Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 58E. Rizika vitariánství – část III

58E. Rizika vitariánství – část III

Jiří Novák Vloženo 18.3.2013
Jiří Novák

Zhodnocení zkušeností s přechodem na vitariánství. Přechod k vitariánství je zásadní změnou v životě. Podstatně vyšší potřeba živin při stresové situaci a během zásadních životních změn. Příklady problémů při nastoupení cesty vitariánství: Přílišné hubnutí, tloustnutí, ztráta imunity, zvýšená kazivost zubů. Silná detoxikace po okamžitém přechodu na vitariánství může vyvolat dočasné oslabení imunity. Účinky silné detoxikace je důležité zmírnit dalšími podporujícími činnostmi. Proč po přechodu na vitariánství může být důsledkem vyšší kazivost zubů? Hledání vhodného sladidla pro člověka na NDC. Energetické posouzení extraktu ze zeleného ječmene. Dýně Hokkaido. Následky konzumace řady zatemněných potravin a nedostatečného množství potravin. Temno vždy útočí na základní opěrné body člověka. Každý člověk na světelné vzestupné cestě se potřebuje sám naučit kontrolovat čistotu podezřelých potravin.

Zhodnocení zkušeností s přechodem na vitariánství

Tento článek je pokračováním předcházejících čtyř pokračování 58A. Rizika vitariánství – část I, 58B. Živá strava a vitariánství , 58C. Co je zásadní při posuzování „živosti“ potraviny?, 58D. Rizika vitariánství – část II.

V tomto pátém pokračování tématu o přirozené živé stravě se zaměřím na zhodnocení zkušeností a problémů, které se u jednotlivců vyskytly při pokusech o přechod na živou stravu. Nebo i po dlouhodobém stravování se zčásti domnělou živou stravou. Proč píšu domnělou? Protože někteří si jako údajně „živou“ stravu vybírali i takové zpracované potraviny a potravinové doplňky, které byly výrazně zatemněné a s čistou pravotočivou Přírodou toho měly společného již velmi málo.

Přechod k vitariánství je zásadní změnou v životě

Přechod člověka k vitariánství nebývá procházkou růžovým sadem. V životě člověka znamená obvykle velmi zásadní změnu. A organismus každého člověka na ni může reagovat jinak.

Je důležité vědět, že každý individuální organismus potřebuje k optimálnímu fungování jiné množství hmotných živin s čistým pravotočivým obalem. Navíc každý organismus reaguje jinak, když část živin neobsahuje vhodné energie. Když tato část živin je buď zcela bez kvalitních energií, nebo naopak obsahuje vysoké procento nepříznivých levotočivých energií. Organismus některého člověka takovou živinu běžně přijme a nevhodné energie spojené s touto živinou jej o další kousek dál srazí do duchovního pádu. Tělo jiného člověka naopak nekvalitní živinu se špatnou energií odmítne a raději v ten okamžik nemá žádnou než energeticky vychýlenou. Navíc optimum každého člověka je jiné. Teď tím ovšem myslím optimum v běžné klidové situaci.

Podstatně vyšší potřeba živin při stresové situaci a během zásadních životních změn

Potřebné množství kvalitních živin se však podstatně zvyšuje ve všech  následujících situacích. Člověk prochází vysoce stresovým obdobím nebo dalšími zátěžovými situacemi, jako je například těhotenství a kojení, nemoc, namáhavá manuální práce, mimořádné sportovní výkony, třeba i zkouškové období ve škole, komplikovaný rozvod, ale také náročná fáze vlastní karmické očisty, hluboká hmotná i duchovní detoxikace. Nebo když na něm někdo z nejbližšího okolí trvale parazituje, energeticky jej zneužívá, apod. Pak se aktuální potřeba živin zvyšuje nejen o pouhých 10 či 20%. Ale okamžitá potřeba živin se může dokonce zdvojnásobit či ztrojnásobit.

Další věc: Pokud člověk prochází v životě zásadní změnou, což je například přechod k vitariánství nebo také přechod na vzestupnou světelnou cestu, pak opět jeho organismus potřebuje razantně vyšší množství živin na určitou dobu, než se člověk v nové situaci stabilizuje a trvale zabydlí. Což může trvat zhruba 3 až 4 týdny, u někoho až dva nebo tři měsíce.

Právě tuto zvýšenou potřebu živin často podceňují lidé, kteří se odhodlali ve svém životě k zásadní změně. A výsledkem jsou pak nepříznivé jevy, destrukce, propady. Což oni pak špatně pochopí tak, že provést takovou změnu v životě bylo zásadní chybou.

Omyl! Chyba nebyla v té změně. Chyba byla v nepochopení základních principů fungování lidského organismu. Takový člověk se odhodlal ke změně nepřipraven. A navíc určité zásadní okolnosti při té změně podcenil. Například dostatečnou různorodost potravin nebo potřebu zvýšeného množství čistých potravin v dané životní situaci. A po prvních potížích toho pak nechal. A hned tak brzy se už o podobnou změnu nebude pokoušet. Dokonce bude kolem sebe rozšiřovat informace, jak právě to a to je špatné. Že si to sám na sobě ověřil. Jeho informace jsou však velmi zkreslující.

V následujících příkladech vybírám z emailů lidí, kteří mne poprosili o radu nebo pomoc. Nebo jen chtěli naznačit, jak problematické je to, co na našich stránkách doporučujeme.

Příklad 1: Výrazné hubnutí po nastoupení cesty vitariánství

Jsem vegetarián přibližně dva roky a i tak si svůj jídelníček vybírám podle toho, jak to cítí moje tělo. Rád používám bylinky. S pěti Tibeťany jsem začal ještě dva měsíce před tím, než jsem objevil Vaše stránky… Později, po přechodu na živou stravu jsem začal výrazně hubnout. V době, kdy jsem velmi rychlým tempem hubl snad až na své dno, mi pomohl tvaroh se lněným olejem, pak syrové žloutky...

Tato citace naznačuje výrazné hubnutí po přechodu na vitariánskou živou stravu. Přitom ten přechod nebyl zcela náhlý, protože již v období dvou let předtím byl vegetariánem. Co k tomu říci? Určité hubnutí je po přechodu na vegetariánskou nebo vitariánskou stravu běžné. Zejména v případě, když člověk má několik kil nebo dokonce desítky kil nadváhy. Po přechodu na živou stravu se pak jeho tělo postupně posunuje k normálu. K váze, která by pro něj měla být optimální. Pokud však dojde k razantnímu prudkému hubnutí o 5 – 10 kg u člověka bez nadváhy, něco nutně není v pořádku.

Pokusím se zpětně zjistit, co v tomto konkrétním případě nebylo u tohoto člověka v pořádku. V té době na něm energeticky parazitovalo několik bytostí z blízkého okolí, jak se potvrdilo později po přechodu na vzestupnou světelnou cestu. V době, kdy objevil naše stránky, již 2 měsíce cvičil pravidelně Pět Tibeťanů. Krátce nato jsem zjistil, že i přes dlouhodobě vegetariánskou stravu a pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů je v hlubokém pádu směrem k Temnu. A že vše, co na sebe dobrovolně v tomto životě navázal (magické knihy, vazba na křesťanství, vazby na mistry Duchovních hierarchií, Reiki, SRT, Šambala, atd.) jeho pád den za dnem ještě posiluje. Tehdy pochopil, že nejde v životě prozatím správnou cestou a začal se soustavně zbavovat škodlivých záležitostí, které převracely jeho cestu v duchovní pád.

