Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 81A. Systémy sebeobrany Planety, Přírody a Vesmíru

81A. Systémy sebeobrany Planety, Přírody a Vesmíru

Marie Mejdrová, Petra Nováková, Jiří Novák Vloženo 10.8.2016
Jiří Novák Petra Nováková Marie Mejdrová

Napojení prostřednictvím 2. dílu filmu Den nezávislosti, s podtitulem Nový útok. Duchovní komunikace se spojenými systémy vesmírné světelné obrany, určitým imunitním systémem Vesmíru, které mají možnosti působení, zásahů, až do hutné hmoty. Účinná světelná ochrana vychází z úzké spolupráce člověka s Přírodou. Přechod vědomí z organické formy života do existence ve virtuální počítačové realitě. Význam hranic biologické evoluce daných Přírodou pro světelnou evoluci. Charakter energií v duchovním pozadí určuje směr vývoje. Přírodní potenciál člověka je zatím využit jen minimálně. Jen nepřetržitý duchovní vzestup ve Světle umožňuje dostatečný nadhled. Úkol člověka je přispět k zajištění podmínek pro světelnou evoluci Vesmíru. Dvě varianty představ o vývoji, které nevedou ke světelné evoluci. Duchovní vnímání během filmu. Duchovní komunikace s jinou rovinou Systémů světelné obrany, týkající se celého systému světů ve Stvoření. Nové možnosti na ochranu a obranu světelného vývoje přicházejí, až když jsme vybojovali svou část bitvy sami za sebe, za svou civilizaci. A pomohli i dalším. Nová energie posiluje imunitu vůči temným útokům všeho druhu, za podmínky, že celkový vývoj udržíme v koridoru stabilizovaného světelného vzestupu. 

Marie Mejdrová

 

S Petrou Novákovou jsme duchovně komunikovaly o tom, co jsme vnímaly během následujícího filmu a bezprostředně po něm. S energiemi, systémy, které se na nás prostřednictvím filmu napojily.
 

Film Den nezávislosti: Nový útok

Druhé pokračování filmu Den nezávislosti, s podtitulem Nový útok, představil jeho distributor těmito slovy:
„Věděli jsme, že se jednou vrátí. Využili jsme proto k obraně všech možností a zdrojů Země. Studovali jsme ukořistěné mimozemské technologie, plány a způsob myšlení vetřelců. Poučili jsme se z předchozího boje o přežití i z cesty k našemu vítězství. Ale bude to stačit? Jsme připraveni na to, co se nyní z hloubi vesmíru blíží k naší Zemi? Nebo nás před zánikem zachrání hlavně naše vynalézavost a důvtip? Jak je vůbec možné čelit vesmírné lodi, která k zaparkování potřebuje celý Atlantský oceán?
Den nezávislosti režiséra Rolanda Emmericha před dvaceti lety nově vymezil žánr katastrofického filmu, přinesl nový typ celosvětové katastrofy a ohrožení veškerého lidstva. Nyní se vrací, aby dokončil to, co tenkrát započal. Souboj lidstva s brutálním, bezcitným a technologicky nadřazeným mimozemským nepřítelem bude buď vítězný, nebo poslední, protože v případě porážky žádný člověk nepřežije.“
(CinemArt CZ)


Napojení na systémy vesmírné světelné obrany

Duchovní komunikace z 20. a 28.7.2016

MM:  Spojené Síly Světla, prosím o spojení s novými systémy světelné povahy, na které se u mně objevilo napojení po zhlédnutí filmu Den nezávislosti, 2. díl, s tím, že čekají na navázání komunikace se mnou. Film jsme viděli společně se skupinou lidí z NDC 17.7.2016. Na konci, při závěrečných titulcích, jsem cítila velmi silné až drtivé, jakoby propalující pozitivní energie - na hrudi. Ještě asi hodinu po filmu jsem vnímala vnitřní roztřesenost a horkost z důvodu působení těchto energií. Děkuji

Odpovídá kdo? Vnímám, že jde o spojené systémy vesmírné světelné obrany, něco jako imunitní systém Vesmíru, který má možnosti působení, zásahů, až do hutné hmoty:

Systémy světelné obrany: „Ano, na konci filmu při závěrečné hudbě jsi požádala Spojené Síly Světla o přenesení informací a světelných energií, je-li něco takového plánováno a vhodné. Že jsi připravená je přijmout. A to se tedy také stalo. Jak to cítíš, a v duchu téma filmu, šlo o přijetí a zároveň hned i promytí světelnými energiemi vysokých frekvencí a velké razance. Velké průrazné síly. Tedy o bojové energie, které dokážou doslova propálit temné obrany, pancíře, stroje, nástroje, kosmické lodě, apod. Zneškodnit je.

