Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Karmickému vyvázání musí předcházet pochopení minulé události

Karmickému vyvázání musí předcházet pochopení minulé události

Petra Nováková Vloženo 23.7.2012
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 1.6.2012

Blížíte se ke dnu vašich karmických nádrží

PN: Spojené Síly Světla, prosím máte pro mě v tuto chvíli nějaké informace k situaci? Děkuji. (Duchovní komunikace z 1.6.2012)

 

Karma: „Stále více se blížíte k samotnému dnu vašich karmických nádrží. A i když se zdálo mnohdy, že jste je již vyprázdnili, odkryly se další nádrže nebo se objevily další nezpracované vrstvy.

 

Ve vašich nádržích je uloženo vše, co jakýmkoli způsobem zasáhlo do vývoje, mělo na něj vliv. Zásadní. A to jak na váš osobní vývoj, tak také vývoj lidstva i celého Stvoření.

 

Mnoho se toho zpracovává samo, jsou však věci, kterým je potřeba porozumět právě díky spojitosti s lidskou historií. Zejména je nezbytné odhalit a pochopit důvody, které vedou k současné situaci, které dovedly vývoj tam, kde je dnes. Protože mnohdy právě pochopením, jaký smysl měla daná historická událost, jaký hlubší podtext, a co všechno vyvolala, teprve otevírá možnosti jejího zpracování. Až teprve pak je možné pochopit, dořešit a rozvázat tuto minulost. A tím také pomoci nalezení či potvrzení správné cesty.

Největším problémem jsou doposud nezpracované vychýlené osobní postoje

Často přitom také jde o vaše vychýlené a dosud nezpracované postoje, které je nutné vyvážit, vyrovnat. S těmi je pak největší potíž, protože ty způsobují při pokusu o změnu největší hmotné nepříjemnosti. Protože změna musí vycházet ze hmoty, potkávají vás takové události, které vás přímo nutí k žádoucí změně a to nikdy není příjemné. A pokud se bytost stále brání, stále nechápe, co má změnit, situace ve hmotě se stále více vyhrocuje, aby bytost dovedla k pochopení.

 

Každý si tímto prochází. Už jste se však velmi posunuli vzhůru, doslova k frekvencím, které znamenají počátek zhmotňování. Mnozí z vás to na sobě pociťují, vnímají, jak události právě ve hmotě nabírají směr, jak se postupně vše začíná měnit. V různých oblastech teď přicházejí impulzy, které tuto hmotnou změnu vyvolávají. Ne však vše naráz. Ale postupně, jak je u každého z vás potřeba. Jak to souvisí s vaším čištěním, jak to napomáhá jeho průběhu.

Nesrovnávejte se s druhými, každý potřebuje pro svůj vývoj jiný sled událostí

Stále mějte na paměti, že důležité je neporovnávat se. Každý potřebuje jiný sled událostí, který ho posune vpřed, který odhalí jeho další slabiny a pomůže je zpracovat. Protože každý posun na hmotné rovině zároveň vyvolává nutnost novou událost správně zpracovat na hmotné i duchovní rovině.

Nic není samozřejmé a v každé takové situaci se učíte něčemu novému, utvrzujete své správné postoje nebo jste nuceni doposud vychýlené postoje měnit. Protože tyto situace mnohdy vyvolávají staré návyky, strachy, dávné křivdy, nesprávné způsoby reagování a další všemožné pokřivenosti, kterých je potřeba se zbavit. Aby změna, která proběhla, mohla být po tomto vyčištění a vyladění přínosem, podporou, aby obsahovala všechny světelné principy a nebyla nikterak vychýlena vašim vnímáním, přijímáním, či následným chováním.

Vaším úkolem není řídit svoji karmickou očistu

Pokud jste se dostali na cestu stabilního světelného vzestupu, pak nejlepší na automaticky probíhající karmické očistě je, že nemusíte o ničem přemýšlet. Nemusíte řešit a zkoumat, co nemáte ještě zpracováno, na co je potřeba zaměřit pozornost nejdříve, co se ještě opomenulo. Nemusíte žádné z těchto pocitů prožívat, protože vše je řízeno za vás přesně tak, jak to vaše bytosti potřebují.

 

A vše je řízeno navíc právě tak, aby se zpracovalo vše, aby nic nebylo opomenuto. A vše aby následovalo v takovém sledu, aby to Vaše bytost byla schopna přijmout, zpracovat. A aby ji to posouvalo co nejrychleji vpřed. Celý průběh karmické očisty navazuje na sebe tak důmyslně, jak by to nedokázal zajistit ani ten nejmodernější stroj. Protože by to vše bylo umělé, nepřirozené.

 

Tento proces karmické očisty je řízen energiemi, které okamžitě reagují na sebemenší změny. Které jsou inteligentní, dokážou zachytit sebemenší impulz, detail a okamžitě na něj reagují. Je tak zajištěna absolutní aktuálnost.

 

Od vás ve hmotě je očekávána včasná a správná reakce na přicházející impulsy

Jediné, co je nutné, je, abyste i vy byli schopni správným způsobem na přicházející impulzy reagovat. Co nejrychleji a včas. Protože jinak jejich aktuálnost pomine a budete muset počkat na další příležitost nebo vzít za vděk tou méně příjemnou. Pokud však reagujete včas, máte zajištěnu tu nejschůdnější cestu, která vede k cíli nejpříměji. Kde není potřeba žádných oklik.

 

Takovou pro vás optimální cestu je však potřeba si zasloužit. A pokud se vám takové pocty dostane tím, že na sobě pracujete, je potřeba si tuto cestu hýčkat, pečovat o ni, udržet si ji. Opět neustálou bdělostí, prací na sobě a sledováním impulzů. Vždy máte kolem sebe bytosti, které vás upozorní, pokud si něčeho nevšimnete.

Neopakujte zbytečně několikrát tutéž chybu, už přece nejste dětmi

Ale stane se to jednou. Ne několikrát. Pak už se sklízí důsledky. Na jasné signály je také potřeba jasně reagovat. Už nejste dětmi, které potřebují vše několikrát opakovat, než pochopí, co dělat nemají, kudy cesta nevede.

 

Jste již dospělé bytosti, jen mnohé z vás nechtějí tuto skutečnost stále plně přijmout a ztotožnit se s ní. Nechat si dětskou nezodpovědnost je lákavé, pohodlné a přináší to určitý pocit svobody. Pouze však domnělý.

 

Každá bytost, světelná či temná, ponese důsledky za svá rozhodnutí a své činy

Hmotně můžete dělat cokoli, pokud je vám jedno, na které straně stojíte. Zda na temné nebo světelné. I ti na temné cestě však ponesou za svá rozhodnutí, za své činy, důsledky. V tom je spravedlnost. Tomu se nikdo nevyhne. Pamatujte si to.“

© Petra Nováková, červenec 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 148
  • 21
  • 15
  • 16
  • 14

Celkový počet hlasů: 214