Současně také přešel na živou stravu. Následovala silná vnitřní hmotná i duchovní detoxikace. Uvnitř se stále vracel strach z ovládání, který měl již od dětství. Vzpomínky na vnitřní nechuť k jídlu během dětství, protože byl opakovaně nucen jíst více, než sám chtěl. Což zřejmě vedlo v dětství k vytvoření určitého vnitřního bloku, který vyvolával špatné trávení a nedostatečně využití živin. Navíc stále trvalo silné energetické ovládání jeho bytosti. Začal výrazně hubnout i přesto, že jedl značné množství luštěnin v živém naklíčeném stavu. Neopomíjel žádnou důležitou složku stravy. A navíc svoji cestu posiloval cvičením Pěti Tibeťanů i postupným zbavováním se nepříznivých záležitostí.

Jenže celá jeho životní situace, ve které se nacházel, vyvolala u něj podstatně vyšší potřebu živin než v běžné situaci, aby jeho bytost dokázala obstát. Stravy však zřejmě nebylo dost. Zeptám-li se Přírody na jeho situaci v té době, kolik živin tehdy tento člověk přijímal v živé stravě, dostávám odpověď: 55% vůči osobnímu optimu, a to bez ohledu na energie a pouze 49% vůči optimu, když bereme v úvahu pouze živiny s pravotočivými energiemi. Takže podíl nepříznivých energií nebyl zase tak příliš vysoký. Jedl skutečně převážně živou stravu, protože se vyhýbal problematickým zpracovaným výrobkům. Podstatné však bylo příliš nízké celkové množství živin pro vysoce zátěžovou osobní situaci, ve které se nacházel. Ve skutečnosti těch živin potřeboval zhruba dvakrát tolik.

Tělo pak v situaci nouze bere ze svých zásob. Pokud je člověk spíše hubený a má malé tukové rezervy, může se dokonce stát, že po jejich vyčerpání přijdou na řadu i tkáně. Skutečně u něj docházelo i k viditelné ztrátě svalové hmoty a tím také k výraznému postupnému hubnutí.

Které typy živin zejména v té době chyběly? Podle Přírody především dostatek kvalitních aminokyselin, ze kterých tělo vytváří potřebné bílkoviny. A ve druhém bodě také minerály a vitamíny.

Tuto situaci však neberme obecně jako problém všech vitariánů. Byl to problém tohoto konkrétního člověka v určité životní situaci, ve které se nacházel. Jeho trávení a tělesné využívání živin zřejmě nefungovalo optimálním způsobem. I proto v daném období potřeboval podstatně více kvalitních bílkovin a dalších živin, než je běžné, a než byl schopný zajistit ve své živé stravě. Důvodem byla jeho dosavadní životní cesta a osobní situace, ve které se tehdy nacházel.

Nakonec sám zjistil, jakými potravinami tento nedostatek alespoň částečně odstraní. Zdravější než právě tvaroh a dokonce syrová vejce by samozřejmě byla konzumace ještě většího množství luštěnin, ořechů a semen, třeba i v naklíčené podobě. Protože právě klíčením se kvalita a využitelnost živin výrazně zvyšuje. Nebo využití čistého energeticky pravotočivého potravinového doplňku, který by mu chybějící živiny doplnil.

Po několika měsících důkladné práce na sobě dokázal tento člověk zvrátit nepříznivý pád a dostal se na vzestupnou světelnou cestu. Začal se důkladně karmicky čistit od všech možných forem ovládání v tomto životě i minulosti. A také ze situací, kdy sám v dávné minulosti škodil druhým. Jeho situace se po dosažení vzestupné světelné cesty postupně srovnala a také váha se upravila a stabilizovala.

Dokonce se během karmické očisty obnažila a řešila i určitá neochota jeho bytosti podrobit se zrození zde ve hmotě planety Země za podmínek, které u něj byly pro tento život vybrány. Připadal si lepší, duchovně vyspělejší, než aby musel od raného dětství tolik trpět pod ovládáním blízkých bytostí. Výsledkem pak byl určitý vnitřní vzdor bytosti, snaha vzepřít se pravidlům zrození, které se na člověka přenášejí automaticky působením morfických polí planety Země. To byl jeden ze zásadních důvodů vnitřního bloku a odporu proti stravě v dětství.

Proč je klíčení tak vhodné?

Leslie Kentonová ve své knize „Zdraví za 10 dní“, str. 57, píše:

„Když semeno vyklíčí, jeho vitamínový obsah vzroste až na 700 procent. Výhonky dokonce vykazují vitamin B12 (ten má velmi málo druhů zeleniny). Během procesu klíčení se škrob láme na jednoduché cukry, tuky na mastné kyseliny a proteiny na aminokyseliny (zvyšuje se poměr esenciálních aminokyselin k neesenciálním). Díky tomu je semeno jako by už částečně stráveno, snadno se vstřebává. Je pozoruhodné, že obilí při klíčení dokonce ztrácí schopnost vytvářet hlen.“

Podle Přírody je objektivita tohoto sdělení kolem 65%. Některé vývody mohou platit pro jednu konkrétní plodinu. Ale není to všeobecně pravdivé. Při obecném posuzování užitečnosti klíčení je to v některých směrech přehnané. Ale nic to nemění na skutečnosti, že klíčením semena určitým způsobem zvyšují svoji užitnou výživovou a energetickou hodnotu.

Proces naklíčení se nejsnáze nastartuje tím, že semena se na určitou dobu máčejí ve vodě. Takto lze naklíčit mnohé plodiny, od luštěnin (např. hrachu, čočky) přes semena, ořechy až po obiloviny.

V článku  5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly  jsem na adresu prvotní energie označované názvem akaša uvedl určitou souvislost s probouzením nového života:

Jasnovidci o této energii tvrdí, že má měňavý fialový až černofialový charakter. V přírodě se v nejkoncentrovanější podobě odráží v nově vznikajícím a rašícím životě. Například klíčící pupeny v předjaří i některé jehnědy mívají nafialovělou barvu. Je to příznak vysoce koncentrované a probouzející se rostlinné životní síly, která z této prvotní energie vychází.

JN: Zeptal jsem se na proces klíčení Přírody. Co se při něm děje, jaký to vše má význam. (Duchovní komunikace z 15.3.2013)

 

Příroda: „Jakmile se v semenech a pupenech začíná probouzet nový život, něco zásadního se s nimi začne dít. Je to jako když Příroda zapnula proces oživení, proces vzniku nového života. To má celou řadu přímých důsledků.

Zaprvé, samo o sobě to do semene přitáhne mimořádně čistou duchovní energii vysoké frekvence z vyšších sfér. Potravina s naklíčeným semeny se tak stane výrazně zenergetizovanou oproti semenům v klidu.

Zadruhé, zapnutí života spustí také určité hmotné reakce, které se v případě konzumace projeví uvolněním živin, které se tak pro člověka stanou přístupnějšími.

A zatřetí, v samotném procesu klíčení vznikají i zcela nové živiny, které tam předtím nebyly. A které vznikají v důsledku začínajícího růstu nové plodiny.

