Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 40H. Je již lidstvo připraveno na skutečné odhalení?

40H. Je již lidstvo připraveno na skutečné odhalení?

Jiří Novák Vloženo 7.4.2011
Jiří Novák

Lze prakticky zdarma zásobovat celé lidstvo energií? Ano, prototypy generátorů na volnou energii skutečně existovaly a i dnes existují. Proč byly pokrokové technologie doposud potlačovány? Dlouhodobé duchovní vedení lidstva magií je příčinou zásadních problémů ve hmotě. Jaké jsou technické možnosti využití bioenergie? Hyperprostorové kosmické cestování. Průnik skrze pevné překážky a vzestup po paprsku. Psychotronické zbraně současné elity. Přenesení zákeřné nemoci energetickým zásahem zvenčí. Je na tom dnešní lidstvo duchovně lépe než v závěrečné fázi Atlantidy? Ohánět se slovem Bůh a Stvořitel Všeho stále ještě v tomto světě zabírá. Proč se zveřejnění nových vysoce užitečných technologií stále nedaří? Podporuje planeta Země projekt Odhalení? Co udělat se zásobami zbraní na Zemi? Dokážeme se zásob jaderných zbraní zbavit?

Jak „vyvolení“ řídí svět

V předcházejícím pokračování 40G. Proč jde tajná věda proti lidstvu? jsem vysvětlil, že dokud si bude hrstka mocných bytostí z titulu své magické moci přivlastňovat právo na duchovní směrování vývoje lidstva a Planety, do té doby bude jiná hrstka bohatých a „vyvolených“ ve hmotě určovat zase celkový směr hmotného vývoje pomocí Haarpů, plazmových zbraní, geofyzikálních zbraní a dalších technologických vymožeností. Které místo veřejného využití ve prospěch celého lidstva byly ukradeny a zneužity na vývoj dalších zbraní zajišťujících převahu nad protivníky a kontrolu nad lidstvem. Aby tímto způsobem hrstka vyvolených i nadále mohla podporovat závislost ostatního světa na uhlí, ropě, plynu a případně i na atomové energii. A za tím účelem aby si i nadále činila právo ukrývat technologie, které by pomohly zachránit Planetu, do tajných trezorů.

V tomto dalším pokračování se mimo jiné většími detaily soustředím na problematiku nových zdrojů energie, kterou jsem otevřel již v předcházejícím pokračování.

Generátory na volnou energii v minulosti skutečně existovaly

Steven M. Greer není jediným badatelem, kdo o těchto pozoruhodných technologiích, které by lidstvu dokázaly zajistit zcela nový směr vývoje, veřejně hovoří. Také mnohé dochované dokumenty z minulosti jednoznačně potvrzují, že takové vynálezy nejsou ojedinělé, a přístroje podobného typu rozhodně nejsou první. Thomas E. Bearden i nejmenovaní vynálezci z Irska a Ruska jsou pouze další v řadě badatelů, kteří se zabývali problémem čerpání volné energie vakua. Jejich předchůdci přitom používali různých názvů pro tento typ energie - volná energie vakua, virtuální energie, energie nulového bodu, tachyonová energie, energie skalárního pole nebo éter.

Zřejmě prvním, kdo ve 20. století řadu let pracoval na využití této energie a dospěl k praktickým výsledkům, byl Nikola Tesla (1856 - 1943). Tesla je známý především objevem generátoru střídavého proudu. Méně známé jsou již další alternativní zdroje energie, které vyvinul. Následující informace jsou převzaty z knihy Davida Wagnera a Gabriela Cousense (Energie tachyonu):

„V létě 1931 provedli Nikola Tesla a jeho synovec Peter Soro dobře zdokumentované a úspěšné testy se strojem, který bez viditelného zdroje energie poháněl automobil… S Teslovým měničem energie, ovšem bez benzínu, docílilo auto rychlost 130 km/hod… Tesla nikdy nedostal možnost své vynálezy publikovat… Teslův konvertor mohl pohánět auta všech typů a zásobovat energií budovy a továrny… Dalším průkopníkem využití volné energie byl badatel dr. T. Henry Moray ze Salt Lake City. Podařilo se mu vyvinout konvertor volné energie, který vážil jen 28 kilogramů, ale měl výkon 50 kilowattů… Ignoranti se postarali o to, aby dr. Morayovi, stejně jako před ním Nikolovi Teslovi, zůstalo odepřeno uznání… Až do své smrti v roce 1974 sdílel dr. Moray své vědění jen s malou skupinou zainteresovaných vědců. Stejně jako Teslovi mu bylo vyhrožováno smrtí.“ 

Lze prakticky zdarma zásobovat celé lidstvo energií?

I nejnovější informace naznačují, že generátor MEG soudobého amerického badatele Thomase E. Beardena již není jediný. Jiří Wojnar shromažďující na svých internetových stránkách informace o využití volné energie, uvádí ještě následující dva případy existujícího prototypu vynálezu podobného typu. V lednu 2002 uveřejnila v Dublinu agentura Reuters článek o podobném vynálezu v Irsku:

„Výrobci přístroje nazvaného JASKER tvrdí, že… produkuje, samozřejmě kromě instalace a rozběhu, bezplatnou, čistou energii… jakmile je zařízení spuštěno, může pracovat trvale… čerpání energie lze odhadnout na více než 4,5 kW… už 17 měsíců tímto přístrojem zdarma pokrývá celou spotřebu vlastní domácnosti… tvůrci JASKERu vidí první praktické využití své technologie v autonomním generátoru pro domácnosti.“

V červenci 2002 byl v Moskvě na tiskové konferenci RIA Novosti oznámen zásadní objev skupiny ruských vědců:

„Jde o domácí elektrárny s výkonem 3 - 4 kW, které se budou samy nabíjet s využitím externích polí“. V té době však ještě nebylo jasné, najde-li se vhodný investor. Již v únoru 2003 však podepsala kanadská delegace vedená ministerským předsedou kontrakt o objemu 168 miliónů USD, uzavřený s Volgogradským vědeckým a výrobním centrem GRUS:

„Specialistům GRUS se podařilo vyvinout technologii hromadné výroby malých energetických generátorů, které mohou bez jakéhokoliv dodatečného dobíjení nepřetržitě generovat elektrickou energii, prakticky bez ztráty výkonnosti. Podle konstruktérů je jejich životnost prakticky neomezená. V rámci uzavřeného kontraktu bude kanadská strana v periodě necelých dvou let financovat výstavbu dvou továren - jedné v Rusku a druhé v Kanadě - s produkcí 70 000 autonomních zdrojů energie ročně. Výkon agregátů bude mezi 3 až 10 kW, takže mohou dodávat dostatek elektřiny všem elektrickým spotřebičům v bytech, rodinných domcích a malých podnicích.“  

Jde o realitu, která se zásahem jakési „vyšší hmotné moci“ nevyplnila nebo o novinářské kachny?

Proč byly pokrokové technologie doposud potlačovány?

„Alternativní technologie, které by mohly zásobovat energií celé lidstvo, již zjevně existují. Nemají žádné škodlivé vedlejší účinky, jsou realizovatelné a neexistuje žádný rozumný důvod odkládat jejich využití“, uvádí David Wagner (Energie tachyonu). Současná lidská společnost však představuje celek řízený určitým způsobem a ten doposud neměl zájem na využívání podobných zdrojů energie. Ptáte se, jak je to možné? Předcházející slova lze doložit celou řadou dalších příkladů.

