Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69

Články V: 60 - 69

60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě

Probuzení duchovní komunikace se stává nezbytné pro každého na NDC. Proč neumíme duchovní komunikaci automaticky, proč se ji musíme učit? K pochopení příčin neustálého rozšiřování Temna je nezbytné najít světelný vzestup. Pokud bytost nenajde světelný vzestup, bude neustále opakovat stále tytéž chyby. Otevřené duchovní vědomí civilizací 1. typu je nedovedlo ke hledání vzestupu. Duchovní vnímání jsme už nedostali v tomto životě zadarmo. Příčinou většiny dávných přehmatů byla ztráta komunikace. Pro člověka 2. typu už není duchovní komunikace automatická. Bez světelného vzestupu není duchovní komunikace věrohodná. Všeobecně uznávaný channeling není skutečnou duchovní komunikací. Klíčem ke světelné evoluci je probuzení duchovní komunikace s vyššími světy. Většina dnešních lidí ještě nepochopila nezbytnost duchovní komunikace.


60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace

Kdy je člověk připraven na věrohodnou duchovní komunikaci? Základem je dosažení světelného vzestupu s dostatečně vysokým momentem vzestupu. Proč je důležité být při duchovní komunikaci na vzestupu? Člověk v pádu rezonuje spíše s informacemi, které tento pád vyvolaly. Naopak člověk na vzestupu rezonuje s informacemi podporujícími vzestup. Každý je dnes zrozen na Zemi především proto, aby napravil své minulé přehmaty. Pro každého připraveného člověka je vytvořena bytost, instituce Osobní Karmy, jako průvodce. Předsudky o duchovní komunikaci. Jak funguje telepatický přenos? Telepatie v dávné minulosti. Telepatie není jedinou formou duchovní komunikace. Na koho se ve skutečnosti napojovali dávní proroci? Obrazové vize jednotlivců na NDC. Vize budoucnosti. Komunikace formou snu. Vyvarovat se napojení na rituál meditace při duchovní komunikaci.


60C. Jak správně začít duchovně komunikovat

Jak začít duchovní komunikaci? Do komunikace se budou zpočátku plést vlastní myšlenky. Důležitý je opakovaný každodenní správný návyk duchovní komunikace. Úspěšnost v komunikaci závisí na vlastní minulosti. Od jaké hranice začíná kvalitní duchovní komunikace? Jak vznikají větší deformace v komunikaci? První ochranou člověka při komunikaci je jeho světelný vzestup. Mohou se do duchovní komunikace vmísit temné síly a temné bytosti? Vlivy právě probíhající karmické očisty na kvalitu duchovní komunikace. Druhou ochranou člověka při duchovní komunikaci je síla naší hmoty. Jaká oslovení volit při duchovní komunikaci? Komunikace v energeticky méně příznivém prostředí. Jistotou je naučit se rozlišovat odpovědi ANO, NE. Máme právo se ptát na cokoliv? Náznaky telepatie mezi dnešními lidmi. Podaří se nám probudit také oboustrannou telepatii člověka s člověkem?


60D. Nech do sebe vstoupit Světlo – počátky duchovní komunikace

Osobní příběh člověka usilujícího o dosažení vzestupné světelné cesty. Stahující vazby na systémy Staré duchovní cesty aktivně člověku brání dostat se na vzestupnou světelnou cestu. Tetování bývá výrazným blokem bránícím nastoupení světelné cesty. Tetování lze odstranit chirurgicky nebo postupně laserem. Odstranění tetování je nelehkou a finančně nákladnou záležitostí. První duchovní komunikace na světelné cestě – nevhodné základní schéma. Komunikaci je důležité začít se správným návykem. Jak má vypadat základní schéma duchovní komunikace? Po úpravě základního schématu se komunikace výrazně zlepšila. Čas od času přijde i mimořádně kvalitní komunikace. Po dvou měsících na NDC již stabilně kvalitní duchovní komunikace. Další informace o tetování.


60E. Rozhovory s přírodními anděly

Příběh další rodiny, která se stala postupně součástí vzestupné světelné cesty. Používání magie tlačí bytosti do frekvenčního propadu. Magie odřezává bytosti od spojení s vysokými Světelnými sférami vedoucími vývoj. Důležitost spojení vysokého duchovního nadhledu a očistné síly hmoty. Prosby přírodních andělů o očistu a pomoc. Osobní předpoklady i vhodné místo k setkání s přírodními anděly. Proč je důležité pomáhat přírodním bytostem a komunikovat s nimi. Masivní očista Evropy a Golfský proud. Mnoho přírodních andělů postupně podlehlo Temnu. Jaká je současná situace Golfského proudu? Katastrofické vize, pokud by se Golfský proud zastavil. Komunikace s Andělem Golfského proudu a s Andělem území Britských Ostrovů. Snahy o okupaci území patřících původnímu obyvatelstvu. Magické prvky svazují Přírodu Britských ostrovů do kleští.


61A. Restaurace s živou stravou I – Jak to všechno začalo

První myšlenka na jídelnu s živou stravou. Fyzicky i psychicky náročné začátky. Cvičení Pěti Tibeťanů pomáhalo zvládat stres. Nezvyklá únava naznačovala, že něco není v pořádku. I přes živou stravu a cvičení Pěti Tibeťanů nebyli na světelném vzestupu. První kontakty majitelů Kiwi restaurace s NDC. Nevýhodné obchodní nabídky na spolupráci. Cesta živé stravy vede k duchovnímu pokroku, ten však může být světelný nebo temný. Pozor na neobvyklé duchovní zážitky – mohou být nástrojem temných sil. Vstup majitelů restaurace na cestu neomezeného světelného vzestupu. Několik příkladů škodlivých vlivů v restauraci. Odmítnutí propagace života bez hmotné stravy. Vychýlenost vitariánů trvajících na bio-potravinách. Zatemněnost výrobců tzv. zelených potravin. Zatemněnost jedinců zběhlých v metodách Staré cesty. Agresivní vegani. Pozitivní návštěvníci restaurace.


