Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Vyjděte změně vstříc, nechcete-li strávit život čekáním

Vyjděte změně vstříc, nechcete-li strávit život čekáním

Petra Nováková Vloženo 29.4.2012
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 31.3. – 5.4.2012

Nové impulzy umožňují spustit nové principy života

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace. Vnímám čisté energie, možnosti získat mnoho informací, nakreslit obrázek… Prosím, co je důležitější? A je možné komunikovat s novými sférami? Děkuji. (Duchovní komunikace z 31. 3. 2012)

 

Nové sféry: „Dnes to možné je. My tě slyšíme a ty nás též můžeš vnímat. Je nás více. Jsme seskupení více sfér, které tvoří květ. Střed nás pojí dohromady. Střed představuje základní nosnou frekvenci našich energií. Každá ze sfér však má zároveň trochu odlišný typ energie. Tyto společné energie dokážou pokrýt větší spektrum, pokud fungujeme dohromady. Pokud by tyto energie byl od sebe oddělené, staly by se bezvýznamnými. Už od počátku existujeme v tomto tvaru.

Teď k našemu jménu a úkolu. Jsme sféry přírodního charakteru, naše podstata je přírodní. Naše síla vychází ze síly Přírody, se kterou jsme trvale spjaty. Příroda je také prostředím, ve kterém žijete i vy. K nastartování nového života ve vašem prostředí je však zapotřebí ještě vyšších impulzů. Které v sobě my obsahujeme.

 

Jsme propojením úrovně Přírody, které existuje zde v duchovních sférách, i Přírody ve hmotě dole. Naše energie zároveň přinášejí nejvyšší tvůrčí impulzy, které dávají příležitost oživit, nastartovat principy nového života. Naší součástí jsou jakési oživující jiskry. A pokud tomu tak má být, tyto oživující jiskry jsou neseny impulzy až do hmoty, aby tam vzklíčily a daly nový život tomu, co je ve hmotě pro vývoj potřebné. Aby dokázaly spustit nové principy života, které mají svojí existencí vše posunout dál.

 

Od nás přišla pomoc, abyste dokázali zpracovat začátky Černého bratrstva a vše se tak mohlo uzavřít. Teď v podvečer výročí. Naše energie nesou v sobě obrovský tvůrčí potenciál nejvyšších možných frekvencí, které jsou v tomto období dostupné. A navíc jsme díky neustálému vývoji uzpůsobené tak, že dosah těchto frekvencí se u nás trvale zvyšuje se světelným vzestupem celého vývoje.

Nové energie přicházejí v období, kdy je situace na to připravena

Naše pomoc byla nutná, abyste silné útoky byli schopni ustát, přečkat, postavit se jim a zvítězit. Takovouto pomoc teď vývoj ve hmotě a lidské bytosti, které se rozhodly skrze práci na sobě vývoji pomoci, potřebují. Proto přicházíme teď, kdy jsou naše energie důležité. Do té doby jsme nesměly zasahovat. Protože naše energie mají vysoký tvůrčí potenciál a nebyla ještě připravena situace, aby hmota takovýto typ energií přijala.

 

Ani vy jste nebyli dříve připraveni. Všechny složky vývoje, i hmota, i lidské bytosti potřebují na různé věci čas. Čas, aby je byly schopné přijmout, využít a jejich obsah pozitivně zpracovat ve prospěch svůj i dalších, kteří na světelném vývoji pracují. Pokud by tvůrčí potenciál přišel moc brzy, mohl by být buďto zneužit, nebo by byl využit příliš brzy, což by způsobilo zašmodrchání situace, vývoj by nebyl plynulý. Vše potřebuje ten správný čas. Aby taková pomoc byla skutečnou pomocí, nikoli danajským darem.

Náš tvůrčí potenciál nelze svévolně využít ve svůj prospěch. Bytost, která se na vaše energie napojí, buď bude připravena a takový impulz k ní sám přijde, anebo ne.

