Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC V | Povodně 2013 - Promytí vodou je ideálním způsobem očisty

Povodně 2013 - Promytí vodou je ideálním způsobem očisty

Magdaléna Malá Vloženo 12.7.2013
Magdaléna Malá

Duchovní komunikace z 2. a 3. 6.2013

Záplavy jsou projevem očistných sil planety Země

Magdaléna Malá: Spojené Síly Světla, prosím Vás o aktuální informace o dění tady v Praze, o záplavách a duchovním pozadí. Děkuji. (Duchovní komunikace z 2.6.2013)

Příroda: „Stále se otevírají nová a nová témata, která se následně zpracovávají u všech lidí na cestě světelného vzestupu. Celkové Spojené Síly Světla – ať už se jedná o mě, Planetu Zemi, Slunce, Vesmír, Sféry, Anděle nebo Víly, Skřítky apod., tím získávají prostor a možnost pro větší čistotu. Také se dějí různé věci, které já ani Karma odpovědná za nový vývoj nemůžeme jen tak přehlížet.

Celé dění přechází do další etapy, celý vývoj se tak posouvá kupředu a je třeba připravit tomu všemu vhodné podmínky. Ať už se jedná o hmotnou rovinu světa nebo duchovní pozadí.

Záplavy v Čechách, Rakousku a Německu (v pozdějších dnech přibyly záplavy i na Slovensku) nejsou projevem mágů, nýbrž projevem mým, projevem Planety Země. To platí i o tornádu v Oklahomě – tam je to i z jiných důvodů, ale tím se nyní nebudeme zabývat. Oblast Čech, Rakouska a Německa, která je nyní pod vodou nebo ohrožená záplavou, je silně znečištěna temnou energií.

Promytí vodou je ideálním způsobem očisty

Voda je ideálním způsobem očisty. Sama víš, jaké má Voda schopnosti. I samotná Voda již má mnohem čistější energie, než tomu bylo dříve.

(Poznámka Jiří Novák: V této souvislosti připomínám dřívější článek Magdalény Malé  42D. Voda - základ života .)

Pro zemi, která je zaplavena, má očista vodou velmi pozitivní účinky. Lidé se na to dívají z pohledu svého – ohrožuje to jejich příbytky, cennosti a životy. Ale už nevidí to, že i já – Příroda – potřebuji žít. Že potřebuji v určitých místech ze sebe smýt nánosy nečistot.

Praha byla poslední dobou zaplavena velmi temnými energiemi. Český Krumlov – tam je zase plno otisků magie, kterou je též nutno nějakým způsobem pročistit, nějak uvolnit. To samé nebo obdobné platí pro ostatní místa, která byla povodněmi zasažena.

Očista se týká nejen míst, ale i lidí, kteří tam žijí nebo žili

Očista se samozřejmě netýká pouze míst, ale i lidí, kteří tam žijí nebo kdysi dávno žili. Voda má v těchto případech ty nejlepší možné účinky pro samotnou planetu Zemi a Přírodu. Očista vodou vyvolaná deštěm nemá takové katastrofální dopady jako například tsunami a další situace vyvolané jinými doprovodnými jevy. Očista vodou je mnohem šetrnější i než například tornáda, zemětřesení, výbuchy sopek, apod.

Voda jako živel je tím nejlepším očistným pomocníkem. Zaprvé smyje vše špatné, zadruhé na zasažená místa přinese regenerační energie a zatřetí dodá zemi potřebnou vláhu.

Pokud je záplav třeba, nehledím v tomto případě na lidi a jejich obydlí. Když si někdo není schopen duchovní komunikací zjistit, kde má bydlet, nebudu jej v tomto případě omlouvat a ochraňovat. Musím myslet především na sebe. Jsem také bytost a mám právo na život jako ostatní. Nyní se už nenechám svazovat. Nyní již nejsem svázanou ovcí ve stádě, nýbrž volně poletujícím motýlem.