61B. Restaurace s živou stravou II – Reagovat včas na náznaky

Jak může zdánlivě pozitivní potravina člověku uškodit? Zatemnění výrobků označených názvem fondue. Původ zatemnění sýrového fondue. Co takhle dát si koktejl Smoothie? Co vše tvoří temnou zátěž ovocného koktejlu s názvem Smoothie? Důležité poučení: Místo módních názvů raději používat názvy vlastní. Důležité je naučit se reagovat hned na první drobné náznaky. Začátky duchovní komunikace Jany Neduchalové a Martina Skočíka. Vnímej náznaky svého těla a intuice. Sledujte svoji linii a nenechte se vychýlit pochybnostmi od druhých osob. Klíčem je pravidelná práce na posilování světelných základů své bytosti. Snažit se udržovat i hmotný pořádek ve svém životě. Anděl strážce v restauraci. Prospěšnost kokosu a pohanky. Je důležité dát veřejně svým postojem najevo, jakou životní cestu zastávám. Dostatek přijímané čisté vody napomáhá procesu vnitřního čištění.


61C. Restaurace s živou stravou III – Současný stav

Živá strava rostlinného původu je základem stravování člověka. Tato strava zrcadlí původní záměr Stvořitelů, jakou výživu by měl člověk přijímat. Mentální a duchovní únava, harmonizační energie při duchovní komunikaci. Klíčem k dosažení světelné cesty je překonat prvotní problémy a nevzdat se. Restaurace se stává oázou čistých světelných energií, i místem, které inspiruje ke změně životní cesty. Restaurace se stávala terčem temných útoků o velmi vysoké temné frekvenci. Očistná síla restaurace se postupně zvyšuje. Inspirovat další bytosti k nalezení cesty neomezeného světelného vzestupu. Existují dva druhy síly vlivu – první je podporovaná Temnou stranou, druhá vychází z podpory Sil Světla. Kouzlo osobnosti nebo skrytá vnitřní síla magie? Magickou výbavu obnaženou z minulosti je důležité vydat, než mne ovládne. Přirozená karmická očista naznačuje, čeho všeho se ještě člověk potřebuje vzdát.


62A. Naše minulost a slepá cesta mimozemských civilizací

Steven Greer, Exopolitika a Projekt Odhalení. V prvé řadě je nezbytné intenzivně pracovat na duchovní oblasti vývoje. Zásadní je zlomení moci magie nad tímto světem. Dokumentární film Sirius o Stevenu Greerovi. Nedostatečná úroveň pravdivosti a objektivity filmu. S polovičatou pravdou nelze zásadním způsobem pozitivně změnit vývoj. Tvůrci filmu Sirius vycházejí z chybných předpokladů. Světelné pozice je třeba vytvářet, bránit a upevňovat. Pozor na touhu rozumu a ega po informacích. Ani pocity vlastní bezvýznamnosti nejsou vhodné. Pro světelnou cestu je typická spolupráce a vzájemná inspirace. Vyhledávat cíleně informace na internetu nebo nevyhledávat? Temnem zasažená a vychýlená karmická očista. Problémy s dobrovolným vydáváním dávné magické výbavy. Názor, že bojovat s Temnem je neduchovní, je zcela vadný. Karmické vazby na „výživu pránou“.


62B. Naše současnost a zdánlivá realita matrixu

Poselství snů. Co je to virtuální realita neboli matrix? Proč v minulosti vznikaly virtuální reality? Posun až k masovému využívání virtuálních realit. Dnešní lidstvo znovu opakuje většinu chyb z minulosti. I drobné nepatrné pozitivní změny zesílí řetěz událostí do ohromných rozměrů. Každá bytost má svůj jedinečný potenciál. Žijeme dnes v matrixu nebo ne? Materialistická matrixová opona – vědecké pojetí dějin na Zemi, iluze stabilně evolučně se vyvíjejícího se světa a Přírody, omezení naší reality na hmotnou rovinu, iluze, že rozum je nejvyšší tvořivou silou. Iluze národní a světové demokracie, iluze spravedlnosti. Iluze, že o člověka je v tomto světě dobře postaráno. Iluze o pravdivosti veřejně rozšiřovaných informací. Iluze duchovních nauk Staré duchovní cesty. Iluze, že ti co mluví o Světle, jsou skutečně na světelné cestě. Iluze o pravdivosti informací o duchovním pozadí světa. Virtuální realita počítačových her.


63A. Temné vědomí – příběhy z minulosti IV

Pokračování příběhů, které vyprávějí o další karmické očistě dvou bytostí, jejichž minulost byla opakovaně nepříznivě zasažena Temným vědomí. Jednotlivá vnímání jsou opět doplněna básněmi, které dokreslují celkovou atmosféru této dávné minulosti a příběhů, které se v jejím rámci odehrávaly. Bezbrannost vůči Temnotě v minulosti. Potřeba podpory při karmické očistě na hmotné úrovni. V tomto životě jste se znovu našli, čeká vás vzájemné karmické dočištění. Příroda pomáhá volit správnou cestu. Temný úkol stále člověka k sobě pevně připoutává. Jedině světelná spolupráce umožňuje zlikvidovat temný systém až do samých základů. Světelným vzestupem zabránit tomu, aby se minulé příběhy opakovaly v současnosti. Přetrvávající vazby na nepříznivou minulost vychylují bytost. Každá úroveň otevírá dveře k dalšímu posunu dál.