Sérii článků na téma využití volné energie vakua uveřejnil Jiří Wojnar, šéfredaktor časopisu WM magazín, čerpající ze zahraničních zdrojů. Ve svém příspěvku „Skryté přízraky - Bolestivý zrod nových zdrojů energie“, WM magazín č.15/2003, uvádí mimo jiné i následující příběh:

„Před více než deseti lety sestrojili dva důvtipní vynálezci magnetický motor-generátor, který nepatentovali… Tento generátor nepřetržitě dodával energii o výkonu 1600 wattů. Generátor předvedený v UCLA ohromil profesory, studenty i ostatní přihlížející… Vynálezci po této demonstraci už nikdy nedorazili domů. Byli nalezeni mrtví u dálnice a přívěs s vynálezem navždy zmizel neznámo kam.“  

Je zřejmé, že určité instituce, organizace a často i vládní útvary se doposud snažily za každou cenu zabránit uvedení podobných vynálezů umožňujících využití volné energie na trh. Vynálezcům bylo nařizováno utajování vynálezů, v horším případě jim bylo vyhrožováno likvidací a doporučováno, aby na podobné projekty zapomněli. Mnohdy bylo dokonce bez výstrahy zničeno veškeré vybavení jejich laboratoře i s vynálezem a výjimkou nebyly ani skryté vraždy.

Není těžké najít pravé důvody tohoto potlačování. Všemocné energetické korporace nepotřebují žádnou novou konkurenci. Naopak však mají dostatečné prostředky na to, aby tvrdě zakročily proti jakémukoliv vynálezci, který ohrožuje jejich výsadní energetické ovládání veškeré ekonomiky světa. Často dokonce zasahovaly ve jménu státu, ve jménu národní bezpečnosti - ve skutečnosti však tvrdě obhajovaly své vlastní pojetí ekonomického uspořádání světa.

Domácí elektrárna pro každou domácnost?

A teď si představme, že by každá domácnost měla svůj vlastní zdroj energie, jakousi minielektrárnu, která by měla výkon třeba 5 kilowatů a zajišťovala by veškeré energetické potřeby domácnosti. A energie by přitom byla čerpána zcela zdarma z okolního prostředí. Musela by se zaplatit pouze prvotní jednorázová investice za nákup takového přístroje – jako když si například koupíte běžnou lednici nebo pračku.

Kdo by na tom vydělal? Téměř všichni lidé na Planetě, až na určité výjimky. Kdo by naopak ztratil své výlučné postavení toho, kdo skrytě ovládá svět? Majitelé těžebních společností, zpracovatelských koncernů ropy, instituce výroby a rozvodu elektrické energie, koncerny a instituce prosazující za každou cenu jadernou energii, které do jisté míry drží celý svět v hrsti. Takže je zřejmé, že mocní tohoto světa nebudou podporovat podobné zdroje energií. Budou proti nim podnikat tvrdé likvidační kroky, jak se mnohdy v minulosti dělo.

Bioenergetické zbraně, kterých v minulosti používalo lidstvo

Znalost technologií na využívání energií duchovního pozadí však může při nedostatečné etické a duchovní úrovni vést i k vytváření dokonalých zbraní hromadného ničení i dokonalých technik individuálního i masového ovládání. Zbraní, které svojí účinností a ničivostí mnohonásobně převyšují dnešní klasické jaderné zbraně. V řadě dávných válek v historii byly takové zbraně použity a mnoho oblastí Země nese dodnes stopy těchto ničivých válečných konfrontací.

Konkrétní údaje uvádí Ivo Wiesner (Předpeklí ráje) v kapitole „Paradoxy starověkých válek“ i další autoři. Jsou jimi nálezy trosek starověkých staveb v mnoha částech světa povlečených silnou vrstvou sklovitého povlaku - Skotsko, Skandinávie, Indie, Pakistán. Potvrzuje to například následující citace slov archeologa D. Bittela o nálezu trosek chetitského města v oblasti Mezopotámie (Předpeklí ráje, str. 185):

„Roztavené cihly vytvořily neobyčejně tvrdou, načervenalou hmotu, spojující žárem rozpukané velké balvany. Žádný dům, ani chrám tomuto nevysvětlitelnému žáru neunikly.“  

„Nejsou to však pouze stavby, ale i rozsáhlé plochy pouští, které kdysi byly vystaveny působení vysokého žáru. V Libyjské poušti ve vzdálenosti přibližně 800 km jihozápadně od Káhiry, existuje lokalita o ploše asi 7500 kilometrů čtve­rečních, v níž je písek přetaven do více méně souvislé silné skelné skořápky... Podobné lokality však existují na několika místech v poušti Gobi a Atakama.“ (Ivo Wiesner, Předpeklí ráje, str. 185).

Úkazy tohoto typu, ale zároveň mnohem menšího rozsahu, vznika­ly také na atomových střelnicích, kde ve 20. století lidstvo zkoušelo své novodobé jaderné zbraně, takže nejde o nic nemožného ani nového. Příčinou je působení extrémně vysokých teplot přesa­hujících tisíc stupňů Celsia a takové možnosti mají jak klasické jaderné zbraně, tak i dávné ničivé zbraně na bázi bioenergie. Právě starověkými válkami, ve kterých byly takové zbraně používá­ny, lze vysvětlit, proč na místech kdysi kvetoucích území ne­pochopitelně vznikly rozsáhlé pouště.

Jediným naším štěstím je zřejmě to, že tyto dávné vrcholně ničivé zbraně na bázi bioenergie dnes již nemáme k dispozici. Jinak by jich jistě někdo neváhal použít, jak naznačují zastrašující jaderné údery USA na japonská města Hirošimu a Nagasaki prakticky již po ukončení 2. světové války. Sotva si vyrobím bombu, tak ji přece hned musím prakticky vyzkoušet, aby svět věděl, co vlastně mám.

Co všechno jsou jisté dnešní kruhy na Zemi odhodlány používat v dnešní době, jsem naznačil v minulém článku 40G. Proč jde tajná věda proti lidstvu. Uměle vytvořená zemětřesení, umělé cyklóny, hurikány. Tím však výčet jejich technických vymožeností nekončí, jak naznačím v dalším textu při popisu v dnešní době používaných psychotronických ovládacích systémů.

Jaké jsou technické možnosti využití bioenergie?

Mnohé zdroje naznačují, k čemu všemu by se energie duchovního pozadí světa dala využívat. Odkud pochází název „energie Zero“ (nulová energie či energie nulového prostoru), který se někdy pro bioe­nergii používá? Z vláken bioenergie lze pomocí krystalových měni­čů vytvářet i složitější prostorové útvary, např. tunely libovol­né délky. Uvnitř takového tunelu vytvořeného z bioenergie vzniká podle nasměrování polarity vláken gravitační pole přitahující v jednom směru a odpuzující ve směru opačném. Navíc se v takovém tunelu mění obvyklé vnímání prostoru a času a tunel tak umožňuje přepravu na jakékoliv jiné i nesmírně vzdálené místo ve Vesmíru v relativně velmi krátkém čase - viz též Ivo Wiesner (Světlo z dávných věků, Děti moudrých draků).

Hyperprostorové kosmické cestování

Takové tunely jsou ve sci-fi knihách označovány jako hyperprostorové tunely, stejný ná­zev použil i Nikola Tesla ve svých výzkumech v rámci tajných pro­jektů v USA. Hvězdná loď vstoupí do hyperprostoru a dokáže se v krátkém ča­se přepravit na jiné vzdálené místo ve Vesmíru, kde z hyperpros­toru vystoupí. Člověk nebo celá kosmická loď jakoby vypadnou z našeho hmotného Vesmíru a dočasně se přesunou do jiného světa, jiné dimenze, odlišné energetické hladiny, ve které nebo prostřednictvím které pak proběhne skutečný přesun na jiné i velmi vzdálené místo v naší hmotné úrovni a možná i úplně jinam v rámci duchovních úrovní Stvoření.

