Pravčická brána
Úvodní stránka | Odpovědi na reakce čtenářů | Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup

Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup

Jiří Novák Vloženo 9.6.2010

    Následující odpovědi na reakce čtenářů a další hodnocení umělých pomůcek a metod na duchovní cestě jsou doplněním článku 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody


Monotónní bubnování

    V poslední době je často propagováno speciální bubnování jako jeden z nástrojů dosažení mimořádných stavů vědomí. Jedná se o mimořádně razantní, agresivní a hlučné jednotvárné bubnování určité frekvence nebo několika frekvencí. Zažil jsem to shodou okolností sám na sobě. Byl jsem na témže patře a přes dvoje dveře jsem vnímal energetické účinky těchto zvuků. A cítil jsem mimořádně nepříjemné pocity v oblasti celého těla, jakoby energetické údery do oblasti břicha.

    Podobné, i když podstatně jemnější a šetrnější účinky poskytují tóny tibetských mís. I to jsem zažil na vlastní kůži. Ohromující nárůst vnitřních energií následovaný propadem energie, jakousi duchovní kocovinou, po několika hodinách i druhý den ráno.

    Nadměrně silný zvuk, který rezonuje s vnitřní frekvencí čakry, na kterou je naladěna, vyvolává její roztáčení větší a větší rychlostí. Člověk pak krátkodobě přijímá mnohem větší množství bioenergií, než je pro něj obvyklé. Může přitom zažívat pocity povznesení a extáze. Dokonce může svým vědomím krátkodobě překročit bariéru duchovního prahu. Výsledkem pak mohou být příjemné doteky reality vyšší harmonie, ale také nepřirozené extatické stavy.

    Neznalý člověk však podstupuje i určité nebezpečí. Každá čakra má totiž určitou bariéru pro horní hranici frekvence, kterou rotuje. Tuto ochrannou bariéru nelze za normální situace překročit. Nadměrně silný vnější zvuk však může ochrannou bariéru čakry narušit. Čakra se pak roztáčí až nebezpečně rychle a může dojít jak k jejímu poškození, tak i k úplné destrukci. Může i nemusí. Někteří lidé jsou energeticky odolnější a jejich čakry vydrží více než čakry jiných. Člověk v extázi však nedokáže rozpoznat, kdy jeho čakry mají dost a kdy je nutné jejich násilnou stimulaci ukončit. Navíc – dalším nebezpečím je to, že člověk může touto umělou stimulací nahlédnout někam a otevřít vazby, na jejichž řešení ještě není připraven. A to pak může vyvolat velké problémy hmotného i duchovního rázu.

Holotropní dýchání

    Další propagovanou metodou je holotropní dýchání, jehož podstatou je zrychlené a hluboké dýchání. Na první pohled se zdá, že tímto způsobem se do organismu člověka dostane především nadbytek kyslíku. Skutečnost však není tak jednoznačná. Odborníci uvádějí následující: Zrychlené dýchání způsobí, že z plic se nedostatečně odvádí kysličník uhličitý a tělo se tak postupně tímto plynem toxikuje. Člověk se vlastně stává slabě přiotráveným a současně přitom dochází k narušení stabilní chemické rovnováhy v mozku - nepřirozeně se začne zvyšovat zásaditost jeho prostředí.

    Metoda proto drasticky zasahuje do psychických i fyzických struktur člověka. Výsledkem bývá obrovské zvýšení vzrušivosti, zjemněné vnímání, svalové křeče, nepřirozené zmítání osob, ztráta soudnosti. Mnohdy to vypadá jako uměle vyvolaný epileptický záchvat. Člověk v tu chvíli musí být hlídán a kontrolován, aby neprovedl něco neočekávaného. Ano, prožívá přitom změněné vnímání reality, hluboké ponoření se do vlastního podvědomí, do vlastní minulosti. Ale za jakou cenu?

