Pravčická brána
Úvodní stránka | Co je to Nová duchovní cesta? | Nejsme pacifisté a neodmítáme boj

Nejsme pacifisté a neodmítáme boj


Když se proti Zlu nedokážeme postavit,dopadneme tak, že nás pohltí. Ať už to bude zjevné nebo to proběhne jako ovládnutí na skrytých úrovních.

          Když nebudeme se Zlem bojovat, dopadneme tak, že nás pohltí. Ať už to bude zjevné nebo to proběhne jako ovládnutí na skrytých úrovních. Pro jednoduchý příklad nemusíme chodit daleko. Stačí si vzpomenout na 2. světovou válku. Kde bychom všichni dnes byli, kdyby naši předkové nechali nacisty bez boje zvítězit? To by byl ideální postoj ovládnuté ovce z Matrixu. Zlo existuje, i když o něm nevíme, nebo ho jako zlo nehodnotíme. Skryté energetické vazby ovládání, manipulace, parazitování a zneužívání na podvědomé úrovni totiž v našem světě stále probíhají. Pokud má nějaká duchovní cesta za cíl pozitivně změnit vývoj, nemůže odmítat boj.  

    Tím ovšem nemyslíme řešení běžných problémů v rodinách, na pracovištích, hrubými slovy a hmotným násilím. Nejsme pro tvrdou agresi a hmotné násilí. Jde o něco jiného. Vnímáme, že člověk se potřebuje vzepřít všemu tomu, co jej otevřeně i skrytě ovládá. Může to být hmotný útlak. Může to být třeba i energetické vysávání ze strany svého partnera. O kterém sice on neví, ale které vyvolává svými přehmaty proti morálce. Svým nečistým způsobem života. Může to být vykořisťování v zaměstnání. Je naše plné právo  otevřeně upozornit na to, co omezuje moji osobní svobodu a co ubližuje mně nebo mým dětem. A trvat na řešení a nápravě této situace. Už přece nejsme v době nevolnictví a otrokářství, kdy jeden člověk ovládá druhého jako svůj majetek. I kdyby to byl manžel, manželka nebo nadřízený v zaměstnání.

   Především je potřeba vzepřít se své vlastní minulosti, dávným chybám i hrozivým přehmatům. Dokázat se z takové minulosti karmicky vyvázat a dostat takové vrstvy ze sebe. Tím, že přijmu chybu a vinu, dokážu se upřímně omluvit a požádám s pokorou o karmické vyvázání. A až mi přijde životní zkouška a dostanu se do podobné situace jako tehdy v minulosti, že tentokrát dokážu zareagovat jinak. S větší čistotou, s větším ohledem na další bytosti, na přírodu. A teprve tím potvrdím, že jsem své omluvy myslel vážně a že jsem se skutečně vnitřně změnil.

    Je potřeba také se vzepřít otevřenému i skrytému ovládání, které k nám plyne od druhých osob kolem nás, ze sdělovacích prostředků, i z nejrůznějších manipulativních reklam. Kterému jsme vystaveni v důsledku zásahů skrytých mocenských institucí ve světě, které usilují o podrobení větší části lidstva. Když jsme se na konci 90.let 20. století ptali duchovních sfér, jaký je poměr sil světla a temnoty ve světě a tendence dalšího vývoje, dostali jsme odpověď: Světlo 15 %, temnota 85 %. A teď? Světlo 65 %, temnota 35 %. Toto však vyjadřuje poměr nejen ve hmotě, ale i situaci v duchovním pozadí světa, která se v posledních letech radikálně mění. Čím se to obrátilo?

    Mnozí říkají, že je to tím, že sem proudí nové energie ze středu Galaxie. Že to tedy je důsledek zvláštního postavení Slunce vůči středu Galaxie. Postavení, které se opakuje jednou za 24 tisíc let. Ano, taková situace je příležitostí ke změně a k novému vývoji. Příležitost je však ještě potřeba něčím naplnit. Především sem teď proudí nové čistější energie z vyšších duchovních světů nad naším Vesmírem. Ale ani to není automatické. Za každou opravdovou změnou musí být činnost člověka. Lidé na vzestupné duchovní cestě čistí sami sebe. Čistí i planetu a přírodu na Zemi od temného ovládnutí. Každý, kdo chce pomoci celkovému vývoji, musí nejprve začít u sebe, svým karmickým čištěním. A až po určité době, po získání vyšší vnitřní harmonie, získá i možnost a schopnost pomáhat také jiným způsobem přírodě, planetě, naší lidské existenci.

    S květinou v ruce nad zlem nezvítězíš. Minulost potvrzuje, že pokud někdy síly světla získaly dočasně převahu nad temnem, vždy to bylo odhodláním řešit situaci, neváhat jít do boje. Nasadit veškerou svou vůli, odhodlanost a jistotu, že máme právo bojovat za svoji svobodu. Že náš boj je tou jedinou správnou cestou. Boj ve smyslu konání, jednání, přijímání změn, usilování konkrétními činy o radikální zvrat vývoje lidstva. A je-li to nezbytně nutné, pak případně i spravedlivý válečný konflikt. Jako byl například boj proti nacismu za 2. světové války.

    Je tady jedno zásadní ale. Začne-li jakýkoliv pokus o změnu hmotných poměrů násilnou hmotnou akcí, často to končívá masakrem. Příkladů z minulosti najdeme dost - Pařížská komuna a mnohé dělnické rebélie a vzpoury. Je důležité pochopit, že na prvním místě musí vždy být přeměna duchovní. Dostatečně připravená půda v duchovním pozadí světa a bytostí. Protože právě duchovní pozadí je prvořadé a určující pro vývoj ve hmotě. Co znamená taková změna poměrů v duchovním pozadí světa? Především důkladnou očistu a harmonizaci jednotlivců i prostředí. Hloubkové porozumění principům vývoje. Duchovním zákonitostem příčiny a následku, tedy karmě. A plné pochopení návaznosti procesů v duchovním pozadí a ve hmotě. Takže jsme zase tam, kde jsme již byli. Chce-li kdokoliv z vás přispět ke změně fungování tohoto světa, musí nejprve zajistit duchovní vzestup své bytosti a začít s vlastní hloubkovou karmickou očistou. To je jediná cesta ke změně tohoto světa.