Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Minulost je potřeba zpracovat, ne pouze odříznout

Minulost je potřeba zpracovat, ne pouze odříznout

Petra Nováková Vloženo 10.5.2011
Petra Nováková

Duchovní komunikace ze 4. – 6.4.2011

 

V karmické očistě je potřeba pokračovat až do dna

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace, co je teď důležité vědět. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 4.4.2011).

 

Karma:Karmické vazby, které se nyní obnažují, podávají svědectví o dávné minulosti každého z nás. Jaký je váš původ, čím vším jste během životů prošli, v jakých sférách jste působili, či dokonce odkud pocházíte. Což je mnohdy důležité znát kvůli pochopení vaší momentální situace, kvůli jejímu rozvázání. Každá bytost tuto minulost v sobě nese jako svůj deník, ze kterého lze číst. Tuto minulost nelze odříznout, je možné ji pouze zpracovat tak, aby nebyla živoucím nebezpečím, ale jen informativní vzpomínkou. Teď se v souvislosti s magií obnažuje i dávná minulost lidstva. Což je pro vývoj obzvlášť důležité. Karmické vazby se teď obnažují mnohem snáze, o tom už ti vyprávěla Příroda. Kdo teď její sílu dokáže využít, bude mít očistu snazší.

Karmické vazby jsou teď v zorném poli probíhající očisty. Právě skrze karmické vrstvy však dochází i k novým objevům. Vrstvy se skládaly, zapadaly přes sebe díky tíži obsahu. Ty nejzásadnější jsou proto až vespodu a mnohdy dokázaly přímo ovlivnit i fungování hmotného těla bytosti. Objevuje se však, že bytost se dokázala bránit proti zapadnutí vrstev tak hluboko, aby se staly součástí hmotného těla. I když jejich působení na hmotu je silné, není trvalé. Dá se zpracovat. Došlo tak k vytvoření určitých izolačních vrstev, které drží karmické vrstvy dále od hmotného těla, aby jeho funkčnost nebyla zcela ohrožena. Zároveň právě tyto izolační vrstvy brání bytosti vnímat impulsy přicházející od vyšších sfér. Rozvázáním těchto spodních karmických vrstev a odstraněním izolačních bariér by se proto měla zvýšit citlivost vnímání. I proto je důležité pokračovat v karmické očistě doslova až do dna. A neuspokojit se zastavením v půlce cesty.


 

Minulost je potřeba zpracovat, ne pouze umělým zásahem odříznout 

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 5.4.2011).

 

Karma: Všechny deformace, které bytosti uvnitř sebe mají, ať jsou na jakékoli úrovni, rovině, pocházejí z minulosti. Proto i otevřením minulosti se jedině mohou řešit. Něco, co je v bytosti již dávno uložené, nelze léčit pouze působením na přítomný stav. Jako to dělá medicína, ale i magie. Jako nelze léčit například strach ze tmy tím, že budu tmu vyhledávat. Je zde přece minulost, která neobvyklý strach způsobila. A pokud se tato minulost nezpracuje, není možné „bezdůvodný“ strach odstranit.

Je mnoho způsobů, jak zasahovat do minulosti a nalézt onu příčinu. U mnohých z nich však jde pouze o to, situaci znovu prožít, ale na energetické rovině se uzly nerozvážou. Opětovné prožití dávné události však obvykle nestačí. Pouhé informační spojení s minulostí obvykle neumožňuje správné pochopení samotné vazby, ani nedokáže zajistit její karmické rozvázání. K tomu je nutný energetický zásah z takové úrovně čistoty a nadhledu, na které je teprve možné problém zpracovat. Magické zásahy do karmických vrstev tak často obcházejí přirozené procesy a berou možnost vyřešit problém přirozeně, v souladu s vývojem bytosti. Nikoliv pouze odříznout, jak to dělá medicína. V tomto jsou s magií stejné. Prostě problém z výšky své moci odstraní. Problém se pak obvykle stejně objeví znovu v jiné podobě. Minulost si vždy cestu působení na hmotnou rovinu člověka najde. Ať se tyto cesty snažíme neoprávněnými zásahy zavírat sebelépe, vždy si vnitřní problém najde cestu na povrch. Stejně jako voda, proti které se staví obranné valy.

Úkolem bytostí není hledat cesty, jak minulost odříznout, jak se jí zbavit. Ale naopak hledat cesty, jak minulost přirozeně otevřít a zpracovat. Nečekat, až se protrhnou hráze, ani ji nedolovat násilně z vnitřku jako ropu a vše okolo porušit, poškodit. Následky pak mohou být daleko horší, než byl původní stav. Tohle se má lidstvo naučit. Že přirozené zpracování minulosti znamená neustálou vlastní práci na sobě. Zatímco hašení „požáru“ nebo dolování „ropy“ za bytosti vždy někdo udělá. Stačí zaplatit. A o víc už se starat není potřeba. Lidstvo hledá příliš mnoho zkratek, tou největší by se nakonec mohla stát radikálně náhlou událostí zkrácená délka jeho existence.“


 

Čisté energie postupně odstiňují a likvidují temné vedení bytostí

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k situaci. Co teď probíhá? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 6.4.2011).

 

Karma: „Temní prozatím na svých stránkách dál šíří negace a kritiku proti novému směru vývoje. Jejich slova ukazují, co v sobě ještě nosí. Tím, že se Novou duchovní cestou tolik zabývají, stále ji k sobě přitahují a nevědomky jí tak otevírají své nitro. Jsou stále zevnitř nahlodáváni čistými energiemi, které určují směr jejich dalšího vývoje. Tím se jejich temné vedení odstiňuje, likviduje a zbudou jen vlastní karmické vrstvy a žádné temné vedení. A protože se nechtějí dobrovolně podrobit, nechat se vést tím světelným, budou jen zmítáni energiemi, které hmotný svět přetváří a povedou. Jejich život tak začnou postupně ovlivňovat destrukce a chaos.“ 

© Petra Nováková, květen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 206
  • 21
  • 18
  • 17
  • 21

Celkový počet hlasů: 283