílení zdraví a podstatné prodloužení věku. Každý člověk uvnitř sebe má energetické předpoklady i pro tento posun. A především lidé na cestě stabilního vzestupu mají šanci, že se tato možnost u nich otevře. Je však potřeba, aby překročili určitou úroveň karmické čistoty - pak teprve se dá očekávat, že dojde ke změně v genetickém programu člověka a v morfických polích Planety. Kdy k tomu dojde, ukáže až budoucnost.

    Skutečností zůstává, že během uplynulých šedesáti let došlo k výraznému vzestupu energetických možností člověka. Navíc tyto energetické změny nejsou u konce a lze očekávat jejich další pokračování. Tyto zdokonalené energetické předpoklady připravují každého jednotlivce pro výrazný duchovní i hmotný vzestup. Pro skutečnou transformaci hmotného i duchovního fungování člověka. Tato transformace však nebude zcela automatická. Kdo z lidí dokáže překonat stín všech duchovních předsudků, kterými je obklopen, a správně zvolí tuto novou vzestupnou cestu člověka?

    Ti, co vstoupili na cestu stabilního duchovního vzestupu, už teď získali řadu výhod – přesnější vnímání a rozpoznávání duchovních souvislostí a příčin, přitahování příznivých událostí do života a naopak větší ochranu před drtivými problémy i extrémně negativními výsledky, mnohonásobné zrychlení a zdokonalení karmické očisty a vnitřního vylaďování, obrovskou průraznost a důkladnost inteligentních energií z vyšších světů, jejichž pomoc se projevuje v tom, že dokážou najít a vydolovat i ty nejstarší a nejzapadlejší vrstvy, skrýše, kamufláže.

© Jiří Novák, červen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 360
  • 45
  • 28
  • 29
  • 29

Celkový počet hlasů: 491


Diskusní téma: 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?

Datum 18.06.2010

Vložil Jiří

Titulek Transformace vyšších přírodních celků

Přes spoustu informací v tomto článku uvedených mi jaksi stále nedochází, co se vlastně myslí onou transformací vyšších přírodních celků. U člověka je to jasné, bude mít vyrovnanější a plnější život. Ovšem u přírody a kosmu? Země se bude dál otáčet kolem Slunce, galaxie se budou formovat či rozpadat, celý vesmír rozpínat atd. V jakém kontextu tedy vnímáte ten smysl transformace nad rámec ekologie a života Země? Nebo řeknu to jinak: pokud jsme my lidé přesunutými pěšáky na poli transformace přírody a kosmu, kam vlastně tyto celky směřují? Co je jejich cílem?
A nakonec: pokud je údělěm člověka zůstat ve hmotě a být pouhým prostředníkem změny těchto celků, má rozhodně ohraničenou budoucnost. Země ani slunce tu přece nebudou navždy a s nimi ani my lidé. Z tohoto pohledu pak bude osud probuzeného i neprobuzeného jedince v závěru stejně fatální. Co si o tom myslíte Vy?

Datum 19.06.2010

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Re: Transformace vyšších přírodních celků

Dobrý den Jiří,
z hlediska materialistů je proces transformace, o kterém se tady mluví, těžko uchopitelný. Vlastně o tom nebudou ochotni ani uvažovat, protože takový koncept je neslučitelný s dogmaty dnešní oficiální vědy. Ovšem také s dogmaty mnoha náboženských systémů.

Ve zkratce řečeno, transformace, která probíhá v posledním desetiletí, představuje skutečně revoluční změny na všech úrovních Univerza. Od nejhutnější hmoty až po nejvyšší duchovní sféry. Jde o podstatné až zásadní změny v žebříčcích hierarchií, v pravomocech, oblastech zodpovědnosti, zásadách spolupráce. Ve stylu řízení a vedení spádových oblastí a bytostí v nich žijících. I v samotných přírodních procesech. Ať už se to týká naší planety, lidských duchovních hierarchií, karmických sil, astrální sféry, dalších kosmických těles, duchovních sfér, větví Stvoření apod. Očistné a harmonizující energie, které se neustále zdokonalují, vše lustrují. Postupně, po vrstvách. To, co shledají jako prostoupené zkažeností, nevyhovující novému konceptu vývoje a aktuálnímu standardu čistoty a nelze to již spolehlivě očistit, to musí pryč. Naopak další části jsou po očistě regenerovány a vylepšovány. Vytvářejí se i články úplně nové. Karmická instituce, Příroda a síly Světla vedoucí vývoj rozhodují, co je nejoptimálnější udělat. A samy se přitom také neustále čistí a vylaďují.