Skryté důsledky podobných rituálů

    Organizátor podobných akcí, a může to přitom být i lékař, na důkaz potvrzení neškodnosti metody uvádí, že člověku se fyzicky nic nestalo a navíc prožil mimořádný zážitek. Nejde však pouze o možnost poškození svého fyzického zdraví, která vždy existuje - to je to nejmenší. Účastníci a někdy i samotný organizátor však netuší, co všechno se stalo nebo mohlo stát mimo hranice fyzické reality.

    Přitom tento důsledek může být pro daného člověka zdrcující a na řadu inkarnací dojde k ovlivnění jeho přirozené evoluce. A to vše proto, že během těchto prožitků se sám dobrovolně otevřel jakýmkoliv silám za slib toho, co je za normálních okolností pro něj nedosažitelné. A každé nepřirozené zasahování do duchovních pochodů, duchovních postupů a duchovních bioenergií přivolá určitý následek.

    Při těchto rituálech jsou lidé duchovně velmi zranitelní, protože při nich dobrovolně otevírají své vědomí, svoji bytost, ruší své běžné ochrany. A protože sami provádějí neoprávněnou činnost, přitahují jinou neoprávněnou činnost sami na sebe. Riziko je výrazně zesílené zejména při skupinových terapiích.

Psychowalkmeny

    Podobné nebezpečí skrývá také používání jakýchkoliv psychowalkmenů, neboli audiovizuálních přístrojů ke stimulaci mysli, které jsou inzerovány v tisku. Tyto přístroje využívají bioelektrického ovlivňování mozku pulzujícím světlem a zvukem, které na člověka působí přes nasazená sluchátka a brýle. Propagátoři charakterizují psychowalkmeny jako "moderní a bezpečnou pomůcku k relaxaci a meditaci". Tvrdí, že "slouží k bezpečnému pozitivnímu tréninku našich psychických schopností. Můžeme jej využít pro relaxaci, zlepšení zdraví, k nezvykle efektivní koncentraci a snadnějšímu učení".

    Každý takový přístroj však nemusí vždy být pouze neškodným nástrojem umožňujícím pozitivní ovlivnění mozku člověka, ale může být také skrytým prostředkem pro přenos duchovních bioenergií, duchovních programů, které mají zcela jiný cíl, než je uvedeno v popisu takového přístroje. Připomínám, že audiokazety s podprahovým textem byly jedny z prvních pomůcek, které jsme na duchovní cestě museli vyhodit, abychom se mohli pohnout dál. A skutečný příklad obrazového podprahového působení na televizní stanici Nova jsem popsal v textu 1. Co je to duchovní rovina života a světa. Dodnes takto fungují některé opakovaně vysílané reklamy.

Božská zjevení

    Na konci května 2010 jsem dostal následující dotaz od čtenáře našich textů:
Zajímal by mě Váš názor na tzv. "svatá místa", neboli místa, kde se údajně zjevila Panna Marie? Např. Medjugorje, Fatima, Lurdy. Jak tato místa působí energeticky? Jak se k fenoménu těchto míst staví Příroda, nebo Matka Země? Děkuji za odpověď.
    Odpověděl jsem toto:
Vážený pane, i na tato témata přijde čas. Jenom stručně toto: Většinu údajných zjevení Panny Marie, i některých dalších andělských zjevení, zajistily mimozemské civilizace, nejčastěji Plejáďané. V některých případech šlo o určitou formu projekce, mimozemská bytost se ovšem může sama zjevit ve více formách - zářivá astrální podoba vhodná pro náboženská zjevení, nebo i běžná hmotná podoba nerozeznatelná od pozemšťana. Není místo to v tuto chvíli rozebírat podrobně a uvádět argumenty.