Ve filmu byla scéna, která ukazovala, jak královna vetřelců disponuje možnostmi, jak „jednoduchým“ nenásilným způsobem v otázce chvilky znefunkčnit hlavice bojových střel v bojových kosmických letounech. A i ovládací systém letounů samotných. Bylo tam ukázáno, jak drobné kulaté stroje ověnčené lopatkami proletěly kolem a zapůsobily určitou energií na bojové střely pod letouny pozemšťanů. Obklopil je energetický štít. To představuje naznačení možností, jak v budoucnu likvidovat nepřátelské zbraně, včetně zbraní hromadného ničení. Zprávy o tom, že určití mimozemšťané mají technologie, které jsou toho schopné, se u vás vyskytují. (Pozn. Zmiňoval to ve svých knihách např. i Ivo Wiesner, jakožto donucovací prostředek mimozemšťanů k vyjednávání o určitých otázkách se špičkami mocenské politiky na Zemi. Např. v knize Děti moudrých draků.)

I k přijetí takových energií, možností, je potřeba se v dnešní situaci stavu na Zemi a ve Vesmíru dopracovat. Je potřeba mít v oprávněných případech k dispozici takovéto možnosti, které zabrání Temné straně použít nejhorší destrukční nástroje, kterými disponuje. Včetně těch hmotných samozřejmě. Je potřeba mít v ruce odpověď stejného kalibru, být připraven. To je realita. Ovšem ne ve smyslu nekonečných závodů ve zbrojení, silové hry. Jakým byl nechvalně proslulý koncept „Hvězdných válek“, během studených válek mezi Východem a Západem, ve 20. století na Zemi. Proto to nemůže být v konečné rovině souboj dokonalosti technologií.

Strana Světla potřebuje být v pozici, kdy umí spravedlivě, rozhodně a zároveň eticky čistým způsobem odpovědět na jakoukoli bezprostřední hrozbu. A přitom takovým způsobem, který nebude působit destruktivně na planetu a její přírodu, její celkovou biosféru a atmosféru, zajišťující zdárné podmínky pro organický život na světelné bázi (v současné podobě). Ať už se jedná o planetu Zemi anebo o jiné světy stvořené stranou Světla pro světelné bytosti (a jimi obydlené). Strana Světla nemůže být neustále v pozici toho, kdo se obává útoku Temných sil, jejich metod a prostředků. Potřebuje mít jistotu ve vlastní sílu, ve vlastní možnosti, opírající se o vesmírné zákony a o Přírodu. O jejich moudrost a čistotu. O jejich vlastní možnosti sebeobrany.

Takže i s touto budoucí možností souvisejí energie a duchovní napojení přijaté z tohoto filmu. Je to o dalších možnostech účinného boje s Temnou stranou, ať už v její jakékoli podobě a na nejvyšší úrovni Vesmíru i celého Stvoření.

Účinná světelná ochrana vychází z úzké spolupráce člověka s Přírodou

Duchovní komunikace z 28. a 29.7.2016

MM:  Spojené Síly Světla, tento film jsme viděli v menší skupince lidí na NDC ještě podruhé 21.7.2016. Já jsem tentokrát vnímala na konci a ještě asi hodinu poté silné energie pozitivního rázu působící hlavně na spodní dvě čakry. Měla jsem pocit, že jde o silnější uzemnění, o posílení pouta s Planetou Zemí a Přírodou. Prosím o další informace k přínosu tohoto filmu pro současný světelný vývoj. Děkuji

Vždycky mám intenzivní pocit u podobných filmů, k jejichž zhlédnutí nás dovedly světelné impulsy, že jsou součástí našeho „výcviku“. (Mám teď na mysli například filmy Hvězdné války, Enderova hra, Interstellar, Země zítřka…). Jednak nám předávají potřebné aktuální informace a impulsy. A zároveň také zprostředkovávají přenos světelných energií takových frekvencí, které jsou právě v daném období k dispozici, k nimž se otevřel přístup. A zároveň je již dokážeme přijmout. Kdy a v jakých situacích je poté zužitkujeme, to už je další věc. Podle potřeb celkového vývoje a podle úkolů a vyladění každého jednotlivce.
Zároveň cítím, že poslání, mise podobného typu jsme měli již v minulých existencích. V různých variantách a na různých pozicích. Navazujeme tedy na úkoly, se kterými máme již bohaté zkušenosti z minulosti. A tedy, ač se to zdá z hlediska běžného rozumu jako naprostá bláhovost, není to celé ani pohádka, ani náhoda…

 

Odpovídají  Systémy světelné obrany:  „Vracíme se ke klíčové větě z předchozí komunikace:  O jejich vlastní možnosti sebeobrany. Tedy sebeobrany Vesmíru a Přírody. O tom totiž je účinná světelná ochrana, obrana a spolupráce. Je to o tom, že člověk dokáže ve spolupráci se všemi světelnými prvky svého okolí, prostředí dospět k bodu, kdy vlastním výrazným a stabilním vylaďováním ve Světle přispívá aktivně k vylaďování okolního prostředí. Tedy planety, kde žije a její přírody, všech jejích součástí. A ony zase zpětně pomáhají jemu – s energetickou a hmotnou očistou a harmonizací, s kvalitní výživou, se skládáním všech podmínek a impulsů ke zdárnému vývoji.

