Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A27. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část V

A27. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část V

Petra Nováková, Věra Talandová Vloženo 15.12.2012
Petra Nováková Věra Talandová

Každý jednotlivý krok má svůj význam ve skládance našich životů. Na cestě světelného vzestupu postupně naplňujete hmotu světelnými principy. Očištění každé nepříznivé vrstvy nás posouvá blíže k čisté podstatě. Energie teď obnažují přesně to, co je potřeba dořešit. Na úplném začátku opakovaného ovládání byla obvykle zásadní chyba z vaší strany. Jakákoliv nepoctivost, nejistota, nedůslednost vytváří slabá místa naší cesty. Změny ve vývoji musí vycházet z aktuálních čistých světelných impulsů. Zvláště v dnešní době se stává zásadním pochopení bytosti, proč je tady a teď. Probouzející se bytosti se potřebují dopracovat ke spuštění karmické očisty. Ve svém rozhodování nezapomínejte na světelnou budoucnost Planety a lidstva. Nepromarněte šanci, kterou vám toto období přináší. Šanci posunout vývoj lidstva o kus dál. Zahájíte-li konečně práci na vlastní očistě, znamená to, že jste došli k Poznání.

Petra Nováková

Každý jednotlivý krok má svůj význam ve skládance našich životů

V následujících duchovních komunikacích předáváme další informace o tom, jak vnímají dnešní svět z pohledu shora Síly Světla vedoucí současný nový vývoj. Tato pátá část navazuje na úvodní článek A23. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část I a první tři části duchovních komunikací v pokračováních  A24. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část II, A25. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část III, A26. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část IV, film Atlas mraků.

 

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo pro mě máte v tuto chvíli nějaké informace k dnešní situaci, k náročnému karmickému opakovanému vyvazování některých bytostí na cestě světelného vzestupu v období těsně před zimním Slunovratem 2012 stále s těmi samými lidmi, kteří na ně opakovaně dříve v tomto životě i v minulých existencích útočili a drtili je svým ovládáním. Děkuji. Jaký to má význam jako pro jednotlivce na NDC, tak také pro celkový postup Nového vývoje v tomto zlomovém období? Děkuji. (Duchovní komunikace z 9.12.2012)

 

Světelná sféra vedoucí Nový vývoj: „Každý krok, který učiníte, má svůj význam ve velké skládance vašich životů, vašich existencí, i ve vývoji celého lidstva, celého světa. Každý takový krok znamená přiblížení se k něčemu, co umožňuje lépe propojit to dosud vytvořené, vybudované. Co umožňuje vidět vše z většího nadhledu, vidět více souvislostí, které vše propojují. Až nakonec spatříte celý komplex, který propojuje vše, co existuje, jednou jedinou myšlenkou. Myšlenkou světelné svobody, světelného vzestupu, světelného řádu. Myšlenkou Nové duchovní cesty.

 

Na cestě světelného vzestupu postupně naplňujete hmotu světelnými principy

Novou duchovní cestu a její principy zatím vnímáte především v duchovním pozadí světa. Ve vaší blízkosti, ve vašich životech, tím, jak se je snažíte každým okamžikem žít. Vkládáte je do každé činnosti a tím těmito principy naplňujete postupně i celou hmotu. Prozatím tu oblast hmoty, která se vyskytuje ve vaší blízkosti.

Postupně se však principy NDC stále více rozšiřují. I v duchovním pozadí, které se může zdát nekonečné jako Vesmír. Kde je tisíce zajetých schémat, postupů, procesů, které je potřeba všechny postupně prověřit, očistit, obrodit. Nebo zcela změnit, aby fungovaly podle aktuální situace, podle principů NDC.

I o kapku stoupne moře

Temnotu je potřeba vytlačit odevšad. A každý krok vpřed posouvá Světlo, množí ho, rozšiřuje a tím bere prostor Temnu. Každý krok je znát.

 

Na mysl ti vyvstala myšlenka z jednoho kresleného seriálu, kde hrdinové hledali Světlo a desku, která obsahovala základní zákony. Jedním z nich bylo:

„I o kapku stoupne moře.“

 

Očištění každé nepříznivé vrstvy nás posouvá blíže k čisté podstatě

Tohle platí i u vás. Každé očištění byť i jediné vrstvy vás posouvá blíž k sobě samým. K čisté podstatě, kterou postupně tvoříte. Kterou dolujete z pod nánosů vrstev a kterou posouváte ještě k vyšší harmonii, než které bylo možné dosáhnout na samém počátku.