Přesun objektu hyperprostorem pak z hlediska vnějšího pohledu probíhá jakoby mimo naši dimenzi a mimo reálný čas. Názorná vize toho, jak by asi mohla vypadat cesta systémem hyperprostorových tunelů, byla ukázána v americkém filmu „Kontakt“, který vychází ze stejnojmenného románu světově uznávaného amerického astronoma Carla Sagana. Vstupy kosmické lodi do hyperprostoru byly názorně ztvárněny i v sérii filmů „Hvězdné války“.

Toto všechno však není pouze fantastická fikce, jak by ofici­ální věda prohlásila. Tohoto způsobu dopravy používají mimozemské civilizace, např. Plejáďané z planety Erra hvězdného systému Tay­géta vzdáleného zhruba 480 světelných let od Země. Plejáďané, kteří se do blízkosti naší planety dostávají během několika mi­nut, navázali především na konci 20. století telepatické kontakty s řadou lidí na Zemi. Ve světě nejznáměj­ším kontaktérem je Eduard Albert Meier (Billy) ze Švýcarska, kte­rý již publikoval řadu spisů popisujících plejádskou civilizaci a její vědeckotechnický i duchovní odkaz. Bližší informace lze najít například v příspěvku Karla Rašína („Setkání třetího druhu“, Astro 16/2000) nebo v následujících  knihách: Michael Hesemann: „UFO: Kontakty“, „Tajná věc UFO I, II“, Guido Moosbrugger: „UFO: A přece létají“. Zasahování Plejáďanů a dalších mimozemských civilizací do vývoje naší Planety jsem se věnoval v článcích 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Ivo Wiesner („Tajné projekty USA“, Skryté skutečnosti 18/2000) na základě zahraničních informačních zdrojů uvádí:

„V průběhu expe­rimentů v rámci projektů Phoenix II a Montauk dospěl vývoj tak daleko, že se ukázala možnost vytvářet stabilní gravitační tunely vedoucí i na velmi značné vzdálenosti (Měsíc, Mars) a těmito tu­nely bylo možno dopravovat hmotné objekty v podstatě bez omezení, pokud byly menší, než byl průměr gravitačního tunelu (asi 5-6 met­rů). Cestování těmito tunely se zúčastnilo údajně až 2000 abonen­tů…“

Bývalý americký senátor Milton W. Cooper (Mimozemšťané v pozadí vlády USA), který byl později zavražděn, tvrdí dokonce následující:

„Dne 22.5.1962 přistála na Marsu sonda bez posádky, která potvrdila existenci životního prostředí, umožňujícího lidský život. Zanedlouho potom bylo započato s výs­tavbou kolonie na Marsu. Dnes je tam možno najít města, která obývají vybraní a vyvolení lidé různých kultur a povolání z různých zemí… Oficiální program vesmírných letů je opět fraškou, v jejímž rámci jsou na něj doslova vyhazovány obrovské sumy pe­něz… Byli jsme obelháni o pravém charakteru i přírodě Měsíce a planet Marsu a Venuše a rovněž tak o stavu technologie, kterou v dnešní době vlastníme. Na Měsíci jsou území, kde se daří rost­linnému životu… Člověk se může na jeho povrchu dobře pohybovat i bez skafandru, pokud se podrobil dekompresi…“

  O tom, že s Marsem je to ve skutečnosti jinak, než nám prezentuje oficiální věda, dokládá také Jiří Wojnar („Mars není rudá planeta - NASA musí přiznat barvu“, WM magazín 15/2003).

Podle zjištění Stevena M. Greera má tuto techniku mezihvězdného hyperpostorového cestování k dispozici i tajná skupina ovládající dnešní svět, o které jsem se zmínil v předchozím článku 40G. Proč jde tajná věda proti lidstvu?

Průnik skrze pevné překážky a vzestup po paprsku

Hyperprostor umožňuje i průnik skrze pevné zdi domů, což lze využít k přemístění osob mimo dům, zejména v případě nedobrovolných únosů. Tento efekt pak bývá kombinován s vynesením osob ze zemského povrchu do vznášejícího se kosmického dopravního prostředku - tedy tím, co bývá označováno jako „vzestup po paprsku“. V posledních letech pronikly na veřejnost mnohé osobní prožitky popisující podobné jevy.

V mnoha jiných případech však byla tato metoda zneužívána jinou mimozemskou civilizací k únosům osob během spánku za účelem provádění pokusů na pozemské lidské rase. V knize senátora Miltona W.Coopera (Mimozemšťané v pozadí vlády USA) jsou uvedeny hrozivé statistiky naznačující několik miliónů unesených a 600 tisíc zmizelých osob jen v USA od 60. let 20. století. Výzkumy naznačují, že zhruba každý čtyřicá­tý občan USA byl takto alespoň jednou násilně unesen, někteří z nich však i vícekrát. 

Jan Holeňa (Tajemství UFO, str. 127) uvádí případ, který se odehrál 30.10.1989 v New Yorku:

„Ve 3 hodiny ráno se v bytě v 11. patře budovy na manhattanské East River náhle probudila Linda Cortileová. Byla jakoby ochrnutá a nemohla dýchat. Poté zpozorovala, jak do pokoje vstupují tři malé šedivé bytosti. Jedna z nich se jí dotkla a ona se začala vznášet. Stočená do klubíčka vyletěla zavřeným oknem spolu s bytostmi ven. Tam je zachytil modrý paprsek, jímž byli vtaženi do barevného objektu. Po lékařských vyšetřeních se náhle opět ocitla ve své posteli… Po nějaké době se u výzkumníka Budda Hopkinse přihlásila žena, která tento únos pozorovala z Blooklynského mostu. A nebyla jediná. Všem automobilistům, kteří se v té době na mostě nacházeli, přestal fungovat motor. Asi za půl roku po události se ozvali další dva svědci. Tito muži (ochranka) jeli s vysoce postaveným politikem na letiště OSN. Poté, co vynechal motor jejich auta, pozorovali všichni tři UFO nad jednou výškovou budovou. A také ženu, která vylétla z okna spolu se třemi bytostmi. Pomocí dalekohledu pozorovali i paprsek, jímž byla tato skupina do UFO vtažena. Poté se objekt začal nehlučně pohybovat a zmizel pod hladinou řeky Hudson…“  

Steven M. Greer ve své knize naznačuje, že za všemi podobnými únosy jsou pozemské tajné síly:

„Ta tajná klika vnutila civilnímu obyvatelstvu zcela nepravdivé názory na celou problematiku týkající se mimozemšťanů. Ty nejpokročilejší technologie jsou používány proto, aby tyto tajné programy dokázaly simulovat akce mimozemšťanů, únosy či mrzačení dobytka, které pak vypadají jako útoky vetřelců z kosmu… Je to pečlivě cílená psychologická válka… Účel této propagandy je prostý: šířit dostatek děsivých a zastrašujících informací, aby tyto operace mohly zasít ve vědomí lidí podvědomý strach ze všeho z kosmu.“ (str. 130)

„... tyto operace jsou paravojenskými operacemi, které provádějí lidé, kteří používají stroje připomínající UFO, na jejichž palubě dokonce jsou i bytosti, které vypadají jako mimozemšťané, ale ve skutečnosti jsou to buď převlečení lidé, nebo lidmi vyrobení roboti…. Já mám dokumenty, které tyto operace popisují… Došlo to tak daleko, že se angažují v únosech světových vůdců a pokoušejí se je přimět, aby nenáviděli mimozemšťany a podporovali hvězdné války.“ (str. 164)

Co k tomu dodat? Steven M. Greer měl řadu osobních kontaktů s těmi relativně pozitivními mimozemšťany. Ve své knize na řadě příkladů dokládá, že jejich lodě uměl přivolat do své blízkosti prakticky na požádání a takto je předvést i dalším lidem, kteří v tu chvíli byli s ním. 