Nové impulzy přinášejí nejen informace, ale i tvůrčí potenciál pro změnu

Naše pomoc tkví ve dvou směrech. Zaprvé jde o informační impulzy, kudy jít dál, která cesta je ta správná. A zadruhé, pokud je to potřeba, impulz nese i tvůrčí potenciál ke změně, která proběhne, aby bytost na jejím základě mohla jít dál. A pracovat na dalších věcech, které se změnou situace dostaly možnost se obnažit. Naše energie pomáhají tvořit. Ale tvořit znamená i nejprve vyčistit prostor, aby to nové mělo místo a čisté základy, na kterých může vzniknout.


Minulost se propojuje temnými vlákny se současností

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně situace. Co se dnes po včerejším výročí likvidace Černého bratrstva děje? Děkuji. (Duchovní komunikace z 2. 4. 2012)

 

Sféry kruhového spojení: „Dnes se již můžeme ozvat i my. Tento název, který ti přišel, je prozatím pracovní. Dnes však budeš naše energie vnímat lépe. Což znamená, že ve chvíli času ti přijde naše přesná podoba. A to znamená, že i náš název, naše jméno.

Pro tyto dny, kdy se obnažovaly skutečné zrůdné počátky temné inkvizice skrze Černé bratrstvo ve hmotě, bylo důležité zachovat si určitou skrytost. Aby naše energie mohly světelným operacím lépe pomoci. Aby nebyly pro Temno tak snadno vystopovatelné.

 

V tomto období se objevují další skryté vazby na minulost. V podobě temných vláken, provazů, které udržují temnou minulost propojenou se současností a neumožňují tak její dořešení. Doba však pokročila a energie již jsou schopné odhalit daleko více a hlavně to následně zpracovat. A co více. Vy jste na to připraveni. Konečně jste připraveni odhalit a dořešit toto nejzásadnější období vývoje, jehož vliv přetrvává až dodnes. To byl jeden z nejhlavnějších důvodů, proč až teď. Vy a vývoj jste museli být připraveni. Teď v tomto období vám budeme hodně nápomocny.

 

Nové energie přinášejí do vývoje nový vítr

Naše energie přinášejí do vývoje nový vítr. A jsou značně silné, aby dokázaly přinést převahu a rozhodující vliv v boji s temnými systémy. Teď se začnou postupně objevovat další adresy. Ale to nejsilnější z pohledu různých útoků a vlivů zvenčí již máte za sebou. Co ještě nosíte uvnitř, je zatím otázka. Ale vše se odkrývá v tu správnou chvíli. Stejně tak i vaše vrstvy. Ve chvíli, kdy je síla je zpracovat a ve chvíli, kdy jsou informace z nich pro ostatní důležité.

 

Každopádně tím, že vše směřuje do hmoty, jsou ze hmoty vyháněny temné systémy. Očistný energetický tlak způsobuje, že se tyto doposud přežívající temné systémy ozývají, upozorňují na sebe. Často jsou to znovu ti, se kterými jste už jednou své vazby řešili, ale vše ještě nebylo možné dokončit. Teď je nutné dokončení provést, aby i tyto kapitoly mohly být uzavřeny.


 V těchto dnech pokračuje zvýšená karmická očista

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně momentální situace. Co teď probíhá. Děkuji. (Duchovní komunikace z 3. 4. 2012)

 

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Probíhá stále vyvazování z minulosti, které souvisí jak s křesťanstvím, tak s Černým bratrstvem. A minulost je to temná a dlouhá. Tato globální očista se promítá i do očisty dalších bytostí, které jdou po NDC. Proto je teď mnoho žádostí o pomoc. Tím získáváte i vy další adresy. Každopádně je teď důležité se co nejvíce držet. Protože tato zvýšená očista bude probíhat v průběhu celých Velikonoc. Konečně najevo vychází pravda, což s sebou přináší i adekvátní energie, které jsou schopné bořit staré struktury a tvořit nové.

Každý, kdo se připojí k očistnému procesu, má možnost zahýbat svým životem

Teď má každý z vás možnost zahýbat vlastním životem. Využije-li očistu, kterou toto období přináší a postaví-li se na stranu změn. Nebo naopak bude nadále zastávat staré struktury, všeobecný názor, staré pořádky a zajeté tendence. Vývoj není o setrvačnosti. Je o změně. Kdo se brání změně, která přichází zvenčí v podobě nových energií, nových myšlenek, nemůže očekávat, že bude probíhat u něj nějaká změna vnitřní. Nějaký posun.