Jestliže původní obsah živin v semenu položíme 100%, v procesu klíčení se tento obsah může zvýšit až třikrát. Navíc tyto živiny jsou dostupné ve zcela nové, energeticky mnohem příznivější, kvalitě.“

 

Naklíčené plodiny se stávají zásobárnou čerstvých a energeticky mimořádně bohatých živin pro každého člověka. Ze zkušeností jednotlivců vyplývá, že naklíčit lze čočku, vojtěšku, hrách, cizrnu, slunečnice, mungo, ředkvičky, pohanku, sezam, mandle, dýňová semena, atd. Samozřejmě je přitom třeba dbát na to, aby výchozí surovina byla čistá i z pohledu bioenergií, zvlášť u slunečnicových semen (bývají dnes často geneticky modifikovaná), cizrny, dýňových semen, mandlí. Někteří jednotlivci vnímají toto klíčení jako radost ze života, z růstu, z nových příležitostí, které přijdou.
 

Příklad 2: Nepříznivé výsledky po přechodu na vitariánství

Před asi 7 měsíci jsem přestala na Vaši radu jíst maso. Stravovala jsem se pokud možno velmi "pestře" vitariánskou stravou, nijak chemicky či tepelně upravovanou. Ideologie veganství a vitariánství mě uchvátila.

Nicméně se mi silně zkazily zuby, ale co víc, onemocněla jsem, přes léto jsem brala dvakrát antibiotika, a na podzim jsem už nemohla nic vykonávat, neměla jsem žádnou energii, jen jsem ležela a čekala, až se z té virozy dostanu. Přitom jsem konzumovala vejce, abych měla dostatek vitamínu B12, na jehož nedostatek se upozorňuje při veganství.

Pak po přečtení jedné studie právě o zubech jsem šla a snědla tresčí játra. Účinek byl okamžitý, konkrétně do 3 hodin jsem se uzdravila, kašel, rýma, bolest v krku ustaly, mně se vrátila síla. Chyběl mi tedy vitamín D…

Mám ráda zvířata a nechci podporovat bezohledné chovy. Nicméně, díky masu mohu normálně fungovat…

Tento zdravotní problém při vitariánství bohužel není pouze mojí jedinou zkušeností (v našich klimatických podmínkách, kde je sluníčka poskrovnu). To, že se vitariánům kazí zuby, jsem zjistila taktéž celkem brzy, a jde o to, že jim zkrátka chybí některé živiny, mimo jiné i vitamíny. Právě vitamín D je obsažen převážně v živočišných tucích. Člověk si jej dokáže vytvářet sám, pokud je denně na slunci alespoň 20 minut… 

Prosím tedy o Váš názor a zkušenosti, případně jakou literaturu doporučujete si prostudovat.

Nikdy jsem nekouřila, nepiji alkohol ani kávu a černý čaj ani limonády… zkrátka čistý způsob stravování. Přesto jsem právě při vitariánství prožila měsíce života, kdy byla má imunita velmi snížena.

Jak se potvrdilo v další emailové komunikaci, typické pro tohoto člověka byla snaha číst nejrůznější studie, kolik těch a těch látek člověk potřebuje, a kde je má získat. Na první pohled to vypadá rozumně, ale tento člověk přesto tímto způsobem k cíli nedošel. Dokonce možná získal pocit, že bez masa to dál nejde. Celou tuto situaci a její možné příčiny postupně rozeberu v dalším textu důkladněji.

Příčiny výrazně nepříznivých reakcí na okamžitý přechod k vitariánství

Tehdy jsem postupně odpovídal zhruba takto:

Na jedné straně jste zkusila vitariánství, ale to je „extrémní“ způsob stravování, někteří lidé jej zpočátku špatně snášejí. Další při něm hubnou, jiní naopak přibírají a některým se kazí zuby. Běžné je, když člověk přivyká postupně a napřed začne s vyváženým vegetariánstvím.

Řešíte dílčí detaily, který právě vitamín Vám chybí. Přijímáte pak určité závěry, které však nejsou vždy pravdivé.

(Poznámka: Předsudkům ohledně nemožnosti získat dostatečné množství určitých živin ve výhradně rostlinné stravě jsem se podrobně věnoval v článku 58D. Rizika vitariánství – část II. Konkrétně šlo o bílkoviny, vitamín D, železo, vápník, vitamín B12, mastné omega kyseliny.)

Navíc Vám uniká celkový pohled, neřešíte celkový směr cesty, jak je patrné z výsledků Vašeho konání (člověk se už v té době nacházel v hlubokém duchovním pádu směrem k temné straně světa). A to už je problém. Takovými detaily se lidé na vzestupné světelné cestě nezabývají, to přece není běžné v životě normálního člověka. Aby si vybíral potraviny podle vitamínů. Důležité je sledovat hlavní směr cesty. To především je zásadní. Chcete-li se nechat inspirovat našimi stránkami, je potřeba přijmout informace kompletně. Pokud si ponecháte část pohledu Staré cesty, už to nefunguje. Jinak vitariánství i vegetariánství samo o sobě vede i k temné cestě, pokud to člověk nedoplní dalšími zásadními změnami. Například Hitler byl přece vegetarián.

Doporučení, co je důležité dělat na začátku své duchovní cesty, a čemu se naopak vyhnout, je shrnuto v novém oddílu našich stránek Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?

Tam najdete v postupně vydávaných textech řadu doporučení, co je pro nalezení vlastní světelné cesty nezbytné. Co je potřeba dělat a čeho je naopak nezbytné se vyvarovat, pokud se člověk rozhodl dostat na světelnou vzestupnou cestu. Problémy objevující se při přechodu na jinou stravu pak nejsou způsobeny výhradně nedostatkem určitého konkrétního vitamínu. Důvody jsou mnohem komplexnější.

Silná detoxikace může vyvolat dočasné oslabení imunity

Na celou situaci se zkusím znovu podívat s určitým odstupem. Jaké jsou hlavní problémy, které mohou způsobit podstatně sníženou imunitu?

Rázný přechod na vitariánskou stravu bez podpory dalších opěrných bodů světelné cesty vyvolal až extrémně silnou detoxikaci. Došlo tak k přílišnému zaplavení bytosti temnými energiemi a hmotnými toxickými látkami uvolněnými z tkání a duchovního obalu při neřízené detoxikaci. Svoji roli mohlo hrát i trvalé parazitování řady vnějších temných systémů, což nebylo zjišťováno.

Aby se bytost člověka dokázala vypořádat bez ztráty stability se zesílenou detoxikací, opět potřebuje podstatně zvýšené množství kvalitních různorodých živin s pravotočivými energiemi. A navíc je důležité zařadit do denního režimu i další činnosti podporující světelnou cestu. Protože ty mohou výrazně napomoci s rychlejším odbouráním uvolněných světelných energií.

Moje zkušenost je taková, že problém s extrémní detoxikací nepotkává jednotlivce, kteří začnou ve svém životě se zásadními změnami mnohem komplexněji. Sledují tedy nejen změnu výživy, ale jejich cílem je dostat se na světelný vzestup. Začnou tedy také pravidelným cvičením Pěti Tibeťanů působit na vyrovnání chodu svých čaker. A současně se zbavují nepříznivých záležitostí, které světelný vzestup blokují.

Za takové situace je od začátku začnou duchovně inspirovat, nenápadně je vést a starat se o ně vyšší světelné síly. Detoxikace těchto osob je pak vyššími světelnými silami automaticky regulována tak, aby byla snesitelná a zvládnutelná. Aby při ní nedocházelo k zásadním výkyvům celkové imunity organismu, i dalších funkcí fyzického těla, psychiky a duchovní stránky člověka.