Až vysoký duchovní nadhled získaný postupem na Nové duchovní cestě nám však umožnil rozpoznat, že také tito „pozitivní mimozemšťané“ manipulují, neoprávněně zasahují. A také tito Vesmírní lidé se vlivem svých neoprávněných zásahů v mnoha civilizacích v naší Galaxii postupně dostali do duchovního pádu, jak jsem vysvětlil v článcích 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Také Příroda jednoznačně potvrzuje, že ne všechny informace Stevena M. Greera týkající se mimozemšťanů jsou v dnešní době pravdivé. Zato jeho dlouholetými kontakty získané informace o tajných technologiích jsou naprosto pravdivé a přesvědčivé. Ano, za mnohými z těchto únosů jsou skutečně lidé. Podle Přírody nelze všechny únosy svádět na tajné operace pozemšťanů, jak tvrdí Steven M. Greer. To, že Steven M. Greer neměl příležitost navázat kontakt s vysloveně temnými mimozemšťany, ještě neznamená, že takové civilizace s jednoznačně nepříznivými úmysly vůči pozemským lidem neexistují.

Na přímý dotaz Příroda potvrzuje, že z celkového množství únosů na Zemi za posledních sto let připadá 50 % akcí na vrub mimozemským temným mocnostem – viz článek 37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi. Dalších 20 % akcí bylo provedeno ve spolupráci pozemských lidí s mimozemšťany. Zatímco pozemské tajné skupiny, které se v těchto agresivních mimozemských technikách shlédly, samy bez účasti mimozemšťanů zajistily 30 % takových akcí.

Psychotronické zbraně současné elity

Dnešní elita má však k dispozici i zcela nové zbraně, o kterých nemá běžný člověk tušení. Steven M. Greer píše o psychotronických zbraních nové generace, které dnešní tajná skupina skrytě řídící svět proti druhým lidem používá. O systémech schopných ovlivňovat chování a rozhodování. Píše o tom, že tyto psychotronické zbraně jsou největší hrozbou ze všech:

„Zničehonic se začala třást a svíjet v křečích. Věděl jsem, že na ni míří jedna z těch zbraní… Ta ničemná skupina se pokoušela pomocí té elektronické zbraně odtrhnout její astrální tělo… Všímal jsem si, že v některých okamžicích, kdy jsme se scházeli, jsme cítili, jak námi procházejí vlny jakéhosi záření. Měl jsem doslova pocit, jako bych měl uvnitř těla mikrovlnnou troubu… K nejhorším prožitkům tohoto druhu došlo během večera, kdy se odehrával ten brífink pro kongres v dubnu 1997. Během naší prezentace před kongresmany jsem náhle pocítil, že mě zasáhly vlny energie. Skoro jsem se skácel na podlahu… Bylo to opět tak intenzivní, že jsem měl pocit, jako by mé vnitřnosti spékala mikrovlnka. Sotva jsem se udržel při vědomí, myslel jsem si, že omdlím přímo na pódiu.“ (str. 194)

„Usnul jsem hned, jakmile jsem ulehl do postele. O pár hodin později jsem se probudil. Nemohl jsem ani zvednout ruce, nemohl jsem se obrátit na posteli, nemohl jsem se ani pohnout. Byl jsem ve stavu úplné tělesné paralýzy. Věděl jsem, co se děje. Byl jsem zasažen řízenou elektromagnetickou zbraní. Přicházelo to skrze okno, které bylo nad mou postelí. Účinek tohoto zbrojního systému jsem ve svém pokoji cítil jako jediný extrémně silný pocit zla a hrůzy. Nic podobného jsem nikdy nezažil. Řekl bych, že se pokoušeli odtrhnout mé astrální tělo od těla fyzického. Chtěli mě přesvědčit, že mimozemšťané jsou zlí… Já jsem však věděl, že se jedná o lidské dílo.“ (str. 165)

Přenesení zákeřné nemoci energetickým zásahem zvenčí

Tyto psychotronické zbraně umožňují i další naprosto neuvěřitelné možnosti tvrdého agresivního nátlaku:

„Během krátkého časového období… jsme dostali rakovinné metastázy. Jsem přesvědčen, že byly vyvolány elektronicky… Přenesením něčeho z jednoho místa na druhé lze někoho infikovat nebo elektronicky zranit. To je velmi smrtící aplikace vědy, která by měla sloužit k léčení. Bohužel jsou v současné době tyto technologie v držení těch nejhorších představitelů lidstva… Měl jsem zhoubný nádor, který když přeroste do metastázy, bývá většinou smrtelný… Už ten první byl metastázový. Metastázový znamená, že má původ v primárním nádoru, který se nachází někde jinde. Já však neměl žádný jiný primární nádor ani na svém těle, ani uvnitř… Vím, kde to má původ… Pochází to z jedné laboratoře v Utahu, odtud to do mě bylo přeneseno elektromagneticky… Takže nyní jsme doslova a do písmene bojovali o život.“ (str. 197)

Steven M. Greer i toto napadení přežil, zatímco jeho kolegyně této rakovině uměle vyvolané v roce 1997 později podlehla.

Uvedené případy však nejsou ojedinělé. Cituji z článku „Benjamin Fulford byl zřejmě atakován novým druhem biologické zbraně…“ uvedeného na adrese

www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3298-benjamin-fulford-byl-zrejme-atakovan...:

„Na specializované klinice v Japonsku mi z oblasti míchy odstranili zhruba deseticentimetrový nádor. Lékaři ovšem v úžasu konstatovali, že během mnoha tisícovek operací se ani v jednom případě nesetkali s tím, co nyní spatřili. Biologická struktura, která mi byla vyoperována z oblasti páteře, vypadá jako mlok, který má jasně definované oči i ocas… Nyní si kladu otázku zda je možné, že právě toto stvoření je zodpovědné za podivné vize kosmického charakteru, které jsem měl v posledních měsících. Jak se zjistilo, bylo toto zvíře v kontaktu s mou míchou a v podstatě i s mým mozkem… Zvíře bylo dlouhé přesně 8,3 cm… (Výtah z e-mailu Benjamina Fulforda ze dne 23. ledna 2009).“

V článku jsou dále vysvětleny psychotronické výzkumy, které jsou schopny takovou formu vnitřního napadení člověka parazitem ovlivňujícím jeho myšlení i celkové fungování provést.

Co k tomu všemu říci? Není to právě příjemné čtení. A přece to všechno má určitou prvotní příčinu, kterou je potřeba hledat nikoliv v samotné hmotě, ale až v duchovním pozadí světa.

To vše nesvědčí o dobrém stavu duchovního vývoje na Zemi

Každý soudný člověk chápe, jaký je skutečný stav duchovního vývoje této naší civilizace, když jedni používají podobnou formu nátlaku na druhé. Když jedni zastrašují podobnými zbraněmi druhé, kteří usilují o změnu celkové situace na Planetě. Opět se však musíme zamyslet nad tím, kde je pravá příčina všech těchto jevů.

Už v předchozím článku jsem podrobně rozebral způsob, jakým duchovní jevy z duchovního pozadí světa postupně sestupují do hmoty a inspirují doslova ty samé způsoby jednání a fungování. Takže co je dlouhodobou a skutečnou prvotní příčinou těchto popsaných násilných jevů probíhajících ve hmotě? Jaká síla, instituce, dokáže vyvíjet podobnou formu násilí z duchovního pozadí světa?