    Na takových místech pak zůstává dlouho přítomna mimozemská energie poměrně vysoké frekvence a čistoty, ale zároveň obsahující velmi silný manipulativní náboj. Energie takových míst proto může člověka čistit, léčit, ale zároveň manipulovat určitým směrem. Působí to pak podobně, jako např. některá zasvěcení (Reiki) - člověk něco dostane, ale zároveň je zavázán určitou podřízeností, příslušností k manipulativnímu systému energií. Snahou bylo tímto způsobem pohnout pozemšťany do jiného směru vývoje. Šlo o jeden z více způsobů řízených mimozemských kontaktů s lidstvem. Dalšími způsoby byl otevřený kontakt - kontaktérské hnutí ve světě, u nás Ivo Benda. Nebo kontakt na vědeckotechnické bázi, detailní info o způsobech cestování, pohonu vesmírných lodí - Billy Maier ze Švýcarska, u nás František Hladík.


    K tomu ještě doplňuji následující text.

Neoprávněné mimozemské zásahy a manipulace

    K přehledu toho, k čemu všemu byla v minulosti používána magie, patří také mimozemské násilné zásahy a mimozemská magie jako nástroj nátlaku, zastírání, manipulace, kamufláže. Vesmírní lidé, příslušníci invazních vojsk Galaktické konfederace, hlídkující ve svých obřích kosmických lodích a provádějící svévolné násilné zásahy do cizích civilizací spojené s dlouhodobou následnou okupací. Zásahy, na které nemají podle vesmírného řádu právo a přesto je až do nedávné doby praktikovali. Na přelomu tisíciletí se chystali i na naši Zemi a připravovali umělou katastrofu Planety (překlopení pólů Země a obrácení směru její rotace) spojenou s násilnou evakuací dobře tvárných bytostí a jejich následnou převýchovou – poměrně jasně a jednoznačně o tom hovoří údajný „Ježíš Kristus“ v duchovním poselství přijatém dánskou duchovní skupinou - viz kniha Poselství z Borupu, jejíž část byla uvedena jako příloha knihy Ivo Wiesnera: Předpeklí ráje.

    I u nás byly přijaty údajné diktáty Ježíše Krista skupinou vegetariánů v Pardubicích nebo kontaktérským hnutím „Vesmírní lidé“. Vegetariánská skupina z Pardubic? Vegetariánem snadno a rychle během okamžiku magickým zákrokem, aby člověk netrpěl abstinenčními příznaky, navíc skrytá podpora Vesmírných lidí. A kontaktérské hnutí? Tentokrát veřejná obhajoba okupace Země cizí mocností, snaha přesvědčit co největší počet lidí, aby meditací ve stanovený čas žádali pomoc mimozemšťanů. Tedy snaha zajistit si jakousi obdobu „zvacího dopisu“, který je znám z okupace naší republiky v roce 1968.

    A do tohoto výčtu patří i božská zjevení údajné „Panny Marie“ známá z 20. století – Fatima, Medžugorje a další. Ve skutečnosti holografické projekce za přítomnosti dalších mimozemských bytostí v neviditelné podobě. Přetrvávající mimozemská energie v těchto místech. Je to logické – jak jinak pohnout pozemšťany, aby začali konečně jít správným směrem, než na ně mluvit jménem Ježíše Krista a Panny Marie – bytostí vážených mnoha vrstvami obyvatel. Jenže co to je správný směr pro pozemskou civilizaci? To ani mimozemšťané nevěděli. Možná někdy později napíšu o tom, jak jsme se s nimi v roce 2004 dohadovali na téma Nové duchovní cesty, když nás oni sami kontaktovali. Žádali jsme po nich, ať už nás pozemšťany konečně nechají na pokoji, že jsme jiná civilizace a potřebujeme si najít svoji vlastní duchovní cestu. Nakonec to dopadlo tak, že Síly Světla vedoucí vývoj, Karma a Příroda je donutily ze Země odejít a kontaktérské aktivity se postupně vytrácejí.