Účinky silné detoxikace je důležité zmírnit dalšími podporujícími činnostmi

JN: Pokusím se zeptat Přírody, co především bylo příčinou zdravotních problémů? (Duchovní komunikace z 9.3.2013)

 

Příroda: „Tato bytost zvolila změnu, která jí dávala šanci dostat se na světelnou cestu. Vzhledem ke své individuální situaci však změnu provedla až příliš rychle. A navíc přitom nesledovala další okolnosti podporující cestu Světla. Šlo o podporu pouze jedné ze tří nožiček (poznámka: které byly připomenuty v textu 58A. Rizika vitariánství – část I). A to ještě ne zcela optimálním způsobem. Přesto přechod k vitariánství  znamenal silné posílení tendence její bytosti směřovat ke Světlu. Její vztlak ke Světlu byl v té době výrazně plusový.

Následovala pak silná, až extrémní detoxikace, jejíž celkové účinky nebyly zmírněny další správnou světelnou duchovní činností na sobě. Tělo bylo den za dnem zaplavováno nepříznivými temnými energiemi, které se postupně uvolňovaly z hmotných i duchovních struktur bytosti. Další činnosti podporující stabilitu světelné cesty však chyběly. Bytost nebyla schopna uvolněné temné energie dostatečně rychle odbourávat. A logicky pak následovala ztráta rovnováhy, ztráta celkové síly. Což se projevilo sníženou odolností a vychýlenou imunitou.

Vyhánění temných energií jinými temnými energiemi světelnou cestu nepodporuje

Zkonzumování tresčích jater pak může mít dvojí účinek. Jednak dodá tělu určité chybějící živiny, i když v nepříznivé energetické podobě. A tělo je může v situaci nouze přijmout. Účinek další vysoké dávky nepříznivých energií však může celý proces detoxikace zvrátit, zcela zastavit. Takový zásah je jakoby klínem vraženým do pokusu o světelnou cestu. A účinky se pak mohou dostavit velmi rychle. Výsledek může z pohledu pocitů člověka vypadat příznivě. Je mu výrazně lépe, nepříznivé projevy zmizely. V pozadí za tím vším však obvykle bývá nepříznivá změna samotného charakteru duchovní cesty.

Je to podobné následující situaci. Člověk na vzestupné světelné cestě se razantně karmicky čistí. Den za dnem se obnažují další a další karmické vrstvy, přitom jej opakovaně bolí hlava, cítí se velmi nepříznivě. Má další a další pocity něčím obalené hlavy. Takto silné náznaky obvykle naznačují, že některé duchovní činnosti podceňuje. Nebo třeba že se nesnaží měnit své postoje ve hmotě, aby došlo k celkové změně jeho návyků z minulosti. To vše nepříjemné může být navíc doprovázené útoky parazitujících bytostí z okolí, z jejichž dřívějšího ovládání se karmicky čistí.

Místo aby hledal chyby v sobě, ve svém přístupu, udělá něco jiného. Nakonec se rozhodne zmírnit tyto příznaky tím, že si dá větší dávku alkoholu, zakouří si, vezme si silný levotočivý lék, vrátí se ke starým původním návykům. Výsledek je okamžitý. Karmická očista se zastavila, člověku může být najednou lépe. Domnívá se, že ten zákrok mu pomohl stabilizovat situaci. Jaký je však celkový výsledek? Světelný vzestup se rychle zpomaluje a v mnohých případech přechází v pád. Právě takto řada bytostí vypadla ze vzestupné světelné cesty. Nebo si někteří světelnou cestu zablokovali ještě předtím, než se na ni vůbec dostali.

Někteří lidé, kteří se pro tuto chybu dostali do pádu, se dokázali vzpamatovat a na světelný vzestup se navrátit. Mnoha dalším se to již nepodařilo. Protože člověk v pádu začne jinak vnímat informace. Začíná mít jiné priority, jeho žebříček hodnot se mění. Má dojem, že si konečně potvrdil, jak jsou informace na těchto webových stránkách nesmyslné. Že on našel konečně jinou pohodlnější cestu, jak se dostat ke Světlu bez těch všech nepříznivých průvodních jevů. A navíc ještě bez těch všech omezujících podmínek, které na těchto stránkách doporučujeme. Netuší přitom, že místo ke Světlu již směřuje k Temnu. A že svoje problémy tím stejně z vyššího dlouhodobého pohledu nevyřešil.“

Proč po přechodu na vitariánství může být důsledkem vyšší kazivost zubů?

Také další lidé, kteří se odhodlali přejít poměrně rychlým způsobem na vitariánství, měli problém se zvýšenou kazivostí zubů.

JN: Přírodo, prosím, jaké mohou být důvody zvýšené kazivosti zubů při přechodu na převážně syrovou stravu? (Duchovní komunikace z 9.3.2013)

 

Příroda: „Syrová strava působí daleko agresivněji na zubní sklovinu. Zejména dlouhé postupné popíjení ovocných šťáv může výrazně vychýlit celkové prostředí v ústech na celé hodiny. Také kyseliny přítomné v syrovém ovoci mohou dočasně zvýšit kyselost prostředí. Kromě pití ovocných šťáv a konzumace ovoce je důležité pít také čistou vodu nebo bylinkové čaje – kvůli dalšímu doplnění tekutin, vypláchnutí, zředění zbytkové kyselosti.

Další věc. Většina lidí má v sobě určité nepříznivé rodové či karmické dispozice z minulosti. Při určitém způsobu života se je třeba doposud dařilo udržet pod kontrolou. Pak však přijde náhlý náraz, radikální životní změna. Například přechod k vegetariánství, nebo dokonce k veganství či k plně syrové stravě. Hladiny určitých živin se přitom mohly posunout o pouhých několik procent. A to přesto stačilo na to, aby rodové dispozice najednou propukly v plné síle. A nepříznivé výsledky se najednou plně projevily.

Vysoký podíl živé stravy často přispěje k obnažení karmických vrstev nebo k zakutnění, dočasnému zesílení, dlouho neřešených problémů. Mnohé nepříznivé důvody z minulosti i přetrvávající neharmonie v životě člověka se pak mohou někdy projevit úpornou bolestí zubů a dásní – ať už jde o temné ovládání z minulosti doprovázené současným útokem, skryté neřešené duchovní důvody nebo přetrvávající psychické bloky.“

Poznámka: Více o možných duchovních příčinách nemocí je například v knihách Rűdiger Dahlke: Nemoc jako řeč duše, Louise L. Hay: Miluj svůj život.

Např. Louise L. Hay na str. 199 v této knize uvádí: „Zuby představují rozhodnutí. Zubní potíže signalizují dlouhotrvající nerozhodnost. Neschopnost analyzovat myšlenky a činit příslušná rozhodnutí.“

Rűdiger Dahlke, str. 452, ještě navíc v souvislosti s problémy zubů naznačuje „zahnívající životní sílu, neschopnost obrany, neschopnost prosadit se, uzavírání pochybných kompromisů, ztrátu vitality, energie, ztrátu pocitu vlastní hodnoty.“

 

Příroda: „To však neznamená, že pokud se u určitého člověka objevily problémy se zuby, že přechod k jiné formě stravy byl špatný. Znamená to spíše, že člověk podcenil rozmanitost skladby potravin. Že si neuvědomil, že při tak zásadní změně bude zpočátku potřebovat výrazně vyšší množství živin. Nebo že ve svém životě opakovaně neřešil a stále odkládal, určité zásadní problémy.