Dlouhodobé duchovní vedení lidstva magií je příčinou zásadních problémů ve hmotě

Skrytou duchovní příčinou těchto projevů dokonalého ovládání ve hmotě je dosavadní způsob duchovního vedení lidstva umělou magií. Způsob, který neváhal kárat lidstvo uměle vytvořenými katastrofami ve jménu Boha či Stvořitele. Způsob, který tady stále ještě visí ve vzduchu. Přestože už v dnešní době tento systém vedení lidstva ve hmotě Duchovními hierarchiemi nefunguje, je stále veřejně podporován především těmi, co ještě dnes obhajují magii.

Také je však skrytě podporován mnoha dalšími veřejně působícími duchovními pracovníky, skupinami, hnutími, duchovními školami a institucemi ve hmotě. I když třeba magii jako takovou veřejně nepropagují, na svých webových stránkách, v knihách, i formou přednášek, seminářů a dalších veřejných akcí doposud plně propagují dosavadní Starou duchovní cestu, která ke skutečnému duchovnímu vzestupu lidstva ve Světle nevede. Také většina těchto veřejně působících duchovních pracovníků má zrcátko stále ještě otočené dozadu. A informuje o tom minulém, již překonaném, pro optimální duchovní vývoj lidstva nefungujícím.

Nelze se divit, že totéž se dnes objevuje ve hmotě. Kde také jistá skupina ve jménu svého „dědičného práva“ vládnout světu neváhá násilnými nátlakovými akcemi vychovávat ty jednotlivce, kteří na jejich praktiky veřejně upozorňují. A za každou cenu se ve skutečnosti snaží udržovat starý řád a na nejvyšší míru zdokonalit metody zastrašování a násilného zastavování těch, kteří proti tomuto ovládání veřejně vystupují. Jak nahoře, tak také dole.

Nenechme se mýlit tím, že tito zastánci dokonalého ovládání pozemské populace proklamují boj za tak zvaný „Nový světový řád“ (New World Order). Že tento samotný pojem jako kdyby naznačoval, že usilují o něco lepšího, dokonalejšího, lépe fungujícího. Stačí si však uvědomit, jaké jsou základní principy tohoto jejich „nového“ uspořádání, které chtějí do světa prosadit. A které je ve skutečnosti na nejvyšší míru zdokonaleným „starým ovládáním“ pozemské populace. Podrobnosti o tom se můžete dozvědět ve více než dvouhodinovém dokumentárním filmu „Neviditelná říše: Nový světový řád definován“ (Invisible Empire), který je v anglickém znění i s českými titulky dostupný například na adrese

www.dokumentarni.tv/globalizace/neviditelne-imperium...

Z této adresy cituji následující popis filmu:

„Nový dokumentární film Alexe Jonese "Neviditelná říše" podrobně mapuje, jak dobře skrytá super-třída světové elity pracovala po staletí v tajnosti na svém programu k nastolení represivní světové vlády. Dozvíte se, jakými způsoby tito mocní kontrolují populaci skrze obchod s drogami, praní špinavých peněz, inscenované teroristické útoky, mediální propagandu a dluhy. Tito zločinní, samozvaní vládci již získali dominantní kontrolu nad světem a nacházejí se ve fázi upevňování moci. Dokument je průkaznou obžalobou globalistů, usvědčující je jejich vlastními prohlášeními a dokumenty. Globální tyranie nepřichází, je už tady. Nový světový řád spatřil světlo světa a konspirační teorie se stala konspirační praxí. Zastavme to šílenství, než bude pozdě!“ 

Pan LK se v jednom z dřívějších diskusních příspěvků snažil naznačit, že já osobně i námi propagovaná Nová duchovní cesta jsme ve skutečnosti bojovníci za tento „teroristický a represivní“ Nový světový řád, který je podrobně identifikován v doporučeném filmu. Jak směšné je takové nařčení. K takovému závěru snad může dospět pouze člověk, který nechápe opravdový význam slov a činů.

Principy Nové duchovní cesty jsou jasné a zcela zřejmé. A jsou uvedeny na titulní straně našeho webu Co je to Nová duchovní cesta?. Je to čistý duchovní vzestup bez magie, bez jakýchkoliv umělých pomůcek na duchovní cestě. Cílem NDC je vybudovat spravedlivý svět bez manipulování a ovládání jedněch druhými. Svět s nezkorumpovanou karmickou spravedlností. Cíl, ke kterému Nová duchovní cesta směřuje, je jasně popsán a vysvětlen v článku 39J. Principy nového karmického pořádku i v duchovních komunikacích, které jsou přílohami tohoto článku.

Snad jen člověk zaslepený svojí magií a svojí skrytou touhou po dalším magickém ovládání našeho světa může strategii čisté duchovní cesty bez magie, strategii návratu člověka k Přírodě, ztotožnění se člověka s Přírodou, zaměňovat se strategií ovládání lidstva všemi prostředky. Včetně nejmodernějších psychotronických zbraní, které sám na sobě zažil Steven M. Greer. A úsilí Planety, Přírody a Sil Světla vedoucích nový vývoj, ve kterém už není místa pro magii, ztotožňovat s akcemi tajné světové vlády, o kterých píše více Steven M. Greer v knize „Utajovaná pravda - Zapovězené poslání“, a kterými se též zabývá film „Neviditelná říše“.

Je na tom dnešní lidstvo duchovně lépe než v závěrečné fázi Atlantidy?

Lze nějakým způsobem změřit, vyjádřit konkrétní číselnou hodnotou, duchovní situaci dnešního lidstva a porovnat to například se situací lidstva v závěrečné fázi vývoje dávné Atlantidy? Ano, je to možné. Jsme na tom tedy dnes po duchovní stránce lépe? Je dnešní lidstvo eticky vyspělejší, aby podobné technické zrůdnosti nepoužívalo? Právě naopak. Z poznatků karmického čištění z dávné minulosti jednoznačně vyplývá, že na sklonku Atlantidy lidstvo žilo na úrovni 9. a 10. energetického těla.

A dnes? Část duchovně probuzených je úrovní svého vědomí na úrovni 5. energetického těla, kde je drží skutečnost, že buď skrytě používají magii, nebo že nechávají na sebe magii působit formou různých zákroků, zasvěcení, používáním umělých pomůcek na duchovní cestě, apod. Podle Přírody jen desítky tisíc čistějších jedinců dosahují svým vědomím přirozeně výše. Což je stále velmi málo ve srovnání s téměř sedmi miliardami pozemské populace.

Výjimkou jsou lidé na Nové duchovní cestě, kteří dosahem svého vědomí překonali bariéru 12. energetického těla a mnozí z nich se dosahem svého vědomí dostali až do oblastí frekvenčně nad tímto naším Vesmírem a jeho duchovními strukturami. K vysvětlení této terminologie o vnějších duchovních tělech viz články 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce, 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka, 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já, 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru.

Drtivá většina pozemské populace je však duchovně neprobuzena na úrovni 3. těla. Navíc na tuto 3. úroveň propadly svými činy i mnohé původně vysoce duchovně vyspělé bytosti tím, že celé věky používaly magii k zákrokům neoprávněným z pohledu Planety a Přírody. K zákrokům, které tyto bytosti zdůvodňovaly „vyššími duchovními důvody“ – pokyny lidských Duchovních hierarchií, Bohů, Stvořitele, Stvořitele Všeho. 

Ohánět se slovem Bůh nebo Stvořitel Všeho stále ještě v tomto světě zabírá

Je hezké ohánět se pokyny takto zdánlivě nejvyšších skutečných bytostí, které však byly ve skutečnosti uměle vytvořeny náboženskými a magickými systémy z nedostatečné úrovně duchovního nadhledu. Většinu populace to přesvědčí o tom, že ten člověk, který takovým pokynům naslouchá, přece dobře ví, co dělá. Není tomu tak.