    A tak dále, a tak dále. Tento výčet ani při nejlepší vůli není a nebude úplný, protože snaha určitých sfér vnutit nám jimi podporovanou cestu násilnými zákroky, magií, je vytrvalá a důsledná. Ti, kteří usilují o manipulaci, vymýšlejí a vyhledávají stále nové a přitom mnohem skrytější a nenápadnější metody. Stejně jako je tomu v případě dopingu ve sportu. I v duchovní oblasti jsou vyhledávány stále nové a nové cestičky, které by dokázaly přilákat další skupiny obyvatel Planety dosud nedotčené duchovními informacemi nebo odolávající jiným běžným formám manipulace.

MMS – neboli Miracle Mineral Supplement

    Léčivé kapky MMS jsou označovány jako zázračný prostředek na posílení zdraví a proti rakovině. Jde o roztok chloritanu sodného NaClO2 smíchaného s kyselinou citronovou – ze směsi se uvolňuje při požití v těle „léčivá“ látka ClO2, chlordioxid. Každý vidí, že se zdravou výživou to nemá nic společného. Účinná látka se v průmyslu mimo jiné používá k bělení tkanin a papíru a také jako dezinfekční prostředek. Navíc je silně toxická a člověk by řekl, že k vnitřnímu použití nevhodná. Určitá toxicita je však pro mnoho léků běžná.

    Možná to funguje proti rakovině a dalším nemocím – cílem tohoto textu ale není hodnotit účinky léků a chemických sloučenin na zdraví. Zde hodnotím účinek na duchovní cestu, na dosažení duchovního vzestupu. Z toho pohledu pak nejde o nic jiného, než o další formu určité chemické terapie neboli chemoterapie. Tedy další umělý chemický lék, který by měl patřit spíše do kategorie medicíny. A účinek na člověka hledajícího duchovní vzestup? Jako každá jiná uměle vyrobená chemická sloučenina, i tento prostředek obsahuje ve sto procentech energie neslučitelné s duchovními těly člověka. Takže výsledkem je naprosto očividné bránění člověku ve skutečném duchovním vzestupu. Preventivní konzumace takové látky na duchovní cestě se dá označit jako vlastní duchovní sebevražda. Další závaží podporující duchovní pád dolů.

Umělé procházení mystickou smrtí?

    A další hrůzu mi popsala jedna ze čtenářek:

Setkala jsem se s nabídkou "projít mystickou smrtí, abych se
zbavila svého ega". Přiznám se, že nevím ani přesně, co se tím myslí, jestli jde o nějaký obřad nebo řízenou meditaci apod. Po přečtení toho, co jste napsal Vy, mi to připadá ještě nesmyslnější. Můžu Vás poprosit o
Váš názor na tento "obřad", popř. bližší vysvětlení?


    Moje odpověď je jednoznačná:

Na našich stránkách propagujeme čistý duchovní vzestup - bez umělých pomůcek, bez přerovnávání karmických vrstev, bez nahlížení mimo pořadí, bez energetických zákroků v podobě zasvěcování. Každá taková akce Vám může do jisté míry v tomto životě pomoci, ale zároveň Vás může učinit na dlouhé věky závislou na určité duchovní instituci, na kterou je dotyčný napojen, a jejíž energie využívá. Před takovými umělými obřady, co popisujete Vy, každého důrazně varujeme. Máme dost zkušeností z karmické očisty mnoha bytostí, ze kterých jasně vyplývá, jak těžké ovládání většinou z takových akcí na sebe přitáhli. Nicméně, bližší zhodnocení akce bych mohl podat, kdybych znal další detaily. Ale nemyslím si, že to je nutné.