Dalšími problematickými okolnostmi může být nedostatek určitých minerálů, zejména vápníku, v dostatečném množství, navíc v organické formě. A třeba ještě v kombinaci s dalšími složkami výživy, aby je tělo bylo schopné vstřebat. Právě to se projevuje například u řady žen v období těhotenství a při kojení.

Dalším důvodem může být celkové překyselení organismu, které se postupně projevuje odvápňováním. Nebo dlouhodobý silný stres, který oslabuje imunitu a má vliv na překyselení i na vstřebávání živin.

Někteří další navíc přestali současně s přechodem k jinému typu stravy docházet pravidelně k zubnímu lékaři. Uvažovali tak, že když už mají být součástí Přírody, budou se vyhýbat nejen očkování, ale i dalším lékařským zákrokům, lékům a navíc dokonce i zubařům. Zubaře však zatím potřebuje i člověk na vzestupné světelné cestě.

U někoho ke zvýšené kazivosti zubů přispěje jejich nedostatečné čištění, odmítání účinné zubní pasty a místo toho používání temných přírodních náhražek (Poznámka: Například nimbová kůra – viz článek 58D. Rizika vitariánství – část II).

A výsledek se po několika letech dostavil. Rozpadající se zuby, které už lékaři nechtějí léčit či opravovat a místo toho doporučují vytržení. Někdy už skutečně není jiná možnost, když se zub rozpadá a navíc ještě má rozsáhlý zánět. Výsledkem pak bývá vynakládání velkých finančních částek za nové zuby nebo alespoň na částečnou obnovu zubního hřbitova v ústech.“

Každý případ je důležité posuzovat individuálně

U tří jednotlivců, kteří si stěžovali na výrazné problémy se zuby, jsem se Přírody zeptal na procentuální zastoupení hlavních příčin jejich situace:

  1. 50% rodové dispozice a karmické důvody.

25% nevhodná ústní hygiena, třeba snaha nahradit běžné zubní pasty přírodními prostředky, které ovšem takovou účinnost někdy nemají a navíc mohou být výrazně zatemněné, nedostatečné pravidelné kontroly u zubaře, atd.

25% nedostatek živin v organické pravotočivé podobě.

  1. 60% nedostatečná péče o zuby, zanedbání prevence a průběžných oprav tvořících se kazů.

30% rodové dispozice a karmické důvody.

10% nedostatečná skladba živin.

  1. 80% nevhodná skladba potravin, nedostatek kvalitních živin po okamžitém přechodu na vitariánství.

 

U prvního člověka převažovaly rodové dispozice a karmické důvody, u druhého nedostatečná péče o zuby, u třetího zase nedostatek kvalitních živin. I to naznačuje, že každý jednotlivý případ je důležité řešit individuálně.

Když člověk naráz přejde k vitariánství a část přirozených potravin nahrazuje umělými výrobky typu zelený ječmen, zpracované mořské či sladkovodní řasy a další (viz článek 58D. Rizika vitariánství – část II), pak se může paradoxně stát, že bytost je na tom hůře. Protože náhlá změna vyžaduje zvýšené množství živin, ty však mohly dokonce mírně poklesnout. Jednak z důvodů opomíjení některé z pěti skupin vyvážené vegetariánské stravy (ovoce, zelenina, obiloviny, luštěniny, ořechy a semena). A jednak z důvodu výrazně zatemněnosti některých potravinových náhražek nakupovaných ve speciálních obchodech se zdravou výživou.

Ještě je důležité uvědomit si, že někdy stačí vychýlení rovnováhy živin o pouhých několik procent, aby se překročila určitá kritická mez. A situace se pak nezmění jen částečně. Ale dokonce může dojít k radikálnímu okamžitému zlomu ve fungování některých orgánů a částí těla, například zubů.

Příklad 3: Hledání vhodného sladidla pro člověka na NDC

Postupně jsem byl požádán o zhodnocení některých „přírodních sladidel“, která vitariáni uznávají. Pokusil jsem se uvést určitý přehled toho, co jsem tehdy od Přírody zjistil.

Otázka na Přírodu zněla: Jaká je vhodnost slazení potravy pro člověka na Nové duchovní cestě?

Při takovém posuzování je vždy důležité zvolit nějaké sladidlo jako měrnou jednotku a ostatní porovnávat vůči této jednotce. Jako měrnou jednotku jsem zvolil běžný řepný cukr nakoupený v Tescu. Položil jsem jej jako 100%. A dostal jsem následující srovnávací výsledky:

bílý řepný cukr: položím 100%,

surový hnědý řepný cukr: 102% (je patrné, že není o mnoho lepší, zdravější, i když může být dražší jako výrobek, který se běžně neprodává)

surový třtinový cukr z internetu: 25 – 40%, protože je výrazně zatemněn (navíc 1kg stojí kolem 60 Kč)

včelí med: 98%, (některé medy jsou vhodnější a dosahují až 120%, i tak ovšem nejsou zásadně zdravější než běžný cukr. Med má sice proti cukru další vhodné výživné látky, ale zase je zatížen energiemi včel, což je pro člověka zcela jiný druh života)

melasa: 90%,

umělé sladidlo aspartam: 1%,

(Aspartam jsem nedodal na popud vitariánů, ale pro srovnání sám od sebe. Abych naznačil, že mnohde prodávaná „zaručeně přírodní sladidla“ vlastně nejsou o mnoho lepší než jednoznačně temný aspartam. O riziku používání aspartamu bylo více v článku 55H. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti II)

palmový sirup z internetu: 5% (Měl podíl temné energie 70% a temnou sílu 69%, byl tedy výrazně temný)

sirup z agáve: 9% (Jeho podíl temné energie byl 77%, temná síla 82%, o něco vyšší než u palmového. Proč se přesto jeví jako vhodnější? Větší část temnoty byla zřejmě uměle dodána zatemněním prodejní firmy. A to lze snáze odbourat než zatemnění vyplývající přímo z podstaty daného rostlinného druhu)

 

Reagoval jsem těmito slovy:

Některé přírodní plodiny nejsou zase tak čisté, aby odolaly temnotě šířené z mnohých webových stránek. Stále si myslím, že jedním z nejméně škodlivých sladidel je pro člověka na NDC běžný řepný cukr. Dokud se svět zásadně nevyčistí, tak je to z mého pohledu nejbezpečnější záležitostí, a to i pro vitariány. Ten z Tesca, kterým právě sladím, má podíl temné energie1%, temnou sílu 0%. Z pohledu energií je tedy téměř čistý. Vy máte předsudky, že řepný cukr je buněčný jed, o čemž jsme již jednou diskutovali. Z pohledu energií jsou však jedem pro člověka na NDC zatím prakticky všechna zdánlivě čistá sladidla, která jsem na Váš popud kontroloval.

Příklad 4: Extrakt ze zeleného ječmene

„Mám ještě jeden dotaz, kdysi jsem četla, že konzumací naklíčených semen si lidé likvidují svoje mentální tělo. Tehdy jsem přestala jist cokoliv naklíčené a myslím si, že se to týká i mladého ječmene, který se prodává na očistu organizmu. Vy naklíčená semena uvádíte ve svých článcích jako vhodná, ale mě ta likvidace mentálního těla pořád vrtá v hlavě.“  A byla přiložena internetová adresa, kde ten ječmen v podobě nápoje prodávají.