 

A pokud se nevyvíjí, neposouvá bytost svým vlastním úsilím, nepřijde ani žádná jiná změna v jejím hmotném životě. Protože změna hmotné situace k pozitivním výsledkům se děje pouze na základě změny vnitřní, vlastního růstu bytosti. Nelze očekávat, že vás v životě potká něco nového, zajímavého, co váš život změní, pokud sami neuděláte první krok a uvnitř sebe budete i nadále žít zakonzervováni vůči novým tendencím světelného vývoje. Vše jde ruku v ruce. Život ani hmotný ani duchovní se vám nemůže změnit, pokud sami v sobě tuto změnu neuděláte.

Nečekejte na změnu, nechcete-li strávit život čekáním

Energie přinášejí impulzy, které tvoří nové možnosti. Na vás zůstává, zda je využijete a proměníte ve svou osobní změnu. Pak teprve se může změnit i váš život. Nečekejte na změnu, jinak strávíte život čekáním. Změna znamená jít a udělat něco jinak. Vlastním úsilím. Ne čekat, že se bez vlastního přičinění změna sama uskuteční. To je příliš pasivní postoj.

 

Vývoj znamená aktivitu na základě přijímání vyšších světelných impulzů. Nikoli nečinnost. Myšleno vůči sobě, své vlastní osobě. Protože se změnou vaší bytosti se mění i svět. Nikoli obráceně, jak to mnohé bytosti předvádějí. Chtějí spasit svět, ale samy jsou tak vychýlené, nesrovnané, že neumí pomoci ani samy sobě, jak by mohly pomoci světu? Naopak sebe i svět tím ženou do záhuby a jejich rádoby pomoc se zde stává destrukcí.

 

Nebuďte jako oni. Nejdříve změňte sebe. Svět se pak bude měnit podle vás automaticky. Srovnejte sebe, světu tím umožníte to samé. Obrácený postup nefunguje.“


Na řadu přicházejí nejvíce problematické karmické vrstvy

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k dnešnímu dni. Děkuji. (Duchovní komunikace z 5. 4. 2012)

 

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Stále se objevují silné vlivy Černého bratrstva, které se přitom již opakovaně likvidovalo se všemi zárodky. Síla přicházejících energií v tomto období uvolňuje další černé bratry, kteří byli doposud skryti mimo vývoj v karmických vrstvách mnohých jedinců. Navíc se stále objevují další souvislosti s křesťanstvím, karmické zpracování tohoto období stále ještě není dokončeno. I dnes proto budou energie pracovat naplno a bude vyžadováno vaše plné zapojení.

 

Mnozí z vás však stále v sobě máte jakési černé skříňky, které zatím čekají na své otevření. Které obsahují živou minulost, jejíž pouhé nakouknutí může způsobovat děs a hrůzu. Tyto věci, ty nejhorší ze všech, přicházejí na řadu až teď, kdy je mnohonásobně větší síla a přesto jsou to věci na hranici únosného zpracování.

 

Nové energie nutí hmotu ke změně

Období je teď náročné, i přesto však není jiná možnost než jím projít. A máte na to tu nejlepší výbavu. I pomoc dalších energií. Na všechny strany směřují nové energetické impulzy, které uvádějí do pohybu energie ve hmotě a nutí tak hmotu také ke změně. Mění se tak postupně energetické prostředí ve hmotě. A to je vždy prvopočátkem změny hmotné.

 

Jak rychle teď dokážete zpracovat duchovní impulzy, tak rychle budou přicházet další impulzy, které se již týkají posunu hmoty. Využívejte vše ve chvíli, kdy to přijde. Tehdy je to nejaktuálnější. Čím rychleji impulzy využíváte, tím rychleji chodí další. Tím rychleji se pak posouváte vpřed a hlavně jdete takovým způsobem tou nejlepší možnou cestou. Jakmile vše využíváte až se zpožděním, může tím být narušena i aktuálnost daného impulzu a tím i jeho důležitost na váš vývoj.“

© Petra Nováková, duben 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 159
  • 23
  • 19
  • 16
  • 20

Celkový počet hlasů: 237