Zaplavená místa potřebovala urychleně očistit od temných nánosů

Magdaléna Malá: Vodo, máš pro mě nějaké informace ohledně vyvíjejících se situací kolem povodní. Co bych tedy nyní měla od tebe přenést? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 3.6.2013)

Voda: „Konečně dostávám slovo i já. V těchto hodinách a dnech jsem tím zásadním faktorem, ať už z hlediska možného nebezpečí pro lidi a jejich statky, tak také pro Přírodu a Planetu Zemi.

Lidé toto mé počínání vidí z hlediska hmotného jako velikou křivdu. Hlavně se to týká těch, kteří se museli evakuovat a jimž byl zničen dům (a to třeba již po několikáté) a tím i veškerý majetek. Z hmotného hlediska vše vypadá hůře. Ale ve skutečnosti je to obrovská pomoc. Zaplavená místa potřebovala urychleně očistit od temných nánosů, od magie.

Z čistě hmotného pohledu to vypadá, že najednou z ničeho nic a bez rozumného důvodu vznikly povodně. Z hmotného pohledu teď musejí krizové štáby v rychlosti hledat různá řešení, jak zmírnit hmotné následky povodní. Každá událost však má i svoji skrytou duchovní příčinu. V tomto případě je skrytou příčinou to, že Spojené Síly Světla potřebovaly urychleně najít řešení pro kulminující temnou energii v daných oblastech.

Očista vodou je nejšetrnějším řešením pro danou oblast

Já, voda, jsem v tuto chvíli byla považována za nejšetrnější a nejefektivnější řešení pro danou oblast. Moje síla je očistná pro Planetu, Přírodu a lidské bytosti, zároveň však ničivá pro mnohé lidské hmotné statky. Očista pomůže daným oblastem i bytostem tam žijícím v jejich celkové regeneraci. Mohla bych to přirovnat ke koupeli člověka. Člověk tím, že si dá koupel (nebo sprchu), ze sebe smyje nečistotu (nejen hmotnou, ale i část duchovní – jako např. špatné energie), kterou za určitou dobu na sebe nachytal.

Zároveň však do své kůže vstřebává určitou část vody, kterou tělo potřebuje doplnit. A také tím získává potřebné látky pro svůj běžný chod a provoz. Tudíž nejenže se tělo člověka omyje od nečistot, ale zároveň doplní určitý druh potřebného prostředku pro správné fungování. A co víc, získá potřebnou energii a svěžest.

(K tomu je nutno dodat, že ta správná očista vodou může proběhnout jen tehdy, když samotná voda není zamořena nevhodnými chemickými látkami. Protože nevhodné příměsi dokážou schopnost regenerace vody uspat. Stejně tak běžná očista nemůže být dostatečně efektivní, když se člověk nečistí, nemyje dlouhé měsíce či roky. Pak je samozřejmě zapotřebí delšího procesu omývání – k čemuž můžeme přirovnat právě několikadenní povodňovou situaci.)

Čím větší špína, tím je potřeba více vody

Proto je nyní situace taková, jaká je. Příroda je též bytostí. A i tato bytost má své „tělo“, o které se musí starat. V tomto případě platí přímá úměra – čím větší špína – tím více vody. V místech, kde je potřeba důkladnější a silnější očisty, tam je to pro lidi v těchto dnech horší. Kdyby se již dávno většina lidí z postižených oblastí čistila, nemuselo by dojít k samotnému zaplavení jejich obydlí. Ode mě nyní vše.“

Magdaléna Malá: Děkuji za poskytnuté informace.


Poznámka Jiří Novák: Na téma opakovaných povodní vyšel zajímavý článek o tom, jak se řeky a říčky vracejí během povodní do svých původních historických koryt, které jim člověk dříve násilím odebral, aby si místo nich postavil na těch místech svá obydlí. A teď na tato svá dřívější rozhodnutí prováděná na úkor Planety a Přírody člověk tvrdě doplácí:

© Magdaléna Malá, červenec 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 144
  • 17
  • 18
  • 16
  • 13

Celkový počet hlasů: 208