Na počátku tvoření bytostí byla úroveň, která vám dala existenci. Úroveň, která tehdy znamenala to nejdokonalejší možné. Vy však už dávno víte, že můžete jít mnohem dál. A to se týká i vašeho duchovního i hmotného fungování. Do vínku vám byl vložen určitý ideál. Podle kterého můžete být schopni fungovat, za předpokladu splnění určitých podmínek. Tyto podmínky postupně naplňujete.

Můžete jít mnohem dál, než Tvůrci v minulosti předpokládali

Pravdou však je, že vy můžete jít mnohem dál, než Tvůrci byli kdy schopní si představit, domyslet. Energie nové doby umožňují daleko více. Protože NDC našla ten nejlepší nástroj evoluce. Propojení Přírody a všech dalších složek vývoje. Slunce, Vesmíru, Planety a dalších světelných sfér s tou nejvyšší možnou tvůrčí silou na Zemi, ve Vesmíru, ve Stvoření. A tou silou je člověk. Člověk, který však není osamoceně stojící individualitou, ale který se stal součástí celku. Celku, jehož velikost je nedozírná.

 

Tento celek tak přesahuje všechno, co kdy bylo možné si představit. A stejně takový je potenciál této vzájemné spolupráce lidských bytostí a světelných sfér. Spolupráce, která umožňuje daleko více, než kdy vůbec bylo možné si představit.

To všechno se však nemůže otevřít naráz. Otevírá se to po částech. Obnažuje se vždy právě to, co potřebuje vývoj a také co potřebují bytosti, které jeho rozvoji pomáhají. Co je aktuální, na co již existuje čistota, na co již bylo světelným vzestupem bytostí na Zemi i světelných sfér dosaženo. Na co jsou obě tyto složky připravené. Hlavně však ta lidská.

Vývoj se řídí podle tempa, které jsou schopné přijmout lidské bytosti

Světelné sféry se mohou přizpůsobit, svou sílu otevírají ve chvíli, kdy jsou lidské bytosti schopné ji přijmout, využít ku světelnému prospěchu. Proto se vývoj řídí podle lidských bytostí. Nikoli podle světelných sfér a bytostí v duchovním pozadí.

 

Proto byl dnes učiněn velmi zásadní krok, který znamenal pro některé z bytostí na cestě světelného vzestupu možnost plného otevření dlouho zadržovaných vrat minulosti. Které se doposud nedaly naplno otevřít, protože stále chyběl konec řetězce, jehož nalezení by znamenalo možnost definitivního přetnutí. Konec řetězce, jehož nalezení dává šanci definitivně oddělit to, co bylo za dveřmi. Od toho, co je nyní. A konečně se tak zbavit ovládacích vazeb od některých bytostí, které vás celé věky drtily svým ovládáním.

Na úplném začátku opakovaného ovládání byla zásadní chyba z vaší strany

Na úplném začátku vašeho opakovaného ovládání ze strany jiné bytosti vždy byla určitá zásadní chyba z vaší strany. A právě tyto zásadní slabiny vašich bytostí se teď obnažují. Ve svých životech ve hmotě současně procházíte zkouškami, ve kterých máte potvrdit svoji připravenost nahradit tuto slabinu ve svém rozhodování novými světelnými přístupy. Teprve poté, co toto v praxi dokážete a opakovaně potvrdíte, bude konečně možné celou záležitost dokončit a karmicky uzavřít.

 

Tohle je velký posun vpřed. A nastal teď. V období blížícího se konce zlomového roku 2012. V období, kdy energie vrcholí, kdy dostáváte možnost znovu otevřít a zároveň šanci definitivně uzavřít to, co dosud dřímalo ve vás jako sopka. Která by dříve nebo později hrozila výbuchem. Což by mohlo přivodit doslova zkázu světelné bytosti.

Energie teď obnažují přesně to, co je potřeba dořešit

Každý máte své tajné zámky. O kterých možná tušíte, o některých se dokonce domníváte, že existují. Nebo naopak o jejich existenci nemáte ponětí. Anebo si myslíte, že již máte jejich obsah zpracován. Energie vám teď přinášejí přesně to, co je potřeba dořešit, co spadá do jedné z výše vyjmenovaných „nebezpečných“ oblastí. A co zároveň představuje i „nebezpečnou“ oblast pro celý vývoj.