63B. Temné vědomí – příběhy z minulosti V

Karmická očista přináší i náročné situace ve hmotě. Vzájemným působením partnerů na sebe se očista urychluje. Vzájemný vztah je příležitostí k dalšímu duchovnímu posunu. Na udržování a zvyšování harmonie vztahu je důležité neustále pracovat. Optimální podoba vztahu se postupně vytváří společným úsilím obou. Je důležité se nepoddávat strachu, lítosti a nejistotě. Zakutnění a otevření nepříznivých pocitů umožní jejich pročištění. Vypjaté situace bývají doprovázeny negativními pocity bezvýchodnosti. Zátěž minulosti vám bere energii a sílu. Každý na své cestě prochází tím, co je pro jeho vývoj podstatné. Temné vědomí dokáže působit skrze karmické vrstvy, které se obnažují lidem nebo Planetě. Další zmařené vzájemné vztahy v minulosti. Destrukce mé sexuality v minulosti. Zneužívání sexuality k temnému zasvěcení. Vzájemná podpora je hnacím motorem při společné očistě ve vztahu.


63C. Temné vědomí – příběhy z minulosti VI

Temné energie cíleně vychylují duchovní vnímání člověka, vyvolávají energetické rozladění. Následkem toho pak může dojít k nevhodnému rozhodnutí. Vzájemná podpora je hnacím motorem při společné očistě ve vztahu. Další nevydařené společné životy. Opět útěk před Temným vědomím. Další vztahy končí tragicky. Přijímáme úkol postarat se o likvidaci Temného vědomí. Zveřejnění příběhů pomáhá dalším bytostem osvobozovat se od vlivu Temného vědomí. Temné vědomí nepříznivě zasáhlo většinu tehdejších partnerských vztahů. První proražení cesty otevírá tuto cestu očisty a harmonizace i pro druhé. Odhalení skrytého vlivu Temného vědomí je velkým krokem vpřed. Karmická očista posledních dnů zásadně oslabila vliv Temného vědomí. Energetickou podporu Sil Světla dostává láska budovaná na světelných základech.


63D. Postupné hledání společné harmonie v partnerském vztahu

Pozitivní vyvrcholení příběhů o Temném vědomí. Po průchodu nepříjemnou karmickou očistou je možné dospět také k otevření pozitivních úseků vlastní minulosti. A k obnovení vysoké harmonie z těchto dílčích minulých období i v dnešní době. Žádná úroveň harmonie není konečná a nejvyšší. Na společném vztahu je důležité stále pracovat a jeho harmonii neustále zlepšovat. Harmonické spojení v sobě nese mnoho podob. Harmonie nepřichází sama od sebe, je důležité ji postupně vytvářet. Vědomé úsilí o vyšší harmonii přináší viditelné výsledky. Živnou půdou harmonie je sjednocení a spolupráce. Bez spojení hmoty s duchovním pozadím nelze dosáhnout skutečné úplné harmonie. Naučit se chápat poselství méně příjemných situací. Duchovní vnímání spojené s cestou na hrad Kašperk. Prožitek vzájemného zaslíbení se. Výsledkem vytrvalé karmické očisty je dosažení vyšší hladiny harmonie.


64A. Přátelství mezi lidmi na cestě stabilního světelného vzestupu

Riziko trávení společného času se silně zatemněnými lidmi. Je vztah k nejbližším příbuzným v každé situaci nedotknutelný? Naučit se reagovat na náznaky a využívat přicházející příležitosti. Vnímání náznaků a reagování na ně není pasivním postojem. Setkání s velkou skupinou bytostí může být rizikové. Setkání za účelem pomoci Přírodě a celkovému vývoji. Většina lidských vztahů je vychýlená, plná zmatků, nezpracované minulosti. Současná síla světelných energií už dává zelenou ke vzájemnému setkávání se. Pevné přátelství je založeno na stabilních světelných základech. Obnažující se nezpracovaná minulost může přátelství zničit. Nestabilita či pád jednoho člověka může vyvolat rozsáhlou vlnu čištění i u dalších. Žijte tak, abyste neohrozili druhé a ani sami sebe. Impulsy ke vzniku nových partnerských vztahů. Energie se při navázání světelných přátelských vztahů násobí. Čas na hromadná setkání všech bytostí na NDC ještě nenadešel.


65A. Příprava Karmy na převzetí kontroly nad hmotným světem

Fungování Nové Karmy pro hmotný svět je rozhodující pro další vývoj ve hmotě. Očista místa styku dimenzí a sfér těsně nad hmotou začala vyvolávat nepříznivé odvetné reakce ze hmoty. Zatemněné systémy a bytosti nárokující vládu nad světem. Nová Karma potřebuje dokázat očistit sama sebe. Karma se opakovaným úspěšným bojem s temnými systémy posiluje. Jak proces sestupu Karmy do hmoty vnímají duchovní síly nad hmotou. V pozadí vzniku Karmy byla prvotní myšlenka hlídat etiku a čistotu všeho, i sebe sama. Navržená Karma by neměla být nikomu podřízena. V našem světě doposud ti, co dohlíželi na Karmu, byli sami nad ní. Nový vývoj v této podobě běží poprvé v historii. Oprava starého a jeho postupné nahrazování novým za pochodu je složitým procesem. Při jednorázové katastrofě vždy část Temna ve skrytu přežije. Nový vývoj postupně odhaluje staré chyby a průběžně je napravuje.