V článcích 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?, jsem vysvětlil pravý stav těchto osob, které za tisíce let historie dospěly k hlubokému duchovnímu pádu až na 3. tělo. A které si tak nemohly všimnout, že dnešní svět je již jinde. Že další používání umělé magie už není žádnými světelnými silami z duchovního pozadí tohoto světa podporováno. Ty „vysoké“ duchovní tituly a jména, kterými se ohánějí, již nepředstavují konkrétní duchovní bytosti, ale pouze umělé modly, majestáty – viz článek 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi.

Proč se zveřejnění nových vysoce užitečných technologií stále nedaří?

V závěrečné části tohoto článku se pokusím dospět k vysvětlení, proč se zveřejnění vysoce užitečných technologií stále nedaří a nedaří. Na summitu ekopolitiky 26.7.2009 Steven M. Greer veřejně prohlásil:

„Tohle není udržitelná situace. Existují tisíce způsobů udělat to a jediný důvod to neudělat: Náš strach, naše ostýchavost, naše slabosti. Takže my máme tyto úkoly před námi. Kontakt, odtajnění nové energie... Clintonovi jsem dal šest let. Obamovi dávám méně než rok. Pokud do jednoho roku od začátku jeho vlády nepřistoupí k definitivním činům u těchto záležitostí, my vytvoříme dohromady Radu meziplanetárních vztahů a formálně schválíme kontakt a obejdeme tyto zbytečné vlády ve světě...“

Dnes je rok 2011. Uplynuly téměř další dva roky od předchozího prohlášení Stevena M. Greera a k žádnému veřejnému prohlášení vlády USA stále ještě nedošlo. Možná se jinde objevují první vlaštovky v v oblasti zveřejnění a uznání mimozemských kontaktů, viz například článek „Britské archivy odtajnily stovky dokumentů o UFO“ na adrese

https://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=661117

nebo další článek „Británie odtajnila další dokumenty o vyšetřování UFO“ na adrese

https://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=692845

V oblasti veřejného uznání nových energií a zavedení existujících prototypů domácích elektráren do sériové výroby však zatím není nic nového.

Proč se tento nový proces zveřejnění užitečných vynálezů stále nedaří Stevenu M. Greerovi prosadit? Co tomu brání? Tento člověk rozhodně není tím, kdo by měl strach. Jak naznačují všechny možné drtivé útoky, kterým byl schopen postupně čelit. Již mnohokrát jsem na těchto stránkách vysvětloval, že to, co se děje v duchovním pozadí světa, je prvotní, zatímco průměty a odrazy těchto duchovních jevů ve hmotné rovině jsou až druhotné.

Podporuje planeta Země projekt Odhalení?

Zeptal jsem se samotné planety Země, jestli podporuje projekt „Odhalení“ Stevena M. Greera. Projekt, jehož cílem je říci světu pravdu o mimozemských civilizacích a otevřít možnost využívání nových zdrojů energie pro celé lidstvo. Dostal jsem následující odpověď (duchovní komunikace z března 2011):

Planeta Země: „Zatím jsem ještě nedala tomuto záměru jednoznačně zelenou. Protože v této věci je posuzován převážně hmotný pohled bez duchovního nadhledu. Jistě by bylo přínosné pro celé lidstvo okamžitě zavést malé domácí zdroje na volnou energii. Zatím však na Planetě není dostatečně vhodná situace na úplné veřejné odstartování technického využití energie duchovního pozadí světa. Nejsou pro to splněny základní předpoklady dostatečné duchovní a etické vyspělosti lidstva. Tajné kruhy na Zemi sice zneužívají tyto technologie, ale zatím jde o zneužívání v omezeném rozsahu jedinou strukturou skrytě řídící svět. Zatímco veřejné uznání takových technologií by mohlo odstartovat jejich masové zneužívání mnoha dílčími skupinami a institucemi.

Nejprve je proto potřeba vykonat ještě mnoho práce v duchovní oblasti. Do té doby Planeta a Příroda a duchovní světelné síly vedoucí vývoj nemohou dát oficiálně zelenou pro spuštění tohoto projektu. Protože by to přinášelo příliš mnoho dalších rizik.

Historie potvrzuje, že takové technologie mohou vést ke zkáze světa daleko rychleji a mnohonásobně účinněji. I když se začne třeba obyčejným generátorem energie. Jenže se tím spustí proces, který bude mít další kroky. Jakmile by se začaly veřejně používat takové generátory, technologie využívání energie duchovního pozadí světa by se staly veřejně dostupné prakticky pro kohokoliv, jakoukoliv dílčí skupinu, organizaci, hnutí. Tím by se prokazatelně zvětšila šance na vyvíjení a výrobu dalších vysoce účinných zbraní a ovládacích systémů na bázi bioenergie. V této době proto doporučuji lidstvu intenzivněji pracovat na duchovní oblasti. Cesta k využití duchovních energií se pak lidstvu ve vhodný čas otevře sama. A to za zcela bezpečných podmínek.

Napřed je potřeba zlomit duchovní moc všech typů magie nad tímto světem. Pak teprve se vývoj ve hmotě může zásadně pohnout. Jste již blízko. Systémy Planety a Přírody jsou již velmi blízko k celkovému vítězství v této oblasti. Všechny přirozené aktivity omezující a likvidující moc magie a podporované samotnou Planetou a Přírodou mají v tomto světě v tomto období jednoznačně zelenou. To je to hlavní, o co teď běží. To je ten rozhodující konflikt, který je potřeba nejprve dovést do zdárného konce. Teprve poté se před celkovým vývojem na Zemi otevřou další možnosti.

Zadruhé je potřeba něco udělat s existujícími zásobami jaderných zbraní a dalších forem zbraní hromadného ničení. Bez toho tento nový proces zveřejnění nových technologií nebude spuštěn. Etická vyspělost lidstva to zatím neumožňuje. Zasaďme se nejprve o úplné jaderné odzbrojení. A také za ukončení všech válek ve jménu boje za energie, za fosilní paliva, za nerostné suroviny. I do této oblasti je potřeba nasměrovat největší duchovní tlak.

Úsilí pana Stevena M. Greera naznačuje, že takový boj bez podpory Planety a dalších sil z duchovního pozadí nepřináší žádoucí výsledky. Samotný hmotný tlak na vrstvy skrytě řídící lidstvo na zásadní změnu nestačí. Ruku v ruce s tím musí přijít i dostatečně silný duchovní tlak. Tedy to, co propaguje Nová duchovní cesta a co v dnešní době přirozeně zajišťují systémy Planety a Přírody. Tlak na odstranění nežádoucích jevů, rituálů, technik, metod, a zejména všech druhů magie, z duchovního pozadí světa.“

Co udělat se zásobami zbraní na Zemi?

Co udělat se zásobami zbraní, kterými je dnešní svět tak postižen? Očekávat, že státníci se dohodnou, je naprosto nereálné. Každá další a další dohoda je pouze nepatrným krokem. Někdy dokonce pouhou snahou o získání pozornosti voličů, zastíracím manévrem, který danou situaci zásadně nezmění. Zdá se, že tudy cesta nevede. Že takovým způsobem bychom museli čekat ne měsíce a roky, ale celá desetiletí. Naše civilizace na Zemi však již tolik času na zásadní změnu zřejmě nemá.

Kolik těch zbraní vlastně je? V současné době je 31.000 jaderných raket přímo rozmístěno nebo uloženo v zásobě v osmi zemích: Čína, Francie, Indie, Izrael, Pákistán, Rusko, Velká Británie a Spojené státy. Z tohoto počtu je 13.000 rozmístěno a 4.600 z nich v pohotovosti, připraveno k okamžitému vypuštění v několika minutách od oznámení. Kombinovaná výbušná náplň dává těmto zbraním (pozn.: každé z nich) sílu 5.000 mega-tun, což je  200.000krát více, než u bomb použitých na Hirošimu – viz www.valka.cz/clanek_1035.html .