Situace, kdy se Planeta a její Příroda zvedly k odporu proti destrukční temné hrozbě a pomohly pozitivně laděným domorodcům zvítězit v boji proti vetřelcům, byla naznačena např. ve filmu Avatar. Toto je princip nejúčinnější spravedlivé světelné ochrany. Obří živé inteligentní světelné bytosti Planety a Přírody, i celého Vesmíru, mají bezpochyby možnosti, jak si poradit nedestruktivním způsobem s jakoukoli situací, pokud se mohou opřít o toho, kdo je klíčovým článkem celkové evoluce. Tedy o člověka. Pokud člověk ve své úloze selže a obrátí přirozenou světelnou evoluci na evoluci temnou, pak v určitých extrémních situacích nastane automatická cesta k celkové destrukci. V situacích, kdy už není nikdo a nic, co by dokázalo navracet nabraný kurs efektivně zpět k čistému Světlu, k souladu s Přírodou, k respektování vesmírných zákonů. Tak, jako tomu bylo v případě 1. Vesmíru, o kterém jste podrobně psali. Je to podobné, jako u člověka, kterého schvátí například agresivní typ rakoviny ve stadiu metastáz v důležitých orgánech po celém těle.

Takže touto zkušeností jsme si prošli. Víme, co vše k ní vedlo, jakým způsobem nabírala na obrátkách. Kdy a kde nastaly krizové uzlové body, v nichž bylo ještě možno situaci zvrátit. Víme už dnes detailně, co ke světelnému vývoji vede a co ho naopak podkopává, oslabuje, hatí. Kde jsou silné body a kde naopak ty slabé. Máme zde nyní v celém Stvoření k dispozici světelný systém spolupráce, jasně přidělených úkolů a záchytných bodů na všech úrovních v takovém rozsahu, o kterém se nám dříve ani nesnilo. Děláme a uděláme vše pro to, aby varianta celkových destrukcí už nastat nemusela. Abychom využili všechny zkušenosti a možnosti, které aktuální světelný vývoj nabízí. 

V tomto současném případě je katalyzátorem evoluce pro celý Vesmír člověk 2. typu žijící na klíčové planetě Zemi. Tedy jste to právě vy. Na vás proto také leží hlavní břímě boje s Temnotou, nejen na Zemi, ale v celém tomto Vesmíru i dál. Právě vy máte nejlepší předpoklady, jak se vyladit ve Světle co nejvýše tak, abyste nalezli všechny opěrné body čistého Světla a vyvrátili během té cesty všechny opěrné body Temnoty. Ve spolupráci s dalšími čistými světelnými sférami a civilizacemi ve Vesmíru a ve Stvoření. Kterým zároveň pomůžete vyladit se také výš. Rozšíříte jim obzory, poskytnete jim impulsy pro další vývoj, inspirujete je. A oni zpětně zase vás. Společně pak můžete vytvořit, a již tvoříte, mnohem více, než by každý z vás dokázal odděleně.

V tomto bodě se tedy s vámi pozemšťany, kteří jste předvojem světelné evoluce, spojujeme na vědomé úrovni, aby bylo naše spojení jasnější a pevnější. Se systémem NDC jsme již propojeni. Jsme nyní součástí Spojených Sil Světla a zároveň jejich jedním určitým kontrolním prvkem. Energie, na které zprostředkoval napojení tento film, posílily a i nadále posilují světelnou aktivní obranu a ochranu planety Země a její Přírody a také Vás jednotlivců na NDC.“


Poznámky k filmovému příběhu:

Ve filmu šlo o to, že se mimozemští vetřelci svojí technikou navrtávali do Země, aby vysáli její magnetické jádro. A využili ho jako zdroj energie pro svoje aktivity, svoji techniku. Poté bychom přišli o atmosféru a to by byl konec (organického) života na Zemi.

Jednalo se o mimozemskou civilizaci nehumanoidního typu. Její fungování bylo podobné roji hmyzu jako jsou mravenci či včely, které mají ve svém společenství kolektivní vědomí řízené jejich královnou. Podléhají mu plně všichni jednotlivci bez výjimky.

Někteří pozemšťané byli vystaveni během útoku v 1. díle filmu účinku kolektivního vědomí mimozemských vetřelců, a to nefiltrovaně. V důsledku toho mají přímé propojení s kolektivním vědomím jejich civilizace, a tudíž i s jejich královnou. Mají tak možnost porozumět jejich velmi odlišné mentalitě a někdy dokonce i jazyku. A mohou pomoci v krizových chvílích obraně pozemšťanů, protože vnímají, co se chystá. Co královna vetřelců ví a neví, její záměry. 

Zásadní roli v tomto díle sehrálo vědomí, které přicestovalo na Zemi z vesmíru mezidimenzním tunelem v bílé kouli. Pozemšťané ve filmu se sice napřed snažili tento mimozemský objekt jako domnělou hrozbu zničit, ale nakonec přece jen rozpoznali svůj omyl a s vynaložením obrovského úsilí se jim podařilo svoji chybu napravit, tuto bílou kouli zachránit a navázat s ní spojení. Dozvěděli se pak, že reprezentuje vědomí jiné vyspělé mimozemské civilizace, která už dávno neexistuje v organické formě, jen ve formě virtuální. Na utajené planetě cvičí, školí všechny, kdo chtějí a jsou schopni bojovat se „sběrači“ energie. Tedy s touto civilizací, která se právě chystá vysát jádro Země, jako to už udělala jejich původní domovské planetě i mnoha jiným planetám ve Vesmíru. Čímž je zlikvidovala a zahubila na nich život. Toto vědomí je proto úhlavním nepřítelem útočníků. Po jeho likvidaci by už v celém vesmíru nezbyl nikdo, kdo by jim dokázal vzdorovat.