65B. Jak vlastně vypadá zlom ve vývoji?

Nová duchovní cesta neslibuje zlom, který naráz proběhne a další den pak už bude vše jinak. Kritický počet jedinců potřebných k pozitivní změně vývoje je již naplněn. Na koho se informačně obracet, chceme-li pozitivně změnit vývoj? Jaký předpoklad dokáže zajistit kvalitní informační spojení s Přírodou? Umělá masová reklama není vhodným způsobem rozšiřování této duchovní cesty. Za jakých předpokladů má člověk pozitivní význam pro dnešní vývoj? Pomalé změny už ve skutečnosti probíhají. Nová cesta neslibuje zázraky na počkání. Dřívější pokusy o vznik čistého duchovního hnutí za pomoci zázraků neuspěly. Jak by vypadal dnešní svět, kdyby …? Starý vývoj směřoval podle indicií skutečně ke zkáze. Lze objektivně prokázat, kdo na poslední chvíli odvrátil katastrofu? Přišel čas, aby bytosti na NDC dokázaly zvednout hlavu. Neztrácejte na svém světelném vzestupu svoji úctu k Přírodě.


65C. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti I

Informace z karmické očisty o budování Karmy na různých hladinách vývoje. Moc odměňovat a trestat druhé snadno stoupne do hlavy. Spravedlivá Karma musí dokázat sama se očistit od temného napadení. Temná moc ve skutečnosti znamená jen určitou úroveň podřízenosti vyššímu Temnu. Pokud bytost nedodržuje zákony Přírody a Karmy, nemůže skončit jako svobodná. Zneužívání karmických pravomocí vede k těžkým následkům ve vývoji bytosti. Umělé navýšení schopností se stává příčinou temného ovládnutí. Strana Světla nemůže bojovat s Temnem za použití temných nástrojů. Zrada Karmy představuje zradu na samotném vrcholu světelných struktur a postupně vyvolá zatemnění celého světelného systému. Temnem byli zasaženi i ti, co si chtěli hrát na neutrální. Předpoklady vyvolených národů a jejich propojení s karmickými rytíři. Semknutý národ má mnohem větší naději na úspěch než jedinec.


65D.Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti II

Další informace z karmické očisty o budování karmické instituce na různých hladinách vývoje. Také dávné temné Karmy mají uzemnění v dnes zrozených bytostech. Využití energií archanděla Gabriela na podporu katolických systémů v českých zemích. Nedostatek pokory ve vysoké duchovní funkci vede k vybujení ega. Ochranná vojska vysokých mágů. Zneužití původně světelných karmických pravomocí vydá bytost Temnotě. Karma ztrácející vnitřní čistotu podléhá zkorumpování. Touha po vůdcovství a absolutní moci urychluje temný pád. Vládnutí tvrdou rukou namísto snahy o vedení a usměrňování. Nepříznivé ovlivnění vlastní karmickou nádrží nahromaděnou za minulé přehmaty. Nádrže odložené karmy zatemňují duchovní sféry nad hmotou. Svět po uměle vytvořené katastrofě. Každá uměle vyvolaná globální katastrofa je zločinem. Odložená karmická energie zůstává v ústraní jako časovaná bomba.


65E. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti III

Další informace z karmické očisty o budování karmické instituce na různých hladinách vývoje. Egoismus dotažený do extrému – pohrávat si s druhými bytostmi. Ledabylost a nedostatečná obezřetnost vede k zatemnění původně světelných systémů. Andělé postupně ztráceli možnost zásahů do hmoty a nahrazovali to temnou magií. Neoprávněné magické zásahy do karmických vazeb ve jménu léčby. Získání napojení na temnou strukturu skrytě ovládající svět. Potřebujeme se postupně dobrat ke všem špičkám Temna na nejrůznějších úrovních. Vedoucí světelné sféry ztrácely na rozdíl od Temna spojení do nejhutnější hmoty. Karmická očista krok za krokem oslabuje oporu Temných na všech úrovních Stvoření. Obnaženou Temnotu je důležité zničit dříve, než seskupí síly k obraně. Absolutní temnota přináší naprostou nelítostnost, beznaděj a úzkost, pocit absolutní zmaru a zkázy všeho.


66A. Doprovodné jevy karmické očisty I

Karmická očista jednotlivců na světelném vzestupu stále ještě nepolevuje. Dvě zásadní okolnost nutné pro sestup Karmy do hmoty: 1) celkové oslabení síly těch zrozených bytostí, které mají stále tendence ovládat Karmu, vývoj, události, druhé bytosti. 2) Potřeba dostatečné připravenosti jedinců na cestě stabilního světelného vzestupu. Příklady bezprostředního reagování karmické instituce. Karma spolehlivě automaticky funguje u těch, kteří se jí dobrovolně podřídili. Co naznačují problémy s koleny, problémy s prsty, horními či dolními končetinami, se zuby, zády, se žaludkem, střevy, trávením, se srdcem, srdeční slabost, infarkt? Problémy jsou řešeny postupně po úrovních, vrstvách, hladinách frekvence. Ani karmická instituce nevidí do hloubky karmické nádrže člověka. Příznaky duchovního a mentálního ovládání. Ovládání a energetické zneužívání jdoucí přes břicho.