Odpověděl jsem následujícími slovy:

Tyto stránky se podle jejich vlastní reklamy zabývají „přírodními potravinami“. Já však již od prvního otevření stránek vnímám výrazné zatemnění. Vyzařování stránek je takovéto: temná energie 70%, temná síla 90%. Je to tedy zřetelně ovládnuté. A ten samotný ječmen? Původně jsem myslel, že to bude nějaké osení vyrostlé z ječmene. Ve skutečnosti šlo o zelenou tekutinu v lahvičce. Její vyzařování bylo také výrazně zatemněné: Temná energie 72%, temná síla 90%. Vše je tedy celkově ovládnuté. Já osobně bych se takové firmě vyhýbal.

Chcete čistý zelený ječmen? Budete si muset koupit čistá semena ječmene a necháte je naklíčit, případně vyrůst osení. Pak dostanete to, co je skutečně Přírodou. A likvidace mentálního těla při klíčení semen? To je úplná blbost. Ale konzumací toho rozemletého ječmene od nich si skutečně můžete ublížit. Varuji před podobnými zpracovanými přírodními produkty, které sice vypadají jako čistá Příroda, ve skutečnosti jsou však výrazně zatemněné. Nejde jen o to, že původní rostlina byla zpracována do polohy jakéhosi extraktu. Podstatné je, že při zpracování byly původní pravotočivé energie zničeny a nahrazeny energiemi temnými.

Více o riziku zpracování původně čistých plodin bylo v  části 58C. Co je zásadní při posuzování „živosti“ potraviny?

Příklad 5: Dýně Hokkaido

Při posuzování problémů jednoho člověka jsme se dostali ke zjišťování energetické čistoty toho, co jí. A dostali jsme se až k dýním hokkaido, které pěstuje na zahradě a poté mu několik podzimních měsíců vystačí na běžnou konzumaci.

Běžné dýně jsem vždy vnímal jako pravotočivé. A také jsme je pěstovali a dělali z nich kompoty, které se chutově podobaly ananasu. Už samotný název hokkaido jsem však vnímal jako podivný. Proč se dýně pěstovaná v naší oblasti má jmenovat stejným názvem, jako jeden z ostrovů, na kterých je rozloženo Japonsko? Podle internetu je prý lepší než běžná dýně. V čem ale lepší?

Dýně již byly v prosinci snědeny, ale poslali mi fotografii s rozsáhlým dýňovým záhonem. Dýňové listy poznám. Od počátku jsem z fotografie dýňového záhonu zřetelně vnímal mimořádně silné temné vyzařování těchto dýňových rostlin. Dotazem na Přírodu jsem zjistil, o jaké vyzařování se jedná. Odpověď zněla: temná energie 75%, temná síla 90%. Do té doby jsem netušil, že může existovat temná dýně. Opravdu pozoruhodné. Temná energie a skrytá magie jí dává větší sílu tvořit, měnit chod událostí, běžných přírodních pochodů, než má běžná dýně.

Jde o výrazně oranžovou dýni, která se zřejmě také používá při vyřezávání zrůdných obličejů a hlav při oslavě zatemněného svátku Halloween. Může to mít nějakou souvislost? Nebo jde spíše o rostlinu vzniklou genetickou nebo energetickou manipulací? Příroda naznačila, že jde především o druhou možnost – nepřirozená manipulace s rostlinným druhem. Takže pozor! I dýňová semena, která jsem vždy považoval za pravotočivá, mohou obsahovat i vysoký podíl temné energie, pokud pochází z dýně Hokkaido.

Příklad 6: Konzumace řady zatemněných potravin

Další paní usilující o stravování se téměř výhradně živou stravou začala mít naprosto netypický problém. Člověk, který přejde na tuto formu stravy, obvykle postupně upraví váhu na optimum a přebytečná kila shodí. To se zpočátku dělo také jí, ale po určité době začala najednou přibírat.

Nechal jsem si napsat celý jídelníček od rána do večera. Byla tam jak běžná zelenina a ovoce, tak také speciální potraviny z internetových obchodů, například zelený ječmen, řasy, ořechy a semena, atd. A tím vyšlo najevo, jak značné množství temných energií do sebe touto vitariánskou „živou“ stravou dostává. Zaprvé jsem musel konstatovat, že část těchto potravin je výrazně zatemněná. O dýni Hokkaido jsem již psal. Další byla kustovnice čínská. Podíval jsem se na dva weby. Podle Přírody je vyzařování kustovnice následující: Temná energie 79%, temná síla 95%. Je tedy hodně temná a některé weby to ještě zesilují. Další: biočokoláda z internetového zdroje. Jen jsem otevřel internetové stránky, odkud pocházela, dostal jsem okamžitou energetickou ránu na břicho. Ta biočokoláda měla 95% temné energie a 100% temné síly. Opravdu doslova „temná bomba“.

Napřed jsem se zaměřil na problematické potraviny a problém jsem zpočátku hledal především v energiích. Zpočátku jsem odpověděl takto:

Sledujete jako další vitariáni detaily ve výživě, ale v těch detailech Vám uniká hlavní směr cesty. Protože se tak k Vám dostávají i potraviny zcela temné. Běžného člověka by vůbec nenapadlo, aby něco takového jedl, např. kustovnici čínskou nebo jakýsi zelený ječmen v tekuté podobě. Doporučuji zásadní změnu jídelníčku směrem k běžným potravinám pro naši oblast. Chcete ječmen? Tak si kupte čisté osivo a pěstujte si ho. Ale v té výrazně zatemněné podobě jakéhosi extraktu už to nemá s Přírodou nic společného. To, co jsem viděl, obsahovalo 25% temné energie a mělo to 49% temnou sílu (poznámka: takže to bylo o něco čistější než podobný výrobek z jiného zdroje, o kterém jsem již psal). A totéž mořské řasy. Chcete je? Budete si muset pro ně dojet k moři. Protože to v té krabici už není Příroda. Je to zatemněné. A třeba jezte i normální čokoládu, když už na ni máte chuť. Já si také pravidelně dávám a neškodí mi to. Ne však tu temnou vitariánskou, kterou jíte.

Pokud běžný člověk tloustne, v pozadí toho může být celá řada příčin. Někteří se jednoduše přejídají, zkonzumují toho příliš vzhledem ke svému výdaji energie. Nebo jí příliš mnoho tuků a cukrů, aby zahnali deprese, stresy, nechuť k určité činnosti. Někdo má závažné metabolické problémy, nemoci. Jiný se obaluje tukem jako pomyslnou ochranou před vysáváním jiných jednotlivců v rodině nebo na pracovišti.

Vám tedy chybí kvalitní výživa – rozuměno ve smyslu kvalitní hmotná skladba doplněná čistými pravotočivými bioenergiemi. Pokud jde o hmotnou skladbu, nevím, jestli jíte luštěniny, které jsou nezbytnou součástí vegetariánské stravy. Jinak jíte plody, neměl by tedy být problém. Ale to další jsou již uměle přetvořené potraviny. Jediné, co zbývá, je problém v energiích. To, co jíte, má nevhodné energie. Tělo běžného člověka by to sice přijalo. Ale Vy jste na cestě světla již hodně vysoko. A vaše tělo může zcela odmítat živiny s levotočivým obalem. A to už by byl problém. V tom Vašem jídelníčku lze nalézt řadu temných věcí.