 

Pevný vývoj se tvoří postupně krok za krokem a nikoliv megalomanskými projekty

Každý krok, i ten sebemenší, je proto nezbytný. Protože bez něj by nemohl přijít ten další. Vývoj se netvoří mávnutím kouzelného proutku. Megalomanskými projekty, které šmahem, dá se říci, vykouzlí nový svět. Takový svět je jen pozlátkem. Jen ozdobou, která je uvnitř prázdná, bezduchá, plná možností a příležitostí pro temné energie. Které každou bytost polapí a z tohoto zdánlivě dokonalého světa jen těžko pustí.

 

Vývoj, ten pevný, stabilní a hlavně světelný se tvoří krok za krokem, kdy nejde přeskočit jedinou sekvenci. Takový vývoj se musí budovat poctivě. Den za dnem. Vytrvalou prací, která postupně přinese výsledky. Tyto výsledky neznamenají zázrak, ale pozitivní důsledek usilovného snažení, soustavné každodenní práce. Jediná vynechaná sekvence by vnesla do celého celku nepevnost, neúplnost. Jako když se mnozí snaží nahradit různé druhy přirozených potravin pouhými náhražkami, které umožní zvýšení zisku, protože jsou levnější, ale kvalita se vytrácí.

 

Jakákoliv nepoctivost, nejistota, nedůslednost vytváří slabá místa naší cesty

Jen plynulý postup, bez vynechání byť sebemenšího úseku může vést k vybudování pevného, stabilního systému, který je schopen zajistit a unést další neomezený růst, aniž by se dosavadní stavba zhroutila. Nebo by hrozila napadením. Protože kde je jakákoli nepevnost, nejistota, nepoctivost, tam je i místo pro napadení. Nejprve dílčích částí a tím posléze i celého celku.

 

Může se vám zdát, že některé úseky vaší cesty, vaší očisty trvají příliš dlouho. Jsou však přesně takové, jak to situace vyžaduje. Takové, aby byla zajištěna tato stabilita, pevnost, poctivost. Ani dobrou buchtu nelze upéct rychleji. Je potřeba si na výsledek počkat. Nelze nic uspěchat. Ani to není možné. Protože výsledek by pak za nic nestál. Protože se velmi často stává, že přidá-li se rychlost, na kterou nejste připraveni, vše se spálí, zhatí, zhroutí. A pak je potřeba začít znovu. To však, co se týká vývoje, mnohdy již není možné. A když přece je, pak je to velmi zdlouhavá, náročná práce, jejíž výsledky jsou nejisté.

Nespěchejte na úkor poctivosti, čistoty a důkladnosti

Proto využívejte prvních příležitostí, které se naskýtají, a nespěchejte na úkor poctivosti, důkladnosti. Světelné sféry vám jasně ukazují, co ještě potřebuje čas a co je naopak již potřeba neodkladně řešit. A také vám přesně ukazují, které ingredience je potřeba použít a které je naopak potřeba definitivně vyloučit.

 

Nemusíte být dobrým kuchařem. Stačí naslouchat. Naopak příliš dobrý kuchař se spoléhá jen sám na sebe, přestává poslouchat vnější impulzy. Protože si je až příliš jistý sám sebou.

 

Jistota je potřebná, důležitá. Ale je nutné jí mít přesně tolik, aby dala prostor novému tvůrčímu aktu, novým impulzům, které teprve umožní posunout vše do nové dimenze a nezůstávat ve starých, již dobře zajetých kolejích. Ve vývoji je nezbytné neustálé zdokonalování, neustálý posun vpřed. U vás ve hmotě se tomu říká inovace. Kdo nevylepšuje, jednou se ze stabilní pozice dostane do pádu. Který se pak jen těžko zachraňuje.

 

Změny ve vývoji musí vycházet z aktuálních čistých světelných impulsů

Inovace ve vývoji však neznamená stálé zdokonalování hmoty a vymýšlení stále nových způsobů, jak dosáhnout co nejjednodušeji co nejrychlejších výsledků. Jak to právě v tomto období předvádí lidská civilizace. A to ať v duchovní, tak i ve hmotné oblasti. Inovace musí vycházet z aktuálních čistých světelných impulzů, z využívání dostupných možností. Z práce na sobě, abych tím nabídku přicházejících možností zvýšil. Čím více bude bytost v rámci své čistoty, svého vzestupu, své práce na sobě schopná do vývoje vložit, tím lepší pak dostane příležitosti k novému růstu. A dalšímu světelnému vzestupu. Tohle však už víte. Jen je někdy dobré to připomenout.

Ve vývoji jste vedeni tak, abyste dokázali každý dílčí krok zvládnout

Každý z vás má někdy pocit, že situace, které právě zpracovává, jsou tak náročné, že již nemůže dál. Že neví, zda je zvládne, unese.