Kolikrát by toto vše stačilo na celkové vyhlazení lidstva? Někteří odborníci uvádějí desetkrát, jiní až stokrát. A planeta Země? Podle ní by současný jaderný arzenál stačil na bezpečné vyhlazení lidstva až 850krát. A tuto ohromnou ničivou sílu máme tady na Zemi mezi námi. Představuje to určité energie a ty zase naznačují celkové tendence vývoje. Nejde jen o pouhé neživé krabice s radioaktivním materiálem. Jde o skutečnou sílu, která do značné míry ovlivňuje celkový směr vývoje civilizace. Je to hrozivé, mít něco takového doslova „pod postelí“.    

Dokážeme se zásob jaderných zbraní zbavit?

Zajímavé je, že v některých textech bylo naznačeno, že mimozemšťané byli schopni určitými technickými zásahy vyřadit na čas pozemskou jadernou techniku z provozuschopnosti. Viz například článek z 29.9.2010 „UFO se údajně zajímá o americké jaderné rakety“ na adrese

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/212644-ufo-se-udajne-zajima-o-americke-jaderne-rakety.html

Nebo další text„Mimozemšťané si pohrávali s nukleárními raketami, tvrdí američtí vojenští piloti“ na webu

https://jiznicechy.regiony24.cz/74-99149-mimozemstane-si-pohravali...

Možná v tomto směru je naše šance. Nikoliv v tom, že by nám mimozemšťané pomohli, ale v něčem úplně jiném.

Nová duchovní cesta učí člověka nepoužívat umělých technik na jakoukoliv duchovní činnost. Člověk vzestupem po této cestě začíná být sám schopen dělat to, co mimozemské civilizace podporovaly přístrojově. Například telepatickou komunikaci. Nebo určitou formu duchovního přesunu na jiná místa ve Vesmíru. Nebo možnost duchovního pohledu do minulosti zprostředkovaného Planetou a Přírodou.

Jednoho dne bude třeba kolektivní duchovní síla té části lidstva, která se vydá na novou cestu vzestupu tak vysoká, že jednoduše dokáže zásoby zbraní silou čistého kolektivního vědomí z Planety odstranit, vypudit. Možná právě toto je způsob, který bude fungovat v nejkratším možném časovém horizontu – nikoliv desetiletí, ale možná i jednotlivých let. Vliv na to bude mít každý člověk, který se dnes odhodlá nastoupit cestu stabilního vzestupu ve Světle. A udělá pro to vše, co na těchto webových stránkách doporučujeme.

V tuto chvíli nejde pouze o další osud každého jednotlivce na Zemi. Dnes jde zároveň také o další osud, o nový směr vývoje celého lidstva. Vyznavači starých metod, starých pořádků, starých pravidel hry, se však doposud tvrdě brání. Tento konflikt mezi „starým“ a „novým“ se však chýlí ke konci. Jeho výsledkem bude postupná, ale zásadní změna vývoje na Planetě. V tom duchu, jak to bylo vysvětleno v článku 39J. Principy nového karmického pořádku.

© Jiří Novák, duben 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 308
  • 24
  • 25
  • 22
  • 28

Celkový počet hlasů: 407


Diskusní téma: 40H. Je již lidstvo připraveno na skutečné odhalení?

Datum 07.04.2011

Vložil Tomáš Havel

Titulek Velice podnětný článek

Informace uvedené v tomto článku odpověděly na plno otázek ohledně volné energie, které jsem si v poslední době kladl. I když jsem vnitřně cítil, že je potřeba nejprve pracovat na své duchovní stránce, často jsem přemýšlel, jak co nejrychleji zajistit výrobu generátorů volné energie a uvést je na trh, alespoň v ČR. Trochu jsem nechápal, proč už se to někomu nepodařilo, když prototypy existují.
Nyní po přečtení tohoto článku, je mi již jasné, že se vyplatí být v tomto ohledu trpělivý a nejlepší, co může každý z nás udělat, je pracovat na svém vlastním duchovním růstu.


Datum 08.04.2011

Vložil Roman Rajnoch

Titulek příspěvek

Že je na tomto světě něco v nepořádku, nemusím být příznivcem NDC. Každý soudný člověk vidí, že tento systém, který na tomto světě funguje, je absolutně nefunkční. Že mocní z nejmocnějších udržují lidstvo v permanentním strachu, aby sebe potom mohli dosadit jako ochránce před zlem, které předtím sami vypustily. Potřebují vyvolávat neustálé napětí, nejlépe válku, když není válka, tak si vymyslely studenou válku, když ta skončila, tak si vymyslely Al-kajdu. Jak já tento systém nenávidím. Vím, že nenávist nic nevyřeší. Ale tak to prostě cítím, s tím nic neudělám.
Jak z toho ven ? Musíme začít každý sám u sebe, nejprve vyhrát svůj vlastní boj, vytěsnit zlo ze svého nitra. Mně se to zatím moc nedaří. Jedině duchovní čistotou máme šanci změnit svět.
Politici dělají jenom ve větším, co děláme my v malém. Až se dostaneme duchovněji výše, už nám nebude jedno, že ten politik krade, prostě ho nezvolíme. Bylo by dobré, kdyby vznikl nový politický subjekt, který by naznačil úplně nový směr.
Je potřeba změnit komplexně stávající politický systém. Ale k tomu musíme nejprve duchovně a morálně dozrát. S pozdravem Rajnoch


Datum 08.04.2011

Vložil Tomáš Havel

Titulek Re: příspěvek

Souhlasím, že by bylo dobré, aby vznikl nový politický subjekt, ale dokud v něm nebudou lidé na duchovním vzestupu, tak z velkou pravděpodobností podlehne morfologickému poli současných českých politiků a začne hrát stejnou hru jako oni.
Krom toho nenávist z nás dělá slepce, lepší je podle mě se snažit pochopit příčiny jejich chování, což si myslím, že platí i pro chování mágů. Je zbytečné se nad jejich chováním rozčilovat, mohli by jsme pak něco důležitého přehlédnout. To však samozřejmě neznamená, že by proti zlu neměl člověk bojovat.


Datum 08.04.2011

Vložil Radomír Talanda

Titulek NDC - cesta pro zbytek mého současného života

Před pěti lety (bohužel až když mi bylo 49 let) jsem spontánně vyměnil klasické stravování za výhradně vitariánské (syrové ovoce, zelenina, ořechy a semínka). To byl první rozhodující krok, který pro mě časem přinesl začátek jasnějšho duchovního vnímání světa. Pak mi přálo štěstí (a to přeje připraveným) a asi před rokem jsem díky svojí manželce (které vděčím i za mnoho dalších užasných věcí) dostal šanci seznámit se s NDC. V tomto okamžiku mohu říci, že po dlouhém období vláčení těžkých kufrů těžkých zmatků jsem našel zcela jasnou a srozumitelnou cestu pro svůj současný i další život(y). Děkuji panu Jiřímu Novákovi i jeho blízkým kolegům, za to co dělají pro nás i pro celý svět. Věřím, že i já přispěju svým dílem k tomu, aby se NDC stala životní filosofií co nejvíce lidí v mém okruhu. Zároveň chci vyjádřit "kolektivu autorů NDC" plnou podporu ve střetech se samozvanými, kteří se ve své nadřazenosti považují za povolané a vyvolené. NDC mi umožnila svobodně se rozhodnout jakým směrem se budu ve svém dalším životě ubírat.


