Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Lidstvo se potřebuje naučit naslouchat Přírodě

Lidstvo se potřebuje naučit naslouchat Přírodě

Petra Nováková Vloženo 18.10.2010
Petra Nováková

Duchovní komunikace s Přírodou z 1.9.2010

Síly Světla, prosím o aktuální informace. Co přesně má být lidem sděleno ohledně událostí o prázdninách? Děkuji.


Příroda: Během léta, to znamená především červencové a srpnové období, došlo z hlediska vývoje k důležitým, dá se říci zásadním změnám. Především byly podniknuty kroky týkající se fungování Přírody, a to v obou rovinách - hmotné i duchovní. V minulosti se hmotná rovina od duchovního pozadí násilně oddělila vlivem působení bytostí mnoha typů, především však lidí. Vzájemné propojení hmoty a duchovního pozadí se zpřetrhalo a dodnes tak dochází v obou oblastech díky nekoordinovanému vzájemnému působení k disproporcím.

Hmota i duchovní pozadí se přesto dodnes ovlivňují, převážně však v destrukčním smyslu. Hmota má silnou ovládací tendenci, která bere lidem povědomí o duchovním pozadí. Zároveň i v duchovním pozadí existují velmi silné manipulující vlivy temných systémů, které naopak destruují hmotu. Přerod, který nejprve několik let probíhal v duchovní oblasti, teď sestupuje i do hmoty, protože nelze jedno od druhého oddělit, ač si to většina bytostí neuvědomuje. Toto léto se tak řešily nejsilnější problémy Přírody, míněno vazby, které měly přímý dopad na hmotu. Především na regenerační schopnosti Přírody a také na směr dalšího vývoje, což má dopad i na celé lidstvo, které je Přírody součástí.

Má-li se ozdravit lidstvo, musí k tomu být nejprve vytvořeny podmínky v samotném prostředí, ve kterém lidstvo žije, tedy v Přírodě. Skutečnost je však taková, že i v dnešní době má lidstvo na Přírodu díky své činnosti nepříznivý, téměř katastrofální vliv. Destrukční vliv na Přírodu však vyvíjejí nejen lidé zanoření do hmoty a ignorující duchovní pozadí světa. Také mnozí lidé na duchovní cestě ve snaze pomoci Přírodě nespatřují její pravé potřeby a pomáhají ve své urputnosti dle vlastního přesvědčení, aniž by vnímali samotnou Přírodu. Přirozenost Přírody tím doslova zabíjejí, její svobodu oklešťují a nahrazují ji svobodou vlastní. Protože konají ne podle potřeb Přírody, ale podle sebe, podle touhy vlastního ega „ovládat, řídit, pomáhat“. V pozadí jejich násilné nevhodné pomoci Přírodě pak stojí většinou nevědomost vyvolaná nedostatečným duchovním nadhledem nad situací, neschopností naslouchat Přírodě a tendencí stále používat prvky magie ve svém působení na svět. Jenže ani nevědomost neomlouvá.

Přitom pomoci Přírodě je tak snadné. Stačí jí naslouchat a řídit se jejími impulzy, protože Příroda sama ví, co je pro ni, i pro každou její součást, tedy i pro celé lidstvo, to nejlepší. Ale lidé se sami pasovali na vládce nad vším, kteří rozhodují nejen sami o sobě, ale i o Přírodě a tím o všem živém i neživém. Oni si zvykli rozhodovat o tom, jak budou komu pomáhat. Odvykli si sledovat skutečné potřeby toho, kdo pomoc potřebuje. Snaží se pak pomáhat tak, jak chtějí oni. Tohle je však příliš krátkozraký pohled. A taková pomoc obvykle spíše škodí, než pomáhá.

Příroda potřebuje vrátit přirozenost a svobodu, kterou jí lidstvo bere, když se ji snaží předělat k obrazu svému. I ti, co si myslí, že Přírodě rozumí a jednají v jejím zájmu, jdou často naopak přímo proti ní. Proto musí mít Příroda schopnost nejen se bránit, ale také dokázat všechny tyto umělé manipulace ve hmotné rovině vyčistit a ukázat lidstvu, co skutečně potřebuje.

Lidstvo není zvyklé se ptát, ale vše se snaží rozhodovat se vší samozřejmostí samo. Na duchovní impulzy lidé nejsou zvyklí reagovat. Vývoj ve hmotě však musí vycházet především z činnosti Přírody, z jejích potřeb, zájmů - nikoliv z činnosti člověka a jeho požadavků. Z toho důvodu bylo toto léto věnováno především na ozdravení Přírody, na obnovení a posílení jejích přirozených schopností, které byly okleštěny nepřirozenými zásahy člověka, především magií. Bylo důležité, aby se tyto obnovené možnosti a schopnosti Přírody začaly konečně prosazovat do hmoty. Lidstvo samotné totiž není schopné pozvednout harmonii Planety a změnit její fungování.

Má-li v našich životech dojít k zásadní změně, prvotní impuls musí vycházet z probuzené a očištěné Přírody. Je proto nezbytné, aby se duchovně probuzení lidé naučili těmto impulsům naslouchat, a aby konečně začali spolupracovat s Přírodou, místo aby šli proti ní, jak pro ně bylo dlouhá léta zvykem.

© Petra Nováková, říjen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 147
  • 29
  • 20
  • 20
  • 22

Celkový počet hlasů: 238