Pozemšťané přes všechny překážky, na základě svého důvtipu a spolupráce všech, kteří mají potřebné schopnosti a zkušenosti, útok vetřelců úspěšně odrazí. Následně toto vědomí požádá, aby lidé ze Země vedli vesmírné hnutí odporu. To znamená přenést boj k nim, kamsi do vesmíru, s využitím jejich mnohem pokročilejších vědeckých znalostí a technologií. Nakonec vynálezce, který překládá tuto žádost přítomným pozemšťanům, zdůrazňuje, že jsou důležitá dvě slova: „mezihvězdná cesta“.
(Pozn.: Spoléhání se na techniku ovšem představuje ty nekonečné závody ve zbrojení, ve vyspělosti technologií, viz výše. Takovýto scénář odpovídá představě dnešního běžného materialisty na Zemi.)

Vědomí v bílé kouli říká na začátku pozemšťanům, že jejich civilizace už dávno ukončila život v této naší lidské formě (organického) života a existují jen ve virtuální realitě, s využitím velmi vyspělé techniky. Disponují ohromujícími vědomostmi a technologiemi. Pozemšťané mu připadají primitivní. Jako již překonaná evoluční forma, etapa. Ovšem na konci filmu mění svůj názor, když vidí, jaké dokážou lidé vyvinout schopnosti. K čemu se dokážou postupně dopracovat, co se dokážou naučit. I když to zpočátku vypadá jako naprosto nereálné.

Poznámka Jiří Novák:
V těchto slovech vnímám paralelu s dnešní situací na Zemi, kdy se určité esoterické teorie Staré duchovní cesty snaží dovést lidstvo k dokonalosti odchodem ze hmoty do vybájené nehmotné páté dimenze. Zatímco naše zkušenosti a poznatky prezentované na těchto webových stránkách naznačují, že naopak pevným spojením člověka s hutnou hmotou získá jednotlivec i celé lidstvo možnosti a nástroje, jak odolávat temným útokům, a jak nakonec nad Temnem definitivně zvítězit. Viz například články
20A. Největší omyly Staré duchovní cesty44B. Další srovnání lidstva 1.a 2. typu II47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti. To, že autor scénáře filmu Den nezávislosti dospěl k podobnému postoji, není náhoda. Ale spíše náznak, že podobnou inspiraci o důležitosti hmotné roviny v evoluci lidstva dokázali ve hmotné rovině naší Země přijmout i další otevření lidé.


Přechod vědomí z organické formy života do existence ve virtuální počítačové realitě

Princip přechodu vědomí z přírodní organické formy života ve fyzickém těle do existence ve virtuální počítačové realitě vidíme jako záhubu strany Světla. Zničení pojistek světelné evoluce Vesmíru. Konec úzkého duchovního a hmotného spojení s Přírodou, která je záštitou a nositelem světelné evoluce. Přitom o tomto splynutí člověka s počítačem, zkopírováním celého svého vědomí do počítače, o postupném mazání hranic mezi člověkem a umělou inteligencí, už dlouhé roky určité vědecké kruhy i zde na Zemi reálně diskutují. A hledají cesty k jeho realizaci. Jde vlastně o hledání nesmrtelnosti metodou materialisty. Tedy zatím duchovně neprobuzeného člověka, který nevnímá duchovní pozadí světa, nebere jeho existenci jako reálnou a podstatnou.

Význam hranic biologické evoluce daných Přírodou pro světelnou evoluci

Připadá jim, že hranice biologické evoluce dané Přírodou jsou příliš nízko, a jsou proto brzdou vývoje. Kdežto hranice evoluce počítačů, vývoje technologií jsou neomezené. Inteligence biologická, vycházející striktně z přírodních zákonitostí je, a stále více bude, podle jejich názoru jasně méněcenná oproti umělé inteligenci vycházející z technologií. Nedomýšlejí však důsledky takového směru vývoje. Který ve skutečnosti už v tolika variantách proběhl v jiných světech a v určitých variantách i tady na Zemi v dávné minulosti. Jak se postupně dozvídáme z karmických očist jednotlivců na Nové duchovní cestě.