Pravdou však je, že vždy máte tolik síly, abyste je zvládli. To už také víte. A další věcí je fakt, že vždy máte více sil, než jste schopní si připustit. Ale mnohdy těmito silami mrháte na zbytečné destrukce. Namísto toho, abyste je nasměrovali tím správným směrem. A to na zdolání situace. A protože je toto o lidských bytostech známo, vždy jsou situace stavěné tak, aby tam tato rezerva pro vás byla. I přesto, že vy máte pocit, že žádná není.

 

Zkuste se i v té nejvypjatější situaci zklidnit. Na chvíli. Zastavit proud destrukcí, negativních pocitů, lítostí. Jen vnímat tady a teď. Uvidíte, že ty rezervy tam skutečně jsou.“


Věra Talandová

Zvláště v dnešní době se stává zásadním pochopení bytosti, proč je tady a teď

VT: Spojené Síly Světla, máte pro mě někdo aktuální informace? (Duchovní komunikace z 11.12.2012)

 

Planeta Země: „Tady Země. Vnímám, že tě v článku A26. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část IV, film Atlas mraků od Marie Mejdrové silně zaujala jedna věta a odstaveček. Tato věta je z komunikace se mnou:

 

„Dovedete si představit, jak by tenhle svět mohl vypadat, kdyby se každá světelná bytost dobrala poznání, proč je teď a tady a co má dělat?“

 

Toto je velmi zásadní. To zamyšlení a pochopení bytosti, proč je tady a teď. A co má ve svém životě dělat, aby měl smysl. Obzvlášť v období zimního slunovratu roku 2012 se otevírají velké šance pro probuzení mnoha bytostí. Díky jejich karmické očistě by se mohly dostat na povrch vazby na další temné bytosti a systémy. A ty mohou být v rámci karmické očisty za pomoci Sil Světla rozvázány, zpracovány, vyčištěny, rozpuštěny. A tímto se zase vývoj může posunout dál.

Probouzející se bytosti se potřebují dopracovat ke spuštění karmické očisty

Aby to takto mohlo fungovat, je třeba, aby se probouzející bytosti dobrovolně svou prací dostaly do bodu, kdy u nich může začít karmická očista.

 

Světelné Síly nemohou jen tak samy od sebe začít nějakou bytost karmicky čistit. Výjimku tvoří karmické vybití nashromážděného obrovského množství negativní energie. Tam kde tato energie dosáhla kritického množství a toto množství začalo ohrožovat Přírodu, Planetu a světelný vývoj, dochází k vybití této nahromaděné karmy. Ať už karmy místa nebo karmy bytostí. Tímto způsobem Příroda nebo já zakročíme. Tady platí, že čím více bytostí začne s karmickou očistou, tím menší je nutnost čistit místa katastrofou.

Každá bytost by měla převzít zodpovědnost za svůj život

Neustále dokola opakovaná skutečnost je, že každá z bytostí musí převzít zodpovědnost za svůj život. Do toho se samozřejmě počítají i všechny minulé existence. A převzít odpovědnost ve všech oblastech, to znamená i v těch, kde ji bytost přehodila na jinou bytost nebo nějaký systém. A začít napravovat vše, co je v jejím životě vadné, nepříznivé, temné. Vše, co ohrožuje světelný vývoj, Přírodu, Planetu.

 

Princip je to jednoduchý. Vyžaduje však odvahu, práci na sobě a velkou trpělivost. Například tisíce minulých existencí, a někdy i několikanásobně více, se všemi přehmaty a temným nábojem nelze vyčistit za pár dní, ani měsíců. Přestože se karmická očista díky zvyšujícím se světelným frekvencím od dob nástupu světelného vzestupu NDC neuvěřitelně zrychlila, stala se mnohdy poloautomatickou, občas i automatickou, práce na očistě vlastních životů pořád představuje základní předpoklad světelného vzestupu. Hlavním bodem na vlastní duchovní cestě tak i nadále zůstává každodenní práce spojená s velkou trpělivostí.

Vaše rozhodování mění a dokresluje vaši budoucnost

O dalších slovech Marie Mejdrové říkáš s nadsázkou, že je to moudrost, kterou by bylo vhodné vytesat do kamene. Postačí, stane-li se součástí při vašem rozhodování.

 

„Náš další osud určují často krátké okamžiky, ve kterých se musíme správně rozhodnout. Náš osud se mění neustále, záleží na všem, co děláme.“

 

To opravdu obsahuje hlubokou moudrost.