Příklad 7: Důležité je i dostatečné množství potravin

Pak mne ještě napadla na doporučení z okolí další záležitost, která by mohla vyvolat tloustnutí. Vždyť já sám toho sním několikrát více, větší množství. A to mi doma říkají, že jím dost málo.

U jiných může být paradoxně příčinou tloustnutí naopak nedostatečné množství a nedostatečná kvalita výživy. Tloustnutí je pak způsobeno tím, že protože tělo trpí nedostatkem, dělá si zásoby pro případ ještě větší nouze. Začal jsem to zkoumat i z tohoto pohledu.

Takže problém může být kromě nevhodných energií také v tom, že člověk jí příliš málo. Začal jsem proto zkoumat také celkové množství a kvalitu výživy při jejím způsobu stravování. Zeptal jsem se Přírody postupně dvěma otázkami takto:

Jaké celkové množství živin do sebe v průměru denně tento člověk dostává vzhledem ke 100%, které by skutečně potřeboval?

  1. bez ohledu na doprovodné energie?
  2. jen živiny s pravotočivými bioenergiemi?

Odpovědi byly následující:

20%, pokud jde o celkové množství hmotných živin bez ohledu na energie,

10%, pokud jde o živiny s výhradně pravotočivými energiemi.

A to obojí ve srovnání se 100% živin, které skutečně denně potřebuje. A ještě navíc má polovina z toho nedostatku nevhodné energie, takže tělo toho člověka to špatně přijímá. Odpověděl jsem takto:

Toto naznačuje, že těch živin dostáváte příliš málo, až extrémně málo, skoro jako kdybyste byla v nějaké zásadní nouzi, podvyživení. A z toho mála ještě polovina obsahuje nevhodné energie. Problém tedy může být v tom, že Vaše tělo proto přešlo na jakýsi bazální metabolismus, který se u některých jednotlivců startuje v nouzové situaci. A pak se tloustne, neboli dělají zásoby na ještě horší časy, ze všeho. Třeba i ze suchého rohlíku, nebo v případě vitariána z  jablka. Vypadá to, že byste toho měla jíst mnohem více. Měla byste také o tom sama komunikovat. Od toho duchovní komunikace je, aby si člověk kontroloval svá rozhodnutí. Nemůže se pořád v běžných věcech spoléhat na druhé.

Začarovaný kruh tloustnutí se nastartuje v takové situaci snadno. Člověk třeba prochází obdobím vysokého stresu, nepohody. Například obdobím obtížné karmické očisty. Aby to vše zdárně překonal, potřeboval by najednou podstatně více živin než obvykle. On však příjem nezvýšil. Tělo některých lidí reaguje na nedostatek živin nikoliv hubnutím, ale naopak vnitřním stresem, snahou ukládat zásoby. Člověk vnímá, že začal tloustnout a nesprávně usoudí, že toho moc jí. Místo aby zvýšil množství kvalitních živin, udělá pravý opak. Stravu ještě více omezí – což byl přesně tento případ. Vrátit se k původnímu metabolismu vyžaduje v prvé řadě začít dodávat tělu dostatek kvalitních živin s jednoznačně pravotočivými bioenergiemi. A nepolevit v tom. Přesvědčit tělo, že již další nouze nehrozí, však bude nějakou dobu trvat.

Výsledkem výrazného nedostatku kvalitních živin mohou dokonce být poruchy menstruačního cyklu nebo dokonce ztráta menstruace. Je to logická reakce těla. Nemá-li sama matka dostatek živin, zablokuje se kvůli zdraví ženy i případného dítěte schopnost reprodukce. Statistiky uvedené v anglické verzi Wikipedie naznačují, že u veganů na syrové stravě se výpadky menstruace vyskytují častěji než u běžných lidí. I to potvrzuje skutečnost, že při veganství lze lehce uklouznout, pokud důkladně nesleduji dostatečnou různorodost a energetickou čistotu stravy.

Příklad 8: Temno vždy útočí na základní opěrné body člověka

V listopadu 2012 jsem dostal následující email. Ten naznačuje, že skryté temné útoky obvykle útočí na všechno, čím se ten daný člověk, případně celá skupina osob nebo celá civilizace, vymyká běžnému průměru. A to je především životní styl, duchovní cesta, způsob stravování:

Včera, když asi necelý měsíc starý nebo spíše nový odšťavňovač začal již znatelně smrdět a divně pískat, jsem si uvědomil, že těch klacků pod nohy ze strany temna v poslední době přibývá, znepokojilo mně to. V posledním měsíci se nám z neznámého důvodu začíná ničit klíčení, zahnije pár klíčků a všechno smrdí a musí se vyhodit. Nikdy předtím se to nestávalo. Připadá mi to jako útok na naše opěrné body.

Nebudu ani podrobně rozepisovat komplikace s vybavením bytu (reklamace špatně vyrobeného nábytku, nevhodný stolař, dlouhé čekací lhůty všeho).

 

Podotýkám, že v pozadí za tím vším byl opakovaný útok vlastních příbuzných, kterým se nelíbí styl života některých dřívějších členů jejich rodin (sourozenců, bývalých partnerů, i vlastních dospívajících dětí žijících s bývalými partnery, apod.).

Úpornou snahou těchto příbuzných je vychýlit je z jejich způsobu života, znevážit je, vnutit jim pocity obrovské nezodpovědnosti vůči životu i vlastním dětem. Paradoxem je, že tím vlastně útočí proti zdravé výživě a pravidelnému cvičení Pěti Tibeťanů. Nechtějí se smířit se změnou životního stylu těchto jednotlivců na NDC. Přitom jim samotným nikdo nic nevnucuje.

Ono se jich to však i přesto týká. Protože předtím energeticky parazitovali skrytým způsobem a teď to jasně vystupuje na povrch a toto parazitování se stává zjevným. Navíc je postupně odbouráváno a parazitující tak postupně přicházejí o svůj pohodlný zdroj energie. To se jejich bytostem samozřejmě nelíbí. A může to vyvolat až nepříznivé jevy podobné těm, které byly popsány v emailu. Tímto příspěvkem chci naznačit následující:

Právě zdravá výživa bývá jedním z terčů útoku zatemněných bytostí proti principům vzestupné světelné cesty. I z toho důvodu je vitariánství tak rizikové, pokud nejsou sledovány další základní nožičky vzestupné světelné cesty. Protože jeden konkrétní útok lze energeticky vyčistit. U potravin zasažených temnými nánosy už to tak jednoduché není.

Příklad 9: Kontrola internetových obchodů zdravé výživy

Postupně jsem byl dotázán na energetické zhodnocení celé řady internetových zdrojů zabývajících se prodejem „živých“ potravin. Reklama napovídala, jak to vše u nich je čisté. Energie však naznačovaly něco jiného. Jen při pouhém otevření stránek některých obchodů následoval výrazně nepříznivý energetický pocit. U většiny obchodů tohoto typu jsem tak rozpoznal výrazný stupeň zatemněnosti. Navíc cena potravin obvykle nebyla nižší, než jsou například běžné pravotočivé ořechy či mandle kupované v normálních obchodech, marketech.

Nakonec člověk na NDC sám poté napsal:

Když si to vybavím zpětně, tak na mě některé z těch stránek také nepůsobily dobře. Spíš to byla vidina velkých balení rozinek a semínek… Já vím, že je nejvyšší čas, abychom se takové věci naučili sami rozpoznávat. Ale mě zatím ty % temné energie nějak nejdou. Sedím s tužkou v ruce a nic.