Datum 08.04.2011

Vložil Radomír Sůva

Titulek Sdělení k příspěvkům v diskusi Romana,Tomáše a Radomíra

U něco málo článků Jiřího Nováka jsem sdělil své vnímání, zejména pak k Tomášovi u čl.41.B, kdy jsem se jakousi svojí krátkou "zpovědí" připojil. K tomu co jste sdělili ve svých 4 příspěvcích doplním i své vnímání současné situace na Zemi a jak to prožívám.
1.Především jsem hodně brzy narozený, takže z teoretických 120 let pro člověka 2.typu mám právě za sebou (již a nebo teprve??) 63%. Čili jsem mimo váš administrativní věk.
2.K NDC jsem se Radomíre dostal proto hodně pozdě a to dlouhou poutí, kterou jsem Tomášovi v dikusi vyjevil u čl.41B 24.3.2011. Takže vy jste stále i úředně mladík a máte "vše před sebou"...
3.Již záhy po návštěvě prvních přednášek Jiřího Nováka v roce (až!) 2006 jsem skoro zázračně se dostal z toho až zžírání se těmi nepravostmi, podvody a lhaním nejvyšších řídících tento stát, a to zklidnění, nikoli "že by mi to bylo jedno", naopak! Ale pohled na jejich konání a vhled do sebe sama, svého života dosavdního a co a jak činit v běžném životě dál, to mne hodně usměrnilo až změnilo. I když jsem byl v té době již starobní důchodce, ještě jsem měl odborné zaměstnání, takže i na pracovištích jsem byl klidnější v případě nepravostí jak dříve, nerozčiloval jsem se, konal a vysvětloval bez emocí i těm potrefeným. Již jsem nebyl to " ŠPATNÉ PALIVO NA ŠEST PÍSMEN", jak mi dříve za totality kolegové přezdívali (čili Jan Hus, kdy pro 100% pravdu jsem až vybuchoval). Takže u té současné politiky sleduji naši loutkovou vládu, řízenou Loutkáři (jak trefně nazval jednu ze svých kapitol Ivo Wiesner) z centra Temného zla, prostě Ilumináty v koperaci více skupin.
4.V roce 2007, ač jinak bez zdravotních problémů (bez farmak!! a to dosud) jsem musil jít na opravu 14 let opotřebované TEP kyčle. Takže na počátku stoupání po NDC již s dosahem 95% hospitalizace a to vícenásobná, protože ty úkony, bez tantiémů doktorům, byly od počátku nesvědomité, a při opakování prokazatelně oni mně infikovali, a nakonec jsem byl 5 měsíců úplně bez kyčle a popáté za jeden a půl roku od prvního zákroku, mi dali novou kovovou vestavbu jištěnou 6 šrouby, vlastní kostní dření atd. Zmiňuji to úmyslně proto, že po dobu 2 roků jsem nemohl cvičit 5 T, naštěstí byla v této nemocnici strava i bezmasá, i když .... ale to mi nevadilo, a já měl v té době s sebou skoro všechny kazety, kromě poslední přednášky v roce 2007, Jiřího Nováka a toto bylo moje doslova duchovno v psychicky těžkých podmínkách, jinak jsem byl již zcela sám,a konečně jsem mohl vnímat znovu a znovu ty přednášky doslova nabité fakty a myšlenkami, pro které nemohl pro omezený čas ve Vltavské J.N. více udělat. (Nyní webové stránky NDC jsou pro dřívější i nové adepty, zájemce přímo oázou !!! 5T jsem mohl znovu tačít až na počátku roku 2009 a to velmi omezeně a za značných bolestí, jak říkal operatér to jsou jen "startovací bolesti". Ale ta přímo touha spolu s trvalým rozhodnutím se svobodně pro NDC toto překonávala a cvičil jsem. J.N. mi velice pomáhal, sám byl překvapen a řekl slovo, které nepoužívá (ani já toto slovo nemám rád), že je zázrak, že jsem po tom všem z NDC úplně nespadl. !!!(Ve Slapech na rehabilitaci mi zase lékař -je zde 7 doktorů ale jen 2 skuteční lékaři- soukromě řekl, že je zázrak, že po tom všem ještě chodím. Ano nyní chodím po těch 4 letech od 1.invaze temné medicíny stále s dopomocí FH, ale proti dřívějšku je to již jen zvýšená citlivost té složitější skladby cizích kovů v oblasti kostní dřeně pánve a stehna. V tom mi velice při opětovném čištění a stále se uvolňujících karmických nánosů pomohl vždy J.N. i když již částečně bylo i automatické.
5. Tak vám mladíkům se jen svěřuji, že pro mne NDC byla a je to správné a nejlepší, co mne v mém celoživotním úsilí za Pravdou mohlo potkat. Nejsem nijak "perspektivní", protože jsem hodně nepřístupný, díky tomu mne nikdy nemohl nikdo převálcovat a vymýt mozek ani dříve. Ale dostat se nad 11.tělo už asi bude u mne nevím kdy, bude - li vůbec! Ale to mne nijak netrápí, jsem rád, že jsem na správné cestě, jak se v dobrém srovnávám se vším nedobrým, jak jsem chráněn před zlobou a temnem, které se stále pokoušelo i naposledy od L.K. ! Mám svoji komuinikace jen s osobní karmou, výše jsem to "nedotáhl", (zatím?), ale protože ideální telepatie u mne asi není zcela spolehlivá, bojím se, aby to co mi po otázkch se jakoby ozývá není moje vlastní myšlenka či názor, tak si to ověřuji svým vlastním sestrojeným kyvadélkem. A dosud ta spolehlivost je skoro 100%. Nevzdávám to budu se dále řídit zásadami, tak jak nám je J.N. v čl.34B vysvětlil a doporučil, u mne půjde především zlepšit zásadu pod č.4., aby se mi někdy podařilo prorazit strop do 12.duchovního těla a vvíce...???

Promiňte tu moji délku "diskusního příspěvku", mám toho v sobě daleko více, ale toto jsem pocítil za potřebné i sám pro sebe vám třem sdělit, právě pod vlivem vašich předchozích příspěvků.
Jsem optimista při tom všem, kdy ještě jsem nemohl ani míttak ucelené a skvěle postupově sestavené informace od J.N. jako nyní. Sice nám říkal v tom roce 2006, že nezbývá mnoho času na nápravu, že je to věc jen desítky let, po tom v jakém stavu byla naše planeta v roce 1999, ale skupinka skutečně plně probuzených a stoupajících výrazně nad hranicí SDC byla maličká, cca 20 lidí (+ něco málo v zahraničí?), protože někteří záhy odpadli. Ale pak první sdělení na počátku r.2007 a nyní podrobně a aktualizovaně v článcích o Nové karmě mne při sledování všeho nejen v naší republice, ale po celé Zemi ujišťuje, že to pokračuje v posilování Světla. Jen takový detail: před 5 lety se nevyskytovalo prozrazení těch podlostí, nyní to máme jak na řetězovém pásu, a ten kdo kdysi něco sdělil, byl umlčen i zlikvidová, i v našem malém státě. Vyšli i publikace
Jana Lotencová:Krvavé oleje- můj přítel vrah=LTO, a zde jasně jsou pojmenováni i viníci, dnes ctihodní i nejvyšší a nebo bohatě zajištění... nebo vůbec nevyšla "Bouře" od Paula Polansky-ho v roce 1999, těsně před havarie vody ve skladu, vše zničeno a byl v tom jak Kníže tak V.H. ). Takže Nová karma najde cestu. A poslední článek J.N. s aktualizací, kdy mu odpovídá přímo Nimiru, resp. zbytek Maldeku, je pro mne ohromně optimistický, bez ohledu, kolik fyzického času zde ještě budu !!
Zdravím vás tři i všechny ostatní a děkuji, pokud se mi podařilo některé z vás i zaujmout. R.S.


Záznamy: 1 - 8 ze 8