Ta stávající omezení daná Přírodou tam přece nejsou náhodně. Čemu mají zabránit? Co nás mají učit? K jakému pochopení nás mají vést? Jaké optimální podmínky mají zajistit pro vývoj jednotlivého organismu, bytosti a celku, společenství, prostředí? Proč jsou biologické organismy v mnoha ohledech tak křehké? Protože tím pádem stačí relativně málo a dostanou náznaky, že tudy správná cesta vývoje nevede, že se řítí do problémů a do záhuby. A že mají hledat jiné, příznivější, dlouhodobě fungující cesty očisty a harmonizace. O tom, že nadměrná odolnost vůči Přírodě přináší zásadní problém v neschopnosti včas vnímat náznaky Přírody, že bytost jde špatnou cestou, a že je proto třeba nastavit bytostem optimální rozsah odolnosti, jsme psali např. v článcích  68B. Sféra Stvořitelů Moudrých draků a její postupný vývoj  a  68D. Minulost a současnost Sféry Stvořitelů Ještěrů.

Charakter energií v duchovním pozadí určuje směr vývoje

Proto není evolučním řešením implantovat inteligentnímu stroji, robotovi, umělé inteligenci jakéhokoli druhu, city a emoce. (V této souvislosti připomínám film Ex Machina, o kterém jsme psali v článku A39. Film Země zítřka I – budoucnost máme ve svých rukou ). Jde také, a to především, o duchovní pozadí. Jeho energetický charakter určuje směr vývoje všech úrovní hmoty.

Navíc, přírodní blokace vývoje jsou přece flexibilní. Vyvíjejí se na základě dosavadních zkušeností. Podle toho, co se v praxi ukáže jako nejoptimálnější a co je v daných podmínkách možné a zároveň žádoucí pro všechny přítomné. Evoluce vedená Přírodou je omezena pouze tím, co představuje narušení světelných principů.

Chceme přelstít Přírodu, být chytřejší než ona, ale přitom víme tak málo o jejím komplexním fungování.

Přírodní potenciál člověka je zatím využit jen minimálně

Náš skutečný potenciál jako člověka je přitom ve velké míře nevyužit, spící. Z pohledu vědy stačí připomenout, že pouze zhruba z pěti procent využíváme v současnosti náš mozek a náš genetický program.
Příroda, Vesmír se snaží připravit nám takové podmínky, dávat nám takové náznaky, abychom tento náš doposud nevyužitý potenciál zbývajících 95 % probudili. Postupně, v přímé úměrnosti k tomu, na co budeme již připraveni. Duchovně, psychicky a fyzicky. Jen při takové posloupnosti je totiž zajištěna evoluce pozitivním směrem. To je zásadní princip.

 

Jen nepřetržitý duchovní vzestup ve Světle umožňuje dostatečný nadhled 

Bez výrazného a stabilního duchovního vzestupu ve Světle, bez soustavné karmické očisty, se k dostatečnému nadhledu člověk nedopracuje. A v tom právě spočívá náš evoluční úkol. Získat ten nadhled, vnímat příčiny a jejich důsledky. Vnímat naši minulost a zkušenosti dalších bytostí a civilizací, správně vše pochopit a poučit se z toho. Neopakovat znovu a znovu ty stejné druhy chyb vedoucí zpátky do propasti.

Úkol člověka je přispět k zajištění podmínek pro světelnou evoluci Vesmíru

Světelná evoluce, existence člověka, existence vědomí v jakékoli formě, musí mít jasný pozitivní smysl, pozitivní charakteristiky. Naším úkolem je hledat je a zajistit pro ně podmínky. Evoluce musí být dlouhodobě udržitelná a musejí z ní profitovat všechny její pozitivně směřující součásti, které “jdou s proudem”. Pokud pozitivní smysl nemá, tak je to pád ve Světle, evoluce temná. To už jsme zažili tolikrát. Něco takového si jako světelné bytosti nepřejeme.

Dvě varianty představ o vývoji, které nevedou ke světelné evoluci

Když to shrnu, máme tu dnes vlastně dvě varianty představ o budoucím vývoji, které nevedou k žádoucímu evolučnímu cíli.

Jednu mají stoupenci již překonané Staré duchovní cesty. Ti mají vizi definitivního odchodu bytostí, vědomí, z života v hutné hmotě do nehmotných sfér. Do různých forem existence pouze na duchovní rovině. Opírají se přitom o charakteristiku člověka 1. typu, který již dávno není předvojem vývoje. A o další teze, které již Spojené Síly Světla vedoucí aktuální vývoj na základě dlouhodobých nepříznivých zkušeností odstranily z evolučního programu. Protože způsobovaly bludný kruh opakovaných katastrof, nevedly k trvale udržitelnému světelnému duchovnímu vzestupu civilizací.

Druhá verze je cesta materialistů, duchovně neprobuzených lidí. Tento směr vidí budoucnost v dokonalých technologiích, vědě, co nejdetailnějších vědomostech o fungování hmoty a jim známých typů energií. Touží překonat současné meze dané Přírodou. Co se týče fyzického těla člověka, jeho života a okolního prostředí, fungování planety Země. A postupně se jednoho dne přesunout do zdánlivě ničím neomezené virtuální technické reality dokonalé umělé inteligence.