AIM program

    Další dotaz jedné ze čtenářek byl tento: 

    Jaký je Váš názor prosím? Přečetla jsem si Váš článek na Osud.cz, kde píšete:

    „Nejjistější a současně jediný skutečně správný způsob nalezení a obnovení duchovního spojení s duchovními sférami a světy, odkud jsme sestoupili dolů, je nalezení čistého duchovního vzestupu. Tedy zvyšování své vnitřní čistoty a harmonie. Zvyšování frekvence bioenergie, na kterou jsou moje bytost, moje vědomí, mozek, fyzické tělo naladěny.“

    Zajímá mne, zda znáte AIM program https://www.aimprogram.com/ ? Podle mého názoru tam dělají přesně to, co říkáte, že se dělat má - pracují na zvyšování frekvence bioenergie lidí, kteří se do jejich programu přihlásí. Předpokládám, ze mluvíte a čtete anglicky, tak by mne hodně zajímal Váš názor, provoze já se právě hodlám v nejbližší době do tohoto programu přihlásit. Ale dříve než to udělám, velmi ráda bych slyšela, co si o tom myslíte. Dekuji předem za odpověď.    Moje odpověď byla následující:

    Vážená paní, my mluvíme o cestě přirozeného vzestupu. Ta je cestou zlepšování výživy, cvičením Pěti Tibeťanů, zbavováním se zlozvyků, pobytem v přírodě, vyhýbáním se škodlivým věcem. Nikoliv o tom, že dovolím, aby mé energie snímaly a vyhodnocovaly nějaké přístroje. A na základě toho pak budou uměle stabilizovat mé frekvence. Ještě budu psát článek o umělých pomůckách (Poznámka - už je napsaný:30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody).

    My naopak varujeme před používáním umělých pomůcek, přístrojů na duchovní cestě. Na této Planetě se za většinu věcí, služeb platí. Nejsou to vždy jen peníze. Vaše osobní energetická identifikace se dostane do databáze jakési společnosti. A energetická identifikace, to je něco podobného jako otisky prstů. Nemáte ponětí, k čemu všemu to může být použito. Přes otisky prstů na vás nikdo nemůže na dálku působit. Ale přes energetický otisk vaší bytosti ano.

    Jistě, bývá to zařízeno tak, abyste se cítila lépe, poznala výsledek. Ale současně se můžete stát věčně zavázanou, upsanou, určité skryté duchovní síle. Můžete se cítit o něco lépe, ale současně se stát podřízenou určité entitě. (A dodávám navíc při zpracování textu: Budete pak pro ni nevědomě na požádání pracovat na duchovní rovině.) Nebo vaše bytost může být využívána jako uzemnění a opora pro určitý duchovní systém. Strana Světla však tímto způsobem nepracuje, takže v tom případě by šlo o temný systém. Já bych nic takového nedělal, ale rozhodnout se musíte Vy sama.

© Jiří Novák, červen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Diskusní téma: Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup

Datum 09.06.2010

Vložil Klára

Titulek reconnection

Dobrý den,nejprve bych Vám chtěla moc poděkovat za Vaše články,jsou pro mě velikým přínosem...Mám ale jeden dotaz...Jak se díváte na rekonektivní léčení a Reconnection?Tuším,že to asi není v souladu s přírodou a novou duchovní cestou..V tom případě mám asi velký problém(absolvovala jsem osobní reconnection) a zajímalo by mě,jestli se to dá nějak vyřešit(zrušit),případně vyčistit(metodu nevyužívám).Mohla bych Vás poprosit o pomoc a kontaktovat Vás?
Jinak cvičím 5Tibeťanů(úplně nezávisle na vašich stránkách jsem s nimi začala a moc mě potěšilo,že to je ta správná cesta).Děkuji za odpověď.Moc si vážím Vaší práce a cítím,že to je ta správná cesta...i já se chci po ni vydat.Děkuji,Klára.

Datum 10.06.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: reconnection

Omlouvám se, ale o Reconnection nemám detailní informace. Jen zběžným pohledem vnímám, že jde o jednu z dalších metod ezoterní léčby. Z každého zásahu jiné osoby, zasvěcení, který Vás nějakým způsobem dlouhodobě svazuje a připoutává k určitému systému, se můžete vyvázat a vyčistit. Je ovšem potřeba vstoupit na cestu stabilního duchovního vzestupu, což je předpoklad pro postupnou karmickou očistu. Potřebujete-li v tom pomoc nebo další informace, ozvěte se prosím přes email - viz kontakt vlevo na stránce.