66B. Doprovodné jevy karmické očisty II

Odstranění tělesného orgánu medicínou. Použití magie jednoznačně likviduje světelný vzestup, naopak použití medicíny bývá někdy nezbytné. Důležitost důkladné analýzy fungování čaker, pokud se vyskytne problém. Jaká je budoucnost klasické medicíny? Medicínu postavit více na prevenci a vedení lidí ke zdravému životnímu stylu. I medicína může volit šetrnější postupy. Dnešní situace s léky. Rozhodování, zda a kdy přijmout nebo nepřijmout lékařský zákrok, lék. Podlehnutí energiím z karmických vrstev přináší zvýšené nepříznivé projevy. Nezvládnutí karmické očisty. Zastavení karmické očisty při duchovním pádu. Úskalí divokého karmického čištění. Nastoupení vzestupné světelné cesty je důležité konzultovat předem se svým partnerem. Důsledky chyb a nesoustavného posilování světelných základů své bytosti. Jak napomoci odstranění dvojakosti uvnitř své bytosti.


66C. Doprovodné jevy karmické očisty III


66D. Doprovodné jevy karmické očisty IV

Proč nás některé útoky ohrožují a jiné ne? Potřebujeme se frekvenčně dostat nad útočící temné systémy a bytosti. Odpovědí na silný útok by mělo být další posilování světelných základů své bytosti. Intenzivní práce na sobě přináší postupné změny. K řešení situace napomáhá odpovídající vnitřní postoj člověka. Navracející se zdravotní problémy z minulosti. Setkávání se s dalšími lidmi urychlují karmickou očistu. Pomáhá jakákoliv snaha, i částečné cvičení. Karmicky se čistí tisíce dávných existencí, miliardy let historie. Zveřejnění příběhů spouští očistu dalších osob. Překonávání těžkostí posiluje člověka na světelné cestě. Zodpovědnost za svůj život má každý ve svých rukou. Pokroky jsou zásadní, ať už je vnímáte nebo ne. V zátěžových situacích potřebujete zvýšit příjem hmotných živin i energií v potravě.


67A. Tři možné duchovní orientace člověka I

Hmotný svět má tři různá nehmotná duchovní doplnění. Různé varianty duchovní cesty – Astrální cesta, Světelná cesta, Temná stezka. Bytosti obývající trojici duchovních rovin za hmotou. Kontakty s bytostmi astrálního světa. Kontakty s andělskými bytostmi. Většina andělských úrovní je součástí Duchovního světa Světla. Nepravá použití názvu anděl. Kontakty s obřími přírodními bytostmi a vyššími světelnými sférami. Obrovská naléhavost magicky zesílených hlasů z astrálu. Jak se frekvenčně dostat nad úroveň vlivů z astrální roviny? Přírodní andělé. Bytosti na Temné stezce. Prvopočátky temné evoluce na Zemi. Vrcholy temné evoluce na Zemi. Temná evoluce svými výsledky postupně předčila evoluci světelnou. Rychlost temného vzestupu nemá žádnou hranici. Dnešní duchovní převahu Světla nad Temnem v rámci Nového vývoje je ještě potřeba potvrdit ve hmotě. Metody cesty k temnému vzestupu.


67B. Tři možné duchovní orientace člověka II

Dnešní lidstvo toho ví nejvíce o astrální rovině. Co všechno vázalo člověka na astrální úroveň? Vazby světových náboženství na astrální úroveň. Význam živlového a bioenergetického fungování u člověka. Další duchovně orientované praktiky, které vážou člověka na astrální úroveň. Astrální způsob duchovního vedení světa neprokázal vyhovující výsledky. Proč není volba astrální cesty správná? Světelná cesta i Temná stezka představují protikladné formy skutečného vývoje. Důvody pokračujícího duchovního úpadku Světla. Temná strana dokázala ovládnout i Světelné instituce. Temné bytosti se naučily stoupat i v rámci světelných struktur. Astrální cesta směřuje mimo vývoj, pryč od skutečné evoluce. Náš svět je dvoupolární, rozhodující pro vývoj je protiklad Dobra a Zla. Člověk na astrální cestě se stává hříčkou v rukou temných systémů. Také dnes mohou některé metody Staré cesty přinést lidem dílčí zlepšení.


67C. Tři možné duchovní orientace člověka III

Astrální cesta představuje v dnešní době nižší úroveň Temné stezky. Jak rozlišit stupně ovládnutí na astrální cestě?  Čtyři stupně Astrální cesty – otroci temných systémů, aktivní spolupracovníci Temna, veřejní propagátoři temných metod, lidé na vrcholu temné evoluce. Trvale ovládaní lidé se začínají dostávat do tíživých situací. Je možné dostat se z vleku Astrální cesty? Správnou volbou je vědomě opustit Astrální cestu. Zbavit se parazitování na své bytosti vyžaduje dva postupné kroky. Čím déle bude člověk pokračovat v aktivní práci pro Temno, tím obtížnější bude se z toho vyvázat. A co když již člověk vydal knihy s propagací metod Astrální cesty? O volbě duchovní orientace nerozhodují pouhá slova a předsevzetí. Potřeba jednoznačnosti na Světelné cestě. Nepříznivý vliv minulého karmického zatížení. Nelze sedět na dvou židlích současně.