Oběma přitom uniká klíčová věc. Docenění úlohy a možností Přírody. Evoluční význam co nejtěsnějšího propojení s Přírodou na úrovni hmotné a duchovní, na úrovni čistoty bioenergií. Formou jednak spolupráce ve hmotě a jednak přímé duchovní telepatické komunikace s ní. A s tím spojená potřeba neopouštět hutnou hmotu. Ta má již v budoucím vývoji trvalé nezastupitelné místo, protože poskytuje nejlepší podmínky pro vylaďování, harmonizaci, karmickou očistu, a tedy neomezený duchovní vzestup ve Světle.
Petra Nováková

Duchovní vnímání během prvního zhlédnutí filmu

Při závěrečné hudbě vnímám, jak z planety Země vyrážejí silné rostliny, rostou do výšky. To Příroda na svou ochranu roste, sílí, až do nebes. Aby byla schopná se postavit na ochranu sebe i nás světelných bytostí. Pak z výšky vnímám, jak se kolem planety Země vytvářejí ochranné štíty. Energie stoupá vzhůru a doslova se rozplývá v nekonečné harmonie.

Pak vnímám obrovskou sílu, která se startuje uvnitř mě. Jako ve filmu si připadám, jako bych byla nějaký přístroj, který se spouští. Hlavně v dlaních mám pocit obrovské energie. Najednou jsem měla pocit, že ta síla je tak obrovská, že kdybych namířila někam ruku, vyšlehne mi z ní energie a zastaví nepřítele atd. Až jsem se tak velké síly lekla. Aby člověk neudělal chybu. Že je to zrádné. Aby to nebyla magie.
 

O několik dní později jsem se ptala, co pro mě síly Světla mají za informace. A okamžitě mi přišla myšlenka, že musím dnes jít ještě jednou na tento film. Že je to moc důležité.
 

Vnímání při druhé návštěvě filmu

Při závěrečné hudbě vnímám jako bychom letěli někam tunelem, vzhůru do Vesmíru. Vynořujeme se v jeho samém středu, jako když vyplujeme nad hladinu z tunelu. Kolem je klid a obrovský prostor, vnímám jedno slunce-zářivou žlutou kouli. Dívám se kolem sebe, rozhlížím se a najednou vidím, že jsou tam další a další. Tvoří kolem nás kruh v tom obřím prostoru. Náhle se propojují nitkami k sobě, začínají rotovat kolem nás do kruhu a zároveň se vlnit jako navlečený provázek s korálky. Pak začínají rotovat i nad nás, do prostoru, jako by najednou bylo prstenců více a my jsme v samotném středu Vesmíru, či všeho stvořeného. Je to obrovská síla.

Vnímám, jak obrovskou samoobrannou sílu, schopnost má celý Vesmír a vše, co je jeho součástí. Ve spolupráci s Přírodou, je to síla na ochranu a obranu proti Temnu, proti jakémukoli násilí atd.  Zároveň je tak neuvěřitelně obrovská. Jako kdyby se startovala. A tyto prstence zvětšují svůj průměr a energie se šíří dál celým tím prostorem. My jsme v jeho středu. Nevycházím z údivu, jak silné má ta energie schopnosti, možnosti. Je to jako celé prostředí, které nás obklopuje. A my jsme jeho součástí. Ta spolupráce je neuvěřitelná.

Jako to bylo ve filmu, kdy hrdinové objevili neznámou sílu, u které se ukázalo, že je jejich spojencem. Ve filmu šlo o sílu technickou, šlo o virtuální život, realitu, kdy bytosti se vzdaly jakoby svého hmotného biologického života a přešly do podoby technického stroje. V mém vnímání síla vychází ze síly Přírody.

Dále vnímám silnou energii, vysokou sílu, která se na mě napojuje na hlavu shora. A celou mě obaluje, obklopuje jako ochranný obal z energií.

Poté vnímám, jako bychom já a další seděli ve své stíhačce jako ve filmu připravení k boji. Jako bychom dávali jakýsi slib, dostávali každý svůj nový přidělený úkol v rámci celku, určitého globálního poslání. Ta silná energie shora je uprostřed nás všech ve tvaru hvězdice. Podáváme si s ní ruku. Pak se všichni spojujeme přes tuto energii do středu životními jiskrami, které nás táhnou vzhůru, vystřelují jako vodotrysk nebo ohňostroj. Jako kopule, jako energetická vlna se šíří dál, do prostoru a vytváří nám tak bezpečný, ochráněný prostor. A my v tomto prostoru ve svých stíhačkách letíme krouživými pohyby vzhůru jako po spirále vzdušného proudu, tím vytvořeným ochranným prostorem vstříc své misi.

Pak vnímám opět silné energie v rukách, jak se v nás energie spouští. A opět silný tlak na vrchu hlavy.

Dvakrát mám nával pláče, jak je to silné. Na konci skončí hudba, ale jakoby v tom tichu vše pokračovalo, neskončilo s hudbou, dokonce jako by se naplňovala pomyslná nádoba ještě více a energie sílila.

Závěrečné energie mi přišly ještě silnější, než poprvé. Jako pokračování toho předchozího.  
   

Nové možnosti přicházejí, až když jsme vybojovali svou část bitvy a pomohli i dalším

Duchovní komunikace z 24.7.2016

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo pro mě máte informace k této situaci, co nám přinesly energie z filmu? Co je důležité vědět? Děkuji.