Datum 13.06.2010

Vložil Klára

Titulek Re: Re: reconnection

Děkuji vám za odpověď,určitě se ozvu.Ještě jsem psala pár dotazů k článku 30B,mám v tom všem trochu nejasno,tak se omlouvám,Klára.

Datum 13.06.2010

Vložil Klára

Titulek Re: Re: Re: reconnection

oprava:k článku 30C.

Datum 18.07.2010

Vložil Guyver

Titulek Zjevení Ježíše a P. Marie jako neoprávněné mimozemské manipulace

Předpokládám že pan Novák těmto jevům byl osobně přítomen a osobním zkoumáním zjistil že OPRAVDU NEŠLO o zjevení Ježíše a P. Marie, ale o holografickou projekci manipulujících emzáků. Pokud přítomen nebyl, má jeho tvrzení stejnou hodnotu jako tvrzení členů sdružení Sisyfos: nic než osobní názor. Pokud tento svůj osobní názor vydává za pravdu ze své pozice duchovního učitele, dopouští se vědomé manipulace a není o nic lepší než ti emzáci.

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Zjevení Ježíše a P. Marie jako neoprávněné mimozemské manipulace

Když jste na vzestupu a máte dobré duchovní vnímání, nemusíte nutně být na určitém místě, abyste jevy na tomto místě probíhající třeba v jiném čase dokázal rozpoznat a pravdivě posoudit. A když budete dobře hledat, zjistíte, že nejsem jediný, kdo něco podobného tvrdí. Výsměch a pozice nadřazenosti, to vám opravdu jde.

Datum 28.07.2010

Vložil amazonka

Titulek No mě takové argumenty též moc nepřesvědčují.

Pane Nováku, vy říkáte jen: já jsem na vyšší duchovní úrovni, takže prostě vím, že mám pravdu. A odvoláváte se na nějaké dalí "autority". Jak víte, že jste na vyšší duchovní úrovni? Jak víte, že všechna jiná cvičení než 5 Tibeťanů jsou "duchovně neúčinná" ba škodlivá? - Řekly vám to nějaké zdroje. To mě nepřesvěčuje, nevíme, mají-li zdroje pravdu a jaké jsou jejich zájmy. Jediným kritériem čistoty a pravdivosti je vždy naše vlastní lidské výbava: zdravý rozum, vyšší city, intuice, touha. A praxe - to, že vyzkoušené zlepšuje náš život. Kdyby tomu tak nebylo a bylo navždy nalinkované, že máme dělat jen a jen, co říkáte vy, - jaký by měla smysl tahle naše výbava, co jsme ji dostali, a naše existence? V čem by byla naše svoboda? Jak by byl možný další vývoj - objevování a tvoření dalších technik, cvičení, dalšího poznání? Jak bychom mohli dál tvořit svůj život a zhmotňovat své sny, když vy jste již předem všechno stanovil? Jaká je v tom otevřenost růstu a životu, když vůbec nepřipustíte, že by se celý váš systém mohl ukázat jako nedokonalý a zhroutit se? Neřeším ani tak , je-li pravda, co říkáte, ale jsem nedůvěřivá k tónu, jímž to sdělujete.

Datum 29.07.2010

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Odpověď Amazonce

Určité zkušenosti, pocity, vnímání jsou těžko přenosné. Člověk si je musí sám prožít nebo se dopracovat k naladění na podobné frekvence, aby jim uvěřil nebo je jen vůbec začal brát v potaz. A tyto webové stránky jsou mimo jiné návodem, jak se dobrat ke stejnému nebo i lepšímu duchovnímu vnímání. Tak, aby si předkládané informace každý mohl sám ověřit.