67D. Tři možné duchovní orientace člověka IV

První příklad – váhání v jednoznačné volbě směru své duchovní cesty. Pracuje-li člověk na sobě nejednoznačným způsobem, obvykle to urychlí jeho pád. Na počátku aktivní práce pro Temno se tomu člověk ještě může jednoduše vzepřít. Světelná cesta je o jednoznačnosti vnitřních i vnějších postojů. Naopak nejednoznačnost postojů přináší stagnaci a problémy a postupně prohlubuje pád k Temnu. Stabilní Světlená cesta se buduje jako stavba na třech pilířích. Druhý příklad – jedinec s potřebou vnucovat druhým svou pravdu. Proč reagujeme na takováto útočná sdělení formou veřejné odpovědi? Opakování starých neplatných tezí o magii. Světelná cesta přece nemůže jít cestou dohody s temnou stranou. Skrytá anonymita spojená s nadřazeností. Okázalý postoj nadřazenosti také nemůže vést ke Světlu. Další vývoj konfliktu, který vyvolal jedinec útočící na nás magií. Vrcholný útok na Karmu pro hmotný svět.


67E. Možnosti zásahů z duchovních sfér do hmoty

Dokáže člověk sám zvládnout přechod z Astrální cesty na Světelnou cestu? Dokáže se sám zbavit na sobě parazitujícího temného systému? Člověk přijme z duchovních sfér jen energii té frekvence, na kterou je vnitřně naladěn. Možnosti světelných zásahů z vyšších světů do hmoty. Důležitá role člověka jako prostředníka ve hmotě. Světelné energie dnes ještě nemohou účinně měnit strukturu hmoty. Měnit strukturu hmoty je možné přes živly – od této možnosti však byl člověk 2. typu záměrně oddělen. Je reálné, aby i světelné bioenergie dokázaly měnit strukturu hmoty? Ovlivňování událostí na základě přirozené přitažlivosti bioenergií. Přicházející impuls dokáže inspirovat pouze připraveného člověka. Magie měla při působení do hmoty razantnější možnosti. A co zásahy Temných sil shora do hmoty? Temné systémy působí shora do hmoty převážně prostřednictvím živlových energií přes astrální rovinu.


68A. První zjištění o existenci tří úrovní Stvořitelů nad Vesmírem

Jak jsme vůbec dospěli k poznání, že nad naším Vesmírem jsou tři sféry Stvořitelů? Překročení bariéry 12. vnějšího energetického těla člověka otevírá cestu k poznání duchovních úrovni v rámci našeho Vesmíru i nad ním. Tři úrovně stvořitelských sfér „nad“ naším Vesmírem. Kosmický vír obsahující náš Vesmír, paralelní vesmíry a tři sféry Stvořitelů. Typické pro informace přenášené channelingem je to, že jsou považovány za „hotové“ informace o vysoké úrovni pravdivosti. Naopak na cestě světelného vzestupu jsou přicházející informace postupně upřesňovány. Tři základní zdroje informací o dávné minulosti. První kolo získávání informací, pokus napsat knihu. Druhé kolo – pořádání veřejných seminářů a přednášek. Proč v počátečním období hodně lidí z této cesty odešlo? Rysy a tendence podkopávající základy světelné cesty. Třetí kolo upřesnění informací – články na internetu.


68B. Sféra Stvořitelů Moudrých draků a její postupný vývoj

První zdroj informací o Kosmickém víru. Kosmický vír se stal odděleným uzavřeným systémem. Nadešel čas vyhodnotit dávné zkušenosti. My lidé jsme pouze prostředníky. Informace od zatemněných bývalých světelných institucí nám nepomohou. Potřebujeme podporu čistých světelných institucí nahoře na špičce světelného vývoje. Kosmický vír jako celek zatím ještě není součástí NDC. Stvořitelé nad Vesmírem nesou hlavní karmickou zodpovědnost za vývoj ve hmotném světě. Karmická očista sfér Stvořitelů je zásadní pro další celkový vývoj. Proč původně vznikly tři oddělené sféry Stvořitelů? Plán vytvořit nový ochráněný a oddělený svět. I ve Sféře Stvořitelů Moudrých Draků začal boj o moc. Vznik dalších dvou oddělených sfér Stvořitelů. Původní Sféra Moudrých Draků stále více podléhala ovládání. Sestupy bytostí z této sféry směrem dolů. Příklady z karmické očisty týkající se Stvořitelů Moudrých Draků.


68C. Projevy energií Sféry Stvořitelů Moudrých Draků na Zemi

Původní inspirace Stvořitelů Moudrých Draků byly obvykle deformovány. Tři zásadní projevy energií Stvořitelů Moudrých Draků. Síla Vědomí člověka. Temné inspirace vedoucí k umělému navyšování síly vědomí. Vrcholné zneužívání síly vědomí v závěrečné fázi Atlantidy. Praktiky umělého navyšování síly vědomí se přenesly i na nového člověka. Dva páry rukou ústřední božské trojice v tradicích indického hinduismu. Hinduismus jako výsledek dávných tradic. Historické inspirace k vytvoření Bohů Brahma, Višnu, Šiva. Příroda potvrzuje temný původ Brahmy. Draci původně představovali zhmotněné informační impulsy. Klíšťata, štíři a pavouci jsou inspiracemi Stvořitelů Ještěrů. Některé formy draků pocházejí od Stvořitelů Ještěrů. Informace o dracích z Wikipedie. Pozitivní draci uctívaní v asijské tradici. Evropští draci jako symbol ničení a chaosu. Draci v knihách a filmech. Zdroje dávných legend o dracích.