Ozývá se mi energie, která se na nás během filmu napojila. Tato energie zastupuje jakousi imunitu Vesmíru a systému světů ve Stvoření.

Napadlo mne, že jde o jakýsi protipól k Hvězdě smrti ze série filmů Hvězdné války. Vnímala jsem, že kdesi existuje taková temná síla, která se snaží napojit na vše a ovládnout vše. Není ale ještě zcela probuzená, zatím spí. Ale již existuje a má podobnou sílu na opačném protipólu jako tato světelná energie, se kterou mluvíme teď. A nám se teď podařilo na tuto světelnou sílu napojit, zatímco vrcholná temná síla v našem světě ještě nedokázala vše ovládnout. Jsme tím pádem ve výhodě.

Jak máme tuto vrcholnou světelnou sílu v pozadí nazvat? Možná jde o tentýž světelný systém, který byl v komunikaci Marie uvedené v textu výše označen pojmem Systémy světelné obrany? Nebo o jinou frekvenční rovinu téhož systému?

PN: Jak ti máme říkat?

„Vnímáš správně, už jsou zjevné tyto temné impulzy jakési vrcholné temné síly, které se snaží vás lokalizovat.

Pokud jde o mne, můžeš používat název Systémy světelné obrany, kterým jste mne již jednou označili. Napojila ses však na jinou rovinu těchto systémů týkající se nejen vašeho Vesmíru, ale celého systému světů ve Stvoření. Mé energie dávají možnost nového života, nové šance. Přinášejí nové možnosti. Na ochranu a obranu své vlastní existence, světelného vývoje. Ale až ve chvíli, kdy jste sami byli schopní ujít dost velký kus cesty a dokázat se postavit sami za sebe. Vybojovat svou část bitvy sami za sebe, za svou civilizaci. A pomoci i dalším.“

Pokračuji v duchovní komunikaci:

Systémy světelné obrany: „Vnímala jsi mé silné energie a já jsem ráda, že se dostáváme ke společné komunikaci. Mé energie jsou pro vás velmi vysoké. Jsem energie, která dokáže spouštět určité důležité procesy v rámci Stvoření jako celku. Ve spolupráci s lidskými bytostmi mám velmi silný potenciál. Který mohu použít, je-li třeba. Aby však nebyl pouhým jedním okamžikem vzedmutí, ale následovalo po něm další pokračování, je potřeba spolupráce vás. Bytostí, které jsou katalyzátory evoluce. Vzedmutí obranných prvků, povzbuzení i skrytých možností Přírody šlo jedině tehdy, když bylo jasné, že existuje síla, která tyto možnosti bude dále rozvíjet.  Není možné spouštět takovéto účinné možnosti, pokud na to není připravené ani prostředí, ani bytosti, které musí být jejich spouštěčem.

Stejně jako ve filmu, pomoc se objevila až ve chvíli, kdy lidské bytosti dokázaly prokázat dostatečně velkou sílu, odhodlání, motivaci postavit se na svou ochranu. Podřídivost zmizela a byly zalarmovány všechny možnosti. Lidé, kteří mohli pomoci, se na řešení podíleli. Každý měl své specifické úkoly. Do řešení situace a odražení útoku temných mimozemských vetřelců se pak zapojily i další světelné bytosti a systémy, aby pozemšťanům pomohly.

To, co v rámci nového vývoje vytváříte jako bytosti propojené v rámci NDC, vzedmulo vlnu, která dokázala tyto skryté síly, potenciál Přírody i Vesmíru, i Stvoření jako celku probudit. Proto se mnou můžete teď mluvit, protože energie vám vyšly vstříc. Díky tomu, co vše jste dokázali již učinit.  Proto jste dostali možnost spojení se mnou. Další pomoc, kterou na své cestě v boji proti Temnu potřebujete. Nejen vy, ale celý systém Stvoření. Proto jsi vnímala tuto sílu v rámci celku. Přesahující nejen vás, celou planetu, Vesmír, ale zasahující i v těch situacích a místech, kde si to nedokážete vlastním vědomím ani představit. Lidská věda nemá možnosti dosáhnout takových míst, vzdálených konců. Přesto nárůstem frekvencí je to možné. Proto jste se se mnou mohli setkat. Proto mé energie našly ty vaše. Doslova jako po hromosvodu se přitáhly k vám, aby se mohly stát součástí nejen vašich bytostí, ale také součástí vaší Planety a hlavně součástí NDC. Jako nové cesty světelného vývoje.

Film představoval sjednocenou energii, spolupráci, odhodlání bránit Světlo, vlastní civilizaci za každou cenu proti vetřelcům. Kteří napadají nejenom jednu planetu, ale parazitují i na dalších civilizacích a bytostech v rámci Vesmíru. I Stvoření. A je potřeba tuto invazi zastavit. U vás jsou těmito vetřelci temné systémy všeho druhu.