Ve svém rozhodování nezapomínejte na světelnou budoucnost Planety a lidstva

Přeji všem bytostem, aby v okamžicích rozhodování měly vždy na paměti světelnou budoucnost Planety i celého lidstva. U každého rozhodnutí je nesmírně důležité prověřit, jestli přispěje ke světelné evoluci, nebo k pádu do Temna. Často zdánlivá drobná rozhodnutí s temným nábojem mohou v běhu věků přerůst do katastrofy.

 

Rozhodujte se prosím ve prospěch Světla, Života. Je to ve vašem zájmu. Vyhnout se katastrofám tím, že zodpovědně napravíte svoje temné stránky, rozhodnete se pro světelný vzestup, tím i pro světelnou budoucnost lidstva.

 

Nepromarněte šanci, kterou vám toto období přináší

V tomto období Slunovratu 2012 nabylo rozhodnutí, ke které straně se přikloníte, zda k temné či světelné, mimořádné důležitosti.

 

Pro bytosti rozhodnuté pro vzestup ve Světle nastává období velmi příznivé. Za Spojené Síly Světla vám bytostem, pro které jsem domovem, přeju – nepromarněte šanci! Šanci naservírovanou na světelném podnose, připravenou mnoha světelnými bytostmi, Přírodou, Planetou, světelnými sférami.“

 

VT: Děkuji ti, Země.


Toto období dává šanci posunout vývoj lidstva o kus dál

VT: Spojené Síly Světla, máte pro mě někdo aktuální informace?(Duchovní komunikace z 12.12.2012)

 

Planeta Země: „Tady Země. Znovu se ozývám já, vaše Země. V tomto energeticky silném dni ještě doplníme pár informací.

 

Zimní slunovrat 2012 a konec letošního roku je hodně o spojení lidských bytostí a mě, vaší Země, o spojení lidských bytostí a Přírody. Nacházíte se v období možnosti posunutí lidstva do nového vývoje o krok dál.

 

Jak velký krok to bude, či dokonce skok, to bude záležet na tom, jakého stavu vyladění a vnitřní čistoty v danou chvíli dosáhne skupina bytostí kráčející na světelném vzestupu. A také kolik bytostí, pro které jsem domovem, bude v určitém vzájemném vyladění se mnou a Přírodou.

 

Je proto důležité nepropadat strachům, hysterii, či naopak letargii. Tím se všechno jen může zhoršit.

Zahájíte-li konečně práci na vlastní očistě, znamená to, že jste došli k Poznání

V tomto období přichází vaše šance na obnovu. A zároveň takový rozbřesk, abyste si tu šanci obnovy uvědomili. Ze stran Sil Světla je děláno maximum. Odpověď musí teď zaznít od vás. Bude-li vaší odpovědí zahájení práce na vlastní očistě a vlastním vyladění a přidání se ke světelnému vzestupu, došli jste k Poznání, dotkli jste se vyšší Pravdy.

 

Stará duchovní cesta o Poznání a vyšší Pravdě též mluvila. Ale nikdy se nedostala tak vysoko, aby tato slova měla světelný obsah.

Teprve překročením harmonie 12. duchovního těla získá člověk dostatečný nadhled

Teprve překročením úrovně harmonie 12. duchovního těla se člověk dostává na světelný vzestup Nové duchovní cesty. Do duchovního nadhledu. Teprve tady může zažít Poznání a vyšší Pravdu v pravém slova smyslu. V tom je vaše šance. Z nadhledu vidět a poznat, jak žít dál. Jak se naučit vnímat světelné impulzy, které vám mohou pomoci se optimálně rozhodovat i v každodenních záležitostech.

 

Napravte a vyčistěte své minulé chyby. A žijte, jak nejčistěji to půjde. Děkuji vám. Země.“

VT: Také já děkuji, Země. Děkuji i za možnost být tady právě teď.


Více o tom, co je přirozená karmická očista a za jakých podmínek se tato forma očisty u člověka nastartuje, bylo v článcích 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty, 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?, 39G. Principy přirozené karmické očisty. Vysvětlení duchovních úrovní z pohledu Nové duchovní cesty pak bylo v článcích 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?, 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II, 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III.

Základní principy Nové duchovní cesty jsou detailně vysvětleny v textech 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I  45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V, U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, U4. Zásadní rozdíly Nové duchovní cesty a Staré duchovní cesty, U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?, U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě?, U7. Proč vede ke světelnému vzestupu jediná cesta? 


© Petra Nováková, prosinec 2012
© Věra Talandová, prosinec 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 158
  • 23
  • 18
  • 18
  • 16

Celkový počet hlasů: 233