68D. Minulost a současnost Sféry Stvořitelů Ještěrů

Problematické vazby lidských civilizací na ještěří energie a ještěří formy života. Sféru Stvořitelů Ještěrů již nebylo možné důkladně vyčistit. Problematické karmické čištění jednotlivců s ještěří minulostí. Ovládnutí zrozených lidských bytostí hadí a ještěří magií. Proč lidé ve hmotě pomáhali realizovat ještěří zájmy? Genetické pokusy s lidskými, ještěřími a hadími bytostmi. Příběhy z karmické očisty. Útoky od Stvořitelů Ještěrů a od ještěrů z jiného světa. Chybné přemístění ještěřích forem života do lidských světů. Problematické rysy ještěřích bytostí. Jak to dnes vypadá ve Sféře Stvořitelů Ještěrů? Sféra Stvořitelů Ještěrů se stala naprosto temným územím. Pokus o navázání duchovního spojení se Sférou Stvořitelů Ještěrů. Andělé Stvořitelů Ještěrů. Jaká je současná situace, pokud jde o andělské úrovně? Tvůrčí síla Stvořitelů Ještěrů. Hadí síla Kundalini. Genetický program člověka.


68E. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo I

Působení energií Stvořitelů Ještěrů mělo kromě období na úplném počátku výrazný temný podtext, snahu přizpůsobit vývoj na Zemi potřebám ještěřích forem života. Jedna výjimka – pozitivní dar hadí síly. Tendence chránit se proti přirozenému vlivu prostředí. Tendence vyhnout se následkům za své činy. Zvýšení vnější odolnosti na úkor vnitřní čistoty nebylo správným krokem. Indický kult bohyně Kálí přetvořený do temné podoby. Jaký je původ obětních rituálů? Co mají ještěři společného s jadernou energetikou? Součástí karmických vrstev bývají i otisky přístrojů, předmětů, bytostí. Při karmické očistě minulost ožívá, člověk ji pak může vnímat jako současnou realitu. Příběh – Kontakty se svojí ještěří minulostí. Důležité je odpoutat se od energií obnažených karmických vrstev. Ovládnutí ještěry v jiném světě nad naším Vesmírem. Prvotní příčiny postupného ovládnutí ještěřími vlivy.


68F. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo II

Pokračování první části. Na počátku dlouhého období, kdy byl člověk ovládnut ještěřími energiemi, byly jeho pokusy využít výbavu jednoho druhu bytostí pro zcela jiný životní druh. Také snahy o umělé manipulace se životem pocházejí od ještěrů. Umělé bytosti a bojové zrůdy Melkora. Bioroboti Vesmírných lidí. Zneužitá mentální síla dokázala z lidí vytvářet pouhé otroky. Lidští roboti nazývaní „věci“ v Atlantidě a Egyptě. Energie ještěrů v pozadí za zneužíváním síly vědomí. Druhý příběh – had, který vymáhá splnění úpisu. Setkání s hadem na jedné z dobyvačných vesmírných výprav. Touha po ještě větší duchovní síle a moci. Slib pracovat získanou magií ve prospěch hadů. Úpis sám od sebe nikdy nezmizí. Člověk má právo úpis jednostranně zrušit. Pozornost temných systémů obvykle přitahuje umělá tvořivá moc. Dračí a hadí monstra jako inspirace Stvořitelů Ještěrů.


68G. Pozitivní příběhy o dracích a ještěrech

Ještě jednou se vracíme k filmu Avatar. Modří domorodci Navi na Pandoře. Naše duchovní setkání s civilizací ještěřího typu. Co vše inspirovalo Jamese Camerona k napsání Avatara? Jamese Cameron jako člověk s vysoce pozitivním vztahem k přírodě. Propagace duchovního spojení člověka s přírodou. Ukazuje film Avatar pouze vymyšlenou civilizaci, která nemá skutečný vzor? Přišel čas otevřít a řešit problematické vztahy mezi lidmi a ještěřími lidmi. Problematické přenášení tvořivé výbavy z jednoho světa do jiného. Optimální je přizpůsobovat výbavu bytostí povaze prostředí. Přenášení výbavy z jednoho světa do jiného vede k nepříznivým jevům. Důležité je dořešit působení ještěřích civilizací v našem světě. Při zpracování minulosti se postupně odkrývají zásadní světelné hodnoty. Další pozitivní příběh o draku nazvaný Eragon. Příběh - duchovní setkání člověka s drakem. Příběh Dračí srdce.


69A. Současná situace ve Sféře Stvořitelů Otců

Sféra Stvořitelů Otců je z pohledu frekvencí těsně nad naším Vesmírem. Logicky proto právě vlivy od Stvořitelů Otců nejvíce přispěly k formování základů naší bytosti. Teprve Stvořitelé Otcové dokázali dovést do konce projekt nové lidské bytosti. Jak to dnes vypadá ve Sféře Stvořitelů Otců? Duchovní komunikace se zástupcem Sféry Stvořitelů Otců. Stvořitelé zpočátku podceňovali svoji zodpovědnost za novou tvorbu. Nová tvorba začala přinášet také vysoce nepříznivé následky. Období tvorby označovaná jako První a Druhý plán Stvořitelů. Počátek karmické očisty Sféry Stvořitelů Otců. Prostředí ve Sféře Stvořitelů Otců. Duchovní návštěva ve Sféře Stvořitelů Otců. Stvořitelé již sestoupili dolů do stvořených světů. Stvořitelé již nemohou zasahovat do dalšího vývoje stvořeného světa. Bytosti ve Sféře Stvořitelů Otců začínají pracovat na svém osobním vývoji. I Sféra Stvořitelů otců se zapojila do Nového vývoje.