Naše lidská výbava nesestává jen z toho, co jmenujete, ale i z duchovního vnímání. To je vyšší rovina, která začíná právě intuicí a pak se rozvíjí dál. Jde o vnímání duchovního pozadí za hmotou u vlastní bytosti a celého světa. A postupně také o oboustrannou duchovní komunikaci s bytostmi a sférami existujícími v duchovním pozadí světa, které běžnými smysly nevnímáme.

Pět Tibeťanů máme v praxi vyzkoušené a každodenně si znovu potvrzujeme, jak dobře fungují. Skutečně zlepšují náš život. Z pohledu nejen čistě hmotného, který nezabírá celou realitu, ale také z pohledu duchovního, který je komplexnější.

Popisované metody čistého vzestupu jsou samozřejmě prostředkem, ne cílem. Prostředkem k nalezení životního úkolu, nápravě minulých chyb, pochopení toho, jak svět funguje a hledání cest další evoluce správným směrem.

Když si člověk dokáže zajistit a udržet stabilní světelný duchovní vzestup, to, co pak tvoří, je v souladu s evolucí jeho samotného a zároveň celého okolí. A v tomto smyslu existují doslova nepředstavitelné možnosti. Vždyť např. jen výbava, kterou jako lidé 2. typu potenciálně máme, je zatím využívána naprosto minimálně. Naopak, pokud stagnujeme nebo jsme v pádu, tyto možnosti rozvoje se nám jedna po druhé zavírají a my si tvoříme podmínky pro další zádrhele, katastrofy, život v otroctví, nevědomosti a zaslepenosti. Chybí nám potřebný nadhled. Opakujeme po sté a tisícáté staré chyby, které vedly k přehmatům a utrpení a myslíme si, že jsme objevili něco nového a úžasného. Dokud není pozdě. Opět.
 

Datum 30.07.2010

Vložil Amazonka

Titulek Re: Odpověď Amazonce

Zvolili jste si slovní formu komunikace - webové stránky, takže byste měli být schopni zdůvodnit, proč by se lidé měli vydávat na cestu, jakou navrhujete. Není úplně korektní to odbývat poukazem, že až si vypěstuji nějaké schopnosti, budu teprve motivaná.

Lidské duchovní vnímání je dostatečně zprostředkováno prostřednictvím intuice, citu a touhy, není to podle mě žádná vyšší schopnost odlišná od těch jmenovaných. Nevidím žádný rozdíl mezi channelingem, který v textech J. Novák odsuzuje, a "duchovním vnímáním". Jen tvrdí, že to, co dělá on, je jiné než channeling, protože je na vyšší úrovni než ostatní, a tudíž rovnocenný vyšším silám, s nimiž komunikuje. V tom není žádná záruka čistoty zdroje. A je to v rozporu s tím, že by člověk měl využívat jen svých schopností - to by snad měl poslouchat sám sebe, svoji duši, když jde o jeho život! Jaká je v tom svoboda - nechat se řídit zdrojem?
U 5 Tibeťanů "protestuji" ne proti tomu, že je cvičíte, ale že je to vydáváno za jediný univerzální recept pro všechny. Připadá mi to, jako by mě někdo zavřel do ohrádky a tvrdil mi, že mám přece naprostou svobodu v tom, zda budu ležet či metat kozelce.
I ve stagnaci a úpadku máme možnost duchovního vzestupu, to je to, co nás dělá lidmi. A v lidské definici je i to, že jsme s příchodem na svět zbaveni nadhledu. Nejsou to chyby v programu, patří to k nám a je to k přijetí a pochopení jako dokonalý projev Božích zákonů.
Vůbec je na této stránce málo pozivitního přijímání a hodně se to zaměřuje na strašení časovou tísní, boj proti zlu, hodnocení, co je duchovně škodlivé (a že toho je) - hlavně jsou to všechny jiné cesty duchovního vzestupu. Zdůrazňováním toho, jaký je člověk bídný, chybující tvor se ještě nikoho pozvednout nepodařilo. Prostě forma nerezonuje s obsahem. A to je nekonzistentní a podezřelé.