Duchovní pozadí světa, to je v podstatě jeho energetická matrice, předobraz v bioenergiích, které postupným zhutňováním přecházejí v hustší a hustší typy hmoty. Nejjednodušším příkladem je lidské hmotné a éterické tělo - vlastně jeho dvojník utkaný z vláken bioenergie. Tak se dá asi nejsnadněji přijmout myšlenka, že energetický základ hmoty předurčuje rozložení hmoty i veškeré její vlastnosti. Proto se energetickým působením, zvláště přes vysokofrekvenční inteligentní bioenergie, může ovlivnit i hutná hmota od samého základu. Její charakteristiky, evoluce. Samozřejmě s určitým časovým odstupem, který je způsoben setrvačností ve hmotě. A také tím, že hmota je zablokována nevhodnými energiemi a vzorci chování, nánosy „špíny“ i vyloženě temnými ovládacími energiemi či magií. A proto je místy stále ještě velice těžko prostupná pro očistné energie i pro výchovné a nápravné působení karmické instituce.

Budoucnost člověka není ohraničená. Jsme přece vícedimenzionálními bytostmi, které jsou předmětem nesčetných reinkarnací. Podmínky života ve Sluneční soustavě i délka jejího životního cyklu se dá z duchovního pohledu ovlivnit. Nicméně, to není podstatné. Nebudeme-li žít tady, budeme žít jinde. Každý, kdo se hloubkově karmicky čistí ze všech možných existencí na různých úrovních a v mnoha světech ve Stvoření, až do nepředstavitelně hluboké minulosti by o tom mohl vyprávět celé stohy příběhů. Někteří z nás tu byli již dávno před vznikem tohoto Vesmíru…..

Kdybych měla velice všeobecně formulovat odpověď na Vaši poslední otázku, řekla bych, že smyslem života je hledat vyšší harmonii, krásu, čistotu, lásku, dokonalost. Dalo by se jednoduše říci realizovat stabilní světelnou evoluci nejen pro svoji vlastní bytost, ale i pro všechno, co nás obklopuje. Pro ostatní bytosti, Přírodu, Planetu, Vesmír. Neustále se učit a vylaďovat. Používat intuici a imaginaci. Tvořit, komunikovat. Hledat způsoby, jak jít optimálním způsobem dál. Jak pomáhat sobě i druhým v tom, abychom spolu mohli smysluplně a šťastně žít. K tomu patří i najít to, na co mám největší talent a čím mohu nejlépe přispět. Alespoň mě osobně tedy tenhle koncept zcela naplňuje a chci se ho účastnit, podílet se na něm.
 

Datum 19.06.2010

Vložil Jiří

Titulek Re: Re: Transformace vyšších přírodních celků

Děkuji za krásnou odpověď!
Stejně bych se jetě rád zeptal, co se bude dít s těmi, co na duchovní cestě neuspěli. Např. pan Novák to popisoval v dřívějších článcích tak, že jsou odsunuti do "depozita" a možnost dalších inkarnací či nápravy stavu je jim ve větší míře znemožněna, hlavně v souvislosti s duchovními hiearchiemi mistrů. Může být člověk tzv. navždy zatracen nebo dostane vždy novou šanci, za nějakou dobu, někde jinde?
Přestává být člověk po odchodu ze hmoty mezi inkarnacemi defacto živou bytostí? Stane se jen shlukem nevědomé informace po rozkladu astrálních obalů?
Čím se vlastně nad úrovní hmoty fakticky liší jedna bytost od druhé? Vždycky jsem si myslel, že individualita je dána až konkrétní hmotnou inkarnací, lze tedy mluvit o individuálním vědomí i ve vyšších sférách? Příklad: dejme tomu že Dhyan 1 a Dhyan 2 jsou bytosti na stejné vibrační úrovni, co je však rozlišuje od sebe, pokud se mluví o dhyanech v množném čísle?
Co se opravdu děje ve sférách nad naším Vesmírem? Jsou to statické útvary, nebo zde probíhá evoluční proces, na kterém se podílejí samostatné mocnosti světla? Protože nechce se mi věřit, že se čeká jenom na nás, co uděláme a zbytek jen přihlíží, jak se v tom plácáme. To by byl hodně silný antropický princip!
Vím že je to moc otázek najednou, ale chtěl jsem si tyto záležitosti více ujasnit. Děkuji za vysvětlení.

Datum 22.06.2010

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Re: Re: Re: Transformace vyšších přírodních celků

Tolik otázek a na taková témata přesahuje rámec diskusního příspěvku. Čas, který si vyžaduje přesná odpověď, v tuto chvíli nikdo z nás nemá. A hlavně, zabíhají do témat, které ještě nebyly zveřejněny. Některé odpovědi naopak v článcích a komunikacích naznačeny jsou, ale zatím jste je nevstřebal. Jak se píše na úvodní stránce webu, témata, pořadí a načasování článků není náhodné. Postupujeme na základě impulsů, které dostáváme.
 

Datum 29.07.2010

Vložil vlasta

Titulek transformace

já děkuji za otázky i odpovědi,obojí je poučné jako sám článek