69B. Ilúvatar a Nejvyšší Svatyně na vrcholu našeho Vesmíru

Oddělení Sféry Stvořitelů Otců od Vesmíru neprostupnými duchovními prahy. Problém, jak usnadnit komunikaci přes bariéry oddělující Vesmír od úrovní Stvořitelů. Předsunutí vyslanci Stvořitelů přímo uvnitř Vesmíru. Předsunutá stanoviště Stvořitelů uvnitř Vesmíru. Ilúvatar jako stavbyvedoucí našeho Vesmíru. Ilúvatar již dávno ztratil možnost přímého vlivu až dolů do hmoty. Jaká je současná duchovní situace Ilúvatara? Část bytosti Ilúvatara se již dříve zrodila ve hmotě. Je zásadní, aby Ilúvatar dotáhl do konce své dřívější úkoly. Ilúvatarovi zatím ještě zůstane část jeho původních pověření a nástrojů. Příležitost pro Ilúvatara pokračovat ve svém původním poslání. Barbara Ann Brennan – uvědomování si duchovního vedení shora, návštěva Nejvyšší Svatyně. Tato léčitelka sice částečně používá terminologii i metody Staré duchovní cesty, její uvažování je však přece jen zásadně jiné.


69C. Nejvyšší Svatyně ve hmotné rovině naší Planety

Nejvyšší Svatyně měla v minulosti svůj odraz i ve hmotné rovině Země. Nejvyšší Svatyně v Jeruzalémském chrámu. Zeď nářků jako připomínka na Chrám s Nejvyšší Svatyní. Archa úmluvy známá z doby putování Hebrejců pouští do země zaslíbené. Čím ve skutečnosti byla tato Archa úmluvy? Archa úmluvy byla zařízením inspirovaným mimozemšťany. Pozemská Svatyně v Jeruzalémě jako kopie skutečné nebeské Svatyně? Pozemská Svatyně spojovaná s očištěním hříchů krví. Skutečné důsledky obětních rituálů byly vždy katastrofální. Umělý Bůh, umělý Stvořitel a technicky uměle posílená komunikace s Bohem. Inspirace Vesmírných lidí. Místa s mimořádně silnou energií bývají také označována jako svatyně. Pojem Svatyně je na Zemi značně rozšířen a nemá vždy výrazně světelný nádech.


69D. Obrazová duchovní návštěva Nejvyšší Svatyně

Nejvyšší Svatyně měla energeticky přitahovat pokročilé lidské bytosti ve hmotě. Lidé si však skryté vábení životní jiskry v sobě vysvětlili po svém. Cestou skutečného světelného vzestupu však nemohou jít mágové, protože se orientují na astrálního ducha. Jak se správně orientovat na počátku své duchovní cesty? Nejprve se soustředit na dosažení světelného vzestupu. Tři opěrné body pro dosažení světelného vzestupu. S vlastní duchovní prací počkat, až na to člověk bude připraven. Nejvyšší Svatyně - místo pro setkání se skutečným vyslancem Stvořitele a pro zprostředkování nového poznání. Duchovní návštěva Nejvyšší Svatyně - průchod Sfingou. Uvnitř Nejvyšší Svatyně. Vědění uchované v Nejvyšší Svatyni. Pouhé přeladění frekvencí vnímání je rychlejší než obrazové sledování celého procesu. Obrazové ztvárnění dává příležitost větších detailů, ale je pomalejší. Informační spojení funguje okamžitě.


69E. Nejvyšší Svatyně jako místo spojení se Stvořiteli Otci

Nejvyšší Svatyně je součástí našeho Vesmíru. Původní duchovní situace bytosti Heyoana. Další rozhovor s Heyoanem. Prvotní záměr při vytvoření Nejvyšší Svatyně. Ilúvatar jako realizátor, Heyoan jako průvodce. Informační koridor ze Svatyně do Sféry Stvořitelů přestal fungovat. Situace po uskutečnění základní očisty Heyoana a Nejvyšší Svatyně. Co dál s Nejvyšší Svatyní v Novém vývoji? Lidstvo dole ve hmotě by především měli vést andělé Dhyané. Úpadek Světla doprovázela informační izolovanost jednotlivých úrovní. Myšlenka, že ze sfér Stvořitelů by mohla být řízena karmická očista, je pouhou iluzí. Neopakovat chyby typické pro Starou duchovní cestu. Ve hmotě si musíme zajistit svoji obživu. Zaměstnaný člověk ve hmotě nemá čas na rozsáhlejší duchovní komunikace. Heyoan a Nejvyšší Svatyně jsou již součástí NDC. Budoucnost Nejvyšší Svatyně teprve ukáže další vývoj.


69F. Sfinga jako strážce vědění a duchovních prahů

Pátrání po významu duchovního symbolu Sfingy. Původně Sfinga představovala spojnici mezi hmotným a duchovním světem. Rozhovor s oživující energií Sfingy. Také symbol Sfingy nedokázal v průběhu věků odolat invazi Temných sil. Původní poslání symbolu Sfingy postupně upadlo v zapomnění. Otázka původu Velké Sfingy v egyptské Gize. Precesní cyklus planety Země a Platónský rok. Sfinga a trojice pyramid jako hodiny precesního cyklu. Období stavby trojice egyptských pyramid podle Edgara Cayce. Příběh Ozvěny minulých životů – Sfinga. Trojice pyramid byla postavena v místě, kde už v té době stála Velká Sfinga. Duchovní hledání přesnějšího data vzniku Sfingy. Snaha mágů otevřít tajemství Sfingy vedla k zablokování zařízení. Velká Sfinga měla být napojením na Nejvyšší Svatyni. Mimozemští stavitelé Sfingy. Zásady nevměšování civilizací ve Vesmíru. Observatoř Sphinx v Alpách.