Ve filmu na závěr zazněla slova „mezihvězdná cesta“. Což znamená cestu spolupráce v rámci nejen jedné planety, ale v rámci celého Vesmíru i dál.
Jiří Novák


Co k těmto všem slovům ještě dodat na závěr? Jaké já dostávám duchovní impulsy po zhlédnutí tohoto filmu? Osobně vnímám ve filmech tohoto typu velkou hodnotu, o tom už jsem se zmiňoval v jiných textech.  Přestože je značná část pozemské populace chápe jen jako dobrodružné smyšlené nereálné příběhy, z duchovního nadhledu vnímáme něco jiného. Že jde o realitu jevů, které proběhly v minulosti zde na Zemi či v jiných místech, nebo dokonce právě probíhají v jiných světech. Případně vyjadřují reálné možnosti, k čemu by mohlo zde na Zemi dojít v budoucnosti, pokud bychom se na to jako lidstvo včas nepřipravili.

Posílení imunity vůči temným útokům za podmínky, že celkový vývoj udržíme v koridoru světelného vzestupu

Duchovní komunikace z 6.8.2016

JN:  Spojené Síly Světla, v čem vnímáte hlavní přínos tohoto filmu pro nás pozemšťany?

Centrální Karma Nového vývoje: „Z mého pohledu tento film otevřel vám lidem 2. typu na Zemi přístup k novým, pro celý vývoj mimořádně důležitým energiím. A tím otevírá i zcela novou etapu vývoje. Shlédli jste již několik podobných filmů. Získali jste postupně přístup k mnoha vyšším typům světelných energií. Ale tento film je ze všech nejzásadnější. Protože tato nová energie doslova posiluje imunitu vaší civilizace i všech připravených jednotlivců vůči temným útokům všeho druhu, pokud celý vývoj dokážete udržet v koridoru stabilizovaného světelného vzestupu. Pokud byste naopak sešli z této cesty, tak přístup k těmto energiím ztratíte, takže v tomto případě nehrozí nebezpečí zneužití. Nový vývoj má automatické kontroly, které otevírají jen ty možnosti, na které jsou lidé nacházející se na cestě světelného vzestupu jednoznačně připraveni. A současně s sebou přináší automatickou ochranu ztráty napojení, jakmile by člověk nebo lidstvo tuto cestu znovu ztratili.

Prozatím posilujete těmito novými energiemi imunitu vůči temným útokům přicházejícím z nehmotných sfér nebo z nižších úrovní hutnosti hmoty. Potřebujete teď přetavit tuto možnost i na ochranu proti útokům přímo z vaší hutné hmoty. Například proti teroristickým útokům všeho druhu, které se právě v tomto období u vás tak množí. Které naznačují, jak je vývoj ve vaší hmotné úrovni v tomto období maximálně vyhrocen. Dokázat účinně reagovat i na takovéto útoky přímo ze hmoty, to je hlavní úkol, který vás v následujícím období čeká.
 

Význam vysoce kvalitní hmotné výživy a cvičení Pěti Tibeťanů

Potřebujete k tomu prostředky a nástroje, které vyvolávají reálný dopad až do hmoty. Už dávno víte, že nejpřirozenějším způsobem, jak čistit, měnit a zdokonalovat vaše těla, je využití dostatečně kvalitní hmotné stravy a výživy. Nikoliv umělé technické či duchovní prostředky. Ale to, co denně dostáváte do těla. Co vaše těla přijmou, zpracují a využijí na další posunutí vašich životů na vyšší hladinu.

Mimořádné světelné energie ke každému z vás plynou prostřednictvím každodenního cvičení Pěti Tibeťanů. To dokážeme zajistit my shora z duchovních rovin v pozadí za hmotou. Na vás je jen denně správným způsobem cvičit, abyste se dokázali těmto přicházejícím energiím otevřít.  Nezanedbávat tuto zásadní okolnost vašich životů. To druhé je už na vás. Volba správného způsobu stravování a v jeho rámci i té nejkvalitnější možné stravy, která je ve hmotné rovině Země pro vás dostupná. V tom je už vaše volba, vaše vnímání čistoty, vaše prezentování toho, co je výjimečně čisté, pro další jednotlivce na Zemi, kteří jsou teprve na začátku své cesty ke Světlu. Využití vašich osobních zkušeností, které jste na své cestě ke Světlu postupně získali.
 

Každý další člověk bude sám volit směr své cesty. Je pouze na něm, jestli přijme za svoji pravdu zprostředkované informace od nás, Světelných Sil vedoucích Nový vývoj, které prezentujete lidem na vašich webových stránkách. Nebo vytvoří-li si jinou variantu své pravdy na základě toho, co kde jinde četl, slyšel. Podlehne-li lákavějším svodům umělých cest, umělých pomůcek a prostředků. Přijme-li vidinu, že se zbaví nepohodlného života ve hmotě a dostane se do údajně dokonalého světa za hmotou, kde vše získá pouhou silou myšlenky snadno a rychle. Tedy bezpracně, bez důkladné práce na posilování světelných základů své bytosti, na trvalém zvyšování své vnitřní čistoty a harmonie.“

© Marie Mejdrová, srpen 2016
© Petra Nováková, srpen 2016
© Jiří Novák, srpen 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 194
  • 25
  • 23
  • 26
  • 24

Celkový počet hlasů: 292