Příklad 10: Kontrola čistoty podezřelých potravin

Dostal jsem také email, ze kterého část vybírám:

Chtěli bychom Vás požádat o kontrolu čistoty některých potravin. Dověděly jsme se, že např. dýně hokkaido je temná. Jak se postupně ukazuje, je třeba dbát převážně na správné energie a ne pouze na "živost" potravin. Proto bychom se chtěli zeptat na čistotu (vhodnost) následujících potravin a potravinových řetězců (výrobců):

 - jogurty Hollandia

- mléčné výrobky značky Madeta, Olma, Kunín

- mléčné výrobky značky Pilos

- Umeocet od Sunfood VM s.r.o. (zakoupen v prodejně Slunečnice v Šumperku - se zdravou stravou)

- bio datle, rozinky, čočka, mungo, bio chia semena a kuskus z prodejny a značky Country Life

- mák 

- bio hořčice od Zwergenwiese (k sehnání v obchodech se zdravou výživou)

- špaldové bio krekry (biopekárna Zemanka - Sedlčany)

- špaldová mouka (prodává se v drogerii DM), špaldové těstoviny a pšeničný bulgur (všechny výrobky značky bio harmonie)

- pohanka, nepražené kakao, kokos, rozinky, kokosový olej (Lifefood)

- bio sezam (Alnatura - drogerie DM)

- balzamikový ocet (Tesco)

- bio čaje značky Apotheke

Je nám jasné, že bychom se raději měly obchodům se zdravou výživou vyhýbat. Ale zajímají nás výše uvedené výrobky, zda máme tyto potraviny, potravinové doplňky rovnou vyhodit nebo zda se dají pročistit a ještě použít…

Do odpovědi se mi příliš nechtělo. Protože zjišťování tak velkého počtu potravin vyžaduje hodně času a dostatek potřebné mentální energie. Nakonec jsem po několika dnech usoudil, že je nejvyšší čas s tímto zjišťováním skončit. Že mi to už přerůstá přes hlavu. A místo toho si chránit svůj čas.

Chce-li se někdo takovými výrobky živit, ať se naučí zjišťovat jejich energetickou čistotu přímo. Každý člověk na NDC má k tomu dostatečnou úroveň vnitřní čistoty. Je to jen otázka vytrvalosti a soustavnosti. Já jsem to také neuměl naráz. Ale zkoušel jsem, hledal způsoby vnímání, jak to rozpoznat.

A v samotném obchodu mi to zpočátku vůbec nefungovalo. V marketech jsem si vzhledem k přítomné energii připadal jak vygumovaný, neschopný navázat jakékoliv duchovní spojení. Postupně jsem se však naučil energie zřetelně rozlišovat.

Zjišťování energetické čistoty rizikových potravin již přesahuje mé časové možnosti

Nakonec jsem odpověděl zhruba v tomto smyslu:

Na Vašem emailu jsem se zasekl, protože toto už přesahuje mé možnosti. Abych mohl objektivně posoudit, potřeboval bych to vidět. Vyhledávat každý jednotlivý druh buď přímo v obchodě, nebo alespoň na internetu. Ale řekl bych to tak, že v poslední době je už toho vyšetřování energetického stavu tolik, že to sotva zvládám. Takže jsem byl doposud schopen posoudit 2 až 3 věci, ale ne tak rozsáhlý celý seznam.

Pokud jde o mne, sám bych se většině z těchto výrobků velkým okruhem vyhnul. Protože vím, jak vysoce rizikové je vybírání potravin s předponou bio-. Sice jsme to čistili, viz článek 42A. Očištění biopotravin od temných nánosů. Jsou však stále vyráběny nové a nové výrobky tohoto typu a temné síly nelení. Takže i nadále je mnohé z toho, co je označeno předponou bio-, ovládnuté. A to tím spíše, pokud se to prodává v internetovém obchodu nebo speciálních obchodech zaměřených na zdravou výživu či dokonce bio-výživu. A napsal jsem pár dalších obecných doporučení, například:

Výrobky zdravé výživy prodávané v drogeriích jsou také obvykle silně chycené nevhodnými energiemi. Stejně jako cokoliv, co se prodává v lékárnách, nebo co má lékárnu ve svém názvu (což je například čaj na konci seznamu).

Ano, lidé by chtěli zveřejnit podobné seznamy. To však z logických důvodů není možné. Nejsem potravinová inspekce, abych měl právo kritizovat určité výrobky a mohl to doložit nezpochybnitelnými vědeckými údaji. A navíc jsou tyto údaje a charakteristiky odlišné u různých výrobců i distributorů. A také se postupně vyvíjejí a mění s během času. To, co bylo čisté před rokem, ještě nemusí být u těch samých výrobců zaručeně čisté i letos. A to jak po stránce hmotné, tak také po stránce duchovní.

Vitariánství spojené s konzumací zatemněných potravin je a zůstává výrazně rizikové

Takže ještě doplňuji na závěr:

Ano, vitariáni mají zatím obrovské problémy s posouzením energií údajně živých potravin ze všech možných speciálních obchodů. Já sám se podobným obchodům a podobným rizikovým potravinám vyhýbám. Maximum informací jsem se rozhodl vložit do této série článků o vitariánství. Ale s dalším jednotlivým posuzováním čistoty rizikových potravin ze speciálních obchodů jsem se rozhodl skončit. Pokud to chcete vědět, není pro Vás jiná cesta, než se to naučit sami. Je důležité, aby se každý stal na své cestě v tomto ohledu samostatným.

Jíst skutečně živé potraviny ANO. Ale ne konzumovat umělé výrobky typu zelený ječmen, zpracované řasy, a další zmíněné v přecházejícím článku 58D. Rizika vitariánství – část II, které již s Přírodou nemají nic společného. Právě z důvodů konzumace těchto dalších výrobků představuje zatím vitariánství až příliš extrémní způsob stravování. Který má svá obrovská rizika navíc.

Vitariánství bude pro každého jednotlivce rizikové do té doby, dokud bude konzumovat zdánlivě „živé“ vysoce rizikové potraviny, které byly ve skutečnosti zatemněny, přetvořeny a tím i znehodnoceny nevhodnými technologickými postupy, které do nich vnesly vysoké procento temných levotočivých bioenergií. Nebo které byly temnými již od počátku, protože pocházely z temných plodin.

 

V dnešní době jsou vyvíjeny stále další a další potraviny tohoto rizikového typu zaměřené na údajně „zdravou“ výživu, ve skutečnosti však výrazně zatemněné. Přehled takových potravin, i když není a nemůže být nikdy úplný, byl uveden v předchozím pokračování 58D. Rizika vitariánství – část II.

Téma o vitariánství bude uzavřeno následujícím článkem Věry Talandové 58F. Přirozená živá strava - hlubší zamyšlení.

O první restauraci s živou stravou v České republice v Brně a jejích majitelích, se dozvíte více v článcích 61A. Restaurace s živou stravou I – Jak to všechno začalo, 61B. Restaurace s živou stravou II – Reagovat včas na náznaky, 61C. Restaurace s živou stravou III – Současný stav.

© Jiří Novák, březen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 211
  • 31
  • 22
  • 27
  • 24

Celkový počet hlasů: 315